Kildetekster

til noter om danske ordbøger, retskrivning og søfartsordbøger
- tiende del af ordbogsteksterne
Kildeteksterne bringes to gange. Første del er sorteret efter forfatter (aut.) eller redaktør (edt.), og anden del er sorteret efter identifikationsnummeret som anvendt i de ni ordbogsafsnit.
Efter bogtitlerne i første afsnit kommer en oversigt over anvendte tidsskriftartikler.

FØRSTE DEL
Forfatter - Titel - Forlag - Udgivelse
Axel Andersen red., Danske Opslagsværker 1-9, Gad, 1970/1977 [5068]
Harry Andersen, Dansk Begrebsordbog, Munksgaard, 1945 [7015]
A. Ansted, Dictionary of Sea Terms, Brown, Son & Ferguson, 3rd Ed., 1985 [5395]
Jens Axelsen, Retskrivningsordbog, Gyldendal, 1. udgave, 1998 [8574]
Søren Anker-Møller, Politikens Slangordbog, Politiken 1. udg. 1982 [1813]
Per Askim, Norsk-engelsk maritim-teknisk ordbok, Grøndahl & Søn, Oslo, 8. oplag, 1967 [0574]
Per Askim, Engelsk-norsk maritim-teknisk ordbok, Grøndahl & Søn, Oslo, 1. oplag, 1953 [6424]
Jacob Baden, Almeen nyttig Alphabetisk Ordbog ..., 2. udg. Schubart, 1820 [6369]
Jacob Baden, Forelæsninger over det danske Sprog eller resonneret dansk Grammatik, Andet Oplag, Horrebows Enke, 1792 [6712]
Jørgen Bang og Karl Hårbøl, Omvendt Fremmedordbog, Munksgaard, 1. udg., 1991 [6821]
Sv. Cedergreen Bech red., Dansk Biografisk Leksikon 1-16, Gyldendal, 3. udg. 1970-1984 [10005]
Donna Lee Berg, A Guide to the Oxford English Dictionary, OUP 1993 [7096]
Henrik Bergenholtz, Dansk frekvensordbog, Gad 1. udg. 1992 [FREK]
Henrik Bertelsen, Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, 1-6, Gyldendal, 1915-1929, repr. 1979 ved DSL + Reitzel [10056]
Palle Birkelund et al. red., Nordisk Leksikon for Bogvæsen 1-2, Nyt Nordisk, 1962 [1796]
Thomas Riley Blanckley, A Naval Expositor, Owen London, 1750, rep. Boudriot, 1988 [6899]
S. N. I. Bloch, Fuldstændig Dansk Sproglære til Brug i lærde Skoler, 2. udgave, S. Hempels Forlag, 1817 [6658]
Kaj Bom, Slangordbogen, Politiken, 1. udg. 1956/1966 [6095]
Morten Borup, Christian Molbech, Rosenkilde & Bagger, 1954 [6493]
Greshom Bradford, A Glossary of Sea Terms, Cassell, 1st Ed., 1954 [7384]
Alan E. Branch, Dictionary of Shipping, International Business, Trade Terms and Abbreviations, Witherby, 4th Ed., 1995 [7569]
Søren Brandt, Dansk Homograf-Ordbog, 1. udgave, Reitzel, 1986 [5851]
Lars Brink, Jørn Lund et al., Den Store Danske Udtaleordbog, Munksgaard, 1. udg. 1991 [6065]
Peter R. Brodie: Dictionary of Shipping Terms, Lloyd's of London Press, 1st Ed., 1985 [6385]
Erik Bruun, Dansk Sprogbrug, 2. udgave, Gyldendal, 2004 [9962]
Sven Brüel og N. Å. Nielsen, Gyldendals Fremmedordbog, 10. udg. Gyldendal, 1987 [6379]
Sven Brüel, N. Å. Nielsen og Lilian Plon, Fremmedordbog, 11. udg. Gyldendal, 1993 [9468]
Barbara Charton, Dictionary of Marine Science, Facts On File, 1st Ed., 1988 [6015]
Robert Zola Christensen og Lisa Christensen, Dansk Grammatik, 1. udg., Syddanks Universitetsforlag, 2005 [Zola]
Country Life Book of Nautical Terms under Sail, CL Books, 1978 [M54-K51]
