Johan Seckmann Fleischer - fyringeniør 1883-1893Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektører og fyrinspektører. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1854-05-08 på Nybogaard ved Kvistgaard. Død 1893-05-08 i København. Søn af forstander for den katholsk-apostoliske menighed A.F.H. Fleischer.

Kronologi

1871 - Kadet
1875 - Sekondløjtnant
1876 - Premierløjtnant
1878-1880 - Gennemgået Hærens Officersskoles ældste klasses ingeniørafdeling.
1883 - Fyringeniør
1887 - Anlagdes Fyrvæsenets gasfabrik, gasstationen ved Korsør, efter Fleischers forslag
1888 - Den store nordiske udstilling i København, hvor Fyrvæsenet udstillede Hanstholm elektriske fyr m.m.
1890 - Sættes fyrinspektionsskibet C.F. GROVE i virksomhed
1892 - Byggede Fleischer Lysegrund Fyr i Kattegat, landets første båkefyr
1892 - Udlagdes Hatterbarn og Revsnæs, landets første lystønder

I denne periode indføres de af Fleischer konstruerede elliptisk-parabolske og hyper-parabolske spejle i stor udstrækning ved fyrene.
I Fleischers 10-årige fyringeniørperiode oprettedes 32 nye fyr og 12 tågesignalstationer. Flere nye fyranlæg påbegyndtes."


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015