Le Neptune François

Jean Dominique Cassini = Giovanni Domenico Cassini

Jean Dominique Cassini var født 1625 og italiensk af fødsel fra Perinaldo og virkede efter sin uddannelse som professor i Bologna, men virkede i Frankrig efter invitation fra kong Louis XIV, hvorfor han ændrede sit navn til dets franske form. Han døde 1712.

Han var astronom og geograf og blev professor i astronomi ved Collège de France fra 1671 og direktør for det franske observatorium i Paris fra 1669. Observatoriet var blevet oprettet i 1667. Cassini var medvirkende til en mere videnskabelig tilgang til kartografien bl.a. gennem brugen af Jupiters måners passager til bestemmelse af et steds længde. Dette arebjde muliggjorde en mere nøjagtig opmåling af Frankrigs kystegne For dette arbejde stod Abbé Picard og Philippe de la Hire.

Af hans efterkommere i astronomi- og kartografibranchen figurerer også hans søn og sønnesøn:

Jacques Cassini de Thury

Han blev født 1677 og døde 1756. Han arbejdede fra 1733 på et kort over hele Frankrig grundet på en triangulering. Men for at komme i gang med en sådan måtte der tilvejebringes en meridian gennem landet for på denne at kunne fastslå et breddeminuts længde, idet der var tvivl om dette minut havde samme længde overalt. Blandt andet havde Newtons teorier om tyngdekraften postuleret, at jorden ikke var en perfekt kugle, men man var ikke klar over, om kuglen var fladtrykt eller langstrakt omkring polaksen.

Når denne meridian var fastlagt, og minutternes længde i nord og syd fastsat, så skulle man på lignende måde også have en breddeprallel trukket gennem landet. Alt dette tog så lang tid, at det først er omkring 1750 at arbejdet foreligger, og arbejdet med den sidste del af landet, Bretagne, bliver først fuldført i 1818.
[9899p30]

Endvidere dennes søn, César François Cassini de Thury, der blev født 1714 og døde 1784.Jørgen Marcussen
Oprettet 6. februar 2006.