Baggrundstekst til emnet
84 Charing Cross Road

Nogle oplysninger om forfatteren og facts og fiction i forbindelse hermed

Helene Hanff Helene Hanff døde som 79-årig i 1997. Hun blev aldrig nogen succes som forfatter, men tjente sin løn som manuskriptforfatter til tv-serier og tilsvarende.

Det var alene hendes publicering af korrespondancen i efterkrigsårene mellem hende og en londonsk antikvarboghandler, at hun fik et publikumstræf.

Og denne korrespondance- eller brevroman har virkelige begivenheder som baggrund. Både personerne og forretningen eksisterede, men hvorvidt brevenes autenticitet kan bevises, er jeg ikke klar over.
Londonkontakt Helenes første brev til boghandleren var i 1949, mens der endnu var smalhans i London. Hun efterspurgte gennem de følgende år altid titler, som var af klassisk tilsnit og helst i gamle udgaver med skrifter og bind, der var autentiske og gerne med tidligere ejeres efterladte mærker. Hun var meget lidt begejstret for amerikansk masseproduceret - og måske endda forkortet - litteratur.

Hun mødte aldrig personligt boghandleren Frank Doel, som hun korresponderede med i omkring 20 år. Han døde kort før Helene endelig kom til London i 1971.
Mr. Q Forudsat vi betragter bogen som selvbiografisk og faktuel, så støder man på nogle mærkværdigheder. Fx er optakten til hendes efterspørgsel af gamle værker en gennemgang af Arthur Quiller-Couch's litteraturkritik, hvor hun vil følge op på nogle af hans litteraturanbefalinger, men er ude af stand til at skaffe bøgerne i Amerika, og det undrer mig - at man ikke i New York kan købe disse værker, mens en brugtbogshandler i London synes at kunne skaffe næsten alt ønsket materiale.

Hun har fx lånt Quiller-Couch på biblioteket, og da Public Library i New York har en ganske stor samling med mange gamle værker, så burde hun her kunne have fået en del - og ganske gratis - Helene taler jo mange gange i bogen om sine manglende midler, så det kan jeg undre mig over.

Tilbage til Quiller-Couch (1863-1944), professor i engelsk litteratur i Cambridge fra 1912. Hans første værker er nogle romaner fra Cornwall, hvor han stammede fra, men han er nok så kendt for sine redaktørjobs for Oxford UP, hvor han fik udgivet The Oxford Book of Ballads og af English Verse, Oxford Book of Prose, Victorian Verse og flere andre i Oxfords antologiserier. Jeg kunne forestille mig, at det var hans værk On the Art of Reading fra 1920, eller hans Studies in Literature i tre bind fra 1918 til 1929, at Helene har læst.

Quiller-Couch gjorde åbenbart et meget stort indtryk på hende, for et af hendes autobiografibind hedder simpelt hen The Q-effect (De andre hedder Underfoot in Showbusiness (1961) og altså 84 Charing Cross Road).
Film og TV Hendes bog indeholder mere end filmen, idet bogens anden del omhandler hendes tid i London, og der bliver den rigtig biografisk med nævnelse af de mennesker, der omgav hende og hjalp hende i byen. Hun foretrak at vandre rundt i byen, og hun var meget glad for sit besøg.

Hendes værk blev gjort til en fjernsynsfilm i 1975, og værket blev også tilpasset teateret og kom op i London og senere også i New York. Sidstnævnte sted dog uden at kunne trække publikum til. Det kunne stykket derimod, da det endelig i 1987 blev til en rigtig film med Anthony Hopkins og Anne Bancroft. Og filmen har siden gentagne gange været vist på næsten alle tv-kanaler.

Bøgerne i bogen Bøgerne, som HH betsilte findes også på en anden hjemmeside, men kun med titler og uden referencer til udgaver eller med yderligere noter. Nedenstående opgørelse over de bøger, som Helene Hanff bestilte i London, er derfor den mest oplysende på nettet for øjeblikket:
 
