De vestindiske Øer - kilde- og litteraturoversigt

Opdateret 26. november 2008.

Bemærkninger

Den følgende tekst er en kildeliste for sitets tekster om de Vestindiske Øer.
Efter kildelitteraturen, er der link til de øvrige tekster.

Litteraturlisten er sorteret efter forfatternavn eller redaktørnavn.
Er titlen uden forfatter eller redaktør opføres den sidst og i kronologisk orden efter udgivelsesdato.

Litteraturliste

Kode Titel
forfatter - udgave - udgivelsesår - forlag
10311 Udtalelser af Politikere af Venstre, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet om den vestindiske Sag
Flere forfattere - Dansk vestindisk Samfunds Skrifter III, 1. udg., 16 pp., 1916, Hagerup.
K5717 Om den moralske Forpligtelse til og det hensigtsmæssige af strax og fuldstændigt at ophæve Slaveriet i de dansk-vestindiske Kolonier
Alexander, G. W. - 1843, 27 pp.
Andræ Danish West India Islands - Their present Political and Economical Position
Andræ, P. - 1876, oversat fra dansk af J. Jensen, St. Thomas, August Wallöe (H&S)
06625 En naivist i Vestindien - H. G. Beenfeldt
Antonsen, Inge Mejer - optrykt i Nationalmuseets Arbejdsmark 1972, 153-170 pp., NA.
MHT3/83 Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien 1871-72 - Jens Theis Theisen
Askgaard, Finn, red. - uddrag optrykt i Marinehistorisk Tidsskrift 1983, nr. 3, pp. 7-15.
Balslev Johann Christoph Jæger von Jægersberg - landmåler og kartograf i Dansk Vestindien
Balslev, Svend, Tidsskrift for Dansk Kartografisk Selskab, nr. 2, 1993, pp.13ff.
DBL3 Dansk Biografisk Leksikon 1-16
Bech, Svend Cedergreen; ed., Gyldendal, 3. udgave, 1970-1984, [10005]
10331 U.S. Virgin Islands - A Guide to National Parklands in the United States Virgin Islands
Boulon, Rafe - US National Park Service, 2001.
05539a Vore gamle tropekolonier, bind I - Dansk Vestindien indtil 1755, kolonisation og kompagnistyre
Bro-Jørgensen, J. O. - 2. udg., 299 pp, 1966, Fremad.
06111 Sukkerdyrkning i Dansk Vestindien
Brown, Robert S. - optrykt i H&S Årbog 1973, 7-26 pp., H&S.
10256 Vegetationen i Dansk-Vestindien
Børgesen, F., dr. phil. - særtryk af Atlanten, 601-632 pp., 1909.
10267 Vestindiens Betydning for dansk Naturforskning
Børgesen, F., dr. phil. - særtryk af Det Ny Aarhundrede I. 7. Side 1-10, 1904.
10310 Vore vestindiske Øer
Børgesen, F. + F. P. Uldall - 1. udg., 55 pp. + planche, 1900, Gad.
10257 Dansk Vestindien for 250 år siden -
En almindelig Beskrivelse om alle de danske, Americanske eller West-Indiske Ey-lande

