Regenter og slægtsforhold for MecklenburgIndledning

Oprindeligt var Mecklenburgområdet befolket af keltiske stammer, men fra omkring år 100 f.Kr. var landet beboet af germanske stammer. Se også om goter og folkevandringen.

Fra 600-tallet og frem til omkring 1200 var de herskende stammer obotriterne (der på tysk og andre steder kaldes for Abodriter), chizzinierne, circipanierne og længst mod øst lyutichierne. I området var der også folk af stammer kendt under navnet venderne.

Landet blev i 1100-tallet betragtet som vildt hedningeland og blev missionsmark for de relativt nye kristne stammer i det vestlige Tyskland. Kejser Lothar III indsatte i 1125 Knud Lavard som fyrste over obotriterne i Mecklenburg, men Knud døde allerede 07/01 1131.

Fyrst Adolf I von Schauenburg grundlagde Lübeck i 1143 eller 1144, men byen blev lagt øde af obotritfyrsten Niklot i 1147, så det blev Henrik Løve, der genopførte bosættelsen i 1159. I tiden mellem 1144 og 1159 havde ærkebiskoppen i Bremen genoprettet de tidligere grundlagte stifter i Oldenburg, Ratzeburg og Mecklenburg. Selve spørgsmålet om indsættelsesretten af biskopperne blev en kamp mellem ærkebiskoppen og Henrik Løve, og spørgsmålet måtte bilægges ved kejserens mellemkomst i 1154. På et tidspunkt herefter blev biskopsædet i Oldenburg ført til Lübeck og Mecklenburgs overført til Schwerin. Mecklenburg var på det tidspunkt en lille bosættelse lidt inden for Wismars position.

Henrik Løve besejrede i en kampagne fra 1157 endeligt i 1160 obotriterne og kristnede landet og bragte det varigt ind under tysk herredømme. Henrik Løve fik landområdet i forlening og indsatte greverne Gunzelin eller Guncelin von Hagen i Schwerin og Heinrich von Schooten i Mecklenburg. I 1203 - 1204 erhvervede Gunzelin områderne Wittenburg og Boizenburg fra Ratzeburglenet. Gunzelin-linjerne uddøde i 1344 og 1357.

Med en elskerinde, Ida af Bileskastel, fik Henrik Løve datteren Mechtilde = Matilda, der giftede sig med Henrik Borwin af Venden, † 1228, der grundlagde det Mecklenburgske dynasti.

Først en kort gennemgang af Gunzelinslægten.

Forkortelser - - Abbreviations
* = født / born;
d = datter / daughter;
m = gift / married;
s = søn / son;
† = død / dead;
‡ = begravet / burried;
No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
A001 - 1167-1185 Gunzelin I von Hagen;
† 1185;
Count of Schwerin from 1167;

children :
1.   Helmold I; Count of Schwerin 1185-1194; † 1196;
2.   Hermann; † ?; Bishop of Schwerin, Dean of Hamburg;
3.   Gunzelin II; Count of Schwerin 1195-1220; † after 1220;
4.   Heinrich I the Black; Count of Schwerin 1200-1228; † 1228;
   m Audacia; † 1270 or 1287;
   they got:
   a) Gunzelin III (A002); † 1228;
   b) Helmold II, Count of Boizenburg; † after 1267;
5.   Oda; † after 1283;
   m Nikolaus of Halland; s Valdemar II of Denmark;
   they got:
   a) Niels of Halland-Schwerin;
A002 - 1228-1274 Gunzelin III of Schwerin;
s(A001-4); † 1274;
Count of Schwerin from 1228;

Margarete of Mecklenburg; * ?; m(1) ?; † after 18/08 1267;
   d Heinrich Borwin II;
children :
1.   Helmold Count of Schwerin 1262-1295; * before 1264; † 1295 c.;
   m(1) Margarete = Mechtild; † 1265; d Albrecht I of Sachsen-Wittenberg;
     they got:
     a)  Gunzelin V; Count of Schwerin 1296-1307; † after 1307;
     b)  Heinrich III;
     c)  Margaret, a nun in Zarrenthin Abbey;
   m(2) Margaret, d Duke Erich I of Schleswig; they had no issue;
   Eric I was 2nd son of King Abel of Denmark (118-2);

2.   Gunzelin IV Dean of Schwerin 1273-1283; † after 1283;
3.   Heinrich II; † before 1267;
4.   Johann Archbishop of Riga; † after 1300;
5.   Heinrich III Count of Schwerin, Boizenburg & Crivitz 1296-1307; † 1344;
6.   Nikolaus I (A003); † 1323;

A003 - - Nikolaus I;
s(A002); † 1323;
Count of Wittenberg, Boizenberg & Crivitz;

Elisabeth; m(1);
children :
1.   Gunzelin VI Count of Wittenberg 1323-1327; † 1327 or after 23/04 1338;
   m Richardis of Tecklenburg; d Otto VII of Tecklenburg;
   they got:
   a) Otto I Count of Wittenberg 1328, Count of Schwerin 1344-1356;
     m Mechtilde of Werle;
     they got:
       I - Richardis; † 1377; m Albrecht III of Mecklenburg;
   b) Nikolaus III Count of Tecklenburg 1356-1358; † after 1367;
     he got:
       I - Otto II Count of Tecklenburg;
   c) Beate; † before 1340;
     m 1334 Duke Albrecht IV of Sachsen-Lauenburg (Tysk.SB-020); * 1315; † 00/02 1343;
   d) Rixe; † before 1386;
     m Duke Valdemar V of Schleswig;
2.   Audacia; abbiss of Zarrentin;
3.   Kunigunde; nun at Zarrentin;
4.   Agnes; nun at Zarrentin;
5.   Nikolaus II Count of Boizenburg from 1323 and Wittenburg 1345-1349; † 1349;

Miroslawa; d Barnim I of Pommerania-Stettin;
children :
6.   Barnim; † ;
7.   Mechtilde; nun in a Cisterciencian Abbey;
8.   Beatrix; nun in a Cisterciencian Abbey;
9.   Anastasia; † 1311; m(1) Count Valdemar of Jutland;
   m(2) Count Gerhard IV of Holstein-Plön;
Obotriterne
Henrik Løve installerede i 1167 obotritfyrsten Niklots søn, Pribislav (M002), med forlening af området, efter denne havde ladet sig kristne.
[9972-4a p.409f]

Fra 1214 til 1227, indtil slaget ved Bornhöved 22/07 1227, havde danske konger området i len af den tyske kejser. Den danske grænse blev da trukket tilbage til Ejderen.

Niklots børnebørn delte i 1229 eller 1234 Mecklenburgområdet mellem sig i fire afdelinger, der fik navnene I 1292, [SAL] siger 1304, havde Mecklenburgslægten ved Henrik II Løve erhvervet området Stargard som len fra Brandenburg og i 1358 grevskabet Schwerin. Rostocklinjen uddøde i 1314 og Parchimlinjen uddøde i 1315. Linjen Werle-Güstrow delte sig i 1316 til 1337 i flere dele: Güstrow, Goldberg og Waren, men alle var uddøde i 1436, og alle områderne kom igen sammen under Mecklenburg.

Området Mecklenburg, der i hele historien var det fortsættende område, blev af kejseren udnævnt til hertugdømme fra 08/07 1348, og fra det tidspunkt kaldte adskillige af fyrsteslægtens medlemmer sig for hertuger uanset, hvor lidt land de disponerede over. Fra 1348 til 1471 er der tale om to hovedområder Mecklenburg-Schwerin og Mecklenburg-Stargard.

I 1555 skete en deling af Mecklenburg mellem Johann Albrecht I (H0016), der fik Güstrow-området, og broderen Ulrich, der fik Schwerinområdet. Denne opdeling varede med den mindre ændring omtalt i næste afsnit til 1695.

1555-opdelingen varede til 1610, hvorefter Mecklenburg var samlet til 1621, hvor der igen deltes, så nu Johan Albrecht II (H20) fik Güstrow-delen, mens broderen Adolph Frederik I (H021) fik Schwerin. Ved denne deling forblev dog rigets landdag samlet og afholdtes vekselvis i Sternberg og Malchin.

Güstrow-Grabowlinjen uddøde i 1695, og landet blev samlet under hertug Friedrich Wilhelm af Schwerin (K002), hvilket fik hans onkel Adolf Friedrich II af Strelitz-linjen (S001) til at protestere. Striden blev bilagt ved et forlig i Hamburg, Hambuerger Vergleich, den 08/03 1701, hvor Mecklenburg igen blev delt i Mecklenburg-Schwerin og en ny linje Mecklenburg-Strelitz, der blev den underordnede del, hvor Schwerinlinjen fik langt større landområder og fik retten til at styre landdagene.