A. G. Course,, A Dictionary of Nautical Terms, Arco Publ. 1st Ed., 1962 [7105]
A. G. Course & R. B. Oram, Glossary of Cargo Handling Terms, Brown, Son & Ferguson, 1st Ed., 1961 og 3rd Ed. 1991. [1869 + 7232]
A. P. Cowie & R. Mackin, Oxford Dictionary of Current Idiomtaic English, OUP, 1975/1984 [1884]
B. T. Dahl & H. Hammer, Dansk Ordbog for Folket 1-2, Gyldendal, 1907-1914 [6732]
Verner Dahlerup, ed. Ordbog over det danske Sprog, bind 1-28, DSL / Gyldendal, 1918-1956 [1934]
Dansk Sprognævn, Kommaregler, DS Skrifter nr. 34, 2004 [KOM]
Alfred Dudszus & Ernest Henriot, Dictionary of Ship Types, Conway, 1986 [6165]
Anne Duekilde, Sv. Eegholm-Pedersen et al., ed. Ordbog over det danske Sprog - Supplement bind 1-5, DSL / Gyldendal, 1992-2005 [6933, 7380, 8248, 8875, 9881]
Anne Duekilde, Om dateringen af ordene i dansk, i Nordiske Studier i Leksikografi II, 1993 p. 53ff [M15-K84]
Svend Eegholm-Pedersen, ODS-Supplementet, i Nordiske Studier i Leksikografi II, 1993 p. 69ff [M15-K84]
Per Ekelund & Mogens Munck, Transportleksikon, Dansk Speditørforening, 1987 [5985]
William Falconer, An Universal Dictionary of the Marine, 1st Ed., T. Cadell London, 1769 og 1780, repr. 1930 og 1970, Foyle / David & Charles [M02-K52A, 9559]
William Falconer, An Universal Dictionary of the Marine, revised by William Burney, T. Cadell London, 1815, repr. 1974 [6830]
D. H. Funch, Dansk Marine-Ordbog, Eget Forlag 1846, rep. Høst, 1976 [6079]
Jørgen Glahder, Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, 1964 [10103]
Svend Grundtvig, Dansk Haandordbog, 2. udgave, Reitzel, 1880 [6818]
Erik Hansen & Lars Heltoft, Grammatik over det danske sprog 1-3, 1. udgave, DSL, 2011 [Hansen 2011]
Erik Hansen & Jørn Lund, Det er korrekt, Reitzel, 1998 [DEK]
Peter Molbæk Hansen, Dansk Udtale, Gyldendal 1. udg. 1990 [DUDT]
Aage Hansen, Sv. Eegholm-Pedersen, Holberg-Ordbog, 1-5, DSL, 1981-1988 [6657]
Carl Leopold Ludvig Harboe, Dansk Marine-Ordbog, København 1839, repr. Høst Forlag 1979 [5604]
Carl Leopold Ludvig Harboe: Dansk-engelsk samt Engelsk-dansk Marine-Lexicon, Reitzel, 1838 [M49-K50]
John Hard, Royal Navy Language, Book Guild, 1991 [7284]
C. Henckel & W. F. Born: Nautisk Haand-Lexicon for Søfarende, Handlende og Reisende ..., Berling København, 1836 [M02-K126]
Ebba Hjorth & Kjeld Kristensen, red. Den Danske Ordbog, bind 1-6, DSL / Gyldendal, 2003-2005 [9515]
Ebba Hjorth (edt.) og (aut.), 2016: Dansk Sproghistorie Bind 1 "Ordbøger", pp. 209-234.
Poul Lindegård Hjorth, Danske ordbøgers historie, Præsentationshæfte 12, DSL / Reitzel, 1983 [K58]. Oprindeligt udkommet som kapitel II i Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark ... Betænkning nr. 967, Ministeriet for kulturelle anliggender, 1982.
Joh. Nik. Høst, Fuldstændig Fremmedordbog eller Lexicon over alle i vort Sprog brugelige fremmede Ord,..., Høst Forlag, 1837 [6652]
Idiomordbog - 1000 talemåder, Gyldedal 1. udg. 1993 [IDIOG]
Henrik Galberg Jacobsen, 1948-reformen - og før og efter i »Det er korrekt«, red. Erik Hansen og Jørn Lund, Reitzel, 1998.
