The Normans in France, England
Kingdoms of Sicily and Naples

Kings, dukes and dynasties


Contents
The origins of the Dukes of Normandy
Overview of Naples and Sicily
Genealogy of Normandy lines
Blois and Anjou families
Norman and later rulers of Sicily
Sources;


The Naples rulers are in a separate list.

Some family connections are better described in the texts on French rulers, English rulers, Spanish rulers and German emperors.

Normandiets hertugslægt

Normannerne er efterkommere af de nordiske vikinger, der slog sig ned i den del af Frankrig, der i dag kendes som Normandiet.
Ofte begynder historiebøgerne med Tancred af Hauteville fra hvem de ophøjede hertuger, der underlagde sig England og det meste af Syditalien samt områder i Mellemøsten, kom, men fra skandinavisk side er det passende at begynde med Rollo, der drog på erobringstogt til Nordfrankrig og hærgede rundt Seinens udløb. Konflikterne endte i 911 med Rollos aftale med Karl den Enfoldige, om at området, der fremover kom til at hedde Normandiet, blev tilkendt Rollo.

Derefter blev Rollo døbt og udnævnt til hertug og fik kejser Karl den Enfoldiges datter Gisela til ægtefælle. Med til jobbet hørte opgaven med at holde andre vikinger væk fra Frankrigs kyster. Det tildelte område bestod af det nuværende Normandiet og det østligste af Bretagne. Disse områder var dengang en del af riget Neustrien. Se videre om emnet i Normandiet.

Slægtslisterne indledes med de franske og engelske normanniske fyrster, hvorefter kommer de sydeuropæiske. Alle herskerne fra Sicilien er i denne tekst. Napolis herskere er i en separat liste. Der er anvendt en farvekode, så fællesherskere over Sicilien og Napoli har blå baggrundsfarve, sicilianske herskere har gul og neapolitanske har grøn farve. Først en kort overblik over de to italienske rigers opdeling og kombinationer.Fyrstedømmerne og kongerigerne Napoli og Sicilien

Sicilien kom efter romerrigets fald fra 468 til 476 under vandalernes herredømme, og fra 476 til 527 under ostrogoterne og derefter under byzantinsk styre til 831, hvor den kom under arabisk herredømme, indtil den i 1091 var fuldt erobret af normannerne. Derefter blev områderne styret således:

SICILIEN - også kaldet TRINACRIA
1091-1198    Normanniske herskere, med kongetitel fra 1130;
1194-1268    Hohenstauferne fra Tyskland;
1268-1282    Anjou-slægten fra Frankrig;
1282-1700    Fyrster fra Aragonien, Barcelona, Habsburgerne;

     Fra 1285 dog løsrevet fra Spanien, men regeret af spaniere;
     Fra 1410-1412 et interregnum;
1700-1713    Capet-Bourbonske konger;
1713-1720    Huset Savoy,
der i 1720 byttede Sicilien med Sardinien;
1720-1734    Habsburgiske - østrigske vicekonger;
1734-1860    Bourbonerne,

     i Napoleonsperioden formelle magthavere, måtte anerkende fransk forfatning;
1861-2007    Sicilien en del af det forenede Italien.

NAPOLI
1059-1194    Normanniske herskere, med kongetitel fra 1130;
1194-1266    Hohenstauferne fra Tyskland;
1266-1435    Anjou-slægten fra Frankrig;

     Et interregnum 1335-1442;
1442-1516    Aragonske fyrster;
     Fra 1504 del af Spanien;
1516-1707    Habsburgerne;
1707-1860    Bourbonerne;

     I Napoleonsperioden tog fælleskongen N&S ophold på Sicilien;
     mens Napoleon udpegede egen konge i Napoli;
1861-2007    Sicilien en del af det forenede Italien.

De to områder var forenede i følgende perioder:
    1130-1282;
    1435-1458; fra 1458 til 1501 styret af en "uægte" aragonisk linje;
    1503-1713;
    1720-1860;

Afgrænsning af de separate og kombinerede perioder kompliceres af kampe mellem slægtninge og mellem dynastier, hvor aftaler og giftemål flyttede arverettigheder og landområder skiftede fyrste, mens paven også blandede sig med tildeling af nye titler og lensområder i skiftende kombinationer.

SICILIEN
De første sicilianske regenter, efter at Kalbid Amirerne 948-1062 var fordrevet, var af den normanniske Hauteville-slægt.
De regerede det sydlige Italien med Apulien og Sicilien fra 1072 til 1194 og blev efterfulgt af den hohenstaufiske familie fra 1194 til 1266.
Fra 1266 kom regenterne fra det angevinske dynasti, der sad på magten fra 1266 til 1282 på Sicilien og i Napoli til 1442. Herefter er områderne hovedsageligt regeret af Spaniens Habsburgere og derefter af Bourbonfamilien.

Normannerne kom til Middelhavet fra 1029 eller 1031. Det var bl.a. normannerhøvdingen Tancred af Hauteville Guiscards sønner, der senere skulle blive områdets fyrster.

Hautevilleslægten var mindre jordbesiddere i Normandiet, og der var ikke råderum nok for Tancred af Hautevilles tolv sønner, så otte af dem rejste i årene fra 1035 til 1047 til Italien. De første var William, Drogo og Humphrey, senere fulgt af Robert Guiscard.

William udmærkede sig i kampene mellem de mindre områder i Syditalien og blev greve af Apulia og Calabria, og broder Drogo blev fyrste over Venosa. Da Drogo døde efterfulgtes han af sin broder Humphrey, der vandt over pave Leo IX i slaget ved Civitate, og da Humphrey døde blev han efterfulgt af sin halvbroder Robert Guiscard.

Senere sluttede Robert Guiscard sig til pavens parti - indledningsvis gennem kontakt med Hildebrand, der fra ca. 1050 havde fået en central stilling som økonomichef for pave Leo IX. Efter 1073 fortsattes samarbejdet med Hildebrand, der da selv var blevet pave under navnet Gregor VII (efter paverne Nicholas II og Alexander II).

Robert Guiscard
Robert Guiscard og hans broder Roger I erobrede de syditalienske områder fra de arabiske fyrster, de græske - byzantinske kejsere og lombarderne fra Norditalien. Den hjælp, som Robert Guiscard og hans efterfølgere kunne give pavestaten, bestod af militær styrke som modspil til de tyske kejsere, der pressede paven fra nord.

Ved forliget i 1059 under synoden i Melfi den 23/8 udnævnte pave Nicholas II Robert til hertug af Apulien og Calabrien og hersker over Sicilien, der på det tidspunkt endnu var under arabisk styre. Desuden fik svogeren Richard, gift med Roberts søster Fredesendis, titel af prins af Capua.

Da Robert Guiscard (010 i genealogien) fik pavens velsignelse til at underlægge sig Sicilien var øen besat af muslimerne, og fra 1061 begyndte Robert erobringen ved at udsende sine brødre Godfred og Roger som hærførere.

I 1061 faldt Messina, i 1072 indtog de Palermo og i 1091 var hele øen indtaget. I samme periode kæmpede Robert mod araberne på Italiens fastland, og han sluttede i april 1071 med erobringen af Bari, der var arabernes sidste fodfæste i Italien. Robert holdt ikke inde og angreb i 1076 det pavelige len Benevento, der ligger NE for Napoli. Paven lyste ham i band, men da paven i 1081 fik brug for hans hjælp til at fordrive kejser Henrik IV, der havde invaderet Rom, blev de forsonede.

Allerede i 1059 havde paven som nævnt givet Robert hertugtitlen for Sicilien, og Robert havde så i 1071, da erobringen var godt i gang givet øen som len til sin yngste broder Roger Bosso Guiscard (020 i genealogien), der fik titlen greve af Sicilien.

Ved Robert I's død i 1085 mæglede broder Roger mellem Roberts sønner, Roger Borsa (010A) og Bohemund (011), og Roger Borsa overtog landene som hertug af Apulien. Roger Borsa blev født 1060. Moderen var Robert I's anden hustru, Sigelgaita fra Salerno, mens Bohemund var med Roberts første kone. Bohemund blev fyrste over Tarento. Roger Borsa døde 22/2 1111, men da havde broder Bohemund begivet sig på Kortstog i 1095/1096.

Roger I (020) endte som storgreve af Sicilien fra 1096 og blev senere også pavelig legat på Sicilien. Roger Borsas søn, William af Apulien, arver faderens titel, men måtte afstå Palermo og Calabria til onkel Roger I, og William døde barnløs i 1127, hvorefter Roger II (030) overtog resten af familietitlerne.

Roger II
Roger I's søn med sin tredje kone, Adelaide fra Savona, Roger II (030), samlede efter broderen Simons død i 1105 (022) slægtens besiddelser fra både Sicilien og Syditalien. Ved kløgtig udnyttelse af placeringen på den ene side af den svage pavemagt fik Roger II i 1130 kongetitlen for Sicilien og Apulien. Titlen blev aftvunget modpaven Anacletus II, som Roger II støttede i striden med pave Innocent II, og Anacletus måtte krone Roger som konge af Sicilien og Napoli. Det skete i Palermos Domkirke 25. december 1130. Han blev derefter lyst i band af pave Innocens II, men denne måtte i 1139 anerkende Roger II som konge.

Roger blev efterfulgt af sønnen William, der var den ældste overlevende. Han tog titlen William I kaldet "den Skaldede", og han døde 1166.

Roger II's tredje kone fødte efter faderens død datteren, Constance i 1154. Constance blev gift med kejser Henrik VI af Det Tysk-Romerske Rige, og derved blev Sicilien og Syditalien gennem arv forenet med en del af Det Tysk-Romerske Imperium - en situation som paverne var meget lidt tilfredse med, da de nu fik samme hersker på begge sider af deres besiddelser i Mellemitalien.

Ved siden af sine krigsbedrifter var Roger II en stor velynder for kunst og videnskab. Han lod kirker udsmykke, og han samlede omkring sig videnskabsmænd fra både øst og vest. Han havde planer om at samle al tilgængelig viden fra alle sprog og udgive det i en bog kaldet Rogers Bog = al-Kitab ar-Rujari. Bogen er blevet kaldt Middelalderens største geografiske værk.

Hohenstauferne
Roger IIs datter, Constance, blev gift med den tyske prins Henrik af Hohenstaufenslægten - den senere Henrik VI og som Henrik I af Sicilien (053), og Hohenstauferne tog derfor fra ca. 1180, da mandslinjen i Hautevilleslægten uddøde, kongetitlen over Sicilien til sig, og i 1194 blev Henrik VI kronet i Palermos domkirke. Under hans efterfølger, sønnen kejser Frederik I Barbarossa, fra 1198 til 1250, fortsatte området med at have stor betydning i både det lokale og det storpolitiske spil.

Anjou-fyrsten Charles
Hohenstauferne regerede områderne i cirka 70 år, hvorefter mandslinjen uddøde, og omådernes regenter kom derefter fra den angevinske linje gennem den franske kong Louis IXs broder, Charles af Anjou, fra 1266. Charles flyttede hovedstaden fra Palermo til Napoli og regerede med hård hånd indtil 1282, hvor et oprør - den Sicilianske Vesper - fik området løsrevet fra Anjouerne. [9753, Runciman]

Spanien og Habsburgerne
Sicilien og Napoliområderne blev nu separeret, og den angevinske fyrsteslægt herskede over Syditalien, mens det spanske Aragonien fik øen Sicilien under den daværende kong Peter III of Aragon (Spain A10), der var svigersøn til Hohenstauferen Manfred, der havde været statholder på Sicilien og var Frederick IIs søn. De siddende regenter i begge områder påkaldte sig titlen konge af Sicilien.

