Handels- og Søfartsmuseets årbøger

Opdateret 20. oktober 2013.

Artikeloversigt


Retur til     indledningssiden.
Indgang til emneregister.
Indgang til lokalitetsregister.
Indgang til personregister inklusive forfattere, kunstnere og artikelforfattere.
Indgang til selskabsregister for firmaer, organisationer etc.
Indgang til skibsregister.

INDLEDNING

Nedenstående er vist alle forfatternavne og titler til alle artikler, maritime småartikler, beretninger og regnskaber, nekrologer, jubilæumsnoter m.v. fra Handels- og Søfartsmuseets årbøger 1942 til 2011 og Museet for Søfart Årbog 2012.

Artiklerne i en årbog er nummereret fortløbende fra 02, og der er link fra indekserne til denne oversigt, så man med et stikord kan finde den relevante artikel, men man kan også direkte fra indekserne gå til den pågældende årbog med sidetallet og finde referencen.

Indekseret på stikordsniveau er per 20. oktober 2013 alle 71 udkomne bind. Indekset indeholder kna 27.000 poster.

Fra 1960 findes der engelske resumeer til artiklerne, bortset fra maritime småartikler.
Regnskabsåret har flere gange ændret sig for Museum og Venneselskab.
Rækkefølgen i bogen og indholdsfortegnelsens placering har ændret sig flere gange.
Der er annoncer i årbøgerne fra 1942-1943 og fra 1947 til 1976.
Årbogen skifter navn i 2012 samtidig med museet nu hedder Museet for Søfart.

Årbog Titel Forfatter Side

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1942

1942-01 Beretning for Regnskabsaaret 1941-1942 Klem, Knud (redaktør) 7-16
1942-02 Svenske Lurendrejere i Sundet i det 17. Aarhundrede
Om Øresundstolden og kontrol med svensk indregistreret skibsfart
Olsen, Albert, Dr. Phil. 17-46
1942-03 Bengalen - København - Retur
En sort Besætnings Hændelser under Dannebrog i 1794 med HELSINGØER
Bie, L., Kontorchef 47-57
1942-04 Om Udlægningen af Danmarks ældste Fyrskib paa Læsø Trindel 1829 Klem, Knud, Museumsdirektør 58-100
1942-05 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Øresunds Toldkammer, Helsingør
- - - 101
1942-06 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Agent C. V. Duntzfelt, 1762-1809
- - - 102
1942-07 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Asiatisk Kompagnis Skib FREDERIK VI
- - - 104
1942-08 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Slaget i Køge Bugt 1. Juli 1677
- - - 105
1942-09 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Kaperfregatten CORT ADELER angribes i Snekkerstenbugten
- - - 106
1942-10 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Hjuldamperen IRIS af Aalborg
- - - 107
1942-11 Beretning for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner«
Regnskab, Vedtægter, Medlemsliste m.m.
- - - 108-132
1942-99 Annoncer - - - 133-134

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1943

1943-01 Beretning for Regnskabsaaret 1942-1943 Klem, Knud (redaktør) 5-20
1943-02 Vasco da Gama
Hans Navigering
Sølver, Carl V., Kaptajn 21-61
1943-03 Gamle Ladnings- og Befragtningsdokumenter
Et historisk Strejftog
Strandgaard, Knud, Sekretær 62-71
1943-04 Den danske Ostindie- og Kinahandel Klem, Knud, Museumsdirektør 72-102
1943-05 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Kampen i Flinterenden 9. Juni 1808
- - - 103
1943-06 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
L. N. Hvidt (1777-1856), Børskommissær, skibsreder
- - - 104-105
1943-07 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Dokkens Indvielse - Bremerholm dok 1739
- - - 106
1943-08 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Interiør fra Paketbaaden København - Kiel, ca. 1830
- - - 107
1943-09 Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet
Skruedampskibet L. N. HVIDT
- - - 108
1943-10 Beretning for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner«
Regnskab, Vedtægter, Medlemsliste m.m. for 1942-43
- - - 109-129
1943-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 131-135

