KIRKETJENESTER

Afsnittet indeholder tekster om kirketjenesterne, messer, tidebønner, sakramenter, dragter, præster og munkes forhold. For øjeblikket er der følgende tekster indlagt:

Messen om de messens betydning og elementer fra oldkirkens tid. Der erflere forskellige ritualer og ændringer gennem tid, så teksten er meget generel, men inkluderer hovedparten af de gennem tiderne anvendte elementer.

Tidebøn om dagens bedetider, deres navne, og hvilke tekster og bønner der blev benyttet.

Begravelser - noget om deres historiske plads og hvor grave placeres.

Om sakramenterne som dåb, vielse, nadver m.fl. Teksten er endnu ikke lagt ud i færdig form.

Beklædningen anvendt af kirkens medarbejdere er behandlet i afsnittet om dragter.

Om dagligdagen og døgnrytmen samt lidt om uddannelsen.

Under kildetekster er der listet den benyttede litteratur.

Og under liturgiske bøger kommer der tekster om de skriftlige hjælpemidler, der blev benyttet i kirke og kloster.

For alle teksterne gælder det, at de af og til opdateres, når jeg har fundet nye oplysninger.
 
Opdateret d. 7.4.2011 Retur til religions forsiden
Videre til religionshistoriemappen Retur til hjemmesidens forside