SACHSENS REGENTERIndhold
Egen fil for Markgreverne af Sachsen-Meissen her.

Indledning

Kejsermagtens rolle var meget international, mens de enkelte fyrstedømmer levede deres eget lokale liv, hvilket kunne være nok så indholdsrigt og lige så farligt som kejserens. I perioder var kejserens magt svækket i forhold til de største fyrsters magt.
Oplysninger om kejserslægten er lagt ud under Germania sammen med den tidligste historie for Det tyske Rige under Karl den Store og Ottonerne. For links til de øvrige tyske delstater se Germaniaoversigten.

Sachsen

I tidlig middelalder havde området Sachsen stor betydning og flere af fyrsterne blev kejser, konger eller fik andre titler i riget.

Sachsennavnet har været knyttet til flere områder i Tyskland, så det er nødvendigt at tidsfæste en omtale for at vide, hvad der tales om. Under Rejseoplysninger fra Tyskland 2005 er der nogle detaljer herom.

Området Sachsen er noget kompliceret at få overblik over. Det første område - frem til ca. 1200 - kendt under navnet Sachsen omfattede det allernordligste Tyskland med Holsten samt områder syd for Elben fra Lüneburg til Erfurt og mod vest næsten til Rhinen. Hovedområdet lå langs Weserfloden. Det var fra dette område, at sakserne invaderede England 420-440. Under Karl den Store kom Sachsen senest 776 under den kommende kejsers herredømme, og han indledte kristningen af befolkningen. Missionærerne var St. Sturmius († 779), der grundlagde klostret i Fulda c. 744 og blev første abbed. Den anden hovedmissionær var St. Willehad († 789), der var udvandret munk fra York og af K.d.S. i 780 blev sendt til Sachserne. Han blev senere første biskop i Bremen. Fra dette område blev hertug Henrik af Sachsen - også kaldet Henrik Fuglefænger - valgt til tysk konge i 919. Han grundlagde det ottonske fyrstehus, der styrede Germania til 1024.

Kejser Otto I uddelegerede hertugtitlen for området Sachsen til slægtning af Billunglinjen (Hermann Billung (015)) i 961, og slægten beholdt magten, indtil Slægten Welf overtog styret i 1100-tallet.

Det andet område med navnet Sachsen benyttes for tiden mellem 1180 og 1423. Her er tale om to adskilte landskaber: det ene er på Elbens østside fra Østersøen mod Lüneburg og et mindre område længere oppe ad Elben nord for Leipzig. Det første rige blev revet op i 1180 efter Henrik Løve (se også Braunschweig) blev erklæret fredløs af kejser Frederik I Barbarossa. Den nordlige del blev kaldt for Sachsen-Lauenburg og den sydlige for Sachsen-Wittenberg. Fra midten af 1200-tallet var fyrsten blevet en af valgfyrsterne til det tysk-romerske kejservalg. Det var Wittenbergfyrstelinjen, der beholdt valgretten efter 1356 indtil linjen uddøde i 1422, hvorefter Frederik I den Stridbare fik retten, indtil hans linje uddøde i 1689, hvorefter Hannoverlinjen fik retten. De var dog alle afkom af Wettinslægten frem til 1918.

Endelig det tredje Sachsen, som benyttes fra ca. 1423 til vor tid. I denne periode bliver Sachsen til et stort landområde i det centrale Tyskland, men ikke med samme udstrækning i hele perioden. I 1485 fik Frederik II den Mildes to sønner, Albert / Albrecht og Ernest, ved Leipzigtraktaten aftalt en permanent deling af hertugdømmet i en østlig del, der tilfaldt slægten Albert = Albrecht og derfor kaldes for den Albertinske Del. Den vestlige del tilfaldt Ernest og kaldes for den Ernestinske Del. Albert fik således området med Meissen og gjorde Dresden til områdets hovedstad.

I 1500-tallet blev det Albertinske Sachsen protestantisk under hertugerne Henrik, -1541, og Maurice, -1553. Under den næste hertug, Augustus, der styrede fra 1553-1586, blev der kodificeret betydelige lovværker, og hovedstaden blev flyttet til Leipzig. Hertug Johann George I, der styrede fra 1611-1656, blev hovedmanden i organisationen af protestantiske fyrster under trediveårskrigen 1618-1648. Efter denne krig blev Preussen den fremtrædende stat i det Tyske Rige. Hertug Friedrich Augustus I, regerede 1694-1733 og blev også konge af Polen.

Da Sachsen valgte side med Napoleon blev landet stærkt beskåret efter Wienerkongressen. Fra 1871 var landet en del af det nye tyske rige. I 1900-tallet har Sachsen både været en fri stat i Weimarrepublikken, et land under Hitlertiden og et land i DDR-tiden. Bemærk også, at der efter sammenlægningen af de to Tysklande i 1990 er dannet et land, Sachsen-Anhalt med hovedstad i Magdeburg. Der er således nu tre lande, hvori navnet Sachsen indgår: Sachsen, Sachsen-Anhalt og Niedersachsen.

Her kan en del navne være givet med engelske og tyske varianter i stavemåde, så der bør søges med fantasi.

SAKSISKE FYRSTER


s = søn af; d = datter af; m = gift med; gs = barnebarn;

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
010 850-866 Ludolf = Liudolf, Duke of Sachsen
s Berno m Hazela of Sachsen; * 804; † 12/03 866;
Markgraf of East Sachsen 850-866;
And first Duke of Sachsen;

Oda; * 796; d Billung or Warin Biskop i Hildesheim;
children :
1.   Bruno (011);
2.   Otto (012);
3.   Thangar; Became monk;
4.   Liutgard; † 885;
   m 876 Louis II of Frankia; † 885;
5.   Harthumonda; † 875; Abbess in Gandersheim;
6.   Gerberge; Abbess in Gandersheim;
7.   Christine; † 919; Abbess in Gandersheim;

011 866-880 Bruno, Markgraf of East Sachsen
s (010); † 02/02 880;
Markgraf of East Sachsen from 12/03 866 to 02/02 880;

012 880-912 Otto I, Duke of Sachsen = Otto I der Erlauchte = Otto I the Illustrious
s (010); Name abbreviated from Otbert or Otfried; * 828; † 13/11 912;
Count of Thüringen (the annexation happened during Otto's reign);
Duke of Sachsen from 02/02 880 to 30/11 912;

Edith = Edwige de la Marche; * 830-856; † 903;
children :
1.   Henry (013); * 875; † 02/07 936;
2.   Liudolf;
3.   Mechtild; * 890; † ?;
   m 905 Boudewijn II of Cleves;
4.   Oda;
   m(1) 897 Zwentibold of Lorraine; † 900;
   m(2) 902 Gürard of Metz;

013 912-936 Heinrich I, Duke of Sachsen = Henrik I af Tyskland = Heinrich der Vogelsteller
s (012); * c. 876; † 02/07 936 in Memleben;
Duke of Sachsen from 912 to 936;
Elected king 12/05 919 i Fritzlar;
King of Deutschland from 919 to 9136;

Hatheberge; m(1);

Mathilde of Ringelheim (Westfalen); * c. 895 in Enger; m(2) 909; † 14/03 968; ‡ Quedlinburg;
    d Count Theodorich of Ringelheim;
children :
1.   Otto (014); * 22/11 912; † 07/05 973;
2.   Gerberga of Sachsen; * 915; † 05/05 or 14/05 984;
   m(1) 928 / 929 Duke Giselbert of Lothringen; † 939;
   m(2) 939 King Louis IV of France; * 921; † 954;
3.   Heinrich I of Bayern, Duke of Bayern (Bav.230) from 947, * 920; † 01/11 955;
   m 937 Judith af Bayern; * 925; † 987;
4.   Hedwige = Hadwige = Hathui of Sachsen; * 922; † 10/05 965;
   m 937 Duke Hugh the Great of France; * 895 c.; † 16/06 956;
     They got
     a) Hugh Capet.
5.   Brun = Bruno I; * 924;
   Archbishop of Köln and Duke of and vice-regent in Lorraine from 954-965, † 11/10 965 i Reims;
6.   Thangar; † 938;

014 936-961 Otto II, Duke of Sachsen = Otto I af Tyskland = Otto den Store af Tyskland = Otto the Great
s (013); * 23/11 912; † 07/05 973 in Memleben;
Duke of Sachsen fra 02/07 936 til 961;
King of Deutschland fra 02/07 936 til 07/05 973;
Emperor of the Heiliges Römisches Reich deutscher Nation = Holy Roman Empire of the German Nation (H.R.E.) from 962 to 973;

Efter forskellige kampe med naboer kom Brandenburg = Nordmarken, Østmarken = landet mellem Saale og Elbenfloderne og nogle områder med Meissen, Merseburg, Zeitzområdet til hertugdømmet, og Otto oprettede tre stifter og lagde dem under ærkebiskoppen i Magdeburg.
Kejser Otto II (014) opdelte området og grundlagde markgrevskabet Meissen, der senere indgik i kongeriget Sachsen, og han grundlagde Nordmarken, der senere blev til Preussen.

Om afkom - se under kejser Otto I eller nedenstående gentagelse:

Edith = Edgitha, m(1) i 930; † 946; ‡ Magdeburg;
d Edward the Elder of England (ruled 899-925) og half-sister to Athelstand (925-939);
Edith rebuilt Magdeburg, ‡ in Magdeburg.
children :
1.   Liudolf of Swabia; * 930; Duke from 950; † 957;
     m Ida of Swabia;
2.   Liudgard; * c.931; † 853;
     m Duke Conrad of Lorraine;

Adelheid of Burgundy, m(2); widow after the Italian King;
   d King Rudolph II
children :
3.   Otto; (016); Duke of Carinthia;
4.   Mathilde; * 955 c.; † 999; Abbess in Quedlinburg from 966;

illegitimate child with a Slav noble lady:
5.   William; * 929; † 968; Archbishop in Mainz 954-968;

015 961-973 Hermann Billung, Duke of Sachsen
s Billung of Stubenskorn; * 890 c.; † 951 c.; m Ermengarde of Nantes; * 900 c.;
Hermann * 915 c.; † 27/03 973;
From 953 title of Duke, assumed in 960 or 961 the reign og the areas along the Lower Leb.

Kejser Otto I overdrog regeringsmagten og hertugtitlen til Grev Hermann Billung (015) som belønning for dennes indsats i krige mod slaverne. Hetugtitlen blev arveliv i Billungslægten til 1106;

Hildegarde of Westerburg; * 925 c.;
children :
1.   Bernard II (016); * 940 c.; † 09/02 1011;
2.   Mathilde; * 944 c.; † 25/05 1008;
   m(1) 963 c. Count Godefroid of Verdun; † 995-1005;
   m(2) Count Baldwin III of Flandern; † 962;

016 973-1011 Bernhard I (II), Duke of Sachsen
s (015); * 940 c.; † 09/02 1011;
Duke of Sachsen fra 27/03 973 til 09/02 1011;

Enkelt kilde (cz) nævner 3 x Bernhard mellem 973 og 1059, men savner detaljer;

Hildegarde of Stade; * ?; m 974 c.; † 1011;
child :
1.   Bernhard (017); * 995 c.; † 29/06 1059;

017 1011-1059 Bernhard II (III), Duke of Sachsen
s (016); * 995 c.; † 29/06 1059;
Duke of Sachsen from 09/02 1011 to 29/06 1059;

Eilika af Schweinfurt; * 1000; m 1020; † 1055 c.
   d Heinrich of Schweinfurt and Gerberga of Gleiberg;
children :
1.   Otho Ordulf = Ortholf (018); * 1020; † 28/03 1072;
2.   Gertrud; * 1028 c.; † 04/08 1113; ‡ Veurne;
   m(1) 1050 c. Floris I of Holland; † 28/06 1061;
   m(2) 1063 Robert I of Flandern; * 1031; † 13/10 1093;
3.   Ida; † 31/07 1102; ‡ Namur;
   m(1) Friedrich II of Nedre Lothringen; † 1065;
   m(2) Albert III of Namur; * before 10/08 1035; † 22/06 1102;

018 1059-1072 Otho Ordulf = Ortholf, Duke of Sachsen
s (017); * 1020; † 28/03 1072;
Duke of Sachsen from 1059 to 1072;

Wulfhild of Norge; m 1042; † 1071;
   d King Olaf II Haraldsson (008);
children :
1.   Magnus (019); * 1045 c.; † 1106;
2.   Bernhard; † young;

019 1072-1106 Magnus, Duke of Sachsen
s (018); * 1045 c.; † 23/08 1106; the last of the male Billung line, which was the extinct.
Duke of Sachsen fra 1072 til 23/08 1106;

Sofie of Ungarn / Hungary; m 1071; † 1095;
children :
1.   Wulfhilde; * 1075; † 1126;
   m Duke Heinrich IX of Bayern (Bav.430); † 13/12 1126;
2.   Eilika; * 1080; † 16/01 1142;
   m Duke Otto of Sachsen (Brand.004); † 1123;

   Hertug Otto står under Brandenburg (004) som Duke of Sachsen 1076-1083 c. Han havde regnet med at få forleningen efter sin svigerfar, men kejser Heinrich V gav forleningen til Lothair (020). Kong Lothair (020) gav 1134 Ottos søn, Albrecht der Bär (022) forleningen af Den Saksiske Nordmark.
   Hertug Otto var udpeget af kejser Heinrich V som anti-hertug i Sachsen (for en kort periode);

020 1106-1137 Lothair af Supplinburg, Duke of Sachsen = Lothair, King of the German
s Count Gebhard of Supplinburg; * before 09/06 1075; † 04/12 1137 during return journey from campaign against the Sicilian Normans.
Lothair received the Duchy from his predecessor Emperor Heinrich V;
Duke of Sachsen from 1106 to 04/12 1137;
King of Germany, elected from 1125 to 04/12 1137;
Emperor in the H.R.E. from 1133 to 04/12 1137;

Richenza af Northeim; * 1087-1089; † 10/06 1141;
child :
1.   Gertrude of Supplinburg; * 18/04 1115;
   m 29/05 1127 Duke Heinrich X the Proud of Bavaria;
   They got the son Henry the Lion;

Før Lothair døde, overdrog han hertugtitlen for Sachsen til sin svigersøn, Heinrich (021), af Welfslægten.
Efter Kejser Lothairs død blev Konrad III valgt til tysk konge, men Heinrich X anerkendte ham ikke, og han fik derfor frataget alle sine besiddelser;

021 1137-1139 Henrik den Stolte, Duke of Sachsen = Heinrich der Stolze = Henrik X den Stolte af Bayern;
Grandchild through daughter Wulfhilde of Magnus (019); Wulfhilde was married to Duke Heinrich IX af Bavaria (Bav.420);
Heinrich der Stolze was * 1108 c.; † 20/10 1139; ‡ Königslutter Cathedral;
På grund af sin afstamning var han både af Welffamilien og af Billungfamilien;
Duke of Sachsen from 04/12 1137 to 20/10 1139;
Duke of Bavaria from 1126 to 20/10 1139;
Heinrich divided the family estates in Sachsen, Bayern and Swabien with his younger brother Welf;
Markgraf of Toscany from 04/12 1137 to 120/10 139;
Duke of Spoleto from 04/12 1137 to 20/10 1139;

Gertrude; * 18/04 1115; m 29/05 1127; † 18/04 1143; d King Lothair III of Germany;
   Gertrude m(2) 01/05 1142 in Braunschweig Duke Heinrich II of Austria, and they got the daughter Richenza (1143-1200); Gertrude died in childbirth 18/04 1143 oh her 28 birthday;
child :
1.   Henry the Lion; * 1129; † 06/08 1195;

Henrik Løve nægtede at støtte Kejser Friedrich I Barbarossa i dennes togt mod Lombardiet i 1176 og fik derfor frataget sine len i Tyskland i 1180, og Sachsen blev delt op i flere mindre stater. Den vestlige hovedpart af Sachsen blev som Hertugdømmet Westfalen i 1181 ved rigsdagen i Gelnhausen overdraget til ærkebiskopsædet i Köln.

022 1139-1142 Albrecht = Albert, Duke of Sachsen, Albrecht der Bär = Albrecht af Brandenburg;
† 1170;
Grandchild through daughter of Magnus (019); The father was Count Otto the Rich of Ballenstedt, the mother was from the Billung family;
A daughter of Otto the Rich, Adelheid; m 1187 Premysl I Otakar; divorced 1198; † 1211;

Duke of Sachsen from 20/10 1139 to 1142;
Albrecht's family came from the Anhalt area and founded the Ascania dynasty.

Han blev 1134 den første markgreve af Brandenburg, der endnu kaldtes for Nordmark. Han var udnævnt af kejser Lothar III. Senere, 1139, fik han lenet Sachsen, men måtte 1142 afstå det til Henrik Løve.

Sofie of Winzenburg; * no date; m 1124; † 25/03 1160;
   d Hermann II of Meissen;
See all their children in the Brandenburg file;
children :
1.   Otto I (Brand.006); * 1126; † 07/03 1184; inherited Brandenburg;
7.   Bernhard (024); * 1140; † 09/02 1226; inherited Anhalt and later Sachsen;

023 1142-1180 Henrik III Løve = Henry the Lion, Duke of Sachsen = Henrik XII af Bayern;
s (021); Heinrich is more detailed described inclusive his children in file of German Emperors;
Duke of Sachsen from 1142 to 1180:
Duke of Bayern from 1156 to 1180;

Clementia af Zähringen; * 1133 c.; m(1) 1147; divorced 1162; † 1175;
   She m(2) 1164 to 1775 Count Humbert of Savoy;
children - see in file germania2

Maud = Matilda; * ?; m(2) 1168; † 1189;
   d Henry II King of England;

23a 1247-1288 Heinrich I (III) der Erläuchte, Markgraf of Meissen
s (Meissen 200); * 1218; † 1288;
Markgraf of Meissen from 1221 to 1288;
Markgraf of Niederlausitz from 1221 to 1288;
Landgraf of Thüringen from 1247 to 1288;
Pfalzgraf of Sachsen from 1247 to 1288;

Konstanze of Babenberg, Austria; * ?; m(1) 00/05 1234 ; † 1243;
children :
1.   Albrecht II der Unartige (Meissen.240); * 1240; † 13/11 1314;
2.   Dietrich = Theodoric der Weise; * 1242; † 08/02 1285;
   m between 1253 and 1258 Helene of Brandenburg (Bran.009-8); † 07/06 1305;
     They got:
     a)  Sofie; * 1258 c.; † 24/08 1318; died as Abbess of St. Clara in Weissenfels
     had been m 1271-1274 Duke Konrad II of Glogau; † 1273 or 1274;
     b)  Friedrich Tuta (Meissen.235); * 1269; † 16/08 1291;

Agnes of Bohemia; * ?; m(2) 1244 ; † 10/10 1268;
no issue ;

Elisabeth of Maltitz; * 1238 or 1239; m before 1273 ; † 25/01 1333;
child :
3.   Friedrich Clemm; * 1273; † 25/04 1316;
   m 08/02 1305 Jutta † after 10/05 1329; d Count Heinrich V of Schwarzburg-Blankenburg;
      They got:
      a)  Elisabeth; * ?; † after 02/05 1347;
      m(1) c. 24/08 1309 Prince Otto II of Anhalt-Aschersleben; † 1316;
      m(2) 1322 Count Friedrich I of Orlamünde; † 1365;

23b 1265-1307 Albrecht II der Unartige = der Entartete = the Degenerated, Markgraf of Meissen
s (Meissen 230); * 1240; † 13/11 1314; ‡ Erfurt;
Markgraf of Meissen from 1288 to 1292;
Landgraf of Thüringen from 1265 to 1307;
Pfalzgraf of Sachsen from 1265 to 1307;

Margarete of Hohenstaufen / of Sicily = Margarete of Schwaben; * 1237 or 01/12 1241; m(1) 1255; † left husbond 24/06 1270 and died 08/08 1270;
   d of Emperor Frderick II and Isabella of England (Germ.2 - 029-7);
children :
1.   Heinrich of the Pleissenlands; * 21/03 1256; † 25/01 or 23/07 1282, disappeared in Silesia;
   m 1271 or 1272 Hedwig of Glogau; d Duke Heinrich the White of Glogau;
2.   Friedrich I (Tysk.023c) (Meissen 250); * 1257; † 16/11 1323;
3.   Dietzmann = Dietrich, Markgraf of Niederlausitz 1290-1307; * 1260; † 10/12 1307 murdered;
   m 22/07 1295 Jutta † 1316 or 1317; d Count Berthold VIII of Henneberg;
4.   Margarete; * 1262; † after 17/04 1273;
5.   Agnes; * 1264 c.; † after 00/09 1332;
   m 1282 c. Duke Heinrich I of Braunschweig-Grubenhagen (W230); † 1322;

Kunigunde of Eisenberg; * ?; m(2) 1274; † 31/10 1286;
children (the two children were legitimised in 1274) :
6.   Elisabeth; * 1269; † 28/09 1293;
   m 11/04 1291 Heinrich III of Frankenstein; The couple had no issue;
7.   Albert = Apitz, Herr of Tenneberg from 1290; * 1270; † 27/06 1305;
   m 09/10 1296 Elisabeth, sister to Heinrich III of Frankenstein; The couple had no issue;

Elisabeth of Orlamünde; * ?; m(3) 01/10 1290; † 24/03 1333;
   Heiress of Nordhalben; Widow after Hartmann XI of Lobdeburg-Arnshaugk;
no issue ;

23c 1281-1323 Friedrich I der Freidige = Friedrich der Gebissene, Markgraf of Meissen
s (Meissen 240); * 1257; † 16/11 1323; ‡ Eisenach;
Markgraf of Meissen from 1192 to 1323;
Pfalzgraf of Sachsen from 1281 to 1323;
Landgraf of Thüringen from 1307 to 1323;

Agnes of Gorizia-Tyrol / Görz; * ; m(1) 01/01 1286; † 14/05 1293;
   d Duke Meinhard IV of Carinthia and Elisabeth of Bavaria;
children :
1.   Friedrich the Lame; * 09/05 1293; † 13/01 1315;
   m 1308 Anna; † 22/11 1327; d Duke Albrecht II of Sachsen-Wittenberg (026) and Agnes of Habsburg;

Elisabeth of Lobdeburg-Arnshaugk; * 1286; m(2) 24/08 1300; † 22/08 1359;
   d of the bridegroom's stepmother (Meissen 240 m(3));
children :
2.   Elisabeth; * 1306; † 1367 or 1368;
3.   Friedrich II (Meissen 280); * 13/11 1310; † 18/11 1349;

024 1180-1226 Bernhard III, Duke of Sachsen
s (022); * 1134-1140; † 02/02 or 09/02 1212;
Count of Anhalt from 1180 to 1212;
Duke of Sachsen from 1180 to 1212 appointed by Emperor Friedrich I;
Count of Aschersleben from 1180 to 1212;

Bernhards ældste søn, Heinrich af Ballenstedt, fik i arv området rundt om Ballenstedt og oprettede grevskabet Anhalt. Den yngre bror Albrecht (025) fik hertugdømmet Sachsen med området omkring Wittenberg og Belzig samt herredømmet over Lauenburg med Neuhaus og Land Hadeln på vestsiden af Elbens udløb.

Kilderne om Bernhards ægteskaber afviger fra hinanden. Nogle angiver et ægteskab med Jutta = Birgitte, der enten er datter eller frilledatter af danske Kong Knud III, eller at hun er datter af den polske hertug Mieczko III. Endelig er der kilder, der angiver tre ægteskaber. Hans anden ægtefælle var Sophie.

Birgitte = Brigitte (Judith), * 1140 or 1150, latest 1154; m(1) 1170 c.; † after 1177 in Sachsen;
   Illegitimate d King Knud III of Danmark (Dan.113-4);
children :
1.   Heinrich I der Fette, Count of Anhalt; * 1170 c.; † 1252;
   m Irmgard af Thüringen; † 1244 c.;
2.   Albrecht I (025); * 1175 c.; † 07/10 or 08/11 1260;
3.   Magnus; * + † before 1201;
4.   Adelheid = Sofie of Sachsen; * ?; † 16/07 1244; Abbess in Gernrode 1221 to 1244;
5.   Hedwig; * 1175 c.; † after 1206;
   m før 1204 c. Count Ulrich I of Wettin (Meissen 190-8-c), his 2nd m; * 27/02 1141; † 1206;

Sophia; m(2) after 1178; d Ludwig II the Iron, Landgraf of Thüringen;
child :
6.   Johann; * + † before 1201; canon in Halberstadt in 1256;

Judith = Jutta, * ?; m(3) after 1178; † on or after 12/12 1201 in Sachsen;
   d Duke Mieczko III «the Olde» of Poland;
no issue ;Efter Bernhard IIIs død spaltedes slægten i Anhaltlinjen og i Sachsenlinjen, senere Sachsen-Wittenberglinjen.

Kejser Friedrich I Barbarossa opdelte 1181 ved Gelnhausenrigsdagen Sachsenområdet
i mange mindre dele med selvstyre, hvilket blev begyndelsen til de senere utallige opdelinger
og sammenlægninger af småstaterne i Tyskland.

De overordnede navne for områderne var
A) Nedre Sachsen med Sachsenprovinsen, Hamburg og Hannover, samt
B) Øvre Sachsen, der blev til kongeriget Sachsen og Thüringen.


 
De næste seks fyrster, (025 - 031), kom fra linjen Sachsen-Wittenberg,
og i alt kom 27 askaniske fyrster til at regere området frem til 1423.

Wettinslægten opererede i det saksiske område som grever og markgrever.
De fik og mistede landområder og magtpositioner og kom endelig med
Frederik I (032) til at styre Sachsen fra 1423.


 
Nr. Regerede Navne og bemærkninger
025 1212-1260 Albrecht I, Duke of Sachsen-Wittenberg = Albrecht I;
s (024); * 1175 c.; † 07/10 1260;
(Nummeret, II, anvendes, hvis man medregner Albrecht der Bär som den første Albrecht;)
Duke of Sachsen, Angria and Vestphalia from 1212 to 1260;
Count of Anhalt;
Elector of the H.R.E.;

Agnes of Austria; * 1206; m(1) 1222 in Wien; † 26/08 1226;
   d Duke Leopold VI of Austria;
children :
1.   Bernhard; † after 1238;
2.   Judith = Jutta of Saxony; * c. 1223; † 1267;
     m(1) 17/11 1239 King Erik IV Plovpenning of Denmark;
     m(2) Burchard VIII of Querfurt-Rosenburg, Burggraf of Magdeburg; * 1273; † 1313;

3.   Anna Marie; * ?; † 07/01 1252;
   m Duke Barnim I of Pomerania;
4.   Brigitte Jutta; * ?; † 04/04 1266;
   m before 1255 Markgraf Johann I of Brandenburg (Brandenburg-Stendal);
5.   Mathilde = Mechthild; * ?; † 28/07 1266;

Agnes of Thüringen; * 1205; m(2) 1238; † 1246;
   d Landgraf Hermann I of Thüringen;
children :
6.   Agnes; m Duke Heinrich of Silesia-Breslau;
7.   Jutta of Saxony; * c. 1240; † 23/12 1287;
     m(1) 1255 Markgraf Johann I of Brandenburg; † 1267;
     m(2) Burchard VIII of Rosenburg, Burggraf of Magdeburg;
8.   Margaret = Mechtild, * ?; † 1265;
     m Count Helmold III of Schwerin; † c.;

Helene of Braunschweig-Lüneburg; * 1223; m(3) 1247-1248; † 06/09 1273;
   d Duke Otto the Child of Braunschweig-Lüneburg (Braun.W170);
children:
9.   Helene of Saxony; * 1247; † 12/06 1309;
     m(1) 1266 Duke Heinrich III of Schlesia-Breslau; † 1266;
     m(2) 1275 Count, Burggraf Fredrik III of Nürnberg; † 1297;
10.   Elisabeth of Saxony; * c. 1230; † before 02/02 1306;
     m(1) 1250 Count Johann I of Holstein-Kiel; * 1229; † 20/04 1263;
     m(2) 1261-1265 Count Konrad I of Brehna; † 1277 or 1278;
11.   Johann I of Saxony-Lauenburg (SL-010); * 1249; † 30/07 1285 or 1286;
   Duke of Saxony-Lauenburg, co-duke with brother Albrecht;
12.   Albrecht II (026); * c. 1250; † 1298;    Duke of Sachsen-Wittenberg, co-duke with brother Johann;


Sachsen-Wittenberg

Huset Askanien - Huset Wettin. Sachsen-Wittenberg bestod fra 1296 til 1422, hvor slægtens mandlige linje uddøde med Albert IV (031), og elektoratet, som de havde haft siden 1356, blev overdraget til slægten Wettin med Friedrich I den Stridbare (032).

En lille pausetekst om oprindelsen

Askanienslægten forsøgte flere gange i tidlig middelalder at erobre magten i Sachsen. I 1100-tallet prøvede grev Otto - en forfader til askanienslægten - via sit ægteskab med Billungdattteren Eilika - at opnå dette mål, da Billungslægtens mandlige linje uddøde i 1106 (Magnus døde (019)), men Otto holdt kun hertugtitlen for Sachsen til 1122 (og døde 1123), og kejseren tildelte Sachsen til grev Lothair af Supplinburg.

Ottos søn Albert der Bär (022) fik derefter i 1134 hertugmagten for Den Saksiske Nordmark, idet Sachsen var styret af grev Lothair fra 1122 (og som konge fra 1134). Lothair døde 1137, og Albert prøvede igen at få magten over Sachsen. Det mislykkedes, og hertugdømmet overgik til Lothairs svigersøn Heinrich der Stolze (021) af slægten Welf.