Henrik Galberg Jacobsen, Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn - Alinea A/S, 3. udg. 2001 [8850]
Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, Munksgaard, 1942 [9036]
Pia Jarvad, Nye ord - hvorfor og hvordan?, Gyldendal, 1999 [7461]
Pia Jarvad, Nye ord 1955-1998, Gyldendal 1. udg. 1999 [NYO98]
Jens Kusk Jensen, Sømandskab for Baade og mindre Fartøjer med henblik paa Lystfartøjer og Motorbaade, 1922, rep. 1973 Høst [6264]
A. D. Jørgensen, De danske Rigsarkivers Historie, Kirke- og Undervisningsmin. 1884 [6417]
Merete K. Jørgensen, Præsentation af Gammeldansk Ordbog, DSL, 1992 [KLIP]
Otto Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1-5, Akademisk Forlag, 1881-1885, rep. 1976 i seks bind [6661]
René de Kerchove: International Maritime Dictionary, 2nd Ed., Van Nostrand, 1961 [5767]
Dean King, A Sea of Words - A Lexicon and Companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales, Henry Holt, 1995 [7507]
Georg Albrecht Koefoed, Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog..., ms ca. 1780, H&S / ICW, Søhistoriske Skrifter nr. XVII, 1993 [7063]
Marius Kristensen, Fremmedordene i det ældste danske Skriftsprog, 1. udg. Schubotske Forlag, udkommet 1906 [FMK]
V. Kristiansen, Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale, Hagerup, 2. udg. 1908 [6713]
Johan Lange, Ordbog over Danmarks plantenavne 1-3, Munksgaard, 1. udg., 2. opl. fot. optryk, 1959 / 1992 [7631]
Knud Larsen, Frederik Rostgaard som Bogsamler, i "Bogvennen 1945" [1953]
C. W. T. Layton, Dictionary of Nautical Words and Terms, Brown, Son & Ferguson, 2nd Ed. revised, 1967, repr. 1978 [1874]
Thompson Lefesty, Dictionary of Nautical Terms, Facts On File, 1st Ed. 1994 [7328]
G. F. V. Lund, Det ældste danske Skriftsprogs Ordforråd, 1877, repr. 1967 [6827]
Ove Malling, Store & gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, DSL / Gyldendal, rep. 1992, førsteudgaven 1777 [6718]
William Mariboe: Engelsk-Dansk Marine-Ordbog, Gyldendal, 1862 [M03-K77]
Maritime Standardudtryk - Standard Marine Navigational Vocabulary, SfS / Weilbach, 1993 [7021]
Maskinmestrenes Forening, Teknisk Maritim Ordbog, Hagerup, 1904 [6423]
W. A. McEwen + A. H. Lewis, Encyclopedia of Nautical Knowledge, Cornell, 1953, tredje rep. 1992 [7231]
Ludvig Meyer, Fremmedordbog, 8. udgave, Gyldendal, 1924 [6034]
M. Meyer, Fremmedordbog, indeholdende en Samling af alle i Bøger, Blade, det daglige Omgangssprog og Forretningslivet..., Wøldike, 1858 [6664]
Christian Molbech, Dansk Dialect-Lexikon ..., Gyldendal, 1841 [6815]
Christian Molbech, Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme, Brummer 1813 [8713]
Christian Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord..., 1-2, Gyldendal 1833 [6073]
Christian Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord..., Anden, forøgede og forbedrede Udgave, Gyldendal 1859 [6759]
William Mountaine, The Seaman's Vade-Mecum, Mount & Page, London, 1783 [7497]
Peter Erasmus Müller m.fl. ed., Dansk Synonymik, 2. udg. Gyldendal, 1853 [6651]
Nakskov Skibsværft, Skibsudtryk på dansk-engelsk - engelsk-dansk, Nakskov, 1965 [0108]
Niels Åge Nielsen, Danske Runeindskrifter, Hernov, 1983 [5798]
Niels Åge Nielsen, Dansk etymologisk Ordbog, Gyldendal, 1966 [0218]
John V. Noel, The VNR Dictionary of Ships & the Sea, Van Nostrand, 1st Ed., 1981 [6159]
John V. Noel: Naval Terms Dictionary, Naval Institute, 5th Ed., 1988 [7230]
H. Paasch, De la Quille a la Pomme de mat - Dictionnaire de marine, Anvers, 1885 [10286]
N. M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, I-V, Wøldikes Forlag, 1868-1872 [7338]
N. M. Petersen, Samlede Afhandlinger, Bd. 1-4, Samf. t. dansk Lit. Fremme, 1870 [7016]
Pia Riber Petersen, Nye ord i dansk 1955-75, Dansk Sprognævn / Gyldendal, 1984 [1935]
K. F. Plesner, Bøger og Bogsamlere, R&B, 1962 [1712]
Carl Fr. Primon, Lexicon over de fremmede Ord og Udtryk ..., 2. udg. Soldins Forlag, 1820 [7562]
Peter Mark Roget, Roget's Thesaurus, 1st ed., Bloomsbury, 1852, rep. 1992 [7426]
Allan Røder, Danske talemåder, Gad, 1. udg. 1998 [DATA]
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine 1-4, Hamburg / Halle 1793-1794 [H&S-R/II 387]
Ulrich Scharnow, Lexikon der Seefahrt, Transpress, 5. Auflage, 1988 [5806]
Holger Scheibel, Politikens Kryds og tværs ordbog, 1. udgave, Politiken 2001 [9584]
Holger Scheibel, Politikens Rimordbog, 6. udg. Politiken 2003 [POLRIM]
C. F. Scheller, Marine-Ordbog fransk-dansk og dansk-fransk, Gyldendal, 1913 [5956]
Christian Frederik Schneider, Engelsk og Dansk Marine-Lexicon, Soldins Forlag, København, 1805 [H&S-Sch.]