Under trediveårskrigen var både den tyske kejsers styrker, danskerne og svenskerne aktive i området, der ved fredsslutningen i 1648 måtte acceptere en svensk besættelse af Wismar med amterne Poel og Neukloster — en besættelse der varede til 1803, hvor områderne blev pantsat i 100 år til Mecklenburg, men svensk krav om tilbagelevering 1903 blev frafaldet. Ved 1648-freden fik Mecklenburghertugerne de ophævede bispedømmer Schwerins og Ratzeburgs landområder tilkendt.

Ved Wienerfreden i 1815 blev begge Mecklenburgerdelene ærkehertugdømmer, og rigerne bevarede deres særegne gammeldags styreform, der kun langsomt og i forhold til resten af Europa meget sent blev ændret, så man kan sige, at det enevældige styre på mange samfundsområder fortsatte op til 1918, hvor fyrstedømmet blev afløst af en tilslutning til rigsfællesskabet.

Fra 1918 til 1933 var Mecklenburg en fristat i Weimarrepublikken, hvorefter området var del af det nazistiske Tyskland. Efter WW2 blev staten Mecklenburg-Vorpommern dannet i DDR, men fra 1947 kun under navnet Mecklenburg. Efter sammenlægningen af de to tyske dele i 1990 er navnet Mecklenburg-Vorpommern genindført.Dynastiets opdeling
Før jeg lister fyrsteslægternes medlemmer, vil jeg vise en liste over "regenter" for de grene, som dynastiet fik gennem årene.

Jeg betragter den fortsættende linje som værende Mecklenburg, senere Mecklenburg-Schwerin.
Hovedlinjen fik sidelinjer i 1227 til Werle, Rostock og Parchim.

Parchim-linjen uddøde 1315 og dets område gik retur til de øvrige områder.
Rostock-linjen uddøde 1323 og dets land gik også retur til Mecklenburg-linjen.

Werlelinjen blev opdelt i 1316 i Werle-Güstrow, Werle-Goldberg og Werle-Waren, og disse tre underlinjer var alle uddøde igen 1436, og områderne returneret til Mecklenburg.

Mecklenburg-linjen blev delt i 1329, hvor en sidegren fik Stargard-området. Det varede til 1471, så gik området igen til Mecklenburg.

Mecklenburg-hovedlinje blev delt i 1503 / 1555 i Mecklenburg og Mecklenburg-Güstrow-linjen, der uddøde i 1695, hvor Mecklenburghertugen inddrog området.
Det fik han ikke lov at beholde, og i 1701 deltes riget i Mecklenburg og Mecklenburg-Strelitz.
De to linjer eksisterede til fyrstedømmets ophævelse i 1918.

De enkelte regerende fyrster i de enkelte landsdele var:
1
Werle
2
Stargard
3
Mecklenburg (M)
4
Rostock
5
Parchim
 
 
Niklot (M001)
Pribislaw (M002)
Heinrich Borwin I (M003)
Nicholas I (M003a)
Heinrich Borwin II (M004)
Nicholas II (M005)
 
 

1227-
Nicholas I (M004-2)
Heinrich I (M004-2a)
Johann I (M004-2b)
Bernhard I (M004-2c)
Nicholas II (M004-2-b-I)
Johann II (M004-2-b-II)
Johann III (M004-2-b-I —)
Nicholas III (M004-2-b-II —)
Bernhard II (M004-2-b-II — —)
Nicholas IV (M004-2-b-I — s)

1227-
Johann I (M006)
Heinrich I (M007)
Albert I (M008)
Nicholas III (M008a)
Johann II (M009)
Johann III (M011)
Heinrich II (M010)
Albrecht II (M013)
1329-1348

1227-
Heinrich Borwin III (M004-3)
Waldemar (M004-3-b)
Nicholas das Kind (M004-3-b-II)
Extinct dynasty. Area to M. in 1323.

1227-
Pribislaw I (M4-4)
Deposed 1256.
Area to brothers.

1360-
Lorenz (M004-2-b-II — s)
Johann V (M004-2-b-II — s)
Johann VI (M004-2-b-II — — s)
Johann IV (M004-2-b-I — ss)
Balthasar (M004-2-b-II — ss)
Johan VII (M004-2-b-II — ss)
William (M004-2-b-II — ss)
Nicholas V (M004-2-b-II — — ss)
Christoph (M004-2-b-II — — ss)
Extinct dynasty.
Area to M. in 1436.

1352-
Johann I (G001) = (G002)
Johann II (G003)
Albrecht I (G004)
Ulrich I (G005)
Albrecht II (G006)
Johann III (G007)
Heinrich (G008)
Ulrich II (G009)
Line extinct 1471

1352-
Albrecht II (M013)
Magnus I (H002)
Heinrich III (H003)
Albrecht IV (H004)
Johann IV (H005)
Johann II (H006)
Albrecht V (H007)
Johann V (H008)
Heinrich IV (H009)
Albrecht VI (H010)
Johann VI (H011)
Magnus II (H012)
Heinrich V (H013)
Magnus III (H014)
Albrecht VII (H015)
Johann Albrecht I (H016)
Johann VII (H017)
Sigismund August (H018)
Ulrich III (H019)
Adolf Friedrich I (H021)


M.-Schwerin
1658-
Friedrich I (K001)
Friedrich Wilhelm (K002)
Karl Leopold (K003)
Christian Ludwig II (K004)
Friedrich II (K005)
Friedrich Franz I (K006)
Paul Friedrich (K007)
Friedrich Franz II (K008)
Friedrich Franz III (K009)
Friedrich Franz IV (K010)
-1918

M.-Strelitz
1658-
Adolf Friedrich II (S001)
Adolf Friedrich III (S002)
Adolf Friedrich IV (S003)
Karl II (S004)
Grand Duke 1815

Georg (S005)
Friedrich Wilhelm (S006)
Adolph Friedrich V (S007)
Adolph Friedrich VI (S008)
-1918


Nummerering af fyrsterne
De første hertuger har fået en nummerserie fra 1 til 14 med foranstillet M,
Mecklenburg-Stargard har rækken 1 til 9 med foranstillet G,
M-Schwerin har nr. 1 til 21 med bogstav H,
M-Grabow har nr. 1 til 10 med bogstav K og
M-Strelitz her nr. 1 til 8 med bogstav S.


Forkortelser i regentlisten:
b = brother of, d = daughter of, m = married to (year), s = son of, gs = grandson of,
ggs = great grandson; † = died; ‡ = buried.

No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
Dukes of Mecklenburg -M- numbers
M001 1090 1130-1160
1131-1160
Niklot I;
† August 1160 in battle against Heinrich Löwe;
Chief of the Obotrites people.
Schwerin and Ratzeburg became sees;
Schwerin was given as a fief to Count Guncelin von Hagen in 1161;

children :
1.   Pribislaw (M002); † 1178;
2.   Wertislaw (M001a); † 1164;
3.   Prislaw to Lolland; † 1165-1175;
   m Katharina (Da 108-1 d); d Knud Lavard;
     they got:
     a) Knud to Lolland; † 1183;
     b) Valdemar; † 1182; became monk at Genoveva in Paris;
M001a - -1164 Wertislaw = Wratislaw;
s(M001); † 1164 hanged after rebellion against Heinrich Löwe in 1163;
Prince of the Obotrites people;
Lord of the Circipanes;

child :
1.   Nikolaus I of Rostock (M003a); † 1200 in battle at Wartow against Count Adolf of Ratzeburg;
M002 - 1160-1178 Pribislaw = Przybyslaw I or II;
s(M001); † 30/12 1178 in Lüneburg;
Numbered II if Niklot's brother Pribislav is given number I;
Lord of the Obotrites or Wendland;
Duke of Mecklenburg from 1170;
Founded 1171 together with Bishop Berno of Schwerin the Doberan Cistercian monastery - the mother-house was Amelunxborn Monastery.
Founded 1172 Dargun Cistercian monastery in Circipania - the mother-house is Esrum Monastery. During the 1199 war the monks withdrew and after the war the new monks came from the Doberan house. [Garner 1984]

Woizlawa of Pomerania; † 1172; ‡ Doberan;
children :
1.   Heinrich I Borwin (M003); † 1219;
2.   daughter; † 1182;
     m Count Bernhard von Poppenburg; † 1181;
M003 1150 c. 1178-1219 Heinrich I Borwin;
s(M002); * 1150 c.; † 28/01 1219;
Lord of Mecklenburg from 1178 or 1179;
Lord of Rostock from 1200;

Matilde = Mechtilde; m(1) 30/12 1179; † 1219 c.; d Heinrich Löwe;
children :
1.   Heinrich II Borwin (M004); † 1226;
2.   Nikolaus II (M005); † 1225;
3.   Prbislaw; * - 1218 - † ancestor of the Parchim line;
4.   daughter; * - 1222 - †
5.   Johann; * - 1229 - †
6.   Dobieslaw; * - 1229 - †
7.   Elisabeth; † 10/02 1265; abbess in Wienhausen;

Adelheid; m(2) † after 07/06 1222;
M003a 1164 c. 1183-1200 Nikolaus I = Nicholas I;
s(M001a); † 25/05 1200 killed in battle;
Duke of Mecklenburg from 1183;
Lord of Rostock;

