Charles Hubert Jaillot

Søkortregistreringsnummer 52:0618
Lbnr. 1986 til 2025,
Le Neptune François

Information om udgiveren af Le Neptune François

Information om Sansonfamilien nederst på denne side.

Information om Cassinifamilien i Frankrig.

Charles Hubert Alexius Jaillot = Alexis Hubert Jaillot
Jaillot blev født 1640 i Avignon - [6313p41] siger dog 1632 i Franche Comté, og han døde 1712 i Paris. Efter hans død blev firmaet videreført af senere familiemedlemmer, hvoraf er nævnt navnene Bernard Jean Hyacinthe Jaillot, Bernard Antoine Jaillot og Chauvigne Jaillot. Firmaet fortsatte til 1780. En svigersøn af Jaillot senior, Pierre Duval, der levede fra 1619 til 1683, udgav også atlas.
[6313, 9899]

Charles H. Jaillot har udgivet atlasværket Le Neptune François ou Atlas des Cartes Marines i 1693. Dette værk findes i Handels- og Søfartsmuseets samling og er registreret under ovenstående nummer.

Jaillot var uddannet som skulptør og blev interesseret i kartografi gennem sit ægteskab med Nicholas Bereys datter. Berey arbejdede som kortfarvelægger hos Sansonfamilien. Senere overtog han Sansonforretningen og videreførte den i eget navn.

Han har først udgivet et atlas, Atlas Nouveau, i 1681. Det blev senere i forøget udgave udsendt i 1695 med titlen Atlas François.

Arbejdet med Le Neptune François begyndte med minister Colbert opfordring i 1666, men arbejdet var først så langt, at kongens tilladelse kunne ansøges og blive bevilliget i 1691 til at udgive et atlas med 29 søkort. Tilladelsen blev givet til ingeniøren Charles Péne. Kortene blev fremstillet i Mercators projektion - de fleste graveretet af H. van Loon og C. Berey, mens selve tegningen blev udført af de la Voye, Duchon, Sabran m.fl.

Værket var egentligt planlagt til at bestå af to bind, men bind to udkom først mange år senere.
[7672p79]

Det var Pénes værk, som Jaillot i samarbejde med Pierre Mortier i Amsterdam fik fat i, og de lod pladerne gengravere, men uden de franske gravørers navne, men i stedet teksten LEVÉES ET GRAVÉES PAR ORDRE EXPRÉS DU ROY. Med disse plader blev værket udgivet samtidigt i Amsterdam - uanset navnet Paris som trykkested - med en fransksproget, en hollandsk og en engelsk version.

Om Pierre Mortier er der informationer under søkortet H&S 15:0535. Hans ni søkortblade er indbundet sammen med og efter Neptune.

Jaillot var desuden udgiver af følgende:

Etats de l'Empire des Turcqs en Europe, Amsterdam ca. 1730;
Europe, Amsterdam ca. 1730;
Le Canada, Paris 1696;
Atlas udgivet i Paris 1696 med kort af bl.a. N og G. Sanson;
Atlas nouveau ... udgivet i Paris 1689;
Atlas François ... udgivet i Paris 1695-1697 og igen 1695-1701, indhold af hovedsageligt Jaillot og Sanson;

Nicolas Sanson

Nicolas Sanson blev født 1600 i Abbedville, og han døde 1667 i Paris. Han blev kongelig geograf: géographe ordinaire du roi. Han udgav omkring 300 forskellige kort; det første er fra 1629. Desuden en del samlede atlasbind, hvoraf det kendeste er Cartes générales de toutes les parties du monde med 113 kort fra 1658. Senere udgaver var forøgede.

Han fik tre sønner, Nicolas jnr., født 1626, der allerede døde 1648, Guillaume Sanson, der døde 1703, og Adrien Sanson, der døde i 1708. De videreførte forretningerne efter faderens død, og senere overtages forretningen af ovennævnte Charles hubert Alexis Jaillot. Sanson den ældre fik også et barnebarn, der er nævnt i forretningen, nemlig Pierre Moulard Sanson.
[9899 + 6313p40]Jørgen Marcussen
Oprettet 6. februar 2006.