Kongedømmet Jerusalem - Korstogsstaten

Opdateret 23. september 2011.

INDHOLD
Indledning
Tripoli
Antiochia
Edessa
Akka = Acre
Cypern
Monarker og fyrster i Jerusalem
Ibelinernes slægt
Edessas og Caesareas fyrster
Antiochias fyrster
 
 
Indledning
Jerusalem som kongedømme blev dannet efter det første korstogs erobring af visse syriske og palæstinensiske områder i 1099. Det eksisterede indtil 1291, men ikke i samme omfang i hele perioden. Sommetider lader man ordet 'korstogstater' også omfatte de østeuropæiske og baltiske stater, hvor Den tyske Orden bl.a. regerede. Disse områder eksisterede ikke under ridderordener længere end til 1525, hvor Preussen overtog deres områder mod at stormesteren blev hertug.

Kongerigets fysiske område var landet Jerusalem og kystegnene til Middelhavet. Dertil kom vasalstaterne:
Edessa = county of Edessa, der er det nuværende Urfa i Tyrkiet, samt
Tripoli i Libanon = county of Tripoli og fyrstedømmet
Antiochia = principality of Antioch.
På nutidens verdenskort dækker disse stater områderne Israel, et område i SW-Tyrkiet, Syriens kystegne, Libanon og det sydvestlige Jordan. Da hovedparten af de etablerede riddere var franske, blev staten Jerusalem dannet efter den franske feudale model, og riget fik også et fransk kaldenavn: Outremer, der dog også bruges i en noget bredere betydning inkluderende det Byzantinske Rige, mens dette havde latinske herskere.

Det egentlige kongerige var opdelt i 12 mindre len samt fire fyrstedømmer eller baronier:
   Fyrstedømmet Jaffa og Ascalon, på engelsk kaldet et county;
   Fyrstedømmet Krak de Moab + Montréal, på engelsk kaldet et lordship;
   Fyrstedømmet Galilæa, på engelsk kaldet et pricipality;
   Fyrstedømmet Saida = Sidon, på engelsk kaldet et principality eller lordship;
   Jerusalemområdet, tillige med byerne Tyre = Sour = Sur i Libanon og Acre = Akko i Israel udgjorde kongens eget område.
Bemærk at lokaliteten Krak = Kerak = Krk findes to steder: Krak des Chevaliers, bygget 1142. Det ligger lidt NE for Tripoli, samt Krak de Moab, der ligger øst for Det døde Havs sydlige del.

Efter Jerusalems indtagelse forsøgte ridderne at stabilisere området ved bl.a. at erobre land med adgang til Aqababugten i 1115, men stadige angreb og trusler fra lokale fyrster forhindrede dette, og fx blev byen Tyrus først erobret i 1125.

For at befæste grænserne blev der bygget korsridderborge som Krak de Chevaliers i 1142. Så snart Saladin i 1174 havde forenet styrkerne nord og syd for Jerusalem blev korsridderne tvunget i defensiven. Jerusalem blev efter at have været kristent kongerige i knap hundrede år indtaget af Saladins muslimske styrker i 1187 under slaget ved The Horns of Hattin, og kongerigets hovedstad flyttede til Acre. Ganske kortvarigt blev Jerusalem generobret fra 1229 til 1244.

I 1271 faldt Krak de Chevaliers, og i 1291 blev de kristne korsriddere, efterkommere, pilgrimme med flere helt fordrevet fra fastlandet ved Acres fald, og hovedsædet for det opløste rige blev flyttet til Cypern, der var styret af den slægt, der havde fået kongemagten over det ikke længere eksisterende kongerige Jerusalem gennem ægteskab, nemlig Lusignan-slægten. Slægten regerede fra Cypern og selve Cypern indtil slutningen af 1400-tallet, og til det sidste kaldte de sig Jerusalems konger.

Tripoli
Området Tripoli, der anerkendte kongerne i Jerusalem som deres overhovede, er det Tripoli, der ligger ved Libanons Middelhavskyst og ikke at forveksle med Tripoli i Libyen. Byen hedder på arabisk Tarabulus Ash-Sham = det østlige Tripoli. Tripoli = de tre byer - hentyder til den fønikiske tid, hvor byen var foresiddende for de tre bystater Arwad, Sidon og Tyros.

Byen ligger 65 km nord for Beirut. Byen blev belejret, indtaget og næsten helt ødelagt under det første korstog. Kampene blev hovedsageligt ledet af den franske ridder Raymond af Saint-Gilles, greve af Toulouse. Efter indtagelsen blev byen genopbygget og var en periode bispesæde for et af vestkirkens stifter. Grevskabet blev fra 1187 underlagt fyrsterne i Antiochia. Byen faldt til muslimerne i 1289.

Antiochia
Antiochia ligger ikke ud til Middelhavet, men ca. 20 km oppe ad floden Orontes, i dag Asifloden. Byens moderne navn er Antakya, og den er tyrkisk. Byen havde betydning som et af de første kristne områder beboet af de jødekristne med hellenistisk baggrund. Efter korstogsfærden blev byen erobret i 1098 og Bohemond I af Tarento grundlagde fyrstedømmet, der anerkendte Jerusalems konge som overhovede, men ellers var fyrstedømmet stærkt nok til at stå på egne ben, så i perioder hældede dets loyalitet mod Det byzantinske Rige i stedet for Jerusalem. Riger blev endeligt erobret af muslimerne i 1268 ved den ægyptiske sultan Baybars.