No further issues of the line. Heinrich I Borwin succeeded Nikolaus I.
M004 1170 c. 1219-1226 Heinrich II Borwin;
s(M003); * 1170 c.; † 05/06 or 05/12 1226;
Lord of Mecklenburg from 1219;
Lord of Rostock from 1225; line extinct 1314;

Christine, Princess of Sweden; m 1200 c.; † after 20/05 1248; d King Sverker II
Another source claims origin from King William I of Scotland;
children :
1.   Johann I (M006); * 1211 c.; † 01/08 1264;
2.   Nicholas I = Nikolaus I Lord of Werle; * 1210 c.; † 10/05 or 14/05 1277;
   m 00/10 1231 Jutta von Anhalt; † after 14/05 1277; d Prince Heinrich I of Anhalt;
     they got:
   a) Heinrich I of Werle-Güstrow; * 1245 c.; † 08/10 1291; murdered by sons;
     m(1) 1262 Rixa Birgersdotter;
     m(2) 1291 Matilde von Braunschweig; † 08/01 1302 c.;
     he got in m(1) or m(2):
     I) Nikolaus von Werle -Güstrow; † after 15/05 1298;
     II) Heinrich II von Werle-Güstrow; † after 1308;
     III) Richsa von Werle; † after 02/10 1312;
     m Duke Albrecht II von Braunschweig; † 22/09 1318;
   b) Johann I of Werle-Parchim; * 1245 c.; † 15/10 1283;
     m Sofie von Lindau-Ruppin;
     they got:
     I) Nicholas II of Werle; † 12/10 or 18/02 1316;
       m 1291 or 1301 Princess Richsa of Denmark; † before 27/10 1308;
       they got:
       — Johann III von Werle-Goldberg; † after 01/04 1352;
       — — Sofie von Werle; † after 06/12 1339;
        m Count Gerhard III of Holstein; † 01/04 1340 Randers;
     II) Johann II der Balde of Werle-Parchim-Güstrow; † 27/08 1337;
       m 1318 c. Mechtild von Braunschweig; † before 14/03 1344;
       they got:
       — Nikolaus III von Güstrow; † 1360 c.
       m(1) 1338 Agnes von Mecklenburg; † 1341;
       m(2) Mechtild von Holstein-Schauenburg;
       — — Bernhard II von Waren; † 1382-1390;
       m 1341 Elisabeth von Holstein-Plön; † 1391-1410;
       — — — Sofie; * 1329 c.; † 05/09 1364;
       m(1) 1341 Duke Albrecht IV von Sachsen-Lauenburg; † 1344;
       m(2) 1345 Duke Barnim IV von Pommern; † 22/08 1365;
     III) Günther; † after 20/04 1310; canon in Magdeburg;
     IV) Heinrich; † after 17/03 1291; canon in Röbel;
     V) Bernhard; † after 24/08 1309, canon in Röbel;
     VI) Johann; † after 10/03 1311;
   c) Bernhard I of Werle; * 1245 c.; † 10/10 1286;
   d) Hedwig von Werle; † 07/09 1287; ‡ Chorin Kloster;
     m 1258 Margrave Johann II von Brandenburg; † 10/09 1281;
   e) Margareta; * after 1231; † 27/05 1261;
     m 1252 Duke Barnim I of Pomerania; † 14/11 1278;
   f) Margareta; m 1248 c. Count Moritz von Spiegelberg;
   g) According to genealogy.euweb, a daughter who m Albrecht I (M008);
3.   Heinrich Borwin III Lord of Rostock; † after 02/12 1277; ‡ Doberan;
   m 15/02 1237 Sofie = Sophia, Princess of Sweden; † 24/04 1241; d Erik X Knutson;
   they got:
   a) Johann; † 1268 c.
   b) Valdemar, Lord of Mecklenburg-Rostock; † 09/11 1282;
   m 1272 c. Agnes von Holstein-Kiel; † 1286;
     they got:
     I) Johann; * - 1283 - †;
     II) Nikolaus I, Lord of Mecklenburg-Rostock; † 25/11 1314;
     III) Borwin; * - 1283 - †;
   c) Heinrich; died during infancy;
   d) Erich; died during infancy;
4.   Pribislaw Lord of Parchim and Richenberg; † 12/02 1270;
   m(1) 1250 c. daughter of Richard von Friesack;
   they got:
   a) Pribislaw II; † after 21/06 1316;
   m 1269 Katharina von Pomerelia; † after 01/01 1312; d Duke Mestwin von Schwetz;
   b) daughter; † after 1270;
   m(2) daughter of Duke Barnim I of Pomerania, doubtful;
   they got:
   c) Prybko; † 27/01 1289;
5.   Margarete; † after 18/08 1267 ;
   m 1230 c. Count Günzel III von Schwerin; † 1274;
6.   Mechtild; † after 23/11 1270;
   m 1229 Duke Sambor II of Pomerelia; † 1278;
M005 1180 c. 1219-1225 Nikolaus II;
s(M003); † 28/09 1225 Burg Gadebusch;
Lord of Mecklenburg from 1219;

no children ;
M006 1211 c. 1226-1264
1227-1264
Johann I the Theologian;
s(M005); * 1211 c.; † 01/08 1264; ‡ Doberan;
Lord of Mecklenburg from 1226;
Lord of Rostock and Wismar from 1231;

Luitgard von Henneberg; † not later than 14/06 1267; ‡ Doberan; d Count Poppo VII;
children :
1.   Heinrich I (M007); † 1302;
2.   Albert I (M008); † 1265;
3.   Nicholas III (M008a); † 1290;
4.   Johann II (M009); † 1299;
5.   Poppo; † before 1264;
6.   Hermann; † 04/10 1273; became a canon in Schwerin;
7.   Elisabeth; † before 06/02 1280;
   m 1249 c. Count Gerhard I von Holstein; † 21/12 1290;
M007 1230 c. 1264-1271
or
1264-1275
and
1298-1302
Heinrich I = Heinrich Jerusalem Fahrer = Henry the Pilgrim;
s(M006); * 1230 c.; † 02/01 1302; ‡ Doberan;
Lord of Mecklenburg from 1264 to 1271 or 1275, first session;
Second session from 1298 to 1302, See (M012);

Anastasia von Pommern; * 1245 c.; m 1259 c.; † 15/03 1317; d Duke Barnim I of Pommerania;
children :
1.   Heinrich II (M010); † 21/01 1329;
2.   Johann III (M011); † 27/05 1289;
3.   Luitgard; † 12/12 1283 c., murdered ;
   m 1273 c. Duke Przemislaw II of Poland; † 08/02 1296;
M008 1230 c. 1264-1265 Albrecht I;
s(M006); * 1230 c.; † 07/05 or 15/05 or 17/05 1265; ‡ Doberan;
Lord of Mecklenburg from 1264;

daughter of Nikolaus I of Werle (M004-2 g);
no children registered;
M008a 1230 c. 1264-1289 Nicholas III;
s(M006); * 1230 c.; † 08/06 1289 or 1290;
Lord of Mecklenburg from 1264;
M009 - 1275-1299 Johann II;
s(M006); * 1250 c.; † 12/10 1299;
Lord of Mecklenburg from 1275, seat Gadebusch;

Richarde of Arnsberg; d Count Ludwig of Arnsberg;
child :
1.   Elisabeth; * - 1353 - † ; became a nun;
M010 1266 1287-1329 Heinrich II Löwe = Henry II the Lion;
s(M007); * after 14/04 1266; † 21/01 1329; ‡ Doberan;
Lord of Mecklenburg, Stargard and Rostock from 1287;
Co-regent with father from 1298 to 1301 while father was on pilgrimage to Jerusalem;
Acquired Stargard through marriage;
Acquired Rostock as a heriditary fief;

Beatrix of Brandenburg; m(1) 11/08 1292; † 22/09 1314; d Albrecht III of Brandenburg.
child :
A number of children died during infancy;
1.   Matilde = Mechtilde; * 1293; † after 03/06 1359;
   m 22/03 1310 Duke Otto III of Braunschweig-Lüneburg; * 1296; † 19/08 1352;

Anna von Sachsen-Wittenberg ; m(2) 1317; † 22/11 1327;
   d Duke Albert II of Sachsen-Wittenberg (Tysk.026);
children :
2.   Heinrich; * 1316 c.; † 22/04 1321;
3.   Albrecht II (M013); † 18/02 1379;
4.   Johann I (G001); † 09/02 1393;
5.   Anastasia Anna; * 1317 c.; † 1321 c.;
6.   Agnes; * 1320 c.; † 1341 c.;
   m 06/01 1338 Nikolaus III Lord of Werle; † 1360-1361:
7.   Beatrix; * 1324; † 05/08 1399; Abbess of Ribnitz;
8.   Lukardis; * 1316 c.; † 1362-1369;
   m 1328 c. Duke Wladislaw of Beuthen - Kosel; † 1352 c.

