Kildelitteratur

for religionshistoriens tekster
Forfatter Titel, forlag, udgave og udgivelsesår:
- - Ancrene Wisse, Guide for Anchoresses, Hugh White ed., Penguin, 1993
- - Anglo-Saxon Chronicle, G. N. Garmonsway ed.,
Everyman / Penguin 1953/1984
- - Atlas of Medieval Europe, Routledge, 2003, reprint fra 1997 [9690]
- - Bibelen, flere udgaver og sprog
- - Bidrag til den danske Bibels historie, Århus Universitet, 1950
- - Book of Common Prayer, flere udgaver
- - Catholic Encyclopedia, netversion
- - Concise Oxford Dictionary of the Christian Church,
E. A. Livingstone ed., 1977, 1986
- - Danmarks Kirker, Nationalmuseet m.fl. Flere bind 1933--
- - Danske Messebøger, S. H. Poulsen ed., Schultz, 1959
- - Documents of the Christian Church, Henry Bettenson et al., ed., Oxford, 3rd Ed. 1999
- - Esrum Klosters Brevbog 1-2, Tusculanum, 2002
Oversættelse og red. Bent Christensen et al. = 9406
- - Gotik, Rolf Toman ed., Könemann, 1998 /dansk 2000 [8785]
- - Kirkehistoriske Samlinger, diverse årgange
- - Krøniken om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark, Munksgaard, 1967
- - Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 1-22, R&B. 1981 [KLfNM]
- - Levende ord og Billeder, Essays + Katalog, Erik Petersen ed., Kgl. Bibl. 1999
- - Lives of the Saints, J. J. Webb ed., Penguin, (1965) 1981
- - Nationalmuseets Arbejdsmark: 1950
Om danske lektorier, Elna Møller, p129
- - Oxford Classical Dictionary, M. Cary et al. ed., Oxford U.P., 1949/1964
- - Oxford Dictionary of Popes, J. N. D. Kelly, Oxford U.P., 1986/1988
- - Oxford Dictionary of the Christian Church, F. L. Cross, ed., 3rd Ed., 1997
- - Politikens Historiske Atlas, Politiken, 1962
- - Romansk Kunst, Toman, Rolf ed., Könemann, 2000
- - Roskildekrøniken, oversat og intro. Michael H. Gelting, Wormianum, 1979
- - Ryd Klosters Årbog i kulturhistorisk belysning, Rikke Agnete Olsen, Wormianum, 1989
- - Salmebogen, flere udgaver
- - Sjællandske Krønike, oversat og intro. Rikke Agnete Olsen,
Wormianum, 1981
Adam af Bremen De hamburgske ærkebispers historie og Nordens beskrivelse, R&B, 1968
Arnesen, Paul Ny Latinsk Ordbog, til Brug for den studerende Ungdom, Bianco Luno, 1848
Arnstrøm, Ellen Nøgle til vore Middelalderkirker, Munksgaard, 1939
Augustin Bekendelser m.m., Ved Jørgen Pedersen, Berl., 1965
Augustin Confessions, Folio Society, 1993
efter J. G. Pilkingtons oversættelse fra 1876
Balling, J. L. &
P. G. Lindhardt
Den nordiske kirkes historie, Nyt Nordisk, 4. udg., 1979
Barraclough, Geoffrey The Crucible of the Middle Age (800-1000), 1st publ. 1976, FS 1999
Baskerville, Geoffrey (1870-1944) English Monks and the Suppression of the Monasteries, 1st publ. 1937 by J. Cape, rep. Phoenix u.a. (2000)
Beckett, Francis Danmarks Kunst 1-2, Koppel 1924.
Bede, The Venerable A History of the English Church and People, Penguin, 1955/1984
Bellitto, Christopher M. The general Councils, Paulist Press, New York, 2002
Bergmann, Lorenz Kirkehistorie 1+2-3, Haase, 6. udg., 1948
Bernhard, Marianne Monasteries, I. P. Verlagsgesellschaft München, 1998, 1. udg. [9095]
Bernholm, P. H. Antvorskov Kloster, Schønberg, 1942
Bertelsen, Jens Thodberg Religion - en grundbog i livsanskuelser, Gyl., 1986
Bicherman, E. J. Chronology of the Ancient World, Thames & Hudson, 1968/1980
Binski, Paul Medieval Death, British Museum Press, 1996
Blair, Peter Hunter Anglo-Saxon England, Folio Society, 1956/1997
Borrick, Benson The Making of the English Bible, 1st publ. W&N 2001, Phoenix 2003
Brandt, C. J. Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter
Gad, 1882
Braunfels, Wolfgang Abendländische Klosterbaukunst, Verlag M. DuMont Schauberg, 1969 [9615]
Brown, David Det angelsaksiske England, Schønberg, 1979
Bunson, Matthew Guide to the Church, Our Sunday Visitor Press, 2001
Cappelørn, Niels Jørgen
et al. ed.