Carstens, Johan Lorentz - Manus fra ca. 1740,
Udgivet 1970 som videnskabeligt værk ved Herluf Nielsen.
Genudgivet i den her brugte form i 1981, 164 pp., Dansk Vestindisk Forlag.
Illustreret af Ingvar Zangenberg.
10312 Dansk Vestindisk Samfund - Pjece Nr. 5 - Flere indlæg i debatten om salg af øerne.
Helweg-Larsen, P., provst - 1. udg., 16 pp., 1916.
10313 Dansk Vestindisk Samfund - Pjece Nr. 6 - Folkeafstemingen og vore vestindiske Øer - samt flere indlæg i debatten om salg af øerne.
With-Seidelin, C., Kommandør et al.- 1. udg., 16 pp., 1916.
10314 Dansk Vestindisk Samfund - Pjece Nr. 7 - Dansk-Vestindiens Økonomi i historisk Belysning samt flere indlæg i debatten om salg af øerne.
Wieth-Knudsen, K. A., dr. phil. + Alfred A. Råvad - 1. udg., 16 pp., 1916.
10315 Dansk Vestindisk Samfund - Pjece Nr. 8 - Et Ord til Overvejelse + Indtryk og Erfaringer fra Booker Washingtons Skole.
- - 1. udg., 8 pp., 1916.
10316 Dansk Vestindisk Samfund - Skrifter Nr. 1 - Sandheden om Dansk Vestindien -
Uddrag af Kommissionsbetænkningen af 1903. Samt flere indlæg i debatten om salg af øerne.
Berntsen, Klaus; J. C. Christensen, Cornelius Crowe, Godfred Hansen, H. Lawaetz, H. C. V. Møller, Holger Petersen, F. Kølpin Ravn, A. de Richelieu, Erik Scavenius, C. F. Schouboe, Sigurd Thamsen, C. Zwergius.
- 1. udg., 52 pp., 1916.
10317 Dansk Vestindisk Samfund - Skrifter Nr. IV - Forsømte Statsopgaver i Dansk Vestindien -
Uddrag af Kommissionsbetænkningen af 1902.
Rübner-Petersen, C. - Børnedødeligheden og Jordudstykningen.
Folke, F., ingeniør - Tropernes Kultivering.
Westergaard, N. N., Provst - 1. udg., 40 pp., 1916.
02151 Fjernt fra Danmark - billeder fra vore tropekolonier, slavehandel og kinafart
Eilstrup, Per & Nils Eric Boesgaard - 1.udg., 247 pp., 1974, Lademann.
08920 Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783 - Studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser
Feldbæk, Ole - udgivet som Pub. nr. 2 fra institut for økonomisk historie, Kbh. Univ., 212 pp., 1971, Gad.
Særlig siderne 18 til 30 og 50 til 61.
A/VIII-6-2785 Om Dansk Vestindien, forhenværende politimester på ST.
Fischer, H. M. W. Gyldendal, 1896, 34 pp. Placering: H&S Bibliotek.
10333 Historic Buildings of St. Thomas and St. John
Gjessing, Frederik C. + William P. Maclean - 1987, later printing, Caribbean.
06111 Om forholdene på danske slaveskibe med særlig henblik på dødeligheden 1777-1789
Green-Pedersen, Sv. E. - optrykt i H&S Årbog 1973, 27-76 pp., H&S.
00625 Dansk sejlads på Vestindien og Guinea 1671-1807
Gøbel, Erik - optrykt i H&S Årbog 1982, 5-53 pp., H&S.
06746 Orlogsfregatten BORNHOLMs konvojrejse til Vestindien 1780-1781
Gøbel, Erik - optrykt i Maritim Kontakt 1989, 17-34 pp., MK.
06636 Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838
Gøbel, Erik - optrykt i H&S Årbog 1991, 37-72 pp., H&S.
08658 Besejlingen af Sankt Thomas Havn 1816-1917
Gøbel, Erik - optrykt i H&S Årbog 2000, 7-35 pp., H&S.
08851 Sankt Thomas havn i det 19. og 20. århundrede
Gøbel, Erik - optrykt i H&S Årbog 2001, 23-64 pp., H&S.
10250 Sollyse Minder - fra Tropeegne, der var danske
Helweg-Larsen, Sophie, f. Bauditz - 1. udg., 93 pp., 1940, Th. & Appel.
Forfatterindens signatur på titelblad, dedikation til malerinden Marianne Høst på forsatsblad.
06204 Virgin Islands 1967
Henningsen, Henning - artikel optrykt i H&S Årbog 1967, 87-124 pp., H&S.
10258 Hello til det tidligere Dansk Vestindien - U. S. Virgin Islands
Henningsen, Henning - 1. udg., upagineret, 1968, Foreningen Dansk Vestindien.
Illustreret af Ingvar Zangenberg.
Dedikation til Lilli Friis på forpermen indvendigt.
Tidligere udgivet i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1967 illustreret med fotos [06204].
06111 Et år i Vestindiens tegn - Peter von Scholten
Henningsen, Henning - optrykt småartikel i H&S Årbog 1973, 122-126 pp., H&S.
07679 The Age of Oligarchy - Pre-industrial Britain 1722-1783
Holmes, Geoffrey + Daniel Szechi - 1 Ed., 439 pp., 1993, Longman.
10259 Kolonierne i Vestindien - Danmarks Historie
Hornby, Ove - 1. udg., 389 pp., 1980, Pol.
10265 Et bevæget livs roman - Frederik Visby - maler, fotograf og tandlæge
Jensen, Peder - særtryk af Århus Stifts Årbøger, 1963, side 7-40, 1963.
10338 Saint Croix 1770-1776 - The first salute to the Stars and Stripes
Johnson, Robert Amandus - 1st ed. 2006, Author House, Christiansted St Croix.