Edessa
Edessa hedder i dag Urfa. Byen med opland ligger i det sydøstlige Tyrkiet nær grænsen til Syrien og behersker på grund af landskaberne gennemkørselsvejene mod Iraq og Syrien. Navnet Edessa stammer fra det tredje århundrede, hvor byen blev en romersk garnisonsby. Edessa var den første stat, der blev generobret af muslimerne. Det skete i 1144.

Edessa blev tidligt kristnes område, og havde allerede fra ca. 150 en biskop, og stedet var centrum for mange oldkristne kontroverser mellem nestorianere og monofysitiske tilhængere. Fra 638 til 944 var byen under arabisk herredømme, hvorefter styret var byzantinsk til 1080 og derefter armensk, indtil byen blev indtaget af korstogskrigerne på vej til Jerusalem i 1097/8. Området blev det første latinske grevskab i Mellemøsten. I 1144, under det andet korstog, blev byen erobret af muslimerne og overtaget af forskellige herskere, indtil det blev ottomansk område i 16. århundrede.

Akka = Akko = Acre
Byen Acre, der i dag hedder Akka, er en israelisk havneby ved nordenden af Haifabugten. Korstogsstyrkerne indtog byen i 1104 og gav den navnet St-Jean d'Acre. I en periode fra 1187 til 1191 var byen på Saladins hænder, men blev atter erobret af de kristne og blev efter Jerusalems fald rigets hovedstad til 1291, hvor den blev endeligt erobret af mamlukken sultan Al-Ashraf Khalil, 1291-1293. Fra 1516 var byen under ottomansk tyrkisk styre til 1918. Byen har i de store kirkebygninger stadig arkitektoniske minder fra korstogstiden.

Cypern
Cypern var fra muslimernes fremgang op mod år 700 delt mellem Det byzantinske Rige og kalifaterne i Den arabiske Verden indtil 965, hvor det blev helt styret af de byzantinske kejsere. I 1185 gjorde den byzantinske guvernør, Isaac Comnenus, oprør mod kejsermagten i Konstantinopel og udnævnte sig selv til selvstændig kejser, men måtte under det tredje korstog se sig slået af Richard I Løvehjerte øen.
Richard forsøgte at afsætte øen til højestbydende og solgte først til Tempelridderne, der ikke kunne rejse kapital nok, og som meget hurtigt blev meget upopulære. Derefter solgte Richard i 1192 øen til Guy de Lusignan som fyrstedømme, efter han var afsat som Jerusalems konge. Guy tog aldrig kongetitlen, men da han i 1192 blev efterfulgt af sin broder, Amalrik II af Jerusalem, fik denne tilladelse fra den tysk-romerske kejser Heinrich VI til fortsat at kalde sig konge af Jerusalem, hvad slægten fortsat havde ret til og benyttede indtil Cypern faldt til Venedig i 1489.

Familien Lusignan beholdt kontrol over feudalstaten længe efter mellemøstens fald, og øen blev rig på handel som den sidste port til mellemøstens riger, men den stigende indflydelse fra genoanske og venetianske købmænd i det 16-århundrede flyttede magten fra kongen til disse bystaters handelsforbund. Dette varede indtil 1573, hvor tyrkerne erobrede hele øen.

Rulers, dukes and dynasties of the Kingdom of Jerusalem &c.

Some information on Norman states in the Mediterranean is given under Norman monarchs.

d = daughter of; s = son of; m = married to; h = husband of; gs = grandson of;

No. Ruled Name and relations
 
J006 - Eustace I;
Count of Boulogne;

Matilda of Louvain = Mahaut de Louvain;
children :
1.   Eustace II; (J009);
2.   Ida; (J007);

The connexions from (J006) to (J019) are unsure;
J007 - Ida = Judith;

Baldwin of Le Bourg; Count of Rethel; ?? or Count Manassas II of Rethel;
child :
1.   Hugh I of Rethel (J029); m Melisende;
J008 - Godfrey II of Upper Lorraine;
Duke of Lower Lorraine from 1065-1068;
Duke of Upper Lorraine from 1044-1047;

Doda;
children :
1.   Ida of Lorraine; (J009)
2.   Godfrey III, Duke of Lower Lorraine 1069-1076; - den Pukkelryggede;
J009 1070-1082 Eustace II of Bolougne;
s(J006);
Duke of Boulogne 1070 to 1082;

Ida of Lorraine; † 1113; d (J008);
children :
1.   Eustace III of Boulogne; m Mary of Scotland;
2.   Godfrey VI; (J010);
3.   Baldwin I; (J020);
4.   Ida; m Count Hugh of Rethel (J029)?; they got Baldwin II (030);
J010 1099-1100 Godfrey IV of Bouillon = Godfrey VI of Lower Lorraine = Godefroi de Bouillon = Godfrey I of Jerusalem;
* c.1060; † 18/7 1100;
Duke of Lower Lorraine from 1087-1100;
Elected King of Jerusalem 1099;

Jerusalem fell to the Crusaders 15/7 1099;
Defender of the Holy Sepulchre from 22/7 1099;
Battle of Ascalon 12/8 1099 with victory; Afdal of Egypt was defeated;
J020 1100-1118 Baldwin I of Edessa = Balduin I von Boulogne;
s(J009); b(J010); * 1058; † 2/4 1118;
King from 11/11 or 25/12 1100; crowned 25/12 1100;
Crowned by Jerusalem patriarch Daimbert, ex archbishop of Pisa;
Founded the County of Edessa 1098, existed to 1144;
Count of Edessa from 1098-1100;
Baldwin I built the castle of Montréal - on the trade route to the Red Sea;

Godvere of Tosni; m(1);
no children registered ;

Daughter of Thatoul; m(2);
no children registered ;

Countess Adelaide of Sicily; m(3);
no children registered ;
J029 - Hugh I of Rethel;
s(J007); Rethel is located in the Ardennes;

See (J009-4) - Mixed relationship ???

