Normannernes rige i Frankrig og England

Opdateret 15. marts 2008.

Liste over regenterne i Normandiet og Sicilien fra omkring år 1000 samt i Syditalien har egne dokumenter.

Normandiet

Normandiet er området i Nordfrankrig omkring udløbet af floden Seine. Det strækker sig fra nord for Rouen og mod sydvest til Bretagnehalvøen. Området er relativt smalt og når ikke ind til byerne Paris og Orleans. Romerne gav området omkring Seinens udløb fra Eu til Barfleur navnet Lugdunensis Secunda, altså "Det andet Lyonnaise". Senere indgik området i karolingernes Neustria.

Den kirkelige inddeling efter landet blev kristnet var en provins med Rouen som hovedstad og stifterne:
     Bayeux,
     Avranches,
     Évreux,
     Sées,
     Lisieux og
     Coutance.
Hele denne inddeling var på plads, inden vikingerne nåede landet.
[9331p23]

Normannerne er efterkommere af de nordiske vikinger, der fra Irland sejlede på plyndringstogt til Frankrig og trængte op ad Loirefloden. Deres mest berømte leder var en viking ved navn Rolf. Han fik senere lokalt sit navn ændret til Rollo. Ved et slag uden for Chartres i 911 blev han overvundet af de kongelige styrker under Charles IV (910), Karl den Enfoldige. Efter slaget lod Rollo sig døbe af ærkebiskoppen af Rouen, og denne handling pacificerede åbenbart Rollo så meget, at han blev vassal under kongen og i 918 fik tildelt et beskedent landområde omkring floderne Epte og Avre mellem Rouen og Amiens.

Området kom fremover til at hedde Normandiet, og overdragelsen fandt sted i den lille by St-Clair-sur-Epte ved bifloden af samme navn vest for Rouen. Rollo blev efter dåben også udnævnt til hertug og fik Karl den Enfoldiges datter Gisela til ægtefælle. Med til jobbet hørte opgaven at holde andre vikinger væk fra Frankrigs kyster. Det tildelte område var dengang en del af riget Neustrien. Oprindeligt var området af romerne kaldt det andet Lyonnaise: Lugdunensis Secunda.

Steenstrups udlægning på grundlg af Dudos henholdsvis de islandske sagaers tekster åbenbarer nogle forskelligheder, og det kan derfor nok ikke fastslås med sikkerhed, hvordan Rollo kom til landet, men sandsynligheden er måske lige stor for om Rollo kæmpede mod friserne og derefter drog til Frankrig til området omkring Seinen, hvor han sluttelig vandt Normandiet - eller han kom via Irland og ad Loire og gennem Bretagne til Seinen.
[9331p.24]

Den norske variant
Nordmændene har en anden opfattelse af Rollos afstamning, idet de med kilde i de islandske sagaer påstår, at Rollo var norsk og hed Rolf med tilnavnet Ganger, fordi han var for stor til at sidde på en hest. Dette modbevises dog af Steenstrup i Normannere.
[10024 p128 + 9062p125]

Andre tidlige normanner

Johannes Steenstrup har i sit værk Normannere grundigt behandlet de danske kongeslægter i 800-tallet, herunder især Regner Lodbrogslægten. Han genfortæller således på delvis Saxos grundlag, men også med inddragelse af islandske sagaer om Regnersønnerne, fx Bjørn Jernside, der i 851 ankom til Frankrig og i mange år hærgede op ad Seinen, hvor han en gang mellem 855 og 858 indesluttedes på en ø midt i floden af kongerne Lothar og Karl (se Germania-2-teksten samt kilde [10024p112ff]).

Rollos slægt

Som genealogien om Rollo viser, så blev hans søn, Vilhelm Longue-Épée, William Longsword, snigmyrdet i 942 or 943.

