De Vestindiske Øer - Sankt Thomas - guide for nogle bygninger m.v.

Opdateret 19. december 2008.

Indledning

Den følgende tekst er efter besøg på stedet en gennemgang af nogle bygninger og andre levn efter øernes danske periode. Der er henvist til denne side fra siden om topografi og natur for øerne.

Øernes grundlæggende historie kan der læses om andre steder, men en kronologisk tidslinje findes her på sitet som hjælpemiddel sammen med biografiske oplysninger om en del personer og endelig en komplet kommandant- og guvernørliste.

Forkortelser i skarpe parenteser er kildehenvisninger til litteraturlisten, som der er link til sidst i teksten.

Ofte forekommende navne forkortes i teksten således:
Sankt Thomas = ST, Charlotte Amalie = CA,
Sankt Jan = SJ og Sankt Croix = SC.

SANKT THOMAS

Charlotte Amalie

Oprindeligt blev byen grundlagt 1681 af Nicolaj Esmit, der oprettede taphuse = værtshuse uden for fortet. [5539a p.179]
Byen voksede i forbindelse med skibstrafikken, der blev international - når der ses bort fra de perioder, hvor trafikken af politiske grunde havde restriktioner. Byen brændte seks gange i tiden 1804 til 1832, hvilket gav mulighed for nogle gadeændringer undervejs, men fjernede naturligvis også minder om den ældste danske tid. I 1830 havde byen 11.000 indbyggere, hvilket var rigets største by uden for København. Altona var dog også større.

Byvandring

Et meget fremtrædende træk ved den moderne Charlotte Amalie er den gennembrudte gade langs havnefronten. Den hedder Waterfront Highway og kaldes også for Veterans' Drive. Vejen er et moderne anlæg, og skal man forestille sig den historiske by, må man se bort fra den og forestille sig kystlinjen strækkende sig på landsiden af vejen. Vejen snor sig også uheldigt mellem fortet på landsiden og senatsbygningen på søsiden, og skærer derved forbindelsen over mellem disse to historiske bygninger.

Den tidligste "havn" havde en pier, der stak ud fra vestsiden af den lille halvø, hvor i dag senatsbygningen ligger. Denne pier kunne kun tage småbåde, og det var først omkring 1900, at et egentligt kajanlæg blev anlagt i CA. Det blev anlagt omkring en kilometer vest for centrum. Indtil da lå skibene for ankers ud for havnen, og ladningen blev fragtet ud og ind i små både. Til hjælp for skibe, der lå tæt på kysten og ikke kunne komme ud for sejl ved kontrær vind, var der i kort fra ca. 1850 vist varpebøjer i havnen. Fra omkring midten af 1800-tallet - ved dampskibenes fremkomst - kunne skibene lægge til ved kulpladser på Hassel Island, og der blev også bygget et værft på denne ø, der oprindeligt var en halvø.

Byens historiske bygninger nærmest strandkanten er de lange pakhuse, der ligger vinkelret på kysten på den skrånende grund og med relativt smalle passager imellem. For så godt som alle bygninger, som man kan se i dag, er der foretaget ændringer senere end bygningernes oprindelige brugsperiode, hvorfor de som helhed ikke viser det daværende gadebillede, mens oprindelige detaljer stadig kan ses.

Pakhus i gaden op fra havnen Pakhusene strækker sig fra inden for strandlinjen og op til den tværgående hovedgade, Main Street, der mod vest hedder Kronprindsens Gade, i midten hedder Dronningens Gade og mod øst hedder Nørre Gade. De to-etages pakhuse har med korte mellemrum porte i underetagen, som varerne blev håndteret gennem.
Pakhusport med kurvehanksbue og slutsten En del porte har den karakteristiske kurvehanksbue med fremtrædende slutsten.
Nedløbsrør til cisterne Tagenes tagrender har afløb gennem store nedløbsrør, der fører ind i husene til murede cisterner under husene, hvor regnvandet blev opsamlet.
Brønd, der fører til cisterne
Der kunne være brøndåbning til cisternen i gården, hvorfra vandet blev halet op.
Trappe af danske mursten Trapperne er flere steder af murede sten, hvoraf de originale er bragt fra Danmark som ballast på skibene. (Foto 0628 til 640) Købmandsgård på Kronprinsens Gade Fra gårdområdet kommer man gennem porten, der også er et karakteristisk træk ved byggeplanerne, til hovedgaden, Kronprindsens Gade, med facaden med lagerportene i stueetagen og kontor- og beboelsesvinduer på førstesalen. I dag bliver synet skæmmet af de overalt hængende guirlander af elektriske kabler.