Melisende; m; d Count Guy / Bouchard of Montlhéry or Monthléry, count of Corbeil, (K010);
children:
1.   Baldwin II; (J030);
2.   Cecilia; m Prince Roger of Antioch;
3.   Hodierna; m Lord Hirbrand of Hierges;
4.   Gervase; brother;
5.   Manasses;
6.   Matilda;
J030 1118-1131 Baldwin II of Edessa = Baudouin du Bourg II = Balduin II von Le Bourg;
* c.1058; † 21/8 1131; s (J029);
Baldwin was called a cousin of Baldwin I (J020) and his brothers, but the exact relationship (by Ida - J009-4) has never been discovered.

Count of Edessa and Rethel 1100-1118; Modern name for Edessa is Urfa in Turkey;
When Baldwin became king, the county of Edessa was transferred to Joscelin de Courtenay;
King of Jerusalem 14/4 1118 to 1131; crowned 14/4 1118 in Jerusalem;

Baldwin I's cousin's son according to [7296 Runciman];

Morfia = Malfia = Moraphia = Morsie de Metelin; * c.1085; † c.1127; d of the Armenian Prince Gabriel of Melitene [9458p12 + 7296];
children, no sons :
1.   Melisinda = Melisende; m 1129 Fulk V, (J040);
2.   Alice; m Bohemund II (012);
3.   Hodierna; m Count Raymond II of Tripoli who ruled 1137-1152;
4.   Joveta; abbess of Bethany;
J039 - Fulk IV le Rechin of Jerusalem = Fulco IV Rechinus = Foulque = Fulko von Anjou;
† 1109;
Count of Anjou & Touraine;

Bertrada of Montfort; later m to King Philip I of France;
children :
1.   Fulk V, (J040);
J040 1131-1143 Fulk V of Anjou and Jerusalem = Foulque V le Jeune;
* 1090 or 1092; † 10/11 1143 at Acre or 13/11 1144 at Ptolemais;
Duke or Count of Anjou from 1109 to 1129;
Count of Torraine & Maine from 1110 to 1129;
King of Jerusalem from 14/9 1131 to 1143;

Eremberga = Eremburge; * 1096 c.; m(1) 11/07 1110; † 1126; d Count Elias of Maine;
children :
1.   Geoffrey V Plantagenet; for Geoffreys line see England;
2.   Helie = Elias II, Count of Maine from 1129; † 15/01 1151;
   m Philippa du Perche; d Rotrou II du Perche, who was a son of Mathilda, Henry I's illegitimate d;
     they got:
     a) Beatrix who m Count John I of Ponthieu and Alencon; † 1191;
3.   Matilda = Mahaut = Isabel de Gatinais; * 1107; † 1154;
   m 1119 Duke William III, Henry I's son; † 25/11 1120;
   when widowed Matilda became abbess of Fontevrault;
4.   Sibylla of Anjou; * 1112; † 1165 in Bethlehem;
   m(1) 1123 Count William Clito of Normandy and Flanders; divorced 1124; * 1101; † 1128;
   m(2) 1134 Dietrich of Flanders = Count Thierry I of Lorraine and Flanders; * 1099 c.; † 17/01 1168;
    She was at a time, maybe her last years, a nun in the Abbey of St.Lazarus at Bethlehem;

Melisande = Melisinda = Melisende de Rethel, (J030-1.); * 1101 c.; m(2) 02/06 1129; † 11/09 1161; d King Baldwin II of Jerusalem;
children :
3.   Baldwin III, (J050);
4.   Amalric I, (J060);
J045 1143-1152 Melisendis = Melisinda = Melisende;
d(J030); † Sep. 1161;
Queen 25/12 1143; deposed 1/4 1152;

Fulk V of Jerusalem (J040); m 1129;
children :
2.   Baldwin III, (J050);
3.   Amalric I, (J060);


SECOND CRUSADE 1147-1149


 
J050 1143-1162 Baldwin III;
s(J040); * 1131; † 10/2 1162 or 1163, poisoned at Beirut;
Alternative king from 25/12 1143 or 1144 [in 9331];
Sole king 1/4 1152;

Theodora Comnena = Theodore Kalusine Komnene; m 1158; d Isaac Comnena - a s of John II Comnena, emperor; * 1087; emperor 1118 to 1143;
no children ;
J060 1162/3-1174 Amalric I of Jerusalem = Amalrich I = Amaury I;
s(J040); * 1136; † 11/7 1174;
Count of Jaffa and Ascalon = Greve af Joppe;
King of Jerusalem 18/2 1162 or 1163;

Agnes of Courtenay; m(1) 1158 c.; † after 1181;
d Joscelin II of Edessa (K060); marriage annulled 1162 - third cousin;
children :
1.   Sibylla; (J072);
2.   Baldwin IV; (J070);

Maria Comnena = Maria Komnenos; * 1154; also her second marriage (for her first m see J050); m(2) 29/08 1167; † 1217 c.
later she remarried Balian of Ibelin = (I010);
child :
3.   Isabella; (J075);