Joachim Schult, Segler Lexikon, Klasing, 9. udgave, 1994 [7456]
Joachim Schult, The Sailing Dictionary, Adlard Coles, 1981 [5595]
L. H. de Saint Simon, Fransk-dansk Ordbog for Orlogs og Søe Udtryk, Seidelin, 1805 [M49-K101]
Peter Skautrup, Den Jyske Lov, Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, Reitzel, 1941 [6547]
Peter Skautrup, Det danske Sprogs Historie 1-5, Gyldendal, 1944-1970 [6035]
Skibsudtryk dansk-engelsk og engelsk-dansk, Bogfonden, 1996 [8552]
W. H. Smyth, The Sailor's Word-Book, London 1872, rep. Conway 1991 [6835]
Benjamin Georg Sporon, Eentydige danske Ords Bemærkelse, 2. udg., Gyldendal, 1807 [6031]
Eric Sullivan, Marine Encyclopedic Dictionary, Lloyd's of London Press, 6th Ed., 1999 [8551]
Axel Sørensen, Dansk Rim-Ordbog, Gad, 1900, rep. 1977 [0214]
David Albert Taylor, Dictionary of Marine Technology, Butterworths, 1st Ed. 1989 [6167]
Varde Bank, Offshoreordbog, Varde, 1982 [1867]
Videnskabernes Selskabs Ordbog, bind 1-8. Udgivet 1793-1905 [VSO]
Barbara Webb, Yachtsman's ten Language Dictionary, Adlard Coles, 3. udgave, 1995 [9955]
H. Wolfhagen, Marine-Ordbog, Eget forlag, 1918 [6115]
Bent Aarre, Komma's Sejlerleksikon, Aschehoug, 2. udg. 2000 [8560]

Tidsskriftsartikler:
- Anon -, Sproget galopperer, Politiken, 30/11 1990.
Leif Ahm, Det levende sprog, Politiken, 2, 26/5 1997 p.1.
Carsten Andersen, Kinesere skrev gigantordbog uden at forstå et ord, Politiken 6/11 2005, del 2. p.3
Henrik Andersson, Ny ordbog med fejl, Mål & Mæle, 1 - 1996 p.9ff [M&M]
Christian Becker-Christensen, Nudansk Ordbog, NDP og SNDO, Mål & Mæle 2 - 1997 p.13ff [M&M]
Niels Bjervig, Tre øre pr. opslagsord, Bogmarkedet, 28/2003 p.20ff.
Bjørn Bredal, Røde og grønne ord, Pol. del 2, 20/9 1996 p.1.
DDO-redaktionen, Mens vi venter på DDO..., Mål & Mæle 1 - 1993 p.25ff [M&M]
Erik Hansen, En rigtig sprogbørge, Politiken, 16/5 1984, 2 p.7.
Erik Hansen, Velbekomme!, M&M, 2/1988 p. 6ff.
Erik Hansen, Hvad vi dog siger, Politiken, kronik 4/12 1990.
Erik Hansen, Retskrivningsordbogen 2001, Mål & Mæle 3/2001, p.29-31.
Erik Hansen, Fem misforståelser, Berl.T. 2/11 1996, kronik.
Ebba Hjorth et al, Tænketanken i ordbogen, Berl. Tidende, 1/7 1991 3. sektion p6.
Ebba Hjorth, Yes!, Mål & Mæle 4 - 2003 p.5ff [M&M]
Henrik Galberg Jacobsen, 50 år i sprogets tjeneste, Berl. T. 28/4 2005 kronik p.13.