Under en fejde om kongemagten i Tyskland skulle tildeles Konrad af Hohenstaufen holdt Albert der Bär på den rette kandidat, og Heinrik der Stolze blev i 1138 frataget Sachsen og Albert fik Sachsen overtaget. På grund af den tyske adels protester mod Alberts berettigelse til titlen blev han tvunget væk fra Sachsen i 1142 til fordel for Heinrich der Stolzes søn, Henrik Løve. Albert døde 1170.

Da Henrik Løve blev frataget en del af sine poster og områder i 1180, overtog kejser Friedrich Barbarossa Sachsen og opdelte det i mindre områder, der fordeltes til hans allierede. Ved denne deling fik ærkebiskop Philipp i Köln den største del af Sachsens område og oprettede hertugdømmet Westphalien. Den sachsiske hertugtitel tilfaldt nu endelig askanieren Bernhard (024) af Ballenstedt, Albert der Bärs yngste søn, omend territoriet kun var en meget lille del af det oprindelige Sachsen (de østligste dele langs Elben).

Da Bernhard døde 1212 delte hans to sønner den saksiske arv. Heinrich tog område med Ballenstedt og grundlagde det ascanianske grevskab Anhalt. Den anden søn, Albert I (025), arvede også titlen Hertug af Sachsen og modtog nogle ikke-sammenhængende områder langs Elben med byerne Wittenberg, Belzig og Lauenburg samt distrikterne Neuhaus og Hadelnland.

Albert I døde i 1260, og hans to sønner Johann I (SL-010) og Albert II (026) regerede i forening deres faders territorium, men ved i flere omgange (1269, 1272 og 1282) at adskille deres små landområder var disse i 1282 for Albert II's vedkommende blevet til "Wittenbergdelen". Johanns del var "Lauenburgdelen", og da han abdicerede samme år, kom hans tre sønner Eric I (SR-020), Johann II (SB-010) og Albert III (SR-010) til i forening med deres onkel, Albert II (026), at regere områderne. De kaldte sig alle for "hertuger af Sachsen".

Fra 1296 var Hertugdømmet Sachsen endegyldigt for nogle år delt i Sachsen-Wittenberg regeret af Albert II og Sachsen-Lauenburg regeret af de tre brødre Eric I, Johann II og Albert III. Fra 1356, hvor Den Gyldne Bulle udkom, fik Sachsen-Wittenberg elektoratet for Sachsen og beholdt dette til 1547 (Johann Friedrich (038) havde titlen til 1547, men ikke magten længere).

Askanienslægten uddøde iden mandlige linje i 1462, og kong Sigismund overdrog Sachsen-Wittenberg sammen med elektoratprivilegiet til markgreverne af Meissen, der var af Wettinslægten. Denne slægt forenede Meissen med Sachsen-Wittenberg i et nærmere samarbejde og i personalunion, så det blev Wettinerne, der holdt regeringsmagten over hertugdømmet og kongedømmet Sachsen til 1918.

026 1260-1298 Albrecht II, Duke of Sachsen-Wittenberg = Albrecht II Den Degenererede;
s (025); * 1250 c.; † 25/08 1298 killed in battle;
Duke of Sachsen from 1260 to 20/09 1296;
Duke of Sachsen-Wittenberg from 20/09 1296 to 25/08 1298;

Albert var borggreve af Magdeburg fra 1269 og fik tildelt Wittenberg. Broder Johannes I (SL-010) afstod fra regentopgaven 1273, og hans tre sønner Erich I (SR-020), Johann II (SB-010) og Albert III (SR-010) fortsatte med deres onkel Albert II (026) som co-regenter - alle fire med titel af hertug.

Den endelige deling fandt sted før 20/09 1296, hvor Albert II (026) fik Sachsen-Wittenberg, og de tre brødre fik Sachsen-Lauenburg inklusive Ratzeburg - se under regenterne med SB-, SL- og SR-numre.


Agnes af Habsburg; * 1257 c.; m 00/10 1273; † 11/10 1322;
   d Rudolf I of Germany;
children :
1.   Rudolf I (027); * 1284 c.; † 12/03 1356;
2.   Otto; * ?; † 1349; m Lucia of Dalmatia;
3.   Albrecht = Albert; * ?; † 19/05 1342; Bishop of Passau;
4.   Wenzel = Venceslaus of Sachsen; * ?; † 17/03 1327; Canon in Halberstadt;
5.   Anna; * ?; † 22/11 1327; ‡ Wismar;
   m(1) 08/08 1308 Markgraf Friedrich of Meissen, the Lame ; * 09/05 1293; † 13/01 1315;
   m(2) 06/07 1315 in Dömitz
Duke Heinrich II of Mecklenburg; * 1267 c.; † 21/01 1329 in Doberan;
6.   Elisabeth; * ?; † 03/03 1341; m 1317 Obizzo III de Este-Ferrara;

027 1298-1356 Rudolf I, Duke of Sachsen-Wittenberg
s (026); * 1284 c.; † 12/03 1356;
Duke of Sachsen-Wittenberg from 1298 to 12/03 1356;
The duchy was acknowledged as the first Prince Elector for Sachsen from 10/01 1356 by the Golden Bull of 1356;

Hertug Rudolf I blev udnævnt til sachsisk kurfyrste af kejser Karl V.
Med den Gyldne Bulle fra 1356, Kejser Karl V's "grundlov" for Det Tysk-Romerske Kejserrige", blev syv valgfyrstedømmer fastsat som valgmændene til udnævnelsen af kejseren. Et af kurfyrstedømmerne blev Sachsen-Wittenberg.
En af bestemmelserne i den Gyldne Bulle var fastlæggelsen af arveretten til elektortitlen, og efter Bullens ord kunne kun mandlige førstefødte (eller hvis førstefødte døde, da næstfødte etc.) blive valgmænd. Ordningen forhindrede yderligere opsplitning af fyrstedømmerne, og yderligere valgmænd var udelukket.

Brigitte = Jutta = Judith of Brandenburg; [9779]; m 1298; † 09/05 1328;
   d Margrave Otto V of Brandenburg; † 24/07 1298;
children :
  1.   Otto; * ?; † 30/03 1350;
   m 1346 c. Elisabeth of Braunschweig-Lüneburg; † 17/04 1384;
   d Duke Wilhelm II of B-L.;
       They got:
       a)  Albrecht III of Sachsen-Wittenberg (028a); † 28/07 1385;
  2.   Johann; died young;
  3.   Rudolf II (028); * 1307 c. † 06/12 1370;
  4.   Albrecht, Count of Anhalt; * after 1299; † 04/04 1329;
  5.   Elisabeth; * ?; † after 30/05 1351 or 1353;
   m 22/06 1344 Prince Waldemar I of Anhalt-Zerbst; † 03/09 1367;
  6.   Anna; * before 1309; † after 1328;
   m Bernard of Poland; † 1356 c.;
  7.   Agnes; * ?; † 04/01 1338;
   m 1328 c. Prince Bernhard III of Anhalt-Bernburg; * 1300 c.; † 20/08 1348;
  8.   Beatrix; * ?; † after 26/02 1345;
   m before 25/01 or 27/01 1337 Prince Albrecht I (II) of Anhalt-Dessau; † 1362;

Margarete = Kunigunde of Poland; * ?; m 28/08 1328; † 09/04 1331 or 1333;
   d King Wladyslaw I the Elbow-high of Poland;
child :
  9.   Miesko; * 1330 c.; † 1350;

Agnes of Lindau-Ruppin; * 18/12 1314; m 1333; † 09/05 1343 in Wittenberg;
children :
10.   Wilhelm; † young ;
11.   Wenzel = Wenceslaus I (029); * 1337 c.; † 15/05 1388 in Celle;
12.   Helene; * ?; † 02/04 1367;
   m 1353 Burggraf of Magdeburg Johann I of Hardeck; † 1389;
13.   Agnes; * ?; † ?; m Gerhard of Schraplau;

028 1356-1370 Rudolf II der Blinde = Rudolf II the Blind, Duke of Sachsen-Wittenberg
s (027); * 1307 c. † 06/12 1370;
Duke of Sachsen-Wittenberg from 12/03 1356 to 06/12 1370;
Elector of Sachsen from 1356 to 1370;
The male line extinct 06/12 1370;

Elisabeth of Hesse; * ?; m 1346; † 30/05 1373;
child :
1.   Elisabeth; † young 1353;

028a 1384-1385 Albrecht = Albert III, Duke of Sachsen-Wittenberg
s (027-1); * ?; † 28/07 1385 in Wittenberg;
Duke of Sachsen-Wittenberg from 1384 to 1385;
Duke of Lüneburg from 1363 to 1384;

Katharina of Anhalt; * ?; m 11/05 1374 in Celle, † 30/01 1390;
child :
1.   Helene; * ?; † ?;

029 1370-1388 Wenzel = Wenceslaus I = Wenceslas, Duke of Sachsen-Wittenberg
s (027); * 1337 c.; † 15/05 1388 in Celle;
Duke of Sachsen-Wittenberg from 06/12 1370 to 15/05 1388;
Elector of Sachsen from 06/12 1370 to 15/05 1388;

Cecilia of Carrara; * 1350 c.; m 23/01 1367; † latest 1435;
   d Francis of Carrara; † 06/10 1393;
children :
1.   Rudolf (030); † 09/06 1419;
2.   Wenceslas = Wenzel; † 18/09 1402; Archbishop of Magdeburg;
3.   Erich † as child;
4.   Anna † after 18/04 1426;
     m(1) Duke Frederick I of Braunschweig-Lüneburg;
     m(2) 14/07 1404 in Sangerhausen Landgraf Balthasar of Thüringen; * 1336; † 1406;
5.   Albert IV (031); † 27/11 1422; Elector of Saxony;
6.   Margaret of Saxony; † 02/06 1418;
     m 1386 Duke Bernhard of Braunsweig-Lüneburg; † 1434;

030 1388-1419 Rudolf III, Duke of Sachsen-Wittenberg
s (029); * 1378; † 09/06 or 11/06 1419;
Duke of Sachsen from 15/05 1388 to 11/06 1419;
Elector of Sachsen from 1388 to 1419;
The male line extinct 11/06 1319;

Anna of Thüringen / Meissen; * 1377; m(1) before 30/11 1389; † 04/07 1395;
   d Landgraf Balthasar of Thüringen;

child :
1.   Scholastica; * ?; † 12/05 1463;
   m Duke Jan = Johann I of Sagan; † 12/04 1439;

Barbara of Liegnitz = Legnica; * 1372; m(2) 06/03 1396; † 09/05 1436;
   d Duke Rupert I of Liegnitz = Legnica (of the Piat-family);
children :
2.   Rudolph; * ?; † 1406;
3.   Wenzel = Wenceslas; * ?; † 17/01 1407;
4.   Siegmund; * ?; † 17/01 1407;
5.   Barbabra; * 1405 c.; m 26/05 1416; † 10/10 1465;
   m Markgraf Johann V of Brandenburg-Kulmbach; * 1406; † 16/11 1464;


 
Den wettinske slægt regerede nu som fyrster,
hertuger, storhertuger og konger i Sachsen frem til 1918.
Fyrsterne havde stemmeret ved de Tysk-Romerske kejservalg.

031 1419-1422 Albrecht IV, Duke of Sachsen-Wittenberg = Albrecht der Arme = Albert IV;
s (029); * ?; † 27/11 1422;
Duke of Sachsen from 11/06 1419 to 27/11 1422;
Elector of Sachsen from 1419 to 1422;
Albrecht IV left no male heir - and the line became extinct;

Eufemia of Öls; * ?; m 14/01 1420; † 1444;
no registered issue ;


Sachsen-Wettin-hertuger

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
032 1423-1428 Friederich I der Streitbare, Duke of Sachsen = Frederik den Stridbare
s Frederik den Strenge, 1332-1381, and Katharina of Henneberg.
Friederich I dates: * 11/04 1370; † 04/01 1428;
Markgraf of Meissen from 1381 to 1428 (som Frd. IV);
Markgraf Friederich IV of Meissen and Thüringen appointed 06/01 1423 to Elector of Sachsen and
Duke of Sachsen by kejser Sigismund;

Ændrede på grund af nummer fra IV til Friedrich I af Sachsen.
Frederik havde en broder, Wilhelm II den Rige, 1371-1425, der deltog i styret;
Se [9789] for slægtens ældre medlemmer.

Katharina of Braunschweig-Lüneburg; * 1389 c.; m 08/02 1402; † 28/12 1442;
d Duke Henry II / III of Braunschweig-Lüneburg (W-245);
children :
1.   Frederik II (033); * 1412; † 1464;
2.   Sigismund (032a); * 03/03 1416; † 24/12 1471; Bishop of Würzburg; 1440-1443;
3.   Anna (032b); * 05/06 1420; † 17/09 1462;
   m Landgraf Ludvig I af Hessen;
4.   Katharina = Catherine (032c); * 1421; † 23/08 1476;
   m Eelctor Friederich II of Brandenburg (Brand.035); † 10/02 1471;
5.   Heinrich; * 21/05 1422; † 22/07 1435; ‡ Dresden Cathedral;
6.   Wilhelm III den Tapre (032d); * 1425; † 1482;
      m(1) Anna af Habsburg;
      m(2) Katharina af Brandenstein;
7.   Katharina; * + † young;

032d 1445-1482 Wilhelm der Tapfere
s (032); * 30/04 1425; † 17/09 1482; ‡ Weimar Cathedral;
Landgraf of Thüringe from 1445-1482;
Duke of Luxemburg from 1457 to 1469;
Ruled jointly with brothers Sigismund and Friedrich (033) Sachsen-Wittenberg;

Anna of Habsburg, Archduchess; * 12/04 1432; m(1) 20/06 1446; † 13/11 1462;
    children :
1.   Margarete; * 1449; † 17/03 1501; &3135; Berlin Cathedral;
   m 26/08 1476 Elector Johann Cicero of Brandenburg; * 1453; † 09/01 1499;
2.   Katharina; * 1453; m 26/02 1471; † 10/07 1534;
   m 26/02 1471 Duke Heinrich II of Münsterberg; * 17/05 1452; † 11/06 1492;

Katharina of Brandenstein; * ?; † m 06/07 1463; 02/11 1492;
   d Eberhard of Brandenstein;

033 1428-1464 Frederik II den Milde, Duke of Sachsen = Friedrich II der Sanftmütige = Frederick II, The Gentle
s (032); * 22/08 1412; † 07/09 1464;
Sole Elector of Sachsen from 04/11 1428 to 07/09 1464;
Ruled jointly with brothers Sigismund and Wilhelm III as
Duke of Sachsen-Wittenberg from 1428 to 1464;
Landgraf of Thuringia from 1440 to 1445;

Margarete of Austria; * 1416; m 03/06 1431; † 12/02 1486; d Ernst II of Austria;
children :
1.   Amalie (033a); * 1436; m 21/03 1452; † 1501;
   m Duke Ludvig IX of Bayern-Landshut (Bav.730);
2.   Anna (033b); * 07/03 1437; m 12/11 1458; † 31/10 1512;
   m Albrecht Achilles of Brandenburg (Br.036);
3.   Frederick; * 28/08 1439; † 23/12 1451;
4.   Ernst (034); * 24/03 1441; † 26/08 1486;
5.   Albrecht (035); * 31/07 1443; † 12/09 1500;
6.   Margaret; * 1444; † 19/11 c. 1498, Abbess of Seusslitz.
7.   Hedwig af Wettin; * 31/10 1445; † 13/06 1511; Abbess in Quedlinburg (-1458-); [9809 p.34]
8.   Alexander; * 24/06 1447; † 14/09 1447;

034 1464-1486 Ernst, Landgraf of Thüringen, Eelctor of Sachsen
s (033); * 24/03 1441; † 26/08 1486 after fall from horse;
Elector of Sachsen from 07/09 1464 to 26/08 1486;
Landgraf of Thuringia from 1482 to 1486;

Regerede 07/09 1464 til 26/08 1486 sammen med broder Albrecht (035), indtil riget deltes efter dennes død i26/8 1486. Fra 1423 regerede Wettinslægten Sachsen. Efter Friedrich II døde i 1464, regerede sønnerne Albert og Ernst sammen til 1485, hvor de opdelte området, så Ernst som den ældste fik elektortitlen og magten over Sachsen og Thüringen, mens Albert fik Meissen. Alberts område blev også kaldt "Ducal Saxony", da han regerede under navnet Hertug Albert.

Elisabeth of Bayern; * 02/02 1443; m 25/11 1460; † 05/03 1484;
   d Duke Albert the Pious of Bavaria-München (Bav.840); † 29/02 1460;
children :
1.   Friederich (036); * 17/01 1463; † 25/05 1525;
2.   Ernst; * 26/06 1464; † 03/08 1513; ‡ Magdeburg Cathedral;
   Archbishop in Magdeburg from 1476 to 1480 og Bishop in Halberstadt from 1480 to 1513;
3.   Albrecht = Adalbert; * 08/05 1467; † 01/05 1484; Administrator of Mainz fra 1482;
4.   Johann (037); * 30/06 1468; † 16/08 1532; Elector af Sachsen;
5.   Christine of Sachsen; * 24-25/12 1461; † 8/12 1521; ‡ Skt. Knud Cathedral, Odense;
     m 6/9 1478 to Kong Hans af Danmark.
[9789 p.43]
6.   Margarete; * 04/08 1469; † 07/12 1528 in Weimar;
     m 27/02 1487 Duke Henry I of Braunschweig-Lüneburg;
7.   Wolfgang; * c. 1473; † c. 1478;

035 1464-1500 Albrecht den Gode, Duke of Sachsen = Albrecht der Beherzte = Albert the Bold
s (033); * 27/01 or 31/01 1443; † 12/9 1500 in Emden;
Duke of Sachsen, co-regent with brother (034) to 1486;

Sedena af Böhmen = Zdena = Sidonie af Böhmen; * 11/11 1449; m 11/11 1464; † 01/02 1510; d Jiri z Podebrad of Bohemia;
children :
1.   Katharina; * 24/07 1468; † 10/02 1524;
     m(1) 24/02 1484 in Innsbruck Sigismund, Duke of Østrig;
     m(2) 29/06 1497 Duke Erik I of Braunschweig-Calenberg (Braun.W340); * 16/02 1470; † 30/07 1540;
2.   George den Skæggede = Georg der Bärtige (038b); * 27/08 1471; † 17/04 1539;
3.   Henrik den Fromme (038c), also called Duke Heinrich V of Sachsen;
   * 16/03 1473; † 18/08 1541; inherited Friesland;
   m Katharina of Mecklenburg;
      They got the sons a) Moritz (039); and b) August (040) (3rd son);
4.   Friederich; * 26/10 1473; † 13/12 or 14/12 1510; ‡ Meissen Cathedral;
   From 1498 Grand Master / Hochmeister des Deutschen Orden;
5.   Anna; * 03/08 1478; † 1479;
6.   stillborn child; * + † 1479;
7.   Ludwig; * 28/09 1481; † young after 1498;
8.   Johann; * + † 24/06 1484;
9.   Johann; * 02/12 1498; † young after 1498;


 
De følgende regenter, 036-038, var af den ernestinske linje;
derefter regerede den albertinske linje.
I 1485 deltes området og den albertinske linje fik Østsachsen
med residens i Dresden og universitet i Leipzig.
Den anden del af riget gik til den ernestinske linje, og da Ernst døde i 1486,
indrettede Frederik III sig som kurfyrste i Wittenberg.
 
036 1486-1525 Frederik III den Vise, Duke of Sachsen = Friedrich der Weise = Frederick the Wise
s (034); * 17/01 1463; † 05/05 1525; ‡ Wittenberg Schlosskirche, epitaph from 1527 by Peter Vischer d.J.
Elector of and Duke of Sachsen from 28/08 1486 to 05/05 1525;
Co-regent with brother Johann (037) * 30/06 1468; † 16/08 1532.

Hertugen var Martin Luthers beskytter i religionsfejden mellem katolikker og protestanter.
Hertug Frederik var meget boginteresseret og har nogen tekst i biblioteksteksten her.

He had no male descendant;
He had illegitimate children with Der Wantzlerinne;
children:
1. Friedrich von Jessen;
2. Sebastian von Jessen;
3. Hieronymus;
4. a daughter;

037 1525-1532 Johann I, Duke of Sachsen = Johann der Beständige = John the Steadfast
s (034); * 30/06 1468; † 16/08 1532; ‡ Wittenberg Cathedral;
Elector of Sachsen from 26/08 1486 to 16/08 1532;
Co-regent duke of Sachsen with brother Johann to 05/05 1525, from then sole ruler to 16/08 1532;

Indførte lutheranismen som statsreligion i SSachsen i 1527.

Sophia af Mecklenburg; * 18/12 1481; m(1) 01/03 1500; † 12/07 1503; ‡ Torgau Marienkirche [9778 p.26];
   d Duke Magnus II of Mecklenburg;
child :
1.   Johann Friedrich I (038); * 30/06 1503; † 03/03 1554;

Margareta af Anhalt; * 12/11 1494; m(2) 13/11 1513; † 07/10 1521;
children :
2.   Maria; * 15/07 or 15/12 1515; † 07/01 1583;
    m 25/02 1536 Philip I the Pious of Pommern-Wolgast;
3.   Margarete; * 25/04 1518; † 10/03 1535;
4.   Johann; * + † 26/09 1519;
5.   Johan Ernst; * 1521; † 1553; reigned with halfbrother from 16/08 1532 to 1542. In 1542 he received Sachsen-Coburg until 1553;
      m 12/02 1542 Katharina of Braunschweig-Grubenhagen;
   d Duke Philipp I of Braunschweig-Grubenhagen;
no issue ;

038 1532-1547
1532-1554
Johan Friedrich I, Duke of Sachsen = Johann Friedrich der Grossmütige = John Frederick the Magnanimous;
s (037); * 30/06 1503; † 03/03 1554;
Elector of Sachsen from 16/08 1532; Deposed 19/05 1547;
Duke of Sachsen from 16/08 1532 to 03/03 1554;
The Duke was deprived of the elector title in 1547 because of his support of Lutheranism;
Co-ruler with brother Johann Ernst (037-5) to 1542; From then sole ruler;

Sibylla af Cleves; * 17/07 1512; m 09/02 1527; † 21/02 1554; ‡ Weimar;
children :
1.   Johann Friedrich II (038a); * 08/01 1529; † 19/05 1595;
2.   Johann Wilhelm (SW-010); * 11/03 1530; † 02/03 1573;
3.   Johann Ernst; * 05/01 1535; † 11/01 1535;
4.   Johann Friedrich III der Jünger = John Frederick the Younger; * 16/01 1538; † 31/10 1565;
Johann Friedrich never married. He received the part af Sachsen called Sachsen-Gotha, but left the administration to his elder brother, who after his death reunited Sachsen-Gotha with Sachsen-Eisenach;

038a 1554-1566 Johann Friedrich II, Elector of Sachsen
s (038); * 08/01 1529; † 19/05 1595;
Elector of Sachsen from 1554 to 1556;
Duke of Sachsen-Coburg-Eisenach from 1554 to 1565;
Duke of Sachsen-Coburg-Eisenach and Sachsen-Gotha from 1565 to 1566;
Duke of Sachsen-Weimar, his residence from 1555 c. was Weimar;
After 1556 the Dukes of Sachsen-Coburg-Eisenach were appointed electors of Sachsen;
Johann Friedrich abdicated 1566;

Agnes of Hesse; * 31/05 1527; m(1) 26/05 1555 in Weimar; † 04/11 1555; ‡ Weimar;
   Her m(2). Her m(1) was to Mouritz (039);
no issue ;

Elisabeth Countess of Simmern; * 30/06 1540; m(2) 12/06 1558 in Weimar; † 08/02 1594;
children :
1.   Johann Friedrich; * 30/11 1559; † 08/08 1560;
2.   Friedrich Heinrich; * 03/02 1563; † 04/08 1572;
3.   Johann Kasimir of Sachsen-Coburg; * 12/06 1564; † 16/07 1633;
     Received the Duschy of Sachsen-Coburg;
     Johann Friedrich left no male descendant;
     m(1) 16/01 1586 in Dresden, divorced 1593, Princess Anna of Sachsen (040-12); * 16/11 1567; † 27/01 1613;
     m(2) 16/09 1599 in Coburg Duchess Margarete of Braunschweig-Lüneburg; * 06/04 1573; &134; 07/08 1643; d Duke William V the Victorious (W-570);
4.   Johann Ernst of Sachsen-Eisenach (first creation); * 09/07 1566; † 23/10 1638; ‡ Eisenach;
     Duke of Sachsen-Coburg-Eisenach from 1572 to 1596;
     Duke of Sachsen-Eisenach from 1596 to 1633;
     Duke of Sachsen-Coburg-Eisenach from 1633 to 1638;
     m(1) 23/11 1591 in Wiener Neustadt Elisabeth of Mansfeld; * 1565; † 12/04 1596;
     m(2) 14/05 1598 in Rotenburg Christine of Hesse-Kassel; * 19/10 1578; † 19/08 1658;
     They left no male descendants;

038b George den Skæggede = Georg der Bärtige = George the Bearded, Duke of Sachsen
s (035); * 27/08 1471; † 17/04 1539; ‡ Meissen Cathedral;
His father, Albrecht (035) co-reigned with brother Ernst (034) of Sachsen.
Georg inherited Meissen;
Left no male descendant; Brother Heinrich V (038c) received the duchy after George;

Barbara af Polen, Prinsesse; * 15/07 1478; m 21/11 1496 i Leipzig; † 15/02 1534; ‡ Meissen Cathedral;
   d Grand Duke Casimir IV of Lithuania;
children :
  1.   Christof; * 08/09 1497; † 05/12 1497;
  2.   Johann; * 24/08 1498; † 11/01 1537;
   m 20/05 1516 i Kassel Prinsesse Elisabeth af Hessen; * 04/03 1501; † 06/12 1557;
  3.   Wolfgang; * 1499; † 12/01 1500;
  4.   Anna; * 21/01 1500; † 23/01 1500;
  5.   Christof; * 27/05 1501; † 27/05 1501;
  6.   Agnes; * 07/01 1503; † 16/04 1503;
  7.   Friedrich; * 15/03 1504; † 26/02 1539;
   m 27/01 1539 i Dresden Grevinde Elisabeth af Mansfeld; * 1516 c.; † 1540 c.
  8.   Christine; * 25/12 1505; † 15/04 1549;
   m 11/12 1523 i Dresden Landgreve Philipp I af Hessen;
  9.   Magdalene; * 07/03 1507; † 25/01 1534;
   m 06/11 1524 i Dresden Kurfyrste Joachim II af Brandenburg; † 1571;
10.   Margarete; * 07/09 1508; † 1510;

038c 1539-1541 Heinrich IV / V der Fromme, Duke of Sachsen = Henry V the Pious
s (035); * 16/03 1473; † 18/08 1541; ‡ Freiberg;
Duke of Sachsen from 1539 to 1541;

Henrik IV / V indførte lutheranismen i sine besiddelser.

Katharina of Mecklenburg, Duchess; * 1487; m 06/07 1512 in Freiberg; † 06/06 1561;
children :
1.   Sibylle; * 02/05 1515; † 18/07 1592; ‡ Ratzeburg;
   m 08/02 1540 in Dresden Duke Franz I of Sachsen-Lauenburg (SR-100); * 1510; † 19/03 1581;
2.   Aemilie = Emilie; * 27/07 1416; † 09/03 1591; ‡ Heilsbronn;
   m 25/08 1533 in Freiberg Markgraf Georg of Brandenburg-Ansbach (Bran.042); † 1543;
3.   Sidonie; * 08/03 1518; † 04/01 1575; ‡ Freiberg;
   m 17/05 1545 in Münden Duke Erich II of Braunschweig-Kalenberg (Braun.W360); * 1528; † 1584;
4.   Moritz (039); * 21/03 1521; † 11/07 1553;
5.   Severinus; * 28/08 1522; † 10/10 1533;
6.   August (040); * 31/07 1526; † 11/02 1586;Den albertinske linje overtog herfra regeringsmagten i Sachsen.


Nr. Regerede Navne og bemærkninger
039 1547-1553 Moritz I, Duke of Sachsen = Maurice I;
s (035-3-a = 038c); ss (035); * 21/03 1521; Duke 18/8 1541; † 09/07 1553, fatally wounded in action at Sievershausen; ‡ Freiberg Cathedral;
Duke of Sachsen 18/08 1541 to 24/04 1547;
Markgraf of Meissen from 18/08 1541 to 09/07 1553; Meissen became same date an electorate;
Elector of Sachsen 24/04 1547 til 09/07 1553;
Elector from 04/06 1547;
Regent for Markgraf of Brandenburg-Ansbach 1547-1548;
Left no male descendant; Brother Augustus (040) received the duchy;

Agnes af Hessen; * 31/05 1527; m 09/01 1541; † 04/11 1555;
(She married 2nd time 1555 Duke Johann Friedrich II of Sachsen (038a) and died the same year);
children :
1.   Anna; * 23/12 1544; m 24/08 1561; † 18/12 1577;
   m 24/08 1561 Prince William of Orange-Nassau; divorced 1574;
2.   Albert; * 28/11 1545; † 12/04 1546;

Portrait of Duke Moritz (unknown artist) in the Alte Meister gallery in Dresden on loan to Moritzburg Palace, ID=2624 in JM Catalogue.

