SAMUEL JOHNSON

OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED
BERYL BAINBRIDGE'S ACCORDING TO QUEENEY

SAMUEL JOHNSON - 1709-1784

Noter til brug ved læsningen af Beryl Bainbridge: According to Queeney.

Biografiske oplysninger
Samuel Johnson blev født 1709 i Lichfield. Faderen, Michael Johnson var boghandler og døde i 1731. Da har Samuel været tre år på Pembroke College, Oxford, hvorfra han returnerer uden en afsluttende eksamen, da understøttelsen fra hjemmet ophører ved faderens død.

Johnson gifter sig 1735 med den 20 år ældre Elizabeth Porter, der er enke med en datter, Lucy Porter. Elizabeth kaldes Tetty eller Tetsy.

Ægteparret åbner skole nær hjembyen, og på et tidspunkt er den senere skuespiller David Garrick og dennes broder George Garrick elever. Skolen bliver en fiasko, men de to Garrick-elever drager med Johnsons til London og opretholder forbindelsen med Johnson efter flytningen i 1737.

Fra 1748 til 1759 bor Johnson i Gough Street No. 17. Huset står endnu, dog blev det flere gange bomberamt under WW2, så det er ikke synderligt originalt, men størrelse og placering af loftsetagen, hvor Johnsons hjælpere på ordbogen sad, er da at se som en ramme om foretagendet.
En mulig årsag til, at huset overlevede WW2 var måske, at det blev brugt som hvilestue for brandmændene på vagt i området. Første gang, huset blev ramt, var i december 1940 af en brandbombe, og i januar 1941 af endnu en brandbombe, mens det endelig i juli 1944 blev ramt af en af de flyvende bomber.

Huset har skiftet ejer nogle gange, men de nuværende har haft det gennem nogle generationer, hvor der især efter WW2 var ret store økonomiske problemer forbundet med restaureringen. Nu er huset anerkendt som nationalt mindesmærke og foruden entreindtægterne, så tilgår der også offentlige midler til bevaringen.

En senere bopæl er Bolt Court, bl.a. p.214.

I 1747 udgiver han en plan for en engelsk ordbog. Se videre her om ordbogen. Ordbogen bliver produceret mellem 1747 og 1755, hvor førsteudgaven udkommer. Denne forårsager en honour degree til Johnson, der nu kan kalde sig M.A. Især ordbogens forkortede udgaver bliver en succes samt et standardværk i mere end hundrede år. Udgivelsen gør dog ikke Johnson rig. Han fortsatte med økonomiske problemer hele livet

I medens dette arbejde står på, så dør fru Johnson den 17/3 1752. Da man i 1752 skifter kalender i England den 2/9 med hop til 14/9, så mindes Johnson hendes dødsdag i 1753 den 28/3 1753.

I 1759 dør Johnsons moder, hvilket foranlediger udgivelsen af værket Prins Rasselas, der skulle betale for moderens begravelse og hendes klatgæld. Johnsons moder i Lichfield har været passet af Miss Lucy Porter, jf. p.107, moderen omtales på følgende sider til 111 og Miss Porter til 114 ; p.167 oplyses, at Johnson ikke besøgt moderen i næsten tyve år og ikke kom til hendes begravelse.

Da George III kommer på tronen, får Johnson i 1762 en statspension på 300 pund p.a., hvilket afhjælper hans anstrengte økonomiske situation meget.

Boswell kommer først ind i billedet i 1763, hvor ordbogen altså for længst er udgivet. Johnsons og Boswells tur til Hebriderne og Skotland finder sted efter ti års venskab i 1773. Boswell drøftes igen p.118f + p.169 samt nogle gange senere, men uden at få en fremtrædende plads i fortællingen her.

Johnsons husholdning
Cirka 14 dage efter fru Johnsons død bliver
Frances Barber antaget som tjener i Johnsons hus. + p.89
Frances var en sort slave, der kom til England, blev frikøbt af Johnsons afdøde ven, doktor Bathurst. Johnson havde overtaget ham efter vennens død og fra han var et stort barn sørget for hans oplæring. Frances bliver gift med en hvid pige og arver senere mange af Johnsons værdier.