F. J. Billeskov Jansen, Ny vej til modersmålet, Politiken 25/6 1991, 2. del p.6.
F. J. Billeskov Jansen, Holbergs sproglige verden - og vor, Berl. Tidende, 26/3 1981, kronik.
Søren Kassebeer, Professor angriber ambitiøs ordbog, Berl. Tidende, 3/9 2004, Kultur p.5.
Søren Kassebeer, Ordene er over os, Berl. Tidende, 11/11 2005, Kultur p.6f.
Klaus Ulrik Keel, Sprognævnets ordkløveri, Politiken 16/12 2001, del 2, p.10.
Jens Kerte, Der er gammel dansk i skuffen, Politiken 11/2 1992.
Kjeld Kristensen, Hvor dansk? Sådan'sk, Politiken, 11/11 2003, kronik.
Kjeld Kristensen, Godt gøet spORDhunde!, Samvirke, december 2003 p.75ff.
Jørgen V. Larsen, 84 kilo tyske gloser på cd-rom, Politiken 13/11 2002 del 2, p.4.
Christian Nyborg Madsen, Lort er blevet et kurant ord, Politiken, 17/1 1971.
Nyt fra Sprognævnet - Diverse årgange er benyttet [NfS].
Loránd-Levente Pálfi, Nu er den store, nye, nationale ordbog her, Berl. Tidende, 12/11 2005, p.17.
Karen Margrethe Pedersen, Ømålsordbogen, M&M 1/1997, p.12-18.
Kirsten Rask, Kampen om ordene, Berl.W. 20-26/9 1996, bøger p. 11.
Kirsten Rask, Retskrivningskrige: hjerteblof og galde, Mål & Mæle 1/2004, p. 17-22.
Virtus Schade, En ordbog over vor tid, Berl.Tid. 15/5 1984, Mag. p.1.
Ole Schierbeck, Modersmålets kurs, Politiken 15/2 1999, 2. del p.1.
Per Skar, Farvel til den grønne, Berlingske Tid., 22/2 1986, kronik.
Poul Fløe Svenningsen, Modersmålets milde klang, Berl.T. 22/10 1986, kronik.
Lotte Thorsen, Ordbog for båtnakker, wannabes og andre danskere, Politiken, 30/10 2003-2, p.1.
Peter Thygesen, Sprogrøgternes råstof i ny udgave, Politiken, 5/7 1992.
Ole Togeby, Nudansk Ordbog, Mål & Mæle 1 - 1983 p.15ff [M&M]

ANDET AFSNIT
Identifikationsnummer - forfatter - titel
[ID=2983] Hjorth, Ebba (edt.), 2016: Dansk Sproghistorie Bind 1 - Dansk tager form, DSL og Aarhus Universitetsforlag
[0108] Nakskov Skibsværft, Skibsudtryk på dansk-engelsk - engelsk-dansk, Nakskov, 1965
[0214] Axel Sørensen, Dansk Rim-Ordbog, Gad, 1900, rep. 1977
[0218] Niels Åge Nielsen, Dansk etymologisk Ordbog, Gyldendal, 1966
[1712] K. F. Plesner, Bøger og Bogsamlere, R&B, 1962
[0574] Per Askim, Norsk-engelsk maritim-teknisk ordbok, Grøndahl & Søn, Oslo, 8. oplag, 1967
[1796] Palle Birkelund et al. red., Nordisk Leksikon for Bogvæsen 1-2, Nyt Nordisk, 1962
[1813] Søren Anker-Møller, Politikens Slangordbog, Politiken 1. udg. 1982
[1867] Varde Bank, Offshoreordbog, Varde, 1982
[1869 + 7232] A. G. Course & R. B. Oram, Glossary of Cargo Handling Terms, Brown, Son & Ferguson, 1st Ed., 1961 og 3rd Ed. 1991.