040 1553-1586 August, Duke of Sachsen
s (035-3-b), ss (035); * 31/07 1526; † 11/02 or 12/02 1586; ‡ Freiberg;
Elector of Sachsen from 09/07 or 11/07 1553;
Duke in the regions Freiberg, Laucha, Sangerhausen, Weissensee etc.; from 1544 and;
From 1548 in Weissenfels, Eisenberg, and Schwarzenberg and;
From 1569 in Plauen, Voigtberg, Adorf, Pausa and Oelnitz;
Served as regent in Sachsen-Weimar from 1573 to 1586 for Friedrich Wilhelm (SA-010);

Anna af Danmark; * 22/11 1532; m(1) 07/10 1548; † 01/10 1585;
   d af Christian III;
children :
  1.-2. + 4.-7. + 9. + 11. + 13.-15.   They got 15 children; 11 of which died before the age of 3;
  3.   Elisabeth; * 18/10 1552; † 02/04 1590; ‡ Heidelberg;
   04/06 1570 in Heidelberg Prince Palatine Johann Kasimir of Simmern; † 1592;
  8.   Christian (041); * 1560; † 1591;
10.   Dorothea; * 04/10 1563; † 1587; ‡ Wolfenbüttel;
   m 26/09 1585 in Wolfenbüttel Duke Heinrich Julius of Braunschweig-Wolfenbüttel (Braun.W380); † 20/07 1613;
12.   Anna; * 16/11 1567; † 27/01 1613; ‡ Freiberg;
   m 16/01 1586 in Dresden, divorced 1593, Duke Johann Kaimir of Sachsen-Eisenach (038a-3); † 1633;

Agnes Hedvig of Anhalt-Dessau, * 12/03 1573; m(2) 03/01 1586; 03/11 1616; ‡ Sønderborg;
She re-m when widowed Hans den Yngre;
no issue ;

041 1586-1591 Christian I, Duke of Sachsen
s (040); * 29/10 1560; † 25/09 1591; ‡ Freiberg;
Elector of Sachsen from 11/02 1586 to 25/09 1591;

The widow Sophia of Brandenburg served as regent for her son Christian II (042) from 25/09 1591 to 1601 c.

Sophia af Brandenburg; * 06/06 1568; m 25/04 1582 in Dresden; † 07/12 1622;
   d Elector Johann Georg of Brandenburg; * 11/09 1525; † 18/01 1598;
children :
1.   Christian II (042); * 23/09 1583; † 23/06 1611;
2.   Johann Georg I (043); * 05/03 1585; † 08/10 1656;
3.   Anna Sabine; * 25/01 1586; † 24/03 1586;
4.   Sofie; * 29/04 1587; † 09/12 1635;, ‡ Stettin;
   m 26/08 1610 in Dresden Duke Franz I of Pommern (PO-51); † 27/11 1620;
5.   Elisabeth; * 21/07 1588; † 04/03 1589;
6.   August; * 07/09 1589; † 26/12 1615; Administrator of Naumburg diocese;
   m 01/01 1612 Duchess Elizabeth af Braunschweig-Wolfenbüttel (Braun.W380); * 23/06 1593; † 25/03 1650;
7.   Dorothea; * 07/01 1591; † 17/11 1617; Abbess of Quidlinburg, ‡ Freiberg;

042 1591-1611 Christian II, Elector of Sachsen
s (041); * 23/09 1583; † 23/06 1611; ‡ Freiberg;
Elector of Sachsen from 25/9 1591, however not of age before 1601, when he began to govern in his own name;
During his infancy Frederik Wilhelm of Sachsen-Altenburg (SA-010) was regent; † 07/07 1602; and
His mother Sophia of Brandenburg (041); † 07/12 1622 was also regent;
Hedvig of Denmark; * 05/08 1581; m 12/09 1602 in Dresden; † 26/11 1641;
   d af Frederik II of Denmark;
no issue ;

043 1611-1656 Johann Georg I, Duke of Sachsen
s (041); * 05/03 1585; † 08/10 1656; ‡ Freiberg
Elector of Sachsen from 23/7 1611 to 08/10 1656;

Sibylla Elizabeth af Württenberg; * 10/04 1584; m(1) 16/09 1604 in Dresden; † 20/01 1606;
no children;

Magdalene Sibylla of Brandenburg / Prussia; * 31/12 1587; m(2) 19/07 1607 in Torgau; † 12/02 1659;
   d Duke Albrecht Friedrich of Prussia (Brand.PR02-7); † 28/08 1618;
children :
1.   Sophie Eleonore; * 23/11 1609; † 02/06 1671; ‡ Darmstad;
     m 1627 in Torgau Georg II, Landgraf von Hessen-Darmstadt;
2.   Maria Elisabeth; * 22/11 1610; † 24/10 1684; ‡ Schleswig;
     m 21/02 1630 in Dresden Friedrich III, Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp; * 22/12 1597; † 10/08 1659;
3.   Christian Albrecht; * 04/03 1612; † 09/08 1612; ‡ Freiberg;
4.   Johann Georg II (044); * 31/05 1613; † 22/08 1680; ‡ Freiberg;

5.   August (043a); * 13/08 1614; † 04/06 1680;
6.   Christian (043b); * 27/10 1615; † 18/10 1691;
7.   Magdalena Sibylle; * 23/12 1617; † 06/01 1668; ‡ Altenburg;
     m(1) 05/10 1634 Christian, Crownprince of Denmark (Dan.135-2); * 10/04 1603; † 02/06 1647;
     m(2) 11/10 1652 in Dresden Duke Friedrich Wilhelm II of Sachsen-Altenburg (SA-030); * 12/02 1603; † 22/04 1669;
8.   Moritz (043c); * 28/03 1619; † 04/12 1681;
9.   Heinrich; * 27/06 1622; † 15/08 1622;

43a 1656-1680 Augustus, Duke of Sachsen-Weissenfels
s (043); * 13/08 1614; † 04/06 1680; ‡ Weissenfels;
Duke of Sachsen-Weissenfels from 1656 to 04/06 1680;
Incl. Querfurt, Dahme, Burg Jüterbog, Sachsenburg, Eckartsberg, Bibra, Freiberg, Sangerhausen, Langensalza, Weissensee; Heldrungen etc.
Administrator of Magdeburg Diocese;

Anna Maria of Mecklenburg-Schwerin, Duchess; * 01/07 1627; m(1) 23/11 1647 in Schwerin; † 11/12 1669;
   d Duke Adolf Friedrich I of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.H021-5); * 15/12 1588; † 27/02 1658;
children :
  1.   Magdalene Sibylle; * 02/09 1648; † 07/01 1681; ‡ Gotha;
   m 14/11 1669 in Halle Duke Friedrich I of Sachsen-Gotha (SG-020); † 02/08 1691; no registered issue;
  2.   Johann Adolf I, Duke of Sachsen-Weissenfels; * 02/11 1649; † 24/05 1697;
    Duke of Sachsen-Weissenfels-Querfurt 1680 to 1697; Inherited the remaining part of Sachsen-Weissenfels;
   m(1) 25/10 1671 in Altenburg Princess Johanna Magdalene of Sachsen-Altenburg (SA-030-2); * 1656; † 1686;
   m(2)03/02 1692 in Querfurt Christiane Wilhelmine of Bünau; * 04/04 1666; † 24/04 1707;
   m(2) was morganatic!
   Johann Adolf got 11 children in m(1):
   a)  Magdalene Sibylle; * 03/09 1673; † 28/11 1726;
      m 28/07 1708 Duke Johann Wilhelm of Sachsen-Eisenach (SE-040); † 1729;
   b)  August Friedrich; * 15/09 1674; † 16/08 1675;
   c)  Johann Adolf; * 07/06 1676; † 18/06 1676;
   d)  Duke Johann Georg; * 13/07 1677; † 16/03 1712;
      Duke of Sachsen-Weissenfels-Querfurt from 1697 to 1712; He left no male descendant, his brother Christian inherited the duchy;
      m 07/01 1698 in Jena Princess Friederike Elisabeth of Sachsen-Eisenach; * 1669; † 1730;
      They got 6 children, only 1 lived longer than 5 years:
       i) Johanna Magdalene; * 17/03 1708; † 25/01 1760;
       m 05/01 1730 in Danzig Duke Ferdinand of Kurland; † 04/05 1737;
   e)  Johanna Wilhelmine; * 20/01 1680; † 04/07 1730;
   f)  Friedrich Wilhelm; * 18/01 1681; † 20/11 1681;
   g)  Christian, Duke of Sachsen-Weissenfels; * 23/02 1682; † 28/06 1736;
      Duke of Sachsen-Weissenfels-Querfurt from 1712 to 1736. Christian left no male descendant and the duchy was inherited by his brother Johann Adolf II (043a-2-j);
      m 11/05 1712 in Stolberg Countess Luise Christine to Stolberg; * 21/01 1675; † 16/05 1738;
   h)  Anna Marie; * 17/06 1683; † 16/03 1731;
      m 16/06 1705 in Weissenfels Count Erdmann II of Promnitz; † 07/09 1745;
   i)  Sofie; * 02/08 1684; † 06/05 1752;
      m(1) 16/10 1699 in Leipzig Markgraf Georg Wilhelm of Brandenburg-Bayreuth (Brand.068); † 18/12 1726;
      m(2) 14/07 1734 Count Joseph Albert of Hoditz and Wolframitz; † 18/03 1770;
   j)  Johann Adolf II, Duke of Sachsen-Weissenfels-Querfort; * 04/09 1685; † 16/05 1746;
      m(1) 09/05 1721 in Eisenach Princess Johannette Antoinette Juliane of Sachsen-Eisenach (SE-040-3); * 31/01 1698; † 13/04 1726;
      m(2) 27/11 1734 in Altenburg Princess Friederike of Sachsen-Gotha (SG-025-13); * 17/07 1715; † 12/05 1775;
First wife got 1 child, 2nd got 5 children; Johann Adolf left no male descendant; The duchy went back to the Electorate;

  3.   August; * 03/12 1650; † 11/08 1674;
   m 25/08 1673 in Halle Princess Charlotte of Hessen-Eschwege; * 03/09 1653; † 07/02 1708;
  4.   Christian; * 25/01 1652; † 24/08 1689 killed in action at Mainz;
  5.   Anna Marie; * 28/02 1653; † 17/02 1671;
  6.   Sofie; * 23/06 1654; † 31/03 1724;
   m 18/06 1676 in Halle Prince Karl Wilhelm of Anhalt-Zerbst; † 1718;
  7.   Katharine; * 12/09 1655; † 21/04 1663;
  8.   Christine; * 25/08 1656; † 27/04 1698;
   m 21/06 1676 in Halle Duke August Friedrich of Holstein-Gottorp (Hols.A-05-13); * 06/05 1646; † 02/10 1705 in Eutin;
  9.   Heinrich, to Conty Barby; * 29/09 1657; † 16/02 1728;
   Duke of Sachsen-Weissenfels-Barby from 1680 to 1728;
   m 30/03 1686 in Dessau Princess Elisabeth Albertine of Anhalt-Dessau; * 01/05 1665; † 05/10 1706;
   They got 5 live children:
    a)  Johann August; * 28/07 1687; † 22/01 1688;
    b)  Johann August; * 24/07 1689; † 21/10 1689;
    c)  Friedrich Heinrich; * 02/07 1692; † 21/11 1711;
    d)  Georg Albert zu Barby; * 19/04 1694; † 12/06 1739;
       Duke of Sachsen-Weissenfels-Barby from 1728 to 1739; Georg Albert left no male descendant and the duchy merged in Sachsen-Weissenfels;
       m 18/02 1721 Duchess Auguste Luise of Württemberg-Bernstadt; * 1698; † 04/01 1739;
    e)  Henriette Marie; * 01/03 1697; † 10/08 1719;
10.   Albert; * 14/04 1659; † 09/05 1692;
   m 22/06 1687 in Wertheim Countess Christine Therese to Löwenstein-Wertheim-Rochefort; * 12/10 1665; † 04/04 1730;
   They got 2 children;
11.   Elisabeth; * 25/08 1660; † 11/05 1663;
12.   Dorothea; * 17/12 1662; † 12/05 1663;

Johanna Walpurgis of Leiningen-Westerburg, Countess; * 03/06 1647; m(2) 29/01 1672 in Halle; † 04/11 1687;
13.   Friedrich Erdmann; * 20/11 1673; † 16/04 1715;
   Duke of Sachsen-Weissenfels-Dahme from 1711 to 1715, received from his brother Johann Adolf. Frd. Erdmann left no male descendant, and the duchy was absorbed in S.-Weissenfels-Querfurt;
   m 13/02 1711 in Dahme Countess Emilie Agnes Reuss zu Schleiz; * 11/08 1667; † 15/10 1729;
14.   Moritz = Maurice; * 05/01 1676; † 12/09 1695;

After 04/06 1680 the Duchy was divided. The line became extinct in 1746

43b 1656-1691 Christian, Duke of Sachsen-Merseburg
s (043); * 27/10 1615; † 18/10 1691; ‡ Merseburg;
Duke of Sachsen-Merseburg from 1656 to 18/10 1691;

Christiane of Holsten-Glücksburg; * 22/09 1634; m 19/10 1650 in Dresden; † 20/05 1701; ‡ Merseburg Cathedral;
   d Duke Philip of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg(Glyks.A02); * 15/03 1584; † 27/09 1663;
children :
  1.   Magdalene Sophia; * 19/10 1651; † 29/03 1675;
  2.   Johann Georg; * 04/12 1652; † 03/01 1654;
  3.   Christian II / III, Duke of Sachsen-Merseburg; * 19/11 1653; † 20/10 1694;
   m 14/10 1679 in Moritzburg Princess Erdmunthe Dorothea of Sachsen-Zeitz (043c-5); * 13/11 1661; † 29/04 1720;
   Erdmunthe served as regent for her sons a) Christoan Moritz and b) Moritz Wilhelm from 1694 to 1712;
   They got 7 children:
     a)  Christian Moritz; * 07/11 1680; † 14/11 1694;
     b)  Johann Wilhelm; * 11/10 1681; † 29/05 1685;
     c)  August Friedrich; * 10/03 1684; † 13/08 1685;
     d)  Philipp Ludwig; * 03/11 1686; † 09/06 1688;
     e)  Moritz Wilhelm; * 05/02 1688; † 21/04 1731;
        Duke of Sachsen-Merseburg 1712-1731;
        m 04/11 1711 in Idstein Princess Henriette Charlotte of Nassau-Idstein; * 09/11 1693; † 08/04 1734;
        The couple got one child who died before father.The duchy was inherited by his uncle Heinrich (043b-8);
     f)  Friedrich Erdmann; * 20/09 1691; † 02/06 1714;
        m 15/02 1714 Eleonora Wilhelmine of Anhalt-Köthen; * 07/05 1696; † 30/08 1726;
     g)  Christiane Eleonora Dorothea; * 06/11 1692; † 30/03 1693;

  4.   Augsut zu Zörbig; * 15/02 1655; † 17/03 1715;
   Duke of Sachsen-Merseburg-Zörbig from 1691 to 1715; August left no male descendant, and the land returned to S-Merseburg;
   m 01/12 1686 in Güstrow Duchess Hedwig of Mecklenburg-Güstrow (Meck.H023-8); * 11/01 1666; † 19/08 1735;
   They got 5 life children:
   a)  Christiane Magdalene; * 11/03 1687; † 21/03 1689;
   b)  Caroline Auguste; * 10/03 1691; † 23/09 1743;
   c)  Hedwig Eleonore; * 26/02 1693; † 31/08 1693;
   d)  Gustav Frederick; * 28/10 1694; † 24/05 1695;
   e)  August; * 26/02 1696; † 26/03 1696;

  5.   Philipp zu Lauchstätt; * 26/10 1657; † 01/07 1690 killled in action;
   Duke of Sachsen-Merseburg-Lauchstädt from 1684 to 1690; Lauchstadt returned to his father when Philipp died 01/07 1690;
   m(1) 09/07 1684 in Weimar Princess Eleonore Sophie of Sachsen-Weimar; * 22/03 1660; † 04/02 1687;
   m(2) 17/08 1688 in Bernstadt Duchess Luise Elisabeth of Württemberg-Bernstadt; * 22/02 1673; † 28/04 1736;
   Philipp got 2 children in m(1) and 1 child in m(2);
  6.   Christine; * 01/06 1659; † 13/03 1679;
   m(1) 13/02 1677 in Merseburg Duke Christian of Sachsen-Eisenach (SG-050); * 06/01 1653; † 28/04 1707;
  7.   Sofie Hedwig; * 04/08 1660; † 02/08 1786;
   m 18/02 1680 in Merseburg Duke Johann Ernst of Sachsen-Saalfeld (SG-070); * 22/08 1658; † 17/02 1729;
  8.   Heinrich zu Spremberg; * 02/09 1661; † 28/07 1738;
   m 29/03 1692 in Güstrow Duchess Elisabeth of Mecklenburg-Güstrow (Meck.H023-10); * 03/09 1668; † 25/08 1738;
   Heinrich inherited Sachsen-Merseburg after his nephew (043b-3-e) and rule do 1738;
   Duke of Sachsen-Merseburg-Spremberg from 1894 to 1731;
   Heinrich left no male descendant; Sachsen-Merseburg merged in the Electorate of Sachsen;
   They got 3 children:
     a)  Moritz; * 29/10 1694; † 11/04 1695;
     b)  Christiane Friederike; * 17/05 1697; † 21/08 1722;
     c)  Gustave Magdalene; * 02/10 1699; † 03/10 1699;

  9.   Moritz = Maurice; * 29/10 1662; † 21/04 1664;
10.   Sibylle Marie; * 28/10 1667; † 09/10 1693;
   m 27/10 1683 in Doberlug Duke Christian Ulrich of Württemberg-Bernstadt; * 1652; † 05/04 1704;

The line became extinct 1738


43c 1657-1681 Moritz = Maurice I, Duke of Sachsen-Zeitz
s (043); * 28/03 1619; † 04/12 1681; ‡ Moritzburg;
Duke of Sachsen-Zeitz from 1657 to 1681;
And for Henneberg, Teutenburg, Plauen, Naumburg-Weida etc.
Inherited the Duchy Sachsen-Merseburg;

Sophia of Holsten-Glücksborg, Princess; * 07/10 1630; m(1) 1650 in Dresden; † 07/10 1652;
   d Duke Philip of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Glyks.A02); * 15/03 1584; † 27/09 1663;
children :
  1.   Johann Philipp; * 12/11 1651; † 24/03 1652;
  2.   Moritz = Maurice; * 26/09 1652; † 10/05 1653;

Dorothea Marie of Sachsen-Weimar, Princess; * 1641; m(2) 03/07 1656 in Weimar; † 11/06 1675;
   d Duke Wilhelm der Grosse of Sachsen-Weimar (SW-030-9); * 06/02 1602; † 26/12 1664;
children :
  3.   Eleonora Magdalene; * 30/10 1658; † 26/02 1661;
  4.   Wilhelmine Eleonora; * + † 1659;
  5.   Erdmunthe Dorothea; * 13/11 1661; † 29/04 1720;
   m 14/10 1679 in Moritzburg Duke Christian II of Sachsen-Merseburg; † 1694;
  6.   Mortiz Wilhelm (043d), Duke of Sachsen-Zeitz; * 12/03 1664; † 15/11 1718;
  7.   Johann Georg; * 27/04 1665; † 05/09 1666;
  8.   Christian August; * 09/10 1666; † 23/08 1725;
   Archbishop of Gran; Primate of Hungary from 1707 to 1725;
  9.   Friedrich Heinrich, Duke of Sachsen-Pegau-Neustadt; * 21/07 1668; † 18/12 1713;
   m(1) 23/04 1699 in Öls Duchess Sofie Angelika of Württemberg-Bernstadt; * 1677; † 11/11 1700; no issue ;
   m(2) 27/02 1702 in Moritzburg Princess Anna Friederike Philippine of Holstein-Wiesenburg; * 04/07 1665; † 25/02 1748;
   They got 2 children;Frd. Heinrich left no male descendants and the duchy returned to Sachsen-Zeitz;
10.   Marie Sofie; * 03/11 1670; † 31/05 1671;
11.   Magdalene Sibylle; * 07/04 1672; † 20/08 1672;
12.   Wilhelmine Sofie; * + † 1675;

Sophia Elizabeth of Holsten-Wiesenburg, Princess; * 04/05 1653; m(3) 14/06 1676 in Wiesenburg; † 19/08 1684;
no issue ;

043d 1681-1718 Mortiz Wilhelm I = Maurice William I, Duke of Sachsen-Seitz
s (043c); * 12/03 1664; † 15/11 1718;
Duke of Sachsen-Seitz from 1681 to 1718;

Markgrafin Marie Amalie of Brandenburg; * 16/11 1670; m 25/06 1689 in Potsdam; † 17/11 1739;
   d Duke Friedrich Wilhelm der Grosse, Elector of Brandenburg (Brand.059); * 16/02 1620; † 29/04 1688;
children :
1.   Friedrich Wilhelm; * 26/03 1690; † 15/05 1690;
2.   Dorothea Wilhelmine; * 20/03 1691; † 17/03 1743;
   m 27/09 1717 in Zeitz Landgraf Wilhelm II of Hessen-Cassel: † 01/02 1760;
3.   Karoline Malie; * 24/05 1693; † 05/09 1694;
4.   Sofie Charlotte; * 25/04 1695; † 18/06 1696;
5.   Friedrich August; * 12/08 1700; † 17/02 1710;
The line became extinct 1718 and Sachsen-Zeitz merged in the Electorate.


044 1656-1680 Johann Georg II, Elector of Sachsen
s (043); * 31/05 1613; † 22/08 1680; ‡ Freiberg;
Duke and Elector of Sachsen from 08/10 1656 to 22/08 1680;

Magdalena Sibylla af Brandenburg-Bayreuth; * 27/10 1612; m 13/11 1638 in Dresden; † 20/03 1687 in dresden;
   d Markgraf Christian of Brandenburg-Bayreuth (Brand.054-5);
children :
1.   Sibylle Marie; * 16/09 1642; † 27/02 1643;
2.   Erdmunthe Sophie; * 25/02 1644; † 22/06 1670;
   m 29/10 1662 in Dresden Markgraf Christian Ernst of Brandenburg-Bayreuth; (Brand.054-5), his m(1); † 20/05 1712;
3.   Johan Georg III (045); * 20/06 1647; † 12/09 1691;

045 1680-1691 Johan Georg III / IV, Elector of Sachsen
s (044); * 20/06 1647; † 12/09 1691; ‡ Freiberg;
Elector of Sachsen from 01/09 1680 to 12/09 1691;

Anna Sophia of Denmark, Princess; * 01/09 1647; m 09/10 1666 in Copenhagen; † 01/07 1717;
   d Frederik III of Denmark;
children :
1.   Johan Georg (046); * 18/10 1668; † 28/05 1694;
2.   Frederik Augustus (047); * 22/05 1670; † 01/02 1733;

046 1691-1694 Johan Georg IV, Elector of Sachsen
s (045); * 18/10 1668; † 27/04 1694 of smallpox;
Elector of Sachsen from 12/09 1691 to 27/04 1694;
Bought 31/01 1694 the lordship Pillnitz from Heinrich von Bünau as a gift for his mistress Magdalene Sibylle von Neitschütz (1676-1694) [ID=2556 p.2];

Eleonore Erdmuthe af Sachsen-Eisenach, Princess; * 1662; m 17/04 1692 in Leipzig; † 1696;
no issue;

047 1694-1733 Friedrich August I the Strong = Frederik August I den Stærke, Duke of Sachsen
s (045); * 22/05 1670; † 01/02 1733;
Elector of Sachsen from 27/04 1694 to 01/02 1733;
Regent for the dukes Christian Maurice and Maurice Wilhelm in Sachsen-Merseburg from 1694 to 1712;
King of Poland as August I / II (Poland.PVI-102) from 15/9 1697 to 30/11 1706 and again from 16/4 1710 to 1/2 1733.

Polen var et valgmonarki, derfor kunne en konge væltes og erstattes af en anden.

Christiane Eberhardine of Brandenburg-Bayreuth = Christine Eberhardine of Brandenburg-Bayreuth (Brand.br-060-1); * 29/12 1671; m 20/01 1693 in Bayreuth; † 05/09 1727;
Portrait in ID=2624 JM Catalogue. Artist from the group around Louis de Silvestre.
children :
1.   Frederik August (048); * 17/10 1696; † 05/10 1763;

Mistress Marie Aurora, Countess of Königsmarck; * 1622; † 1728 in Quedlinburg;
illegitimate children :
2.   Moritz; * 1696; blev feltherre i Frankrig;

Mistress Henriette Renard;
3.   Anna Karoline Orzelska * 1707; † 27/9 1769;
     m 1730, divorced 1733, Duke Karl Ludwig of Holstein-Gottorp-Sonderburg-Beck (Hols.H02c); † 1774;

Johann Georg had all told 8 illegitimate children with 5 different mistresses;

048 1733-1763 Friedrchk August II, Elector of Sachsen
s (047); * 17/10 1696; † 05/10 1763;
Elector of Sachsen from 01/02 1733 to 05/10 1763;
King of Poland from 05/10 1733 to 05/10 1763 as August III;

Portraits as Elector and as King in ID=2624 in JM Catalogue. Artist from the group around Louis de Silvestre.

Maria Josepha of Austria (Joseph 055); * 08/12 1699; m 20/08 1719 in Wien; † 17/11 1757;
children :
1.   Friedrich August; * 18/11 1720; † 22/01 1721;
2.   Josef August; * 24/10 1721; † 14/03 1728;
3.   Friedrich Christian Leopold Johann Georg Franz Xaver (049); * 05/09 1722; † 17/12 1763;
4.   Marie Amalie; * 24/11 1724; † 27/09 1760;
   m 19/06 1738 King Carlos III of Spain; * 20/01 1716; † 14/12 1788;
5.   Marie Margarete; * 13/09 1727; † 01/02 1734;
6.   Marie Anna; * 29/08 1728; † 17/02 1797;
   m 09/08 1747 Elector Maximilian III Josef of Bavaria (Bavar.950); * 28/03 1727; † 30/12 1777;
7.   Franz Xaver; * 25/08 1730; † 21/06 1806;
   m. morganatically 1765 Countess Clara Spinucci of der Lausitz; * 30/08 1741; † 23/11 1792;
8.   Maria Josepha = Josefa; * 04/11 1731; † 13/03 1767; ‡ Sens Cathedral;
   m 09/02 1747 Dauphin Louis of France (Frank.032-3); * 1729; † 1765;
9.   Charles of Courland; * 13/07 1733; † 16/06 1796;
   Duke Karl of Courland from 1758 to 1763;
   m morganatically 25/03 1760 Franziska Corvin-Krasinska née Maleszowa, Princess from 1775; * 09/03 1742; † 30/04 1796;
   they got:
     a) Maria Cristina Albertina Carolina; * 07/12 1779; † 24/11 1851;
10.   Christine; * 12/02 1735; † 19/11 1782; Abbess of Remiremont;
11.   Elisabeth; * 09/02 1736; † 24/12 1818;
12.   Albert; * 11/07 1738; † 10/02 1822; Duke of Teschen;
   Governor of the Austrian Netherlands from 1781 to 1793;
   m 08/04 1766 Archduchess Marie Christine of Austria (Aus.550-5); * 13/05 1742; † 24/06 1798;
   they got:
     a) Maria Theresia; * 16/05 1767; † 17/05 1767;
13.   Klemens Wenzel = Clemens Wenzeslaus; * 28/09 1739; † 27/07 1812; Archbishop-Elector of Trier;
14.   Kunigunde; * 10/11 1740; † 10/11 1740; Abbess of Thorn and Essen;

049 1763-1763 Friedrich Christian, Elector of Sachsen
s (048); * 05/09 1722; † 17/12 1763;
Elector of Sachsen from 05/10 1763 to 17/12 1763;

Maria Antonia Walburga Symphorosa of Bavaria = Walpurgis; * 18/07 1724; m with proxy 13/06 1747; in person 20/06 1747; † 23/04 1780;
   d Karl Albert (Bavaria.940-2);
She served as regent for her son (050) from 17/12 1763 to 1768 c.
children :
1.   Frederik August (050); * 23/12 1750; † 05/05 1827;
2.   Karl Maximilian Maria Anton etc.; * 24/09 1752; † 08/09 1781;
3.   Josef Maria Ludwig Johann etc.; * 26/01 1754; † 25/03 1763;
4.   Anton (051); * 27/12 1755; † 06/06 1836;
5.   Marie Amelie Anna Josepha etc. totally 14 names; * 26/09 1757; † 20/04 1831;
   m 12/02 1774 in Neuburg Duke Karl II of Zweibrücken; * 29/10 1746; † 01/04 1795;
6.   Maximilian Maria Joseph (049a); * 13/04 1759; † 03/01 1838;
7.   Therese Maria Josepha Magdalena Anna etc.; * 27/02 1763; † 26/11 1820;

049a - Maximilian, Duke of Sachsen
s (049); * 13/04 1759; † 03/01 1838;
Duke of Sachsen, renounced his right to reign 01/09 1830;
His importance is as father to King Friederich August II (052) and king Johann (053);