Sicilien blev dog hurtigt delvis selvstyrende, for efter Peter IIIs død allerede i 1285 blev hans yngre sønner: Jakob fra 1285-1291 og Frederick fra 1291-1337, udnævnt til lydkonger, men Sicilien måtte frem til 1442 lyde de spanske regenter.

De to områder blev igen forenet i 1442/3 under den aragonske konge, Alfonso V. Ved den lejlighed tog han den latinske titel Rex Utriusque Siciliae = king of the Two Sicilies. Samme titel benyttede hans to efterfølgende generationer: sønnen Ferdinand I og sønnesønnen Ferdinand II.

Fra 1504 var området under spansk overherredømme og blev regeret af vicekonger. Efter den Spanske Arvefølgekrig blev Napoli 1713 overdraget Østrig, og Sicilien gik til Savoy. I 1720 byttede Østrig Sardinien med Sicilien, og efter den Polske Arvefølgekrig 1735 overdrog Østrig kongeriget De to Sicilier til Spanien med den klausul, at spanien og De To Sicilier aldrig måtte sammenlægges til et kongerige.

Titlen vicekonge blev genbrugt af regenterne op gennem århundrederne - for det meste spanske Habsburgere og fra 1815 til 1861 blev det officielle navn på områderne Begge Sicilier = The Two Sicilies.

Derefter indgik områderne i den nydannede italienske stat. Ved kundgørelsen om sammenlægningen den 12/12 1816 ændrede kong Ferdinand IV sin titel til kong Ferdinand I, sammenlægningen havde kongen dog accepteret betingelserne for allerede den 12/7 1815. Der var tale om en østrigsk lydkonge.

Begrebet Begge Sicilier eller den engelske betegnelse The Two Sicilies dækker over rigsdannelser for området Syditalien og øen Sicilien. Men betegnelserne passer kun inden for bestemte tidsperioder. Engelsk historie anvender udtrykket om perioden fra ca. 1450 til ca. 1850, mens historieskrivningen fra Danmark oftest anfører den tidsperiode, som navnet dækker, om årene 1815-1861.

Særlige kilder til dette afsnit:
History Today 2/2004, p.49;
[5043] Politikens Verdenshistorie v/Erling Bjøl, 1984, vol 9. p.252ff;
[6309], Oxford Dictionary of Popes, J. N. D. Kelly, OUP, 1988;
[9531], The Crucible of the Middle Ages, Geoffrey Barraclough, FS, 1998, 1st ed. 1976;
[9532], The Making of the Middle Ages, R. W. Southern, FS, 1998, 1st ed. 1953
[9331], The Normans, David C. Douglas, FS, 2002
[7296], A History of the Crusades 1-3, Steven Runciman, FS, 1994
[9753], The Sicilian Vesper, Steven Runciman, CUP, 1958;
[10024], Normannerne 1-4, Johannes C. H. R. Steenstrup, reprint SfUaKtDH, 1876 - 1972;
[9062], Illustreret Danmarkshistorie for Folket, A. Fabricius, Gyldendal, 4. udg. 1914;Genealogies for the Dukes of Normandy

Abbreviations
d = daughter of; s = son of; m = married to; h = husband of; b = brother of;
gs = grandson of; spouses are underlined;
ggs = great grandson; † = died; ‡ = buried;
Germ. = German; Nap. = Naples and Jerus. = Jerusalem lines;
No. Lived or
Ruled
Name and relations
N01 911-932 Rollo maybe baptized Robert in 912;
† 932; father was prince in Denmark; Rollo had a brother called Gurim;
First Duke of Normandy from 911;

Popa; m(1); divorced, restored after Gisela's death; [10002 p.64f]

Gisela; m(2); (illegitimate) d emperor Charles the Simple (Fr.910);
No French sources claim this marriage [10024p41] children :
1.   William; (N002);

2.   Odo Bishop in Bayeux, after 1066 Earl of Kent;
   Halfbrother to William;
N02 932-942 William I of Normandy = William Longsword = Wilhelm Longue-Épée;
s(N01); * 876; † 942 or 943, murdered by Count Arnulf of Flanders' men;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Liégeard; d Herbert II of Vermandois and Adela, the d of Robert I;
child :
1.   Richard; (N003); * 933;
N03 942-996 Richard I of Normandy = Richard the Fearless;
s(N02); * 28/08 933; † 20/11 996 or 997;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Emma; m(1); sister of Hugh Capet;
no children.

Gunnor of Denmark; m(2);
children, at least 8 legitimate:
1.   Emma; † 1052; who m Ethelred II the Unready (W032);
2.   Robert; archbishop of Rouen;
3.   Richard II; (N004);
4.   Muriella; * c. 995;
   m Tancred of Hauteville (000);
5.   Fressenda; * c. 995;
   m Tancred of Hauteville (000);

Further four illegitimate children; [10002 p.240]
N04 996-1027 Richard II of Normandy = Richard the Good;
s(N03); * 962; † 28/8 1026 or 1027;
Count of Rouen;
Duke of Normandy;

Papia; m(1);
children :
1.   Mauger; 1037 archbishop of Rouen, deposed 1054 or 1055;
2.   William of Arques;

Judith; * 956; † 1017; m(2); d Count Conan I of Brittany, * 927, and Ermangarde D'Anjou, 952-992;
children :
3.   Richard III; (N005);
4.   Robert I the Magnificent; (E006);
5.   Aélis;

Had a total of 8 children;
N05 1027-1028 Richard III;
s(N04); † 1030;
Duke of Normandy;
Uncertain dates; some sources stating 1026-1027;
E00 1027-1035 Robert I = Robert the Magnificent = Robert the Devil;
Robert le Magnifique = Robert le Diable
;
s(N04); † July 1035 in Nicaea returning from Jerusalem;
Contested the duchy with brother Richard III, who died c.1030;
Duke of Normandy 1027-1035;

Herleve = Arlette; m; d tanner Fulbert of Falaise;
children :
1.   William the Conqueror, (E010);
E10 1035-1087 William the Conqueror, Duke of Normandy;
Duke from 1035;
King of England 1066;

Matilda of Flandern; d Baldwin V of Flanders; m 1051c; † 1083;
children, a total of ten children:
1.   Robert II, (E020); * 1087; † 1134/1135;
2.   Richard; † c.1075
3.   William II King of England; † 2/8 1100,
4.   Henry I Beauclerk King of England; † 1135
5.   Cicely; † 1126,
6.   Constance; † 1090,
7.   Adeliza;
8.   Adela;
   m Stephen of Blois and Chartres (B010), † 1137;
     they got
      a) Stephen King of England;
9.   Agatha;
E20 1087-1106 Robert II = Robert Curthose = Robert Courteheuse;
s(England 006); * c.1054; † Feb. 1134 in Cardiff;
Duke of Normandy 1087-1106;
Took part in the First Crusade;
Rebelled his brother Henry I and was captured and imprisoned for life in Cardiff;


 
CONTINUED WITH YOUNGER ENGLISH RULERS
 
 
 
 


The Blois family & some of the Counts of Anjou

These families became very important in England for centuries after 1066. Some of the first members after 1066 are listed below.
See here for Counts of Anjou and rulers of Brittany.

No. Ruled Name and relations
B00 - Theobald III Count of Blois and Chartres;

Adela; d Count Ralph of Crépi;
child :
1.   Stephen, (B010);
B10 - Stephen, Count of Blois and Chartres;

Adela; d William the Conqueror;
children :
1.   Theobald IV, Count of Blois and Chartres & Champagne; m Matilda, d Duke Engebert of Carinthia;
2.   Stephen (B020), Count of Boulogne & Mortain & Blois; King of England;
3.   Henry, Bishop of Winchester, 1129-1171;
B20 - Stephen, Count of Boulogne & Mortain & Blois;
King of England;

Matilda; heiress of Comté of Boulogne;
children :
1.   Eustace, Count of Boulogne; † 1153;
     m Constance, d Louis VI of France;
2.   William, Count of Boulogne & Mortain, Earl of Surrey; † 1159;
     m Isabel of Warenne, heiress to the earldom of Surrey;
3-.   and several more;
B30 - Fulk IV le Rechin = Fulco IV Rechinus = Foulque;
† 1109;
Count of Anjou & Touraine;

Bertrada of Montfort; later m to King Philip I of France;
child :
1.   Fulk V, (B040);
B40 - Fulk V = Foulque V le Jeune;
* 1090; † 10/11 1143;
Count of Anjou & Torraine & Maine;
King of Jerusalem 1131-1143;

Eremberga = Eremburge; d Count Elias of Maine;
child :
1.   Geoffrey V Plantagenet, (B050);

Melisande = Melisinda; d King Baldwin II of Jerusalem;
children :
2.   Baldwin III, (Jerusalem J050);
3.   Amalric I, (Jerusalem J060);
4.   Matilda (unsure of mother);
     m William of England, 1103-1120;
B50 - Geoffrey V Plantagenet = Godfred Plantagenet;
s(B40); † 1151;
Count of Anjou 1129-1151;
Count of Touraine;
Count of Maine;
Duke of Normandy 1144-1151;

Matilda; m 1127; d Henry I of England; widow of Emperor Heinrich V;
children :
1.   Henry II Courtmantle; Count of Anjou & Maine & Touraine from 1151;
      Duke of Normandy from 1151; Duke of Aquitaine from 1152;
      King of England from 1154;
2.   William;
3.   Geoffrey;The Naples and Sicily Dynasties

No. Ruled Name and relations
 
000 - Tancred of Hauteville = Tancrède d'Hauteville;
* 995; † 1041;
Seat around Coutance on the Cotentin peninsula;

Muriella = Moriella; m(1); * c. 995; d Duke Richard I of Normandy according to myths from 16th century;
children :
  1.   William, 1st Count of Apulia; (005);
  2.   Drogo; 2nd Count of Apulia; (006)
  3.   Humphrey; 3rd Count of Apulia; (007);
  4.   Geoffroy; * c.1018; † 1063 or 1071; Count of the Capitanate; he got:
     a) Count Robert I of Loritello 1061-1107;
  5.   Serlo = Serlon Richard; * c.1005-1010 or 1019; † 1027 or 1035; he got:
     a) Serlo II; † 1070 or 1072 in Sicily near Nicosia;
  6.   Beatrix; * 1020 to 1030; † 1101;
     m(1) Armand de Mortain;
     m(2) Roger;

Fressenda = Fransendis; m(2); * c.995; d Duke Richard I of Normandy;
children :
  7.   Robert I Guiscard (010); sixth son;
  8.   Mauger de Hauteville; * after 1025; † Sep 1064; Count of the Capitanate 1056-1059;
  9.   Aubrey = Abelard; * after 1025; stayed in Normandy;
10.   William; † before 1104; Lord of Salerno, Count of the Capitanate 1056-1080;
     by a son Richard he got a gs Richard who became Lord of Salerno 1112-1119
11.   Tancred; * after 1025; stayed in Normandy;
12.   Humbert de Hauteville; * after 1025; stayed in Normandy;
13.   Roger I (020);
14.   Fredesendis = Fredesenda; * c.1025 to 1032;
     m Count Richard I of Aversa, Prince of Capua; † 1078); they got:
     a) Jordan; -1085-;

Mother unknown;
child :
15.   Richard;
Tancred got a total of 13 registered sons + some daughters. Some sources claim that he had five sons with his first wife and seven with his second.
005 Apulia
1042-1046
William = William I Iron Arm = Guillaume Bras de Fer = Guillaume d'Hauteville de la Pouille;;
s(000); * 1010 to 1020; † 1046; ‡ Venosa, Monastery of Santissima Trinita;
First Count of Apulia & Calabria from 1042;
Count of Calabria;
Count of the Principate;
Arrived Italy around 1035 with brother Drogo;