[1874] C. W. T. Layton, Dictionary of Nautical Words and Terms, Brown, Son & Ferguson, 2nd Ed. revised, 1967, repr. 1978
[1935] Pia Riber Petersen, Nye ord i dansk 1955-75, Dansk Sprognævn / Gyldendal, 1984
[1953] Knud Larsen, Frederik Rostgaard som Bogsamler, i "Bogvennen 1945"
[1884] A. P. Cowie & R. Mackin, Oxford Dictionary of Current Idiomtaic English, OUP, 1975/1984
[1934] Verner Dahlerup, ed. Ordbog over det danske Sprog, bind 1-28, DSL / Gyldendal, 1918-1956

[5068] Axel Andersen red., Danske Opslagsværker 1-9, Gad, 1970/1977
[5395] A. Ansted, Dictionary of Sea Terms, Brown, Son & Ferguson, 3rd Ed., 1985
[5595] Joachim Schult, The Sailing Dictionary, Adlard Coles, 1981
[5604] Carl Leopold Ludvig Harboe, Dansk Marine-Ordbog, København 1839, repr. Høst Forlag 1979
[5767] René de Kerchove: International Maritime Dictionary, 2nd Ed., Van Nostrand, 1961
[5798] Niels Åge Nielsen, Danske Runeindskrifter, Hernov, 1983
[5806] Ulrich Scharnow, Lexikon der Seefahrt, Transpress, 5. Auflage, 1988
[5851] Søren Brandt, Dansk Homograf-Ordbog, 1. udgave, Reitzel, 1986
[5956] C. F. Scheller, Marine-Ordbog fransk-dansk og dansk-fransk, Gyldendal, 1913
[5985] Per Ekelund & Mogens Munck, Transportleksikon, Dansk Speditørforening, 1987

[6015] Barbara Charton, Dictionary of Marine Science, Facts On File, 1st Ed., 1988
[6031] Benjamin Georg Sporon, Eentydige danske Ords Bemærkelse, 2. udg., Gyldendal, 1807
[6034] Ludvig Meyer, Fremmedordbog, 8. udgave, Gyldendal, 1924
[6035] Peter Skautrup, Det danske Sprogs Historie 1-5, Gyldendal, 1944-1970
[6065] Lars Brink, Jørn Lund et al., Den Store Danske Udtaleordbog, Munksgaard, 1. udg. 1991
[6073] Christian Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord..., 1-2, Gyldendal 1833
[6079] D. H. Funch, Dansk Marine-Ordbog, Eget Forlag 1846, rep. Høst, 1976
[6095] Kaj Bom, Slangordbogen, Politiken, 1. udg. 1956/1966
[6115] H. Wolfhagen, Marine-Ordbog, Eget forlag, 1918
[6159] John V. Noel, The VNR Dictionary of Ships & the Sea, Van Nostrand, 1st Ed., 1981
[6165] Alfred Dudszus & Ernest Henriot, Dictionary of Ship Types, Conway, 1986
[6167] David Albert Taylor, Dictionary of Marine Technology, Butterworths, 1st Ed. 1989
[6264] Jens Kusk Jensen, Sømandskab for Baade og mindre Fartøjer med henblik paa Lystfartøjer og Motorbaade, 1922, rep. 1973 Høst
[6369] Jacob Baden, Almeen nyttig Alphabetisk Ordbog ..., 2. udg. Schubart, 1820
[6379] Sven Brüel og N. Å. Nielsen, Gyldendals Fremmedordbog, 10. udg. Gyldendal, 1987
[6385] Peter R. Brodie: Dictionary of Shipping Terms, Lloyd's of London Press, 1st Ed., 1985
[6417] A. D. Jørgensen, De danske Rigsarkivers Historie, Kirke- og Undervisningsmin. 1884
[6423] Maskinmestrenes Forening, Teknisk Maritim Ordbog, Hagerup, 1904
[6424] Per Askim, Engelsk-norsk maritim-teknisk ordbok, Grøndahl & Søn, Oslo, 1. oplag, 1953
[6493] Morten Borup, Christian Molbech, Rosenkilde & Bagger, 1954
[6547] Peter Skautrup, Den Jyske Lov, Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, Reitzel, 1941
[6651] Peter Erasmus Müller m.fl. ed., Dansk Synonymik, 2. udg. Gyldendal, 1853
[6652] Joh. Nik. Høst, Fuldstændig Fremmedordbog eller Lexicon over alle i vort Sprog brugelige fremmede Ord,..., Høst Forlag, 1837
[6657] Aage Hansen, Sv. Eegholm-Pedersen, Holberg-Ordbog, 1-5, DSL, 1981-1988
[6658] S. N. I. Bloch, Fuldstændig Dansk Sproglære til Brug i lærde Skoler, 2. udgave, S. Hempels Forlag, 1817
[6661] Otto Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1-5, Akademisk Forlag, 1881-1885, rep. 1976 i seks bind
[6664] M. Meyer, Fremmedordbog, indeholdende en Samling af alle i Bøger, Blade, det daglige Omgangssprog og Forretningslivet..., Wøldike, 1858
[6712] Jacob Baden, Forelæsninger over det danske Sprog eller resonneret dansk Grammatik, Andet Oplag, Horrebows Enke, 1792
[6713] V. Kristiansen, Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale, Hagerup, 2. udg. 1908
[6718] Ove Malling, Store & gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, DSL / Gyldendal, rep. 1992, førsteudgaven 1777
[6732] B. T. Dahl & H. Hammer, Dansk Ordbog for Folket 1-2, Gyldendal, 1907-1914
[6759] Christian Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord..., Anden, forøgede og forbedrede Udgave, Gyldendal 1859