10224 Turen går til Dansk Vestindien
Jørgensen, Kenneth Bo - 1. udg., 120 pp., 2008, Pol.
10337 Priceless Heritage - History and lore of Estate St. George Village Botanical Garden
Kesler, Ben - 2nd printing 1988, Eget forlag, Frederiksted St. Croix.
06111 Om Fr. de Conincks og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-1782
Klem, Knud - optrykt i H&S Årbog 1973, 94-121 pp., H&S.
10254 Dansk Vestindien 1666-1917
Larsen, Kay - 1. udg., 397 pp + kort, 1928, Reitzel.
Titlen vist som Dansk-Vestindien 1671-1917 i [06900]
KLguv Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer
Larsen, Kay - 1. udg., 123 pp, 1940, Arthur Jensens Forlag.
08159 Købmand, sømand og supercargo - guide til den florissante handels København
Lauring, Kåre - 1. udg., 96 pp, 1998, H&S, Søhistoriske Skrifter nr. XX.
EL St. Croix 500 Years Pre-Columbus to 1990
Lawaetz, Erik - Poul Kristensen - 1991
00624 Negerskoler i Dansk Vestindien
Lawaetz, Eva - optrykt i H&S Årbog 1981, 169-183 pp., H&S.
DaHe The Danish Heritage of the U.S. Virgin Islands
Lawaetz, Eva - 1977, St. Croix Friends of Denmark Society, St. Croix.
10253 Peter v. Scholten: vestindiske Tidsbilleder fra den sidste Generalguvernørs Dage
Titlen på omslaget lyder:
Peter v. Scholten Dansk-Vestindiens sidste Generalguvernør
Lawaetz, Hermann C. J. - 1. udg., 274 pp., 1940, Gyldendal.
Værket blev genudgivet på engelsk i 1999 som:
Peter von Scholten: West Indian period images from the days of the last governor general; English translation by Anne-Luise Knudsen
Lewis St. Croix under Seven Flags
Lewisohn, Florence - 1. ed., 1970, The Dukane Press, Florida
10335 Divers Information on the Romantic History of St. Croix from the time of Columbus until today
Lewisohn, Florence - 1st publ. 1964, later printing, St. Croix Landmarks Society.
10255 Det tabte Land - Minder fra dansk Vestindien
Linck, Olaf - 1. udg., 173 pp., 1947, Eget Forlag.
Dedikation fra forfatter og ægtefælle på smudstitelblad.
10321 En Officer i Dansk Vestindien
Linvald, Steffen - 1. udg., 120 pp., 1988, Dansk Vestindisk Selskab.
10334 St. john Backtime - Eyewitness accounts ffrom 1718 to 1956
Low, Ruth Hull + Rafael Valls - second printing 1991, Eden Hill Press.
08247 The Oxford History of the British Empire, vol. II - The Eighteenth Century
Marshall, P. J. ed. - 1 Ed., 640 pp. 1998, OUP.
06077 Dansk søfartshistorie fra et numisnautisk synspunkt
Müller-Reichau, Wolf, 1976, H&S. pp.73ff.
05539d Vore gamle tropekolonier, bind 4 - Dansk Vestindien 1880-1917, Reformforsøg og salgsforhandlinger
Nørregaard, Georg - 2. udg., 192 pp., 1967, Fremad.
06077 SALVATOR MUNDIs forlis 1729
Nørregaard, Georg - optrykt i H&S Årbog 1976, 38-50 pp., H&S.
10251 Vestinderne - fra dansk slaveri til amerikansk masse-turisme
Olwig, Karen Fog, 1. udg., 128 pp., 1980, Skarv.
Skalk Sorte danskere
Olwig, Karen Fog. Kronik i Skalk 1983 nr. 3 p.18ff.
10332 U.S. Virgin Islands - Colour Guide
Parenti, , Kate - 2005, Boneschi.
10309 Vore vestindiske Øers Fremtid under dansk Flag
Ramsing, H. U. - 1. udg., 48 pp., 1901, Hagerup.
10252 Tropeskildringer fra vestindiske Øer
Raunkiær, Ingeborg - 1. udg., 168 pp., 1921, Gad.
07381 Søfarer- og skibsrederslægten H. C. Brodersen i Flensborg og dens tilknytning til søfarten på Dansk Vestindien
Rühmann, Hans - optrykt i H&S Årbog 1994, 64-99 pp., H&S.
09963 Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-1907
Sandberg, Jane, red. Øregaard Museum, 2006.
06900 Den Danske Marine 1814-1848 - Orlogsfarten
Schultz, J. H. & K. E. Ackermann - 1. udg., 339-680 pp., 1950, Høst.
10329 Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien - social relationer og selvopfattelse
Sebro, Louise - Fortid og Nutid nr. 2, 2005 p.83-102.
05834 Sieg's Møntkatalog 1986
Sieg - 18. udg. 1986.
05539c Vore gamle tropekolonier bind 3 - Dansk Vestindien 1848-1880, politiske brydninger og social uro
Skrubbeltrang, Fridlev - 2. udg., 231 pp., 1967, Fremad.
08511 Slaveskibet FREDENSBORG og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet
Svalesen, Leif - 1. udg., 240 pp., 1996, Hovedland.
Oversat fra norsk af Vibeke Steinicke Sørensen & Hanne Steinicke, forord af Erik Gøbel.
10249 Bidrag til de tidligere Dansk-Vestindiske Øers økonomiske Historie -
med særligt Henblik paa Sukkerproduktion og Sukkerhandel