Caroline of Bourbon-Parma, Princess; * 22/11 1770; m(1) 09/05 1792 in Dresden; † 01/03 1804;
   d of Duke Ferdinand of Parma; * 20/01 1751; † 09/10 1802;
children :
1.   Maria Amalie Friederike Auguste etc., totally 14 names; * 10/08 1794; † 18/09 1870;
2.   Maria Ferdinanda Amalia Xaveria etc., totally 15 names, Princess of Sachsen; * 27/04 1796; † 03/01 1865;
   m 06/05 1821 in Firenze Grand Duke Ferdinando III of Tuscany; Archduke of Austria (Aus.570-3); * 06/05 1769; † 18/06 1824; It was his m(2);
3.   Frederik August (052); * 18/05 1797; † 09/08 1854;
4.   Klemens Maria Joseph Nepomuk etc.; * 01/05 1798; † 04/01 1822;
5.   Marie Anna Carolina Josepha etc., totally 15 names; * 15/11 1799; † 24/03 1832;
   m 16/11 1817 in Firenze Grand Duke Leopoldo II of Tuscany, Archduke of Austria; * 03/10 1797; † 30/01 1870; His m(1) of two; He was the son of the above noted Ferdinando III of Tuscany;
6.   Johann Nepomuk etc. (053); * 12/12 1801; † 29/10 1873;

7.   Marie Josefa Amalia etc. totally 16 names; * 06/12 1803; † 17/05 1829;
   m 28/98 1819 by proxy, in person 20/10 1819 King Fernando VII of Spain (Spain.036); * 14/10 1784; † 29/09 1833;

Maria Luisa Carlota of Bourbon-Parma / Etrurien, Princess; * 02/10 1802; m(2) 07/11 1825 in Dresden; † 18/03 1857;
   d Duke Ferdinand of Parma (* 05/07 1773, † 27/05 1803) and mother was Maria Amalia of Austria. Maximilian's m(1) was to Maria Luisa's aunt;
no issue ;


Kings of Sachsen

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
050 1763-1827 Friedrich August III, Elector of Sachsen;
s (049); * 23/12 1750; † 05/05 1827;
Elector of Sachsen from 17/12 1763 to 11/12 1806;
His mother Marie Antonie served as regent for him from 17/12 1763 to 1768 c.;
Came of age 1768;
King of Sachsen from 11/12 1806 to 05/05 1827;
From the date of the change to a kingdom, the title-number was changed from III to I: King Friederich August I of Sachsen;
Deposed from 1812 to 1815, reinstalled 1815 to 05/05 1827;
Grand Duke of Warsaw 1807 to 1814;

Maria Amalia Augusta of Pfalz-Zweibrücken; 10/05 1752; m 29/01 1769 in Dresden; † 15/11 1828;
child :
1.   Maria Augusta Nepomucena etc. of Sachsen, Princess; * 21/06 1782; † 14/03 1863;The next six generations all carried the title "King of Sachsen"

051 1827-1836 Anton Clemens Theodor etc., King of Sachsen Anton der Gütige = Anthony the Kind
s (049); * 27/12 1755; † 06/06 1836;
King of Sachsen from 05/05 1827 to 06/06 1836;

Maria Charlotte, Princess of Savoy / Sardinia; * 17/01 1764; m(1) 24/10 1781 in Dresden; † 28/12 1782;
no issue ;

Maria Theresa of Austria, Princess; * 14/01 1767; m(2) 18/10 1787 in Dresden; † 07/11 1827;
children :
1.   Marie Ludovika Auguste etc.; * 14/03 1795; † 25/04 1796;
2.   Friedrich August; * + † 05/04 1796;
3.   Maria Johanna Ludovica Anna; * 05/04 1798; † 30/10 1799;
4.   Maria Theresia; * + † 15/10 1799;

He left no male descendant and the next monach became his nephew Friedrich August II (052) son of (049a);

052 1836-1854 Friedrich August II Albert etc., King of Sachsen
s (049a); * 18/05 1797; † 09/08 1854;
Co-ruler from 13/09 1830;
King of Sachsen, sole ruler from 06/06 1836 to 09/08 1854;

Marie Karoline = Carolina of Austria; * 08/04 1801; m(1) 07/10 1819 in Dresden; † 22/05 1832;
no issue ;

Marie Anne Leopoldine of Bavaria, Princess; * 27/01 1805; m(2) 24/04 1833 in Dresden; † 13/09 1877;
   d Duke Maximilian IV Maria Michael; (Bav.970-13); * 27/5 1756; † 13/10 1825;
no issue ;

He left no male descendant, and the kingdom went to his brother Johann (053);

053 1854-1873 Johann, King of Sachsen
s (049a); * 12/12 1801; † 29/10 1873;
King of Sachsen from 09/08 1854 to 29/10 1873;
Subordinate ruler from the unification of Germany 1871;

Amalie Augusta of Bavaria, Princess; * 13/11 1801; m 21/11 1822 in Dresden; † 08/11 1877;
   d Duke Maximilian IV Maria Michael; (Bav.970-11); * 27/5 1756; † 13/10 1825; children :
1.   Marie Auguste Friederike etc.; * 22/01 1827; † 08/10 1857;
2.   Friedrich August Albert etc. (054); * 23/04 1828; † 19/06 1902;
3.   Maria Elisabeth Maximiliana etc., Princess; * 04/02 1830; † 14/08 1912;
   m 22/04 1850 in Dresden Prince Ferdinando of Savoy, Duke of Genoa; * 15/11 1822; † 27/11 1912;
4.   Friedrich August Ernst etc.; * 05/04 1831; † 12/05 1847;
5.   Friedrich August Georg (055); * 08/08 1832; † 15/10 1904;
6.   Maria Sidonia Ludovica etc., Princess; * 16/08 1834; † 01/03 1862;
7.   Anna Maria Maximiliane etc.; * 04/01 1836; † 10/02 1859;
   m 24/11 1856 in Dresden Grand Duke Ferdinando IV of Tuscany, Archduke of Austria; * 10/06 1835; † 17/01 1908;
8.   Margarete Karoline Friederike etc., Princess; * 24/05 1840; † 15/09 1858;
   m 04/11 1856 in Dresden Archduke Karl Ludwig of Austria; * 30/07 1833; † 19/05 1896;
9.   Sofie Maria Friederike etc., Princess; * 15/03 1845; † 09/03 1867;
   m 11/02 1865 in Dresden Duke Karl Theodor of Bavaria; * 09/08 1839; † 29/11 1909;

054 1873-1902 Albert, King of Sachsen
s (053); * 23/04 1828; † 19/06 1902;
King of Sachsen from 29/10 1873 to 19/02 1902;

Carola = Caroline of Wasa, Princess; * 05/08 1833; m 18/06 1853 in Dresden; † 15/12 1907;
d Gustav af Vasa;
no issue ;

He left no male descendant, and the kingdom went to his brother Friedrich Georg (055);

055 1902-1904 Friedrich August Georg etc., King of Sachsen
s (053); * 08/08 1832; † 15/10 1904;
King of Sachsen from 19/06 1902 to 15/10 1904;

Maria Anna of Portugal; * 05/08 1833; m 18/06 1853 in Dresden; † 15/12 1907;
children :
1.   Marie Johanna Amalie etc., Princess; * 19/06 1860; † 02/03 1861;
2.   Elisabeth Albertine Karoline etc., Princess; * 14/02 1862; † 18/05 1863;
3.   Mathilde Marie Auguste etc., Princess; * 19/03 1863; † 27/03 1933;
4.   Friedrich Augus IIIt (056); * 25/05 1865; † 18/02 1932;
5.   Maria Josepha Luise etc., Princess; * 31/05 1867; † 28/05 1944;
   m 02/10 1886 in Dresden Archduke Otto of Habsburg of Austria; * 21/04 1865; † 01/11 1906;
6.   Johann Georg Pius Karl etc., Prince of Sachsen; * 10/07 1869; † 24/02 1938;
   m(1) 05/04 1894 in Stuttgart Duchess Isabella of Württemberg; * 30/08 1871; † 24/05 1904;
   m(2) 30/10 1874 in Cannes Princess Maria Immacolata of Bourbon-Two-Sicilies; * 30/10 1874; † 28/11 1947;
7.   Maximilian Wilhelm August etc., Prince of Sachsen; * 17/11 1870; † 12/01 1951;
8.   Albert Karl Anton etc.; * 25/02 1875; † 16/09 1900;

056 1904-1918 Friedrich August III Johann Ludwig etc., King of Sachsen
s (055); * 25/05 1865; † 18/02 1932;
King of Sachsen from 15/10 1904;
Abdicated 13/11 1918;

Ludovica of Tuscany = Luise of Austria, Archduchess; * 02/09 1870; m 21/11 1891 in Wien; † 23/03 1947;
children :
1.   Friedrich August Georg etc.; * 15/01 1893; † 14/05 1943;
2.   Friedrich Christian Albert etc.; * 31/12 1893; † 09/08 1968;
3.   Ernst Heinrich Ferdinand etc.; * 09/12 1896; † 14/06 1971;
4.   Maria; * + † 22/08 1898;
5.   Margareta Karola Wilhelmine etc.; * 24/01 1900; † 16/10 1962;
6.   Maria Alix Luitpolda etc.; * 27/09 1901; † 11/12 1990;
7.   Anna Monika Pia; * 04/05 1903; † 08/02 1976;


Sachsen-Altenburg

Sachsen-Altenburg 1573 til 1672 (SA-010 til SA-040) og gengrundlæggelsen
fra 1826 til 1918 (SA-050 til SA-090) begyndende med kopi af (SH-040).

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SA-010 1573-1602 Friedrich Wilhelm I, Duke of Sachsen-Altenburg / Sachsen-Weimar
s (SW-010); * 25/04 1562; † 07/07 1602;
Duke of Sachsen-Altenburg / Sachsen-Weimar from 1573 to 1602;
He was regent for Duke Christian II (042) from 1591 to 1601;

Sofie, Duchess of Württemberg; * 20/11 1563; m(1) 05/05 1583 in Weimar; † 21/07 1590;
children :
  1.   Dorothea Marie; * 08/05 1584; † 09/09 1586;
  2.   Johann Wilhelm; * 30/06 1585; † 23/01 1587;
  3.   Friedrich; * 26/09 1586; † 19/01 1587;
  4.   Dorothea Sofie; * 19/12 1587; † 10/02 1645; Abbess of Quedlinburg from 1618;
  5.   Anna Marie; * 31/03 1589; † 15/12 1626;

Anna Marie, Pfalzgrafin of Bayern-Neuburg; * 18/08 1575; m(2) 09/09 1591 in Neuburg; † 11/05 1643;
   d Pfalzgraf and Duke Philipp Ludwig of Neuburg; * 1547; † 1614, og Anna of Jülich-Kleve-Berg; * 1552; † 1632;
children :
  6.   Johann Philipp (SA-020); * 25/01 1597; † 01/04 1639;
  7.   Anna Sofie; * 03/02 1598; † 20/03 1641;
   m 24/11 - 04/12 1618 Duke Karl Friedrich of Münsterberg; * 18/10 1593; † 31/05 1647;
  8.   Friedrich; * 12/02 1599; † 24/10 1625 killed in battle;
  9.   Johann Wilhelm; * 13/04 1600; † 02/12 1632;
10.   Dorothea; * 26/06 1601; m 24/06 1633 in Weimar; † 10/04 1675;
   m 24/06 1633 Duke Albrecht of Sachsen-Eisenach (SE-005); * 27/07 1599; † 20/12 1644;
11.   Friedrich Wilhelm II (SA-030); * 12/02 1603; † 22/04 1669;

SA-020 1602-1639 Johann Philipp, Duke of Sachsen-Altenburg
s (SA-010); * 25/01 1597; † 01/04 1639; ‡ Altenburg
Duke of Sachsen-Altenburg from 1602 to 1639;
Ruled jointly with brothers Friedrich (SA-010-8) and Johann Wilhelm (SA-010-9). None of them left male descendants;

Elisabeth, Princess of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 23/06 1593; m 25/10 1618 in Altenburg; † 25/03 1650;
   d Duke Heinrich Julius (Braun.W380-4); * 15/10 1564; † 20/07 1613;
child :
1.   Elisabeth Sophia; * 10/10 1619; † 20/12 1680; ‡ Gotha;
   m 24/10 1636 in Altenburg Duke Ernst I of Sachsen-Gotha (SG-010); * 25/12 1601; † 26/03 1675;

No male descendant.

SA-030 1639-1669 Friedrich Wilhelm II, Duke of Sachsen-Altenburg
s (SA-010); * 12/02 1603; † 22/04 1669;
Duke of Sachsen-Altenburg etc. from 1639 to 1669;

Sofie Elisabeth, Princess of Brandenburg; * 01/02 1616; m(1) 18/09 1638 in Schloss Altenburg; † 16/03 1650;
   d Duke Joachim Friedrich of Brandenburg (Br.052-11-a); *27/01 1546; † 18/07 1608;
no issue ;

Magdalene Sibylle, Princess of Sachsen(043-7); * 23/12 1617; m(2) 11/10 1652 in Dresden; † 06/01 1668;
children :
1.   Christian; * 26/06 1654 (bap.); † 05/06 1663;
2.   Johanna Magdalene; * 14/01 1656; m 25/10 1671 in Altenburg; † 22/01 1686;
   m 25/10 1671 in Altenburg Duke Johann Adolf I of Sachsen-Weissenfels (043a-2); † 1697;
3.   Friedrich Wilhelm III (SA-040); * 12/07 1657; † 14/04 1672;

SA-040 1669-1672 Friedrich Wilhelm III, Duke of Sachsen-Altenburg
s (SA-030); * 12/07 1657; † 14/04 1672;
Duke of Sachsen-Altenburg from 1669 to 1672;

Friedrich Wilhelm left no male descendant; The land went into Sachsen-Gotha and Sachsen-Weimar;


Sachsen-Altenberg anden oprettelse fra 1826 til 1918 (SA-050 til SA-090)
begyndende med kopi af profil (SH-040).

SA-050
=
SH-040
1780-1834 Friedrich, Duke of Sachsen-Hildburghausen and Sachsen-Altenburg
s (SH-030-4); * 29/04 1763; † 29/09 1834;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1780 to 1826;
1826 Sachsen-Hildburghausen was merged with Sachsen-Altenburg;
Duke of Sachsen-Altenburg from 12/11 1826 to 29/09 1834;

*** The new foundation of the Duchy of Sachsen-Altenburg continues here with a copy of SH-040. ***

Charlotte of Mecklenburg-StrelitzDuchess; * 17/11 1769; m 03/09 1785 in Hildburghausen; † 14/05 1818;
   d Duke Karl II of Mecklenburg-Strelitz (Meckl.S004-1); * 10/10 1741; † 06/11 1816;
children :
  1.   Joseph Georg Karl Friedrich; * 12/06 1786; † 30/07 1786;
  2.   Katharina Charlotte Georgine Friederike Sophie Therese; * 17/06 1787; † 12/12 1847;
   m 28/09 1805 at Ludwigsburg Prince Paul of Württemberg; * 19/01 1785; † 16/04 1852;
  3.   Charlotte Auguste; * + † 29/07 1788;
  4.   Joseph Georg Friedrich (SA-060); * 27/08 1789; † 25/11 1868;
  5.   Luise Friederike Marie Karoline Auguste Christiane; * 18/01 1791; † 25/03 1791;
  6.   Therese Charlotte Luise Friederike Amalie; * 08/07 1792; † 26/10 1854;
   m 12/10 1810 in München King Ludwig I of Bavaria (Bav.990); * 25/08 1786; † 29/02 1868;
  7.   Charlotte Luise Friederike Amalie Alexandrine; * 28/01 1794; † 06/04 1825;
   m 24/06 1813 in Weilburg Duke Wilhelm of Nassau-Weilburg; * 14/06 1792; † 20/08 1839;
  8.   Franz Friedrich Karl Ludwig Georg Heinrich; * 13/04 1795; † 28/05 1800;
  9.   Georg Karl (SA-070); * 24/07 1796; † 03/08 1853;
10.   Friedrich Wilhelm Karl Joseph Ludwig Georg; * 04/10 1801; † 01/07 1870;
11.   Maximilian Karl Adolf Heinrich; * 19/02 1803; † 29/03 1803;
12.   Eduard Karl Wilhelm Christian; * 03/07 1804; † 16/05 1852;
   m(1) 25/07 1835 in Sigmaringen Princess Amalie of Hohenzollern-Sigmaringen; * 30/04 1815; † 14/01 1841;
   m(2) 08/03 1842 in Greiz Princes Luise Reuss zu Greiz; * 03/12 1822; † 25/08 1875;
   They got 6 children:
   a)  Therese Amalie Karoline etc.; * 21/12 1836; † 09/11 1914;
     m 16/04 1864 in Altenburg Prince August Bernadotte of Sweden (Sver.052-5); * 24/08 1831; † 04/03 1873;
   b)  Antoinette Charlotte Marie etc.; * 17/04 1838; † 13/10 1908;
     m 22/04 1854 in Altenburg Duke Friedrich I of Anhalt; * 29/04 1831; † 24/01 1904;
   c)  Ludwig Joseph etc.; * 24/09 1839; † 13/02 1844;
   d)  Johann Friedrich etc.; * 08/01 1841; † 25/02 1844;
   e)  Albert Heinrich Joseph etc.; * 14/04 1843; † 22/05 1902;
     m(1) 06/05 1885 in Berlin Princess Marie Elisabeth Louise Friederike of Prussia (Brand.078-6-a-I); * 14/09 1855; † 20/06 1888;
     d Friedrich Karl Nikolaus; †15/06 1885 and gd of King Friedrich Wilhelm II of Prussia; † 07/06 1840;
     m(2) 13/12 1891 in Remplin Duchess Helene of Mecklenburg; * 16/01 1857; † 28/08 1936;
   d Grand Duke Georg Friedrich Karl Joseph of Mecklenburg; *12/08 1779; † 06/09 1860;
   f)  Marie Gasparine Amalie etc.; * 28/06 1845; † 05/07 1930;
     m 12/06 1869 in Altenburg Prince Karl Günther of Schwarzburg-Sondershausen; * 07/08 1830; † 28/03 1909;

SA-060 1834-1848 Joseph Georg Friedrich Ernst Karl, Duke of Sachsen-Altenburg
s (SA-050); * 27/08 1789; † 25/11 1868;
Duke of Sachsen-Altenburg from 1834 til 1848;
Caused by his conservative government, he abdicated during the civil revolution of 1848.
He left no male descendant, and the duchy was inherited by his brother Georg (SA-070);

Amalie of Württemburg, Duchess; * 28/06 1799; m 24/04 1817 in Kirchheim; † 25/11 1868;
children :
1.   Alexandrine Marie Wilhelmine and further nine names; * 14/04 1818; † 09/01 1907;
   m 18/02 1843 in Hannover King Georg V of Hannover (Braun.H-013); * 27/05 1819; † 12/06 1878;
2.   Pauline Friederike Henriette Auguste; * 24/11 1819;; † 11/01 1825;
3.   Henriette Friederike Therese Elisabeth; * 09/10 1823; † 03/04 1915;
4.   Elisabeth Pauline Alexandrine; * 26/03 1826; † 02/02 1896;
   m 10/02 1852 in Hildburghausen Grand Duke Peter II of Oldenburg (Olden.440); * 08/07 1827; † 13/06 1900;
5.   Alexandra Friederike etc.; * 08/07 1830; † 06/07 1911;
   m 11/09 1848 in St. Petersburg Grand Duke Constantine = Konstantin Nikolaievich of Russia (Rus.Z-31-6); * 21/09 1827; † 25/01 1892;
6.   Luise Pauline Caroline Therese; * 04/06 1832; † 29/08 1833;

SA-070 1848-1853 Georg Karl Friedrich, Duke of Sachsen-Altenburg
s (SA-050); * 24/07 1796; † 03/08 1853;
Duke of Sachsen-Altenburg from 1848 to 1853;

Marie Luise Friederike Alexandrine Elisabeth Catharina of Mecklenburg-Schwerin, Duchess; * 31/03 1803; m 07/10 1825; † 26/10 1862;
   d Duke Friedrich Ludwig; * 13/06 1778; † 29/11 1819; (K006-1-b);
children :
1.   Ernst I Friedrich (SA-080); * 16/09 1826; † 07/02 1908;
2.   Albrecht Friedrich August etc.; * 31/10 1827; † 28/05 1835;
3.   Moritz Frans Friedrich etc.; * 24/10 1829; † 13/05 1907;
   m 15/10 1862 in Meiningen Princess Auguste of Sachsen-Meiningen; * 06/08 1843; † 11/11 1919;
   d Duke Bernhard II Erich of Sachsen-Meiningen (SM-090-2);
   They got five children:
   a)  Marie Anne; * 14/03 1864; † 03/05 1918;
     m 16/04 1882 in Altenburg Prince Georg zu Schaumburg-Lippe; * 10/10 1846; † 29/04 1911;
   b)  Elisabeth Auguste Marie Agnes; * 25/01 1865; † 24/03 1927;
     m 27/04 1884 in St. Petersburg Grand Duke Konstantin Konstantinovich; * 22/08 1858; † 15/06 1915;
   c)  Margaretha Marie etc.; * 22/05 1867; † 17/06 1882;
   d)  Ernst II Bernhard (SA-090); * 31/08 1871; † 22/03 1955;
   e)  Luise Charlotte etc.; * 11/08 1873; † 14/04 1953;
     m 06/02 1895, divorced 1918, Duke Eduard of Anhalt; * 18/04 1861; † 13/09 1918;

SA-080 1853-1908 Ernst I Friedrich Paul Georg Nikolaus, Duke of Sachsen-Altenburg
s (S-070); * 16/09 1826; † 07/02 1908;
Duke of Sachsen-Altenburg from 1853 to 1908;

Agnes of Anhalt-Dessau, Princess; * 24/06 1824; m 28/04 1853; † 23/10 1897;
children :
1.   Marie Friederike Leopoldine etc.; * 02/08 1854; † 08/10 1898;
   m 09/04 1873 in Berlin Prince Albrecht of Prussia; * 08/05 1837; † 13/09 1906;
2.   Georg Leopold Ernst etc.; * 01/02 1856; † 29/02 1856;

Ernst I left no male descendant, and he was succeeded by his nephew;

SA-090 1908-1918 Ernst II Bernhard etc., Duke of Sachsen-Altenburg
gs (SA-070), s (SA-070-4); * 31/08 1871; † 22/03 1955;
Duke of Sachsen-Altenburg from 1908 to 1918, abdicated 13/11 1918;

Adelheid zu Schaumburg-Lippe, Princess; * 22/09 1875; m(1) 27/02 1898 in Bückeburg; Divorced 1920; † 27/01 1971;
children :
1.   Charlotte Agnes Ernestine etc.; * 04/03 1899; † 16/02 1989;
   m 11/07 1919 in Hemmelmark Prince Sigismund of Prussia; * 27/11 1896; † 14/11 1978;
2.   Wilhelm Georg Moritz ernst etc.; * 13/05 1900; † 13/02 1991;
3.   Elisabeth Karola Viktoria etc.; * 06/04 1903; † 30/01 1991;
4.   Friedrich Ernst etc.; * 15/05 1905; † 23/02 1985;

Maria Triebel; * 16/10 1893; m(2) (morganatic) 15/07 1934 at Schloss Fröhliche Wierkunft; † 28/02 1955;
no registered issue ;


Sachsen-Eisenach

Første oprettelse af et hertugdømme Eisenach skete 1572 med hertugdømmet Sachsen-Coburg-Eisenach. Staten blev i 1596 delt i Sachsen-Coburg og Sachsen-Eisenach, og sidstnævnte blev fra 1596 styret af Hertug Johann Ernst (038a-4). Johann Ernst døde uden arvinger, og området indgik fra 1638 til dels i Sachsen-Altenburg og til dels i Sachsen-Weimar.

Anden oprettelse skete i 1640, hvor staten blev styret af Albert IV (SE-005) til 1644. Han døde også unden arvinger, og området indgik i Sachsen-Gotha og i Sachsen-Weimar.

Den tredje oprettelse skete i 1662, hvor hertugen blev Adolf Wilhelm (SE-010) søn af Wilhelm den Store (SW-030). Herefter følges hertugrækken gennem profilerne SE-020 til SE-050, hvor slægtens mandlige linje uddøde, og området fra 1741 blev styret i personalunion med Sachsen-Weimar, først ved Hertug Ernst August I (SW-070), og fra 1815 som et storhertugdømme.

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SE-005 1605-1644 Albrecht IV = Albert IV, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SW-020); * 27/07 1599; † 20/12 1644; ‡ Eisenach;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1640 to 1644;
Duke of Sachsen-Weimar from 1605 to 1640;

Dorothea of Sachsen-Altenburg, Princess (SA-010-10); * 1601; † 1675;
no registered issue ;

SE-010 1662-1668 Adolf Wilhelm, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SW-030); * 14/05 1632; † 22/11 1668;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1662 to 1668;

Elisabeth of Braunschweig-Wolfenbüttel, Duchess; * 07/01 1638; m 18/01 1663 in Wolfenbüttel; † 15/02 1687; Her m(1), her m(2) was to (SG-030);
   d Duke August II the Younger of Braunschweig-Wolfenbüttel (W530-7); * 10/04 1579; † 17/09 1666;
children :
1.   Karl August; * 31/01 1664; † 14/02 1665;
2.   Friedrich Wilhelm; * 02/02 1665; † 03/05 1665;
3.   Adolf Wilhelm; * 26/06 1666; † 11/12 1666;
4.   Ernst August; * 28/08 1667; † 08/02 1668;
5.   Wilhelm August (SE-015); * 30/11 1668; † 23/02 1671;

SE-015 1668-1671 Wilhelm August, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SE-010); * 30/11 1668; † 23/02 1671;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1668 to 1671, but only nominal, he was a baby;

SE-020 1671-1686 Johann Georg I, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SW-030); * 12/07 1634; † 19/09 1686; ‡ Eisenach;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1671 to 1686;

Johanetta of Sayn-Wittgenstein, Countess; * 27/08 1626; m 29/05 1661 in Wallau; † 28/09 1701;
children :
1.   Eleonore Erdmunte Luise; * 13/04 1662; † 19/09 1696; ‡ Freiberg Cathedral;
   m(1) 04/11 1681 in Eisenach Markgraf Johann Friedrich of Brandenburg-Ansbach (Brand.061); * 18/10 1654; † 22/03 1686;
   m(2) 17/04 1692 in Leipzig Elector Johann Georg IV of Sachsen (046); * 18/10 1668; † 27/04 1694;
    no issue ;
2.   Friedrich August; * 30/10 1663; † 19/09 1684 killed in battle at Pressburg;
3.   Johann Georg II (SE-030); * 24/07 1665; † 10/11 1698;
4.   Johann Wilhelm (SE-040); * 17/10 1666; † 14/01 1729;
5.   Maximilian Heinrich; * 17/10 1666; † 23/07 1668;
6.   Luise; * 18/04 1668; † 26/06 1669;
7.   Friederike Elisabeth; * 05/05 1669; † 12/11 1730;
   m 07/01 1698 in Jena Duke Johann Georg of Sachsen-Weissenfels(043a-2-d); * 13/07 1677; † 16/03 1712;
8.   Ernst Gustav; * 28/08 1672; † 16/11 1672;

SE-030 1686-1698 Johann Georg II, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SE-020); * 24/07 1665; † 10/11 1698 of smallpox;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1686 to 1698;

Sofie Charlotte of Württemberg, Duchess; * 22/02 1671; m 20/09 1688 in Kirchheim; † 11/09 1717;
no issue ;

SE-040 1698-1729 Johann Wilhelm, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SE-020); * 17/10 1666; † 14/01 1729;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1698 to 1729;

Amalie of Nassau-Dietz, Countess; * 25/11 1655; m(1) 28/11 1690 in Oranjewoud, Friesland; † 16/02 1695;
children :
1.   Wilhelm Heinrich (SE-050); * 10/11 1691; † 26/07 1741;
2.   Albertine Johannette; * 28/02 1693; † 01/04 1700;

Christine Juliane of Baden-Durlach, Princess; * 12/09 1678; m(2) 27/02 1697 in Wolfenbüttel; † 10/07 1707;
children :
3.   Johannette Antoinette Juliane; * 31/01 1698; † 13/04 1726;
   m 09/05 1721 in Eisenach Duke Johann Adolf II of Sachsen-Weissenfels (043a-2-j); * 04/09 1685; † 16/05 1746;
4.   Karoline Christine; * 15/04 1699; † 25/07 1743;
   m 24/11 1725 in Eisenach Landgraf Karl I of Hessen-Philippsthal; * 23/09 1682; † 08/05 1770;
5.   Anton Gustav; * 12/08 1700; † 04/10 1710;
6.   Charlotte Wilhelmine Juliane; * 27/06 1703; † 17/08 1774;
7.   Johannette Wilhelmine Juliane; * 10/09 1704; † 03/01 1705;
8.   Karl Wilhelm; * 09/01 1706; † 24/02 1706;
9.   Karl August; * 10/06 1707; † 22/02 1711;

Magdalene Sibylle of Sachsen-Weissenfels, Princess; * 03/09 1673; m(3) 28/07 1708 in Weissenfels; † 28/11 1726;
   d Duke Johann Adolf I of Sachsen-Weissenfels (043a-2-j);
children :
10.   Johanna Magdalene Sophie; * 19/08 1710; † 26/02 1711;
11.   Christiane Wilhelmine; * 03/09 1711; † 27/11 1740;
   m 26/11 1734 in Eisenach Prince Karl of Nassau-Usingen; * 01/01 1712; † 21/06 1775;
12.   Johann Wilhelm; * 28/01 1713; † 08/05 1713;

Marie Christine Felizitas of Leiningen-Heidesheim, Countess; * 29/12 1692; m(4) 29/05 1727 in Schloss Philippsruhe; † 03/06 1734;
no issue ;

SE-050 1729-1741 Wilhelm Heinrich, Duke of Sachsen-Eisenach
s (SE-040); * 10/11 1691; † 26/07 1741;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1729 to 1741;

Albertine Juliane of Nassau-Idstein, Princess; * 29/03 1698; m(1) 15/02 1713 in Idstein; † 09/10 1722;
no issue ;

Anna Sofie Charlotte of Brandenburg-Schwedt, Markgrafin; * 24/12 1706; m(2) 03/06 1723 in Berlin; † 03/01 1751;
no issue ;

Wilhelm left no male descendant, and Sachsen-Eisenach merged with Sachsen-Weimar and the result was the Duchy Sachsen-Weimar-Eisenach with Duke Ernst August I (SW-070).