Guida di Conza-Salerno; m 9/1042; d of Duke of Sorrento, a niece of Prince Gaimar of Salerno;
006 Apulia
1046-1051
Drogo;
s(000); * 1010 to 1020; murdered 10/8 1051 at Monte llaro Castle by Waszo of Naples; ‡ Venosa, Monastery of Santissima Trinita;
Drogo had Venosa as a fief before succeeding his brother as count;
Second Count of Apulia & Calabria from 1046;
Count of the Principate;
Arrived Italy around 1035 with brother William;

Altrude; m(1);
children :
1.   Richard; † 1129;seneschal af Apulia & Calabria, Count of Mottola;
     m(2) 1058 Alberada of Buonalbergo; * 1032; † after 7/1122; her m(2); her m(1) was to (010);
     m(3) Altrude of Conversano;
2.   Rocca; † after 2/1097;
     m Roberto of Acerenza;
3.   Eremburga; † after 1101;
Gaitelgrima of Salerno; † after 1086;
   m(2); d Prince Guaimar IV of Salerno;
     She m(2) Count Roberto di Lucera of Gargano;
007 Apulia
1051-1057
Humphrey de Hauteville = Onfroi = Humfried;
s(000); * 1015 to 1020; † 8/1057; ‡ Venosa, Monastery of santissima Trinita;
During Humphrey's reign the pope launched a war on the Normans, but was defeated and captured at Civitate 17/6 1053; the pope returned to Rome 12/3 1054 and died in April same year;
Third Count of Apulia & Calabria from 1051;
Count of the Principate from 1051;
Arrived Italy around 1044;

Gaitelgrima of Salerno; m(1) after 8/1051; her m(2); her m(1) was to (006); but according other sources she was not the same, but could have been a sister to Gaitelgrima; however they got:
children :
1.   Abelard; † after 1082 at Constantinople;
   m d of Argirizzo of Bari;
2.   Count Hermann of Cannae;
3.   Count Richard of Sarno; † c. 1091;
010 1059-1085 Robert Guiscard = Robert den Snilde;
s(000); * c.1015; † 17/7 1085;
Fourth Count of Apulia & Calabria 1057-1059;
First Duke of Apulia and Calabria 1059-1085;
Duke of Sicily from 2/8 1059 granted by the Pope;
Robert granted Sicily as a county to brother Roger;
Prince of Salerno;
Suzerain = overlord of Sicily;
Title: Comes Normannorum totius Apuliae et Calabriae; the titles differ somewhat in the sources;
Arrived in Italy c.1046/1047 after his brothers William and Drogo had come;
Fought in Italy against papal forces of Clement III.
Died at Corfu of fever contracted during the siege of Cephalonia = Kefallinia - a Greek W coast island;

Alberada = Alberida = Aubrée of Buonalbergo; * c.1035; m(1) c.1050; divorced because of consanguinity; and she re-m (006-1) the nephew of her first husband;
child :
1.   Bohemund I, Prince of Antioche (Jerus. 011); * 1052; † 7/3 1111; ‡ Canosa Cathedral;

Sigelgaita = Sikelgaita = Sicelgaeta; * c.1015; † 17 or 27/7 1085 or 1090; ‡ Monte Cassino;
     m(2) after 1058;
     d Waimar IV of Salerno; sister of Prince Gisulf II of Salerno;
children - a total of ten :
  2.   Sibylla of Apulia; † 1092 or 1107;
     m before 1082 Count Ebles = Hugh of Roucy; they got:
     a) Mabilla who m Hugh I of le Puiset;
  3.   Mabilla = Mabel of Apulia;
     m before 1096 William de Grandmesnil, lord of Crotone, c-1060-c.1114;
  4.   Emma of Apulia (10C); * 1045 to 1055; she is both registered as a sister to Robert, a daughter of his first marriage and a daughter of his second marriage;
  5.   Roger Borsa; (010A);
  6.   Maud = Mahalta = Mathilde; * 1055 or 1059; † 1083 or after 1085;
     m(1) 1078 Count Raimond Berengar II of Barcelona, 1055-1082 (Sp. B08);
     m(2) 1085 Viscount Amalric of Narbonne;
  7.   Guido = Guy of Apulia; † 1107 or 1108;
  8.   Robert Scalio = Robert of Apulia; † after 1087 or 1110;
  9.   Eria ?; m 1078 Hugo d'Este; divorced;
10.   Olympias of Apulia = Helena ?; † after 1090;
     betrothed 1074 cancelled 1078 to Konstantinos Dukas co-emperor Constantinople;

According to source [9956] wife no. 1 and 2 should be swapped;
The mother of child No. 7 may be Sigelgaita;
10A Apulia
1085-1111
Roger Borsa = Ruggiero Borsa;
s(010); * 1060-1061; † 22/2 1111; ‡ Salerno Cathedral / San Mateo?;
Second Duke of Apulia and Calabria from 1085;
Duke of Sicily;

Adele of Flanders = Alaine; * c.1064; † 1115; m(1) 1092; d Count Robert-le-Frison I of Flanders / Frisia;
Adele was from 1086 widow of the Danish King Knud II den Hellige;
children with Roger :
1.   Duke William I/II of Apulia; (010B);
2.   Guiscard; † Aug. 1108; no children;
3.   Louis; † Sep. 1094; no children;

Illegitimate son: Count William di Gesualdo and Lucera; m Alberada; d Count Geoffrey of Lecce;
10B Apulia
1111-1127
William II, also numbered I in [9753];
s(010A); * c.1095; † 25 or 26/7 1127; ‡ Salerno Cathedral;
Third Duke of Sicily, Apulia and Calabria from 1111 to 1127;
Mother was regent 1111 to 1114;

Gaitelgrima d'Airola; † 1117; m(1) 1116; d Count Robert of Alife & Caiazzo;
no children ;

Gaitelgrima of Capua; † c. 1127; m(2) 1120 or 1121; d Prince Jordan II = Giordano II of Capua;

He was followed by Roger II (030), the pope conferring the title to him in 1128;
10C - Emma;
d(010); * 1045-1055; † 1112;
In some medieval sources she is reckoned as sister to Robert in stead of daughter,
but looking chronologically at the family connections she is
most probably a daughter of Robert Guiscard's of his second marriage;

Marchisus Odonus bonus = Eudes Bon-Marchais = Odo the Good Marquis; † after 1085;
children :
1.   Prince Tancred of Tiberias (Jer. 011A); † 5/12 1112;
2.   Daughter; m Richard (Jer. 011B);
020 Sicily
1071-1101
Roger I Bosso = The Great Count = Roger Guiscard;
s(000); * c.1031; † 22/6 1101 at Mileto, Calabria; ‡ Mileto, Abbey Holy Trinity;
He can also be mentioned as Roger Guiscard - not to be confused with Robert Guiscard;
Roger Borsa was his nephew;
Came to Italy 1057 with brothers Mauger, Geoffrey and William;
Count of Calabria and Apulia from 1071;
Count of Sicily from 1072; granted by his brother Robert (010) who had got the dukedome from the pope;
Apostolic legate from 1098;

Judith d'Evreux / Grantmesnil; * 1050; m(1) 1061; † 1076; d Count William of Évreux;
children :
1.   Matilde of Hauteville; * c. 1062; † before 1094;
     m(1) Count Robert of Eu; marriage annulled before 1080;
     m(2) 1080 Count Raymond IV of Toulouse - Saint-Gilles † 1105; divorced 1088;
2.   Emma; * 1063; † 1119 or 1120;
     m(1) Count William VI of Auvergne; marriage annulled ?;
     m(2) 4/11 1087 Count Rodolfo Macabeo = Ralph Maccabes of Montescaglioso;
3.   Jordan of Sicily - Syracuse; * c. 1067; † 12/9 1091 or 1092;
     m 1087 a daughter of Margrave Manfredo of Savona;
     Jordan is by some sources held illegitimate;
4.   Daughter;
     m Hugoni de Gircæa of Catania = Hugues de Gercé;
5.   Adelisa = Adelicia; † before 1096;
     m 1083 Count Henry of Lucere & Gargano;

Eremberga = Eremburge de Mortain; m(2) c. 1077; † c. 1087; d Count William of Eu & Mortain;
children :
  6.   Felicia = Busilla = Pusilla; * 1078; † 1102;
     m 1097 King Kalman the Bookman of Hungary;
  7.   Godefroi = Gottfried the Leperous; † c. 1120;
     betrothed to d Margrave Manfred of Savona but died before marriage took place;
  8.   Mauger of Sicily, Count of Troina; * 1080 c.; † 1100 c.;
  9.   Constance = Jolante; * 1080 c.; † 1138;
     m 1095 Conrad II of Italy; s Emperor Henry IV (Germ. 021C);
10.   Muriella of Sicily; † c. 1119;
     m Josbert of Luci;
11.   Matilda;
     m c. 1127 Count Rainolfo of Alife † 30/4 1139;
12.   Flandrina = Flandina of Sicily / Paterno;
     m c. 1094 Enrico di Savona = Henry of Vasto † 1137;
13.   Sibylle of Sicily;
     m 1103 Robert of Bourgogne † 1113 poisoned; s of Duke Robert I of B.
     according to another source, he was m to Jolante (No. 9);
14.   Judith of Conversano; † Oct. 1136;
     m 1110 Robert I of Basonville = Roberto I of Bassunvilla; † 1142; s of King Roger II of Sicily;

Adelaide of Savona / Montferrat, regent of Sicily; * c. 1072; m(3) c. 1087; † 16/4 1118; d Margrave Manfred of Savona;
     Adelaide m(2) Baldwin I of Jerusalem - his 3rd wife;
     She returned to Sicily in 1117;
children :
15.   Simon, Count of Calabria & Sicily (022); * 1093; † 1105;
16.   Matilde of Hauteville; * 1090 c.; † 1119;
   m Rainulf III of Alife;
17.   Roger II, Count of Calabria (030), * 1095; † 1154;

Sources have some confussion regarding the motherhood of the children: no. 6 + 7 may be from m(1). No. 3 + 4 may have mother m(2). Roger had the illegitimate son Jordan † 1091 before his m(1); however, some sources reckon him as (020-3);
Roger I is also registered under Naples
022 1101-1105 Simon of Sicily;
s(020); * 1093; † 28/9 1105;
Count of Calabria & Sicily from 1101;
030 DUKE from
1105-1130
 
KING from
1130-1154
Roger II the Great;
s(020); * 22/12 1095; † 26 or 27/2 1154; ‡ Palermo Cathedral;
Grand Count of Sicily from 28/9 1105-1128; mother regent to 12/6 1112;
Duke of Sicily 22/8 1128-1130;
King of Sicily 1130-1154; by Papal Bull 27/9 1130;
Crowned at Palermo 25/12 1130 by Antipope Anacletus;
Crowned again by Pope Innocent II 25/7 1139;
Royal investiture from Antipope Anacletus II 1130, recognition from Pope Innocent II 1139;
Count of Calabria 1122-1127; from 1127 the titles of Counts of Cal. & Apul. were used for the heirs apparent;
Duke of Calabria 1127-1154;
Duke of Apulia 1127-1154, invested 22/8 1128;
Succeeded Duke William (010B) in Calabria and Apulia;
Prince of Capua 1127-1154;
Duchy of Naples submitted to Sicily 1131;

Elvira of Castille & Leon;* 1097; m(1) 1116 or 1118; † 6/2 1135;
d Alfonso VI of Castile (sp. 003);
children :
0.   Three elder children died before 1148;
1.   Roger (032); * 1118 or 1121; † 12/5 1148; Duke of Apulia from 1134;
2.   Tancred; * 1119 or 1120; † 1138; Prince of Bari from 1135 and Tarento?;
3.   Alfonso; * 1121 or 1122; † 10/10 1144; Prince of Capua from 1135, Duke of Naples 1139;
4.   William I (040);* 1131; † 1166;
5.   Adelisa of Sicily; * 1134; † 1187;
     m(1) Count Joscelin of Loreto;
     m(2) Count Robert II of Loritello;
6.   Henry of Sicily; * c. 1135; † in infancy;

?? Robert I of Basonville m Judith (020-14)

Sibyl af Bourgogne; * c. 1126; m(2) 1149; † 19/11 1150;
d Duke Hugh II of Burgundy;
children :
7.   Henry of Sicily; * 29/8 1149; † in infancy;
8.   No name, stilborn, mother died in childbirth ;

Beatrice of Rethel; * 1130 or 1132; m(3) 1151 or 1153; † 30/3 1185; d Count Ithier = Gonthier of Rethal;
grandniece of King Baldwin II of Jerusalem (Jer. j030);
children :
  9.   No name; died in infancy;
10.   Constance = Constantia, Queen of Sicily; * 2/11 1154 born posthumous; † 28/11 1198; ‡ Palermo Cathedral;
Betrothal 29/10 1184/5 and m 27/1 1185/6 to Emperor Henry VI (053); they got:
      a) Friedrich I, King of Sicily (Frd. II of Germany); * 1194; † 1250; (054);

In [Europas fyrstehuse] Roger II's sole wife is Constantia de l'Aragon and mother to all children.