De apostolske Fædre, Det danske Bibelselskab, 1985
Chadwick, Henry The Early Church, Dorset Press, 1967
Christensen, Bent et al. Esrum Klosters Brevbog 1-2, Tusculanum, 2002
Christensen, Aksel E. Danmarks historie vol. 1, Gyldendal (Heerups), 1978
Christensen, Aksel E. Vikingetidens Danmark, Akademisk Forlag, 1977
Cirlot, J. E. Symbolordbog, Visdoms Bøgerne, 2002, 1. udg. [9740]
Clifton-Taylor, Alec The Cathedrals of England, Thames & Hudson, 1986/2001
Clifton-Taylor, Alec English Parish Churches as Works of Art, Batsford, 2nd ed. 1986
Coldstream, Nicola Medieval Architecture, Oxford, 2002
Crossley, F. H. The English Abbey, Batsford, 2nd ed., 1939
Curl, James Stevens Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, OUP, 2nd Ed., 2006 [10188]
Daniel-Rops, H. The Church in the Dark Ages, Phoenix, 1950, transl. 1959 / 2000
Dehn-Nielsen, Henning Kirker og klostre i Danmark, Sesam, 2. udg., 1998
Delaney, John Dictionary of Saints, Doubleday, 1980
Derry, T. K. & M. G. York The Making of Early and Medieval Britain, Murray, 3rd Ed. 1973
Dittrich, Konrad 850 Jahre Kirche in Lübeck, Schmidt Römhild, 1993, 1. udg. [9257]
Durant, Will Kulturhistorie, bind 11 + 12, Hassing, 1970, 1. udg. 1950
Eadmer St Anselm, Archbishop of Canterbury, Sands & Co., 1911
Ebbesen, Sten (red.) Dansk Middelalderfilosofi, Gyldendal, 2002, 1. udg. = 9366
Enevig, Anders Krucifikser i danske klosterhaver, Poul Kristensen, 1996
Eusebius The History of the Church, Andrew Louth, ed., Penguin, 1965 (fra 0-324)
Fabricius, L. P. Danmarks Kirkehistorie I, 1-2, Lohse, 1935
Fang, Arthur Roskilde Domkirke gennem 1000 Aar, Flensborg Bogh., 1960
Ferguson, George Signs and Symbols in Christian Art, Oxford U.P., 1961
Filip af Novara Kejser Frederik 2.s Korstog og Kampen med Ibelinerne
Selskabet til Hist. Kildeskr., Gyldendal, 1946 = 9426
Fleischer, Jens Arkitekturleksikon, Nyt Nordisk Forlag, 2007 [10220]
Fosbrooke, Thomas Dudley British Monachism or Manner and Customs of the Munks and Nuns of England...