[6815] Christian Molbech, Dansk Dialect-Lexikon ..., Gyldendal, 1841
[6818] Svend Grundtvig, Dansk Haandordbog, 2. udgave, Reitzel, 1880
[6821] Jørgen Bang og Karl Hårbøl, Omvendt Fremmedordbog, Munksgaard, 1. udg., 1991
[6827] G. F. V. Lund, Det ældste danske Skriftsprogs Ordforråd, 1877, repr. 1967
[6830] William Falconer, An Universal Dictionary of the Marine, revised by William Burney, T. Cadell London, 1815, repr. 1974
[6835] W. H. Smyth, The Sailor's Word-Book, London 1872, rep. Conway 1991
[6899] Thomas Riley Blanckley, A Naval Expositor, Owen London, 1750, rep. Boudriot, 1988
[6933], 7380, 8248, 8875, 9881] Anne Duekilde, Sv. Eegholm-Pedersen et al., ed. Ordbog over det danske Sprog - Supplement bind 1-5, DSL / Gyldendal, 1992-2005

[7015] Harry Andersen, Dansk Begrebsordbog, Munksgaard, 1945
[7016] N. M. Petersen, Samlede Afhandlinger, Bd. 1-4, Samf. t. dansk Lit. Fremme, 1870
[7021] Maritime Standardudtryk - Standard Marine Navigational Vocabulary, SfS / Weilbach, 1993
[7063] Georg Albrecht Koefoed, Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog..., ms ca. 1780, H&S / ICW, Søhistoriske Skrifter nr. XVII, 1993
[7096] Donna Lee Berg, A Guide to the Oxford English Dictionary, OUP 1993
[7105] A. G. Course, A Dictionary of Nautical Terms, Arco Publ. 1st Ed., 1962
[7230] John V. Noel: Naval Terms Dictionary, Naval Institute, 5th Ed., 1988
[7231] W. A. McEwen + A. H. Lewis, Encyclopedia of Nautical Knowledge, Cornell, 1953, tredje rep. 1992
[7284] John Hard, Royal Navy Language, Book Guild, 1991
[7328] Thompson Lefesty, Dictionary of Nautical Terms, Facts On File, 1st Ed. 1994
[7338] N. M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, I-V, Wøldikes Forlag, 1868-1872
[7384] Greshom Bradford, A Glossary of Sea Terms, Cassell, 1st Ed., 1954
[7426] Peter Mark Roget, Roget's Thesaurus, 1st ed., Bloomsbury, 1852, rep. 1992
[7456] Joachim Schult, Segler Lexikon, Klasing, 9. udgave, 1994
[7461] Pia Jarvad, Nye ord - hvorfor og hvordan?, Gyldendal, 1999
[7497] William Mountaine, The Seaman's Vade-Mecum, Mount & Page, London, 1783
[7507] Dean King, A Sea of Words - A Lexicon and Companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales, Henry Holt, 1995
[7562] Carl Fr. Primon, Lexicon over de fremmede Ord og Udtryk ..., 2. udg. Soldins Forlag, 1820
[7569] Alan E. Branch, Dictionary of Shipping, International Business, Trade Terms and Abbreviations, Witherby, 4th Ed., 1995
[7631] Johan Lange, Ordbog over Danmarks plantenavne 1-3, Munksgaard, 1. udg., 2. opl. fot. optryk, 1959 / 1992

[8551] Eric Sullivan, Marine Encyclopedic Dictionary, Lloyd's of London Press, 6th Ed., 1999
[8552] Skibsudtryk dansk-engelsk og engelsk-dansk, Bogfonden, 1996
[8560] Bent Aarre, Komma's Sejlerleksikon, Aschehoug, 2. udg. 2000

[8574] Jens Axelsen, Retskrivningsordbog, Gyldendal, 1. udgave, 1998
[8713] Christian Molbech, Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme, Brummer 1813
[8850] Henrik Galberg Jacobsen, Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn - Alinea A/S, 3. udg. 2001

[9036] Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, Munksgaard, 1942
[9468] Sven Brüel, N. Å. Nielsen og Lilian Plon, Fremmedordbog, 11. udg. Gyldendal, 1993
[9515] Ebba Hjorth & Kjeld Kristensen, red. Den Danske Ordbog, bind 1-6, DSL / Gyldendal, 2003-2005
[9584] Holger Scheibel, Politikens Kryds og tværs ordbog, 1. udgave, Politiken 2001
[9955] Barbara Webb, Yachtsman's ten Language Dictionary, Adlard Coles, 3. udgave, 1995
[9962] Erik Bruun, Dansk Sprogbrug, 2. udgave, Gyldendal, 2004

[10103] Jørgen Glahder, Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, 1964
[10005] Sv. Cedergreen Bech red., Dansk Biografisk Leksikon 1-16, Gyldendal, 3. udg. 1970-1984
[10056] Henrik Bertelsen, Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, 1-6, Gyldendal, 1915-1929, repr. 1979 ved DSL + Reitzel
[10286] H. Paasch, De la Quille a la Pomme de mat - Dictionnaire de marine, Anvers, 1885

[DATA] Allan Røder, Danske talemåder, Gad, 1. udg. 1998
[DEK] Erik Hansen & Jørn Lund, Det er korrekt, Reitzel, 1998
[DEK] Henrik Galberg Jacobsen, 1948-reformen - og før og efter i »Det er korrekt«, red. Erik Hansen og Jørn Lund, Reitzel, 1998.