Mistress;
child :
11.   Simon Prince of Otranto / Taranto; * 1128; † 1154; the title later removed by halfbrother William II;

Roger II had a very strong fleet modelled over the Greek shipping traditions; His admiral was George of Antioch;
1127 captured Malta;
Issued his lawbook Assize of Ariano in 1140;
032 DUKE of Apulia
1134-1148
Roger III the Great;
s(030); * 1118 or 1121; † 12/5 1148;
Duke of Apulia & Calabria from 1134;
Knighted August 1135;

Isabella de Blois; d Count Thibaut IV = Theobald II of Blois - Champagne;
She returned to France after 1154 and re-m William IV Goêt of Montmirail;

Bianca di Lecce, mistress(1); d Count Achard II of Lecce;
children :
1.   Tancred, King of Sicily (051);
2.   William; * 1138; † 1168;

Emma; mistress(2);


The duchies of Apulia and Sicily merge
and was from 1154 one kingdom of
Naples and Sicily.

 
040 1154-1166 William I of Sicily = William the Bad = William den Onde;
s(030); * 1131; † 7 or 15/5 1166;
Associated king with father from 1151, crowned Easter 1151;
King of Naples and Sicily from 26/2 1154; crowned Palermo 4/4 1154;
Duke of Apulia from 1148 to 1154 as William II;
Duke of Naples from 1144;
Prince of Capua from 1144;
His fleet admiral was Maio of Bari, murdered 10/11 1160;
King and family captured March 1161, his heir killed;

Margaret of Navarre; † 1182; m 1150; d King Garcias IV of Navarre;
children :
1.   Roger; * 1152; † 1161 killed; Duke of Apulia & Calabria as Roger IV;
     The title became vacant from 1161 to 1189;
2.   Robert of Sicily; * 1153; † c. 1166; Prince of Capua;
3.   William II (050);
4.   Henry of Sicily; * 1158; † 16/6 1172; ‡ Palermo Santa Maria;
050 1166-1189 William II the Good = Guillaume le Bon;
s(040); * 1153 or 1155; † 16 to 18/11 1189;
Mother Margaret was regent during his infancy, to 1171;
King of Sicily from 14/5 1166;
Crowned 1177;
William decided 1184 to bestowe aunt Constance on Henry VI (053);

Bethrothed to Beatrice of Hohenstaufen (Germ.025-8), who died before wedded;
Bethrothed to Maria Komnenus, d Emperor Manuel I of Byzantium; plan terminated by her father before marriage;
The sources do not agree on the bethrothals;

Joan = Jeanne; * 1159 or Oct. 1165; † 4/9 1199; m(1) 1176 or 13/2 1177; d King Henry II of England;
     Crowned queen of Sicily 13/2 1177;
     After she was widowed, she was kept prisoner of king Tancred (051) until released after pressure from her brother, Richard I of England;
     she m(2) Oct. 1196 Count Raimond VI of Toulouse;
no children ;
051 1190-1194 Tancred = Count Tancred of Lecce;
s Roger III (032), halfbrother to William I (040); * 1130 or 1134; † 20/2 1194;
King of Naples and Sicily from 1190; unlawfully elected by States general of Sicily;
Crowned in Palermo 18/1 1190; recognised by the Pope as King from 1192;
Count of Lecce from 1169;
From 1193-1194 Roger III was co-ruler;

Sibylla di Medania of Acerra; d Count Roger di Medania
children :
1.   Roger III of Sicily; * before 1180; † 24/12 1193;
     Duke of Apulia & Calabria from 1189 as Roger V;
     m Aug. 1192 Irena † 1208; d Emperor Isaakios II of Byzantium;
     no children;
     Irena re-m 25/5 1197 King Philip von Schwaben, 1177-1208;
     by her second marriage she took the name Maria;
2.   William III (052);
3.   Sibilla Medania; may have died unmarried, however a source states her as second wife to Robert of Montescagglioso;
4.   Elvira; † c. 1216;
     m(1) 1200 Walter III of Brienne, Count of Otranto & Count of Lecce, brother to King John de Brienne of Jerusalem;
     m(2) c. June 1205; Count Giacomo Sanseverino di Tricario;
     m(3) Count Tigrino of Toscana;
5.   Constance; m 1213 Peter Ziani, Doge of Venice;
6   Unnamed daughter;
052 1194-1194 William III = Wilhelm III;
s(051); † 1198 or 1199; was castrated and blinded and imprisoned in Schloss Hohenems, Vorarlberg, Germany, until he died;
King from 20/2 1194; mother was regent during infancy;
Deposed Oct. 1194; last of the Norman kings;
Sicily surrendered to Henry VI 20/11 1194 (053) was arrested the following day on a charge of conspiracy;
He became the last of the Norman kings;
053 1194-1197
Constance to 1198
Henry I of Sicily = Heinrich VI of Germany;
s(Germ. 025); * Nov. 1165 in Nijmegen; † 28/9 1197 at Favara, Messina; ‡ Palermo Cathedral;
Claimed the Kingdom of Sicily from Nov. 1189 when William II (050) died;
Departure for Sicily delayed by father's death.
Left 1191 for Rome;
Crowned Emperor of the H. R. E. 15/4 1191 in Rome; returned to Germany;
Departed Germany again 1194 and deposed William III (052);
King from 25/12 1194;
Queen Constance was co-ruler 1194-1198;
Crowned king at Palermo 25/12 1194;
Holy Roman Emperor 14/4 1191; crowned emperor by pope Celestine III;

Constance of Sicily, * 1154; † 27 or 28/11 1198; ‡ Palermo Cathedral; m 28/1 1185;
Heiress to the Two Sicilies; d Roger II of Sicily (030-10), 1130-1154.
Crowned empress with her husband in 1191.
Crowned empress together with her son in 1198 by pope Innocent III.
child :
1.   Friedrich II (Germ. 029), * 1194. Elected emperor before father died.

Henry organized the first fleet of the empire for the Crusade in 1195 after he had taken the cross at the diet at Bari.
Empress Constance were appointed regent of the Two Sicilies.

Details also under Germany
054 1197-1250 Frederick I of Sicily = Frederick II of Germany;
s(053). * 26/12 1194, † 13/12 1250 at Fiorentino, Apulia.
King of Sicily from 28/9 1197; crowned Palermo 17/5 1198;
From 1212-1217 Henry II was co-ruler;
Crowned King of Germany 1215;
Holy Roman Emperor 22/11 1220; crowned 1220;
On the crusade, Frederick became King of Jerusalem 9/11 1225 and crowned himself in 1229.

Friedrich was married four times and had numerous legitimate and illegitimate children, totalling at least 19.

Constanza of Aragon, * 1179, † 23/6 1222 in Catania;
     m(1) 5/8 or 15/8 1209 or 1210;
     d Alfonso II, King of Aragon,
     Constance was Queen dowager of king Emmerich of Hungary;
     Regent in Sicily;
child :
1.   Henry II, * 1211; of Sicily; joined a Lombard revolt and died a prisoner at his father's in 1242. Co-ruler as king from 1212 to 1217;
     m Margaret of Austria; they got:
     a) Frederick;
     b) Heinrich, -1250;
     [9753]

Yolande de Brienne = Isabella de Brienne; * 1211; † 8/5 1228; m(2) 9/11 1225; d John of Brienne, king of Jerusalem.
children :
?.   Unnamed d, maybe Margaret, died young;
2.   Konrad IV = Conrad (055); * 25/4 1228 in Andria, Apulia; † 21/5 1254;
     Elected King of Jerusalem when 7 days old;

Bianca Lancia der Jüngeren; † 1233/1234; m(3); d family Counts of Loreto;
children :
3.   Costanza / Anna; * 1230/1232; † April 1307 as nun in Valencia;
     m 1244 Johannes III Dukas Vatatzes, emperor of Nicaea;
4.   Manfred (056); * 1231; † 1266;
5.   Violanta; * before 1233; † after summer 1264;
     m 1245/46 Ricardo Graf von Caserta, † after 2/3 1265;

Isabella of England, * 1214, m(3) 15/7 or 20/7 1234, † 1/12 1241; d king John of England.
children :
6.   Henry Charles; * 1235; † Dec. 1253;
7.   Margaret = Margareta; * 1237; † 8/8 1270 in Frankfurt am Main;
     m 1254 Albrecht der Entartete, † 20/11 1315, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen; they got:
     a) Margrave Frederick, claimant to Sicily;
8.   Carlotus, from 1242 called Heinrich; * 18/2 1238, † dec. 1253 or jan. 1254;
?   Frederick of Sicily - existence not controled;
?   Carl Otto - existence not controled;
?   Agnes of Sicily - existence not controled;

Friedrich had further nearly a dozen registered illegitimate children:
Adelheid Enzio; - a woman of Cremona;
child :
9.   Enzo = Enzio, king of Sardinia, † 1271/1272;
     1250 imprisoned for the rest of his life [9753p.26];

Richina of Wolfs'oden;
child :
10.   Margaret of Swabia; † 1297 or 1298;

By a daughter of a Sicilian count he had:
11.   Friedrich von Pettorano;

By Maria = Mathilde of Antioch:
12.   Friedrich von Antiochia; † 1256 in Foggia; Imperial vicar in North Italy;

By further unknown mothers:
13.   Caterina da Marano; † after 1272;
14.   Salvaggia; † 1244; m 23/5 1238 Ezzelino da Romano, † 1259;
15.   Riccardo = Richard of Theate, Conte di Chieti; † after June 1249;
16.   Blanchefleur; † 20/6 1279 in Montargis; a nun in Montargis;
17.   Conrad of Antioch;
18.   Gerhard;

Formed alliance with Philip II Augustus, king of France, towards the Welfs.
At the battle 27/7 1214 at Bouvines SE of Lille the imperial forces of Otto IV were defeated by the French.
Henry Raspe, 1246-1247, and Wilhelm of Holland, 1247-1256, were anti-kings, but never crowned.
The first laws in the German language - Landfrieden von Mainz - were issued 1235.
Details also under Germany;
055 1250-1254 Conrad IV of Germany;
s(054); * 25/4 1228 in Andria; † 21/5 1254 in Lavello; ‡ Messina Cathedral, but body burned with church;
Duke of Swabia from 1235 to 1254;
King from 13/12 1250;
Duke Otto of Bavaria was German regent -1250-;
King of Jerusalem from 1228 to 1254;