The Muslin leader Saladin came to power from 1169 to 1193. He overran Jerusalem in 1187;
J070 1174-1185 Baldwin IV = Balduin IV of Jerusalem = The Leper-King;
s(J060); * 1161; † Mar 1185;
King from 1173 or 15/7 1174;
J072 1186-1187 Sibylla = Sibylle;
* 1150 or 1160; † October 1190;
Queen from September 1186;
Jerusalem lost 2/10 1187 to Saladin; Acre became capitol of the Kingdom of Jerusalem;

Margrave William of Montferrat = Count Guillaume VI de Montferrat from Lombardy; also Count of Jaffa and Askalon; * 1150 c.; m(1) 1176; † 1177;;
child :
1.   Baldwin V; (J080); † 1186;

Guy of Lusignan; (J090); m(2) 1180; = » a brainless adventurer with good looks« [9458 p.30]
The first King of Cyprus; * 1160 c.; † 18/07 1194; King of Jerusalem and Cyprus from 1192 to 1194;
J075 1190-1206 Isabella I of Jerusalem;
d Amalric I (J060); * 1171 or 1172; † 1205 c.;
Queen from Autumn 1190;
Crowned by the Patriarch Heraclius July 1191;
Humphrey of Toron = Henfrid IV of Toron = Onfroi IV de Thoron; * 1166 c.; m(1) Nov. 1183; forcibly annulled Nov. 1190; † 1192 c.;

Conrad I of Montferrat; (J100); * 1146 c.; m(2) 1190; † 28/04 1192 murdered;

Henry II of Champagne; (J110); * 29/07 1166; m(3) 05/05 1192; † 10/09 1197 murdered at Acre;
He was a nephew of Richard I Lionheart;

Amalric II of Lusignan = Amaury II de Lusignan; m(4) 1197 or 1198; King of Cyprus, see (J120); † 01/04 1205;
J080 1185-1186 Baldwin V of Jerusalem = Balduin V;
s(J072); * 1177 posthumous; † Aug 1186;
King from Mar 1185; crowned 1183;
Ruled prematurely with Raymond of Tripolis as bailli;
When the king died, Guy de Lusignan - and Sibylla - were elected king (J090).
J090 1186-1192 Guy of Lusignan = Guido von Lusignan = Guy de Lusignan;
s Hugh of Lusignan; b (J120); Husband (J072); † May 1194;
King as husband of (J072); deposed Autumn 1190;
King of Cyprus from 1192 to 1994; followed by his brother;

The battle of the Horns of Hattin 4/7 1187 for Jerusalem were lost, and Jerusalem surrendered 2/10 1187.


THIRD CRUSADE 1189-1192


 
J100 1190-1192 Conrad of Montferrat = Konrad I von Montferrat;
* 1146 c.; † 28/4 1192 murdered;
King 24/11 1190;

Isabella I; (J075); m 24/11 1190; her second marriage;
child :
1.   Maria of Montferrat; (J130) [9426p25];
J110 1192-1197 Henry II of Champagne = Comte Henri II de Champagne;
* 1150; † 10/9 1197 by falling from a window;
King of Jerusalem 5/5 1192;
Count of Champagne from 1181 to 1197;

Isabella; (J075)
child :
1.   Alice of Montferat; (J111);
J111 - Alice of Montferrat = Alix;
d J110);

Hugh I of Lusignan, Cyprus and Jerusalem; m(1); † 10/1 1218;
children :
1.   Maria; m Walter IV of Brienne - a nephew to king John of Brienne of Jerusalem; they got Hugh of Brienne;
2.   Henry I of Cyprus; (J112);
3.   Isabella, (J178); m Henry of Antioch; they got Hugh III of Lusignan of Antioch (J180) and Margaret;

Bohemond V of Antioch; m(2);

Ralph = Radulf of Soissons; m(3) 1241; he left for the west in 1243;
J111A 1205-1218 Hugh I of Lusignan of Cyprus and Jerusalem;
† 10/1 1218;
King of Cyprus from 1205;

Alice of Montferrat; m;
children : - see (J111) above;
J112 CYPRUS
1218-1253
Henry I of Cyprus = Henry the Fat [9426p30];
s(J111); * 1217;
He was governed by Philip of Ibelin during infancy;

Alice of Monferrat; m(1);

Stephanie of Lampron; m(2);

Plaisance of Antioch; m(3); d Bohemund V and Luciana (Norm.016);
children :
1.   Hugh; (J113);
2.   Isabella;
J113 CYPRUS
1253-1267-
Hugh II of Cyprus;

Isabella of Ibelin; no children ;
J120 CYPRUS:
1194-1205
JERUS:
1198-1205
Amalric II of Jerusalem = Amalric of Lusignan =
Amalric I of Cyprus
;
s Hugh of Lusignan; b(J090); * 1155; † 1/4 1205;
King of Cyprus 1194-1205; called both no. I and II of Cyprus [9426p.17];
King of Jerusalem Jan. 1198-1205;

Eschiva of Ibelin; (J121); m(1); d Baldwin of Ramleh (I008-3.);
children :
1.   Burgundia; m Walter of Montbéliard;
2.   Hugh I of Cyprus; m Alice (J111);

Isabella; (J075); m(2) 1197;
children :
3.   Helvig; m Raymond-Roupen of Antioch;
4.   Sibylla; m King Leo II of Armenia, ruled 1198-1212;
5.   Melisinda; m Bohemund IV of Antioch;

The kings of Cyprus were crowned in Nicosia and the same persons were crowned as king of jerusalem in Famagusta;
In 1393 the kingdom of Kilikien = Minor Amenia was transferred to the Cyprus kings.


