BIRGITTINERORDENEN

MIDDELALDERENS BIRGITTINERE I DANMARK
Opdateret 14. juni 2008.

Indholdsoversigt

Birgittinernes Kaldenavne
Frelserens orden, Den allerhelligste Frelsers Orden. Sankt Salvators Orden. Ordo Sancti Augustini Sancti Salvatoris nuncupatus. Eng. Brigittine Order = O.S.Birg.

Birgittinernes Stiftelse
Grundlagt 1370 af Birgitte af Vadstena, Bridget of Sweden, der levede 1303 til 23/7 1373. Hun døde i Rom og skrinlægges i Vadstena i 1374. Kanoniseret 7 el. 8/10 1391. Festdag 23/7 (tidl. 8/10).

Birgittes mor dør, da datteren er 11 og Birgitte flytter til sin moster. Gift som 14-årig med Ulf Gudmarsson (d.1344) af Ulvåsaätten med hvem hun fik 8 børn. Birgittes morbroder af Aspenäsätten, Knut Jonsson bliver rigets drost i 1322. Sammen med sin mand rejser Birgitte til Nidarosdomkirken i 1339 for at besøge Hellig Olavs grav og i 1341 rejser de med tilsvarende formål til Santiago de Compostella.

Ordenen stadfæstet af pave Urban V i 1370 som et blandet Augustiner- og Cistercienserkloster, i 1378 som eget Birgittinerkloster. Birgittes åbenbaringer blev først udgivet i 1492 i Lübeck som Revelationes coelestes i 7 bøger og et antal Extravagantes.

Birgittinernes Dragt
Foreskrives i Regula Salvatoris. Kjortel og kappe med fast påsat cuculla. Præster bar på kappens venstre side et rødt kors med en hostia i hvidt i midten.
Diakonerne bar 4 røde tunger på kappen = de fire kirkefædre.
Søstrene bar hvid underkjortler af vadmel, af hvilke de havde to at skifte med, cuculla, grå vadmels mantel - om vinteren foret med skind; sko og strømper til knæene. Hvid hoveddug = hovedlin, og sort slør. Øverst som hovedbeklædning en hvid krone med 5 røde kugler = Kristi fem sår - det samme bar lægbrødrene på brystet.
Dragten er flere gange modificeret - bl.a. efter Andet Vatikankonsilium. På et tidspunkt blev cucullaen udskiftet med skapular.

Birgittinernes Klostre
Hovedkloster i Vadstena. Det stod færdigt til indvielse 24/10 1384 og blev nedlagt 1595. Birgittes datter, Katarina, var abbeddisse til 1381. En kilde anfører, at Mariager blev oprettet fra Vadstena, mens andre siger fra Maribo. Det har vel været Vadstena, der har beordret anlæggelsen, mens medlemmerne til kongregationen er kommet fra Maribo. Mariager, grundlagt 1446, Monasterium de ordine Sanct Salvatoris in honorem gloriosissimae Virginis Mariae et beatae Birgittae viduae. Klosteret er indviet til Vor Frue og Sankta Birgitte. Kirken er delvis levn, idet en del af kirken er revet ned, så kun en kortere del af det oprindelige skib samt østkor står tilage. Et klosterhus er levn. Gravminde over Stygge Krumpen i kirken. [Guide 9402]
Mariager blev grundlagt ved en mission fra Maribo Kloster.

Maribo Kloster, 1416, Monasterium S. S. Marie et Birgitte, ordinis St. Augustin, St. Salvatoris Nuncapatum. Klosteret er indviet til Vor Frue og Sankta Birgitte. Klosteret i Vadstena sendte i 1416 munke til Skimminge for at grundlægge klosteret med nonneafdeling mod nord for 60 nonner og munkeafdeling mod syd for 25 munke.
Kirken er levn. Den blev sognekirke i 1596 efter bykirkens brand. Kirken blev domkirke i 1804. Vesttårnet bygget i 1800-tallet. Danmarks ældste oliemaleri på lærred er altertavlen, der forestiller Birgitte.
Leonora Kristine er begravet her.
Birgittinernes Lære
Der blev først fulgt de Augustinske regler. De blev senere modificeret til Birgittinerreglen, Regula Sancti Salvatoris også kaldet Frelserens Regel. Formelt blev reglerne dannet ved et tillæg til Augustinerreglen, Addiciones seu constituciones ad regulum Sancti Salvatoris, der definitivt stadfæstedes i 1420.
I anden kilde står ordenens konstitution anført som nedfældet i Mare Magnum og bekræftet af pave Johannes XXIII i 1413.
Reglerne siges, at der skal iagttages evig tavshed, og nonneklosteret er totalt lukket for udefra kommende personer. Der skal i klosteret findes en åben grav for at minde nonnerne om døden. Klosterceller er uopvarmede og kun forsynet med et forhæng.

Birgittinernes Ledelse
Munke og nonner var under ledelse af en abbedisse.
I hvert kloster var højst 85 medlemmer, hvilket var summen af Jesus + de 12 apostle + de 72 disciple. En anden kilde siger: 12 apostle + Paulus + 72 disciple.
Medlemmerne var fordelt med 60 nonner, 13 præsteviede munke, 4 diakoner, 8 lægbrødre. Den ledende præstemunk kaldtes for generalkonfessor, confessor omnium. Klosteret står direkte under stiftsbiskoppen.

Birgittinernes udbredelse
Der blev oprettet 74 klostre i Europa. I Danmark kun to.

Bemærkninger til Birgittinerne
Ordenen er kendt for lærdom, og den oprettede Sveriges første bogtrykkeri.
Munke og nonner boede adskilt i samme kloster - ofte på hver sin side af kirken. Birgittinerne var muligvis forbilledet for Gilbertinerne i England og Fonteyraultkongregationen i Frankrig.
Kirkebygningerne var specielt indrettet, så nonnerne sad i den fineste ende af kirken, nemlig østenden. Derved blev koret, hvorfra munkene forrettede højmessen, flyttet til kirkens vestende. I østenden stod Maria-alteret, og i vestenden stod Petrus-alteret. Det var meningen, at en valfarts- eller pilgrimsmenighed skulle samle sig mellem de to tilbedelsessteder i kirken, og at præsten derfor skal prædike på befolkningens sprog.
Om kirkeindretningen se Tore Nyberg, Det europæiske Klostervæsen, p. 94ff.
Var Maribo sådan indrettet?? Kirken er ombygget flere gange siden og noget af den revet ned.

Symboler
Birgittes symboler er bog og pen og pilgrimsantræk med vandretaske, -hue og -stav. Musling, blækhorn, dikterende engel. Hæfte om Birgitte efter udstilling i Esrum Kloster [Guide 9741].


  Retur til toppen af siden.
Retur til forsiden for ordensvæsenafsnittet. Retur til religionsforsiden
Retur til historiehjemmesidens forside Opdateret d. 14.6.2008