First betrothed to Irmgard von Bayern, * c.1227, but she died before m in 1235 or 1236.
Upon this blow Conrad took the sister:

Isabella = Elizabeth, * 1227; † 9/10 1273; m 1/9 1246; d Otto II of Bavaria, 1206-1253, and Agnes von Braunschweig; Elizabeth
She re-m Count Mainard of Gorizia;
She founded the convent of Stams by Tirol where she is buried.
child :
1.   Conradin = Konradin (055A), * 25/3 1252 by Landshut;

Details also under Germany;
055A 1254-1258 Conradin = Konradin = Conrad II of Sicily;
s(055); * 1252; † 29/10 1268;
King of Sicily from 21/5 1254;
Deposed 10/8 1268;
Duke of Swabia from 1254 to 1268;
King of Jerusalem;
Senator in Rome;
Captured by Charles of Anjou (057) and beheaded 29/10 1268 or 1269 in Naples; ‡ S. Maria del Carmine in Naples.
Conradin was m to Sophia von Landsberg; * 1258; † 14/8 1318 in a Weissenfels convent; m October 1266 in Bamberg or Nürnberg;

Details also under Germany;

In 1254 King Henry III of England succeeded in having his son, Edmund, Earl of Lancaster, appointeed King of Sicily, but he never in practice became king.
056 1258-1266 Manfred of Germany;
s (054); * 1232; † 26/2 1266 killed in battle at Benevento;
King from 10/8 1258;
Crowned 10/8 1258 in Palermo by bishop of Girgenti;
Details under Germany;

Beatrice of Savoy; m(1); d Count Amadeus IV of Savoy;
children :
1.   Constance; † 1302; m King Peter III of Aragon;

Helena Angelina of Epirus; m(2); d Prince Michael II of Epirus;
child :
2.   Beatrice; m Marquis Thomas of Saluzzo;This was the last of the Hohenstaufen line

The kingdom was now split into Naples and Sicily and the Angevin line of ruled Naples 1266-1442

 
057 Two Sicilies 1266-1282 Charles I of Naples and Sicily;
s Louis VIII; * 1220 or 1226; † 7/1 1285;
King of Naples from 1266 (Nap. N12);
King of Sicily from 1266 to 1282 - Sicilian Vesper 30/3 1282;
Formally king to 1285;
Count of Anjou and Provence;

Beatrice of Barcelona; m(1); † 1268; d Count Raymond Berengar IV of Provence;
children :
1.   Louis; * 1248; † 1248;
2.   Charles II (N13); † 1309;
3.   Philip of Achaea; * 1256; † 1/1 1277;
     m 28/5 1271 Isabella of Villechardouin; * 1263; † 1311 or 1312;
     she m(2) Florent of Hainault; she m(3) Philip of Savoy
4.   Robert; * 1258; † 1265;
5.   Blanche; * 1250; † Aug. 1269;
     m 1265 Count Robert III of Béthume / Flanders; * 1249; † 17/9 1322;
6.   Isabella = Elizabeth Maria; *1261;† between 1290 and 1304;
     m c. 1272 King Ladislas IV of Hungary; * 1262; † 10/7 1290;
7.   Beatrice; * 1252; † 1275;
     m Philip of Courtenay, Titular emperor of Constantinople; they got:
     a) Catherine, m Charles of Valois;

Margaret of Tonnerre; † 1308; m(2); d Count Eudo of Nevers;
no children ;

Sicily and Naples separated
from 1282 to 1435

058
NAPLES
1285-1296
Charles II = Charles the Lame;
s(057); † 1309; imprison in Aragon 1284 to 1288;
King of Naples from 1285 (Nap. N13);
Prince of Salerno;

Maria of Hungary; * 1257; † 25/3 1323; m 1270; d King Stephen V of Hungary (Hung. 220); sister to King Ladislaus IV;
children:
  1.   Charles Martel; * 8/9 1271; † 12/8 or 19/8 1295 or 1296; Titular King of Hungary from 1290;
       m 11/1 1281 Clementia of Habsburg; * 1262; † c. 1293; d Emperor Rudolf I of Germany; they got:
     a) King Charles Robert of Hungary, * 1308; † 1342;
     b) Beatrix; * 1290; † 1354;
     c) Clemence * 1293; † 12/10 1328;
  2.   Margaret; * 1273; † 31/12 1299;
     m 16/8 1290 Count Charles of Valois (Fr. 111); * 12/3 1270; † 16/12 1325; s King Philip III of France;
  3.   Louis; * 9/2 1275; † 19/8 1298 or 1299; Bishop of Toulouse and a saint;
  4.   Robert (059); * 1277; † 19/1 1343;
  5.   Philip; (Norm. 58B); Prince of Taranto and Achaea; * 10/11 1278; † 26/12 1332;
     m(1) Ithamar of Epirus, -1309;
     m(2) Catherine of Valois;
  6.   Blanche; * 1280; † 14/10 1310;
     m 1/11 1295 King James II of Aragon; * 10/8 1267; † 5/11 1327;
  7.   Raymond-Berengar; * 1281; † 1305 or 1307; Count of Andria;
  8.   John; clericus; * 1283; † 1308;
  9.   Tristan; * 1284; † 1284 or 1288;
10.   Eleanora; * Aug. 1289; † 9/8 1341;
     m 17/5 1302 King Frederick I/II of Sicily and Aragon (Norm. 066); * 1272; † 25/6 1336;
11.   Maria; * 1290; † 1347;
     m 20/9 1304 King Sancho of Aragon and Mallorca; * 1276; † 4/9 1324;
12.   Peter; * 1292; † 29/8 1315; Count of Eboli;
13.   Giovanni = John; (58C); * 1294; † 5/4 1335 or 1335; Duke of Durazzo;
     m(1) 1318 Mathilde d'Avesnes; * 29/11 1293; † 1336; divorced 1321;
     m(2) 14/11 1321 Agnes Talleyrand of Périgord;
14.   Beatrice; * 1295; † 1320 - 1325;
     m(1) 1305 Azzo of Este and Ferrara; † 1308;
     m(2) 1309 Bertrand of les Baux, Count of Andria; † 1351;
58B - Philip of Taranto;
s(058); † 1331;
Prince of Taranto and Achaea;
Claimant to the Byzantine empire through his m(2);

Ithamar of Epirus; m(1); † 1309;
children :
1.   Philip; † 1331;
2.   Joanna; m King Ozim of Armenia;

Catherine of Valois; † 1346; m(2); Titular empress of Constantinople;
children:
3.   Robert; Prince of Achaea, Titular emperor of Constantinople; m Maria of Bourbon (her 2nd m)
4.   Louis; m Joan I of Naples (061);
5.   Philip; † 1373; Prince of Taranto;
     m(1) Maria of Sicily-Anjou, † 1367; d Duke Charles of Calabria;
     m(2) Elisabeth of Hungary; no children;
6.   Margaret; (58AD;
58C - John of Durazzo, Duke;
s(058); † 1335;
Duke of Durazzo;

Agnes Talleyrand of Périgord;
children :
1.   Charles of Durazzo; (60A); † 1348;
2.   Louis of Durazzo; (60B); † 1362;
3.   Robert; † 1356;
58D - Margaret ;
d(58B);

Edward Balliol; m(1);
no children :

Francis of Les Baux; m(2);
1.   James of Les Baux; m Agnes (60A-2); † 1373; Duke of Andria, Titular emperor of Constantinople;
2.   Antoinette; (60C);
059
NAPLES
1309-1343
Robert the Wise = Robert den Gode;
s(058); * 1277 or 1278; † 16/1 or 19/1 1343;
Angevin King of Naples from 1309 (Nap N14);

King of Jerusalem - claimed;
Count of Provence;

Constance = Violante = Yolande of Aragon; * 1272 or 1273; † 1302 or 1303; m(1) 23/3 1297; d Peter III of Aragon (Sp. A10);
child :
1.   Charles (060);
2.   Louis; * 1301; † 12/8 1310;

Sanchia of Aragon-Majorca; (Spain A09-3f); * c. 1285; † 28/7 1345; m(2) 21/6 1304; d James I Aragon = James II of Majorca;
060 - Charles of Calabria;
s(059); * 28/5 1298; † 9 or 10/11 1328;
Duke of Calabria;

Catherine of Habsburg; * 1295; † 18/1 1323; m(1) 1316;

Marie af Valois; * 1309; † 6/12 1328 or 1331; m(2) 11/1 1324;
children :
1.   Joanna I; (061); † 1382;
2.   Maria; (60A); † 1367;
60A - Charles of Durazzo;
s(58C); † 1347 or 1348, executed; = (Napl. N14f);
Duke of Durazzo;

Maria of Sicily-Anjou (060-2); † 1367: d Duke Charles of Calabria (060), gd Robert the Wise (059);
     she m(2) Robert of Beaux who was murdered 1354;
     she m(3) Prince Philip of Tarento; † 1368;
children :
1.   Louis; * Dec 1343; † 14/1 1344;
2.   Agnes; * 1345; † 7/7 or 7/8 1383;
     m(1) 6/6 1363 Cansignorio della Scala; * 5/3 1340; † 19/10 1375;
     m(2) 1382 James of Les Baux, Prince of Tarento (N14e-1) = (58D-1); * 1353; † 7/7 1383;
3.   Joanna; Duchess of Durazzo; * 1344; † 1387;
     m(1) 1366 Louis of Navarre, Count of Beaumont; * 1341; † 1372;
     m(2) c. 1376 Robert IV of Artois, Count of Eu; * 1356; † 20/7 1387 poisoned;
4.   Clementia; * 1346; † 1363;
5.   Margaret; (N16); * 28/7 1347; † 6/8 1412;
     m 1368 King Charles III of Naples; (N16); * 1345; † 1386;
60B - Louis of Durazzo;
s(58C); * 1324; † 22/7 1362 poisoned; = (Napl. N14g);
Duke of Durazzo;
Count of Gravina;

Margaret of Sanseverino; m 1343;
children :
1.   Louis; * 1344; died in infancy;
2.   Charles III; (61A); † 1386; m Margaret of Sicily (61A);
60C - Antoinette of Les Baux;
d(58D);

Frederick II, King of Sicily (066);
no children ;
061
NAPLES
1343-1382
Joanna I of Naples;
d(060); * 1326; † 1382 executed; = (Napl. N15);
Queen of Naples from 1343 (Nap. N15); died without direct heirs;

Andrew of Hungary; Prince of Hungary (Hungary 270-1.) † 1345 strangled; m(1);
child :
1.   Charles Robert; * 1348; died in infancy;

Louis of Taranto; (58B-4) = (Napl. N14a-6); * 1308; † 25/5 1362; m(2) 20/8 1346;
Crowned King of Naples and Sicily 17/5 1352;
children :
2.   Catherine of Naples; * 1347; † after 1362;
3.   Francesca of Naples; * 1349; † 27/5 1352;

James IV; King of Majorca; † 1375; m(3);
no children;

Otto of Brunswick; † 1387; m(4);
Duke of Tarento from 1387;
no children;
61A
 
 
 
 
 
 
NAPLES
1382-1386
Margaret of Sicily-Anjou;
d(60A); † 1412;
Claimant to the throne, her husband as co-ruler;
Queen of Naples from 1381 or 1382;
Regent for Ladislas (61A-1) from 1386;

Charles III the Short; * 1345;
King of Naples and Jerusalem from 1381;
King of Hungary from 1385 as Karoly II the Small; he was helped by relatives to be king;
= (N14g-2) = (Norm. 60B-1); † 24/2 1386 murdered;
children :
1.   Maria; * 1369; † 1371;
2.   Ladislas; (062) = (Napl. N17); * 14/7 1376 or 11/2 1377; † 6/8 1414;
3.   Joanna II; (063) = (Napl. N18); † 1435; m William of Austria (Germ. 239-1);

Charles m(2) 1369 Margharita of Durazzo; * 1347; † 1412; (N14f-5);
062
NAPLES
1386-1414

disputed
Ladislas = Ladislaus the Magnanimous;
s Charles III (158E); * 1376; † 1414
King of Naples and Jerusalem from 1386 (Nap. N17);
King of Hungary from 1403;
Deposed by Sigismund in Hungary (Hung. 300);

Maria Lusignan of Cyprus; † 1404; m(1);
no children known;

Maria of Enghien; m(2); † ?;
no children known;
063
NAPLES
1414-1435

disputed
Joanna II;
d Charles III (61A); † 1435;
Queen of Naples from 1414;
She declared King Alfonso V of Aragon as her successor, he gained control from 1442;

Archduke William I of Austria; † 1406; m(1);

Count Jacob II Bourbon-Marche;Angevin line extinct.
Claim of kingdom expresse by
René the Good of Anjou, Duke of Lorraine.
1442 - Alfonso I of Aragon conquered Naples & Sicily.
 