I Johnsons husholdning optræder endvidere:
Lægen Robert Levet eller Levett, der har et værelse i huset i Gough Street og flytter med til de senere bopæle. Da Levett dør, skriver Johnson et mindedigt om hr. Levet. Levet havde et mislykket, men stadig gyldigt ægteskab bag sig. + p.169.
Mrs. Anne Williams (1752) er i bogen blind. Hun var en ungdomsven af fru Johnson + p.196.
Catherine Chambers er stuepige hos J. på et tidspunkt.
Mrs. Desmoulins, hvis fader hedder Dr. Swinfen p.106. Drøftelse af husaffærer p. 196.
Polly Carmichael kommer som tjenestefolk til nogle få år før Johnsons død, men optræder i bogen fra 1772.

Johnsons venner
Blandt J. venner er bl.a.
Samuel Richardson,
Oliver Goldsmith, p.68, 89, 98, 131f
Joshua Reynolds, p.89
David Garrick p.119ff og
Edmund Burke, der alle på et eller andet tidspunkt blev medlemmer af den af Johnson startede Literary Club - startet i 1764.
Politikeren Charles James Fox blev senere medlem af klubben, der eksisterer endnu.

Oprør 1772
På side 60f beskrives en episode med menneskemængde mod arrestation af George Kelly, sekretær hos Biskoppen af Rochester, c.1772-1773. Episoden er ikke nævnt i kronologierne hos mig. Er begivenhed opdigtet?

Thrale familien
Henry Thrale har arvet formuen efter sin far, der var succesrig brygger. Henry har også en solid forretning - en overgang dog truet af kollaps, og bliver MP. Han dør foråret 1781.
Henry giftede sig i 1763 eller 1764 med Hesther (Hester) Lynch Salusbury, født 1739 el. 1741. Faderen er John Salusbury p.178. Ægteskabet er ikke lykkeligt. Henry viser ikke megen interesse for fruen, men dog nok til, at han får 10 døtre og 2 sønner med hende.
Kort før sin død bliver han forelsket i Miss Sophy Streatfield p.205 + 209, det er i 1780, hvor han efter sit andet slagtilfælde også mister sin plads i Parlamentet. Han dør endelig p.222.

Efter Harrys død p.182, bliver Hester forandret og rastløs med rejser mellem London og bath p.186. Hun indleder bekendtskab med dr. Burney p.186, der også overtager Barettis lærerrolle p.196.

Henry har en søster, Lady Lade p.172.

Henry og Hesters sønner dør som små, (den ene hedder Henry, og Queeney nævner ham i bogen p.23, mens hun er barn.
Den anden søn nævnes som dødfødt p.207 og født samtidig med faderens første slagtilfælde),
og mindst to af døtrene dør som små og mindst en af dem efter faderens død.
Queeney, der er ældst, er født 1764 og døbt Hester og kaldt = Esther = Hetty = Queeney, men altså døbt med samme navn som moderen.
En anden datter bliver gift = mrs. Mostyn - anden gang hun omtales er p.201.
I 1774 skriver forfatteren, at Moder Hester ser til
Ralph + p.132 + 136 er han død. Moderen har sendt
Sophy og søsteren p.56
Susannah til Mrs. Cumyns kostskole i Kensington. Datteren
Lucy er død - lige efter mormoderen døde. Sønnen
Harry bekymrer hende noget + p.132. Han går nu i dagskole på St. Thomas's. På p.173 bekymrer moderen sig igen.
Queeney er med moderen på turen til Lichfield - hun er nu omkring 10 år. P.174f er Harry i teateret og under besøget af den italienske greve, Manucci, i Tower med historiedialog. Harry dør kort derefter p.179 + 182. Datteren
Penelope dør samme dag hun fødes p.111 + 195.
Det tiende barn, opkaldt efter et tidl. afdødt barn, dør p.170.
Harriet dør af kighoste p.202. Navnet må være genbrugt, da der er en overlevende Harriet.
Da faderen dør, p.222, er der fem overlevende søstre med navnene: Queeney, Susannah, Sophy, Cecelia og Harriet.

Fra 1765 er Johnson først gæst senere fast inventar i familien i London, Southwark, og på deres landsted Streatham Place (eller i bogen Streatham Park). Thralefamilien tog ham med til både Wales og Frankrig, og da Henry døde blev Johnson bobestyrer for bryggeren + p.223, hvis bryggeri blev solgt for 135.000 pund.
Rygterne om en affære mellem Hester og Johnson omtales mest direkte på p.201 i brevet fra Queeney, nu mrs. Keith.