[DUDT] Peter Molbæk Hansen, Dansk Udtale, Gyldendal 1. udg. 1990
[FMK] Marius Kristensen, Fremmedordene i det ældste danske Skriftsprog, 1. udg. Schubotske Forlag, udkommet 1906
[FREK] Henrik Bergenholtz, Dansk frekvensordbog, Gad 1. udg. 1992
[Hansen 2011] Erik Hansen & Lars Heltoft, Grammatik over det danske sprog 1-3, 1. udgave, DSL, 2011
[H&S-R/II 387] Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine 1-4, Hamburg / Halle 1793-1794
[H&S-Sch.] Christian Frederik Schneider, Engelsk og Dansk Marine-Lexicon, Soldins Forlag, København, 1805
[IDIOG] Idiomordbog - 1000 talemåder, Gyldedal 1. udg. 1993
[K58] Poul Lindegård Hjorth, Danske ordbøgers historie, Præsentationshæfte 12, DSL / Reitzel, 1983. Oprindeligt udkommet som kapitel II i Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark ... Betænkning nr. 967, Ministeriet for kulturelle anliggender, 1982.
[KLIP] Merete K. Jørgensen, Præsentation af Gammeldansk Ordbog, DSL, 1992
[KOM] Dansk Sprognævn, Kommaregler, DS Skrifter nr. 34, 2004
[M02-K52A, 9559] William Falconer, An Universal Dictionary of the Marine, 1st Ed., T. Cadell London, 1769 og 1780, repr. 1930 og 1970, Foyle / David & Charles
[M02-K126] C. Henckel & W. F. Born: Nautisk Haand-Lexicon for Søfarende, Handlende og Reisende ..., Berling København, 1836
[M03-K77] William Mariboe: Engelsk-Dansk Marine-Ordbog, Gyldendal, 1862
[M15-K84] Anne Duekilde, Om dateringen af ordene i dansk, i Nordiske Studier i Leksikografi II, 1993 p. 53ff
[M15-K84] Svend Eegholm-Pedersen, ODS-Supplementet, i Nordiske Studier i Leksikografi II, 1993 p. 69ff
[M49-K50] Carl Leopold Ludvig Harboe: Dansk-engelsk samt Engelsk-dansk Marine-Lexicon, Reitzel, 1838
[M49-K101] L. H. de Saint Simon, Fransk-dansk Ordbog for Orlogs og Søe Udtryk, Seidelin, 1805
[M54-K51] Country Life Book of Nautical Terms under Sail, CL Books, 1978
[NfS] Nyt fra Sprognævnet - Diverse årgange er benyttet.
[NYO98] Pia Jarvad, Nye ord 1955-1998, Gyldendal 1. udg. 1999
[POLRIM] Holger Scheibel, Politikens Rimordbog, 6. udg. Politiken 2003
[VSO]   Videnskabernes Selskabs Ordbog, bind 1-8. Udgivet 1793-1905
[Zola] Robert Zola Christensen og Lisa Christensen, Dansk Grammatik, 1. udg., Syddansk Universitetsforlag, 2005


 
Jørgen Marcussen
 
  Retur til toppen af siden.
Retur til oversigten over ordbogstekster Retur til hjemmesidens forside
Revideret 2019-06-17.