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1944
1944-01 Beretning, Regnskab, Medarbejdere m.m. for Museet 1943-1944 - - - 5-6 og 9-20
1944-02 Generalkonsul John Hansen, Næstformand i Museets Komite, Nekrolog Dalhoff, Johannes, Departementschef 6-8
1944-03 H. P. Prior, Blade af dansk Dampskibsfarts Historie Prior, Thomas, Bogtrykker 21-107
1944-04 Rebækroret Sølver, Carl V., Kaptajn 108-118
1944-05 Kolding Skibet. Foreløbig Meddelelse om Fund af Middelalderskib Hansen, Knud E., Ingeniør, Cand. polyt. 119-129
1944-06 Om nogle ostindiske Portrætter: Fregatten CONSTANTIA MARIA, Kaptajn Niels Holbech, Kaptajn Peter Nielsen Holbech, ca. 1800 - Maritime Smaaartikler Anon. 130-133
1944-07 S/S FOX, bygget 1855 - Maleri af Carl Baagøe, 1860 - Maritime Smaaartikler Anon. 134
1944-08 Astrolabus - Astrolabium - Maritime Smaaartikler Anon. 135
1944-09 Bodenhoffs Plads, Tegning af M. Rørbye, 1826 - Maritime Smaaartikler Anon. 136
1944-10 Krydstoldskonnerten ARGUS, bygget 1854 af E. C: Benzon, Nykøbing F. Tegning af Chr. Blache - Maritime Smaaartikler Anon. 137
1944-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1943-1944 - - - 138-162

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1945
1945-01 Beretning, Regnskab, Medarbejdere m.m. for Museet 1944-1945 - - - 5-16
1945-02 Skaanemarkedet - Topografien og Levn fra Middelalderen, Kilder m.v. Hansen, Paul-Erik, Mag. art. 17-90
1945-03 En nordisk Tankes Realisation. Et historisk Strejftog
Regler for Havari Grosse, York-Antwerp Rules
Strandgaard, K., Sekretær, cand. jur. 91-108
1945-04 Longitude. Om Bestemmelse af den geografiske Længde ved Kompassets Misvisning Sølver, Carl. V., Kaptajn 109-148
1945-05 Om helsingørske Færgemænd og Kapere Klem, Knud, Museumsdirektør Cand. mag. 149-158
1945-06 Børsen i København - Tegning af H. G. F. Holm - Maritime Smaaartikler Anon.
1945-07 Hans Puggaard, 1788-1866 - Handelsmand - Litografi af E. Fortling efter Maleri af W. Marstrand - Maritime Smaaartikler Anon. 160-161
1945-08 Korvetten GALATHEA, bygget 1831. Tegning paa Handels- og Søfartsmuseet - Maritime Smaaartikler Anon. 162
1945-09 Slaget paa Reden, Bataillen den 2. April 1801 - Stik af L. F. Clemens efter C. A. Lorentzens Maleri - Maritime Smaaartikler Anon. 163
1945-10 H/S CHRISTIAN VIII, bygget c. 1825 - Tegning af Jakob Petersen, 1840 - Maritime Smaaartikler Anon. 164
1945-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1944-1945 - - - 165-191

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1946
1946-01 Beretning, Regnskab, Medarbejdere m.m. for Museet 1945-1946 - - - 5-22
1946-02 Dykkervæsen Wern, Eigil, Kaptajnløjtnant 23-61
1946-03 Danmarks ældste Flaadeordning. Tiden indtil 1170 Hansen, Paul-Erik, Mag. art. 62-90
1946-04 De danske Farvande i Fred og Krig Nielsen, John, Registrator 91-122
1946-05 Et par Søkortstudier - Søkortenes Navnestof i Danmark Grandjean, Louis E., Direktør 123-129
1946-06 Forstævnsformer Hansen, Knud E., Ingeniør, Cand. polyt. 130-175
1946-07 Et Søkort over de nordeuropæiske Farvande fra Aar 1605
Haandtegnet kort over de nordeuropæiske Farvande af Nicolas Comberford
- Maritime Smaaartikler
Anon. 176
1946-08 Portræt af Grosserer C. K. Hansen, 1913-1868, Befragtning og Rederivirksomhed - Maritime Smaaartikler Anon. 177-178
1946-09 Christianssted paa St. Croix - Litografi af I. F. Fritz efter Th. Christ. Sabroe, 1837 - Maritime Smaaartikler Anon. 179
1946-10 Em. Z. Svitzers Bjergningskutter CAMILLA, tegning af Jakob Petersen ca. 1840 - Maritime Smaaartikler Anon. 180
1946-11 Beretning, Regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1945-1946 - - - 181-211