Hovedgaden i Charlotte Amalie

Vi vandrede hovedgaden fra vest mod øst, og det første hus, vi stoppede ved, var den tidligere Bank of St. Thomas, der ligger på hovedgadens nordside som nabo til markedspladsen. (Foto 641 til 644 + 646)
 
St. Thomas Bank Banken ligger på hjørnet af Kronprinsens Gade og Kanalgade. Bygningen til højre for Banken er Methodistkirken, Christ Church Methodist Church, i Kanalgade.
De kraftige jerndøre til Banken sidder endnu på bygningen, der i dag huser forskellige butikker. Dørene til St. Thomas Bank
 

Bungalowen

Over for Banken ligger markedspladsen. Den har en fint istandsat overdækning med regnopsamlingsrørene synlige under taget og ledende til cisternen i aflukkets midte. (Foto 645 + 647 - 648)
Bygningen kaldtes for The Bungalow, men er første rejst en gang mellem 1890 og 1905 som dække for torvekonerne. Den gang kaldtes pladsen for Casimir Square, og den var kranset af mahogni- og tamarindetræer. Pladsen blev i 1984 omdøbt i 1984 efter en meget kendt torvekone ved navn Sanderilla Indiana Blyden Farrington Thomas - til daglig "Miss Sandy". Den 16. april 2003 kørte en trailer ind i konstruktionens vestre (venstre) side, og taget faldt sammen. Det, vi ser i dag, er således en stærkere helt ny konstruktion, men i store træk lig 1984-bygningen. [10333 p.24]

Markedspladsen
Længere henne ad hovedgaden på hjørnet af Kronprindsens Gade og Gotters Gade er byens bibliotek indrettet i en gammel bygning, der har ændret navn til Enid M. Baa Public Library. Det var oprindeligt en af købmændenes hus og derefter en overgang senatsbygning, før senatet flyttede til den gamle kasernebygning på havnefronten. (Foto 649 til 659)
 
Enid M. Baa Public Library Bibliotekets forside var lukket på grund af helligdag, men indgangen er som i den oprindelige bygning gennem en port og gang gennem forhusets stueetage til gården, hvor den flotte trappe går op til hovedetagen.
Library & Archive Bagsiden er der en lille gård med den store murede cisternetank og det karakteristiske trappeforløb. Indgangen til biblioteket er op ad trappen. IT-verdenen er ikke helt slået igennem; der var kun to skærme til rådighed for publikum. Der findes også et Peter von Scholten arkiv i bygningen, men indholdet er begrænset, da alle originale samtidige arkivalier befinder sig i København.

Nedenstående foto er taget fra gaden bag huset.

Det venstre foto er taget fra husets bagside og tværs over gaden til det tidligere tyendehus. Typen er repræsentativ for slavehusene i byen i den seneste slavetid. Adressen er Vimmelskaftet nr. 13.
Slave- og tyendehus i byen Public Library gårdparti, trappe og cisterne
Camille Pisarro-huset

Main Street - fortsat

Ude på Main Street igen og nu på det stykke, der hedder Dronningens Gade, hvor Camille Pisarro-huset ligger. Vi var ikke inde i huset, der drives privat. Øen kan kun prale af to ægte Pisarro-malerier, der begge hænger i Government House, hvor vi senere så dem.

Krystal Gade og Synagogen

Synagogens adresse Hvis man fra hovedgaden drejer op ad Raadets Gade, går op ad bakken og passerer Vimmelskafts Gade, kommer man til den endnu stejlere Krystal Gade, og næsten over for Raadets Gades udmunding ligger synagogen i Krystal Gade nr. 16 A-B. Bygningen ser ikke ud af forfærdentligt meget som den halvt gemmer sig ind i gadens øvrige husrækken, og indgangen når man ad en skrå trappe og en lille for-balkon.

Den første bygning var fra 1796. Nu er det den tredje bygning på stedet. Den er fra 1833, hvor der stadig var 64 familier i den seraphisk-jødiske menighed. Omkring 1850 havde den menigheden sin største udbredelse med ca. 500 medlemmer. [10259 p.201]

Synagogens indgang

I synagogen fik vi først en forklaring på den betydningsfulde position netop denne synagoge har, der er den ældste synagoge i den nye verden, og menigheden her blev grundlagt 1796. Det er i dag en reformert-jødisk menighed, hvorfor adskillelsen mellem kvinde- og mandsafdeling er brudt ned til almindelig gelænderhøjde.