Sachsen-Lauenburg

Lauenburgs område har sin hovedudstrækning øst for en linje mellem Lübeck og Hamburg
og mod øst grænsende til Mecklenburg.
Lauenburg har til tider også omfattet arealer vest for Elben,
men gennem flere udskiftninger til bl.a. Hannover
har hertugdømmets centrum været omkring Lauenburg og Ratzeburg.

Fra 1260 havde Sachsen været styret af Albert I's (025) to sønner Albert II (026) og Johann I (SL-010), men da Johann I abdicerede i 1282 overtog hans tre sønner Johann II (SB-010), Eric I (SR-020) og Albert III (SR-010) styret sammen med onklen Albert II (026) til 1296, hvor landet deltes så:
(026) Albert II fik Sachsen-Wittenberg;
(SB-010) Johann II fik Sachsen-Lauenburg sammen med broder Eric I og Albert III;
(SR-020) Eric I fik Sachsen-Lauenburg sammen med broder Johann II og Albert III;
(SR-010) Albert III fik Sachsen-Lauenburg sammen med broder Eric I og Johann II;
De tre brødre regerede sammen til 1305, hvor landet igen deltes, og
(SB-010) Johann II fik Sachsen-Mölln,
(SR-020) Eric I fik Sachsen-Bergedorf, og
(SR-010) Albert III fik Sachsen-Ratzeburg;
Indtil 1308, hvor Albert III døde og lod enken arve styret, som administreredes af hendes to svogre Johann II og Eric I,
Indtil 1315, hvor områderne justeredes uden yderligere opdeling,
men i 1338 døde Eric I, og hans søn Eric II (SR-030) overtog
hertugdømmet Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg til dennes død 1368;

For oversigtens skyld gentages nogle af personprofilerne under forskellige af de delte hertugdømmer.

SL-010 1260-1282 Johann I, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (025); Johann was (025-11) * 1249; † 30/07 1285;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1260 to 1282;
Abdicated 1282;
Three sons were co-rulers with uncle Albert II (026) to 1296;

Ingeborg of Sverige, Princess; * 1247; m 1270 c.; † 30/06 1302;
   d Birger Jarl og Ingeborg d Erk X of Sweden.
children :
1.   Johann II (SB-010); * 1275; † 22/04 1322;
2.   Albrecht III (SR-010); * 1281; † 00/10 1308;
3.   Erich I (SR-020); * 1280 c.; † 1360;
4.   Elisabeth; * ?; † before 1306;
   m 1287 Duke Waldemar IV of Sønderjylland (Schleswig) (Dan.118-2-2a); † 1312; he was gs King Abel (Dan.118);
5.   Helene; * ?; † after 1332;
   m(1) Count Günther IX of Schwarzburg; † 1289;
   m(2) 14/02 1294 Count Adolf VI of Holstein-Schauenburg (Hols.HS-01); * 1256; † 13/05 1315;
6.   Sofie; * ?; † 13/12 1319; Prioress at Plötzkau;


Sachsen-Bergedorf

Linjen Sachsen-Bergedorf opstod 1303, men hed kortvarigt fra 1303 til 1321 Sachsen-Mölln og derefter Sachsen-Bergedorf-Mölln til 1401, hvor linjen uddøde,
og området indgik i Sachsen-Ratzeburg-Lauenburglinjen.

Linjen Bergedorf-Mölln nåede at blive regeret af hertugerne
Johann II (SB-010) og III (SB-030), Albert IV (SB-020) og V (SB-040) samt Erich III (SB-050).

SB-010 1282-1322 Johann II, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SL-010); * 1275; † 22/04 1322;
Duke of Sachsen, co-ruler with brothers from 1282-1296;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1296 to 1303;
Duke of Sachsen-Mölln from 1303 to 1315;
Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln from 1315 to 1322;

The widow Elisabeth was regent on behalf of their son Albrecht IV (SB-020) from 1322 to 1330; She m(2) junior King Erik.

Elisabeth of Holstein-Rendsburg; * 1300; m 1315; † 1340 c.;
   d (Hols.R-01-4) children :
1.   Albrecht IV (SB-020); * 1315; † 1343;

SR-010 1282-1308- Albrecht III = Albert III, Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg
s (SL-010); * 1281; † 00/10 1308;
Duke of Sachsen from 1282 to 1296, co-ruler with brothers and uncle;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1282 to 1303;
Duke of Sachsen-Ratzeburg from 1303 to 1308;
Albrecht III's wife inherited the land 1308 and let it be administered by her brothers-in-law Johann II and Erich I;
After her death 1315 Johann II and Erich I relocated the land, and Erich kept the parts called S.-Ratzeburg-Lauenburg, and Johann II kept S.-Bergedorf-Mölln;

Margaret of Brandenburg-Salzwedel; * 1270; m 1302; † 01/05 1315;
   d Markgraf Albrecht III of Brandenburg (Br.020-3);
   It was Margaret's second marriage. Her first was to King Przemysl II of Poland (Pol.PI-17 m(3)) with whom she also had to children;
Her children with Albert III :
1.   Albert; * ?; † 1344; m Sophia of Ziegenhain;
2.   Erich; * ?; † 1338;

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-020 1282-1338 Erich I, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SL-010); * 1275; † 1361;
Duke of Sachsen, co-ruler with brothers, from 1282 to 1296;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1296 to 1303 with Albert III and Johann II;
Duke of Sachsen-Bergedorf from 1303 to 1321;
Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg from 1308 to 1338 after Albert III and followed by Erich II;
Abdicated 1338;

Elisabeth of Pomerania; * 1291; m 1316 or 1318; † after 16/10 1349 or 1369;
   d Duke Bogislaw IV of Pomerania (Pol.PO-13-4);
children :
1.   Erich II (SR-030); * 1318 c.; † 1368;
2.   Johann; * ?; † 14/03 1372; Bishop of Cammin 1344-1372;
3.   Albrecht; * + † c. 1334-1383;
4.   Magnus; * + † -1346-;
5.   Helene; * + † after 1354;
   m 25/04 1338 Count Johann II of Hoya-Bruchhausen; † 27/12 1377;
6.   Jutta; * ?; † after 1354;
   m Gerard III of Hoya-Nienburg (a.d. Weser); † 1383;

SB-020 1330-1343 Albert IV, Duke of Sachsen-Bergendorf-Mölln, part of Sachsen-Lauenburg
s (SB-010); * 1315; † 00/02 1343;
Duke of Sachsen-Bergendorf-Mölln from 1322 to 1343;
From 1322 to 1330 he ruled with his mother as regent;

Beate of Schwerin; * 1329 c.; m(1) 1334; † 1340 c.;
   d Count Gunzelin VI of Schwerin; (Meckl.A003-1-c)); † 1327;
children :
1.   Johann III (SB-030); * 1330 c.; † 1354 or 1356;
2.   Albrecht V (SB-040); * 1330 c.; † 15/11 1367;
3.   Erich III (SB-050); * after 1330; † 31/05 1401;

Sofie of Mecklenburg-Güstrow; * ?; m(2) 1341; † 05/09 1364;
   d Lord Johann II der Balde of Werle-Parchim-Güstrow (Meckl.M004-2-b)-II-Sofie); † 27/08 1337;
no issue ;

SB-030 1343-1356 Johann III, Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln
s (SB-020); * 1318 or 1320; † 1354 or 1356;
Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln from 1343 to 1356;

SB-040 1356-1370 Albrecht V = Albert V, Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln
s (SB-020); * 1330 c.; † 1370;
Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln from 1356 to 1370;

Katharina of Mecklenburg-Güstrow (Meckl.M004 - 2 - b)-II- — N - Kath.); * ?; m 25/01 1366; † after 17/12 1402;
   d Lord Nicholas III of Werle-Güstrow; between 1311 and 1337; † 1360-1361;
no issue ;

SB-050 1370-1401 Erich III, Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln
s (SB-020); * 1330 c.; † 1401;
Duke of Sachsen-Bergedorf-Mölln from 1370 to 1401;


Sachsen-Ratzeburg

Samtidig med Bergedorf-Mölln-linjen blev oprettet i 1303 blev linjen
Ratzeburg-Lauenburg oprettet, men hed kortvarigt frem til 1321 Sachsen-Bergedorf-Lauenburg
(derefter overgik Bergedorf-navnet til den anden linje).

Ratzeburg-Lauenburg-linjens regenter fra 1303 til 1401 var Erich I + II + IV (SR-020, SR-030 og SR-040).


Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-020 1282-1338 Erich I, Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg
s (SL-010); * 1275; † 1361;
Duke of Sachsen, co-ruler with brothers, from 1282 to 1296;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1296 to 1303 with Albert III and Johann II;
Duke of Sachsen-Bergedorf from 1303 to 1321;
Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg from 1308 to 1338 after Albert III and followed by Erich II;
Abdicated 1338;

Elisabeth of Pomerania; * 1291; m 1316 or 1318; † after 16/10 1349 or 1369;
   d Duke Bogislaw IV of Pomerania (Pol.PO-13-4);
children :
1.   Erich II (SR-030); * 1318 c.; † 1368;
2.   Johann; * ?; † 14/03 1372; Bishop of Cammin 1344-1372;
3.   Albrecht; * + † c. 1334-1383;
4.   Magnus; * + † -1346-;
5.   Helene; * + † after 1354;
   m 25/04 1338 Count Johann II of Hoya-Bruchhausen; † 27/12 1377;

SR-030 1338-1368 Erich II, Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg
s (SR-020); * 1318 c.; † 1368;
Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg from 1338 to 1368;

Agnes of Holstein; * ?; m 1349 c.; † 1386 or 1387;
   d Count Johann III of Holstein-Plön (Holst.O-09); * 1297 c.; † 1359;
children :
1.   Erich IV (SR-040); * 1354; † 21/06 1412;
2.   Agnes; * ?; † after 07/01 1387;
   m 24/06 1363 Duke Wilhelm of Braunschweig-Lüneburg (Braun.W220); † 23/11 1369;
3.   Jutta; * ?; † 1388;
   m 1377 c. Duke Bogislaw VI of Pomerania; † 07/03 1393;
4.   Mechthilde; * ?; † 1405; Abbess of Weinhausen from 1386 to 1405;

SR-040 1368-1412 Erich IV, Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg
s (SR-030); * 1354; † 21/06 1412;
Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg from 1368 to 1412;

Sofie of Braunschweig; * ?; m 08/04 1373; † 28/05 1416;
   d DukeMagnus Magnus II of Braunschweig-Lüneburg * c. 1328; † 26/07 1373;
children :
1.   Erich V (SR-050); * after 1373; † 1435;
2.   Johann IV (SR-060); * after 1373; † 1414 killed in battle;
3.   Albrecht; * ?; † 20/03 1421 killed in battle, was a canon in Hildesheim;
4.   Magnus; * ?; † 21/09 1452; Bishop of Hildesheim and Cammin;
5.   Bernhard II (SR-070); * ?; † 16/07 1463;
6.   Otto; * + † ? -1431-;
7.   Agnes; * ?; † 1415 c.;
   m before 23/03 1399 Count Albrecht II of Holstein-Schauenburg / Holstein-Rendsburg (R-06); † 28/09 1403;
8.   Katharina; * ?; † after 18/11 1448;
   m(1) Johann VII of Mecklenburg-Werl (M004 - 2 - b) - II line); † 1414;
   m(2) 1417 c. Duke Johann IV of Mecklenburg-Schwerin (H005); † 1422;
9.   Sofie; * 1395 c.; † 1462;
   m Duke Wartislaw IX of Pomerania (Pol.PO-34); * 1400; † 17/04 1457;


Sachsen-Ratzeburg

Bergedorf-Mölln-linjen uddøde 1401 og området overgik til Ratzeburg-Lauenburglinjen,
og staten fik til 1689 regenterne med ID-numrene (SR-050) til (SR-160).

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-050 1401-1435 Erich V, Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg
s (SR-040); * after 1373; † 1435;
Duke of Sachsen-Ratzeburg-Lauenburg from 1401 to 1435;
He ruled jointly with his father until 1412;

Elisabeth of Holstein; * ?; m(1) 1404; † 25/01 1416;
   d Count Nikolaus of Holstein-Rendsburg (Holst.R05); * c. 1321; † 1397;
no issue ;

Elisabeth of Weinsberg; * 1397; m(2) before 1422; † after 26/01 1498;
child :
1.   Heinrich; * 1430 c.; † 22/08 1437;

SR-060 1412-1414 Johann IV, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-040); * after 1373; † 00/04 1414 killed in battle;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1412 to 1414;


Sachsen-Lauenburg

Den askaniske slægt mistede i 1356 retten som valgmænd for
Sachsen til Wittenberglinjen af Wettinslægten,
og efter nogle forsøg på at genvinde magten måtte askanierne
til sidst opgive det, og navnet på hertugdømmet ændredes derfor til
Sachsen-Lauenburg fra omkring år 1412.

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-070 1436-1463 Bernhard II, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-040); * 1385-1393; † 16/07 1463;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1436 to 1463;

Adelheid of Pomerania; * 1410; m 02/02 1429; † after 1445;
   d Duke Bogislaw VIII of Pomerania (Pol.PO-27); * 1364; † 11/02 1418;
children :
1.   Johann V (SR-080); * 18/07 1439; † 15/08 1507;
2.   Sofie; * before 1430; † 09/09 1473;
   m 1444 Duke Gerhard VIII of Jülich and Berg; † 1475;

SR-080 1463-1507 Johann V of Sachsen-Lauenburg, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-070); * 18/07 1439; † 15/08 1507;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1463 to 1507;

Dorothea of Brandenburg; * 1446 or 1448; m12/02 1464 in Lüneburg; † 00/03 1519;
   d Markgraf Friedrich II of Brandenburg (Brand.BR-035); * 19/11 1413; † 10/02 1471;
children :
(No birth dates available, listed with male before female profiles)
  1.   Erich; † 20/10 1522; Bishop of Hildesheim and Münster 1508-1522;
  2.   Magnus I (SR-090); † 01/08 1543;
  3.   Bernhard; † 03/01 1524; Canon in Köln and Magdeburg;
  4.   Johann; † 20/11 1547; Bishop of Hildesheim 1504-1527;
  5.   Rudolf; † 1503;
  6.   Heinrich; † young;
  7.   Friedrich; † before 1501;
  8.   Adelheid; † young;
  9.   Sofie; * 1470 c.; † 1502;
   m 29/11 1491 Count Anton I of Holstein-Schauenburg; * 1439; † 22/12 1526;
10.   Katharina; became a nun in Rheinbeck;
11.   Elisabeth; † after 1542;
   m 26/08 1494 Duke Heinrich IV of Braunschweig-Grubenhagen (Braun.W276); * 1460 c.; † 09/12 1526;
12.   Anna; † 09/08 1504;
   m (1) 1490 Count Joahnn of Lindau-Ruppin; † 14/06 1500;
   m(2) 1503 c. Count Friedrich of Spiegelberg; † 05/03 1537;

SR-090 1507-1543 Magnus I, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-080); * 01/01 1470; † 01/08 1543;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1507 to 1543;

Katharina of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 1488; m 17/11 or 20/11 1509 in Wolfenbüttel; † 29/06 1563;
   d Duke Heinrich I / VIII of Braunschweig-Wolfenbüttel (Braun.W330);
children :
1.   Franz I (SR-100); * 1510; † 19/03 1581;
2.   Dorothea; * 09/07 1511; † 07/10 1571 in Sønderborg;
   m 29/10 1525 in Lauenburg King Christian III of Danmark (Dan.133); * 12/08 1503; † 01/01 1559;
3.   Katharina; * 24/09 1513; † 23/09 1535;
   m 24/09 1531 in Stockholm King Gustaf I Wasa of Sverige (Sve.035); * 12/05 1496; † 29/09 1560;
4.   Sofie; * ?; † 13/05 1571;
   m 01/01 1537 in Oldenburg Count Anton I of Oldenburg-Delmenhorst (Olden.260); * 1505; † 1573;
5.   Klara; * 13/12 1518; † 27/03 1576;
   m 29/09 1547 in Neuhaus Duke Franz of Braunschweig-Giffhorn (Braun.W249c-7); * 23/11 1508; † 23/11 1549;
6.   Ursula; * ?; † 31/12 1577;
   m 24/05 1551 in Schwerin Duke Heinrich III of Mecklenburg-Schwerin, his m(3); * 1479; † 1552;

SR-100 1543-1581
1573-1581
Franz I = Francis I, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-090); * 1510; † 19/03 1581;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1543 to 1571, when he resigned in favour of his son Magnus;
Took over the reigning role again in 1573 to 1581;

Sibylle of Sachsen-Freiberg; * 02/05 1515; m 19/03 1581 in Dresden; † 18/07 1592;
   d Duke Heinrich V der Fromme (038c-1); * 16/03 1473; † 18/08 1541;
children :
1.   Albrecht = Albert; * 1542; † 1544;
2.   Magnus II (SR-110); * 1543; † 14/05 1603;
3.   Dorothea; * 11/03 1543; † 05/04 1586;
   m 10/12 1570 in Osterode Duke Wolfgang of Braunschweig-Grubenhagen (Braun.W279a); * 1531; † 1595;
4.   Franz II (SR-120); * 10/08 1547; † 02/07 1619;
5.   Heinrich; * 11/11 1550; † 23/04 1585; Archbishop of Bremen 1566-1585;
6.   Moritz( see SR-120); * 1551; † 02/11 1612;
   m 25/11 1581, divorced 1582, Katharine of Spörck;
7.   Friedrich; * 1554; † 30/11 1586; a canon in Bremen and Köln;
8.   Ursula; * 1551-1552; † 12/10 1620;
   m 1580 Duke Heinrich I of Braunschweig-Dannenberg (Braun.W520); * 1533; † 1598;
9.   Sidonie Katharina; * ?; † 00/07 1594;
   m(1) 25/11 1567 in Teschen Duke Wenzel Adam of Teschen: * 1524; † 1579;
   m(2) 17/02 1586 in Teschen Emmerich III of Forgach, Obergespan of Trentschin;

SR-110 1571-1573 Magnus II, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-100); * 1543; † 14/05 1603;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1581 to 1603;
However, he only ruled 1571 to 1573 while his father had resigned the dukedom;
Magnnus was imprisoned from 1588 to 14/05 1603;

Sophia = Sofie of Sverige, Princess; * 29/0 1547; m 04/07 1568; † 17/03 1611;
   d King Gustav I Wasa of Sverige (Sver.035-9); * 12/05 1495; † 29/09 1560;
children :
1.   a son; * ?; † 1573;
2.   Gustav; * 31/08 1570; † 11/11 1597;
     Had only illegitimate issue;

SR-120 1603-1619 Franz II, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-100); * 10/08 1547; † 02/07 1619;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1603 to 1619;
His brother Duke Moritz = Maurice (SR-100-6) ruled jointly with Franz II until 02/11 1612;

Margarete of Pomerania; * 19/03 1553; m(1) 26/12 1574 in Wolgast; † 07/09 1581 in Ratzeburg;
   d Philip I the Pious of Pomerania-Wolgast (PO-043); † 14/02 1560;
children :
  1.   Maria; * 18/02 1576; † 13/03 1625; A nun at Gandersheim;
  2.   August (SR-130); * 17/02 1577; † 18/01 1656;
  3.   Philipp; * 17/08 1578; † 18/04 1605;
  4.   Katharina Ursula; * 18/04 1580; † 18/04 1611;

Marie of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 13/02 1566; m(2) 10/11 1582; † 13/08 1626;
   d Duke Julius of Braunschweig-Wolfenbüttel (W370); * 29/06 1528; † 03/05 1589;
children :
  5.   Franz Julius; * 13/09 1584; † 08/10 1634;
   m 14/05 1620 Duchess Agnes of Württemberg; * 07/05 1592; † 25/11 1629;
     They got 7 children between 1621 and 1629. One lived almost 2 years - the six lived less than one year;

  6.   Julius Heinrich (SR-140); * 09/04 1586; † 20/11 1665;
  7.   Ernst Ludwig; * 07/06 1587; † 15/07 1620 killed in battle at Aschau;
  8.   Hedwig Sibylle; * 15/10 1588; † 04/06 1635;
  9.   Juliane; * 26/12 1589; † 01/12 1630;
   m 01/08 1627 Duke Friedrich of Holstein-Norburg (Glyksb.N02); * 26/11 1581; † 22/07 1658;
10.   Sabine Katharina; * 01/05 1591; † 02/05 1591;
11.   Joachim Sigismund; * 31/05 1593; † 10/04 1629;
12.   Franz Karl; * 02/05 1594; † 30/11 1660;
   m(1) 19/09 1628 in Barth Princess Agnes of Brandenburg; * 27/07 1584; † 16/03 or 26/03 1629;
   m(2) 27/08 1639 Princess Katharina of Brandenburg; * 28/05 1602; † 27/08 1644;
   m(3) Countess Chritine Elisabethof Meggau; † 1689 c.
13.   Rudolf Maximilian; * 18/06 1596; † 01/10 1647;
   m Anna Catharina de Dulcina;
14.   Hedwig Marie; * 07/08 1597; † 29/08 1644;
   m 1636 Princess Annibale Gonzaga di Bozzolo; * 1602; † 02/08 1668;
15.   Franz Albrecht; * ;31/10 1598 † 10/06 1642 killed in battle at Schweidnitz;
   m(1) unknown name; † 07/10 1625;
   m(2) 21/02 1640 in Güstrow Duchess Christine Margarete of Mecklenburg-Güstrow (Meckl.H020-3); * 31/03 1615; † 06/08 1666 in Wolfenbüttel;
16.   Johann Georg; * 08/02 1600; † 04/02 1601;
17.   Sofie Hedwig; * 24/05 1601; † 21/02 1660;
   m 23/05 1624 in Neuhaus Duke Philipp of Holstein-Glücksburg (Glyksb.A02); * 15/03 1584; † 27/09 1663;
18.   Franz Heinrich; * 09/04 1604; † 26/11 1658;
   m 13/12 1637 in Treptow Countess Marie Juliane of Nassau-Siegen; * 14/08 1612; † 21/01 1665;
     They got:
     a)  Katharina Marie Sofie; * 25/12 1640; † 12/07 1641;
     b)  Christine Juliane; * 23/03 1642; † 11/05 1644;
     c)  Erdmunthe Sofie; * 05/06 1644; † 22/08 1689;
       m 31/10 1665; Duke Gustav Rudolf of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.H021); * 26/02 1632; † 14/05 1670;
     d)  Franz; * + † 14/05 1645;
     e)  Eleonora Charlotte; * 08/08 1646; † 26/01 1709;
       m 31/10 or 01/11 1676 Duke Christian Adolf I of Holstein-Sonderburg (Glyksb.B01b); * 1641; † 11/01 1702;
     f)  Erdmann; * 06/10 1649 ; † 24/05 1660;

SR-130 1619-1656 August, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-120); * 17/02 1577; † 18/01 1656 in Lauenburg;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1619 to 1656;

Elisabeth Sofie of Holstein-Gottorp, Princess; * 12/10 1599; m(1) 05/03 1621 in Husum; † 25/11 1627;
   d Duke Johann Adolf of Slesvig-Holstein-Gottorp (Holst.A-04-2); * 27/02 1575; † 31/03 1616;
children :
1.   Sofie Margrete; * 06/08 1622; † 06/03 1637;
2.   Franz August; * 04/07 1623; † 19/04 1625;
3.   Anna Elisabeth; * 23/08 1624; † 27/05 1688;
   m 02/04 1665 in Lübeck Landgraf Wilhelm Christof of Hesse-Homburg; * 1625; † 1681; Divorced 1672;
4.   Sibylle Hedwig; * 30/07 1625; † 01/08 1703;
   m 1653 Duke Franz Erdmann of Sachsen-Lauenburg (SR-150); * 25/02 1629; † 30/07 1666;
5.   Johann Adolf; * 22/10 1626; † 23/04 1646;
6.   Philipp Friedrich; * 11/11 1627; † 16/11 1627;

Katharina, Countess of Oldenburg; * 20/09 1582; m(2) 04/06 1633; † 29/02 1644;
   d Count Johann XVI of Oldenburg-Delmenhorst (Oldenb.270-4); * 09/09 1540; † 12/11 1603;
no issue ;

SR-140 1656-1665 Julius Heinrich, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-120); * 09/04 1586 in Wolfenbüttel; † 20/11 1665 in Prague;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1656 to 1665;

Anna of Ostfriesland; * 26/06 1562; m(1) 07/03 1617 in Grabow; † 21/04 1621;
no issue ;

Elisabeth Sofie of Brandenburg, Princess; * 04/07 or 13/07 1589; m 27/02 1628 in Theusing; † 24/12 1629;
   d Elector of Brandenburg Johann Georg Oeconomus (Brand.BR-051-22); * 11/09 1525; † 18/01 1598;
child :
1.   Franz Erdmann (SR-150); * 25/02 1629; † 30/07 1666;

Anna Magdalene of Lobkowitz; * ?; m 18/08 1632 in Wien; † 07/09 1668;
children :
2.   Julius Heinrich; * 10/06 1633; † 21/02 1634;
3.   Franziska; * 02/06 1634; † 20/11 1634;
4.   Maria Benigna Franziska; * 10/07 1635; † 01/12 1701;
   m 04/06 1651 Duke Octavio Piccolomini of Amalfi; * 1599; † 10/08 1656;
5.   Franz Wilhelm; * 17/04 1639; † 28/06 1639;
6.   Franziska Elisabeth; * + † 21/02 1640;
7.   Julius Franz (SR-160); * 16/09 1641; † 30/09 1689;

SR-150 1665-1666 Franz Erdmann
s (SR-140); * 25/02 1629; † 30/07 1666;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1665 to 1666;

Sibylle Hedwig of Sachsen-Lauenburg (SR-130-4); * 30/07 1625; m 1653 or 1654; † 01/08 1703;
no registered issue ;

SR-160 1666-1689 Julius Franz, Duke of Sachsen-Lauenburg
s (SR-140); * 16/09 1641; † 30/09 1689;
Duke of Sachsen-Lauenburg from 1666 to 1689;

Julius Franz was the last male member of the Ascania family;

Pfalzgrafin Hedwig of Sulzbach; * 15/04 1650; m 09/04 1668; † 23/11 1681;
children :
1.   Maria Anna Theresia; * 18/09 1670; † 25/12 1671;
2.   Anna Maria Franziska; * 13/06 1672; † 15/10 1741;
   m(1) 29/10 1690 in Raudnitz Pfalzgraf Philipp Wilhelm of Neuburg; * 1668; † 1693;
   m(2) 02/07 1697 in Düsseldorf Giovanni di Medici; * 1671; † 09/07 1707;
3.   Franziska Sibylla Augusta (SR-170); * 21/01 1675; † 10/07 1733;
   m 27/03 1690 in Raudnitz Markgraf Ludwig Wilhelm of Baden-Baden (BB-090); * 1655; † 1707;

SR-170 1689 Franziska Sibylla Augusta, Duchess of Sachsen-Lauenburg
s (SR-160); * 21/01 1675; † 10/07 1733;
Duchess of Sachsen-Lauenburg in her own right from 1689;

According to the Saxe-Lauenburgian laws female succession were possible through Duchess Franziska Sibylle. However, her ascension to the throne was inhibited by the neighbouring Duke Georg Wilhelm of Braunschweig-Lüneburg state (SR-180), who invaded Sachsen-Lauenburg.
The conflict were settled 09/10 1693 with the "Hamburger Vergleich = The Hamburg Comparison" which gave the right of government to the de facto Duke Georg Wilhelm.


Ludwig Wilhelm, Markgraf of Baden-Baden; * 08/04 1655; m 27/03 1690; † 04/01 1707;
children :
1.   Leopold William; * 28/11 1694; † 00/03 1695 or 19/05 1696;
2.   Charlotte; * 07/08 1696; † 16/01 1700;
3.   Charles Joseph; * 30/09 1697; † 09/03 1703;
4.   Wilhelmine; * 14/08 1700; † 16/05 1702;
5.   Louise; * 08/05 or 09/05 1701; † 23/09 1707;
6.   Ludwig Georg Simpert, Markgraf of Baden-Baden; * 07/06 1702; † 22/10 1761;
   m(1) Maria Anna of Schwarzenberg;
   m(2) Maria Anna of Bavaria;
7.   William George Simpert; * 05/09 1703; † 16/02 1709;
   m Duke Louis d'Orléans;
8.   Auguste Marie Johanna; * 1704; † 1726;
   m 13/07 1724 Duke Louis I of Orléans;
9.   August Georg Simpert, Markgraf of Baden-Baden; * 14/01 1706; † 21/10 1771;
   m Marie Victoire d'Arenberg;

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-180 1689 or 1702
1705
Georg II Wilhelm = George II William
s (Braun.W575); * 26/011 1624; † 28/08 1705;

COPY OF BRAUNSCHWEIG H-002

Duke of Braunschweig-Calenberg 1648;
Duke of Braunschweig-Celle 1665-1703;
Duke of Braunschweig-Dannenberg 1673;
Duke of Sachsen-Lauenburg 1689 or 1702 to 1705;

Duke Georg II Wilhelm invaded with his troops Sachsen-Lauenburg and thus inhibited the ascension of Duchess Franziska Sibylle Auguste (SR-170) as Duchess regnant in Sachsen-Lauenburg from 1689.