 
 


Sicilian rulers from the
Aragonian - Spanish - Habsburg Lines

For a full treatment of Spanish rulers - see Spain.


No. Ruled King's or ruler's name and relations
064 - Alfonso, Count of Provence;
s Alfonso II of Aragon; * 1180; † 2/2 1209;
Count of Provence from 1196;

Gersenda; * 1180; † 1218; m 1193; Heiress of Forcalquier;
child :
1.   Raymond-Berengar IV; Count of Provence; (404b1);
64A - Raymond-Berengar IV, Count of Provence;
s(064);

Beatrice of Savoy;
children :
1.   Margaret; † 1296; m King Louis IX of France;
2.   Eleanor; † 1292; m King Henry III of England;
3.   Sanchia; † 1261; m Earl Richard of Cornwall
4.   Beatrice; † 1268; Heiress of Provence;
     m Charles I of Sicily (057) - Count of Anjou;
64B - James I Aragon = James I the Conqueror;
s Peter II of Aragon (Sp. A08); † 1276;
King of Aragon (sp. A09);

Yolanda of Hungary;
children :
1.   Peter III; (065);
2.   Isabella; † 1271; m Philip III of France = (010);
3.   James I; (65B); † 1311;
4.   Violante; m King Alfonso X of Castile † 1284;
065 1282-1285 Peter I of Sicily = Peter III of Aragon the Great;
s(64B); † 10/11 1285;
King of Sicily from 4/9 1282;

Constance of Hohenstaufen; † 1302; d Manfred (056), illegitimate descendant from Frederick II - (Germany 029);
children :
1.   Alfonso III, King of Aragon; (65B); † 1291; no children;
2.   James II, King of Sicily and Aragon; (066);
3.   Violante; † 1302; m King Robert of Sicily, Duke of Calabria = (059);
4.   Frederick II; King of Sicily (067); † 1337;
65A - James I of Mallorca;
s(405); † 1311;
King of mallorca;

Esclarmonde of Foix;
children :
1.   Sancho; King of Mallorca; † 1324; m Marie of Anjou = (058-4);
2.   Sanchia; † 1345; m King Robert of Sicily = (059);
3.   Ferdinand; † 1318; m Isabella of Achaea † 1315;
     their s, James II was king of Mallorca to 1349;
     and James II's s, James III, succeeded father and m Joanna I (061);
4.   Philip;
65B - Alfonso III;
s(065); * 1265; † 18/7 1291;
King of Aragon from 1285 (Sp. A11);
066 1285-1296 James I of Sicily the Just;
s(406); † 3/11 1327;
King of Sicily from 10/11 1285;
Deposed 15/1 1296;
King of Aragon as James II from 1291 - 1327;

Blanche of Anjou; m(1); † 1310;
child :
1.   Alfonso IV, King of Aragon; (408a); † 1336;

Mary of Cyprus; m(2); † ?;
child :
2.   Isabella; m Duke Frederick of Austria;
067 1296-1337 Frederick II;
s Peter III of Aragon (Spain A10); * 1271 or 1272; † 25/6 or /7 1337;
King of Sicily from 15/1 1296 as Frederick III.
Crowned King at Palermo 12/12 1295;
However his great grandfather, Emperor Frd., called himself No. II in Germany but No. I in Sicily;
By the treaty of Caltabellotta of 1302 Frederick should rule for life but the kingdom should revert to the Angevins in Naples after his death;

Eleanor of Anjou; * August 1289; † 9/8 1341 or 1343; m 27/5 1303; d King Charles II of Sicily (058);
children :
1.   Peter II, King of Sicily; (068); † 1342;
2.   John;
068 1337-1342 Peter II;
s(067); † 15/8 1342;
King of Sicily from 19/4 1321;
Sole ruler from 25/6 1337;

Elizabeth of Carinthia;
children :
1.   Eleanor; m Peter IV of Sicily; (071);
2.   Euphemia, regent of Sicily; † 1359;
3.   Louis I (069), King of Sicily; † 1355;
4.   Frederick II (070), King of Sicily; † 1377;
069 1342-1355 Louis I of Sicily;
s(068); † 1355;
King of Sicily from 1342;
Duke of Athens 1342;
070 1355-1377 Frederick III of Sicily;
s(068); * 1/9 1341; † 27/1 1377 at Messina;
King of Sicily from 1355;
Duke of Athens and Neopatras 1355;

Constance of Aragon = (071-1); * 1340; † 2 or 18/7 1361; m(1) 11/4 1361;
child :
1.   Maria; m Martin; (072+073);

Antoinette of Les Baux = Antonia del Balzo = (60C); * c. 1355; † 23/1 1374; m(2);
no children;
70A - Alfonso IV of Aragon;
s(066); † 1336;
King of Aragon from 1327 (Sp. A13);

Teresa of Urgel; m(1)
child :
1.   Peter IV, King of Aragon; (071); † 1387;

Eleanor of Castile; m(2);
no children ;
071 - Peter IV;
s(066); † 1387;
King of Aragon (Sp. A14);

Marie of Navarre; m(1);
child :
1.   Constance; m King Frederick III of Sicily (070);

Eleanor, d (068);
children :
1.   Eleanora; (74A);
2.   John I, Louis II of Anjou, -1417;
3.   Martin I, King of Aragon; † 1410; (Spain A16);
     He follows his son as King of Sicily 1409-1410; (073);
072 1377-1401 Maria;
d(070); * c. 1363; † 25/5 1401;
Queen of Sicily from 1377;
Duchess of Athens and Neopatras from 1363;

Martin I of Sicily; (073); m 24/6 1389 / 1392;
See (073) for details;
073 1390-1409 Martin I of Sicily = Martin the Younger;
s(074) gs(Spain A14); * 1376; † 25/7 1409;
King of Sicily from 1390;
Co-ruled with wife Maria to 1401;

Maria of Sicily; * 1362; † 25/5 1401 or 1402; m(1) 24/6 1389 or 1392;
Queen of Sicily from 1377 to 1402;

Blanca II of Navarre = Blanche of Navarre, regent of Sicily; * 1391; † 1/4 1442; m(2) 21/5 1402 (proxy) + 26/12 1402;
no children of either marriage survived infancy;
074 1409-1410 Martin II of Sicily = Martin the Elder;
father to (073) = s(Spain A14); * 1356; † 31/5 1410;
King of Aragon as Martin I from 1395 or 1396;
King of Sicily as Martin II from 1409 to 1410; = Martin II of Trinacria;

Maria Lopez of Luna; † 20/12 1406; m(1) 13/6 1373;
children :
1.   Martin of Sicily; † 1409; See (073) above;
2.   Jaime; * 1378; died i infancy;
3.   Juan; * 1380; died ininfancy;
4.;   Margarita; * 1384 c.; died in infancy;There was an interregnum from 1410 to 1412

 
74A - Eleanora;
d(Spain A14) = (072); * 20/2 1358; † 13/8 1382;

John I, King of Castile (Spain 018); * 20/8 1358; † 9/10 1390; m 18/6 1375;
     John's first marriage was to Eleanora;
     His second marriage was to Beatrice; * 1372; m 1383; d Ferdinand I of Portugal;
child :
1.   Ferdinand; (075);
74B - John I;
s(071); † 1395;
King of Aragon (sp. A15) from 1387;
075 1412-1416 King Ferdinand I of Sicily;
† 1416;
King of Sicily from 1412;
King of Aragon from 1412 (Sp. A17);

Eleanor of Albuquerque;
children:
1.   Alfonso V, King of Aragon and Sicily; † 1458; m Maria of Portugal, -1458;
      the king got an illegitimate son who became King Ferdinand II of Naples (Nap. N34);
2.   John II, King of Aragon and Sicily, King consort of Navarre; † 1479;

After Ferdinand I died 1479, Charles V of Germany became king of Aragon.
076 1416-1458 Alfonso of Sicily;
s(075); * 1394; † 27/6 1458;
King of Aragon from 1416 as Alfonso V (Sp. A18);
King of Naples from 1435 (Nap. N29);
King of Sicily from 1442;

Maria of Castile; m 12/6 1415; d Hernry III of Castile;
children :
1.   Ferdinand I of Naples; * 1423; † 25/1 1494; See King of Naples (Naples N31);
2.   Maria; † 9/12 1449; m 20/5 1444 Margrave Leonello d'Este of Ferrara, 1407-1450;
3.   Leonora; m 1444 Mariano Marzano;
077 1458-1479 John II of Sicily;
s(075); * 29/6 1397; † 20/1 1479; = (Sp. N31);
King of Navarre from 1425;
King of Aragon from 1458 (Sp. A19);
King of Naples (Nap. N30);

Blanche II of Navarre; * 1391; † 1441; m(1) 10/2 1420; Queen = (Sp. N30);
children :
1.   Prince Charles of Viana; * 29/5 1421; † 23/9 1461; m 1439 Agnes of Cleves, * 24/2 1422; † 6/4 1448;
2.   Ferdinand II (Sp. A20); * 1452; † 23/1 1516;
3.   Juana; * 1423; † 1425;
4.   Princess Blanca of Viana; * 9/6 1424; † 2/12 1464;
     m 16/9 1440 King Henry IV of Castile;
5.   Queen Leonor of Navarre (Sp. N32); * 2/9 1425; † 12/2 1479;

Juanna Enriquez; * 1425; † 13/2 1468; m(2) 1444 / 1447;
children :
6.   Leonor; * 1446; died in infancy;
7.   Juana; * 1454; † 9/1 1517; m King Ferdinand I of Naples (Naples N34), 1423-1494;
8.   Maria; * 1455; died in infancy;
078 1479-1516
or
1506-1516
Ferdinand II of Sicily;
s(077); * 10/5 1452; † 23/1 1516;
King of Sicily from 1479;
King of Aragon from 1479 (Sp. A020 = o25);
King of Castile as Ferdinand V 1474 or 1506-1516;
King of Leon as Ferdinand V;
King of Naples from 1506 as Ferdinand III (Nap. N35A);

Isabella I of Castile; * 22/4 1451; † 26/11 1504; m(1) 19/10 1469;
     See also (Sp. 022);
children :
1.   Juan of Castile; * 1478; † 1497; m Margaret of Austria, 1480-1530;