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1947
1947-01 Beretning, Regnskab, Medarbejdere m.m. for Museet 1946-1947 - - - 7-23
1947-02 De grønlandske Fiskerier Oldendow, Knud, direktør 24-53
1947-03 Om Lasteliniens historiske Udvikling - Lloyd's of London og Samuel Plimsoll Juul-Hansen, E., Kaptajn Overbibliotekar 54-72
1947-04 Søens Stednavne Grandjean, Louis E., Direktør 73-86
1947-05 Træk af Krydstoldvæsenets Historie Morgenstierne, B. v. Munthe af, Museumsinspektør 87-124
1947-06 Københavns Bombardement 1807 - Maritime Smaaartikler Anon. 125
1947-07 Bronzealders Ragekniv med Skibsbillede - Maritime Smaaartikler Anon. 126
1947-08 Kinesisk Husbaad, Model i Elfenben ca. 1730 - Maritime Smaaartikler Anon. 127
1947-09 Portolan - Portolankort fra Italien ca. 1550 - Maritime Smaaartikler Anon. 128
1947-10 S/S THOMAS ROYS, Havl- og Robbefangst, ca. 1865 - Maritime Smaaartikler Anon. 129
1947-11 Hans Broge - et Hundredeaars Minde, ca. 1822- - Maritime Smaaartikler Anon. 130-132
1947-12 Beretning, Regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1946-1947 - - - 133-159
1947-99 Annoncer for
B&W, Dansk Shell A/S, DFDS m.fl.
- - - 161-188

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1948
1948-01 Beretning, Regnskab, Medarbejdere m.m. for Museet 1947-1948 - - - 7-19
1948-02 Udgravningen af Kong Hanses Skibsværft Engelsborg på Slotø i Nakskov Fjord Hansen, Marius 20-57
1948-03 Indvielses- og Optagelsesskikke til Søs Henningsen, Henning 58-68
1948-04 Forliset ved Nicaragua 1710 - FRIDERICUS QUARTUS og CHRISTIANUS QUINTUS Nørregaard, Georg 69-98
1948-05 Norske Defensionsskibe og deres Udrustning under Torstenssonsfejden - ca. 1620-1650 Barfod, Jørgen H. 99-129
1948-06 Nogle gamle danske Købmandstyper Berg, R. 130-143
1948-07 Kommandør P. N. Søllings, 1758-1827, Bombebøsse - Maritime Smaaartikler Anon. 144-147
1948-08 Udenrigsminister A. P. Bernstorff, portrætstik af Clemens efter maleri af Jens Juel - Maritime Smaaartikler Anon. 148-149
1948-09 Den Danske Slavehandel - Farvelagt tegning af Slaveskibet KONGEN AF ASSIANTHE - Maritime Smaaartikler Anon. 150
1948-10 Trankebar, Akvarel af Fæstningen Dansborg i Tranquebar - Maritime Smaaartikler Anon. 151
1948-11 Landbrugets Englandseksport. tegning af S/S OCTA, Det jydsk-engelske Dampskibsselskab ca. 1870 - Maritime Smaaartikler Anon. 152
1948-12 Beretning, Regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1947-1948 - - - 153-178
1948-99 Annoncer for
B&W, Dansk Shell A/S, Aalborg Værft m.fl.
- - - 180-204

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1949
1949-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1948-1949 - - - 6-23
1949-02 Af handelse- og Søfartsmuseets historie Klem, Knud, museumsdirektør 24-61
1949-03 Købmandstypen gennem tiderne Grandjean, Louis E., direktør 62-80
1949-04 Royal Mail Steam Packet Company og St. Thomas - postbesørgelse for de Dansk Vestindiske Øer Vibæk, Jens, forstander cand. mag. 81-107
1949-05 Skibsarkitektur Lundsfryd, V. E., civilingeniør cand. polyt. 108-146
1949-06 Sømandsfastelavnsfester - Maritime småartikler Anon. 147
1949-07 Krigsfangemodeller - benmodel af fransk fregat LA DIANE fra Napoleonskrigene. - Maritime småartikler Anon. 148
1949-08 Fortet Prinsensten, Dansk Guinea, tegning 1847 af løjtnant J. V. Svedstrup - Maritime småartikler Anon. 149
1949-09 Barken SERINGAPATAM af Helsingør, tegning af Andreas Lind, 1866
Helsingørkøbmand og skibsreder Isaak Sidenius Pontoppidan 1819-1874
- Maritime småartikler
Anon. 150-151
1949-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1948-1949 - - - 152-176
1949-99 Annoncer for
B&W, Dansk Shell A/S, Aalborg Værft m.fl.
- - - 177-192