Thorahrulleskabet Bygningen har et originalt mahognimøblement fra 1800-tallet. Der er sand på gulvet; det skal enten symbolisere jødernes ørkenvandring eller en mere symbolsk fortolkning, der ender med de sørgelige forhold på jorden, som man skal græmme sig over.

En af synagogens medlemmer åbnede torahrulleskabet, hvor de har syv ruller. De seks er fornemt udstyret med fløjlsposer og sølvpegepinde. Man rører ikke ved det hellige ord, men følger skriften med pegepinden. Alle Torahruller har nøjagtigt de samme ord, men med forskellige skriftsnit efter alder og mode. De er skrevet på særligt pergament, med særligt blæk og med skårne fjerpenne.

Lysekrone med shades Den syvende rulle blev fundet i et Nazi-lager efter WW2. Den har tilhørt en menighed i en lille østeuropæisk by, hvor der ikke længere er en jødisk menighed. For at få den her til øen måtte menigheden acceptere, at den skal leveres tilbage til oprindelsesstedet, hvis dette igen får en jødisk menighed.
Lokalet var i øvrigt møbleret med mahognimøbler, og en del af de rituelle redskaber og fx bedesjal var synlige. For de specielle klimaforhold var de karakteristiske lysekroner med shades, skærme mod blæsten, så lysene ikke blæste ud. Tagkonstruktionen havde en robust skeletopbygning, med tagdækning, som man kunne fornemme let kunne retableres, skulle en orkan skade dækningen. Der var flere mindetavler, prædikestol og læsepulte i lokalet.

Den Reformerte Kirke i Charlotte Amalie

Hvis man fra synagogen går nedad Krystalgade og drejer til højre ad Nye Gade kommer man til Den Reformerte Sankt Thomaskirke. Bygningen er fra 1846 og afløste en tidligere bygning på stedet fra 1674, men menigheden er grundlagt ca. 1660 og er den ældste menighed på Jomfruøerne. Det er den ældste denomination med uafbrudt præsteansættelse i USA. Menigheden blev dannet af de første hollandske plantere, der holdt gudstjeneste i Fort Christian, men allerede i midten af 1670'erne blev den første kirkebygning til menigheden opført på sletten øst for fortet i området, der kaldtes Barracks Yard, og her blev holdt gudstjeneste til 1731 og måske lidt senere, idet en ny kirke i Snegle Gade blev indviet i 1740'erne. Snegle Gade løber parallelt med og nord for Vimmelskaftet.

Denne bygning blev ødelagt af ildebranden i 1804, og en ny bygning, der straks blev rejst, blev igen flammernes bytte i branden 1806. I 1827 blev kirken organisatorisk overført fra den hollandske reformerte kirke til den amerikanske reformerte kirke.

Grundstenen til den nuværende bygning blev lagt 18. september 1844, og kirken blev indviet den 8. februar 1846. Det var her at afskedsgudstjenesten - "salgsgudstjenesten" - blev holdt den 18. februar 1917 i forbindelse med overdragelsen til USA, idet kirken af danskerne blev betragtet som den amerikanske kirke på stedet. [Plakat uden for kirken]

Kirken er ret enestående ved at fremstå, som da den blev bygget i imiteret romersk tempelstil med fire søjler, der er af træ, men dækket af murværk, pudset og malet, så de ligner sten. Selve bygningen er opført i bindingsværk og murværk mellem tømmerdelene og derefter pudset. Måske har man ment denne metode mere jordskælvsikker i det nittende århundrede. [10333 p.57f]

Reformerte Kirke Charlotte Amalie Reformerte Kirke CA interieur
Reformertes kirketjener Da vi ankom til kirken, spillede kirkens vagt for os, og senere kom pastor emeritussen og gav os nogle forklaringer. Bl.a. har de reformerte ingen knæfald, da menigheden modtager nadveren fra præsten og to-tre hjælpere, der holder brød og kalk. Den altergangssøgende får brød udleveret som vedkommende dypper i den fremholdte kalk, spiser og får velsignelsen og går retur.

