Olaus Magnus og hans Carta Marina

Opdateret 27. decemebr 2009.

Der er forskelle på de to udgaver af Olaus Magnus' Carta Marina: en fra 1539 og en fra 1572.
På 1572-udgaven er der forskelle fra 1539-udgaven.

Mine oplysninger stammer fra en sammenligning mellem en reproduktion jeg har fra Sveriges KB og en reproduktion i bogen: Olaus Magnus Carte Marina..., Venedig 1539, i facsimile og översättning, utgiven av Erik Gamby, Bokgillet Uppsala, 1964.

I den ovenstående bog kaldes 1536-udgaven for Olaus Magnus', mens udgaven fra 1572 kaldes for Antonio Lafreris kopi.

Graveringerne er ikke ens. På 1572-udgaven mangler fx Odense.
Olaus-versionen har parallel XXVI ved 77 grader N.
Timeinddelingen fortsætter norden for timerne med månederne I til VI.
Klimatinddelingen har CLI XV ved 78 grader N.
Der er enkelte vind-guder, bl.a. en ved 89 grader N.
Mod NØ ses tydeligt landets fortsættelse over de 90 grader.
Bemærk hældningen af N-S-retningen.
Øen Thule, her Tile, der placeres ved Orkneyøerne.
Olaus Magnus' tekst oplyser, at det er Procopius, 500-565, Byzans, der betegnede Skandinavien som lydende navnet Thule.
På Olaus kort er skrevet på Thule, at her bor 30.000 indbyggere, og herren til øerne har to slotte her.

Der er i IM IX, 1952, p.82, kort tekst om brugen af måneder oven over timerne for de nordligste egne, idet der åbenbart har været nogle forskere, der er mindre bevandret i forholdene på høj bredde. Al tekst skal læses kritisk.

Medtaget Olaus som eksempel på at Ptolomeus-traditionen med inddeling i både klimater, lyse timer og grader er fortsat også hos Olaus Magnus.

Heri er der diskussion om kortet.

Jørgen Marcussen

Opdateret d. 27.12.2009.