Oversigt ordbogsnoter

Indgangsside til de ni ordbogsafdelinger
Opdateret 24. maj 2015 i afdelingen for retskrivningsordbøger.


 

DANSKE ORDBØGER FØR ODS

Indledning
Tidlige ordbøger
Videnskabernes Selskabs Ordbog (VSO)
Christian Molbechs ordbøger

ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG

Indledning
Begyndelsen til ODS
ODS opbygning og indhold
Den digitale ordbog
ODS-Supplementsbindene
Nye ord i dansk

NYERE ORDBØGER

Indledning
Dansk Ordbog for Folket
Nudansk Ordbog
Den Danske Ordbog
Digitaliseringsplan

FREMMEDORDBØGER

Indledning
Jacob Badens fremmedordbog
Den første konkurrent var Primon
Johannes Nicolai Høst 1837
Den store Meyers Fremmedordbog
Gyldendals røde fremmedordbøger
Puritanske tiltag - sprogrensning

SPECIALTYPE ORDBØGER

Specielle typer ordbøger
Etymologiske ordbøger
Synonymordbøger
Begrebsordbøger
Homografordbøger
Rimordbøger
Frekvensordbøger
Baglænsordbøger
Udtaleordbøger
Dialektordbøger
Slangordbøger
Idiomatiske ordbøger
Konstruktionsordbøger

ORDBØGER PÅ HISTORISK GRUNDLAG

Indledning
Christian Molbechs Glossarium
G. F. V. Lunds: Det ældste Ordforråd
Jyske Lovs ordforråd
Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog
Gammeldansk ordbog
Runeindskrifternes ordforråd
Holbergs ordbog fra 1700-tallet
 

RETSKRIVNING OG
RETSKRIVNINGSORDBØGER TIL 1948

Indledning
17. årh. sprogrigtighed
1800-århundrede - Peder Schulz
Grammatikken omkring år 1800
Fra 1850 til 1900
Retskrivningsordbøgerne
 

RETSKRIVNING OG
RETSKRIVNINGSORDBØGER FRA 1948

Indledning
1948-bekendtgørelsen
1955-ændringerne
1955-retskrivningsordbogen
1986-retskrivningsordbogen
1997-loven om det danske sprog
Alternativerne til den officielle »Grønne«

FAGORDBØGER: SØFARTSORDBØGER

Indledning
Danske maritime ordbøger før 1950
Danske maritime ordbøger efter 1950
Danske ordbøger om lystsejldas
Danske maritime leksika
Udenlandske maritime ordbøger og leksika før 1900
Udenlandske maritime ordbøger og leksika efter 1900
Shipping- og teknikorientereed engelske ordbøger
Tyske ordbøger og leksika
Engelske og tyske ordbøger om lystsejlads


KILDELISTE HER


Jørgen Marcussen
 
Retur til toppen af siden. Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 24.5.2015.