2.   Isabel; * 1470; † 15/8 1498;
     m(1) 1490 Alfonso of Portugal † 1491; (Port. 014A);
     m(2) 1497 King Manuel I of Portugal † 1521; (Port. 015);
3.   Joanna = Juana of Spain; * 6/11 1479; † 12/4 1555;
   m 12/11 1496 Philip of Habsburg = King Philip I of Spain (Sp. 024);
4.   Maria; * 29/6 1482; † 7/3 1517;
   m 30/10 1500 King Manuel I of Portugal;
5.   Catalina = Catherine of Aragon; * 15/12 1485; † 7/1 1536;
     m(1) 14/11 1501 Arthur, Prince of Wales † 1502;
     m(2) 11/6 1509 King Henry VIII of England; divorced 1533;

Germaine of Foix; † 1538; m(2) 1505;
child :
6.   Juan; * 1509; † 1509;

079 1516-1555 Charles II of Sicily = Charles V of Germany;
s(Philip I of Habsburg); * 24/2 1500 at Prinsenhof in Ghent; † 21/9 1558;
King of Sicily from 1516 to 1556;
King of Naples 1516 to 1554;
Charles V of Holy Roman Empire 1519-1556.
Duke of Burgundy, Luxembourg, Brabant, Limbourg, Carinthia, Carniola, Styria;
King of Castile & Aragon from 1516 to 1556 (Sp. 026);
King of Hungary;
King of Germany from 1519-1556;
Prince of Holland, Flanders, Hainaut;
Archduke of Austria as Charles I;
Known in France as Charles-Quint;
Abdicated 23/8 1556 or 7/7 1556 the imperial crown; had already 25/10 1555 abdicated the Netherlands;

Isabella of Portugal; * 24/10 1503; † 1/5 1539; m 10/3 1526; d King Manuel I of Portugal;
children:
1.   Philip II of Spain, (Sp. 027) * 21/5 1527, † 13/9 1598;
2.   Ferdinand of Spain, * 1530, † 1530;
3.   Juan of Spain, * 1538, † 1538;
4.   Ferdinand, * 25/4 1539, † 1539;
5.   Isabella of Spain, * 1529, † 1529;
6.   Mary of Spain, * 21/6 1528, † 26/2 1603;
   m 1548 Maximilian II, 1527-1576, (Germ. 049);
7.   Juana of Spain = Johanne, * 24/6 1537; † 7/9 1573;
     m 1552 Prince John of Portugal, 1537-1554; they got
     a) Sebastian; * 1554; King of Portugal 1557 (Por.017);

Born outside wedlock by:
Johanna van der Gheenst:
8.   Margaret of Parma = Margaret of Austria, * 1521/1522, † 18/1 1586;
     Governor General of the Netherlands 1559-1567;
     m(1) 1536 Alessandro de Medici, Duke of Florence, * 1510, † 1537;
     m(2) 1538 Ottavio Farnese, Duke of Parma, 1524-1586, duke from 1547,
     child of m(2):
     Alessandro Farnese.

9.   John of Austria, * 24/2 1547, † 1/10 1578; mother unknown to me.
080 1555-1598 Philip I of Sicily;
s(079, Germany 047); * 21/5 1527, † 13/9 1598;
Philip II the Prudent, King of Spain from 16/1 1556;
King of Sicily from 1555;
King of Naples from 1556;
King of Portugal as Philip I from 1580;
Duke of Brabant, Limbourg;
Philip II is registered as (147) in Germany.

Maria of Portugal = Mary of Portugal, * 15/10 1527; † 12/8 1545; m(1) 15/11 1543;
child :
1.   Carlos, Prince of Asturias, * 8/7 1545, † 24/7 1568;

Mary I, Queen of England, * 18/2 1516; † 17/11 1558; m(2) 25/7 1554;
no children ;

Elisabeth of France, * 22/11 1545; † 3/10 1568; m(3) 2/2 1560;
children :
2.   Isabella Clara Eugenia, * 12/8 1566, m 1599, † 1/12 1633; Stattholder of Netherlands;
     m Archduke Cardinal Albert of Austria, 1559-1621;
3.   Catalina Michaella, * 10/10 1567, † 6/11 1597;
     m 11/3 1585 Duke Charles Emanuel of Savoy, * 12/1 1562; † 26/7 1630;

Anna of Austria, d Maximilian II of Germany; * 2/11 1549; † 26/10 1580; m(4) 12/11 1570; Philip's cousin;
children :
4.   Ferdinand of Spain, * 4/12 1571, † 18/10 1578;
5.   Carlos Lorenzo, * 12/8 1573, † 30/6 1575;
6.   Diego, * 12/7 1575, † 12/11 1582;
7.   Philip III; (Sp. 028); * 14/4 1578, † 31/3 1621;
8.   Maria, * 14/2 1580, † 5/8 1583;
081 1598-1621 Philip II of Sicily = Philip the Pious;
s(080); * 14/4 1578; † 31/3 1621;
King of Spain from 13/9 1598 (Sp. 028);
King of Portugal as Philip II (Por. 020);

Margaretha of Austria; * 25/12 1584; † 3/10 1611; m 18/4 1599; cousin; d Charles of Styria;
children:
1.   Felipe IV (082); * 8/4 1605; † 17/9 1665;
2.   Carlos; * 14/9 1607; † 30/7 1632 of typhus;
3.   Fernando; * 16/5 1609; † 9/11 1641; Archbishop of Toledo, Stattholder Netherlands;
4.   Alfonso Maria; * 22/9 1611; † 16/9 1612;
5.   Anna Maria; * 22/9 1601; † 20/1 1666; m 25/11 1615 King Louis XIII of France;
6.   Maria; * 1/2 1603; † 1/3 1603;
7.   Maria Anna Margareta; * 18/8 1606; † 13/5 1646; m 20/2 1631 Emperor Ferdinand III;
082 1621-1665 Philip III of Sicily = Philip the Great;
s(081); * 8/4 1605; † 17/9 1665;
King of Spain and Valladolid as Philip IV from 31/3 1621 (Sp. 029);
King of Portugal as Philip III from 14/12 1640;

Isabella = Elisabeth of France, * 22/11 1602 or 1603; † 6/10 1644; m(1) 25/11 1615;
children:
1.   Maria, * 14/8 1621, † 15/8 1621;
2.   Margareta Maria Catalina, * 25/11 1624, † 22/12 1623 or 16244;
3.   Maria Eugenia, * 21/11 1625, † 21/7 1625 or 1627;
4.   Isabella Maria Teresa, * 31/10 1627, † 1/11 1627;
5.   Balthasar Carlos Prince of Asturias, * 17/10 1629 or 17/1 1636, † 9/3 or 9/10 1646;
6.   Francisco Fernando; * 12/3 1634; † 12/3 1634;
7.   Maria Ana Antonia, * 17/1 1636, † 5/12 1636;
8.   Maria Theresa, * 20/9 1638, † 30/7 1683; m 1660 Louis XIV of France;

Maria Anna of Austria, * 23/12 1634 or 1637; † 16/5 1696; m(2) 7/10 1649; d Ferdinand III of Germany;
children:
  9.   Margareta Maria Theresa, * 12/7 1651, † 12/3 1673;
     m 1666 Leopold I, (Germ. 054);
10.   Maria Ambrosia, * 1655, † 1655;
11.   Felipe Prosper, * 28/12 1657, † 1/11 1661;
12.   Tomas Carlos, * 23/12 1658, † 22/10 1659;
13.   Carlos II, (083); * 6/11 1661, † 1/11 1700; King of Spain;
083 1665-1700 Charles III of Sicily = Charles the Bewitched;
s(082); * 6/11 1661; † 1/11 1700;
King of Sicily from 1665;
King of Spain from 1665;

Marie Louise of France; * 26/4 1662; † 12/2 1689; m(1) 19/11 1679;

Maria Anna of Pfalz-Neuburg; * 28/10 1667; † 16/7 1740; m(2) 14/5 1690;
084 1700-1713 Philip IV of Sicily = Philip V of Anjou;
gs (Fr. 031) Louis XIV of France; s of Le Grand Dauphin, Louis 1661-1711;
* 19/12 1683; † 9/7 1746;
King of Sicily from 1700-1713;
King of Spain as Philip V (Sp. 031) from 1700, with break at 1724;
King of Naples from 1700-1713;

Maria Luisa of Savoy; * 17/9 1688; † 14/2 1714; m(1) 3/11 1701;
children :
1.   Louis I (Sp. 032);
2.   Felipe Luis; * 2/7 1709; † 8/7 1709;
3.   Felipe Peter Gabriel; * 7/6 1712; † 29/12 1719;
4.   Ferdinand VI (Sp. 033); * 23/9 1713; † 10/8 1759;

Elisabetha Farnese of Parma; * 25/10 1692; † 11/7 1766; m(2) 24/12 1714;
children :
5.   Charles III (Sp. 034) - VII of Naples & Sicily; * 20/1 1716; † 14/12 1788;
6.   Francisco; * 21/3 1717; † 21/4 1717;
7.   Maria Ana Vitoria; * 31/3 1718; † 15/1 1781;
      m 19/1 1729 King José I of Portugal (Por. 026);
8.   Filippo I, Duke of Parma; * 1720; † 1765;
9.   Maria Teresa Antoinetta Rafaela; * 11/6 1726; † 22/7 1746;
10.   Luis Antonio Jaime; Archbishop of Toledo; *25/7 1727; † 7/8 1785;
11.   Maria Antoineta Fernanda; * 17/11 1729; † 19/9 1785;
     m 31/5 1750 King Vittorio Amedeo III of Sardinia;
085 1713-1720 Victor Amadeus;
s Duke Charles Emanuel II of Savoy; * 14/5 1666; † 31/10 1732;
King of Sicily from 22/9 1713;
Exchanged Sicily for Sardinia 2/8 1718;

Princess Anne Marie d'Orleans; * 27/8 1666; † 26/8 1728; m(1) 6/5 1684;

children :
1.   Marie Adelaide; * 6/12 1685; † 12/2 1712;
2.   Maria Anna; * 14/8 1687; † 18/8 1690;
3.   Maria Luisa Gabriella; * 17/9 1688; † 14/2 1714;
     m 2/11 1701 King Philip V of Spain;
4.   Child; * 11/6 1691; † 11/6 1691;
5.   Child; * 9/11 1697; † 9/11 1697;
6.   Vittorio Amedeo Filippo, Prince of Piemont; * 6/5 1699; † 22/3 1715;
7.   Charles Emanuel III, Prince of Piemont; King of Sardinia; * 27/4 1701; † 20/2 1773;
8.   Emanuele Filiberto, Duke of Chablais; * 1/12 1705; † 19/12 1705;

Anna Canalis di Cumiana; * 1679; † 11/4 1769; m(2) morganistic; d Count Francesco Maurizio of Cumiana;
086 1720-1734 Charles IV of Sicily;
s Emperor Leopold I of Germany (Germ. 054); * 1/10 1685; † 20/10 1740;
King of Sicily from 1720 to 1734;
Holy Roman Emperor and King of Germany from 12/10 1711 (Germ. 054);
King of Hungary from 22/5 1712 to 1740;
King of Bohemia from 17/4 1711 to 1740;
King of Croatia & Slavonia from 1711 to 1740;
King of Sardinia from 1713 to 1720;
King of Naples from 1713-1735;
Archduke of Austria from 1711 to 1740;
Duke of Guastalla frm 1735 to 1740;
Duke of Parma from 1735 to 1740;
Count of Barcelona from 1705 to 1714; the last count;