Kirkerummet er ret bart uden udsmykning, hvidmalet med en balkon løbende rundt og båret af slanke søjler. Der er store "shades" om alterlysene, moderne altermaleri.
Baggårdskøkken Fra Den Reformerte Kirke kan man gå ned ad Nye Gade, hvor man i en af gårdene kan se et pænt restaureret udvendigt baggårdskøkken til et af borgerhusene. Køkkenerne blev af brandhensyn placeret langt fra hovedhuset, og i varmen var det ikke nødvendigt med lukkede køkkener. Her er bageovnen endnu stående. Riises Shop Tilbage på Dronningens Gade drejes mod øst, hvor A. H. Riises forretning passeres. Den er i dag på andres hænder og er en gave-, juvel- og porcelænsbutik, og ned ad smøgerne mod havnen er en hel mall med restaurant og boder. Husets facade er hugget fri for puds og har ændret udseende totalt fra de historiske billeder. Bygningernes struktur er dog intakt med portåbninger med buede overkanter ind til lagerrummene og beboelses- og kontorrum på førstesalen.
Om Riise og hans apotek og blanding af bay-rum-saften til håreliksir findes der tekster på nettet.
Emancipation Garden På den videre tur ad hovedgaden mod øst passeres Alvaro de Luga Post Office ved Emancipation Gardens. Over for postbygningen står tre statuer af personer forbundet med den nyere historie på øerne.
Efter posthuset rundes hjørnet ved Toldbod Pladsen og Toldbod Gade til højre og Emancipation Gardens ligger så i en trekant mellem de to gader. Til venstre facaden på det tidligere Grand Hotel, hvor Henrik Cavling sad med drink og cigar og skrev om øerne hjem til Politiken i 1894.
Lige inden for parkens lave hegn er der også her en cisterne til vandopsamling. Cisternen er næsten helt under niveau og må enten have haft en pumpestand eller være benyttet til havevanding af bystyrets folk.
Grand Hotel
Liberty Bell
I dag er hotellet kontorbygning. I parken, der er beplantet med pokkenholttræer, har man rejst statuen for slavefrigørelsen i 1848. Det skete ved 50-års dagen for begivenheden i 1998. En tilsvarende statue står på hver af de andre øer. Figuren viser en slave, der blæser i "tutu"-hornet, som tegn på oprør. Konkyliehornet var ellers beregnet til alarmsignal, når brand udbrød. I den anden hånd holder han kapmesser - huggekniven - til sukkerrørsafhugningen.
 
 
 
I parken står også en statue af Christian IX, der aldrig har været på øerne. I hjørnet ud mod havnen står en kopi af Liberty Bell fra Philadelphia i USA.

Klokkens indskrift lyder:
"Pass and Stow - Philadd
MDCCLIII"

Kopierne blev fremstillet i samme størrelse og med samme tone som den originale der i 1776 ringede koloniernes frihed ind. De blev støbt i Frankrig i 1950 og betalt af en række amerikanske mineselskaber og metalproducenter, der så forærede i alt 50 klokker til nationen USA, hvoraf en altså blev opstillet her.

Parken har også en musiktribune, og denne park er sammen med Rooseveltparken yndede samlingssteder ved byens begivenheder.

Slave med tutu-horn

Rundt Emancipation Garden

HAPAG På Emancipation Gardens vestside er et par interessante bygninger. Nærmest havnen ligger en moderne udseende betonbygning i flere etager. Den var tidligere hovedsæde for det tyske rederi HAPAG, der besejlede havnen regelmæssigt op til Første Verdenskrig. Det var den første betonbygning i byen, og er nu i brug som almindelig kontorbygning.

Switzerland Bygningen her er den tidligere toldbygning. Til venstre, som den ser ud i dag, og til højre, som den så ud for cirka hundrede år siden. [Billedet tilhører Handels- og Søfartsmuseet]

Switzerland på akvarel
 
99 steps Går man vinkelret på havnefronten fra Emancipation Park op ad bakken mod det der i dag kaldes for Government Hill, krydses Kongens Gade, hvor der mod øst ligger Guvernementshuset. Fortsætter man op ad bliver gaden nu til en trappe, der på byplaner kaldes "99 Steps". Trappen er holdt pænt med blomsterbede ved siderne, mens selve trinene for en stor dels vedkommende stadig er af gode danske brændte teglsten bragt herud som ballast i skibene.

