Baggrundstekst til emnet
84 Charing Cross Road

Oversigt: Clarendon's History of the Rebellion and Civil Wars in England
 
Biografiske noter Edward Hyde - Clarendon
Værket Clarendon's History of the Rebellion and Civil Wars in England
Oplysninger Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon (1609-1674). Edward var den tredje søn af Henry Hyde fra Dinton i Wiltshire. Han blev uddannet i Oxford med tanke på en præstegerning, men da hans to ældre brødre døde, skulle han arve faderens ejendomme og skiftede derfor studium til jura, men det er mit indtryk, at han hellere nød ungdommens glæder end studerede flittigt.

Hans selskabelige liv bragte ham venskaber med Ben Jonson, Selden, Lord Falkland og Waller, og han mente selv senere, at disse mænds selskab havde betydet mere for hans uddannelse, end universitetets lærere havde. Han giftede sig i 1629 med Anne Ayliffe, som allerede døde efter 6 måneders ægteskab. Andet ægteskab var til Frances Aylesbury, som han fik datteren Anne med.

På grund af gode forbindelser fik Edward stilling i centraladministrationen og senere sad han i både The Short Parliament (1640) og i The Long Parliament, hvor han først var kritiker af Charles I, men senere blev royalist og bl.a. var imod henrettelsen af Jarlen af Strafford. Under borgerkrigen var han derfor kongelig embedsmand, men af den mere moderate art, hvorfor han da også mistede kongens gunst og blev overført til en stilling som en slags adjudant eller rådgiver for sønnen Charles (senere nummer II), i hvis følge han flygtede til Kanaløerne i 1646.

Under eksilet var Edward i begyndelsen ikke tæt på Charles II, og det var i den periode han påbegyndte sit værk The History of the Rebellion and Civil Wars of England. Vi har derfor i hans historie en samtidig skildring af begivenhederne set fra royalt hold.

Senere, i 1658, kom han igen tættere på kongen og blev hans Lord Chancellor, og efter genindsættelsen af Charles som konge i England blev Edwards datter Anne gift med kongens broder, James of York. Dette ægtepar fik døtrene Mary og Anne, der begge blev regenter i England - Mary som kone til William fra 1689-1702, og Anne som ene-dronning fra 1702-1714.

Mary døde af kopper i 1694. Hun var barnløs. William døde af komplikationer efter et styrt med hesten i 1702. De var familiesammenført - var fætter og kusine, børnebørn af Charles I. Dronning Anne blev født i 1665 og gift med danske prins Jørgen. Hun døde efter lang tids sygdom (porphyria).

Edward Hyde blev adlet som Lord Hyde of Hindon i 1660, og i 1661 blev han Jarl af Clarendon. Lykken vendte for ham under den anden krig med Holland i 1665-1667, og han blev nødsaget til at søge i eksil i Frankrig i slutningen af 1667. Her færdiggjorde han sit historieværk og døde i Rouen i 1674. Han er begravet i Westminster Abbey.
Opdateret: 28.08.2003 Retur til:  Programmet
  Retur til:  Læsegruppeforside