FOURTH CRUSADE 1202-1204


 
J121 - Eschiva of Ibelin;
d(J120);

Walter Montaigu; m(1);
child :
1.   Alice; m John of Caesarea;

Balian of Beirut; (I020-1.); m(2);
children :
2.   John II of Beirut; (J122);
3.   Hugh; m Maria of Tiberias;
4.   Isabella; m Henry Embriaco of Jebail;
J122 - John II of Beirut;
s(J121);

Alice de la Roche of Athens;
children :
1.   Isabella of Beirut; m(1) Hugh II of Cyprus;
     m(2); Hamo l'Estrange;
     m(3); Nicholas L'Aleman;
     m(4); William Barlais;
2.   Eschiva; m Humphrey of Montfort, Lord of Tyre;
J130 1205-1210/
1205-1212
Maria of Montferrat = La Marquise;
d Conrad of Montferrat (J100); † 1212;
Queen 1205, crowned 2/10 1210;
John I, Lord of Beirut (I020), governor in Jerusalem 1205-1210;

John of Brienne; (J140);
1.   Jolante = Isabella II;
     m Friederich II of Germany (J150);
J140 1210-1225 John I of Brienne = Johann von Brienne = Jean de Brienne;
* 1148c; † 23/3 1237;
Arrived in Syria 1210;
King from 2/10 1210; deposed by (J150) 9/11 1225;
Governed Friedrich II's forces in South Italy 1229;
Emperor in Contantinople 1228/9 - 1237;

Maria of Montferrat (J130); * 1191; † 1212; m(1) 1210;
child :
1.   Jolante = Yolanda = Isabella II;
     m Friederich II of Germany (J150);

Stephanie of Armenia; † 1219; m(2) 1214; d king Leon I of Armenia;
child :
2.   John, crown prince of Armenia;

Berenguela of Castile; m(3) 1224;
children :
3.   ALphonse d'Acre count of Eu; * c. 1225; † 1270 in Tunis of plague;
     m c. 1250 Countess Marie d'Eu; * c. 1223; † 1260;
4.   Louis d'Acre; † after Sep 1297;
5.   Jean d'Acre; † 1296;
     m(1) Dowager queen Marie of Scotland;
     m(2) 1251 Jeanne of Chateau-du-Loir - Chateaudun;
6.   Maria; regnet of Constantinople; * 1225; † after May 1275;
     m Emperor Baldwin II of Constantinople (Pave-4160EL); * 1218; † 1273;
J150 1225-1228
(-1243)
Friedrich II of Germany;

Info in text on German Rulers
King from 9/11 1225, crowned Jerusalem 18/3 1229 [9426p18];
Lost Jerusalem 23/8 1244;

Isabella II; (J140-1); * 1211; † 5/5 or 8/5 1228; m 9/11 1225; died during child birth;
Ruled as queen 1210 or 1212-1228;
child :
1.   Conrad II = Conrad IV of Germany; (J160);
J160 1228-1254 Conrad II of Jerusalem = Conrad IV of Germany;
s(J150); † 21/5 1254;
King of Jerusalem 5/5 1228, ruled from 13/12 1250;
Holy Roman Emperor 1250-1254;
Lost jerusalem 1244;

Elizabeth of Bavaria;
child :
1.   Conradin; (J170);


FIFTH CRUSADE 1228-1229


 

SIXTH CRUSADE 1248-1254


 
J170 1254-1268 Conradin of Hohenstaufen = Konrad III;
s(J160); † 29/10 1268;
Info in German Rulers;
King 21/5 1254;
no children ;
J178 - Isabella;
d(J111);

Henry of Antioch;
children :
1.   Hugh III of Cyprus; (J180);
2.   Margaret; m John of Montfort;
J180 1268-1284 Hugh III of Cyprus = Hugh I of Jerusalem;
s(J178); † 4/3 1284;
King 24/9 1269; = Norman 019A;
Hugh departed from the continent 1276 for Cyprus;

Isabella of Ibelin;
children :
1.   Bohemond;
2.   John I of Jerusalem and Cyprus;
3.   Henry I of Jerusalem = Henry II of Cyprus; m Constance of Aragon;
4.   Amalric Lord of Tyre; m Isabella of Armenia;
5.   Guy; (J182);
6.   Maria; m James II of Aragon;
7.   Margaret: m Thoros III of Armenia;
8.   Alice; m Balian of Ibelin;
9.   Isabella; m Oshin of Armenia;


SEVENTH CRUSADE 1270


 
J182 - Guy;
s(J180);

Eschiva of Ibelin;
children :
1.   Hugh II of Jerusalem and IV of Cyprus; (J184);
2.   Isabella; m Eudes of Dampierre;
J184 -1359 Hugh II of Jerusalem and IV of Cyprus;
s(J182); † 1359;

Titular King of Jerusalem;

Maria of Ibelin; † 1316 or 1318; m(1) 1307 or 1310;
child :
1.   Guy of Lusignan, Prince of Galilee; * 1315 c.; † 1343;
     m 1330 Maria of Bourbon, † 1387 at Naples; they got:
     a) Hugh, Prince of Galilee;