Emperor Leopold I invaded Hadelnland - a smaller part of Lauenburg - which he held in "custody" until 1731.

The conflict continued after 1705 and was eventually settled 1728 by the Emperor Karl VI ( son of Leopold I) who enfeoffed Duke George II Augustus of Braunschweig-Lüneburg with the duchy (the grandson of Georg Wilhelm and also King George II of G.B.


Eléonore Desmier d'Olbreuse, created Frau von Harburg 1674, Countess of Wilhelmsburg 1674-1680, Princess of Braunschweig-Lüneburg 1680;
* 00/01 1639; m 02/04 and 12/04 1665 in Celle; † 05/02 1722;
After the divorce she was created Princess of Ahlden 1694, where she was imprisoned. She died in Celle;
child :
1.   Sofie Dorothea; * 05/09 or 10/09 1666; † 02/11 or 13/11 1726;
     m 21/11 1682 Prince Georg Ludwig of Hannover =
     King George I of Great Britain (Engl. 036); * 28/05 1660; † 11/06 1727;
     They were cousins and were divorced 28/12 1694;

SR-190 1714-1727 George I Ludwig
Great-grandson of (Eng.030); * 28/05 1660; † 11/06 1727 at Osnabrück; ‡ Hannover;
Father: Ernest August, Duke of Braunschweig-Lüneburg and elector of Hannover;
Mother: Sophia of the Palatinate (Pal. 021-12), electress of Hannover, d Queen Elizabeth of Bohemia (Boh. 610), who was a daughter of James I (Eng.30-3);

PARTLY COPY OF ENGLAND PROFILE 036

King of England from 01/08 1714 as George I;
Arrived with (Eng.037) 18/09 1714;
Crowned 20/10 1714;
Electoral Prince of Hannover from 1698;
Duke of Celle from 1705;
Duke of Braunschweig-Lüneburg; Duke of Sachsen-Lauenburg (personal union);

Origin:
James I's d Elizabeth m Frederick of Rhine and Bohemia;
their d Sophia (of 11 children) m Ernest Augustus Elector of Hannover † 1698;
their eldest of 7 was George.
George became heir to the throne of England when his mother, Sophia, died 30/05 1714.

Duchess Sophia Dorothea of Zell (Celle or of Braunschweig-Lüneburg); * 05/09 1666; m 21/11 1682 (cousins); divorced 28/12 1694; † 02/11 1726;
d George William, Duke of Braunschweig & Celle (SR-180);
children :
1.   George (Eng.037); * 30/10 1683; † 25/10 1760;
2.   Sophia Dorothea; * 16/03 or 26/03 1687; † 28/06 1757;
   m 17/11 1706 Frederick William I of Prussia; * 15/08 1688; † 31/05 1740;

SR-200 1727-1760 George II, King of England
s (Eng.036); * 30/10 1683; † 25/10 1760; ‡ Westminster Abbey;
King from 11/06 1727;
Proclaimed in London 15/06 1727;
Crowned 04/10 (or 11/10) 1727;
Prince of Hannover from 1727;
Duke of Braunschweig-Lüneburg;
Duke of Sachsen-Lauenburg (personal union);

PARTLY COPY OF ENGLAND PROFILE 037

Caroline of Brandenburg-Ansbach = Wilhelmina Charlotte Karoline; * 01/03 1683; m 22/08 1705; † 20/11 1737;
d Markgraf Johann Friedrich of Brandenburg-Ansbach (Brand.BR-061-6); * 18/10 1654; † 22/03 1686;
children :
1.   Friedrich Ludwig (Louis / Lewis); * 06/01 or 20/01 1707; † 20/03 1751; Prince of Wales 08/01 1729;
   m 08/05 1736 Augusta of Sachsen-Gotha; * 30/11 1719; † 08/02 1772;
   d Duke George of Braunschweig-Lüneburg and King of England as George II (Tysk.SG-025-15);
   they got:
     a) Augusta; * 31/07 1737; † 23/03 1813;
     m 16/01 1764 Duke Charles II = Karl II Wilhelm Ferdinand of Braunschweig (Braun.W553); * 09/10 1735; † 10/11 1806;
     b) George (Eng.038); *04/06 1738; † 29/01 1820;
     c) Edward Augustus, Duke of York; * 14/03 1739; † 17/09 1767;
     d) Elizabeth; * 30/12 1740; † 04/09 1759;
     e) William Henry, Duke of Gloucester; * 14/11 1743; † 25/08 1805;
     m 06/09 1766 Countess Maria Walpole; * 03/07 1739; † 23/08 1807;
     they got:
       i) William Frederick, Duke of Gloucester and Edinburgh; * 15/01 1776; † 30/11 1834;
       m 22/07 1816 Princess Mary of GB; * 25/04 1776; † 30/04 1857;
       d King George III of GB (Eng.038) / (Tysk-SR-210-11); * 04/06 1738; † 29/01 1820;
       ii) Sophia Matilda; * 29/05 1773; † 29/11 1844;
       iii) Caroline Augusta Maria; * 24/06 1774; † 14/03 1775;
     f) Henry Frederick, Duke of Cumberland; * 27/10 1745; † 18/09 1790;
     m 02/10 1771 Lady Anne Luttrell; * 24/11 1743; † 28/12 1808;
     g) Louisa Anne; * 08/03 1749; † 13/05 1768;
     h) Frederick William; * 13/05 1750; † 29/12 1765;
     i) Caroline Mathilda; * 11/07 1751; † 10/05 1775;
     m 01/10 1766 by proxy Danish Christian VII (Dk.141); † 13/03 1808;
     Personal wedding took place at Christiansborg, Copenhagen 08/11 1766; divorced 1772 after affair with Struensee;

2.   Anne; * 02/11 1709; † 12/01 1759;
   m 25/03 1734 William IV Prince of Orange-Nassau; * 01/09 1711; † 22/11 1751,
3.   Amelia Sophia Eleanor; * 10/06 1711; † 31/10 1786,
4.   Caroline Elizabeth; * 10/06 1713; † 28/12 1757,
5.   George William; * 02/11 1717; † 06/02 1718;
6.   William Augustus, Duke of Cumberland; * 15/04 1721; † 31/10 1765,
7.   Mary; * 22/02 1723; † 14/01 1722;
   m 08/05 1740 by proxy; m personally 28/06 1740
      Landgraf Frederick II of Hesse-Cassel;
      * 14/08 1720; † 31/10 1785; ‡ Roskilde;
8.   Louise = Louisa; * 07/12 or 18/12 1724; † 19/12 1751 at Christiansborg, Copenhagen;
   m 30/10 1743 by proxy, m personally 11/12 1743
   Frederik V of Denmark (Dan.140); * 31/03 1723; † 14/01 1766;

SR-210 1760-1820 George III, King of England
ss (Eng.037); * 04/06 1738; † 29/01 1820; ‡ Windsor Castle;
Mental collapse 05/11 1788 (2nd); recovered 19/02 1788; regency bill 05/02 1811;
King from 25/10 1760;
Crowned 25/09 (or 22/9) 1761;
King Great Britain and of United Kingdom after 01/01 1801 when Ireland was united with GB;
King of Hannover from 12/10 1814 or 1815;
Duke of Braunschweig-Lüneburg;
Duke of Sachsen-Lauenburg (personal union);

PARTLY COPY OF ENGLAND PROFILE 038

Charlotte Sophia of Mecklenburg-Strelitz; * 19/05 1744; m 08/09 1761; †17/11 1818;
d Charles Louis Frederick of Mecklenburg-Strelitz;
children :
1.   George (Engl. 039) * 12/08 1762; † 26/06 1830;
2.   Frederick, Duke of York & Albany * 16/08 1763; † 05/01 1827;
   m 29/09 1791 (Berlin), 24/11 1791 (London) Frederica - Friederike of Prussia;
   * 07/05 1767; † 06/08 1820; d Frederick Wilhelm II of Prussia (Brand.BR-077); * 25/09 1744; † 16/11 1797;
3.   William, Duke of Clarence (Eng.040); * 21/08 1765; † 20/06 1837;
4.   Charlotte Matilda, Princess Royal; 29/06 1766; † 06/10 1828;
   m 18/05 1797 Frederick I King of Würtemburg; * 06/11 1754; † 30/10 1816;
5.   Edward Augustus, Duke of Kent & Strathearn; * 02/11 1767; † 23/01 1820;
   m 29/05 1818 (Coburg) and 11/07 1818 (London) Mary Louisa Victoria of Saxe-Coburgh-Saalfeld; * 17/08 1786; † 16/03 1861;
     parents to Queen Victoria (Eng.040);
6.   Augusta; * 08/11 1768; † 22/09 1840;
7.   Elizabeth; * 22/05 1770; † 10/01 1840;
   m 07/04 1818 Frederick VI Landgraf Hesse-Homburg; * 30/07 1769; † 02/04 1829;
8.   Ernest Augustus, Duke of Cumberland and Teviotdale;
   Prince of UK and of Hannover; Duke of Braunschweig-Lüneburg;
   * 05/06 1771; † 18/11 1851;
   King of Hannover from 20/06 1837 to 1851;
   m 29/05 1815 (Hannover) and 29/08 1815 (London) Friederike =
   Frederica Caroline of Mecklenburg Strelitz; * 02/03 1778; † 21/06 1841;
   d Karl = Charles Grand Duke of Mecklenburg-Strelitz (Meckl.S004); * 10/10 1741; † 06/11 1816;
     Frederica's m(1) was to Prince Frederick of Prussia;
     her m(2) to Prince Frederick of Solms-Braunfels, her 3rd was to Ernest;
9.   Augustus Frederick, Duke of Sussex; * 27/01 1775; † 21/04 1843;
   m twice privately against the Royal Marriage Act
     m(1) 04/04 1793 (Rome) and 05/12 1793 (London) Lady Augusta Murray; * 27/01 1768; † 05/03 1830;
     the marriage declared null and void by the Royal Marriage Act of 1794;
     m(2) 02/05 1831 c. Cecilia Gore Underwood created Duchess of Inverness; * 1785 c.; † 01/08 1873;
     changed her name 02/03 1834 to Underwood; Duchess from 10/04 1840;
10.   Adolphus Frederick, Duke of Cambridge; * 24/02 1774; † 08/07 1850;
     m 07/05 1818 (Kassel / proxy) and 01/06 1818 (London) Augusta of Hesse-Cassel; * 25/07 1797; † 06/04 1889;
     d Frederick Landgrave of Hesse-Cassel; their d Mary Adelaide †
     m 1897 Francis Duke of Teck † 1900;
     Their d Mary; * 26/05 1867; † 24/03 1953;
     m 06/07 1893 King George V (043);
     Adolphus also got Duke George of Cambridge and Augusta;
11.   Mary; * 25/04 1776; † 30/04 1857;
     m 22/07 1816 William Frederick, Duke of Gloucester & Edinburgh; * 15/01 1776; † 30/11 1834;
     He was ggs King George II and nephew and son-in-law of King George III;
12.   Sophia; * 03/09 1777; † 25/07 1848;
13.   Octavius; 23/02 1779; † 03/05 1783;
14.   Alfred; * 22/09 1780; † 20/08 1782;
15.   Amelia; * 07/08 1783; † 02/11 1810;


Sachsen-Lauenburg i personalunion med Schleswig-Holstein hertuger

Efter Napoleonskrigene var Lauenburg annekteret af Frankrig, besat af Frankrig,
besat af Preussen, annekteret af Westfalien m.v.

Efter freden i 1815 blev Lauenburg til 1863 styret i
personalunion med de Slesvig-Holstenske hertuger,
der også var de danske konger Frederik VI, Christian VIII og Frederik VII
af Oldenborgerne, der som hertuger havde numrene I, I og I,
og i 1863-1864 af Glücksborglinjens Kong Christian IX, der som hertug havde nummer II.

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SR-220 1815-1839 Frederik I, Duke of Schleswig-Holstein
s (Dk.141); * 28/01 1768; † 03/12 1839; ‡ Roskilde Cathedral;
Danish regent from 1784;
King of Denmark from 13/03 1808;
Duke of Schleswig-Holstein from 1815 to 1839;
Duke of Lauenburg from 1815 to 1839 (in personal union);

PARTLY A COPY AF THE DANISH PROFILE OF KING FREDERIK VI NUMBER 142

Marie Sofie Frederikke of Hessen-Kassel; * 28/10 1767; † 21/03 1852;
   m 31/07 1790; crowned 31/07 1815;
   d Karl of Hessen, regent of Schleswig-Holstein;
children (some omitted) :
1.   Son; † 1791;
2.   Marie Louise; * 1791; † 1792/1793;
3.   Caroline Mathilde; * 28/10 1793; † 31/03 1881;
     m Prince Frederik Ferdinand of Glücksborg (Dk.140-6-d), 1792-1863;
8.   Vilhelmine Maria; * 18/01 1808; † 1891;
     m(1) Frederik VII (Dk.144);
     m(2) Carl of Glücksburg, b (Dk.145);

SR-230 1839-1848 Christian I, Duke of Lauenburg;
s (Dk.140-6); * 18/09 1786; † 20/01 1848; ‡ Roskilde Cathedral;
Father was Prince Frederik, 1753-1805 (Dk.140-6), mother Sophie Frederikke von Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K004-3-b), 1758-1794;
King of Denmark from 03/12 1839 to 20/01 1848;
Elected King of Norway from 17/5 1814 until October 1814.
Duke of Schleswig-Holstein from 1839 to 1848
Duke of Lauenburg from 1839 to 1848 (in personal union);

PARTLY A COPY AF THE DANISH PROFILE OF KING CHRISTIAN VIII NUMBER 143

Charlotte Frederikke of Mecklenburg-Schwerin; cousin to the king;
     * 04/12 1784; † 13/07 1848 in Rome; ‡ behind St Peter's, Rome;
     m(1) 21/06 1806; divorced 31/03 1810 caused by the queen's infidelity;
     lived in Horsens to 1829;
     d grandduke Frederik Franz of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K006-5);
children :
1.   Frederik VII (Dk.144); * 06/10 1808;
2.   Jomfru Fanny, 1805-1881;

Caroline Amalie of Schleswig - Holstein - Sønderborg - Augustenborg, (141-2a); * 28/06 1796; d duke Friedrich Christian of Augustenborg and d Caroline Mathilde / Struense;
     m(2) 22/05 1815; † 09/03 1881; ‡ Roskilde Cathedral;
no children.

SR-240 1848-1863 Frederik II, Duke of Lauenburg;
s (Dk.143); * 06/10 1808; † 15/11 1863; ‡ Roskilde Cathedral; The last of 16 kings of the Oldenburg family.
King of Denmark from 20/01 1848 to 15/11 1863 as Frederik VII;
Duke of Schleswig-Holstein from 1848 to 1863
Duke of Lauenburg from 1848 to 1863 (in personal union);

PARTLY A COPY AF THE DANISH PROFILE OF KING FREDERIK VII NUMBER 144

Vilhelmine Maria; d (Dk.142) and "half-aunt" to the king; * 18/01 1808; † 30/05 1891;
   m(1) 01/11 1828; separated 1834; divorced 1837 of personal reasons;
   she remarried 19/05 1838 Karl of Glücksborg, b (Dk.145);
no children.

Caroline Charlotte Mariane of Mecklenburg-Strelitz; * 10/01 1821; † 01/06 1876;
m(2) 10/06 1841; she returned to Germany in 1844 because of the king's connection with L.C. Rasmussen;
divorced 30/09 1846; d Grandduke George Karl Frederik Josef of Mecklenburg-Strelitz;
no children.

Louise Christine Rasmussen; m to the left hand; * 21/04 1815; † 06/03 1874 in Genua;
m 07/08 1850 in Frederiksborg Castle Church favoured at the same date with the title Lensgrevinde Danner = countess Danner;
no children ;

SR-250 1863-1864 Christian II, Duke of Lauenburg;
Descendant from (Dk.133), First of the Glücksborg family;
* 08/04 1818; † 29/01 1906 Amalienborg; ‡ Roskilde Cathedral;
Father Wilhelm of Glücksburg, 1785-1831; mother Louise, 1789-1867;
Became crown prince, (heir presumptive) elected 1853;
King of Danmark from 15/11 1863 as Christian IX;
Duke of Schleswig-Holstein from 1863 to 1864
Duke of Lauenburg from 1863 to 1864 (in personal union);

PARTLY A COPY AF THE DANISH PROFILE OF KING CHRISTIAN IX NUMBER 145

Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie of Hessen-Kassel; sdd (140); * 07/09 1817; m 26/05 1842; † 29/09 1898; ‡ Roskilde Cathedral;
children:
1.   Frederik VIII (Dk.146); * 03/06 1843;
2.   Alexandra; * 01/12 1844; † 1925;
     m 10/03 1863 to Edward VII (042);
3.   Christian Vilhelm Ferdinand Adolf Georg; * 24/12 1845;
     King of Greece 30/03 1863 as Georg I of Greece;
     m Olga, * 03/09 1851; † 18/06 1926;
     d Prince Constantine = Konstantin of Russia (Rus.Z-31-6-a);
4.   Dagmar; * 26/11 1847; † 16/10 1928;
     m 09/11 1866 to Alexander III, czar from 1881 (Rus.Z-33);
5.   Thyra; * 29/09 1853; † 26/02 1933;
     m 21/12 1878 Ernest August II of Hannover, 3rd Duke of Cumberland 1845-1923;
6.   Valdemar; * 27/10 1858; † 14/01 1939;
     m 20/10 or 22/10 1885 to Marie of Orleans, 1865-1909;

SR-260 1865-1876 Wilhelm I = Wilhelm I Ludwig der Grosse, Duke of Lauenburg
s (Bran.078 = PR10); * 22/03 1797; † 09/03 1888;
Emperor of Germany proclaimed 08/01 1871 to 09/03 1888 as Wilhelm I;
King of Prussia from 02/01 1861 to 09/03 1888 as Wilhelm I (Bran.PR12);
Markgraf of Brandenburg from 02/01 1861 to 09/03 1888 as Wilhelm I (Bran.080);
Duke of Lauenburg from 1865 to 1876 (in personal union);

PARTLY A COPY OF THE PRUSSIAN PROFILE OF EMPEROR WILHELM I NUMBER PR12

The German empire ended in 1806 and was in 1815 replaced by the German Confederation which lasted until 1866, when a new North German Confederation was formed and lasted from 1867-1871.
In 1871 a new empire was founded and it ended with the First World War in 1918.


Auguste, Princess of Saxe-Weimar; * 30/09 1811; m 11/06 1829; † 07/01 1890;
children :
1.   Friedrich III Wilhelm Nikolaus Karl (Bran.081); * 18/10 1831; † 15/06 1888;
2.   Louise Marie Elisabeth; * 03/12 1838; † 23/04 1923;
   m 20/09 1856 in Berlin Duke Friedrich I of Baden; * 09/09 1826; † 28/09 1907;


Sachsen-Meiningen

Hertugdømmet blev oprettet 1675 og bestod til 1918 (SM-010 til SM-115).

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SM-010 1675-1706 Bernhard I, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SG-010); * 10/09 1649; † 27/04 1706;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1675 to 1706; The duchy was founded for him by his father;
Including Wasungen, Salzungen, Untermassfeld, Frauenbreitungen etc.
Bernhard was regent 1691 to 1693 in Sachsen-Gotha-Altenburg for Friedrich II (SG-025);

Marie Hedwig of Hesse-Darmstadt, Princess; * 26/11 1647; m(1) 20/11 1671 in Gotha; † 15/04 1680;
children :
  1.   Ernst Ludwig I (SM-020); * 07/10 1672; † 24/11 1724;
  2.   Bernhard; * 28/10 1673; † 25/10 1694;
  3.   Johann Ernst; * 29/12 1674; † 08/02 1675;
  4.   Marie Elisabeth; * 11/08 1676; † 22/12 1676;
  5.   Johann Georg; * 03/10 1677; † 10/10 1678;
  6.   Friedrich Wilhelm (SM-050); * 16/02 1679; † 10/03 1746;
  7.   Georg Ernst; * 26/03 1680; † 01/01 1699, smallpox;

Elisabeth Eleonora of Braunschweig-Wolfenbüttel, Duchess; * 30/09 1658; m(2) 25/01 1681; † 15/03 1729;
   d Duke Anton Ulrich of Braunschweig-Wolfenbüttel (Braun.W541-2); * 04/10 1633; † 27/03 1714;
children :
  8.   Elisabeth Ernestine; * 03/12 1681; † 24/12 1766; Became Abbess of Gandersheim from 1713;
  9.   Eleonora Friiederike; * 02/03 1683; † 13/05 1739; A nun at Gandersheim;
10.   Anton August; * 20/06 1684; † 07/12 1684;
11.   Anton Ulrich (SM-060); * 22/10 1687; † 27/01 1763;
12.   Wilhelmine Luise; * 1686; † 1753;
    m 1703 in Meiningen Duke Karl of Württemberg-Bernstadt; † 1745;

SM-020 1706-1724 Ernst Ludwig I, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-010); * 07/10 1672; † 24/11 1724
Duke of Sachsen-Meiningen from 1706 to 1724;

Dorothea Marie of Sachsen-Gotha, Princess; * 22/01 1674; m(1) 19/09 1704 in Gotha; † 1713;
   d Friedrich I, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg (SG-020-3); * 15/07 1646; † 02/08 1691
children :
1.   Josef Bernhard; * 27/05 1706: &¤134; 22/03 1724;
2.   Friedrich August; * 04/11 1707; † 25/12 1707;
3.   Ernst Ludwig II (SM-030); * 08/08 1709; † 24/02 1729;
4.   Luise Dorothea; * 10/08 1710; m 17/09 1729; † 22/10 1767;
   m 17/09 1729 in Gotha Duke Fridrich III of Sachsen-Gotha (SG-027); * 14/04 1699; † 10/03 1772;
5.   Karl Friedrich (SM-040); * 18/07 1712; † 28/03 1743;

Elisabeth Sofie of Brandenburg, Princess; * 05/04 1674; m(2) 03/06 1714 in Coburg; † 22/11 1748;
d Elector Friedrich Wilhelm der Grosse; * 16/02 1620; † 29/04 1688;
no registered issue ;

SM-030 1724-1729 Ernst Ludwig II, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-020); * 08/08 1709; † 24/02 1729;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1724 to 1729;

unmarried;

SM-040 1729-1743 Karl Friedrich, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-020); * 18/07 1712; † 28/03 1743;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1729 to 1743;

unmarried;

Succeeded by uncle Friedrich Wilhelm IV;

SM-050 1743-1746 Friedrich Wilhelm, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-010); * 16/02 1679; † 10/03 1746;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1743 to 1746;

unmarried;

Succeeded by ½-b Anton Ulrich;

SM-060 1746-1763 Anton Ulrich, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-010); * 22/10 1687; † 27/01 1763; ‡ Meiningen;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1746 to 1763;

Philippine Elisabeth Caesar, created Princess in 1727; * 06/03 1683; m(1) 00/01 1711; † 14/08 1744;
   Fräulein P.E. Caesar was lady-in-waiting for Anton Ulrich's sister, Elisabeth Ernestine, and of unequal descent. The marriage was secret. However, the children were all later created princes and princesses when their mother was raised to Princess.
children :
  1.   Philippine Antoinette; * 01/08 1712; † 21/01 1785;
  2.   Philippine Elisabeth; * 10/09 1713; † 18/03 1781;
  3.   Philippine Luise; * 10/10 1714; † 25/10 1771;
  4.   Philippine Wilhelmine; * 11/10 1715; † 1718;
  5.   Bernhard Ernst; * 14/12 1716; † 14/06 1778;
  6.   Antonie Auguste; * 29/12 1717; † 19/09 1768;
  7.   Sophie Wilhelmine; * 23/02 1719; † 24/11 1723;
  8.   Karl Ludwig; * 30/10 1721; † 1727;
  9.   Christine Friederike; * 13/12 1723; † in childhood;
10.   Friedrich Ferdinand; * 12/03 1725; † 17/06 1725;

Charlotte Amalie of Hesse-Philippsthal, Princess; * 11/08 1730; m(2) 26/09 1750; † 07/09 1801;
   She was regent 1763 to 1779 for her son Karl Wilhelm (SM-070);
children :
11.   Marie Charlotte Amalie etc.; * 11/09 1751; † 25/04 1827;
   m 21/03 1769 in Meiningen Duke Ernst II of Sachsen-Gotha (SG-027-4); * 1751; † 20/04 1804;
12.   Wilhelmine Luise Christiane; * 06/08 1752; † 03/06 1805;
   m 18/10 1781 in Meiningen Landgraf Adolf of Hesse-Philippsthal-Barchfeld; † 17/07 1803;
13.   Elisabeth Sophie Wilhelmine Friederike; * 11/09 1753; † 03/02 1754;
14.   August Friedrich Karl Wilhelm (SM-070); * 19/11 1754; † 21/07 1782;
15.   Friedrich Franz Ernst Ludwig; * 16/03 1756; † 25/03 1761;
16.   Friedrich Wilhelm; * 18/05 1757; † 13/04 1758;
17.   Georg I Friedrich Karl (SM-080); * 04/02 1761; † 24/12 1803;
18.   Amalie; * 04/03 1762; † 28/05 1798;
   m 10/02 1783 in Meiningen Prince Heinrich Karl Erdmann of Carolath-Heuthen; † 01/02 1817;

SM-070 1763-1782 August Friedrich Karl Wilhelm, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-060); * 19/11 1754; † 21/07 1782;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1763 to 1782;

Luise zu Stolberg-Gedern, Princess; * 13/10 1764; m 05/06 1780; † 24/05 1834;
no registered issue ;

Succeeded by his brother, Georg I Friedrich (SM-080);

SM-080 1763-1803 Georg I Friedrich Karl, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-060); * 04/02 1761; † 24/12 1803 of a fever;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1763 to 1803;

Luise Eleonora zu Hohenlohe-Langenburg, Princess; * 11/08 1763; m 24/12 1803 in Meiningen; † 30/04 1837;
   Regent 1803 to 1821 for her son Bernhard II (SM-090);
children :
1.   Adelaide = Adelheid Luise Therese etc.; * 13/08 1792; m 11/07 1818; † 02/12 1849;
   m 11/07 1818 in Kew Palace King William IV of Great Britain (Eng.040); * 21/08 1765; † 20/06 1837;
2.   Ida; * 25/06 1794; m 30/05 1816; † 04/04 1852;
   m 30/05 1816 in Meiningen Prince Bernhard of Sachsen-Weimar-Eisenach (SW-090-4); * 30/05 1792; † 31/07 1862;
3.   a stillborn daughter; * + † 16/10 1796;
4.   Bernhard II Erich Freund (SM-090); * 17/12 1800; † 03/12 1882;

SM-090 1803-1866 Bernhard II Erich Freund, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-080); * 17/12 1800; † 03/12 1882;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1803 to 1866;
Under regency of his mother from 1803 to 1821;
Abdicated 20/09 1866;

Marie of Hesse-Kassel, Princess; * 06/09 1804; m 23/03 1825 in Meiningen; † 04/01 1888;
children :
1.   Georg II (SM-100); * 02/04 1826; † 25/06 1914;
2.   Auguste Luise Adelheid etc.; * 06/08 1843; m 15/10 1862; † 11/11 1919;
   m 15/10 1862 in Meiningen Prince Moritz of Sachsen-Altenburg (SA-070-3); * 24/10 1829; † 13/05 1907;

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SM-100 1866-1914 Georg II, Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-090); * 02/04 1826; † 25/06 1914;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1866 to 1914;

Charlotte of Prussia, Princess; * 21/06 1831; m(1) 18/05 1850 in Charlottenburg; † 30/03 1855;
   d Prince Friedrich Heinrich Albrecht (Brand.078-10-a); * 04/10 1809; † 14/10 1872;
children :
1.   Bernhard III (SM-110); * 01/04 1851; † 16/01 1928;
2.   Georg Albrecht; * 12/04 1852; † 27/01 1855;
3.   Maria Elisabeth; * 23/09 1853; † 22/02 1923;

Feodora zu Hohenlohe-Langenburg, Princess; * 07/07 1839; m(2) 23/10 1858 in Langenburg; † 30/03 1872;
children :
4.   Ernst Bernhard Victor Georg; * 27/09 1859; † 29/12 1941;
   m 20/09 1892 in München Freifrau Katharina Jensen of Saalfeld (from 20/9 1892); * 25/01 1874 in Kiel; † 19/04 1945 in Neu-Egling;
5.   Friedrich Johann Bernhard etc. (SM-115); * 12/10 1861; † 23/08 1914;
6.   Viktor; * 14/05 1865; † 17/05 1865;

Helene Franz, Freifrau of Heldburg; * 30/05 1839; m(3) 18/03 1873 in Liebenstein; † 26/03 1923;
no issue ;

SM-110 1914-1918 Bernhard III Friedrich Wilhelm etc., Duke of Sachsen-Meiningen
s (SM-100); * 01/04 1851; † 16/01 1928;
Duke of Sachsen-Meiningen from 1914 to 10/11 1918, when he abdicated;

Charlotte of Prussia, Princess; * 24/07 1860; m 18/02 1878 in Berlin; † 01/10 1919;
   d Emperor Friedrich III Wilhelm (Brand.081-2); * 18/10 1831; † 15/06 1888;
child :
1.   Feodora Victoria Auguste etc.; * 12/05 1879; m 24/09 1898; † 26/08 1945;
   m 24/09 1898 in Breslau Prince Heinrich XXX of Reuss; * 25/11 1864; † 23/03 1939;

SM-115 - Friedrich Johann Bernhard etc., of Sachsen-Meiningen
s (SM-100); * 12/10 1861; † 23/08 1914, killed in battle in WW1;
Friedrich was not a ruling member of the family;
He is important as delivering a daughter as bride to the Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach;
His line has also supplied later heads of the famliy (earlier known as dukes);

Adelheid zur Lippe-Biesterfeld, Princess; 22/06 1870; m 24/04 1889 in Neudorf; † 03/09 1948;
children :
1.   Feodora Karola Charlotte etc.; * 29/05 1890; m 04/01 1910; † 12/03 1972;
   m 04/01 1910 in Meiningen Grand Duke Wilhelm Ernst of Sachsen-Weimar-Eisenach (SW-120 m(2)); * 10/06 1876; † 24/04 1923;
2.   Adelheid Erna Karoline etc.; * 16/08 1891; † 25/04 1971;
   m 03/08 1914 in Wilhelmshaven Prince Adelbert of Prussia (Brand.082-3); * 14/07 1884; † 22/09 1948;
3.   Georg, Duke of Sachsen-Meiningen (but nothing to rule over); * 11/10 1892; † 06/01 1946 in pow camp in Russia;
   m 22/02 1919 Countess Klara-Maria of Korff; * 31/05 1895; † 10/02 1992;
4.   Ernst Leopold Friedrich etc.; * 23/09 1895; † 17/08 1914 killed in battle;
5.   Luise Marie Elisabeth etc.; * 13/03 1899; † 14/02 1985;
   m 25/10 1936 Freiherr Götz of Wangenheim; * 18/01 1895; † 05/10 1941 in Russia;
6.   Bernhard Friedrich Etc., Duke of Sachsen-Meiningen (but nothing to rule over); * 30/06 1901; † 04/10 1984;
   m twice, has issue;


Sachsen-Weimar

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SW-010 1566-1573 Johann Wilhelm I, Duke of Sachsen-Weimar-Coburg
s (038); * 11/03 1530; † 02/03 1573;
Duke of Sachsen-Weimar-Coburg from 1566 to 1573;

Dorothea Susanne, Pfalzgrafin of Simmern; * 15/11 1544; m 15/06 1560 in Heidelberg; † 08/04 1592;
children :
1.   Friedrich Wilhelm I (SA-010); * 25/04 1562; † 07/07 1602;
2.   Sibylle Marie; * 07/11 1563; † 20/02 1569; ‡ Weimar;
3.   Johann (SW-020); * 22/05 1570; † 18/07 1605;
4.   Marie; * 07/10 1571; † 07/03 1610; Abbess of Quedlinburg 1601-1610; ‡ Quedlinburg;

Sachsen-Weimar-hertugen fra 1573 til 1602 var samtidig Friedrich Wilhelm I af Sachsen-Altenburg og er profileret som SA-010.
Da Driedrich Wilhelms to sønner var mindreårige, da deres far døde 1602, administrerede deres farbror Johann (SW-020) staten. Men da sønnernes værger allerede i 1603 krævede børnenes arvelodder udleveret, blev der indgået en kontrakt om fordelingen af hertugdømmet, og Johann (SW-020) fik Sachsen-Weimar, mens de to sønner Johann Philipp (SA-020) og Friedrich Wilhelm (SA-030) (først født efter fadeens død), fik området Sachsen-Altenburg.

