K I R K E H I S T O R I E

KIRKEARKITEKTUR, ORDENSVÆSEN OG HELLIGE SKRIFTER


Indhold 
Ordensvæsen Munkevæsenets fødsel: om oldkirkens anakoreter og de første kongregationer og hellige samfund.
Ordensvæsenets udvikling og de store ordeners udvikling.
      De enkelte ordener, der har virket i Danmark, er behandlet særskilt. Se:
Ordensoversigten med link til hver enkel orden.
De militære ordener har egen artikel.
Reformer i ordensvæsenet i den senere middelalder.
Specialisering og sækularisering - et mellemspil refereret fra teologiske kilder om samspil og holdninger.
Romerkirkens hierarki. Oplysninger om kleresiet og en del om deres hierarki.
Klosterledelse og især om klosterstillingerne og de økonomiske og forretningsmæssige forhold.
Kirketjeneste Tidebønnen - dagens bedetider - og deres forskellige former og indhold.
Messen og dens offentlige og private del med nadver; messens indhold af bønner, salmer og anden liturgi.
Dragter og anden form for uniformering og udseende af de udøvende embedsmænd.
Begravelsen og gravpladsen og nogle af de dertil knyttede ritualer.
Sakramenter som dåb og nadver m.fl.
Den daglige tjeneste; præster og munkes dagligdag, dagens opdeling, arbejdet og uddannelse samt personlige forhold.
Kirkehistorie Tekster om kirkens udvikling fra oldkirken til omkring reformationen. Afsnittet er delt op i:
Romerriget og Germania fra oldkirken til efter Karl den Store og rigets deling. I samme artikel
korstogene med en kort omtale.
ridderordenerne har tekst under Johanitterordenen.
De militære ordener er behandlet særskilt.
England, første del, omhandler tiden fra Romerrigets fald og indtil kristendommen er fast etableret i England, Wales, Skotland og Irland.
England, anden del, dækker tiden fra ca. 700 til reformationen.
England, tredje del, der er en tekst med oversigter over romerske navne i England, romerske vejnavne og religiøse ordener og klosterplaceringer.
Engelske kirkenoter om stifter
Danmarks kirkehistorie fra de første missionærer til reformationen.
Koncilier - Oversigt over de væsentligste økumeniske koncilier fra kirkens grundlæggelse til det seneste koncilium i Vatikanet 1962-1965.

Kirkearkitektur Byggeteknik om teglstensbygning, hvælv og andre nødvendige termer om byggeriet.
Kirkensbygningsdele, deres benævnelser og sammenhæng.
Kirketyper og om det danske kirkebyggeri. Stiludviklingen fra præromansk til gotisk.
Inventar. Kirkens inventar, først og fremmest alteret.
Klosterbygninger og andre kirkelige bygningsværker.
Ortodoks-russiske kirkes indretning og liturgi

Oversigt for beskrivelser af enkelte kirker og kloster

Hellige skrifter Hellige skrifter - forskellige skrifter i relation til kirken.
Bibelen - nogle detaljer.
Bibelens ofringstyper - nogle få detaljer.

 
Opdateret 2020-07-30.
Retur til hjemmesidens forside.
Retur til historieafdelingens forside.