SKYTSBORG
På Baggaertsberg lå det ældre forsvarstårn opført 1679, Skytsborg, der i 1689 blev forstærket. Senere blev tårnet kaldt Blackbeard's Castle, da det solgte bedre. [10254 p.53]

Fra toppen af trappen er der god udsigt over byen og farvandet sydfor. Endnu bedre udsigt er der fra Blackbeard's Castle. Det indgår som en del af det kulturhistoriske museum på stedet, der er en delvis privatdreven forretning. Omkring på arealet er der opstillet et dusin bemalede bronzestatuer i 1:1-størrelse af de mest kendte sørøverskikkelser. Om der er portrætlighed, kan jeg ikke bedømme.

Indehaveren, Gail Schulterbrandt, viste med stort kendskab rundt i komplekset, der foruden tårnet består af en række restaurerede byhuse med delvis originalt og delvis eftergjort indbo fra især 1800-tallets Charlotte Amalies borgerhuse. Især ses mahognimøbler og enkelte pokkenholtmøbler - for begges vedkommende praktiske materialer, da termitterne ikke kan tygge sig igennem det hårde træ.
 
 
 
Blackbeards udsigt
 
Det mest særegne møbel var planter's chair, der er en lav flugtstol med to meget lange armlæn. En mandlig model med faste arme, hvor herren kunne placere støvlerne, inden de af tjenestefolkene blev trukket af ham, og en damemodel, der har kortere arme, hvoraf den ene er drejelig i det vandrette plan, så kostumerne kunne komme ned mellem armlænene.

I komplekset indgår husene: Hotel 1829 (nu lukket hotel). Det blev først hotel i 1900 og er oprindeligt bygget i 1829 til købmand Alexander Lavalette. Endvidere Haagensens Hus, der i 1837 blev bygget til bankmanden Thomas Haagensen, gift med Sarah Magens, og endelig Notman House bygget i 1860 til familien med samme navn.

Fra husene kan man se ned over den anglikanske kirke i byen. På kanten af museumskomplekset og neden for Blackbeard ligger Crown House, hvor Peter von Scholten boede, mens han var toldembedsmand, før han blev guvernør. Senere boede guvernør Rohde i huset. Huset er ikke åbent. Det ejes af en arkitekt de Jong, der er onkel til den nuværende guvernør de Jong jun.
Borddækdig Interiøret fra et af museumshusene, hvor der er dækket med ejerens gamle familiesølv og porcelæn.

Skoddesikring Et andet af museumshusenes udvendige sikring mod både dårligt vejr og uindbudt adgang.

Frederikskirken

Fra højderne gik vi igen nedad til Nørre Gade, hvor den lutherske kirke ligger. Menigheden er den næstældste lutherske menighed på det amerikanske kontinent. Kirken blev grundlagt på Fort Christian i 1666 af Keld Jensen Slagelse og flyttet først ud i 1789, hvor byggeriet skete med lån fra en frineger. Kirken blev indviet 1793-07-14 ved kgl. missionær Thorkil Lund.

Den tidligere danske kirke, hvor der indtil en gang i 1960'erne blev afholdt enkelte gudstjenester på dansk. Kirkebygningen ligger med tårnet mod syd - nedad mod havnen. Kirken brændte i 1826 og blev efter genopbygningen indviet den 1827-07-08 af Pastor S. R. Ortved fra Christiansted. [10254 p.23]
Tårnet er fra 1871. [10254 p.159]

Frederikskirken
Frederikskirken interiør Kirkens indre er ikke så iøjnefaldende. Faktisk var så godt som alle kirkerummene, vi så, ret firkantede rum med balkon løbende rundt de tre sider og alterparti på den fjerde side. Tagrummet indgik i lokalerne og var af "bakke"-typen med halvhvælvede sider og et fladt midterparti. Nogle havde synlige spærkonstruktioner andre var bræddebeklædte, men ideen bag konstruktionen skal være bedre luftcirkulation.

I den tidligere danske kirke er skoleskibet DANMARK opstillet i en montre som kirkeskib.
Bethania Ved siden af kirken står huset Bethania, det tidligere Lind House, der nu er sognegård for menigheden. Huset er bygget 1827.

Huset gård er typisk med cisterne og stor dobbelttrappe, som man når gennem den hvælvede gang fra gaden.

Køkkenbygningen ligger i havens fjerneste ende væk fra hovedhuset.

Kasernen

Kommer man ud fra kirkens tårnbygning og fortsætter ned mod havnen ad gaden Fort Pladsen, passeres Emancipation Garden på højre hånd og videre med fortet på venstre hånd kommer man ud på den lille halvø, hvor senatsbygningen ligger med sin grøn-turkisfarvede mure.

