Johann Baptist Homann

Opdateret 18. april 2008.

Johann Baptist Homann blev født den 20. marts 16641) i Kammlach eller Oberkammlach mellem Memmingen og Landsberg og noget syd for Nürnberg. I dag i regionen Unterallgäu i Bayern. Homann døde i Nürnberg den 1. juli 1724. Homanns aktiviteter var hele hans liv koncentreret omkring Nürnberg, hvor han grundlagde et kortforlag.
Note 1) Det mest sandsynlige årstal. 1663 er også nævnt i en del kilder, men det ser ud som konklusionen er 1664.

Ifølge nogle kilder blev Homann som ung mand optaget som munk i Dominikanernes orden, mens andre skriver, at han gik i en jesuitterskole. Han forlod enten munketilværelsen eller i hvert fald blev han lutheraner og blev fra 1687 notar i Nürnberg - en stilling han forlod inden for et år og blev fra 1688 oplært som gravør hos Jacob von Sandrart.

Fra 1702 drev han sin egen virksomhed i kort- og globusbranchen. Han fortsatte hele livet som gravør for Jacob van Sandrart og David Funch, 1642-17??. En anden af hans kunder var jesuitten Heinrich Scherer, 1628-1704, der var professor i Dillingen og München og udgav det første religiøse missionsatlas i værket Geographica hierarchica og senere et 200-korts atlas graveret af Homann.

Homanns første atlas udkom i 1707 og kort tid efter blev han optaget som medlem af Videnskabernes Akademi i Berlin. Hans karrieres højdepunkt kom i 1715, hvor han blev kejserlig geograf hos kejser Karl VI.

Da Johann Baptist døde som 61-årig blev forretningen videreført af hans søn Johann Christoph, 1703-1730, der selv døde allerede seks år efter i 1730, hvorefter firmaet blev videreført af en af familien bekendt, Johann Michael Franz, 1700-1761, og Johann Christophs stedsøsters ægtefælle, kobberstikkeren Johann Georg Ebersberger, 1695-1760 eller 1704-1760. Firmaet blev da drevet under navnet Homanns Efterfølgere - Homann Erben = lat. Homannianos Heredes = fr. Heritiers de Homann, hvilket havde været et krav fra Johann Christoph inden overdragelsen inden dennes død.

Fra 1735 og indtil 1852 havde firmaet til huse i Fembohaus i Nürnberg. Navnet har det fået efter beboeren senere i det 19. århundrede, Christoph Fembo, der købte firmaet Homanns Efterfølgere i 1813 og videreførte det under eget navn. I dag er det byens historiske museum, og et af de få huse, der ikke blev bombet i Anden Verdenskrig.

Det kartografiske firma optog kort tid efter Johann Christophs død medarbejderne J. G. Gregorii, Johann Hübner, E. D: Hauber, J. G. Doppelmayer, G. M. Lowitz, J. M. Hase og astronomen Tobias Mayer, 1723-1762 i ejerkredsen. I 1795 solgte Johann Michael Franz sin andel i virksomheden til sin broder, Jacob Heinz Franz, mens den anden del blev overtaget af G. P. Monath, der i 1761 havde giftet sig med Barbara Ebersperger. Firmat blev drevet under forskellige navne indtil 1848.

Homanns virksomhed inden for kartografien

Da Homanns grundlagde sin virksomhed var de betydeligste kartografiske centre beliggende i Holland, men ved en konkurrencedygtig markedsføring fik Homann oparbejdet en betydelig forretning i løbet af relativt få år og i den første del af det 18. århundrede blev han Tysklands førende kartografiske etablissement.

Homanns anerkendelse var stor i samtiden. Homann udgav ikke alene populære salgbare kort, men arbejdede seriøst sammen med forskere for at forbedre kortene og tilføre dem et bedre videnskabeligt grundlag. Et af eksemplerne var hans samarbejde med matematikeren J. G. Doppelmayer, der skrev forordet til Homanns atlas fra 1714. Et andet er samarbejdet med astronomen Tobias Mayer, der fik indført, at atlaskortenes pejlinger blev bestemt ved astronomiske pejlinger noget før de franske og hollandske kort indførte samme teknik.

For flere af værkerne samarbejdede Homann med andre, således med gravøren Christoph Weigel, 1654-1725, og med skolebogsudgiveren, Johann Hübner, 1668-1731, om 1710- og 1719-atlasserne.

Homann er noteret for omkring 200 enkeltkort, og han udgav bl.a. værkerne:

1707-Atlas Atlas med 40 kort.
1710-Atlas = Kleiner Atlas scholasticus - Atlas med 18 kort.
1712-Atlas kaldet 100-korts atlasset.
1712-Skoleatlas = Atlas scholasticus med 18 kort.
1716-Atlas = Grosser Atlas über die ganze Welt. Atlas med 126 kort.
1719-Atlas = Atlas methodicus med 18 kort.
1742-Himmelatlas Atlas coelestis udgivet efter Homanns død med 30 plancher og færdiggjort af Doppelmayer.
1753-Atlas - Atlas scholasticus, udgave 1753, bl.a. med matematikplade

Nogle plader fra Atlas coelestis findes i samlingen på Handels- og Søfartsmuseet - se foliooversigten 9990.

På anbefaling af geografen Hübner udgav Homann et atlas med 18 kort, Methodische Atlas, der var beregnet til undervisningsbrug.

Bedømmelsen af Homann i Meister der Kartographie lyder [p.272]:
Unter den deutschen Kartographen steht Homann an Bedeutung nur noch Mercator nach. Er trug viel zur Entwicklung der deutschen regionalen Kartographie bei, und die Qualität seiner Atlanten ist unübertroffen.
Kilde: Meister der Kartographie, Leo Bagrow - R. A. Skelton, Safari-Verlag, Berlin, 1964.
    Flere andre standardværker er også brugt.


     Jørgen Marcussen
Opdateret d. 18.4.2008