Baggrundstekst til emnet
84 Charing Cross Road

Oversigt: Claude Henri de Rouvray Comte de Saint-Simon
 
Biografiske oplysninger Grevens fulde navn er vist ovenstående. Han blev født 1760 og døde i 1825. Hans adelskab er et af de helt gamle med rødder, som påstås at stamme fra Karl den Store i 800-tallet. Hans uddannelse var noget tilfældig, og han forblev hele livet noget omskiftelig - oplevede stor rigdom og konkurs.

Saint-Simon kæmpede i Den amerikanske Frihedskrig, han deltog i Den franske Revolution og handlede med kirkegods i tumultperioden. Han arbejde med et mexikansk projekt om en kanal tværs over Amerika og slog som 40-årig om og begyndte en systematisk videnskabsuddannelse.

En væsentlig begivenhed blev hans kontakt med Madame de Staël. De levede da begge i Geneve (1803). Hendes bekendtskab fik ham i gang med en skribentvirksomhed, og hun gav ham sociologsike og politiske impulser. Da Saint-Simon var meget ordets mand, så blev hovedparten af hans skrifter nedfældet af sekretærer. Blandt disse var historikeren Augustin Thierry og sociologen Auguste Comte. Han fik senere en kvindelig sekretær og hushjælp, Julie Juliand, der også blev hans elskerinde.

Saint-Simon mente, at nutiden var bedst tjent med at magten lå i industrierne, både hos de arbejdende og hos de ledende. Tiden for landbruget var nu passeret - fremtiden lå i industrien. Hans politiske tanker gav grobund for en politisk bevægelse, der i 1820-1840 var meget udbredt i Frankrig.

Han blev således stifteren af den kristne socialisme. Bevægelsernes medlemmer lød navnet saint-simonister. Deres politiske indhold var mere magt til proletariatet kombineret med en aktiv kristendom. Afgreninger bragte kvindelige medlemmer til "suffragette"-bevægelser i Frankrig omkring 1848-revolutionen. Man må i dag betragte hans ideer om et moderne samfund som utopiske.

Af grevens skrifter kan nævnes Lettre d'un habitant de Genève à l'humanité fra 1802 (antageligt det samme, som en anden kilde kalder Lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains fra 1803; hans hovedværk Nouveau Christianisme fra 1825; og hans forskellige Lettres med erindringer og politisk materiale.
Opdateret: 29.08.2003 Retur til:  Programmet
  Retur til:  Læsegruppeforside