H I S T O R I S K E   A R T I K L E R

Geografisk emneopdelt oversigt

Opdateret 2020-05-15.


G E N E R E L
Arkitekturhistorie fra græsk over romersk og europæisk, oversigt;
Bibliotekstekster, oversigt;
Regentlister - genealogier og regentlister, oversigt;
Korstogene;
Kronologiske noter om tidsbegreber;
Religionshistoriske artikler;
Romerske navne med moderne tilsvarende;
Folkevandring stammer og bevægelser;

A N T I K & S Y D E U R O P A
Edward Gibbon orientering;
Edward Gibbon noter om kapitel 15;
Goter - visigoter og ostrogoter samt lombarder;
Pompeji, Vesuv og Romerriget;
Ravennas historiske mindesmærker og Galla Placida;
Malta - historiske rejsenoter 2006;
Syditalien og Sicilien - historiske rejsenoter 2007;
Noter om besøgte normanniske levn i Syditalien 2007;

T Y S K L A N D - B E N E L U X - R U S L A N D
Tyskland - om kejserne i den tidlige tid samt genealogier;
Worms - Konkordatet og Ediktet;
Første Verdenskrig - nogle faktuelle oplysninger;
Sachsen og Dresden rejsenoter 2005;
Burgund, flamsk Burgund, Kongeriget Arles, Franche Comté;
Rusland - en kronologi;
 
D A N M A R K
Danmarks kristning;
Nationalmuseets Klunkehjem;
Lidt om Det Kongelige Bibliotek;

U N I T E D    K I N G D O M
Engelske indbyggere folkeslagene, der indtog øerne;
Det Britiske Parlament - nogle historiske oplysninger om ordet, bygningen, funktionerne og den engelske grundlov, valgkredese etc. Artiklen er på engelsk.
Somerset House i London;
Oxfordbevægelsen i tilknytning til Lytton Stracheys Eminent Victorians;

U S A
Den Amerikanske Borgerkrig - noter til læsning af Charles Frazier: Cold Mountain;
Syvårskrigen - især i Amerika og i det maritime. Artiklen er på engelsk.
De tidligere Dansk-Vestindiske Øers historie.

A N D R E
Guinea Guldkysten Ghana: kronologi
Opdateret 2020-05-15.
Retur til Forsiden