Agnes von Lindau-Ruppin; m(3) 1328; † 1343; d. Günther II of L-R.;
no children ;
M011 1266 c. 1287-1289 Johann III;
s(M007); * 1266-1270 c.; † 27/05 1289; drowned;
Lord of Mecklenburg from 1287; seat in Wismar;

Helene of Rügen; m 1288; † 1315;
child :
1.   Luitgard; * 1289; † 1352 drowned;
   m(1) Count Gerhard of Hoya; † 18/10 1311 or 1312;
   m(2) Count Adolf of Holstein, † 1315;
   m(3) after 22/11 1318 Count Günther III von Lindau-Ruppin; † 1338 c.
M012 1230 c. 1298-1302 Heinrich I = Heinrich Jerusalem Fahrer;
Second term; see (M007) for first term and details;
M013 1318 c. 1329-1379 Albrecht II = Albert II der Grosse;
s(M010); * 1318 c.; † 18/02 1379; ‡ Doberan;
Lord of Mecklenburg from 1329;
Duke of Mecklenburg from 1348; by imperial order from Karl IV;
Count of Schwerin from 1358;

Euphemia, Princess (Sw. 025a); * 1317; m(1); 10/04 1336; † before 16/06 1370; d Erik Magnusson of Sweden and Ingeborg of Norway (Nor. 032b);
children :
1.   Henrik III of Mecklenburg (H003); † 1384;
2.   Albrecht III of Sweden (H001) (Sw. 027); † 1412;
3.   Magnus (H002);
4.   Ingeborg; † after 25/07 1395;
     m(1) 1360 Duke Ludwig VI of Bavaria; * 12/05 1330; † 17/05 1365;
     another source says m(1) was to:
     m(1) Margrave Ludwig Römer of Brandenburg;
     m(2) 1366 c. Count Heinrich II Ferreus of Holstein /Oldenburg; * 1317 c.; † 16/11 1384;
5.   Anna; † 1415;
     m 1362 c. Count Adolf of Holstein; † 1390;

Countess Adelheid of Hohenstein; m(2) 1378; † 1380; d Ulrich of Hohenstein;
no children ;
M014 - 1329-1352 Johann IV;
Duke of Mecklenburg from 1329;
See (G001-G002) for life after partition of Mecklenburg 1352;


Dukes of Mecklenburg-Stargard Dynasty - G - numbers
No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
G001
=
G002
- 1352-1374 Johann IV = Johann I of Mecklenburg-Stargard;
s(M010); * after 1321; † 10/10 1392 or 09/02 1393;
Lord of Mecklenburg from 1329 to 1348;
Duke of mecklenburg from 1348;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1377;

Unknown; m(1), who died around 1346;

child :
1.   Anna; * 1346; † after 14/03 1399;
   m 04/04 1363 Duke Wartislaw VI of Pomerania; * 1345; † 13/06 1394;

Countess Anna of Holstein; m(2) 1346 c.; † before 1356;

Countess Agnes of Lindau-Ruppin; m(3) 10/12 1361; † before 1402;
children :
2.   Johann II (G003); † 1416 c.;
3.   Albrecht I (G004); † 1397;
4.   Rudolf; Bishop of Skara from 1386; Bishop of Schwering from 1391; † 1415;
5.   Ulrich I (G005); † 08/04 1417;
6.   Konstanze; * 1373; † 1408 of the plague; nun at Ribnitz;
G003 - 1392-1417 Johann II;
s(G002); † 1416 c.
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1392;

Wilheida of Lithuania; * 1370 c.; † after 04/04 1422; d Grand Duke Olgierd;
children :
1.   Johann III (G007); † 31/12 1438;
2.   Hedwig; * 1390; † 1467; Abbesss of Ribnitz from 1427;
3.   Agnes; † 1467 c.;
   m Duke Otto II of Pomerania; * 1380 c.; † 27/03 1428;
G004 - 1392-1397 Albrecht I;
s(G002); † 1397;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1392;
G005 - 1392-1417 Ulrich I;
s(G002); † 08/04 1417;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1392;

Anna Judith of Werle; m(1);

Margarete of Pomerania-Stettin; m(2); † after 1417; children :
1.   Albrecht II (G006); † 1423 c.;
2.   Heinrich (G008); † 1466;
3.   Anna; † after 13/07 1424; Abbess at Wanzka;
G006 - 1417-1423 Albrecht II;
s(G005); † before 04/10 1423;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1417;
G007 - 1417-1438 Johann III;
s(G003); † 31/12 1438;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1416;

Lutrud of Anhalt-Köthen; m before 10/11 1434; † 1472;
G008 - 1417-1466 Heinrich;
s(G005); † 1466;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1417;

Judith of Werle; m(1); † 1428 c.;

Ingeburg of Pomerania-Stettin; m(2);
children :
1.   Ulrich II (G009); † 13/07 1471;
2.   Margareta; † after 1451;
   m 1451 Duke Erich II of Pomerania; * 1425; † 05/07 1474;

Margarete of Braunschweig-Lüneburg; * 1442; m(3) 04/09 1452; † 08/04 1512; d Friedrich II the Pious (Brauns. W248);
children :
3.   Magdalene; * 1454 c.; † 02/04 1532;
   m(1) 25/11 1475 Duke Wartislaw X of Pomerania; † 17/12 1478;
   m(2) 1482 Count Burkard of Barby-Mülingen; † 03/11 1505;
4.   Anna; * 1465; † 07/01 1498; a nun at Ribnitz;
G009 - 1466-1471 Ulrich II;
s(G008); † 13/07 1471;
Duke of Mecklenburg-Stargard from 1466;

Katharina of Werle; m before 15/09 1454; † after 21/07 1475;
children :
1.   Ingeborg; † 08/04 1509;
   m 10/05 1490 Count Eberwin II of Bentheim; * 1461; † 13/12 1530;
2.   Elisabeth; * 1470; † 1532; Prioress of Rehna;


Dukes of Mecklenburg-Schwerin Dynasty - H - numbers
No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
H001 - 1379-1412 Albrecht III;
s(M013); * 1340; † 31/03 or 01/04 1412; ‡ Doberan;
In some connections he is numbered II;
King of Sweden from 1364 to 1389;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1379 to 1405:

Richardis of Schwerin; m(1) 1359; † 1377;
children :
1.   Erich, Lord of Gotland; co-regent of M.-Schwerin;
     † 26/07 1397 of the plague; imprisoned with father 1389 to 1395;
2.   Richardis; † after 15/03 1400;
   m 10/02 1388 Johann of Bohemia, Duke of Görlitz or Margrave of Brandenburg + Margrave of Moravia; * 15/06 1370; † 01/03 1396 in Kloster Neuzelle;
3.   daughter; * - 1376 - †;
Agnes of Braunschweig-Lüneburg; m(2) 13/02 1396; † 22/12 1434; d Duke Magnus of Braunschweig;
child :
4.   Albrecht V (H007); † 16/10 1423;
H002 - 1379-1385 Magnus I;
s(M013); † 01/09 1384;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1379;

Elisabeth; † 16/06 1388 or 1398; d Duke Barnim IV of Pomerania-Wolgast-Rügen;
children :
1.   Johann IV (H005); † 16/10 1422;
2.   Eufemia; † 1416;
   m 18/10 1397 Prince Balthasar of Werle, a gs of (M004-2-b-II);
H003 1337 c. 1379-1383 Heinrich III = Henry I Suspensor;
s(M013); * 1337 c.; † 1383 after accident in tournament; ‡ Doberan;
Duke of Mecklenburg from 1379;

Ingeborg of Denmark; * 01/04 1347; † 1370 c.; m(1) 1361-1362; d Valdemar Atterdag of Denmark;
children :
1.   Albrecht III / IV Duke of Mecklenburg (H004); † 1388;
2.   Ingeborg; Abbess at Ribbnitz from 1398; * 1368; † 1408;
3.   Maria = Marie; * 1363; † 1402 c.;
     m 1380 Wartislaw VII of Pommerania; † 24/02 1395; From where the line continue;
     their son became Danish King Erik of Pomerania;

Mechtild = Matilde of Werle; m(2) 26/02 1377;
H004 - 1383-1388 Albrecht IV;
s(H003); † after 24/06 1388;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1383;
Pretender to Denmark from 1375 or1376;

Countess Elisabeth of Holstein; † 1416; d Duke Claus of Oldenburg;
She re-married Erik V of Sachsen-Lauenburg;
no children in the marriage;
H005 1365 c. 1395-1422 Johann IV = Hans IV;
s(H002); * 1365 c.; † 16/10 1422;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1395;

Jutta of Hoya; m 29/09 1399; † 07/10 1415;
child :
1.   Magnus; † after 18/11 1448;

Katharina of Sachsen-Lauenburg; m(2) 1416; † after 18/11 1448;
   d Duke Erik IV of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg (SR-040); * 1354; † 21/06 1412;
Katharina was regent in Mecklenburg from 1423 to 1436;
children :
2.   Heinrich IV (H009); † 09/03 1477;
3.   Johann V (H008); † 1442;