Sproget

De nordiske vikinger talte i den første tid deres modersmål i området Normandiet samt på deres øvrige koloniseringssteder, men blandt andet på grund af kristningen var allerede i 1025 det skandinaviske sprog fortrængt til fordel for den latinske og franske sprogfamilie i og omkring Rouen. I Bayeux blev nordisk talt en kort årrække endnu. De fortsatte erobringer og udvidelser i Normandiet foretaget af normannerne mellem 1050 og 1100 blev gjort under det franske sprog og hovedsageligt under fransk kultur og politik, og da normannerne i Italien under Bohemund blev kaldt til korstog før år 1100, var det som franskmænd, de blev opfordret til at søge martyriet i Det Hellige Land.
[9331p.26]

Forbindelse mellem England og Frankrigs skandinaver

I 900-tallet havde skandinaviske emigranter koloniseret og underlagt sig et område i England, der strakte sig cirka fra Skotlands grænse til ned nord for London. Det blevkaldt Danelaw. Den tilsvarende udvikling i Frankrig var området Normandiet. mellem disse to områder blev der i 991 sluttet en aftale om gensidig anerkendelse og forskellige samarbejdsmuligheder. Pagten blev indgået i 991 i Rouen og fik kirkens velsignelse. Pagten blev senere å sædvanlig vis cementeret gennem et ægteskab, da den engelske kong Ethelred II blev gift med hertug Richard I af Normandiets datter, Emma, i år 1002.Kilderne til vor viden om normannerne

Kilderne til vor viden om disse forhold er bl.a.: Om normannerne i Syditalien er hovedkildeskrifterne følgende: Om begivenhederne og tiden omkring Det Første Korstog skrev en unavngiven normanner et værk, Gesta Francorum, om især Bohemund og selve korstoget.
Byzantiums historie og en god del oplysninger om Italien kan også trækkes fra Anna Komnenas Alexiade om faderen kejser Alexis Is bedrifter.
[9331 + 10024]

Særlige kilder til dette afsnit:
History Today 2/2004, p.49;
[5043] Politikens Verdenshistorie v/Erling Bjøl, 1984, vol 9. p.252ff;
[6309], Oxford Dictionary of Popes, J. N. D. Kelly, OUP, 1988;
[9531], The Crucible of the Middle Ages, Geoffrey Barraclough, FS, 1998, 1st ed. 1976;
[9532], The Making of the Middle Ages, R. W. Southern, FS, 1998, 1st ed. 1953
[9331], The Normans, David C. Douglas, FS, 2002
[7296], A History of the Crusades 1-3, Steven Runciman, FS, 1994
[9753], The Sicilian Vesper, Steven Runciman, CUP, 1958;
[10024], Normannerne 1-4, Johannes C. H. R. Steenstrup, reprint SfUaKtDH, 1876 - 1972;
[9062], Illustreret Danmarkshistorie for Folket, A. Fabricius, Gyldendal, 4. udg. 1914;No. Lived or
Ruled
Name and relations
N01 911-932 Rollo maybe baptized Robert in 912;
† 932; father was prince in Denmark; Rollo had a brother called Gurim;
First Duke of Normandy from 911;

Gisela; (illegitimate) d emperor Charles the Simple (Fr.910);
No French sources claim this marriage [10024p41] child :
1.   William; (N002);
N02 932-942 William I of Normandy = William Longsword;
s(N01); * 876; † 942 murdered;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Liégeard; d Herbert II of Vermandois and Adela, the d of Robert I;
child :
1.   Richard; (N003);
N03 942-996 Richard I of Normandy = Richard the Fearless;
s(N02); * 28/8 933; † 20/11 996 or 997;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Emma; sister of Hugh Capet;
children :
1.   Emma; † 1052;
     m 1002 Ethelred II the Unready;
2.   Robert; archbishop of Rouen;
3.   Richard II; (N04);
4.   Muriella; * c. 995; m Tancred of Hauteville (000);
5.   Fressenda; * c. 995; m Tancred of Hauteville (000);
N04 996-1027 Richard II of Normandy = Richard the Good;
s(N03); * 962; † 28/8 1026 or 1027;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Papia; m(1);
children :
1.   Mauger; 1037 archbishop of Rouen, deposed 1054 or 1055;
2.   William of Arques;