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1950
1950-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1949-1950 - - - 5-6 og 10-22
1950-02 Departementschef Johannes Dalhoff, nedlagde formandshvervet i museets komite pga. alder Klem, Knud, museumsdirektør 5-9
1950-03 Slaveoprøret på PATIENTIA 1753 Nørregård, Georg, dr. phil. 23-44
1950-04 Søfarendes votivgaver til danske kirker Henningsen, Henning, museumsinspektør cand. mag. 45-70
1950-05 I kamp mod isen - passage af de danske stræder i isvintre, isbrydningstjeneste, isbrydere Ludwig, Otto, journalist 71-107
1950-06 Hvorfor hedder grunden Cancer? Grandjean, Louis E., direktør 108-111
1950-07 Kong Sahurés skibe, ægyptiske antikke skibe Sølver, Carl V., kaptajn 112-136
1950-08 Ruteskibet H/S FREDERIK VI passerer Stevns Klint, maleri af Jacob Petersen, 1845 - Maritime småartikler Anon. 137
1950-09 Det kgl. oktr. Sø-Assurance Compagni, protokol 1729, Ludvig Holberg forsikrede forsendelse - Maritime småartikler Anon. 138-139
1950-10 St. Clemens og St. Nikolaj - de søfarendes skytspatroner - Maritime småartikler Anon. 140-143
1950-11 Nikobarerne - Nicobarernes danske kolonisering 1755 - 1868 - Maritime småartikler Anon. 144-145
1950-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1949-1950
Nekrologomtale af skibsreder Willie C. K. Hansen
- - - 146-173
1950-99 Annoncer for
B&W, Dansk Shell A/S, Aalborg Værft m.fl.
- - - 175-202

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1951
1951-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1950-1951 - - - 5-21
1951-02 Christian Schmiegelows ungdomserindringer, 1859-1949 Schmiegelow, Christian S.,
nedskrevet af professor dr. med. Ernst Schmiegelow 1943
22-55
1951-03 Varer til Guinea - ca. 1650-1850 Nørregård, Georg, dr. phil. 56-66
1951-04 Undéns patentlog Sølver, Carl V. 67-72
1951-05 Hornbækstrandingen og Johannes Ewald, ca. 1770-1780 Grandjean, Louis E., direktør 73-102
1951-06 Juan de la Cosas verdenskort fra året 1500 - Maritime småartikler Anon. 103-105
1951-07 Fregatten RØEPSTORF af København - gouache af Frederik Wessel Munck, ca. 1780 - Maritime småartikler Anon. 106
1951-08 En babus bolig i Serampore, tegning af P. A. Plum, 1845 - Maritime småartikler Anon. 107
1951-09 Engelske sømandsfajancer - Staffordshirehunde etc. - Maritime småartikler Anon. 108
1951-10 Anker fra skibet WINDHUNDEN, 1792 opstillet på Helsingborg ravelin - Maritime småartikler Anon. 109-110
1951-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1950-1951 - - - 111-140
1951-12 Registre til årbøger 1942-1951 - - - 141-152
1951-99 Annoncer for
B&W, Esso, Aalborg Værft m.fl.
- - - 154-177

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1952
1952-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1951-1952 - - - 5-23
1952-02 En rejsefærd fra Helsingør til Tranquebar skildret i breve -
Otto Christian Rehling, 1812-1892, og Juliane Marie Rehling, 1813-1879
Fischer, Povl Rehling, fhv. bibliotekar 24-78
1952-03 Rungsted fiskerleje Grandjean, Louis E., direktør 79-99
1952-04 Martin Behaim, 1459-1507. En studie fra de store opdagelsers tid Sølver, Carl V. 100-136
1952-05 Træk af skibsnavnenes historie Ludwig, Otto, journalist 137-167
1952-06 H/S KÖNIGIN MARIA af Stettin - tegning af Jacob Petersen 1839 - Maritime småartikler Anon. 168
1952-07 Portræt af skipper Andreas Holm fra Flensborg, maleri af ubekendt, ca. 1800 - Maritime småartikler Anon. 169
1952-08 Frederik Andersen Bolling: Korte og Nyttig Underviissning om Passaet-Winden, 1678 - Maritime småartikler Anon. 170
1952-09 Sukkermølle i Vestindien - stik af le Grand i Allgemeine Historie der Reisen, XVII, 1759 - Maritime småartikler Anon. 171
1952-10 Ostindiefarere og Kinafarere på Taffel Bay ud for Kapstaden, maleri ca. 1800 - Maritime småartikler Anon. 172
1952-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1951-1952 - - - 173-179
1952-99 Annoncer for
B&W, Esso, Aalborg Værft m.fl.
- - - 202-228