(H006) not used;
H007 - 1417-1423 Albrecht V;
s(H001); † 1423;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1417;

Margarete of Nürnberg / Brandenburg; * 1410; m 1423; † 27/07 1465;
   d Friedrich I of Brandenburg;
H008 1418 1423-1442 Johann V;
s(H005); * 1418; † 1442 c.;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1423;

Anna of Pomerania-Stettin; m 17/09 1436; † between 1447 and 1459; d Casimir V;
no heirs;
H009 1417 1423-1477 Heinrich IV der Fette;
s(H005); * 1417; † 09/03 1477; ‡ Doberan;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1423;
Co-regent with brother Johann (H008), sole regent from 1442;
Inherited Stargard after Heinrich (G009) from 1471;

Dorothea of Brandenburg; * 09/02 1420; m 00/05 1432; † 19/01 1485;
   d Prince Friedrich I of Brandenburg;
children :
1.   Albrecht VI (H010); † 1483;
2.   Johann VI (H011); † 1474 c.;
3.   Magnus II (H012); † 20/11 1503;
4.   Katharina; * 1442; † 1451 c.;
5.   Anna; * 1447; † 1464;
6.   Elisabeth; * 1449; † 1506; Abbess of Ribnitz;
7.   Balthasar, Duke of M.-Schwerin, co-regent; * 1451; † 1507;
   Bishop of Schwerin from 1479 to 1482 or from 1474 to 1480;
   m 1482 Margarete of Pomerania-Stettin;
H010 - 1464-1483 Albrecht VI;
s(H009); * 1438; † 1483;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1464;

Countess Katharina of Lindau-Ruppin; m 1466 or 1468; † 1485;
no heirs ;
H011 - 1464-1474 Johann VI;
s(H009); † after 20/05 1474;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1464;

no registered children found ;
H012 1441 1477-1503 Magnus II;
s(H009); * 1441; † 20/11 1503; ‡ Doberan;
Duke of mecklenburg-Schwerin from 1477;

Sofie of Pomerania-Stettin; m 29/05 1478; † 26/05 1504;
children :
1.   Heinrich V (H013); † 06/02 1552;
2.   Dorothea; * 21/10 1480; † 01/09 1537; Abbess of Ribnitz;
3.   Sofie; * 18/12 1481; † 12/07 1503;
   m 01/03 1500 Johann of Sachsen, Prince Elector; * 1468; † 16/08 1532;
4.   Erich II Duke of M.-Schwerin from 1503, co-regent; * 03/09 1483; † 1508;
5.   Albrecht VII (H015); † 05/01 1547;
6.   Anna; * 14/09 1485; † 12/05 1525;
   m(1) 20/10 1500 Count Wilhelm II of Hessen; * 1469; † 11/07 1509;
   m(2) 07/09 1519 Count Otto of Solms-Laubach; * 11/05 1495; † 14/05 1522;
7.   Katharina; * 1487; † 06/06 1561;
   m 06/07 1512 Duke Heinrich V of Sachsen; * 16/03 1473; † 18/08 1541;
H013 1479 1503-1552 Heinrich V the Peaceful;
s(H012); * 03/05 1479; † 06/02 1552;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1503;

Ursula of Brandenburg; * 17/10 1488; m(1) 16/02 1507; † 18/09 1510;
   d Prince Johann Cicero, (1455-1499);
children :
1.   Sofie; * 12/04 1508; † 17/06 1541;
   m 02/06 1528 Duke Ernst of Braunschweig-Lüneburg (W249c-4 and W500); * 26/06 1497; † 11/01 1546;
2.   Magnus III (H014); † 28/01 1550;
3.   Ursula; * 30/08 1510; † 22/04 1586; Abbess of Ribnitz from 1538;

Countess Helene of the Rhine; * 09/02 1493; m(2) 05/06 1513; † 16/06 1524; d Prince Philippe (1448-1508);
children :
4.   Philipp; * 12/09 1514; † 04/01 1557; ‡ Doberan;
   co-regent from 1552 to 1557;
5.   Margarete; * 08/04 1515; † 30/08 1559;
   m 12/11 1537 Duke Heinrich II of Münsterberg-Oels; * 29/03 1507; † 02/08 1548;
6.   Katharina; * 14/04 1518; † 17/11 1581;
   m 03/03 1538 Duke Friedrich III of Liegnitz; * 22/02 1520; † 15/12 1570;

Ursula of Sachsen-Lauenburg * ?; m(3) 24/05 1551 in Schwerin; † 31/12 1577;
    d Duke Magnus I of Sachsen-Lauenburg (Tysk.SR-090); *01/01 1470; † 01/08 1543;
H014 1509 - Magnus III;
s(H013); 04/07 1509; † 28/01 1550; ‡ Doberan;
Bishop of Schwerin;

Princes Elisabeth of Denmark; * 14/10 1524; m 26/08 1543; † 15/10 1586; ‡ Güstrow;
d Frederik I;
Elisabeth remarried Ulrich III (H019);
H015 1487 1503-1547 Albrecht VII der Schöne;
s(H012); * 28/07 1487; † 05/01 1547; ‡ Doberan;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1503 to 1547;
Duke of Mecklenburg-Güstrow from 1534 to 1547;

Anna of Brandenburg; * 1507; m 17/01 1524; † 19/06 1567;
   d Prince Joachim I Nestor (1484-1535);
children :
  1.   Magnus; * 19/11 1524; † 19/11 1524;
  2.   Johann Albrecht I (H016); † 12/02 1576;
  3.   Ulrich III (H019); † 14/03 1603;
  4.   Georg; * 22/02 1529; † 20/07 1552;
  5.   Ludwig; * 1535; † 1535 at Copenhagen;
  6.   Johann; * 1536 at Copenhagen; † 1536 at Güstrow;
  7.   Christof = Christoffer; * 30/06 1537; † 04/03 1592;
   Bishop of Ratzeburg from 1554;
   m(1) 27/10 1573 at Kolding Princess Dorothea of Denmark; * 1528; † 11/11 1575;
   m(2) 14/05 1581 Elisabeth of Sweden (Sw. 035-4); * 05/04 1549; † 20/11 1597;
   they got:
     a) Margarete Elisabeth * 1584; † 1616;
     m 1608 Duke Johann Albrecht II (H020); * 1590; † 1636;
  8.   Karl; * 1540; † 1610; Bishop of Ratzeburg from 1592;
  9.   Anna; * 14/10 1533; † 14/07 1602;
   m 12/03 1566 Duke Gotthard of Courland; * 1517; † 27/05 1587;
10.   Sofie; * 1538; died during infancy;
H016 1525 1547-1576 Johann Albrecht I;
s(H015); 23/12 1525; † 12/02 1576;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1547;

Anna Sofie of Prussia; * 11/06 1527; m 24/02 1555; † 06/02 1591; d Duke Albrecht (1490-1568);
children :
1.   Albrecht; * 19/12 1556; † 02/03 1561;
2.   Johann VII (H017); † 22/03 1592;
3.   Sigismund August (H018); * 1561; † 1603;
H017 1558 1576-1592 Johann VII;
s(H016); 07/03 1558; † 22/03 1592, suicide;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1576;

Sofie of Holstein; * 01/06 1569; m 17/02 1588; † 14/11 1634;
   d Duke Adolf I of Schleswig-Holstein-Gottorp (1526-1586);
children :
1.   Adolf Friedrich (H021); † 1658;
2.   Johann Albrecht (H020); † 23/04 1636;
3.   Anna Sofie; * 1591; † 1648;
H018 1561 1576-1603 Sigismund August;
s(H016); * 1561; † 1603;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1576;

Klara Marie of Pommerania-Barth; * 1574; m 1593 ; † 1623;
H019 - - Ulrich III;
s(H015); * 05/03 or 22/04 1527; † 14/03 1603; ‡: Güstrow;
Ruled jointly with brother, Johann Albecht I, from 1547 to 1555;
Bishop of Schwerin from 1555;
Duke of Mecklenburg-Güstrow from 17/02 1555;
Regent for his nephews (H016-1/2/3) from 1576;

Elizabeth of Denmark; * 14/10 1524; m(1) 16/02 1556; † 15/10 1586;
   Widow after Magnus (H014); d King Frederik I of Denmark;
child :
1.   Sofie; * 1557; † 1631 at Nykøbing;
   m 1572 cousin King Frederik II of Denmark; * 1534; † 1588;

Anna of Pomerania-Wolgast; * 1554, m(2) 1588, † 1626; d Philip I the Pious;
H020 1590 1592-1610 Johann Albrecht II;
s(H017); * 05/05 1590; † 23/04 1636;
Duke of Mecklenburg from 1592;
Duke of Mecklenburg-Güstrow from 1611;

