Paul Edvard Bartholin Sinding - fyrdirektør 1928-1952Følgende tekst er indholdet af bagsiden af Fyrvæsenets officielle foto af fyrdirektøren. Det relaterer sig til foto i billedbasen på Museet for Søfart. Yderligere kan tilføjes, at Paul Sinding også sad i bestyrelsen for museets venneselskab. Hans funktionstid er behandlet i museets årbog for 1960, der er et slags jubilæumsskrift for det danske fyrvæsen."Født 1882-10-27 i København. Død 1964-12-14.

Søn af kunstmaler N.E. SInding og hustru Nicoline, f. Albrechtsen.
Gift med Elna Addy (Chica), f. Claudi-Magnussen, 1917.

Kronologi

1900 - Kadet
1904 - Sekondløjtnant
1906 - Premierløjtnant
1917 - Kaptajn
1923 - Orlogskaptajn
1923 - Fyrinspektør
1927 - Afsked fra Marinen
1928 - Fyrdirektør
1932 - Kommandørkaptajn af reserven
1938 - Kommandør af reserven
1952- Afsked som fyrdirektør og kommandør af reserven.

Under fyrdirektør Sinding blev fyrvæsenet og vagervæsenet sammendraget til fyr- og vagervæsenet (1931). Fyrdirektoratet flyttet fra hidtidige lokaler i Amaliegade 13 til væsentlig større og nyindrettede lokaler i Søkvæsthuset, Overgaden oven Vandet 20 (1933). To nye afdelinger blev oprettet: Skibsinspektionen (1939) og revisionskontoret (1943).

Drogden Fyr opført (1937) samt herudover 47 nye fyr oprettet, hvoraf 24 på Grønlands W-kyst.
26 nye lys-, fløjte- og klokketønde-stationer og 21 nye radiofyr oprettet. 64 fyr elektrificeredes og 10 ændredes til gasfyr.
Samtlige fyrskibe moderniseret og elektrificeret.
En række fyretablissementer blev udstyret med moderne bekvemmeligheder.

Til erstatning for inspektionsskibene ABSALON (minesprængt 1944), KATTEGAT og NORDSØEN blev motorskibene FAROS (1949), J.S. FLEISCHER (1948) og H.V.RAVN (1945) bygget og fyrinspektionsskibet ARGUS ombygget til motorskib (1952). Endvidere anskaffedes m/k HENNY LILIAN og m/b IF.

I 1948 overtoges loranstationen Skuvanes, Færøerne, og i 1951 loranstationen Frederiksdal, Grønland, af fyr- og vagervæsenet.
Fyrdirektør Sinding har som delegeret og sagkyndig deltaget i følgende fyr-, sømærke- og radiokonferencer:
London 1929, Lissabon 1930, Stockholm 1932, Paris 1933, London 1933, Atlantic City USA 1947, Paris 1950 og Paris 1951. Ved sidstnævnte konference var fyrdirektøren konferencens vicepræsident."


Jørgen Marcussen

Opdateret d. 7.8.2015