Didrik Pinning og Hans Pothorst

Didrik Pinning
Didrik Pining er i Biografisk Leksikon opført som søfarende. Om hans data vides ikke meget og nogle af oplysningerne er modstridende. Han var i live og voksen i 1480. Sandsynligvis er han født i Tyskland i Hildesheim før 1450, og mens han var i kongerne Christian I og Hans' tjeneste omtales han som skipper, der var en højere grad i flådens organisation.

Han blev i 1472 sammen med Hans Pothorst sendt på en opdagelsesrejse mod nord, og ekspeditionen nåede med sikkerhed Grønlands kyst, mens det er usikkert, om den også nåede Newfoundland. Foruden de to herrer deltog også en norsk skipper ved navn Johannes Skolp og en portugiser João Vaz Corteral. Man mener, at de anløb pladser i omegnen af Angmassalik, og efter afgangen drev de langt mod vest i flere storme, og herunder kan de have set Newfoundland, hvorfor dette ses omtalt som "den anden præcolumbianske opdagelse af Amerika".

Senere omtales han som lensmand på Island, men formodentligt kun for nogle af øens dele. Denne tjeneste har ikke forhindret ham i samtidig at drive kapervirksomhed for både kong Hans og Jacob af Oldenburg, der var kongens fætter og muligvis søn af Moritz. I 1490 omtales han som lensmand på Vardø, til hvilken tid han muligvis samtidig var lensmand på Island.

I hans fortsatte flådetjeneste var han i 1487 med en eskadre med til at undsætte Iver Axelsen Thott på Gotland, men fra 1490 er der ikke yderligere kilder om ham, og i 1491 er der en ny lensmand på Island.

Hans Pothorst
Hans Pothorst eller Potharst = Pothast har som Pinning få kendte data. Han trådte i kong Christian Is tjeneste før 1472 som kaptajn og søfarende. Sammen med Didrik Pinning blev han udsendt på Grønlandsekspeditionen i 1472.

Efter turen til Grønland vides det, at han i 1484 er ansat hos Jacob af Oldenburg sammen med Pinning. Erhvervet er stadig kaperi og sørøveri, og Poul Helgesen nævner ham blandt andre sørøvere, der kom brutalt af dage, i Skibbykrøniken.

Hans tilholdssted i Danmark formodes at have været Helsingør, hvor hans våbenskjold er malet i Sankt Mariækirkens søndre sideskib på en hvælving. En ære man kun blev tildels efter større sponsorater. Hvælvingerne er fra 1493, hvor han kan være død forinden at dømme fra billederne omkring skjoldet.

Jørgen Marcussen


Denne side er revideret den 2. november 2006.