Margarete Elisabeth; * 1584; m(1) 1608; † 1616; d Christof of Mecklenburg (H015-7);

children :
1.   Johann Christof; * 1611; † 1612;
2.   Sofie = Sophie Elisabeth; * 1613; † 1676;
   m 1635 Duke August of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 1579; † 1666;
3.   Christine Margarete; * 1615; † 1666;
   m(1) 1640 Duke Franz II Albrecht of Sachsen-Lauenburg (Tysk.SR-120-15); * 31/10 1598; † 10/06 1642;
   m(2) 1650 Duke Christian Ludwig I (H022); * 1623; †1692;
   divorced 1663;
4.   Karl Heinrich; * 1616; † 1618;

Countess Elisabeth of Hesse-Kassel * 1596; m(2) 1618; † 1625; d Moritz of H-K. (1572-1632);
no children ;

Eleonore Marie of Anhalt-Bernburg * 07/08 1600; m(3) 07/05 1626; †17/07 1657; d Duke Christian I (1568-1630);
children :
  5.   Anna Sofie; * 1628; † 1666;
   m 1649 Duke Ludwig IV of Liegnitz; * 1616; † 1663;
  6.   Johann Christian; * 1629; † 1631;
  7.   Eleonore; * 1630; † 1631;
  8.   Gustav Adolf (H023); † 05/11 1695;
  9.   Luise; * 1635; † 1648;
10.   Georg; * 1620 c.; † 1675;
   m(1) Unknown;
   m(2) 1654 Katharina Dorothea of Halberstadt; * 1616; † after 08/02 1665;
   m(3) Margarete Hedwig von Lowtzow; † 1738;
H021 1588 1592-1658
1611-1658
Adolf Friedrich I;
s(H017); * 15/12 1588; † 27/02 1658; ‡ Bad Doberan 1692;
Duke of Mecklenburg from 1592;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1611;
Deposed by imperial troops 1628;
Reinstated by Swedish King Gustav Adolf 1631;

Countess Anna Marie of Ostfriesland; * 23/06 1601; m(1) 04/09 1622; † 04/09 1634;
children :
1.   Christian Ludwig I (H022); * 11/12 1623; † 1692;
2.   Karl; * 1626; † 1670; Canon in Strassbourg;
3.   Johann Georg; * 1623; † 1675;
   m 02/02 1675 Elisabeth Eleonore of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 30/09 1658; † 15/03 1729;    d Prince Anton Ulrich (1633-1714);
4.   Sofie Agnes; * 1625; † 1694; Abbess at Rühn Monastery by Bützow / Bühne;
5.   Anna Marie; * 1627; † 1669;
   m(1) 23/11 1647 in Schwerin Duke August of Sachsen-Weissenfels (Tysk.043a); * 13/08 1614; † 04/06 1680;
6.   Hedwig; * 1630; † 1631;
7.   Gustav Rudolf; * 26/02 1632; † 14/05 1670;
   m 1665 Erdmuthe Sofie of Sachsen-Lauenburg (Tysk.SR-120-18-c); * 05/06 1644; † 22/08 1689;
8.   Juliane; * 1633; † 1634;

Marie Katharina of Braunschweig-Dannenberg; * 1616; m(2) 1635; † 1665; d Duke Julius Ernst (W521);
children :
  9.   Juliane Sibylla; * 1636; † 1701;
10.   Friedrich I (K001); * 1638; † 1688;
11.   Christine; * 1639; † 1693; Abbess of Gandersheim;
12.   Bernhard Sigismund; * 1641; † 1641;
13.   Auguste; * 1643; † 1644;
14.   Marie Elisabeth; * 1646; † 1713; Abbess of Gandersheim;
15.   Anna Sofie; * 1647; † 1726;
   m 1677 Duke Julius Sigismund of Württemberg-Juliusberg; * 1653; † 1684; s Silvius I Nimrod;
16.   Adolf Ernst; * 1650; † 1651;
17.   Philip Ludwig; * 1652; † 1655;
18.   Heinrich Wilhelm; * 1653; † 1653;
19.   Adolf-Frederick II; (S001); * 19/10 1658; † 12/05 1708;
H021a - 1628-1631 Albrecht von Wallenstein;
Intermediary; ruled after Duke Adolf Friedrich I was deposed and until he resumed power in 1631;
H022 1623 1658-1692 Christian Ludwig I;
s(H021); * 11/12 1623; † 21/06 1692;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1658;

Christine Margarete (H020-3); * 1615: m(1) 1650; divorced 1663; † 1666;

Isabelle de Montmorency; * 1627; m(2) 02/11 1663; † 24/01 1695;
H023 1633 1636-1695 Gustav Adolf;
s(H020); * 25/02 1633; † 05/11 1695;
Duke of Mecklenburg-Güstrow from 1636;

Princess Magdalene Sibylle of Holstein-Gottorp; * 14/11 1631; m 28/12 1654; † 22/09 1719;
   d Friedrich III of Schleswig-Holstein-Gottorf (1597-1659);
children :
1.   Johann Albrecht; * 1655; † 1660;
2.   Eleonore; * 1657; † 1672;
3.   Marie; * 1659; † 1701;
   m 1684 Duke Adolf Friedrich II of M.-Strelitz (S001); * 1658; † 1708;
4.   Magdalene; * 1660; † 1702;
5.   Sofie; * 1662; † 1738;
   m 1700 Duke Christian Ulrich I of Württemberg-Bernstadt-Oels; * 1652; † 1704;
   s Silvius I Nimrod;
6.   Christine; * 1663; † 1749;
   m 1683 Count Ludwig Christian of Stolberg-Gedern; * 1652; † 1710;
7.   Karl; * 1664; † 1688;
   m 1687 Marie Amalie of Brandenburg; * 16/11 1670; † 17/11 1739;
   d Prince Friedrich Wilhelm I of Brandenburg; * 16/02 1620; † 29/04 1688;
8.   Hedwig = Elenore; * 1666; † 1735;
   m 1686 Duke August of Sachsen-Merseburg (Tysk.043b-4); * 1655; † 1715; s Duke Christian I (1615-1691);
9.   Luise; * 1667; † 1721;
   m 1695 King Frederik IV of Denmark; * 1671; † 1730;
10.   Elisabeth; * 1668; † 1738;
   m 1692 Duke Heinrich of Sachsen-Merseburg (Tysk.043b-8); * 1661; † 1738; s Duke Christian I (1615-1691);
11.   Auguste; * 1674; † 1754 or 1756;

Gustav Adolf left no male heirs ;


Dukes of Mecklenburg-Grabow Dynasty - K - numbers
No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
K001 1638 1658-1688 Friedrich I;
s(H021); * 1638; † 1688;
Duke of Mecklenburg-Grabow from 1658;

Countess Christine Wilhelmine of Hesse-Homburg; * 1653; m 1671; † 1722; d Wilhelm Christoph (1625-1681);
children :
1.   Friedrich Wilhelm (K002); * 1675; † 1713;
2.   Karl Leopold (K003); * 1678; † 28/11 1747;
3.   Christian Ludwig II (K004); * 1683; † 30/05 1756;
4.   Sofie Luise; * 1685; † 1735;
   m 1708 King Friedrich I of Prussia; * 1675; † 1713;
K002 1675 1688-1713 Friedrich Wilhelm;
s(K001); * 1675; † 1713;
Duke of Mecklenburg-Grabow from 1688;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1692;
Duke of Mecklenburg-Güstrow from 1695;

Countess Sofie Charlotte; * 1678; m 1704; † 1749; d Count Karl of H-K. (1654-1730);

The duke's children were all illegitimate with different women. Two of his daughters had children with their uncle Duke Karl Leopold. These complicated family relations are not treated here.
K003 1678 1713-1747 Karl Leopold;
s(K001); * 26/11 1678; † 28/11 1747;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1713;
Deposed 1728;

Sofie Hedwig of Nassau-Dietz; * 1690; m(1) 1708; divorced 1710; †1734;

An intermediate morganatically marriage from 1710 to 1711 with Christine of Lepel;

Grand Duchess Katharina Ivanovna of Russia; * 25/07 1692; m(3) 19/04 1716; † 25/06 1733; d Czar Ivan V (Z-20); * 06/09 1666; † 08/02 1696;
children :
1.   Elisabeth Anna Leopoldovna; * 18/12 1718; † 19/03 1746;
   m 14/07 1739 Duke Anton Ulrich of Braunschweig; * 28/08 1714; † 15/05 1774;
   Elisabeth was regent 1740-1741 in Russia for infant son, Ivan VI;
See her children under Russia