Elisabeth-Christine of Brunswick-Wolfenbüttel; * 1691, m 1708, † 1750; d Duke Louis Rudolph of Braunschweig-Lüneburg;
children :
1.   Leopold John, * 12/4 1716, † 14/11 1716;
2.   Maria Theresa, * 13/5 1717, † 29/11 1780;
   m 1736 Duke Francis I Stephen of Lorraine, 1708-1765, (Germ. 058);
3.   Maria Anna, * 14/9 1718, † 16/12 1744;
     m 1744 Charles Alexander of Lorraine, 1712-1780, b (Germ. 058);
4.   Maria Amalia, * 5/4 1724, † 4/7 1730;
087 1735-1759 Charles V of Sicily = Charles VII of the Two Sicilies;
s Philip V of Spain / Anjou (Sp. 031); * 20/1 1716; † 14/12 1788;
King of Two Sicilies from 1735 to 1759 as Charles VII;
King of Spain from 10/8 1759 as Charles III (Sp. 034);
Duke of Parma from 1732 to 1735 as Charles I;
Abdicated Sicily 6/10 1756 to his son (034-9);

Maria Amalia of Saxony; * 24/11 1724; † 27/9 1760; m 19/6 1738;
children :
  1.   Maria Isabel Antoineta; * 6/9 1740; † 1/11 1742;
  2.   Maria Josefa; * 20/1 1742; † 3/4 1742;
  3.   Maria Isabel; * 30/4 1743; † 5/3 1749;
  4.   Maria Josefa Carmela; * 6/7 1744; † 8/12 1801;
  5.   Maria Luisa; * 24/11 1745; † 15/5 1792;
     m Emperor Leopold II of Germany;
  6.   Felipe, Duke of Calabria; * 13/6 1747; † 19/9 1777; imbecile;
  7.   Charles IV (Sp. 035); * 11/11 1748; † 19/1 1819;
  8.   Maria Teresa Antoineta; * 29/11 1749; † 30/4 1750;
  9.   Fernando I/IV of Two Sicilies; * 18/1 1751; † 4/1 1825 ( 088);
10.   Gabriel Antonio; * 11/5 1752; † 23/11 1788;
     m 8/5 1785 Mary Anne of Portugal (Por. 27-3.); they got:
     a) Prince Peter, 1786-1812, who m Theresa of Portugal (Por. 029-1.);
11.   Antonio Pacual Francisco; * 31/12 1755; † 20/4 1817;
     m niece Maria Amelia of Spain (Sp. 035-4); no children ;
12.   Francisco Xavier Antonio; * 17/2 1757; † 10/4 1771;
088 1759-1825 Ferdinand I of the Two Sicilies;
s(087); * 18/1 1751; † 4/1 1825;
He called himself Ferdinand III of Sicily and Ferdinand IV of Naples & Sicily;
He changed his name to Ferdinand I of the Two Sicilies from 8/12 1816;
His reign was interrupted during the Napoleonic Wars;
Naples was lost to France, while the British Navy defended Sicily which continued under Ferdinand;

Marie Caroline of Austria; * 13/8 1752; † 8/9 1814 in Vienna;
     m(1) 12/5 1768; de facto ruler 1768-1812;
children :
  1.   Maria Theresa Carolina; * 6/6 1772; † 13/4 1807;
     m 19/9 1792 Emperor Franz I of Austria; * 12/2 1768; † 2/3 1835;
  2.   Luisa Maria Amelia Teresa; * 27/7 1773; † 19/9 1802;
     m 19/9 1790 Archduke of Austria & Grand Duke Ferdinand III of Tuscany; * 6/5 1769; † 18/6 1824;
  3.   Charles Francesco, Duke of Calabria; * 4/1 1775; † 17/12 1778;
  4.   Maria Anna Giuseppa Antoinetta; * 23/11 1775; † 22/2 1780;
  5.   Francesco I; (089); * 19/8 1777; † 8/11 1830;
  6.   Maria Christina Amelia Teresa; * 17/1 1779; † 11/3 1849;
     m 6/4 1807 King Charles Felix of Sardinia; * 6/4 1765; † 27/4 1831;
  7.   Maria Christina Amelia; * 17/1 1779; † 26/2 1783;
  8.   Charles Gennaro Francesco; * 12/4 1780; † 2/1 1789;
  9.   Guiseppe Charles Gennaro; * 18/6 1781; † 19/12 1783;
10.   Maria Amelia Teresa; * 26/4 1782; † 24/3 1866;
     m 25/11 1809 King Louis Philippe of France; * 6/10 1773; † 26/8 1850;
11.   Daughter; * 1783; † 1783;
12.   Maria Antonietta Teresa; * 14/12 1784; † 21/5 1806;
     m 6/10 1802 Fernando VII of Spain; * 13/10 1784; † 29/9 1833;
13.   Maria Clotilda Teresa; * 18/2 1786; † 12/9 1792;
14.   Maria Enrichetta Carmel; * 31/7 1787; † 20/9 1792;
15.   Charles Gennaro; * 26/8 1788; † 1/2 1789;
16.   Leopold Giovanni Giuseppe Michele, Prince of Salerno; * 2/7 1790; † 10/3 1851;
     m 28/7 1816 Archduchess Marie Clementine of Austria, his niece; * 1/3 1798; † 1881;
17.   Alberto Maria; * 2/5 1792; † 24/12 1798;
18.   Maria Isabella; * 2/12 1793; † 23/4 1801;

Duchess Lucia Migliaccio of Floridia (near Syracuse); * 19/7 1770; † 26/4 1826;
     His m(2) 27/11 1814 morganistic;
089 1825-1830 Francesco I of Sicily = Francis I;
s(088); * 19/8 1777; † 8/11 1837; ‡ Napoli;
Vicar-General of the Kingdom from 1809 to 1812;
Appointed regent from 1812;
Viceroy of Sicily from 1816 to 1825;
King of the Two Sicilies from 1825;
Duke of Calabria from 1778;

Clementina; * 24/4 1777; † 15/11 1801; m(1) 25/6 1796 or 1797; d Emperor Leopold II of Austria;
children :
  1.   Maria Carolina Ferdinanda; * 5/11 1798; † 17/4 1870;
      m(1) 17/6 1816 Charles of France, Duc de Berry; * 24/1 1778; † 14/2 1820 assassinated;
     m(2) 14/12 1831 Prince Ettore Charles of Campofranco; * 2/8 1806; † 1/4 1864;
  2.   Ferdinand Francesco; * 27/8 1800; † 1/7 1801;

Maria Isabella; * 6/7 1789; † 13/9 1848; m(2) 6/10 1802; d Charles IV of Spain;
children :
  3.   Louisa Charlotta Maria; * 24/10 1804;  29/1 1844;
     m 12/6 1819 Francisco de Paula of Spain (Sp. 035-15); * 10/3 1794; † 13/8 1865;
  4.   Maria Christina Ferdinanda; * 27/4 1806; † 22/8 or 13/9 1878;
     m(1) 11/12 1829 King Fernando VII of Spain (Sp. 036); * 13/10 1784; † 29/9 1833;
     m(2) 28/12 1833 Duke Fernando Muñoz of Rianzaro; * 13/9 1808; † 13/9 1873;
  5.   Ferdinand II Charles; (090); * 12/1 1810; † 22/5 1859;
  6.   Charles Ferdinand; * 10/11 1811; † 22/4 1862;
     m 5/4 1836 Penelope Smyth; * 19/7 1815; † 14/12 1882;
  7.   Maria Antonietta Anna; * 19/12 1814; † 7/11 or 7/12 1898;
     m 7/6 1833 Grand Duke Leopold II of Tuscany, Archduke of Austria; * 3/10 1797; † 29/1 1870;
  8.   Leopold Benjamin;* 22/5 1813; † 4/12 1860;
     m 16/6 1837 Princess Maria of Savoy-Carignano; * 29/9 1814; † 2/1 1874;
  9.   Antonio Pasqual; *23/9 1816; † 12/1 1843;
10.   Maria Amelia; * 25/2 1818; † 6/11 1857;
     m 25/5 1832 Sebastian of Spain and Port.; * 4/11 1811; † 13/2 1875;
11.   Maria Carolina; * 29/11 1820; † 14/11 1861;
     m 10/7 1850 Charles of Spain; * 31/1 1818; † 13/1 1861;
12.   Teresa Maria Christina; * 14/3 1822; † 28/12 1889;
     m 4/9 1843 Emperor Peter II of Brazil; * 2/12 1825; † 5/12 1891;
13.   Louis Charles; * 19/7 1824; † 5/3 1897;
     m 28/4 1844 Princess Januaria of Brazil; * 11/3 1822; † 13/3 1901;
14.   Francesco; * 13/8 1827; † 24/9 1892;
     m 10/4 1850 Archduchess Isabella of Austria, Princess of Tuscany; * 21/5 1834; † 14/7 1901;
090 1830-1859 Ferdinand II Charles of Sicily;
s(089); * 12/1 1810; † 22/5 1859;
King of the Two Sicilies from 1830;
Duke of Calabria from 1825 to 1830;
Duke of Noto from 1810;

Princess Christina of Savoy; * 14/11 1812; † 31/1 1836; m(1) 21/11 1832;
child :
1.   Francesco II (091); * 16/1 1836;

Archduchess Maria Theresa of Austria; * 31/7 1816; † 8/8 1867; m(2) 27/1 1837;
children :
2.   Ludovico Maria, Count of Trani; * 1/8 1838; † 8/6 1886;
     m 5/6 1861 Duchess Mathilde of Bavaria; * 30/9 1843; † 18/6 1925;
3.   Albert Maria Francesco; * 17/9 1839; † 12/7 1844;
4.   Alfonso Maria Giuseppe; * 28/3 1841; † 26/5 1934;
     m 8/6 1868 Princess Antoinetta of Bourbon-Sicily; * 16/3 1851; † 12/9 1938;
5.   Maria Annunziata Isabella; * 24/3 1843; † 4/5 1871;
     m 21/10 1862 Archduke Charles Louis of Austria (Germ. 164-3); * 30/7 1833; † 19/5 1896;
6.   Maria Immacolata Clementina; * 14/4 1844; † 18/2 1899;
     m 19/9 1861 Archduke Charles Salvator of Austria, Prince of Tuscany; * 30/4 1839; † 18/1 1892;
7.   Gaetano Maria Frederick; * 12/1 1846; † 26/11 1871;
     m 13/5 1868 Isabel of Spain (Sp. 038-2); * 20/12 1851; † 23/4 1931;
8.   Guiseppe Maria; * 4/3 1848; † 28/9 1851;
9.   Maria Grazie Pia; * 2/8 1849; † 29/9 1882;
     m 5/4 1869 Duke Robert I of Parma; * 9/7 1848; † 16/11 1907;
10.   Vincenzo Maria; * 26/4 1851; † 13/10 1854;
11.   Pasquale Baylen Maria; * 15/9 1852; † 21/12 1904;
     m 20/11 1878 Blanche Marconnay; * 27/8 1848; † 12/4 1926;
12.   Maria Immacolata Luisa; * 21/1 1855; † 23/2 1874;
     m 25/11 1873 Prince Henry of Bourbon-Parma, Count of Bardi; * 12/2 1851; † 14/4 1905;
13.   Gennaro Maria Immacolata; * 28/2 1857; † 13/8 1867;
091 1859-1860 Francesco II of Sicily = Francis II;
s(090); * 16/1 1836; † 27/12 1894; ‡ Rome;
King of the Two Sicilies from 1859;
The Country annexed to Italy 17/12 1860;
Duke of Calabria from 1836;
Garibaldi defeated the king and later the rest of Italy except some smaller areas in the north - until the nation was united;

Duchess Maria Sophia of Bavaria; * 4/10 1841; † 19/1 1925; m 3/2 1859;
child :
1.   Christina Pia Maria; * 24/12 1869; † 28/3 1870;
Jørgen Marcussen

Opdateret d. 1.8.2015
Back to reference front page
Back to top     
Back to front page of history pages     
Back to front page