Kasernebygningen blev opført i 1874 på en tange i havnen, da man fandt beboelsesforholdene i fortet for ringe. Den blev senere kaserne for US Marines og er i dag senat uden offentlig adgang. Det var her på pladsen, at øernes overdragelse til USA fandt sted den 31. marts 1917.
Kasernen
Den originale flagstang er for længst væk, men takket være en donation fra A. P. Møllers almene Fond for nogle år siden, er der igen rejst en flagstang på stedet. Venerationen for den gamle koloniharre er dog blegnet noget i mellemtiden, så Dannebrog vajede ikke fra stangen mere. Flagbastionen er som sådan ikke noget særligt syn med trådnetshegn til ene side mod Coast Guard-området og en slet holdt græsplæne til den anden. Men udsigten fejler ikke noget.

Fort Christian - Christiansfort

Indenlands i forhold til kasernebygningen og i dag også helt inden for kystlinjen ligger Fort Christian. Fortet er i dag under restaurering, hvad det har været nogle år. På planchen uden for området annonceres åbningen i 2006, men der er endnu lang vej igen, før det kan åbne. Pengene er små, men det går fremad. Bygningen er nu museum.

Vi mødte myndighedernes bygningsinspektør og projektets arkitektleder og fik at vide, at danske lærlinge har været herover og i et projekt hjulpet med at sætte et enkelt fag i den indre fortgård i stand. Det er højre side af portvæggen set indefra med deres kantstillede skråmurede teglsten.

Fortet blev opført fra 1672 til 1680 og er ældste bygning fra koloniens begyndelse igangsat af guvernør Dyppel. Allerede i 1718 blev der indledt en omfattende restaurering af fortet. [10254 p.74]
Et klokketårn blev bygget 1784. I 1874 blev fortet omdannet til politikammer, fængsel og retsbygning. Tårnet fra 1784 i den indre forgård blev samtidigt revet ned, og der byggedes et nygotisk indgangsparti, som står i dag. [10259 p.307]

1706 byggedes en kirke indvendigt i fortet. Bygningen var af bindingsværk, der senere ca. 1725 blev erstattet af grundmur og hvælvet. I dag har kirkerummet bjælkeloft. Størrelsen var 24 alen lang, 12 bred og med 20 vinduer og murstensgulv. [10254 p.65]
Både den reformerte og den lutheranske kirke på øen er stiftet i rummet her. Det har oprindeligt rakt længere ud i fortgården end nu. Rummet ligger, når man er kommet ind ad porten i venstre side af fortet, som det første lokale i den brede del af bygningen.

Fangehullerne var i brug til 1982.

Fortet suppleredes af to udenfor liggende kanontårne og et vandbatteri ved indsejlingen. [10259 p.123]
Fra fortets tagetage er der god udsigt over havneområdet og mod nord ud over byen.

Fortet

Cathrineberg

På Cathrineberg - nu kaldet Denmark Hill - står guvernørboligen, der er restaureret for en betydelig sum inden for den seneste generation. Huset blev opført i 1830 til den danske planter Hans Henrik Berg, der blev guvernør i 1862. Han ejede også Annaberg på SJ. Det blev i 1898 solgt til den katolske kirke og i 1918 købt af Det Dansk Vestindisk Kompagni som direktørbolig. Først i 1993 blev det solgt til myndighederne og indrettet til guvernørbolig.

FREDERIKSKIRKENS PRÆSTEBOLIG
Præsteboligen lå i Kongens Gade 23 og var præstebolig for Frederikskirkens præst. Det blev bygget i 1725 lige nord for kirken og er et af byens ældste huse, der stadig er i brug. Huset blev bygget af "ballastmurstenene", og også en del af køkkenhuset bag hovedhuset har stadig de originale materialer fra Danmark. Enkelthederne her stammer fra en plade opsat uden for huset i 1973, da man fejrede 180-årsdagen for kirkens bygning.

Nabohusene mod øst med Guvernementsbygningen og viceguvenørens hus, nr. 24 og 25, er først bygget 1844.

Vores arkitektguide fra fortet fulgte os op til Government House med sit noget spøjse danske skilderhus udenfor.