London, 1817, [10153]
Frere, Sheppard Britannia - A History of the Roman Britain,
Folio Society, 1999, 1st publ. 1967
Friedrich, Verena Neukloster Mecklenburg, St. Maria Sonnenkamp,
Peda-Kunstführer, 2008, [10386]
Gad, Tue Helgener - Legender fortalt i Norden, Rhodos, 1971
Garner, H. N. Atlas over danske klostre, Nyt Nordisk, 1968
Garner, H. N. Cistercienserordenen, Øm Kloster 1998
Gibbon, Edward The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1-8,
Folio Society, 1st publ. 1788, reissued 1983
Gillie, Sheridan & W. J. Sheils A History of Religion in Britain, Blackwell, 1994
Grane, Leif Kirken i den europæiske Middelalder, Gad, 1999
Gregersen, Bo et al. Øm Kloster, Syddansk UF., 2003
Gregory of Tours The History of the Franks, Lewis Thorpe ed., Penguin, 1974
Gøtzsche, Inger Klostervæsen og Sundhedsvæsen i Danmarks og Europas Middelalder, Reitzel, 2001 [Gøtz]
Haar, Helge & Jens Nørgaard Kirkehistoriske Læsestykker I, Oldtid og Middelalder, 7. udg., B&K, 1974
Hall, John John Hall's Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern & Western Art,
Murray, 1994/97
Hase, Karl Kirkehistorie, overs. af C. Winther, 1st publ. 1824, Reitzel 1837
Haworth, K. W. The Use of Sarum, 1973
Hinsch, Connie et al. Tegl i dansk middelalder, Kalk og Tegl Information, 1983
Hislop, Malcolm Medieval Masons, Shire, 2000, 1. udg. [9646]
Horn, Walter "On the Origin of the Medieval Cloister", in: Gesta, Vol. 12, No. 1/2, 1973 [StikHis]
Huck, Gabe Liturgy with Style and Grace, LTP, USA, 2nd Ed., 1984
Hume, David The History of England 1-6, Liberty, 1st publ. 1778, reisued 1983
Huizinga, Johan The Waning of the Middle Ages, Penguin, 1st Ed. 1924, Rep. 2001
+ FS edition, 1998
Højbo, Bjørn Nadver og Messe, Pauluskredsen, 1st Ed. 1969
Impey, Edward Castle Acre Priory and Castle, guidebook, EH, 2008, [10578]
James, M. R. Abbeys; Monastic Life and Buildings, Great Western Railway, 1925, [9640]
Johannsen, Hugo & Claus M. Schmidt Danmarks Arkitektur - Kirkens Huse, Gyldendal, 1981
Johnston, William M Encyclopedia of Monasticism, 1-2, Fitzroy Deerborn Publ., 2000 [EncyMon.]
Jørgensen, Ellen Fremmed indflydelse under den danske histories tidligste udvikling,
Hist., 1908
Jørgensen, Jens Anker og Bente Thomsen Gyldendals bog om danske klostre, Gyldendal, 2004
Keates, Jonathan et al. Canterbury Cathedral, Summerfield, 1980
Kempis, Thomas à The Imitation of Christ, Leo Sherley-Price, ed., Penguin, 1952
Knowles, David The Monastic Order in England, Cambridge U.P., 2nd Ed. 1976
Knowles, David The Religious Orders in England 1-3, Cambridge U.P., 1979
Knudsen, Gunnar, ed. Mariager Legendehaandskrift, S. L. Møller, 1917/1930
Koch, Hal Danmarks Kirke I-II, Gyldendal, 1936
Koch, Hal Danmarks Kirke gennem Tiderne, Gyldendal, 1949
Koch, Hal Danmarks Kirke i den begyndende Højmiddelalder 1-2, Gyldendal, 1936
Koch, Hal Den danske kirkes historie I-IV, Gyldendal, 1959
Kristensen, Anne K. G. Danmarks ældste Annalistik, Gyldendal, 1969
Kristensen, Hans Krongaard Klostre i det middelalderlige Danmark, Jysk Arkæologisk Selskab, 2013
Kristensen, Marius, ed. Klosterbog fra middelalderens slutning, J. Jørgensen, 1933
Kræmmer, Michael Den Hvide Klan - Absalon og hans slægt, Spektrum, 1999
Langberg, Harald Gyldne Billeder fra Middelalderen, Nationalmuseet, 1979 [5871]
Lausten, Martin Schwarz Kirkehistorie, Grundtræk af Vestens kirkehistorie
Anis, 1997, 4. opl. 2002 [9412]
Lausten, Martin Schwarz Danmarks kirkehistorie, Gyldendal, 2. udg. (1987), 1998
Lawrence, C. H. Medieval Monasticism, Longman, 3rd Ed., 2001 [9130]
Lindhardt, P. G. Nederlagets mænd, Gad, 1968
Liungman, Carl G. Symboler og ideogrammer, Aschehoug, 2003, 1. udg. 1999, oversat Hanne Steinicke [9733]
Lorenzen, Vilhelm De danske franciskanerklostres bygningshistorie, Gad, 1914 [10624]
Lorenzen, Vilhelm Kirkebygningen og dens udstyr, Nordisk Kultur, Schultz, u.a.
