Hans Viggo Ravn - fyrdirektør 1894-1927Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektøren. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1857-12-11 i København. Død 1931-03-04 i København. Begravet på Holmens Kirkegård.

Søn af viceadmiral Niels Frederik Ravn og hustru Wilhelmine Sophie Frederikke f. Olufsen.
Gift med Fernanda Blom 1897.

Kronologi

1874 - Kadet
1878 - Sekondløjtnant
1880 - Premierløjtnant
1880-1883 - Gennemgik Royal Naval College i Greenwich
18899 - Uden for nummer i søofficerskorpset, værftsingeniør
1893 - Fyringeniør
1894 - Afsked fra Marinen med kaptajns karakter
1894-1927 - Fyrdirektør
Under Ravn's ledelse er oprettet og bygget 87 fyr, udlagt 4 fyrskibe og 52 lystønder. Hertil kommer 10 fyr og 1 lystønde, overtaget ved genforeningen med Sønderjylland.
Oprettelse af fotometergalleriet på Holmen 1897.
Udvidelse af gasstationen i Korsør 1910.
Oprettelse af 15 nye tågesignalstationer.
Bygning af 7 større og 2 mindre fyrskibe.
Oprettelse af de første radiostationer.

1896 - Bygning af inspektionsskibet KATTEGAT
1897 - Bygning af inspektionsskibet NORDSØEN
1923 - Bygning af fyrinspektionsskibet ARGUS

I 1923 var Ravn Danmarks delegerede ved den XIII internationale søfartskonference i London.
I 1926 var Ravn delegeret ved Folkeforbundets tekniske komites møde i Stockholm angående farvandsafmærkning, og samme år ved den internationale hydrografiske kongres i Monaco."


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015