Judith; * 956; † 1017; m(2); d Count Conan I of Brittany, * 927, and Ermangarde D'Anjou, 952-992;
children :
3.   Richard III; (N005);
4.   Robert I the Magnificent; (E006);
5.   Aélis;
N05 1027-1028 Richard III;
s(N04); † 1030;
Duke of Normandy;
Uncertain dates; some sources stating 1026-1027;
E006 1027-1035 Robert I = Robert the Magnificent = Robert the Devil;
Robert le Magnifique = Robert le Diable
;
s(N04); † July 1035 in Nicaea returning from Jerusalem;
Contested the duchy with brother Richard III, who died c.1030;
Duke of Normandy 1027-1035;

Herleve = Arlette; m; d tanner Fulbert of Falaise;
children :
1.   William the Conqueror, (E010);
E10 1035-1087 William the Conqueror, Duke of Normandy;
Duke from 1035;
King of England 1066;

Matilda of Flandern; d Baldwin V of Flanders; m 1051c; † 1083;
children :
1.   Robert II, (E020); Duke of Normandy Robert Curthose; † 1134/1135;
2.   Richard; † c.1075
3.   William II King of England; † 2/8 1100,
4.   Henry I Beauclerk King of England; † 1135
5.   Cicely; † 1126,
6.   Constance; † 1090,
7.   Adeliza;
8.   Adela; m Stephen of Blois and Chartres (B010), † 1137; they got
      a) Stephen King of England;
9.   Agatha;
E20 1087-1106 Robert II = Robert Curthose = Robert Courteheuse;
s(England 006); * c.1054; † Feb. 1134 in Cardiff;
Duke of Normandy 1087-1106;
Took part in the First Crusade;
Rebelled his brother Henry I and was captured and imprisoned for life in Cardiff;


 
CONTINUED WITH YOUNGER ENGLISH RULERS
 
 
 
 


The Blois family & some of the Counts of Anjou

These families became very important in England for centuries after 1066. Some of the first members after 1066 are listed below.
See here for Counts of Anjou and rulers of Brittany.

No. Ruled Name and relations
B00 - Theobald III Count of Blois and Chartres;

Adela; d Count Ralph of Crépi;
child :
1.   Stephen, (B010);
B10 - Stephen, Count of Blois and Chartres;

Adela; d William the Conqueror;
children :
1.   Theobald IV, Count of Blois and Chartres & Champagne; m Matilda, d Duke Engebert of Carinthia;
2.   Stephen (B020), Count of Boulogne & Mortain & Blois; King of England;
3.   Henry, Bishop of Winchester, 1129-1171;
B20 - Stephen, Count of Boulogne & Mortain & Blois;
King of England;

Matilda; heiress of Comté of Boulogne;
children :
1.   Eustace, Count of Boulogne; † 1153;
     m Constance, d Louis VI of France;
2.   William, Count of Boulogne & Mortain, Earl of Surrey; † 1159;
     m Isabel of Warenne, heiress to the earldom of Surrey;
3-.   and several more;
B30 - Fulk IV le Rechin = Fulco IV Rechinus = Foulque;
† 1109;
Count of Anjou & Touraine;

Bertrada of Montfort; later m to King Philip I of France;
child :
1.   Fulk V, (B040);
B40 - Fulk V = Foulque V le Jeune;
* 1090; † 10/11 1143;
Count of Anjou & Torraine & Maine;
King of Jerusalem 1131-1143;

Eremberga = Eremburge; d Count Elias of Maine;
child :
1.   Geoffrey V Plantagenet, (B050);

Melisande = Melisinda; d King Baldwin II of Jerusalem;
children :
2.   Baldwin III, (Jerusalem J050);
3.   Amalric I, (Jerusalem J060);
4.   Matilda (unsure of mother);
     m William of England, 1103-1120;
B50 - Geoffrey V Plantagenet = Godfred Plantagenet;
s(B40); † 1151;
Count of Anjou 1129-1151;
Count of Touraine;
Count of Maine;
Duke of Normandy 1144-1151;

Matilda; m 1127; d Henry I of England; widow of Emperor Heinrich V;
children :
1.   Henry II Courtmantle; Count of Anjou & Maine & Touraine from 1151;
      Duke of Normandy from 1151; Duke of Aquitaine from 1152;
      King of England from 1154;
2.   William;
3.   Geoffrey;


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 15.3.2008.
Back to reference front page
Back to top     
Back to front page of history pages     
Back to front page