Karl Leopold had a profound amount of illegitimate children;
K004 1683 1747-1756 Christian Ludwig II;
s(K001); * 15/05 1683; † 30/05 1756;
Duke Mecklenburg-Schwerin from 1747;
Administrator for Karl Leopold from 1728
Duchess Gustave Karoline of Mecklenburg-Strelitz; * 12/07 1694; m 13/11 1714; † 13/04 1748; d Adolf Friedrich II;
children :
1.   Friedrich II (K005); * 1717; † 24/04 1785;
2.   Ulrike Sofie; * 01/07 1723; † 17/09 1813;
3.   Ludwig; * 06/08 1725; † 12/09 1778;
   m 14/05 1755 Princess Charlotte of Sachsen-Coburg-Saalfeld (Tysk.SS-020-5); * 24/09 1731; † 02/08 1810;
   they got:
   a) Friedrich Franz I (K006); * 1756; † 01/02 1837;
   b) Sofie Friederike; * 24/08 1758; † 29/11 1794;
     m 21/10 1774 Prince Frederik of Denmark (Dk 140-6); * 11/10 1753; † 07/12 1805;
4.   Luise; * 10/02 1730; † 12/06 1730;
5.   Amalie; * 08/03 1732; † 23/09 1775;
K005 1717 1756-1785 Friedrich II;
s(K004); * 09/11 1717; † 24/04 1785;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1756;

Duchess Luise Friederike of Württemberg; * 03/02 1722; m 02/03 1746; † 02/08 1791; d Friedrich Ludwig (1698-1781);
no registered children found ;
K006 1756 1785-1837 Friedrich Franz I;
s(K004-3-a); * 10/12 1756; † 01/02 1837;
Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1785 to 1815;
Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin from 14/06 1815;

Princess Luise of Sachsen-Gotha; * 09/03 1756; m 01/06 1775; † 01/01 1808;
   d Johann August of Sachsen-Gotha (Tysk.SG-025-5-b); * 17/02 1704; † 08/05 1767;
children :
1.   Friedrich Ludwig; * 13/06 1778; † 29/11 1819;
   m(1) 23/10 1799
Grand Duchess Elena Pavlovna of Russia; * 24/12 1784; † 24/09 1803; d Czar Paul I (Rus.Z-29-4);
   they got:
   a) Paul Friedrich (K007); * 1800; † 07/03 1842;
   b) Marie Luise Friederike Alexandrine Elisabeth Catharina; * 31/03 1803; † 26/10 1862;
       m 07/10 1825 Duke Georg Karl Friedrich of Sachsen-Altenburg (Tysk.SA-070); * 24/07 1796; † 03/08 1853;

   m(2) 01/07 1810 Princess Karoline Luise of Sachsen-Weimar-Eisenach (Tysk.SW-090-3); * 18/07 1786; † 20/01 1816;
   d Grand Duke Carl August (1757-1828);
   they got:
   c) Albrecht = Albert; * 11/02 1812; † 18/10 1834;
   d) Helene Luise Elisabeth; * 24/01 1814; † 18/05 1858;
       m 30/05 1837 Duke Ferdinand Philippe d'Orleans of Chartres; * 03/09 1810; † 13/07 1842;
   e) Magnus; * 03/05 1815; † 25/04 1816;

   m(3) 03/04 1818 Countess Auguste of Hesse-Homburg; * 28/11 1776; † 01/04 1871; d Count Friedrich V (1748-1820);

2.   Luise Charlotte; * 19/11 1779; † 04/01 1801;
     m 21/10 1797 Duke August of Sachsen-Gotha (Tysk.SG-027-4-b); * 23/11 1772; † 17/05 1822;
3.   Gustav Wilhelm; * 31/01 1781; † 10/01 1851;
4.   Karl; * 02/07 1782; † 22/05 1833;
5.   Charlotte Friederike; * 04/12 1784; † 13/07 1840;
   m 21/06 1806 Prince Christian of Denmark or (Tysk.SR-230); * 18/09 1786; † 20/01 1848;
   divorced from 1810;
6.   Adolf; * 18/12 1785; † 08/05 1821;
K007 1800 1837-1842 Paul Friedrich;
s(K006-1); * 15/09 1800; † 07/03 1842;
Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1837;

Princess Alexandrine of Prussia; * 23/02 1803; m 22/05 1822; † 21/04 1892; d King Friedrich Wilhelm III (1770-1840);
children :
1.   Friedrich Franz II (K008); * 28/02 1823; † 15/04 1883;
2.   Luise Marie Helene; * 17/05 1824; † 09/03 1859;
   m 20/10 1849 Prince Hugo to Windisch-Grätz; * 1823; † 26/11 1904;
3.   Friedrich Wilhelm Nikolaus; * 05/03 1827; † 28/07 1879;
   m 09/12 1865 Princess Alexandrine of Prussia; * 01/02 1842; † 25/03 1906;
   they got:
     a) Friederike Wilhelmine E. A. A. M. Charlotte; * 07/11 1868; † 20/12 1944;
     m(1) 17/11 1886 Prince Heinrich XVIII of Reuss; * 1847; † 15/08 1911;
     m(2) 04/02 1921 Robert Schmidt; * 01/11 1892; † 26/12 1971;
K008 1823 1842-1883 Friedrich Franz II;
s(K007); * 28/02 1823; † 15/04 1883;
Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1842;

Princess Auguste Reuss-Köstritz; * 26/05 1822; m(1) 03/11 1849; † 03/03 1862;
children :
1.   Friederich Franz III (K009); * 1851; † 10/04 1897;
2.   Paul Friedrich Wilhelm Heinrich; * 19/09 1852; † 17/05 1923;
   m 05/05 1881 Princess Marie of Windisch-Gräts; * 11/12 1856; † 09/07 1929;
   they got:
   a) Paul Friedrich C. A. M. Hugo; * 12/05 1882; † 21/05 1904;
   b) Marie Luise A. A. Olga; * 01/05 1883; † 21/08 1887;
   c) Maria Antonia M. A. Mathilde; * 28/05 1884; † 26/10 1944;
   d) Heinrich Borwin H. J. Paul; * 16/12 1885; † 03/11 1942;
     m(1) 15/06 1911 Elizabeth Pratt, divorced 1913;
     m(2) 1915 Natalie Oelrichs, divorced 1921;
     m(3) 05/11 1921 Karola of Alers; † 27/09 1974;
3.   Marie Alexandrine E. Eleonore; * 14/05 1854; † 06/09 1920;
   m 28/08 1874 Grand Duke Vladimir of Russia; * 22/04 1847; † 17/02 1909;
4.   Nikolaus Alexander Fr. Heinrich; * 18/08 1855; † 23/01 1856;
5.   Johann Albrecht E. K. Fr. Heinrich; * 08/12 1857; † 16/02 1920;
   m(1) 1886 Princess Elisabeth of Sachsen-Weimar-Eisenach (Tysk SW-110-4); * 1854; † 1908;
   m(2) 15/12 1909 Princess Elisabeth of Stolberg-Rossla; * 23/06 1885; † 16/10 1969;
6.   Alexander Theodor G. Fr. Heinrich; * 13/08 1859; † 13/08 1859;

Princess Anne of Hesse & Rhine; * 25/05 1843; m(2) 04/07 1864; † 16/04 1865;
child :
7.   Anne Elisabeth Auguste Alexandrine; * 17/04 1865; † 08/02 1882;
   Birthdate and mother's death do not match!

Princess Marie of Schwarzburg-Rudolstadt; * 29/01 1850; m(3) 04/07 1868; † 22/04 1922;
children :
  8.   Elisabeth Alexandrine M. Auguste; * 10/08 1869; † 03/09 1955;
   m 1896 Grand Duke Friedrich August of Oldenburg; * 16/11 1852; † 24/02 1931;
  9.   Friedrich Wilhelm Adolf Günther; * 05/04 1871; † 22/09 1897;
10.   Adolf Friedrich Albrecht Heinrich; * 10/10 1873; † 05/08 1969;
   m(1) 1917 Princess Viktoria Reuss; * 21/04 1889; † 18/12 1918;
   m(2) 15/10 1924 Princess Elisabeth of Stolberg-Rossia; * 23/06 1885; † 16/10 1969;
     brother's widow;
11.   Heinrich Wladimir Albrecht Ernst; * 19/04 1876; † 03/07 1934;
   m 07/02 1901 Queen Wilhelmina of the Netherlands; * 31/08 1880; † 28/11 1962;
K009 1851 1883-1897 Friedrich Franz III;
s(K008); * 19/03 1851; † 10/04 1897, suicide;
Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1883;

Grand Duchess Anastasia of Russia; * 28/07 1860; m 12/01 1879; † 11/03 1922; gd of Tsar Nicolai I of Russia's , d of Grand Duke Michael (Z-31-4);
children :
1.   Alexandrine Auguste; * 24/12 1879; † 28/12 1952;
   m 26/04 1898 King Christian X of Denmark; * 26/09 1870; † 20/04 1947;
2.   Friedrich Franz IV (K010); * 1882; † 17/11 1945;
3.   Cecilie Auguste Marie; * 20/09 1886; † 06/05 1954;
   m 06/06 1905 Crown Prince Wilhelm of Prussia; * 06/05 1882; † 20/07 1951;
K010 1882 1897-1918 Friedrich Franz IV;
s(K009); * 09/04 1882; † 17/11 1945;
Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin from 1897 to 1918;

