Historiske sider

En kort oversigt

Oversigt

De historiske sider indeholder for øjeblikket en kombineret engelsk-dansk kongerækkekronologi.
En regentliste for Frankrig,
en over Medicierne,
over Normannerne, især den slægtsgren, der begav sig til Italien,
over Kongeriget jerusalem under korstogstiden,
over Sachsens regenter
og en kejser-kongeliste for tyske kejsere samt en del østrigske.
Artikler
På artikelsiden er indlagt forskellige artikler om historiske emner. Læs herom i indledningen til artikler.
Referencer
Afsnittet indeholder en underafdeling med personoplysninger.
Religion
Afsnittet er opdelt i fire afdelinger for religionshistorie om kirkens grundlæggelse, ordensvæsen om ordenern og klosterbevægelsen, arkitektur om forståelse af kirkebygningernes struktur, tjenesteforhold om kirkelige embedsmænds dagligdag, messen, sakramenterne m.m.
Der står mere om strukturen i denne afdeling under religion.
Søgning
Bemærk, at søgningen for alle ord ord og begreber, derindgår i sider med historiske og maritime artikler, findes på forsiden, mens lister over de betydeligste brugte ord på disse sider findes i ordlisten her.
Kilder
Litteraturen, der er brugt under udarbejdelsen, er oftest nævnt med et registreringsnummer og er listet i kildelitteratur.

Jørgen Marcusssen
Opdateret 3. september 2005.
Retur til:  Forside