Guvernementshuset - - Government House

Huset blev bygget om som guvernørbolig, da hovedstaden vendte tilbage til ST i 1871. Byggeriet løb over flere omgange. Oprindeligt var det et privathus opført i 1747 med sidefløjene tilføjet i 1790 og siden inkorporeret i nabohuset.
Der er en tegning af udseendet i 1819 i Vore gamle Tropekolonier. Både admiral C. V. Jessen og PvS har boet her. [5539b p.265]
Facaden blev ensrettet af PvScholten i 1830'erne. [10259 p.219]
I udklipsarkivet, H&S DV-01-008-1, er følgende note udstedt af myndighederne:
"Gouvernementshuuset paa St. Thomas blev opført i Aarene 1864-67, begyndt i August 1864 og fuldført i September 1867 for $ 33,605 79 c., der kom til Udgift saaledes: [Her en årsopdelt liste]
I sidstnævnte Aar anvendt til Bygningen $ 2,635 5 c., til Decoration af Vestibulen, $ 500 og til Indlægning af Gas $ 1,903 2 c.
Det ældre Gouvernementshuus med Grund blev den 21de Juli 1863 vurderet til $ 5,000, og den gamle Grund med det nye Gouvernementshuus den 4de Mai 1870 vurderet til $ 31,000."
[DV-01-008-1]

Guvernementshuset
I Guvernementshusets forhal er der opsat mahogniplader med navnene på alle de guvernører, der har været på øerne siden danskernes annektering. Desuden er der malerier, der forestiller forskellige vigtige begivenheder i øernes historie, bl.a. naturligvis overdragelsen 1917, hvor det er Stars-and-Stripes, der hales op og ikke Dannebrog ned. Forhallen rummer også øernes to eneste Pissarro-malerier.

Fra forhallen blev vi budt ovenpå i »riddersalen« med en indretning, der mere er herskabshus end administrationsgemak. En vis forandring siden 1917 er foretaget, idet fx dørenes anbringelse mod baglokalerne ikke stemmer med de gamle fotos fra 1917. De gamle fotos viser ofte lejligheden, hvor guvernøren oplæste den danske proklamation om salgets vedtagelse, men altså ikke selve overdragelsen, der jo fandt sted på havnen.

Peter von Scholtens Bibel m.v.
I udstillingen indgår PvSs Bibel og blæktøj. Hans Bibel blev skænket øerne af Dansk Vestindisk Selskabs Fond, og på etiketten over bogen berømmes PvS, som en af største forkæmpere for menneskerettigheder, frihed og gensidig forståelse folk imellem. Teksten er underskrevet i marts 1983 af Jobst von Scholten på familiens vegne og af Einar Kirk som formand for Selskabet. Bibelen er trykt i 1819 og mærket med 16. oplag. Der er sikkert tale om Christian VIs Bibel med det reviderede Ny Testamente fra 1819.

Også PvSs skrivesæt med blækhus og sandbøsse i musselmalet Kongelig porcelæn findes nu her. Sættet, der blev brugt ved emancipationserklæringens underskrift i 1848 har været i familiens eje, men blev givet til øerne i 1967-11-27 af en af efterkommerne.

Vi fik forevist guvernørkæden, der blev fremstillet til indsættelsen den 4. januar 1971. Kæden har emaljeemblemer med flagene for alle de nationer, der har hersket over øerne: Spanien, Holland, England, Brandenburg, Malteserne, Frankrig, Danmark og USA. Datoen 4. januar 1971 er den dag, hvor den første folkevalgte guvernør tiltrådte. Brandenburgflaget er lidt en tilsnigelse, da der var tale om Det brandenburgske Kompagni, der havde handelsrettigheder på øerne, men ikke udøvede myndighed over dem.

Og videre

leguan Der er ikke mange større endemiske dyr på øerne. Vi så flere steder leguaner med op til en længde på ca. 80 cm. Her er nogle lige uden for en havnekantsrestaurant.

Den danske kirkegård

Kirkegård
I byens udkant - mod nord ud ad Hospitals Gade ligger på venstre hånd den danske kirkegård, hvor en lille del er indkranset af et lavt kædehegn og i midten har n mindesøjle rejst af den danske stat for de danske, der døde herude. En tilsvarende søjle er rejst på de andre danske kirkegårde på øerne. De blev rejst i 1920.

Både den lille mindeplads og de omkringliggende spredte danske grave holder ikke en vedligeholdelsesstand, som vi er vamt til i Danmark. Naturforfaldet her er så stort og går så hurtigt at intensiv pleje af gravene ikke er muligt. Både sten og kokylier, der pryder en del grave forvitrer hurtigt og malede tekster forsvinder hurtigt.

