Christopher Adolph Leth - fyrinspektør 1829-1852Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektører og fyrinspektører. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1796-08-23 på Aalykkegaard på Fyn. Død 1868-10-20 i København.
Søn af etatsråd og landvæsenskommiteret Frantz Jochum Leth og hustru Anna Marie født Lange.
Gift med Frederikke Cecilie Hastrup.

Kronologi

1808 - Kadet
1815 - Sekondløjtnant
1821 - Premierløjtnant
1825 - Medhjælper hos Havne- og Fyrinspektøren
1827 - Afsked med kaptajnløjtnantsrang og ansat som assistent ved Havne- og Fyrinspektoratet for Danmark og Hertugdømmerne
1829 - Fyrinspektør
1841 - Kaptajns karakter (i Marinen)
1852 - Afsked
1852 - Generalkrigskommissær."Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015