Princess Alexandra Louise of Hanover; * 29/09 1882; m 07/06 1904; † 30/08 1963; d Duke Ernst August Wilhelm of Braunschweig-Lüneburg;
children :
1.   Friedrich Franz M. W. N. F-J. E. A. Hans; * 22/04 1910; † 2001;
2.   Christian Ludwig E. A. M. J. A. A. Friedrich; * 29/09 1912; † 1996;
3.   Olga; * 27/12 1916; † 04/02 1917;
4.   Thyra A. A. M-L. O. C. C. E. Emma; * 18/06 1919† 27/09 1981;
5.   Anastasia A. C. M-L. Wilhelmine; * 11/11 1922; † 25/01 1979;


Dukes of Mecklenburg-Strelitz Dynasty - S- numbers
No. Born Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
S001 1658 1701-1708 Adolf Friederich II;
s(H021); * 19/10 1658; † 12/05 1708;
Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1701 ;

Marie of Mecklenburg-Güstrow (H023-3); * 1659; m(1) 1684; † 1701;
children :
1.   Adolf Friedrich III (S002); * 1686; † 11/12 1752;
2.   Magdalene Amalie; * 1689; † 1689;
3.   Marie; * 1690; † 1690;
4.   Eleonore Wilhelmine; * 1691; † 1691;
5.   Gustave Karoline; * 1694; † 1748;
   m 1714 Duke Christian Ludwig II of M.-Schwerin; * 1683; † 1756;

Princess Johanna of Sachsen-Gotha; * 1680; m(2) 20/06 1702; † 09/07 1704;
   d Duke Friedrich I of Sachsen-Gotha-Altenburg (Tysk.SG-020); * 15/07 1646; † 02/08 1691;

Princess Emilie Antonie of Schwarzburg-Sondershausen; * 1681; m(3) 10/06 1705; † 01/11 1715;
children :
6.   Sofie Christiane Luise; * 1706; † 1708;
7.   Karl (S001a); * 1708; † 1752;
S001a - - Karl = Prinz von Mirow;
s(S001); * 23/02 1708; † 05/06 1752;
Duke of Mecklenburg-Strelitz, however not ruling duke;
His eldest son succeeded his uncle (S003);

Princess Elisabeth Albertine of Sachsen-Hildburghausen; * 03/08 1713; m 05/02 1735; † 29/06 1761;
   d Duke Ernst Friedrich I of Sachsen-Hildburghausen (Tysk.SH-010); * 21/08 1681; † 09/03 1724;
children :
  1.   Christiane; * 06/12 1735; † 31/08 1794;
  2.   Karoline; * 22/12 1736; † 22/12 1736;
  3.   Adolf Friedrich IV (S003); * 1738; † 02/06 1794;
  4.   Elisabeth Christine; * 13/04 1739; † 09/04 1741;
  5.   Sofie Luise; * 16/05 1740; † 31/01 1742;
  6.   Karl II (S004); * 1741; † 06/11 1816;
  7.   Ernst Gottlob Albert; * 27/08 1742; † 27/01 1814;
  8.   Sophie-Charlotte; * 19/05 1744; † 17/11 1818;
   m 1761 Georg III of GB;
  9.   Gotthelf; * 29/10 1745; † 31/10 1745;
10.   Georg August; * 16/08 1748; † 14/11 1785;
S002 - 1708-1752 Adolf Friedrich III;
s(S001); * 1686; † 11/12 1752;
Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1708;

Princes Dorothea Sofie of Holstein-Plön; ; * 1692; m 1709; † 1765;
children :
1.   Marie Sofie; * 1710; † 1728;
2.   Magdalene Christina; * 1711; † 1713;
S003 - 1752-1794 Adolf Friedrich IV;
s(S001a); * 05/05 1738; † 02/06 1794;
Duke of Mecklenburg-Strelitz from 11/12 1752;

no marriage, no children ;
S004 1741 1794-1816 Karl II;
s(S001a); * 10/10 1741; † 06/11 1816;
Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1794;
Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz from 28/06 1815;

Countess Friederike Caroline Luise of Hessen-Darmstadt; * 20/08 1752; m(1) 18/09 1768; † 22/05 1782;
children :
  1.   Charlotte Georgine Luise Friederike; * 17/11 1769; † 14/05 1818;
   m 03/09 1785 Duke Friedrich of Sachsen-Hildburghausen; * 29/04 1763; † 29/09 1834;
  2.   Karoline Auguste; * 17/02 1771; † 11/01 1773;
  3.   Georg Karl Friedrich; * 04/03 1772; † 21/05 1773;
  4.   Therese Mathilde; * 05/04 1773; † 12/02 1839;
   m 25/05 1789 Prince Karl Alexander of Thurn und Taxis; * 22/02 1770; † 15/07 1827;
  5.   Friedrich Georg Karl; * 01/09 1774; † 05/11 1774;
  6.   Luise Auguste Wilhelmine Amalie; * 10/03 1776; † 19/07 1810;
   m 24/12 1793 King Wilhelm III of Prussia (Brand.078); * 03/08 1770; † 07/06 1840;
  7.   
Friederike Karoline Sophie Alexandrine; * 02/03 1778; † 29/06 1841;
   m(1) 26/12 1793 Prince Ludwig of Prussia; * 05/11 1773; † 28/12 1796;
   m(2) 10/12 1798 Prince Friedrich zu Solms-Braunfels; * 22/10 1770; † 13/04 1814;
   m(3) 29/05 1815 Prince Ernest Augustus of GB; * 05/06 1771; † 18/11 1851;
   He was proclaimed King of Hanover from 1837;
  8.   Georg Friedrich Karl Joseph (S005); * 12/08 1779; † 06/09 1860;
  9.   Friedrich Karl Ferdinand; * 07/01 1781; † 24/03 1783;
10.   Auguste Albertine; * 19/05 1782; † 20/05 1782;

Countess Charlotte of Hessen-Darmstadt; * 05/11 1755; m(2) 28/09 1784; † 12/12 1785;
child :
11.   Karl Friedrich August; * 30/11 1785; † 21/09 1837;
S005 1779 1816-1860 Georg Friedrich Karl Joseph;
s(S004); * 12/08 1779; † 06/09 1860;
Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1816;

Princess Marie of Hesse-Kassel; * 21/01 1796; m 12/08 1817; † 30/12 1886;
children :
1.   Karoline Luise Marie Friederike Therese Charlotte Wilhelmine Auguste; * 31/05 1818; † 01/02 1842;
2.   Friedrich Wilhelm Karl Ernst Adolf Gustav (S006); * 1819; † 30/05 1904;
3.   Karoline Charlotte Marianne; * 10/01 1821; † 01/06 1876;
   m 10/06 1841 Prince Frederik VII of Denmark; divorced 1846;
4.   Georg August Ernst Adolf Karl Ludwig; * 11/01 1824; † 20/06 1876;
   m 1851 Grand Duchess Catherine of Russia (Z-29-4-d); * 28/08 1827; † 12/05 1894;
   they got:
   a) Nikolaus Georg Michael Karl; * 11/07 1854; † 11/07 1854;
   b) Helene Marie Alexandra Elisabeth Auguste Karoline; * 16/01 1857; † 28/08 1936;
     m 1891 Albert of Sachsen-Altenburg (SA-050); * 14/04 1843; † 22/05 1902;
   c) Georg Alexander Michael Friedrich Wilhelm Franz Karl; * 06/06 1859; † 05/12 1909;
     m 14/02 1890 Natalia Vanljarskaja; † 14/03 1921;
     they got issues;
   d) Karl Michael Wilhelm August Alexander; * 17/06 1863; † 06/12 1934;
S006 1819 1860-1904 Friedrich Wilhelm II;
s(S005); * 17/10 1819; † 30/05 1904;
Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1860;

Princess Augusta Caroline of GB; * 19/07 1822; m 28/06 1843; † 05/12 1916;
   d Duke Adolphus Friedrich of Cambridge (1784-1850); (GB 038-10);
child :
1.   Adolf Friedrich V August Viktor Ernst Adalbert Gustav Wilhelm Wellington (S007); * 22/07 1848; † 11/06 1914;
S007 1848 1904-1914 Adolph Friedrich V;
s(S006); * 22/07 1848; † 11/06 1914;
Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1904;

Princess Elisabeth of Anhalt; * 07/09 1857; † 20/07 1933;Duke Friedrich I of A. (1831-1904);
children :
1.   Victoria Marie Auguste Luise Antoinette Karoline Leopoldine; * 08/05 1878; † 14/10 1948;
   married twice;
2.   Auguste Charlotte Jutta Alexandra Georgine Adolfine; * 24/01 1880; † 17/02 1946;
   married;
3.   Adolf Friedrich VI Georg Ernst Albert Eduard (S008); * 17/06 1882; † 23/02 1918;
4.   Karl Borwin Christian Alexander Arthur; * 10/10 1888; † 24/08 1908;
S008 1882 1914-1918 Adolph Friedrich VI;
s(S007); * 17/06 1882; † 23/02 1918; suicde;
Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz from 1914;

no marriage, no children ;Updated 2020-05-03 and again 2021-05-13.
Back to reference front page
Back to top
Back to front page of history pages
Back to front page