Efter hun er blevet enke, gifter hun sig i 1784 for anden gang. Det var med den italienske musiker mr. Gabriele Piozzi, hvilket gør Johnson rasende, og al forbindelse mellem dem afbrydes. Vi møder Piozzi p.197 ved selskab hos Dr. Burney. Parret Piozzi og Hester Thrale rejser i Europa, men vender tilbage til England og London for endelig i ca. 1790 at slå sig ned i Wales, hvor mr. Piozzi dør i 1809 (Fruen byggede Brynbella på Clwyd).

Mor Hester dør i 1821. Det er fra Hester senior, at vi - foruden fra Boswells oplysninger - har dagbogsnotater om Johnson og hans forbindelse med Thralefamilien. De bliver udgivet i to værker: Anecdotes of Dr. Johnson i 1786 og Letters to and from Dr. Johnson i 1788. de omtales som fra fru Piozzi på p.200.

Svigermoder mrs. Salusbury optræder også, bl.a. p.35. Hun dør senere på p.89, da er Queeney ca. 8 år.
p.88 -

Perkins fra bryggeriet
Hovedbogholder i bryggeriet Mr. Perkins er til hjælp med rekonstruktionen, men dør i hesteuheld i Brighton og efterlader sig enke p.168. På p.172 deltager de i middag hos Thrales. P.179 omtales brev fra P. i forb. med Harrys død.
Perkins bliver øjensynligt taget med i kanten af familielivet, men ødelægger sin position med tilbuddet om at blive partner p.207, mens Thrale er på vej ned. Perkins udtrykker sig så kluntet, at resultatet bliver en afvisning, men Johnson overbeviser senere den overvægtige, dødsmærkede brygger om det fornuftige i at lade perkin drive forretningen, så Thrales flytter ud af huset på Deadman's Place p.208 og flytter til nylejet residens i Grosvenor Place..
Efter Henrys død flytter Hester først til Harley Street, hvor Johnson stadig har et værelse hos hende.

Udflugter
p.90 - Udflugt til Lichfield med Johnson, 1774. Undervejs spiser de i St. Alban's hos en fætter til Mr. Thrale, Ralph Smith. Udflugten fortsætter nogle sider.

Historien med Queeney, der mister et halsbånd tidligere i bogen, tages op igen p.123 og fortsættes i brevet p. 134 og afsluttes p.171.

Tur til Paris i 1775 begynder på p.135. Foruden Thrales og Queeney deltager tjenestepigen Mags Hewson samt baretti og Johnson. Turen fortsætter med besøg på Fontainebleau, se Louis XVI og Marie Antoinette spise etc. til p.153.