Alice of Ibelin; † later than Aug. 1386; m(2) 1318; (I054-2.)
children :
2.   Peter I of Jerusalem, Cyprus & Armenia; * 9/10 1328; † 17/1 1369 murdered;
     m(1) 1342 Eschiva of Montfort - no children;
     m(2) 1353 Eleanora of Aragon; * 1333; † 26/12 1416 (Spain A12-4c); they got:
       i) Peter II of Jerusalem;
       ii) Margaret; m cousin Count James of Tripoli;
3.   John, Prince of Antioch; regent of Cyprus; * 1330; † 1375 murdered;
     m(1) 1343 Constanza of Aragon; † 1344;
     m(2) 1350 Alice of Ibelin; † 1373 c.
4.   James I of Cyprus; titular king of Jerusalem; † 1398;
     m 1365 Heloise = Helvis of Brunswick; † 1422;
5.   Thomas of Lusignan; † 1340;
6.   Perrot of Lusignan; † 1353;
7.   Eschive of Lusignan; † 1363 of plague; m. Fernando of Majorca
J190 1284-1285 John I of Cyprus = Jean I de Chypre;
s(J180); † 20/5 1285; Also registered in Normans;
King from May 1284;
J200 1285-1291
(-1306)
Henry II of Cyprus or Henry III; King Henry I of Jerusalem;
s (J180); * 1271; † 1324; - the epileptic boy - ;
Last king of Jerusalem from 15/8 1286;
Jerusalem lost August 1291;
King of Cyprus from 1310 to 1324;
Also numbered as III, but as Henry II of Cyprus in [5366];
J260 1432-1458 John II of Cyprus; s(J250);

?;
children :
1.   Charlotte; * 1442; † 1487; m 1436 Peter of Coimbra 1433-1457;

LINE OF IBELIN
I008 - Balian the Old of Ibelin;
children :
1.   Ermengarde;
2.   Balian (I010);
3.   Baldwin of Ramleh; he got the d Eschiva who m (J120-1);
4.   Hugh of Ramleh;
I010 - Balian II of Ibelin;
s(I008); † 1193;
Of the Ibelin family line; from Balian I the family ruled Ibelin and Mirabel in Syria into which areas they were invested by King Fulk V (J040);
Balian II of Ibelin defended Jerusalem 1187 until the city surrendered to Saladin;

Maria Comnena; her m(2), her m(1) was to (J060);
children :
1.   John I, Old Lord of Beirut; (I020);
2.   Philip of Cyprus; (I060);
3.   Helvis = Heloïse; (I070);
4.   Margaret; (I080);
I020 - John I, Old Lord of Beirut;
1205-1210 governed Jerusalem;
Constable of Cyprus;

Melisende of Arsuf;
children :
1.   Balian of Beirut; † 1247; m (J121) - (J121 for children);
2.   Hugh;
3.   Baldwin, Seneschal of Cyprus; (I030);
4.   John II of Arsuf; (I040);
5.   Guy; (I050);
I030 - Baldwin, Senechal of Cyprus;
s(I020);
Senechal of Cyprus;

Alice of Beisan;
children :
1.   John;
2.   Philip, Constable of Cyprus; (I035);
3.   Guy; (I037);
4.   Balian; m Margaret, d Viscount of Tripoli;
5.   Hugh; m Alice of Le Tour;
I035 - Philip Constable of Cyprus;
s(I030);
Constable for Henry I of Cyprus (J110);

Simone of Tiberias;
children :
1.   Balian; m Alice of Cyprus; they got s James;
2.   Maria; m Guy of Ibelin of Jaffa (I062-s);
I037 - Guy;
s(I030);

Maria of Armenia;
children :
1.   Thoros; m Sibylla de la Roche of Athens;
2.   Isabella; m Hethoum of Armenia = author Hayton;
I040 - John II of Arsuf;
s(I020);
Bailif and Constable of Cyprus;

Alice of Haifa;
child :
1.   Balian; (I045);
I045 - Balian, Baili of Jerusalem;
s(I040);

Plaisance; m(1);
children :
1.   John III of Arsuf; m Isabella of Ibelin (I054-1.);
2.   Joanna; m Baldwin of Stamboli;
3.   Nicola; m Tibald of Beisan;
I050 - Guy, Constable of Cyprus;
s(I020);
Constable and Marshal of Cyprus;

Philippa Barlais;
children :
1.   Balian, Senechal of Cyprus; (I052);
2.   Baldwin, Constable of Cyprus;
3.   Philip, baili of Jerusalem; (I056);
4.   Isabella; m Hugh III of Cyprus and I of Jerusalem, (J180);
5.   Alice; m Odo of Dampierre;
I052 - Balian, Senechal of Cyprus;
s(I050);

Alice of Lampron;
child :
1.   Guy, Senechal of Cyprus; (I054);
I054 - Guy, Senechal of Cyprus;
s(I052);

children :
1.   Isabella; m John III of Arsuf, (I045-1.);
2.   Hugh IV of Cyprus and II of Jerusalem; (J184)
I056 - Philip, Baili of Jerusalem;
s(I050);
Seneschal of Cyprus;

Maria-Galeran; m(1);
children :
1.   Guy;
2.   Balian;
3.   Isabella; m Ferdinand of Majorca, Prince of Morea;

Maria Embriaco; m(2); no children mentioned;
I060 - Philip baili of Cyprus;
s(I020);

Alice of Montbéliard;
child :
1.   John, Count of Jaffa; (I062);
I062 - John, Count of Jaffa;
s(I060);

Maria of Armenia;
child :
1.   Guy, Count of Jaffa; m Maria of Ibelin, d (I035); they got d Isabella who m Sempad I of Armenia;
I070 - Helvis = Heloïse;
s(I020);

Reynald Garnier, Lord of Sidon; m(1);
child :
1.   Balian of Sidon; (I072);

Guy of Montfort; m(2);
child :
1.   Philip of Montfort; (I076);
I072 1229- Balian I of Sidon;
s(I070);
Governor of Jerusalem, invested by Emperor Friedrich II;

