NILS ADOLF ERIK NORDENSKIÖLD

18-11-1832 til 13-08-1901

Opdateret 27. decemebr 2009.

Som indgang til nogle oplysninger om Ptolemæus' betydning og det lille hjørne, hvor Danmark ligger på hans kort, har jeg valgt at tage Nordenskiölds Facsimile-Atlas fra 1889 frem for fra det at vise eksempler på Ptolemæuskortene vi skal beskæftige os med.

Jeg vil derfor i den forbindelse tillade mig at begynde med et par ord om Nordenskiöld.

Nils Erik Adolf Nordenskiöld var født i Finland og måtte efter sin uddannelse som geolog og mineralog af politiske grunde forlade Finland og slog sig ned i Stockholm. Slog sig ned er ikke det rette ord, for han rejste meget, og hans hovedrejse er da også ekspeditionen 1878-1880 med VEGA fra Atlanterhavet gennem Polarhavet og ud gennem Beringstrædet i Stillehavet, hvorfra han vendte hjem gennem Suez. Han blev den første, der med held gennemførte en sådan rejse gennem Nordøstpassagen.

Resten af sit liv helligede han sig kartografihistorien og udgav de to hovedværker - på den tid - nemlig Facsimile-Atlasset og i 1897 Periplus om de tidlige søkort, især manuskriptkort, og sejladshåndbøger, portolaner etc.

Samtidig både købte og samlede han på kort og fik en betydelig samling, der ved hans død ikke havde hans arvingers interesse. Derfor blev samlingen tilbudt det kongelige bibliotek i Stockholm for 200.000 kroner, men museet kunne ikke skaffe pengene og formåede ikke at skabe stemning for det.

Samlingen blev derefter tilbudt Helsinki universitetet, der var en fattig læreanstalt under den russiske kejser, idet Finland var et Storhertugdømme med zaren som overhoved. Universitetet var grundlagt i Turku i 1640, men blev flyttet til Helsinki i 1828. Universitetsbestyrelsen, senatet, bevilgede straks pengene, selv om de ikke var afsat i budgettet, men sagen kunne ikke vente. Professor Palmén, der havde været Nordenskiölds ven, rejste derfor til Rusland, til St. Petersborg, hvor han fik foretræde for den sidste zar, Nicolas II, for at opnå godkendelse til købet.

Palmén havde listigt lånt en bog med et kort fra Nordenskiölds samling, det var et af de første trykte kort over Rusland. Det var et Sebastian Münsterkort fra Basel 1538 i en udgave af eller om Caius Julius Solinus, der i det fjerde århundrede skrev sig selv som Polyhistor. Hans værk var en geografifortælling på grundlag af Pomponius Mela og Plinius, og jeg ved ikke hvordan Sebastian Münster og kartografien egentligt er forbundet med ham. Men det medbragte kort fra denne bog havde et lille kort over Moskva i teksten, og det trick faldt zaren for.

Palmén blev nødt til at forære zaren bogen, og efter universitetskøbet var gået i orden, måtte professoren så ud og skaffe bogen igen fra anden side, så samlingen kunne blive intakt.

Denne samling er i dag stadig i Helsinkis universitetsbibliotek, og den er blevet forøget undervejs.
Jeg har således læst i Imago Mundis ottende bind fra 1951, at alle de bøger, som redaktionen den gang modtog til anmeldelse, forærede de videre til universitetet i Helsinki, der efter løsrivelsen fra Rusland i 1917 i mange år var et fattigt universitet.

Kilde: IM VIII, 1951, p.98f.

Jørgen Marcussen

Opdateret d. 27.12.2009.