De to sønner regerede fælles, men ældste var foresiddende, og Friedrich Wilhelm II's søn, Friedrich Wilhelm III, døde allerede i 15-årsalderen. Sachsen-Altenburgs mandlige slægtninge uddøde 1672 med (SA-040), og området blev igen forenet med Sachsen-Weimar hos efterkommere af Johann (SW-020).

SW-020 1602-1605 Johann, Duke of Sachsen-Weimar and Jena
s (SW-010); * 22/05 1570; † 18/07 1605;
Duke of Sachsen-Weimar or called Sachsen-Weimar-Jena from 1602 to 1605;

Dorothea Marie of Anhalt, Princess; * 02/07 1574; m 07/01 1593 in Altenburg; † 18/07 1617;
children :
  1.   Johann Ernst (SW-025); * 21/02 1594; † 06/12 1626;
  2.   Christian Wilhelm; * + † 1595;
  3.   Friedrich; * 01/03 1596; † 19/08 1622;
  4.   Johann; * 31/03 1597; † 06/10 1604;
  5.   Wilhelm der Grosse (SW-030); * 11/04 1598; † 17/05 1662;
  6.   Albrecht (SE-005); * 27/07 1599; † 20/12 1644;
  7.   Johann Friedrich; * 19/09 1600; † 17/10 1628;
  8.   Ernst I der Fromme (SG-010); * 25/12 1601; † 26/03 1675;
  9.   Friedrich Wilhelm; * 07/02 1603; † 16/08 1619;
10.   Bernhard; * 06/08 1604; † 18/07 1639;
11.   Johanna; * 14/04 1606; † 03/07 1609;

SW-025 1605-1626 Johann Ernst, Duke of Sachsen-Weimar
s (SW-020); * 21/02 1594; † 06/12 1626; ‡ Weimar;
Duke of Sachsen-Weimar from 1605 to 1626;

Unmarried;

SW-030 1626-1662 Wilhelm der Grosse, Duke of Sachsen-Weimar
s (SW-020); * 11/04 1598; † 17/05 1662;
Duke of Sachsen-Weimar and of Remda, Salzungen, Gotha, Heldburg, Jena, Eisenach and several other states from 1626 to 1662;
Duke of Sachsen-Eisenach from 1644 to 1662;

Eleonora Dorothea, Princess of Anhalt-Dessau; * 06/02 1602; m 23/05 1625 in Weimar; † 26/12 1664;
children :
1.   Wilhelm; * 26/03 1626; † 01/11 1626;
2.   Johann Ernst II (SW-040); * 11/09 1627; † 15/05 1683;
3.   Johann Wilhelm; * 16/08 1630; † 16/05 1639;
4.   Adolf Wilhelm (SE-010); * 14/05 1632; † 22/11 1668;
5.   Johann Georg I (SE-020); * 12/07 1634; † 19/09 1686;
6.   Wilhelmine Eleonora; * 07/06 1636; † 01/04 1653;
7.   Bernhard II, Duke of Sachsen-Jena from 1662 to 1678; * 14/10 1638; † 03/05 1678;
   m 10/06 1662 in Paris Marie Charlotte de la Trémoille; * 26/01 1632; † 24/08 1682;
   They got 3 sons who lived for 2, 1 and 15 years. They got a daughter:
     a)  Charlotte Marie; * 20/12 1669; † 06/01 1703;
       m 02/11 1683 in Eisenach Duke Wilhelm Ernst of Sachsen-Weimar (SW-050); * 19/10 1662; † 26/08 1728;
     b)  Johann Wilhelm; * 28/03 1675; † 04/11 1690; Duke of Sachsen-Jena from 1678 to 1690;
       Unmarried;
8.   Friedrich; * 19/03 1640; † 19/08 1656;
9.   Dorothea Marie; * 14/10 1641; m 03/07 1656; † 11/06 1675;
   m 03/07 1656 in Weimar Duke Moritz of Sachsen-Zeitz (043c-9); * 28/03 1619; † 04/12 1681;

SW-040 1662-1683 Johann Ernst II, Duke of Sachsen-Weimar
s (SW-030); * 11/09 1627; † 15/05 1683; ‡ Weimar
Duke of Sachsen-Weimar from 1662 to 1683;

Christine Elisabeth of Holstein-Sonderburg, Princess; * 23/06 1638; m 14/08 1656; † 07/06 1679;
   d Duke Johann Christian of Slesvig-Holstein-Sønderborg from 1633 (Glyks.B01a-2);
children :
1.   Anna Dorothea; * 12/11 1657; † 23/06 1704; Abbes of Quedlinburg from 1685;
2.   Wilhelmine Christine; * 26/01 1658; m 25/09 1684; † 30/06 1712;
   m 25/09 1684 in Sondershausen Prince Christian Wilhelm of Schwarzburg-Sondershausen; * 16/01 1647; † 10/05 1721;
3.   Eleonora Sofie; * 22/03 1660; m 09/07 1684; † 04/02 1687;
   m 09/07 1684 in Weimar Duke Philipp of Sachsen-Merseburg; * 26/10 1657; † 01/07 1690;
4.   Wilhelm Ernst (SW-050); * 19/10 1662; † 26/08 1728;
5.   Johann Ernst (SW-060); * 22/06 1664; † 10/05 1707;

SW-050 1683-1728 Wilhelm Ernst, Duke of Sachsen-Weimar
s (SW-040); * 19/10 1662; † 26/08 1728; ‡ Weimar;
Duke of Sachsen-Weimar from 1683 to 1728;
Regent for Duke Johann Wilhelm (SW-030-7-b) from 1686 to 04/11 1690;

Charlotte Marie of Sachsen-Jena, Princess; * 20/12 1669; m 02/11 1683 in Eisenach; † 06/01 1703;
   d Duke Wilhelm der Grosse of Sachsen-Weimar (SW-030); * 06/02 1602; † 26/12 1664;
no issue ;

SW-060 1683-1707 Johann Ernst II, Duke of Sachsen-Weimar
s (SW-040); * 22/06 1664; † 10/05 1707; ‡ Weimar;
Duke of Sachsen-Weimar from 1683 to 1707;
He was most a nominal ruler. His brother (SW-050) was the governing duke;

Sofie Auguste of Anhalt-Zerbst, Princess; * 09/03 1663; m(1) 11/10 1685; † 14/09 1694;
children :
1.   Johann Wilhelm; * 04/06 1686; † 14/10 1686;
2.   Ernst August I (SW-070); * 19/04 1688; † 19/01 1748;
3.   Eleonora Christiane; * 15/04 1689; † 07/02 1690;
4.   Johanne Auguste; * 06/07 1690; † 24/08 1691;
5.   Johanna Charlotte; * 23/11 1693; † 02/03 1751;

Charlotte of Hessen-Homburg, Landgrafin; * 17/06 1672; m(2) 04/11 1694 in Kassel; † 29/08 1738;
children :
6.   Karl Friedrich; * 31/10 1695; † 30/03 1696;
7.   Johann Ernst; * 25/12 1696; † 01/08 1715;
8.   Maria Luise; * 18/12 1697; † 29/12 1701;
9.   Christiane Sofie; * 07/04 1700; † 18/02 1701;

SW-070 1728-1748 Ernst August I, Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (SW-060); * 19/04 1688; † 19/01 1748; ‡ Weimar;
Duke of Sachsen-Weimar from 1728-1748;
Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach and Jena from 1741 to 1748;

Da Hertug Wilhelm Heinrich (SE-050) døde uden mandlige efterkommere i 1741 blev Sachsen-Eisenach forenet med Sachsen-Weimar til hertugdømmet Sachsen-Weimar-Eisenach.

Eleonora Wilhelmine of Anhalt-Köthen, Princess; * 07/05 1696; m(1) 24/01 1716 in Nienburg; † 30/08 1726;
children :
1.   Wilhelm Ernst; * 04/07 1717; † 08/06 1719;
2.   Wilhelmine Auguste; * 04/07 1717; † 09/12 1752;
3.   Johann Wilhelm; * 10/01 1719; † 06/12 1732;
4.   Charlotte Agnese Leopoldine; * 04/12 1720; † 15/10 1724;
5.   Johanna Eleonora Henriette; * 02/12 1721; † 17/06 1722;
6.   Ernestine Albertine; * 28/12 1722; m 06/05 1756; † 25/11 1769;
   m 06/05 1756 in Weimar Count Philipp Ernst II of Schaumburg-Lippe; * 05/07 1723; † 13/02 1787;
7.   Bernhardine Christiane Sophie; * 05/05 1724; m 19/11 1744; † 05/06 1757;
   m 19/11 1744 in Eisenach Prince Johann Friedrich of Schwarzburg-Rudolstadt; * 08/01 1721; † 10/07 1767;
8.   Emanuel Friedrich Wilhelm Bernhard; * 19/12 1725; † 11/06 1729;

Sofie Charlotte of Braunschweig-Bayreuth, Princess; * 27/07 1713; m(2) 07/04 1734 in Bayreuth; † 02/03 1747;
   d children :
  9.   Karl August Eugen; * 01/01 1735; † 13/09 1736;
10.   Ernst August II Konstantin (SW-080); * 02/06 1737; † 28/05 1758;
11.   Ernestine Auguste Sophie; * 04/01 1740; m 01/07 1758; † 10/06 1786;
   m 01/07 1758 in Bayreuth Duke Ernst Friedrich III of Sachsen-Hildburghausen (SH-030); * 10/06 1727; † 23/09 1780;
12.   Ernst Adolf Felix; * + † 23/01 1741 or 1742 or 1743;

SW-080 1748-1758 Ernst August II Konstantin, Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (SW-070); * 02/06 1737; † 13/09 1758; ‡ Weimar;
Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 1748 to 1758;

Anna Amalie of Braunschweig-Wolfenbüttel, Duchess; * 24/10 1739; m 16/03 1756 in Braunschweig;† 10/04 1807;
   d Duke Karl I of Braunchweig-Wolfenbüttel; * 01/08 1713; † 26/03 1780;
children :
1.   Karl August (SW-090); * 03/09 1757; † 14/06 1828;
2.   Friedrich Ferdinand Konstantin; * 08/09 1758; † 06/09 1793;

SW-090 1758-1828 Karl August, Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (SW-080); * 03/09 1757; † 14/06 1828;
Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 28/05 1758 to 21/04 1828;
Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 21/04 1828 to 14/06 1828;
His mother was regent for him from 1758 to 1775;

Luise of Hessen-Darmstadt, Landgrafin; * 30/01 1757; † 14/02 1830;
children :
1.   Luise Augusta Amalie; * 03/02 1779; † 24/03 1784;
2.   Karl Friedrich (SW-100); * 02/02 1783; † 08/07 1853;
3.   Karoline Luise; * 18/07 1786; m 01/07 1810; † 20/01 1816;
   m 01/07 1810 in Weimar Heir presumptive Grand Duke Friedrich Ludwig of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K006); * 13/06 1778; † 29/11 1819;
4.   Carl Bernhard; * 30/05 1792; † 31/07 1862;
   m 30/05 1816 Princess Ida of Sachsen-Meiningen (SM-090-2); * 25/06 1794; † 04/04 1852;
     They got:
   a)  Luise Wilhelmine; * 31/03 1817; † 11/07 1832;
   b)  Wilhelm Karl; * 25/06 1819; † 22/05 1839;
   c)  Amalie Auguste Cecilia; * 30/05 1822; † 16/06 1822;
   d)  Wilhelm August Eduard; * 11/10 1823; † 16/11 1902;
   e)  Hermann Bernhard Georg; * 04/08 1825; † 31/08 1901;
     m 17/06 1851 in Friedrichshafen Princess Auguste of Württemberg; * 04/10 1826; † 03/12 1898;
     They got 6 children, the first-born was:
     I)  Pauline Ida Maria Olga Henriette Catharina; * 25/07 1852; † 17/05 1904;
      m Grand Duke Karl August of Sachsen-Weimar-Eisenach (SW-110-1); * 31/07 1844; † 20/11 1894;
   f)  Friedrich Gustav Karl; * 18/06 1827; † 06/01 1892;
   g)  Anna Amalia Maria; * 09/09 1828; † 14/07 1864;
   h)  Amalie Maria da Gloria Auguste; * 20/05 1830; † 01/05 1872;
      m 19/05 1853 in Weimar Prince Henrik of the Netherlands (Holl.300-3); * 13/06 1820; † 13/01 1879;

The couple got three more children who were born and died right after the births in 1781, 1785 and 1789;

SW-100 1828-1853 Karl Friedrich, Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (SW-090); * 02/02 1783; † 08/07 1853;
Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 1828 to 1853;

Maria Pavlovna, Grand Duchess of Russia; * 15/02 1786; m 08/07 1853 in St. Petersburg; † 23/06 1859;
   d Grand Duke PaulI of Russia (Rus.Z-29-5); * 01/10 1754; † 11-12/03 or 24/03 1801;
children :
1.   Paul Alexander Karl Constantin Friedrich August; * 25/09 1805; † 10/04 1806;
2.   Maria Luise Alexandrina; * 03/02 1808; m 26/05 1827; † 18/01 1877;
   m 26/05 1827 in Charlottenburg Prince Karl of Prussia (Brand.078-6); * 29/06 1801; † 21/01 1883;
3.   Marie Luise Auguste Katharine; * 30/09 1811; m 11/06 1829; † 07/01 1890;
   m 11/06 1829 in Berlin King Wilhelm I of Prussia; 22/03 1797; † 09/03 1888;
4.   Karl Alexander August Johann (SW-110); * 24/06 1818; † 05/01 1901;

SW-110 1853-1901 Karl Alexander August Johann, Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (SW-100); * 24/06 1818; † 05/01 1901;
Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 1853 to 1901;

Sofie = Wilhelmina Maria Sophie Louise of the Netherlands, Princess; * 08/04 1824; m 08/10 1842; † 23/03 1897;
   d King William II Frederik Georg Lodewijk (Holl.300-5); * 6/12 1792; † 7/3 1849;
children :
1.   Karl August Wilhelm Nicolaus Alexander Michael Bernhard Heinrich Friedrich Stephan, Heir presumptive Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach; * 31/07 1844; † 20/11 1894;
   m 26/08 1873 in Friedrichshafen Princess Pauline Ida Marie etc. (SW-090-4.-e)-I.); * 25/07 1852; † 17/05 1904;
   They got
   a)  Wilhelm Ernst (SW-120); * 10/06 1876; † 24/04 1923;
   b)  Bernhard Karl etc.; * 18/04 1878; † 01/10 1900;
2.   Marie Anna Alexandrina Sophie Auguste Helene; * 20/01 1849; m 06/02 1876; † 06/05 1922;
   m 06/02 1876 in Weimar Prince Heinrich VII Reuss zu Köstritz; * 14/07 1825; † 02/05 1906;
3.   Maria Anna Sophia Elisabeth Bernhardine Ida Auguste Helene Charlotte Amalie; * 29/03 1851; † 26/04 1859;
4.   Elisabeth Sibylle Maria Dorothea Anna Amalie Luise; * 28/02 1854; † 10/07 1908;
   m 06/11 1886 in Weimar Duke Johann Albrecht of Mecklenburg-Schwerin; * 08/12 1857; † 16/02 1920;

SW-120 1901-1918 Wilhelm Ernst Karl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg Hermann, Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach
s (110-1); * 10/06 1876; † 24/04 1923;
Grand Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 1901 to 1918;

Karoline Reuss zu Greiz, Princess; * 13/07 1884; m 30/04 1903; † 17/01 1905;
no registered issue ;

Feodora of Sachsen-Meiningen, Princess; * 29/05 1890; m 4/01 or 21/01 1910 in Meiningen; † 12/03 1972;
   d Friedrich Johann etc. of Sachsen-Weimar-Meiningen (SM-100-5-A = SM-115-1); * 12/10 1861; † 23/08 1914;
children :
1.   Sophie Luise Adelheid Marie Olga Carola; * 20/03 1911; † 1988;
2.   Karl August Wilhelm Ernst etc.; * 28/07 1912; † 14/10 1988;
3.   Bernhard Friedrich Viktor etc.; * 03/03 1917; † 23/03 1986;
4.   Georg Wilhelm etc.; * 24/11 1921; † 11/03 2011;

 
Sachsen-Gotha regenter

inklusive Römhild-hertuger

Sachsen-Gotha-hertugdømmet blev grundlagt i 1640 af Hertug Wilhelm af Sachsen-Weimar (SW-030) for at tilgodese sin lillebror, Hertug Ernst I af Sachsen-Gotha (SG-010). Det blev oprettet med en del af tidligere Landgrevskab Thüringen, som var indgået i Weimar. Gotha-hertugdømmet fik hovedstad i Gotha.

Hertug Wilhelm (SW-030) var den femtefødte søn af Hertug Johann af Sachsen-Weimar-Jena (SW-020). Da faderen (SW-010) døde i 1573, arvede ældste søn Johann Wilhelm I af Sachsen-Altenburg (SA-010), men døde allerede 1602, og da lillebror Johann (SW-020) døde i 1605, så gik Weimar-hertugdelen til Johan Ernst (SW-025), der døde 1626.

Hertug Johann (SW-020) fik 10 sønner på stribe (og til slut en datter). Sønnerne var:
   Nr.   1) (SW-025) Johann Ernst † 1626;
   Nr.   2 + 3 +4) døde før Nr. 1 døde;
   Nr.   5) (SW-030) Wilhelm † 1662. Havde en dødfødt tvilling;
   Nr.   6) (SW-020-6) = (SE-005) Albrecht † 1644. Han fik Eisenach;
   Nr.   7) (SW-020-7 Johann Friedrich † 1628;
   Nr.   8) (SG-010) Ernst I af Sachsen-Gotha † 1675;
   Nr.   9) (SW-020-9) Friedrich Wilhelm † 1619;
   Nr. 10) (SW-020-10) Bernhard † 1639. Han blev greve af Franken fra 1633;
   Nr. 11) datteren Johanna; * 1606; † 1609;
 

Efter Ernst I af Sachsen-Gotha død 1675 blev hertugdømmet 24/02 1680 fordelt mellem dennes syv sønner - se under disse ovennævnte.

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SG-010 1641-1675 Ernst I der Fromme = Ernest I the Pious, Duke of Sachsen-Gotha
s (SW-020); * 25/12 1601; † 26/03 1675;
Duke of Sachsen-Weimar from 1605 to 1640;
Duke of Sachsen-Weimar-Eisenach from 1640-1672,
Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg from 1672 to 1675 - from the beginning only a smaller area increasing it through the years:
From 1641 he reigned the territories of Tenneberg, Waltershausen, Wachsenburg, Königsberg and Tonndorf;
From 1645 he also reigned Heldburg, Eisfeld and Salzungen;
From 1663 he added Kranichfeld and from 1672 also the territories of Altenburg, Leuchtenburg, Orlamünde, Eisenberg, Saalfeld, Cobur, Sonneberg, Hildburghausen, Meiningen and a few other areas;

I 1644 gik halvdelen af Sachsen-Eisenach til Sachsen-Gotha. En større del af Sachsen-Altenburg gik 1672 til Sachsen-Gotha. Sachsen-Gotha blev i 1680 opdelt i syv mindre stater. Det var Sachsen-Coburg + S.-Eisenach + S.-Gotha-Altenburg + S.-Hildburghausen + S.-Meiningen + S.-Römhild + S.-Saalfeld.

I 1825 uddøde slægten i S.-Gotha-Altenburg, der blev opdelt i:
A) S.-Gotha, der gik til S.-Coburg-Saalfeld, der senere overdrog Saalfeld til Sachsen-Meiningen, og
B) S.-Altenburg, der gik til S.-Hildburghausen, der igen videregav Hildburghausen til S.-Meiningen.
Alle smårigerne ophørte i 1918.

Elisabeth Sophie of Sachsen-Altenburg, Princess; * 10/10 1619; m 24/10 1636; † 20/12 1680;
   d Duke Johann Philipp of Sachsen-Altenburg (SA-020-1); * 25/01 1597; † 01/04 1639;
children :
  1.   Johann Ernst; * 18/09 1638; † 27/11 1638;
  2.   Elisabeth Dorothea; * 08/01 1640; † 24/08 1709;
   m 05/12 1666 in Gotha Landgraf Ludwig VI of Hesse-Darmstadt; * 25/01 1630; † 24/04 1678;
  3.   Johann Ernst; * 16/05 1641; † 31/12 1657;
  4.   Christian; * + † 23/02 1642;
  5.   Sofie; * 21/02 1643; † 14/12 1657 of smallpox;
  6.   Johanna; * 14/02 1645; † 07/12 1657;
  7.   Friedrich I (SG-020); * 15/07 1646; † 02/08 1691;
  8.   Albrecht (SG-030); * 24/05 1648; † 06/08 1699;
  9.   Bernhard I (SM-010); * 10/09 1649; † 27/04 1706;
10.   Heinrich (SG-040); * 19/11 1650; † 13/05 1710;
11.   Christian (SG-050); * 06/01 1653; † 28/04 1707;
12.   Ernst (SG-060); * 12/06 1655; † 17/10 1715;
13.   Dorothea Marie; * 12/02 1654; † 17/06 1682;
14.   Johann Philipp; * 01/03 1657; † 19/05 1657;
15.   Johann Ernst (SG-070); * 22/08 1658; † 17/02 1729;
16.   Johanna Elisabeth; * 02/09 1660; † 18/12 1660;
17.   Johann Philipp; * 16/11 1661; † 13/03 1662;
18.   Sofie Elisabeth; * 19/05 1663; † 23/05 1663;
From Elisabeth was 19 years she was pregnant at least 18 times in 25 years and had her last child when she was 43 years old. Of her 18 children 9 died before they reached adulthood;

After 1680 a series of territory changes took place and smaller units were created and reunited with different branches through the years until 1806. These changes are not defined in this list.

SG-020 1675-1691 Friedrich I, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg
s (SG-010); * 15/07 1646; † 02/08 1691; ‡ Gotha;
Duke jointly with brothers of Sachsen-Gotha from 1675 to 1680;
Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg from 1675 to 1691;

Friedrich ruled the Duchy of Sachsen-Gotha jointly with his above mentioned brothers SG-030 + SM-010 + SG-040 + SG-050 + SG-060 + SG-070 until 1680 when the duchy was split up and the brothers individually ruled their separate bestowed territory stated in their records below;

Magdalene Sibylle, Princess of Sachsen-Weissenfels; * 02/09 1648; m(1) 14/11 1669 in Halle; † 07/01 1681;
   d Duke Augustus of Sachsen-Weissenfels (43a-1); * 13/08 1614; † 04/06 1680;
children :
1.   Anna Sofie; * 22/12 1670; † 28/12 1728;
   m 15/10 1691 in Gotha Prince Ludwig Friedrich I of Schwarzburg-Rudolstadt; * 25/10 1667; † 24/06 1718;
2.   Magdalene Sibylle; * 30/09 1671; † 02/03 1673;
3.   Dorothea Marie; * 22/01 1674; † 18/04 1713;
   m 19/09 1704 in Gotha Duke Ernst Ludwig I of Sachsen-Meiningen (SM-020); * 1672; † 1724;
4.   Friederike; * 24/03 1675; † 28/05 1709;
   m 25/05 1702 in Zerbst Prince Johann August of Anhalt-Zerbst; † 07/11 1742;
5.   Friedrich II (SG-025); * 28/07 1676; † 23/03 1732;
6.   Johann Wilhelm; * 04/10 1677; † 15/08 1707; General killed in battle at Toulon;
7.   Elisabeth; * 07/02 1679; † 22/06 1680, smallpox;
8.   Johanna; * 01/10 1680; † 09/07 1704;
   m 20/06 1702 in Strelitz Duke Adolf Friederich II of Mecklenburg-Strelitz (Meckl.S001); * 19/10 1658; † 12/05 1708;

Christine of Baden-Durlach, Princess; * 22/04 1645; m(2) 14/08 1681 in Ansbach; † 21/12 1705;
   d Friedrich IV of Baden-Durlach; * 16/11 1617; † 31/01 1677;
Christine was m(1) 27/07 1665 to Markgraf Albrecht of Brandenburg-Ansbach (his m(3); * 16/09 1620; † 22/10 1667;
no registered issue ;

SG-025 1693-1732 Friedrich II, Duke of Sachsen-Gotha
s (SG-020); * 28/07 1676; † 23/03 1732; ‡ Altenburg;
Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg from 1693 to 1729;

Magdalene Auguste of Anhalt-Zerbst, Princess; * 13/10 1679; m 07/06 1696; † 11/10 1740; ‡ Gotha;
children :
  1.   Sofie; * 30/05 1697; † 29/11 1703, smallpox;
  2.   Friedrich III (SG-027); * 14/04 1699; † 10/03 1772;
  3.   Wilhelm; * 12/03 1701; † 31/05 1771;
   m 08/11 1742 in Hamburg Princess Anna of Holstein-Gottorp; * 03/02 1709; † +2/02 1758;
   d Duke Christian August (Holst.A-09-4); * 11/01 1673; † 24/04 1726;
  4.   Karl Friedrich; * 20/09 1702; † 21/09 1703;
  5.   Johann August; * 17/02 1704; † 08/05 1767;
   m 06/01 1752 in Stadtrods Countess Luise of Reuss zu Schleiz; * 03/07 1726; † 28/05 1773;
     They got:
     a)  Auguste Luise Friederike; * 30/11 1752; † 28/05 1805;
       m 1780 Prince Friedrich Karl of Schwarzburg-Rudolstadt; † 13/04 1793;
     b)  Luise; * 09/03 1756; † 01/01 1808;
       m 01/06 1775 in Gotha Duke Friedrich Franz I of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K006); * 10/12 1756; † 01/02 1837;
  6.   Christian; * 27/02 1705; † 05/03 1705, smallpox;
  7.   Christian Wilhelm; * 28/05 1706; † 19/07 1748;
   m 27/05 1743 in Schleiz Countess Luise of Reuss zu Schleiz; * 03/07 1726; † 28/05 1773;
  8.   Ludwig Ernst; * 28/12 1707; † 13/08 1763;
  9.   Emanuel; * 05/04 1709; † 10/10 1710;
10.   Moritz; * 11/05 1711; † 03/09 1777;
11.   Sofie; * + † 1712;
12.   Karl; * 1714; † 1715;
13.   Friederike; * 17/07 1715; † 12/05 1775;
   m 27/11 1734 in Altenburg Duke Johann Adolf II of Sachsen.Weissenfels (043a-2-j); * 04/09 1685; † 16/05 1746;
14.   Magdalene Sibylle; * 15/08 1718; † 09/11 1718;
15.   Auguste; * 30/11 1719; † 08/02 1772;
   m 08/05 1736 in London Prince Frederick Louis of Wales (Tysk.SR-200-1) (later King George II of GB; * 20/01 1707; † 20/03 1751;
16.   Johann Adolf; * 18/05 1721; † 29/04 1799;