Margaret of Brienne;
children :
1.   Julian of Sidon; (I074);
2.   Agnes; m William of Botrun;
I074 - Julian of Sidon;
s(I072);

Euphemia of Armenia;
children :
1.   Balian II of Sidon;
2.   Margaret; m Guy II of Jebail;
I076 - Philip of Montfort, Lord of Tyre;
s(I070);

Eleanora of Auxerre; m(1);
children :
1.   John, Lord of Tyre and Toron; m Margaret of Lusignan-Antioch;
2.   Humphrey, Lord of Tyre and Beirut; m Eschiva of Ibelin, heiress of Beirut; they got s Roupen;

Maria of Armenia; m(2); heiress of Toron; no children mentioned;
I080 - Margaret;
d(I010);

Hugh of Tiberias; m(1);

Walter II, Lord of Caesarea; m(2);
child :
1.   John; (I082);
I082 - John;
s(I080);

Alice of Montaigu;
child:
1.   Margaret, heiress of Caesarea;
     m John l'Aleman; they got Nicholas who m Isabella of Ibelin = (J122-1.), heiress of Beirut;

LINE OF EDESSA AND CAESAREA
K010 - Bouchard of Montlhéry = Monthléry;
**- unsure connexions -**
Count of Corbeil

Adelaide of Crécy;
children :
1.   Melisende; m Hugh I of Rethel (J029);
2.   Alice = Adela; (K030); m Everard of Le Puiset;
3.   Isabella; (K020);
K020 - Isabella;
d(K010);

Joscelin; Lord of Courtenay;
children :
1.   Lord Miles of Courtenay;
2.   Joscelin I (K050);
K030 - Alice = Adela;
d(K010);

Everard of Le Puiset;
children :
1.   Hugh I of Le Puiset; (K040);
2.   Lord Waleran of Birejik; m d Abu'lgharib of Birejik;
3.   Gildoin; became abbot of St Maria Josaphat;
K040 - Hugh I of Le Puiset;
s(K030);

Mabilla of Roucy;
children :
1.   Eustace Garnier, Lord of Caesarea and Sidon; Uncertain******
2.   Hugh II of Le Puiset;
K050 1118-1129 Joscelin I of Courtenay;
s(K020): † 1129;
Count of Edessa; he took over the county when Baldwin du Bourg (J030) became king in 1118;

Sister of Leo the Roupenian:
child :
1.   Joscelin II; (K060);

Maria of Salerno; d Richard (011B);
     sister of Roger of Antioch (011C);
child :
2.   Stephanie, who became an abbess;
K060 1129/1131
to 1144
Joscelin II of Edessa;
s(K050); † 1159;
Count of Edessa 1131-1144;

Beatrice; m; widow of William of Sahyun;
children :
1.   Agnes, (K070);
2.   Joscelin III, (K080);
K070 - Agnes of Courtenay;
d(K060);

Reynald of Marash; m(1);

Amalric I; (J060); m(2);

Hugh of Ibelin = Hugh of Ramleh; m(3);

Reynald of Sidon; (K170); m(4);
K080 - Joscelin III of Edessa;
s(K060);
Count of Edessa, as titular ...;

Agnes of Milly;
children :
1.   Beatrice; m Otto of Hinnenberg;
2.   Agnes; m William of La Mandalée;

Antiochias fyrster     

 

Norman rulers of Antioch - existed 1098-1268
Baldwin I - Baldwin VI
Bohemund I - Bohemond VI


 
011 1098/9-1111 Bohemund I of Otranto = Bohemond of Apulia = Marco of Apulia;
s(010); * 1052; baptized Marcus; † 7 or 8/3 1111 in Canosa di Puglia in Apulia;
Prince of Otranto 1089-1111;
Prince of Antioch 1098-1101 and 1103-1104 or to 1111;
Participated in the First Crusade 1096;
In Turkish prison 1100-1104;

Constance Capet; * c.1078; † Jan 1124 / 1126; m Spring 1106; d King Philip I of France;
children :
1.   Bohemund II, Prince of Antioch, (012); † 1130;
2.   John;
011A 1111-1112 Tancred;
s(010C); * 1072; † 5/12 1112 possible poisoned; ‡ Antioch;
Prince of Galilee;
Regent of Antioch 1101-1103 + 1104-1112;
Prince of Antioch = Dux et Princeps Antiochenus from 1111;
Margrave of Brundusium;
He left Italy with Bohemond of Apulia (011) on the first crusade on won a series of victories during the crusade;
When dying he let Pons de Toulouse swear to marry his wife and make his nephew Roger Tancred's heir;

Cecilia of France; * c. 1097; † after 1145; m 1106; d of King Philip I of France;
     She re-m Count Pons de Toulouse at Tripoli; he was executed Mar. 1137;
child :
1.   Constance; m Count Raimund of Poitu;
011B - Richard of the Principate;
s(005);
Count of the Principate;
Lord of Salerno;

Daughter of Emma and Odobonus; m; d (Norman 010C);
children :
1.   Roger of Salerno; (011C);
2.   Marie of Salerno; m Joscelin I of Courtenay; (K050);
011C 1112-1119 Roger of Salerno;
s(011B); † 1119
Succeeded uncle Tancred (011A);
Killed in the battle of Field of Blood 28/6 1119;

no children registered;
011D 1119-1126/
1118-1131
Baldwin II of Jerusalem & le Bourg;
* c.1058; † 21/8 1131; s Count Hugh of Rethel (Ardennes, France); cousin to (J020);
King of Jerusalem 14/4 1118 to 1131;
Crowned 14/4 1118 in Jerusalem;
Count of Edessa and Rethel 1100-1118; Modern name for Edessa is Urfa in Turkey;
When Baldwin became king, the county of Edessa was transferred to Joscelin de Courtenay;