Lund, Niels De hærger og de brænder - Danmark og England i vikingetiden, Gyl. 1997
Lund, Troels Dagligliv i Norden i det 16. årh. 1-14, Gyldendal u.a.
Madsen, P. K. Han ligger under en blå sten, Hikuin 17 - 1990 p. 115ff.
Martindale, Andrew Gothic Art, Thames & Hudson, 1967
McGrath, Alister In the Beginning - The story of the King James Bible, Hodder & S., 2002
McGuire, Brian Patrick ed. Mennesker i Danmark og Europas Middelalder, Reitzel, 1986 [9592]
McKitterick, Rosamond The Carolingians and the Written Word, Cambridge U.P., 1989, rep. 1995
Mortensen, Gotfred Grundsymboler, Clausen, 1972
Moss, H. St. L. B. The Birth of the Middle Ages 395-814, Folio Society, 1st ed. 1935, 1998
Mundy, John H. The High Middle Ages 1150-1300, 1st publ. 1973, FS 2000
Murray, Peter & Linda Christian Art and Architecture, The Oxford Companion to, 1996/98
Møller, Ellen Tømrede Klokkehuse, Foreningen t. g. Bygn. Bevar., 1960
Nielsen, Lauritz Danmarks Middelalderlige Haandskrifter, Gyldendal, 1937
Nussbaum, Norbert German Gothic Church Architecture, Yale U.P., 2000
Nyberg, Tore Nordisk klostervæsen før 1200, i
"Aspekter af dansk klostervæsen i middelalderen"
Olesen, Elith Diakonien i Kirkens historie, Frimodt, 1969 (9705)
Owst, G. R. Literature and Pulpit in Medieval England, Oxford U.P., 1966
Petersen, Børge Boye & Karen Kirkelig skulptur i Danmark 1-3, Gyldendal, 1999
Petersen, Helge Hellighed og autoritet i Oldkirken, Gad, 1968
Petroski, Henry The Book on the Bookshelf, Knopf, 1999 [9115]
Pevsner, Nikolaus Europas arkitekturhistorie, Politiken, 1997
Pullich, Frits Religionshistorie, Branner & Koch, 1963 [9420]
Riising, Anne Danmarks middelalderlige Prædiken, Gad, 1. udg., 1969 [9429]
Roesdahl, Else ed. Dagligliv i Danmark i middelalderen, Gyl. 1999.
Runciman, Steven A History of the Crusades, 1-3, Folio Society, 1st publ. 1950, reissued 1994
Runciman, Steven The Fall of Constantinople 1453, Readers Union, 1965/66
Schaff-Herzog The new Schaff-Herzog encyclopedia of religious knowledge, 1887 [SH-Ency]
Schumacher, Jan Henrik Kirkehistorisk Latinleksikon, Spartacus, Oslo, 2002
Severinsen, P. Viborg Domkirke i 800 år, O. Lohse, 1932
Shipley, Debra Durham Cathedral, Tauris Parke, 1990 [7109]
Skovgaard-Petersen, Inge Danmarks historie vol. 1, Gyldendal, 1978
Southern, R. W. Ridder og Klerk, Rosenkilde & Bagger, 1. udg. 1962
Oversat fra The Making of the Middle Ages
The Making of the Middle Ages, 1st publ. 1953, FS 2000
Stilling, Niels Peter Danmarks Kirker, Politiken/GB, 2000
Tellenbach, G. Church, State and Christian Society at the Time of the Investiture Contest, Blackwell, 1940
Thinggaard, Kim Gudstjenestens Liturgi, Re-Formation, 1998
Warmind, Morten Keltiske guder og helte, Pol. 2001
Wegener, G. S. Historien om bøgernes bog - Bibelen gennem 6000 år, Aschehoug, 1959
Whale, J. S. The Protestant Tradition, Cambridge U.P., 1st publ. 1955, rep. 1962
Williamson, G. A: Foxe's Book of Martyrs, (abridged), Secker & W., 1965
Wilson, Christopher The Gothic Cathedral, The Architecture of the Great Church 1130-1530,
Thames & Hudson, 1990
Wood, Eric S. Historical Britain, Harville 1995/97
Opdateret 2018-11-06. Retur til  åbningssiden for religionshistorie.
Retur til historiens indledningsside.
Retur til hjemmesidens Forside