Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
2022-10-22 Skibslistens programmer er revideret, og alle skibe er igen synlige i basen.

2020-12-06 Revideret tekst om Winchester Cathedral

2020-11-11 Revideret skibsliste med især mange ændringer til skibsnavne med A

2020-11-11 Revideret i teksten om nogle særlige bibliotekers samlinger.

2020-11-11 Revideret i nogle noter om Geoffrey Chaucer.

2020-10-01 Oplagt en liste over rederiet A.E. Sørensens flåde begyndede med AES' forfædre og til rederiets ophør i 1980'erne.

2020-09-11 Oplagt byggelister for Søby Skibsværft, Ærø og Holbæk Skibs- og Baadebyggeri og Limfjords-Værftet, Ålborg

2020-09-06 Byggelisten for Odense Staalskibsværft A/S, Lindø inklusive bygninger foranlediget fra Lindø på værfterne i Stralsund og Klaipeda.

2020-08-27 Byggelisten for Odense Staalskibsværft A/S er færdig til sidste byggenummer 0177.

2020-08-19 Rederiliste for Jacob Holm & Sønner er opdateret.

2020-07-06 Byggelisten for B&W er lagt på nettet og færdig til sidste byggenummer 0957. Og en ny korresponderende version af skibsdatabasen er også lagt på nettet.

2020-06-29 - Tekster om religiøse ordner i Danmark - franciskanerne og dominikanerne er revideret.

2020-06-06 En revideret version af teksten om klosterbygningers arkitektur og brug er lagt op.

2020-03-20 Der er dannet byggenummerlister for flere værfters produktioner. De færdiggøres som tiden tillader det. Se oversigtsmenuen her.

2020-03-18 En liste over Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværfts byggenr. er dannet.

2020-03-10 De påtænkte lister over skibsbyggerier ved Svendborgsund er nu dannet.
Samtidig er teksten om Svendborgs søfartshistorie opdateret.

2020-02-05 En liste over Svendborg Skibsværfts byggenr. er dannet.

2020-01-29 Ny version af rederier begyndende med M er lagt ud.

2020-01-25 En liste over nybygning fra skibsbygmester Jørgen Ring Andersen og hans efterkommere er færdig.

2020-01-07 En liste over Helsingør Skibsværfts byggenr. er dannet.

2020-01-07 Biblioteksteksten med middelalderhåndskrifter og scriptorier er opdateret.

Der oprettes ikke flere baser, men for søfart revideres i tekstartikler for skibsbygning, skibsbyggere, søkort og rederier.

Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret 2020-12-06 og igen 2022-10-23.