Side Forfatter Titel Bemærkninger
2 Hazzlitt, William Selected Essays 1778-1830. Han udgav mange bind essays, og senere udgaver er blandet anderledes end de originale.
2 Stevenson, Robert Louis Virginibus Puerisque 1850-1894. Hans rejser og autobiografi. Find kapitel 1 af Virginibus her.
2 - Vulgata Bible Den katolske standardbibel på Latin.
2+32 Hunt, James Henry Leigh Essays 1784-1859. Udgav mange essays eller »lettre«. Baggrundsstof her.
5+80 Landor, Walter Savage Imaginary Conversations 1775-1864. Bl.a. den fiktive samtale mellem de to slaver Aesop og Rhodope. Baggrund til Landor her.
10, 17, 19 Quiller-Couch, Arthur Oxford Book of English Verse Redaktør af mange antologier for OUP. Se ovenfor.
10 Wyatt, Thomas Love Poems 1503-1542
10 + 70 Johnson, Samuel Love Poems 1709-1784
14 Newman, John Henry Idea of a University (Discourses on the Scope and Nature of University Education) 1801-1900. Kardinal John Henry Newman var med i Oxford Bevægelsen, konverterede til katolicismen og brød med sin ven H. E. Manning. Interessante personligheder. Det var en ide at læse om Manning fra Lytton Strachey's Eminent Victorians.
17 Quiller-Couch, Arthur ed. Anthology: The Pilgrim's Way  
17 Pepys, Samuel Diaries 1633-1703. Nærmere præsentation unødvendig, hvis man har hørt efter i timen.
18 Hyde, Edward - Clarendon Clarendon's History of the Rebellion and Civil Wars in England 1609-1674. Bogen udkom 1702-1704. Det var sider fra denne bog, der blev brugt som indpakningspapir fra boghandelen. Clarendon noter her.
19 Quiller-Couch, Arthur Oxford Book of English Prose  
19 Coverley, Roger de Sir Roger de Coverley Papers Der er tale om en fiktiv person brugt i Addisons Spectator. Se mere om Coverley her.
19 Stanhope, Philip Dormer = 4th Earl Chesterfield Essays and Letters 1694-1773
19 Goldsmith, Oliver Essays 1730-1774
19 Addison, Joseph Essays 1672-1719
19 Steele, Richard Essays 1672-1729
32 Belloc, Hillary Pierre
»Hillaire«
Essays. 1870-1953. Skrev bl.a. en serie med titler som Nothing - Something - Everything. Mere om Belloc her.
34 Bach, Johann Sebastian St Matthew Passion 1685-1750. H. Hanff ønskede sig partituret med teksterne, som sangerne benyttede.
34 Handel, George Frederick Messiah 1685-1759. Samme forhold som for Bach ovenover.
38 - - - Grolier Bible
Jean Grolier, Vicomte d'Aiguisy, levede 1479-1565. Fransk udsending i Italien, senere generalskatmester i Paris. Han ejede et bibliotek på 3000 bind, der blev spredt i 1675, men hvoraf ca. 350 stadig kendes.
Hans bøger er berømte for deres udsøgte bind i hovedsageligt italienske renæssancestil med rig forgyldning i geometriske mønstre og blomsterranker. Et typisk Grolierbind har bogens titel i guld midt på forpermen, mens der nederst står hans motto: Jo. Grolierii et amicorum = for Grolier og hans venner.
Bl.a. ved man, at den berømte Aldus Manutius i Antwerpen fra 1512 var forbindelsesled mellem samleren og de bedste bogbindere.
45+47 Walton, Izaak Lives 1593-1683. Skrev biografier af bl.a. John Donne, Wotton, Richard Hooker, Herbert, Sanderson. Han er mest kendt for sin The Compleat Angler.
49+87 Austen, Jane Pride and Prejudice 1775-1817. Behøver vist ingen kommentarer for gruppens medlemmer.
51 - - - Loeb Classics
Værker af græske og latinske forfatteres værker, der blev udsendt i en serie med parallel latin /græsk og engelsk tekst. Serien blev grundlagt af amerikaneren James Loeb (1867-1933).
54+63 Sterne, Lawrence Tristram Shandy 1713-1768. Udgaven med Robbs illustrationer. Jeg har ikke kontrolleret denne tegners meriter.
56+73 Donne, John No Man is an Island 1572-1631. John Donnes mest kendte strofe, er også senere brugt som bogtitel for hans værker.
59 Catullus, Gaius Valerius 84-54 B.C. Et af hans kendteste digte vedlægger jeg her i engelsk oversættelse:
Tears for Lesbia’s Sparrow
Sparrow, my sweet girl’s delight,
whom she plays with, holds to her breast,
whom, greedy, she gives her little finger to,
often provoking you to a sharp bite,
whenever my shining desire wishes
to play with something she loves,
I suppose, while strong passion abates,
it might be a small relief from her pain:
might I toy with you as she does
and ease the cares of a sad mind!
59+77 Tocqueville, Alexis de Journey to America 1805-1859
63 Plato Four Socratic Dialogues 427-348 B.C. Teksten Apologia er en af dialogerne. Se mere om emnet her.
64 Grahame, Kenneth Wind in the Willow 1859-1932
68 Lamb, Charles Essays of Elia 1775-1834. Teksten er modelleret over hans fader
70 - - - Shorter Oxford Dictionary Kender alle her vist.
70+10 Johnson, Samuel William Shakespeare Johnson skrev karakteristikker af mange af de tidlige engelske forfattere. H. Hannf ønsker en udgave med introduktion af Walter Raleigh. Denne Raleigh er redaktør af en Oxford UP udgave fra 1907. Walter Raleigh arbejde sammen med Geoffrey Faber og Sidney Lee på opgaven.
71+82 Chaucer, Geoffrey Canterbury Tales 1345-1400
73 Blake, William Complete Poetry 1757-1827
73+74+76 Donne, John Complete Poetry and Selected Prose + Sermons Se ovenfor.
76 Shaw, Bernard The Bernard Shaw and Ellen Terry Correspondence 1856-1950. Om Ellen Terry her.
78 Saint-Simon, Duke de = Louis de Rouvroy Memoirs 1675-1755. Værket blev oprindeligt udgivet i 21 bind. Detaljer om Saint-Simon her.
81 Woolf, Virginia Common Reader 1882-1941. Common Reader udkom som del I i 1925 og med en del II i 1932.
86 Delafield, E. M. Diary of a Provincial Lady 1890-1943. Bogen udkom i 1930 og der hører egentligt tre dele til erindringsbogen. De er samlet genudgivet på Virago (lagervare).
Opdateret: 28.08.2003 Retur til:  Programmet
  Retur til:  Læsegruppeforside