Morfia = Malfia = Moraphia = Morsie de Metelin; * c.1085; † c.1127; d of the Armenian Prince Gabriel of Melitene [9458p12 + 7296];
children, no sons :
1.   Melisinda = Melisende; m 1129 Fulk V, (J040);
2.   Alice; m Bohemund II;
3.   Hodierna; m Raymond II of Tripoli;
4.   Joveta; abbess of Bethany;

See also under Baldwin of Jerusalem (J030);
012 1126-1130 Bohemund II of Antioch;
s(011); * between 1107 and 1109; † Feb 1130 in battle; his head was balsamed and sent by the Emir to the Caliph;
Sailed from Otranto for crusade Sep. 1126;
Prince of Antioch from Oct. 1126;
Prince of Tarento 1111-1128;
Succeeded his father for the family lands in Italy in 1111;
Left his conquest in 1126 and joined the crusading adventures;
Prince of Antioch from 1126-1130;

Alice of Jerusalem = Haalis; betrothed 1119; m 1126; d King Baldwin II of Jerusalem (011D);
     Assumed regency for her daughter when father died 1130, but forced into exile 1136;
child :
1.   Princess Constance of Antioch (013); * 1131; † 1163;
013 1130-1163/4
 
 
 
1136-1149
 
 
 
 
 
 
1153-1160
Princess Constance;
d(012); * 1127; † 1163 or 1167;
Succeeded father as Princess of Antioch from 1130;

Raymond of Poitiers, Prince of Antioch; † 1187; m(1);
children :
1.   Bohemund III (014);
2.   Philippa; m Humphrey II of Toron;
3.   Maria of Antioch; m Emperor Manuel I Comnenus;
4.   Baldwin;

Renaud = Rainald of Chatillon, Prince and regent of Antioch; m(2);
children :
5.   Reynald;
6.   Agnes; m King Bela III of Hungary;
014 1160/3-1201 Bohemund III the Stammerer;
s(013);
Prince of Antioch;

Orguilleuse = Orgillosa; m(1);
children :
1.   Bohemund IV; (015);
2.   Raymond; (014A);

Theodora; m(2); d of relative of emperor Manuel Comnenus;
no registered children;

Sibylla; m(3);
children :
3.   Alice; m Guy I Embriaco of Jebail;
4.   Bohemond; m Botrun - Plivano; they got John and William;
     William m Agnes of Sidon and they got John of Botrun who m Lucia Embriaco
014A - Raymond;
s(014A); † 1197;

Alice of Armenia, heiress of Toron;
child :
1.   Raymond-Roupen; (015A);
015 1201-1216
1219-1233
Bohemund IV the One-Eyed;
s(014);
Prince of Antioch from 1201-1216 + 1219-1233;
Count of Tripoli from 1187-1233;

Plaisance Embriaco of Jebail; m(1); d Hugues de Gibelet;
children :
1.   Raymond;
2.   Bohemund V (016);
3.   Philip; m Isabella of Armenia;
4.   Henry; m Isabella of Cyprus; they got:
     Hugh III of Cyprus; and
     Margaret;

Melisinda = Melisende of Cyprus and Jerusalem; half-sister to King Hugo of Cyprus (J111)-m(1);
child :
5.   Maria;
015A 1216-1219 Raymond-Ruben Raymond-Roupen = Rupin;
s(014A); † 1221;

Helvis of Lusignan and Cyprus;
child :
1.   Maria, heiress of Toron; m Philip of Montfort, Lord of Tyre;
016 1233-1251/2 Bohemund V = Bohemond V;
s(015);

Alice of Jerusalem = Alice of Champagne; her m(2) as dowager-queen of Hugh I of Cyprus, her first marriage.
Her second marriage was annulled - or she was divorced 1228 [9426p33];
d Isabella & le Roi Henri Comte de Champagne, 1150-1197;
no registered children;

Luciana = Lucienne of Segni; m(2); d le Comte de Segni;
children :
1.   Bohemund VI (017);
2.   Plaisance d'Antioche (018); m Henri I of Cyprus (J112);
017 1251-1268 or
1252-1275
Bohemund VI;
s(016);

Sibylla of Armenia; d Prince Rupin d'Armenie;
children :
1.   Bohemund VII; Comte de Tripoli; † 1287; titular Prince 1275-1287; m Margaret of Beaumont - childless;
2.   Lucia; m Narjot of Toucy;
3.   Maria; m Nicholas of Saint-Omer;
018 - Plaisance d'Antioche;
d(017);

Henri I;
children :
1.   Isabella (019);
2.   Hugues II;
019 - Isabella;
d(018);

Jean I de Lusignan;
child :
1.   Hugues III (I) de Chypre et Jerusalem, (019A);
019A - Hugues III de Chypre et Jerusalem;
s(019); he is also (J180);

children :
1.   Henri II/III de Chypre, (019B);
2.   Jean I de Chypre; † 1285; = (J190);
019B - Henri III de Chypre; King of Jerusalem;
s(019A); † 1291; Last king of Jerusalem; = (J200);
Also numbered Henry II; 
Jørgen Marcussen
Opdateret d. 9.4.2017.
Back to reference front page
Back to top
Back to front page of history pages
Back to front page