Bogens øvrige (væsentlige) personer, alfabetisk
En del af bogens personer er virkelige, men som forfatteren har digtet videre på, da værket er fiktion. I værket optræder bl.a.:
p.10   Dr. Adams.
p.200 Madame Fanny d'Arblay gift med general d'Arblay og har søn Alex + 202.
p.8     Frances Barber + 17ff + 68.
p.27   Mr. Baretti, italiensklærer + p.92 + 136, uvenskab med Hester p.195.
p.174 Mrs. Barraclough, skuespillerinde (har tidl. været nævnt).
p.167 Topham Beauclerk + p.215.
p.186. Dr. Burney, bor St Martins Street, enkemand med døtre, bl.a. nr. 2.
p. 197 Fanny Burney. Han bliver lærer for Queeney. Johnson på besøg + p. 209.
p.209 Sir Philip Clerke.
p.117 Erasmus Darwin - kontrol forbindelse med Charles.
p.16   Mr. Delap, teolog + p.107.
p.8     Mrs. Desmoulins, p.106f + 123.
p.190 Mr. Dodd, snart dødsdømt.
p.128 sagen om Farthingale, der er begyndt tidligere, fortsættes p.133.
p.35   Dr. Fitzpatrick, jesuit.
p.111 Aunt Ford - to Johnson, nævnes også p.36.
p.27   David Garrick + p.40.
p.118 Mrs. David Garrick, der var Davids anden kone.
p.117 Peter Garrick + p.123 - kontrol hans forbindelse med David??????
p.197 Fulke Greville + fruen nævnes.
p.15   Sir John Hawkins + p.22ff + 135 + 172.
p.22   Miss Laetitia Hawkins datter af John H. + p.172 + peristent person p.200. Sidste brev p.241.
p.121 Mr. Edmund Hector, digter.
p.94   Mr. John Hunter, der dissekerer.
p.35   Mr. Humphrey Jackson, chemist + Mrs. Jackson.
p.117 Dr. James, skrevet Medical Dictionary + p.120.
p.10   Fru Tetty Johnson.
p.131 Admiral Keith, der bliver gft med Queeney; p.200ff brev fra nu fru Keith til Madame d'Arblay.
p.19   Mr. Bennet Langton + p.27 + 36 + 167 + 192.
p.138 William Laud - polemics about Milton and plagiarism.
p.9     Mr. Robert Levet, læge+ p.136.
p.137 James Macpherson, poet of Fingal: An Ancient Poem and critic of Johnson over Ossian poems.
p.143 Count Manucci i Paris + p.148. Han besøger senere Thrales i London.
p.62   Mrs. Mountjoy, tjenestepige hos Salusbury.
p.56   Mr. Muggeridge, tjener.
p.5     Arthur Murphy, teatermand + p.35, 68, 172 med nyt stykke The Way to Keep Him. Report on p.174.
p.59   Old Nurse, dør p.62.
.178 General Paoli.
p.12   Mr. Phipps + Mrs., naboer.
p.15   Mr. Reynolds = maleren Joshua R. + p.89, 93.
p.22   Miss Frances Reynolds, søster til Joshua + p.35, 61, 68, 93.
p.109 Mrs. Scase.
p.197 Mr. Seward - the anecdotist.
p.116 Mrs. Strickland.
p.26   Dr. Sutton.
p.110 Dr. Swinfen - Mrs. Desmoulins fader.
p.70   Dr. Taylor, skoleven fra Lichfield, nu i Ashbourne p.180.
p.63   Lady Thornhill.
p.6     Mrs. Williams + 68 + 122 om affære med Johnson.
p.6     James Woodhouse.
p.186 en del læger navngives.

Om Johnsons værker
Johnsons værker er der mange oplysninger om på nettet.
Her er nogle få oplysninger om hovedværkerne.

The Rambler
Tidsskrift udgivet fra 20/3 1749/50 til 14/3 1751/52. »A twopenny sheet published twice a week«.
Indholdet var hver gang et anonymt essay om personer, kunstnere, politikere, filosoffer. Kritiske essays om kunst i alle afskygninger Om sprog og kultur i almindelighed. Johnsons ville være instruerende i morallære og religiøs frelse og ikke underholdende.

The Idler
Beskrives som tekster skrevet til avisen Universal Chronicle, or Weekly Gazette. Udkom fra 15/4 1758 til 5/4 1760. Indholdet var kortere og mere muntert end i The Rambler. Indholdsemnerne stort set de samme i de i alt 114 essays.

  Irene, tragedie opført med Garrick, en fiasko, men ved Garrick intervention fortsatte stykket nogle dage på scene, så den pengeløse Johnson var berettiget til sine royalties.
  Life of Richard Savage, biografi for ven.
  Prologue Spoken by Mr. Garrick.
  London et digt, som blev berømt i samtiden.
  The Vanity of Human Wishes ditto.
  The History of Rasselas, Prince of Abyssinia.
  Essays En lang række essays fra de to tidsskrifter m.fl.
  Johnson's Dictionary yderligere oplysninger herom.
  A Journey to the Western Islands of Scotland.
  Lives of the Most Eminent English Poets i 10 bind, oprindeligt kaldet
  Prefaces, Biographical and Critical, to the Works of the English Poets. Begyndelsen til Johnsons værk drøftes på p.194 og Milton og Gray nævnes. På p.213 nævnes Dryden, og p.214 fortæller Boswell, at han har læst manuskriptet.
  Shakespeare's Plays Critical edition, edited by S. J. i 8 bind.

Kontroller Trebizond p. 108.


Retur til  oversigten. Retur til  toppen af siden.
Revideret 13.09.2004. Retur til hjemmesidens  forside.