Sveistrup, P. P. - 2. Hefte, 1942 af Nationaløkonomisk Tidsskrift, 65-183 pp. Gyldendal.
Tansill The Purchase of the Danish West Indies
Tansill, Charles Callan, Publisher Peter Smith, Mass. USA, 1966
Terslin Guvernør over Dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere i Danmark
Terslin, H. C., Helsingør, 1926
06398 Royal Mail og St. Thomas
Vibæk, Jens - optrykt i H&S Årbog 1949, 81-107 pp., H&S.
05539b Vore gamle tropekolonier bind 2 - Dansk Vestindien 1755-1848, Vestindiens storhedstid
Vibæk, Jens - 2. udg., 351 pp, 1966, Fremad.
10336 Government House St. Croix. Its history and special furnishings
Watkins, Priscilla G. - 1996, St. Croix Landmarks Society.
West The Danish West Indies under company rule 1671-1754: With a supplementary chapter, 1755-1917;
With an introduction by H. Morse Stephens

Westergaard, Waldemar - 1917, New York
Findes i KB-REX uden -d- i India, hvilket besværliggør søgning. Kilde: [06900]
Eksemplar på H&S-biblioteket.
06400 Da Dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien - Et 40 års minde
Østen, Carl - optrykt i H&S Årbog 1957, 156-176 pp., H&S.
06040 Sukkermølle i Vestindien - maritime småartikler
Anon - stik af le Grand i Allgemeine Historie der Reisen XVII, 1759
Optrykt i H&S Årbog 1952, p. 171.
06043 Vestindiefareren, fregatten ST. CROIX PAQUET - maritime småartikler
Anon - gouache af C. C. Parnemann, 1798, optrykt i H&S Årbog 1963, p. 155.

LINKS TIL ØVRIGE VESTINDIENTEKSTER

Oversigt over Vestindienteksterne;
Tekst om naturen og kulturen i Dansk Vestindien;
Historiske noter om de Vestindiske Øer;
Biografiske noter om vestindiske personer;
Oversigt over guvernører på de Vestindiske Øer;


Opdateret d. 26.11.2008.
Back to history articles page
Back to top
Back to front page of history pages
Back to front page