Claudius Clavus, kartograf

Opdateret 21. december 2009.


Claudius Clavus eller Claus Claussøn Svart / Swart var født 14/9 1388 i Sallinge på Vestfyn, og hans dødsdato kendes ikke. Hans forældre hed Niels Pedersen og Margareta Christiernsdatter. Heller ikke om Claudius' barndom er der detaljeret kendskab, men han menes at have forladt Danmark omkring 1413 og er nået til Rom senere. Et sted undervejs har han fået en teologisk uddannelse. Man formoder også, at han var aktiv under navnet Nicolaus Gothus, hvor en person med dette navn kendes fra Rom i 1420'erne. Endelig nævnes der også en person ved navn Nicolaus Niger, der kunne være Clavus [Axel Bjørnbo, 1904].

I henhold til oplysningerne om Clavus i Biografisk Leksikon, så fik han i sin voksne alder, da han kom til Rom, kendskab til den i 1406 til latin oversatte Ptolemæusgeografi, "som gjorde ham til kartograf". Den sidste konstatering er jo noget løs men åbenbart, hvad man ved om den sag.

Der er kendskab og dokumentation for to kort tegnet af eller ved medvirken af Claudius. Kortene havde nogle tekstoplysninger i forbindelse med de grafiske dele. Begge kort er over Norden. Det ene vides færdigt i 1427, hvor det kendes i en afskrift hos den franske kardinal Guillaume Filastre. Kortet blev "genfundet" i 19. århundrede på biblioteket i den franske by Nancy, hvor det var registreret som Cod. lat. 441. Nancykortet er en del af en latinsk Ptolemæuskopi af Angulus' oversættelse, og kortet er signeret med navnet Claudius Clavus Cymbricus, idet Fyn administrativt hørte under Viborg ting og derfor regnedes til Jylland. projektionen er efter Marinus' modificerede projektion - se under Ptolemæus herom.

Det andet kort er fra senest 1425, og især dette kort fik betydning. Dette kort er ukendt i dag, og dets eksistens beror derfor alene på afledede beviser. Det sidstnævnte kort påvirkede de latinske Ptolemæusudgaver, der for første gang fik tegnede kort indsat. Se videre her om Ptolemæus.

Fra værket med det nu forsvundne kort kendes indledningen om Clavus [citeret fra projektoplægget til Dansk Naturvidenskabs Historie fra 2000]: "Jeg danskeren Claudius Classøn Swart, søn af Claus Pederssøn Tyk og af Margrete, datter af Christiern Strangessøn Vinning, har ved omhyggelig tegning såvel ved skriftlig optegnelse søgt at give efterverdenen et tro billede af de mig ved selvsyn nøje bekendte nedennævnte [nordiske] lande, som var Ptolemaios, Hipparch og Marinus ukendte." Da Ptolemæus' verdensbillede ikke omfattede Norden, så kan man med en vis ret sige, at Claudius sprængte det Ptolemæiske verdensbillede. Det er den formulering som KB anvendte i bibliotekets udstilling om "Danmark på Verdenskortet". Claudius kunne bidrage med kendskab til Nordens geografi og specielt oplyse data om Grønland, som derefter optræder på kortene. Claudius' tekstoplysninger indeholder korrekte beskrivelser af forskellen mellem den grønlandske kajak og umiak, hvorfor man formoder, at han har et personligt kendskab til Grønland.

Et af de mest kendte eksempler på, at Claudius' oplysninger er indført i kortene, er Zeno-brødrenes kort fra 1558, og herfra kom det ind på Mercators kort fra 1569. Det blev benyttet af Martin Frobisher i 1576. Det er på Claudius' grønlandskort, at de spøjse opdigtede stednavne optræder (se herom under Jens Sørensen).

Kortet er indsat i en håndskrevet oversættelse af Ptolemæus værk i Angelus' oversættelse.

En kopi af kortet findes i H&S-museets bibliotek i bogen Trois Cartes Precolombiennes Représentant une Partie de l'Amerique, bibl.stregkodet 3664731680, DK5: 40.2. I kortbasen registreret som kort 4422 samt under kort 3835 og kort 3836.

Clavus har senere forladt Rom og er rejst hjem til Norden, men om hans senere skæbne vides intet.


Kilder

Der er en begrænset mængde kilder til Claudius Clavus, men nogle referenceværker er nævnt i de tre udgaver af Dansk Biografisk Leksikon. På KB i Center for Kort findes, under signaturen KBK 1125-0-1467/1, et faksimilekort Tabula Regionum Septentrionalium udarbejdet af Nicolaus Germanus på grundlag af Ptolemæus-kort revideret med Claudius Clavus' optegnelser. Samme kort er optaget i A. E. Nordenskiölds Facsimile-Atlasværk, 1889. Nicolaus Germanus havde afskrevet Clavus' kort tidligere og indføjet det i Ptolemæusudgaven trykt i Ulm i 1482. I denne udgave har kortet titlen Tabula Moderna Norbegie et Gottie.

Der findes en monografi om Clavus: Fyenboen Claudius Claussøn Swart (Claudius Clavus), Nordens ældste Kartograf af Axel Anthon Bjørnbo og Carl S. Petersen, udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i dets skriftrække, Sjette Række, Historisk og Filosofisk Afdeling; VI,2. Udgivet 1904

En kortere indføring om Claudius Clavus findes i Bo Bramsens Gamle Danmarkskort, Grønholt Pedersens Forlag, 1952 og senere. Siderne 30-32, hvor kortene også er optrykt.

Johannes Keuning har omtalt projektionen i "The History of Geographical Map Projections until 1600", Imago Mundi, Vol. 12, 1955, p.1-24.


Jørgen MarcussenOpdateret d. 21.12.2009