Vedligeholdelsen finanseres i dag af en fond til formålet, men arbejdet er ret håbløst, og man må se i øjnene at gravstensindskrifter med tiden vil forsvinde helt, og gravpladsen vil blive et så godt som anonymt minde om dansk tilstedeværelse.


 

Havneforholdene

Havneaktiviteterne i Charlotte Amalie er i dag samlet omkring Long Bay mod øst og en ny havn bygget mod vest ved Crown Bay og uden for den centrale bydel. I Long Bay, hvor den gamle havn ligger - selv om den ikke er så gammel endda - kommer i dag kun krydstogtskibe. Arealet bag kajen med pakhuse blev i 1970'erne omdannet til butiksarkader og den del af arealet, hvor olietanke og elektricitetsværket lå er endnu ikke moderniseret. På en skrænt ved havnens østkant ligger Vestindisk Kompagnis tidligere hovedbygning, og det af øen overtagne kompagni kaldes stadig West Indian Company Limited.

Man har udsmykket havnekajen med en efterligning i ministørrelse af Den Lille Havfrue anbragt i et bassin med muntre farver. Gad vist om amerikanske turister kan glædes over den?

Rooseveltparken

Fra havneanlægget er der anlagt en promenade langs strandkanten rundt til fortet. Når man går fra havnen og op ad Hospitalsgade til hjørnet med Nørre Gade når man Rooseveltparken eller Veterans' Park med mindesmærke for de faldne militære styrker. Der er rejst en støtte for hvert værn. Selv det værn, der ikke har mistet personel, har fået en sten (Coast Guard). Parken har en buste af US præsident Franklin Delano Roosevelt med indskriften "The only thing we have to fear is fear itself".

Fra 1765 har der her været en plads, der først kaldtes Coconut Square. Det nuværende navn - Rooseveltparken - kan ikke være ældre end 1930'erne. Efter orkanen Marilyn i 1995 havde hærget, blev der ved forskellige arrangementer og fondsdonationer fundet muligheder for en totalrenovering, og parken blev genindviet i 2007, hvor den fik tilføjet navnet Virgin Islands Veterans' Memorial Park. Parken er ikke i sig selv særlig interessant.

Brødremenighedens kirke

Fra parken er der kun et kort stykke mod øst hen ad Nørre Gade, før man i nr. 17 når til Brødremenighedens kirke - Moravian Memorial Church. Ved 150-årsdagen for De Mähriske Brødres mission på øerne i 1882 blev det besluttet at påbegynde en ny kirke i Charlotte Amalie, og byggearbejdet blev med stor frivillig deltagelse fra menigheden indledt den 2. april 1883 og indvielsen fandt sted den 16. maj 1884. Kirkens arkitekt hed Carl Berg.

Moravian Church
Kirkens fundament er bygget af den lokale blå granitsten og kirkens mål er knap 30 m lang og 20 m bred. Kirkerummets højde er 14 meter. Kirkens stil er noget barokagtigt rundt vinduer og på andre karmstykker. Over kirken er der noget usædvanligt for denne trosretning et lysthusagtig klokketårn med kuppel. I kirkerummet er der som i de andre kirker på de tre sider et galleri båret af kanellerede korinthiske søjler, der er fremstillet i Skotland. På galleriet var opstillet instrumenterne til et mandstærkt steel band, der virkeligt må kunne fylde rummet med et stort antal decibel.
Catholic Cathedral
Vi var nu i gang med kirkebesøgene og havde kun svigtet den anglikanske kirkes indre, men regnede med at kunne få adgang til den katolske, da denne trosretning gerne havde kirkerne åbne hele dagen. Vi gik derfor mod vest ad Nørre Gade og igennem bymidten til Kronprindsen Gade, hvor domkirken St. Peter and St. Paul ligger med facaden ret ud til gaden. Den blev bygget i 1848.
Fortsat guide for Sankt Jan

Fortsat guide for Sankt CroixLINKS TIL ØVRIGE VESTINDIENTEKSTER

Oversigt over Vestindienteksterne;
Topografi og natur for De Vestindiske Øer;
Kildelitteratur for Dansk Vestindien;
Historiske noter om De Vestindiske Øer;
Biografiske noter om vestindiske personer;
Oversigt over guvernører på De Vestindiske Øer;


Opdateret d. 19.12.2008.
Back to history articles page
Back to top
Back to front page of history pages
Back to front page