CLUNIACENSERORDENEN

MIDDELALDERENS CLUNIACENSERE I DANMARK
Indholdsoversigt

Cluniacensernes Kaldenavne
Sorte munke.

Cluniacensernes Stiftelse
Efter reformerne blev der 900-910 i Cluny af Wilhelm af Aquitanien grundlagt et kloster direkte under pavestolens myndighed. Den første abbed blev Bruno.
Klosterets abbed Odo (927-941) fik 932 tilladelse til at udbrede »cluniacenser-reformen« ved at grundlægge søstreklostre, der dannede kongregationer under Cluny.

Cluniacensernes Dragt
Kjortel, læderbælte, cuculla om vinteren foret med skind, skapular ved arbejde, hætte - løs eller sat på skapularet.
Nonner har sort slør. Lægsøstre hvidt slør.
Farven på dragterne er ikke foreskrevet i Bendikts Regula.

Cluniacensernes Klostre
Hovedkloster i Cluny ligger NV for Macon, N for Lyon. De danske Benediktinerklostre var under indflydelse af reformerne fra Cluny, og der oprettedes da også Cluniacenserklostre i Danmark. Odense, 1096-1100, Sankt Knuds Kloster. Filialkloster med 12 munke fra det engelske Eversham Kloster. Senere Benediktinerhus. Se derunder.

Voer, 1150-1160, Vor Frue Kloster. Ligger ved Skanderborg. Det bliver på et tidspunkt Benediktinerkloster og reformeres i 1486 med tilslutning til Bursfelderkongregationen. Ingen levn.
Cluniacensernes Lære
Følger Benediktinerreglen. Ordenens regler, consuetudines, gav eksakte regler for alt i klosterlivet: hvorledes man spiste, og hostede og nyste. Der var tavshedspligt, hvorfor der udvikledes tegnsprog.
Ordnen var kendt for sin liturgiske kunnen.

Ledelse
Abbeden for Cluny var overabbed, archiabbas, for moderklosteret og de øvrige klostre. Cluny blev ophævet i 1790 og klosteret med kirken indviet til Sct. Peter et Sct. Paul fra 1089 og den største efter Peterskirken blev nedrevet bortset fra den sydlige korsarm, der stadig er i brug. Selve klosteret består - ombygget - endnu.

Klosterets ledelse og klosterets regler blev af grundlæggeren bevidst organiseret, så det blev et stabilt og stækt samfund. Således havde klosteret på 200 år - fra 909 til 1109 - kun seks abbeder, hvoraf de to sad i tilsammen 115 år (994-1109).1)
På engelsk benævnes Cluniacenserklostrene priories, og kun moderklosteret som et abbey.
1) Det europæiske Klostervæsen, p 43, af J. L. Balling, Acta Jutlandia LIX, 1985.

Cluniacensernes udbredelse
Klosteret var tæt forbundet med Liége og Regensburg katedralskolerne. På sit højeste, ca. 1100, var der over 1000 underordnede klostre. Alle klostre er tæt forbundet med moderklosteret.

Bemærkninger til Cluniacenserne
Ordenen er en gren af Benediktinerne. Der blev i Cluny dannet et hierarki med moderklostre og underordnede klostre »kongregationer«, der tog navn efter hovedklosteret, hvilket kan give noget forvirring under læsning. Underklostrene kunne organiseres på flere måder: som abbedier med egen abbed; som priorater, hvor Cluny-abbeden er prioratets abbed også; som celler, der er små stiftelser underlagt et større kloster.


  Retur til toppen af siden.
Retur til forsiden for ordensvæsenafsnittet. Retur til religionsforsiden
Retur til historiehjemmesidens forside Revideret 12.02.2004.