SG-027 - Friederich III, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg
s (SG-025); * 14/04 1699; † 10/03 1772; ‡ Gotha;
Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg from 1732 to 1772;
Friedrich was regent for Ernst August II (048) from 1748 to 1755;

Luise Dorothea of Sachsen-Meiningen, Princess; * 10/08 1710; m 17/09 1729 in Gotha; † 22/10 1767;
   d Duke Ernst Ludwig I of Sachsen-Meiningen (SM-020-4); * 07/10 1672; † 24/11 1724;
children :
1.   Friedrich; * 20/01 1735; † 09/06 1756;
2.   Ludwig; * 25/10 1735; † 26/10 1735;
3.   Friederike Luise; * 30/01 1741; † 05/02 1776;
4.   Ernst II, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg (from 1772 to 1804); * 30/01 1745; † 20/04 1804;
   m 21/03 1769 in Meiningen Princess Marie Luise Charlotte Amalie etc. of Sachsen-Meiningen (SM-060-11); * 11/09 1751; † 25/04 1827;
   They got 4 children:
     a)  Ernst; * 27/02 1770; † 03/12 1779;
     b)  Emil Leopold August, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg (from 1804 to 1824); * 23/11 1772; † 27/05 1822;
     m(1) 21/10 1797 in Ludwigslust Duchess Luise Charlotte of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K006-2); * 19/11 1779; † 04/01 1801;
     m(2) 24/04 1802 in Kassel Princess Karoline Amalie of Hesse.Kassel; * 11/07 1771; † 22/02 2848;
     In m(2) they got:
     I)  Luise; * 21/12 1800; † 30/08 1831; ‡ Coburg;
       m(1) 31/07 1817 in Gotha (divorced 1826) Duke Ernst I of Sachsen-Coburg-Gotha (SS-050); * 02/01 1784; † 29/01 1844;
       m(2) 18/10 1826 in St. Wendel Freiherr of Hanstein, created Count of Pölzig; † 18/04 1884;
     c)  Friedrich IV, Duke of Sachsen-Gotha-Altenburg (from 1822 to 1825); * 28/11 1774; † 11/02 1825;
   He was the last male member of Sachsen-Gotha-Altenburg branch and left no male descendant;
     d)  Ludwig; * 21/10 1777; † 26/10 1777;
5.   Sofie; * 09/03 1746; † 30/03 1746;
6.   August; * 14/08 1747; † 28/09 1806;

SG-030 - Albrecht, Duke of Sachsen-Coburg
s (SG-010); * 24/05 1648; † 06/08 1699; ‡ Coburg;
Duke of Sachsen-Coburg from 1675 to 1699;

Marie Elisabeth, Duchess of Braunschweig-Wolfenbüttel; * 07/01 1638; m(1) 18/07 1676 in Gotha; † 15/02 1687; Her m(2);
   d Duke August II the Younger of Braunschweig-Wolfenbüttel (W530-7); * 10/04 1579; † 17/09 1666;
child :
1.   Ernst August; * 01/09 1677; † 17/08 1678;

Susanne Elisabeth, Countess Kempinsky of Schwisitz; * 1643; m(2) 14/05 1688; † 02/12 1717;
no registered issue ;

He left no male descendant;

SG-040 - Heinrich, Duke of Sachsen-Römhild
s (SG-010); * 19/11 1650; † 13/05 1710; ‡ Römhild
Duke of Sachsen-Römhild from 1675 to 1710;
Heinrich was regent in Sachsen-Gotha-Altenburg from 1691 to 1693;

Marie Elisabeth of Hesse-Darmstadt, Princess; * 11/03 1656; m 01/03 1676 in Darmstadt; † 16/08 1715;
no registered issue ;

He left no male descendant;

SG-050 - Christian, Duke of Sachsen-Eisenberg
s (SG-010); * 06/01 1653; † 28/04 1707;
Duke of Sachsen-Eisenberg from 1675 to 1707;

Christiane of Sachsen-Merseburg, Princess (043b-6); * 01/06 1659; m(1) 13/02 1677 in Merseburg; † 13/03 1679;
   d Duke Christian I of Sachsen-Merseburg (043b-6); * 27/10 1615; † 18/10 1691;
children :
1.   Christiane; * 04/03 1679; † 24/05 1722; ‡ Glücksburg;
   m 15/02 1699 in Eisenberg Duke Philipp Ernst of Holstein-Glücksburg (Glyks.A05); * 5/5 1673; † 12/11 1729;

Sofie of Hesse-Darmstadt, Princess; * 07/05 1661; m(2) 09/02 1681 in Darmstadt; † 22/08 1712; ‡ Eisenberg;
no registered issue ;

He left no male descendant;

SG-060 1680-1715 Ernst I (or II), Duke of Sachsen-Hildburghausen
s (SG-010); * 12/06 1655; † 17/10 1715; ‡ Hildburghausen;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1675 to 1715, that is:
Duke from 1680 in Heldburg, Eisfeld and Hildburghausen;
From 1683 of Königsberg; From 1705 of Sonnefeld;
From 1714 of Behringen etc.

Sofie of Waldeck, Princess; * 03/08 1662; m 30/11 1680 in Arolsen; † 15/10 1702;
children :
1.   Ernst Friedrich I (SH-010); * 21/08 1681; † 09/03 1724;
2.   Sofie Charlotte; * 23/12 1682; † 20/04 1684;
3.   Sofie Charlotte; * 23/03 1685; † 04/06 1710;
4.   Karl Wilhelm; * 25/07 1686; † 02/04 1687;
5.   Josef Maria Friedrich Wilhelm; * 05/10 1702; † 04/01 1787;
   Military career. Josef was regent for his nephew Friedrich VIII from 1780 to 1784; "... Hildburghausen, wo er sich erfolgreich um die finanzielle Sanierung des Herzogtums, dessen Landesregentschaft er als Obervormund seines Neffen Friedrich 1780-84 führte."
   m 17/04 1738 in Paris (separated 1752) Princess Anna Vittoria di Savoia Carignano; * 11/09 1683; † 11/10 1763;

The issue of Duke Ernst I of Sachsen-Hildburghausen is registered below under SH-010 to SH-040;

SG-070 1675-1729 Johann Ernst, Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (SG-010); * 22/08 1658; † 17/02 1729; ‡ Saalfeld;
Duke of Sachsen-Saalfeld from 1675 to 1699;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1699 to 1729;

Sofie of Sachsen-Merseburg, Princess; * 04/08 1660; m(1) 18/02 1680 in Merseburg; † 02/08 1686;
   d Duke Christian of Sachsen-Merseburg; (043b-7);
children :
1.   Christiane Sofie; * 14/06 1681; † 03/06 1697;
2.   Christian Ernst (SS-010); * 18/08 1883; †04/09 1745 ;
3.   Charlotte Wilhelmine; * 04/05 1685; † 05/04 1767;
   m 26/12 1705 in Coburg Count Philipp Reinhard of Hanau-Lichtenberg; † 04/10 1712;

Charlotte Johanna of Waldeck; * 13/12 1664; m(2) 02/12 1690 in Saalfeld; † 01/02 1699;
children :
   4.   Sofie Wilhelmine; * 09/08 1690; † 04/12 1727;
   m08/02 1720 in Saalfeld Prince Friedrich Anton of Schwarzburg-Rudolstadt; * 14/08 1692; † 01/09 1744;
  5.   Wilhelm Friedrich; * 16/08 1691; † 28/07 1720;
  6.   Karl Ernst; * 12/09 1692; † 30/12 1720;
  7.   Henriette Albertine; * 08/07 1694; † 01/04 1695;
  8.   Luise Emilie; * 24/08 1695; † 21/08 1713;
  9.   Charlotte; * 30/10 1696; † 02/11 1696;
10.   Franz Josias (SS-020); * 25/09 1697; † 16/09 1764;
11.   Henriette Albertine; * 20/11 1698; † 05/02 1728;

Further rulers of Sachsen-Saalfeld are listed below under Sachsen-Saalfeld SS-010 to SS-050;


Saxony-Hildburghausen regenter
udsprunget fra hertug Ernst I af Sachsen Gotha / Hildburghausen (SG-060)

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SH-010 1715-1724 Ernst Friedrich I, Duke of Sachsen-Hildburghausen
s (SG-060); * 21/08 1681; † 09/03 1724; ‡ Hildburghausen;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1715 to 1724

Sofie Albertine of Erbach-Erbach, Countess; * 30/07 1683; m 04/02 1704 † 04/09 1742;
   Sofie was regent for her son (4) from 1724 to 1728;
children :
  1.   Ernst Ludwig Hollandinus; * 24/11 1704; † 26/11 1704;
  2.   Sophia Amalia Elisabeth; * 05/10 1705; † 28/02 1708;
  3.   Ernst Ludwig Albrecht; * 06/02 1707; † 17/04 1707;
  4.   Ernst Friedrich II (SH-020); * 17/12 1707; † 13/08 1745;
  5.   Friedrich August; * 08/05 1709; † 04/03 1710;
  6.   Ludwig Friedrich; * 11/09 1710; † 10/06 1759;
   m 04/05 1749 in Weikerheim Princess Christiane Luise of Holstein-Plön; * 27/11 1713; † 06/04 1778;
   d Duke Joachim Friedrich of Schleswig-Holstein-Plön (Glyks.N05-4); * 9/5 1668; † 25/1 1722;
  7.   Elisabeth Albertine; * 03/08 1713; † 29/06 1761;
   m 05/02 1735 in Eisfeld Duke Karl I of Mecklenburg-Strelitz (Meckl.S001a); * 23/02 1708; † 05/06 1752;
  8.   Emanuel Friedrich Karl; * 26/03 1715; † 29/06 1718;
  9.   Elisabeth Sophia; * 13/09 1717; † 14/10 1717;
10.   Georg Friedrich Wilhelm; * 15/07 1720; † 10/04 1721;

SH-020 1728-1745 Ernst Friedrich II, Duke of Sachsen-Hildburghausen
s (SH-010); * 17/12 1707; † 13/08 1745;, † Hildburghausen;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1724 to 1745;
His mother was regent from 1724 to 1728;

Karoline of Erbach-Fürstenau, Countess; * 29/09 1700; m 19/06 1726 in Fürstenau; † 07/05 1758;
children :
1.   Ernst Friedrich III Karl (SH-030); * 10/06 1727; † 23/09 1780;
2.   Friedrich August Albrecht; * 08/08 1728; † 14/06 1735;
3.   Friedrich Wilhelm Eugen; * 08/10 1730; † 04/12 1795;
   m 13/03 1778 in Öhringen his niece Princess Christiane Sophie Karoline of Sachsen-Hildburghausen (SH-030-3); * 04/12 1761; † 10/01 1790;
4.   Sophie Amalie Karoline; * 21/07 1732; † 19/06 1799;
   m 28/01 1749 in Hildburghausen Prince Ludwig zu Hohenlohe-Oehringen; * 23/05 1723; † 27/07 1805;

SH-030 1745-1780 Ernst Friedrich III Karl, Duke of Sachsen-Hildburghausen
s (SH-020); * 10/06 1727; † 23/09 1780; ‡ Hildburghausen;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1745-1780;

Louise = Lovisa of Danmark, Princess; * 19/10 1726; m(1) 01/10 1749 at Hirschholm Palace; † 08/08 1756;
   d King Christian VI of Danmark (Dan.139-2); * 30/11 1699; † 06/08 1746;
child :
1.   Friederike Sofie Juliane Karoline; * 05/12 1755; † 10/01 1756;

Christiane Sophie Charlotte of Brandenburg-Bayreuth, Princess; * 15/10 1733; m(2) 20/01 1757 in Copenhagen; † 08/10 1757;
   d Markgraf of Brandenburg-Bayreuth-Ansbach (Brand.075-1); * 17/07 1708; † 20/01 1769;
child :
2.   Friederike Sophie Marie Karoline; * 04/10 1757; † 17/10 1757;

Ernestine of Sachsen-Weimar-Eisenach, Princess; * 04/01 1740; m(3) 01/07 1758 in Bayreuth; † 10/06 1786;
   d Duke Ernst August I of Sachsen-Weimar-Eisenach (SW-070); * 19/04 1688; † 19/01 1748;
children :
3.   Ernestine Friederike Sophie of Sachsen-Hildburghausen; * 22/02 1760; † 28/10 1776;
   m 06/03 1776 Duke Franz Friedrich Anton of Sachsen-Coburg-Saalfeld (SS-040); * 15/07 1750; † 09/12 1806;
4.   Christiane Sophie Karoline; * 04/12 1761; † 10/01 1790;
   m 13/03 1778 in Öhringen Prince Friedrich Wilhelm Eugen of Sachsen-Hildburghausen (SH-020-3); * 08/10 1730; † 04/12 1795; He was her uncle;
5.   Friedrich (SA-050 = SH-040); * 29/04 1763; † 29/09 1834;

SH-040 1780-1834 Friedrich, Duke of Sachsen-Hildburghausen
s (SH-030); * 29/04 1763; † 29/09 1834;
Duke of Sachsen-Hildburghausen from 1780 to 1826;
Duke of Sachsen-Altenburg from 12/11 1826 to 29/09 1834;

*** The new foundation of the Duchy of Sachsen-Altenburg continues from SA-050 with a copy of SH-040. ***

Charlotte of Mecklenburg-StrelitzDuchess; * 17/11 1769; m 03/09 1785 in Hildburghausen; † 14/05 1818;
   d Duke Karl II of Mecklenburg-Strelitz (Meckl.S004-1); * 10/10 1741; † 06/11 1816;
children :
  1.   Joseph Georg Karl Friedrich; * 12/06 1786; † 30/07 1786;
  2.   Katharina Charlotte Georgine Friederike Sophie Therese; * 17/06 1787; † 12/12 1847;
   m 28/09 1805 at Ludwigsburg Prince Paul of Württemberg; * 19/01 1785; † 16/04 1852;
  3.   Charlotte Auguste; * + † 29/07 1788;
  4.   Joseph Georg Friedrich (SA-060); * 27/08 1789; † 25/11 1868;
  5.   Luise Friederike Marie Karoline Auguste Christiane; * 18/01 1791; † 25/03 1791;
  6.   Therese Charlotte Luise Friederike Amalie; * 08/07 1792; † 26/10 1854;
   m 12/10 1810 in München King Ludwig I of Bavaria (Bav.990); * 25/08 1786; † 29/02 1868;
  7.   Charlotte Luise Friederike Amalie Alexandrine; * 28/01 1794; † 06/04 1825;
   m 24/06 1813 in Weilburg Duke Wilhelm of Nassau-Weilburg; * 14/06 1792; † 20/08 1839;
  8.   Franz Friedrich Karl Ludwig Georg Heinrich; * 13/04 1795; † 28/05 1800;
  9.   Georg Karl (SA-070); * 24/07 1796; † 03/08 1853;
10.   Friedrich Wilhelm Karl Joseph Ludwig Georg; * 04/10 1801; † 01/07 1870;
11.   Maximilian Karl Adolf Heinrich; * 19/02 1803; † 29/03 1803;
12.   Eduard Karl Wilhelm Christian; * 03/07 1804; † 16/05 1852;
   m(1) 25/07 1835 in Sigmaringen Princess Amalie of Hohenzollern-Sigmaringen; * 30/04 1815; † 14/01 1841;
   m(2) 08/03 1842 in Greiz Princes Luise Reuss zu Greiz; * 03/12 1822; † 25/08 1875;
   They got 6 children:
   a)  Therese Amalie Karoline etc.; * 21/12 1836; † 09/11 1914;
     m 16/04 1864 in Altenburg Prince August Bernadotte of Sweden (Sver.052-5); * 24/08 1831; † 04/03 1873;
   b)  Antoinette Charlotte Marie etc.; * 17/04 1838; † 13/10 1908;
     m 22/04 1854 in Altenburg Duke Friedrich I of Anhalt; * 29/04 1831; † 24/01 1904;
   c)  Ludwig Joseph etc.; * 24/09 1839; † 13/02 1844;
   d)  Johann Friedrich etc.; * 08/01 1841; † 25/02 1844;
   e)  Albert Heinrich Joseph etc.; * 14/04 1843; † 22/05 1902;
     m(1) 06/05 1885 in Berlin Princess Marie Elisabeth Louise Friederike of Prussia (Brand.078-6-a-I); * 14/09 1855; † 20/06 1888;
     d Friedrich Karl Nikolaus; †15/06 1885 and gd of King Friedrich Wilhelm II of Prussia; † 07/06 1840;
     m(2) 13/12 1891 in Remplin Duchess Helene of Mecklenburg; * 16/01 1857; † 28/08 1936;
   d Grand Duke Georg Friedrich Karl Joseph of Mecklenburg; *12/08 1779; † 06/09 1860;
   f)  Marie Gasparine Amalie etc.; * 28/06 1845; † 05/07 1930;
     m 12/06 1869 in Altenburg Prince Karl Günther of Schwarzburg-Sondershausen; * 07/08 1830; † 28/03 1909;


Saxony-Saalfeld og Sachsen-Coburg-Saalfeld regenter

Da hertug Ernst I der Fromme = Ernest I the Pious, Duke of Sachsen-Gotha (SG-010) døde 1675 skulle riget deles mellem hans syv overlevende sønner, og fra 1680 fik hans yngste søn, Johann Ernst († 1729) magten over områdedelen Sachsen-Saalfeld, der dog var undelagt den ældste brors overøvrighed. Det var Hetug Friedrich I af Sachsen-Gotha-Altenburg. Hans linje uddøde i 1825.

Efter rækken af hertuger frem til 1825 havde haft magten i Sachsen-Gotha-Altenburg og i Sachsen-Coburg-Saalfeld, blev områderne i slægten på ny fordelt i 1826, så Hertug Ernst I (eller III) (SS-050) fra 12/11 1826 blev hertug over en sammenlægning af Gotha og Coburg i Hertugdømmet Sachsen-Coburg og Gotha.

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
SS-010 1729-1745 Christian Ernst (II), Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (SG-010); * 18/08 1683; † 04/09 1745;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1729 to 1745;

Christiane Friederike of Koss; * 24/08 1686; m 18/08 1724 in Naitschau; † 15/05 1743;
no registered issu ;

Christian Ernst left no male descendant and was succeeded by his brother;

SS-020 1745-1764 Franz Josias = Francis Josias, Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (SG-010); * 25/09 1697; † 16/09 1764; ‡ Coburg;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1745 to 1764;
Franz was regent for Ernst August II of S.-Weimar-Eisenach (SW-080) from 1748 to 1755;

Anna Sofie of Schwarzburg-Rudolstadt, Princess; * 09/09 1700; m 02/01 1723 in Rudolstadt; † 11/12 1780;
children :
1.   Ernst Friedrich (SS-030); * 08/03 1724; † 08/09 1800;
2.   Johann Wilhelm; * 11/05 1726; † 04/06 1745 killed in battle at Hohenfriedberg;
3.   Anna Sofie; * 03/09 1727; † 10/11 1728;
4.   Christian Franz; * 25/01 1730; † 18/09 1797;
5.   Charlotte Sofie; * 24/09 1731; † 02/08 1810;
   m 13/05 1755 in Schwerin Duke Ludwig of Mecklenburg-Schwerin (Meckl.K004); * 06/08 1725; † 12/09 1778;
6.   Friederike Magdalene; * 21/08 1733; † 29/03 1734;
7.   Friederike Karoline; * 24/06 1735; † 18/02 1791;
   m 22/11 1754 in Coburg Markgraf Karl Alexander of Brandenburg-Ansbach (Brand.074); * 24/02 1736; † 05/01 1806;
8.   Friedrich Josias; * 26/12 1737; † 26/02 1815;
   m before 24/12 1789 in Coburg Therese Stroffeck;
     They got:
     a)  Freiherr Friedrich of Rohmann; * 24/09 1789; † 14/07 1873;
     He married and had 5 children;

SS-030 1764-1800 Ernst Friedrich, Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (); * 08/03 1724; † 08/09 1800;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1764 to 1800;

Sofie Antonie of Braunschweig-Wolfenbüttel, Duchess; * 23/01 1724; m 23/04 1749 in Wolfenbüttel; † 17/05 1802;
   d Duke Ferdinand Albrecht II of Braunschweig-Wolfenbüttel (Braun.W551-8); * 19/05 or 29/05 1680; † 03/09 or 13/09 1735;
children :
1.   Franz Friedrich Anton (SS-040); * 15/07 1750; † 09/12 1806;
2.   Karl Wilhelm Ferdinand; * 21/11 1751; † 16/02 1757;
3.   Friederike Juliane; * 14/09 1752; † 24/09 1752;
4.   Karoline Ulrike Amalie; * 19/10 1753; † 01/10 1829; Became a nun at Gandersheim;
5.   Ludwig Karl Friedrich; * 02/01 1755; † 04/05 1806;
6.   Ferdinand August Heinrich; * 12/04 1756; † 08/07 1758;
7.   Friedrich; * 04/03 1758; † 26/06 1758;

SS-040 1800-1806 Franz Friedrich Anton, Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (SS-030); * 15/07 1750; † 09/12 1806;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1800 to 1806;

Sophie of Sachsen-Hildburghausen, Princess; * 22/02 1760; m(1) 06/03 1776 in Hildburghausen; † 28/10 1776;
   d Duke Ernst Friedrich III Karl of Sachsen-Hildburghausen (SH-030-3); * 10/06 1727; † 23/09 1780;
no issue ;

Auguste Reuss zu Ebersdorf, Countess; * 09/01 1757; m(2) 13/06 1777 in Ebersdorf; † 16/11 1831;
children :
1.   Sophie Friedrike Karoline Luise; * 19/08 1778; † 08/07 1835;
   m 23/02 1804 in Coburg Count Emanuel of Mensdorff-Pouilly; * 24/01 1777; † 28/06 1852;
2.   Antoinette Ernestine Amalie; * 28/08 1779; † 14/03 1824;
   m 17/11 1798 in Coburg Duke Alexander of Württemberg; * 24/04 1771; † 04/07 1833;
3.   Juliane Henriette Ulrike = Anna Feodorovna (when married); * 23/09 1781; † 15/08 1860;
   m 26/02 1796 in St. Petersburg, divorced 1820, Grand Duke Konstantin of Russia (Rus.Z-29-2); * 08/05 1779; † 27/06 1831;
4.   Ernst I Anton Karl Ludwig (SS-050); * 02/01 1784; † 29/01 1844;
5.   Ferdinand Georg August (SS-060); * 28/03 1785; † 27/08 1851;
6.   Marie Luise Viktoria; * 17/08 1786; † 16/03 1861;
   m(1) 21/12 1803 in Coburg Prince Carl zu Leiningen; * 27/09 1763; † 04/07 1814;
   m(2) 29/05 1803 in Coburg and Kew Palace 11/07 1818 Prince Edward of Great Britain, Duke of Kent (Eng.038-5); * 02/11 1767; † 23/01 1820;
7.   Marianne Charlotte; * 07/08 1788; † 23/08 1794;
8.   Leopold Georg Vhristian Friedrich; * 16/12 1790; † 10/12 1865;
   Prince of Sachsen-Coburg-Gotha, and later Duke of Sachsen;
   m(1) 02/05 1816 Princess Charlotte of Great Britain (Eng.039-1); * 07/01 1796; † 06/11 1817; d King George IV;
   m(2) 09/08 1832 in Compiègne Princess Louise Marie of Orléans; * 03/04 1812; † 11/10 1850;
9.   Franz Maximilian Ludwig; * 12/12 1792; † 03/01 1793;

SS-050 1806-1844 Ernst I Anton Karl Ludwig, Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld
s (SS-040); * 02/01 1784; † 29/01 1844;
Duke of Sachsen-Coburg-Saalfeld from 1806 to 1826;
After 1826 the duke became Duke of Sachsen-Coburg-Gotha to 1844;

Luise of Sachsen-Gotha, Princess; * 21/12 1800; m(1) 31/07 1817 in Gotha; † 30/08 1831;
   d Duke Friederich III of Sachsen-Gotha-Altenburg (SG-027-4-b-I); * 14/04 1699; † 10/03 1772;
children :
1.   Ernst II August Karl etc., Duke of Sachsen-Coburg-Gotha from 1844 to 1893; * 21/06 1818; † 22/08 1893;
   m 03/05 1842 in Karlsruhe Princess Alexandrine of Baden; * 06/12 1820; † 20/12 1904 at Schloss Callenberg;
Ernst II left no male descendant and the duchy was inherited by his nephews;

2.   Franz August Karl Albert Emanuel, Prince; * 26/08 1819; † 14/12 1861 at Windsor Castle; Albert was 06/02 1840 created His Royal Highness and 26/06 1857 created Prince Consort of Great Britain etc.
   m 10/02 1840 at St. James's Palace to Queen Victoria of Great Britain (041); * 24/05 1819; † 22/01 1901;

Marie of Württemberg, Duchess, and his niece; * 17/09 1799; m(2) 23/12 1832 in Gotha; † 14/09 1860;
no issue ;

SS-060 - Ferdinand Georg August, Prince of Sachsen-Coburg and Gotha
s (SS-040); * 28/03 1785; † 27/08 1851;
Prince of Sachsen-Coburg and Gotha and general in the Austrian Imperial and Royal Army;
He gained for his family the throne of Portugal in 1837;

Maria Antonia Koháry; * 02/07 1797; m 30/11 1815 in Wien; † 25/09 1862;
children :
1.   Ferdinand August Franz Anton; * 29/10 1816; † 15/12 1885;
   m(1) 09/04 1836 in Lissabon Queen Maria II of Portugal; * 04/04 1819; † 15/11 1853;
   m(2) 10/06 1869 in Lissabon Countess Elise Friederike Hensler; * 22/05 1836; † 21/05 1929;
     See family and heirs in Portugal monarchs for the Ferdinand and Queen Maria's two sons Ferdinand (Port. 033) and Ludvig Philip (Port. 034);
     All told they got 11 children;

2.   August Ludwig Viktor; * 13/06 1818; † 26/07 1881;
   m 20/04 1843 at St. Cloud Princess Clementine of Orlèans; * 03/06 1817; † 16/02 1907;
      They had issue;
3.   Leopold Franz Julius; * 31/01 1824; † 20/05 1884;
   m morganatically 23/04 1861 in Wien Freifrau Constanze Geiger of Ruttenstein;
4.   Viktoria Franziska Antonia Juliane; * 14/02 1822; † 10/11 1857;
   m 26/04 1840 at St. Cloud Prince Louis of Orlèans, Duke of Nemours; * 25/10 1814; † 26/06 1896;

SS-070 - Leopold Georg Christian Friedrich, Prince of Sachsen-Coburg-Gotha
s (SS-040); * 16/12 1790; † 10/12 1865;
Prince of Sachsen-Coburg-Gotha and later Duke of Sachsen;
Elected King of the Belgians 09/08 1832;

Charlotte of Great Britain, Princess; * 07/01 1796; m(1) 02/05 1816 † 06/11 1817;
   d King George IV of Great Britain;
no issue ;
Louise Marie of Orlèans, Princess; * 03/04 1812; m(2) 09/08 1832; † 11/10 1850;
children :
1.   Louis Philippe Leopold; * 24/07 1833; † 16/05 1834;
2.   Leopold II of Belgium(Belg. D02); * 09/04 1835; † 17/12 1909;
See for further Belgian monarchs in (SS-080) and in the Belgium list;

3.   Philippe Eugène Ferdinand etc. (SS-080); * 24/03 1837; † 17/11 1905;
4.   Marie Charlotte etc.; * 07/06 1840; † 19/01 1927;
   m 27/07 1857 in Bruxelles Archduke Maximilian of Austria, Emperor of Brazil; * 06/07 1832; † 19/06 1867;

SS-080 - Philippe Eugène Ferdinand etc., Count of Flandern
s (SS-070); * 24/03 1837; † 17/11 1905;
Count of Flandern;

Marie of Hohenzollern-Sigmaringen, Princess; * 17/11 1845; m 25/04 1867 in Berlin; † 26/11 1912;
children :
1.   Baudoin etc.; * 03/06 1869; † 23/01 1891;
2.   Albert I of Belgium (Belg.D04); * 08/04 1875; † 17/02 1934 in mountain accident;
3.   Henriette Marie etc.; * 30/11 1870; † 28/03 1948;
   m 12/02 1896 Prince Emanuel of Orlèans, Duke of Vendôme; * 18/01 1872; † 01/02 1931;
4.   Josephine Marie etc., Princess; * 30/11 1870; † 18/01 1871;
5.   Josephine Caroline Marie etc., Princess; * 18/10 1872; † 06/01 1958;
   m 28/05 1894 in Bruxelles Prince Karl Anton of Hohenzollern; * 01/09 1868; † 21/02 1919;


Saxony-Coburg-Gotha regenter

S-017 - Karl Eduard = Duke Karl Eduard of S-C-G;
s(S-015); * 1884; † 1954;

Viktoria Adelheid; * 1885; † 1970;
children :
1.   Sibylle; * 1908;
   m 1932 Gustaf Adolf of Sweden (Sver.56-1); * 1906; † 1947;Jørgen Marcussen
 
  Retur til toppen af siden.
Retur til forsiden for historieartikler. Retur til historieafsnittets forside
Retur til hjemmesidens forside Opdateret 2019-07-28 og igen 2021-05-24.