KIRKESTATISTISKE BYGNINGSOPLYSNINGER

BYGNINGEOPLYSNINGER OM NOGLE KIRKERS STØRRELSER MED VIDERE
Opdateret 19. december 2010.


INDLEDNING

Hjemmesiden indeholder en del oplysninger om kirkers arkitektur, statistiske oplysninger, om inventar og historie etc. Oplysninger knyttet til de separate kirkebeskrivelser er delt op med en mappe per land. Denne oversigt leder videre til mappernes oversigt.

Kirkebygningers detaljer om arkitektur og byggeproces

De enkelte kirkeartiklerindeholder oplysninger, som kan bidrage som vidnesbyrd om bygningsudviklingen fra præromansk over romansk til gotisk stil. De beskrevne kirker er alle bygninger, som jeg har besøgt på nær nogle enkelte, der ikke længere eksisterer og derfor har måttet beskrive på grundlag af skrevne kilder.

Kirkerne er inddelt i afdelinger efter nuværende landegrænser, og inden for hvert afsnit sorteret alfabetisk efter bynavn og dernæst indvielsesnavn. Der bringes ikke for alle de samme detaljer enten fordi, det er af mindre betydning, eller fordi oplysningerne savnes.

Hovedparten af kirkerne har oplysninger på andre URL-adresser, men jeg har samlet oplysningerne her, for at kunne give dem en ensartet og sammenlignelig opstilling. Opstillingen indeholder i denne rækkefølge oplysninger om:

  1. Bynavn
  2. Kirkenavn
  3. Stilart og kirketype
  4. Størrelsestal for bygningen
  5. Byggematerialer, hovedmassen
  6. Kronologi
  7. Personer med tilknytning til bygningshistorien
  8. Begivenheder med tilknytning til bygningshistorien
  9. Kilder med reference til kildefortegnelsen

Link til kirkeoversigtens navneliste


Kildelitteratur

Se desuden kildelitteratur generelt til historiske artikler.

Læs her om kirkebygning og bygningselementer.  Opdateret d. 19.12.2010  
  Videre til religionshistoriske sider Retur til  toppen af siden.  
  Retur til religionshistorisk arkitekturs forside Videre til mappen med  ordensvæsensartiklerne  
  Retur til  religionsforsiden Retur til hjemmesidens  forside