Axel Peter Andreas Aggerholm Legind - fyrdirektør 1952-1972Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektøren. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Yderligere kan tilføjes, at Axel Legind også sad i bestyrelsen for museets venneselskab. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1902-01-11 i Ulstrup sogn, Jylland. Død 1973-04-21.

Søn af købmand Andreas Legind og hustru Thora, f. Thorsen.
Gift med Thora, f. Jacobsen, 1925.

Kronologi

1924 - Sekondløjtnant
1926-1927 - Undervandsbådsskole
1928-1930 - Officersskole
1939 - Orlogskaptajn
1940-1942 - Fyrinspektør og fører af ARGUS
1942 - Afdelingschef for Marineministeriets Admiralitetskontor
1947-1950 - Afdelingschef i Marineministeriet
1948 - Kommandørkaptajn
1952- Fyrdirektør
1972 - Afsked som fyrdirektør

I fyrdirektør Leginds embedsperiode opførtes 25 større og mindre fyr i Danmark, 5 på Færøerne og 34 i Grønland. Af større fyr kan nævnes: Skagen W. 1956, Dueodde 1962, Læsø Rende 1965, Sjællands Rev 1971.

Inspektionsskibet LØVENØRN blev i 1960 erstattet med motorskibet LØVENØRN og fyrinspektionsskibet ARGUS blev i 1971 erstattet med det isforstærkede inspektionsskib ARGUS. Endvidere anskaffedes kutteren NARSSAK.

I 1958 overtoges Loran-C stationen Ejde på Færøerne og i 1963 Loran-C stationen Angissoq, Grønland.
I 1960-1961 overtoges Loran-A stationerne Orssuiagssuaq og Qutdleq, Østgrønland.

Fyrdirektør Legind deltog som delegeret i følgende internationale fyrkonferencer:
Scheveningen 1955, Washington 1960, Rom 1965, Stockholm 1970."


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015