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1953
1953-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1952-1953 - - - 5-19
1953-02 Om det såkaldte slottefiskeri Michelsen, Peter, museumsassistent 20-40
1953-03 Vandmangelen på HÅBETS GALLEY 1724 Nørregård, Georg, dr. phil. 41-55
1953-04 Træk af Marstal søfarts historie Kroman, Erik, arkivar, dr. phil. 56-67
1953-05 Ellenbogen - Lollands albue Hansen, Marius, lektor 68-81
1953-06 Af Skibsbygmester Poul Barfoeds Levnedsbeskrivelse, 1820-1904 Barfoed, Poul, skibsbygmester 82-110
1953-07 Storkøbmanden Johan Braëm, 1595-1646 - stik af Simon de Pas - Maritime småartikler Anon. 111
1953-08 Jagten DE FIRE BRØDRE af Marstal, skipper Jochum Hansen, tegning af N. H. Pedersen efter J. Hansen - Maritime småartikler Anon. 112
1953-09 Parti fra Altona Havn ca. 1840 - maleri af Emil Normann - Maritime småartikler Anon. 113
1953-10 Kolonien Julianehåb i Grønland - tegning af J. Arøe 1843 - Maritime småartikler Anon. 114
1953-11 Titelbillede til Bertel Webers oversættelse af Claus de Vries's bog om styrmandskunsten, 1778 - Maritime småartikler Anon. 115-116
1953-12 Beretning m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1952-1953
samt regnskab for perioden 1. april 1952 til 31. december 1952
- - - 117-131
1953-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 132-134
1953-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 136-167

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1954
1954-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1953-1954 - - - 5-6 + 10-21
1954-02 Knud Klem 25 år som leder af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Prohaska, C. W., professor, dr. techn. 7-9
1954-03 Fra de gamle grønlandsfareres tid Balle, Johannes, orlogskaptajn 22-36
1954-04 Skibsmotiver fra hollandske vægfliser - Med specielt henblik på frisisk-nordisk handels- og søfartshistorie i det 18. århundrede Schoubye, Sigurd, museumsinspektør mag. art. 37-52
1954-05 Skibsbygmester E. C: Benzon, Nykøbing F. En foregangsmand i dansk skibsbygning Benzon, Otto, skibskonstruktør 53-79
1954-06 H. P. Priors forhold til Tietgen Grandjean, Louis E., forfatter 80-87
1954-07 Asiatisk Kompagnis fregat DISCO Klem, Knud, museumsdirektør 88-131
1954-08 Skibet ELISABETH af København, tegning af Jacob Petersen, 1805 ca. - Maritime småartikler Anon. 132
1954-09 S/S ANGLO-DANE af København - maleri af J. Dahl, 1879 - Maritime småartikler Anon. 133
1954-10 Det gamle bådebyggeri i Snekkersten, tegning af Carl Baagøe, 1880 - Maritime småartikler Anon. 134
1954-11 Vejerboden ved Vestindisk pakhus i København, tegning af Martinus Rørbye, 1826 - Maritime småartikler Anon. 135
1954-12 Overkøbmand i Guinea L. F. Rømer - portrætstik af G. W. Bauerfeind 1760 efter G. M. Fuchs - Maritime småartikler Anon 136-137
1954-13 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1953 - - - 138-154
1954-14 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 155-156
1954-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 159-187

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1955
1955-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1954-1955 - - - 5-19
1955-02 På slavetogt til Madagascar 1737-1739 med GREVINDEN AF LAURWIGEN Nørregård, Georg, dr. phil. 20-48
1955-03 De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster - søkort Lang, A. W., Dr. 49-76
1955-04 Dansk søforsikrings fædre fra 1726 Grandjean, Louis E., forfatter 77-84
1955-05 Abrolhos - Ostindienfarernes skræk under Brasiliens kyst Henningsen, Henning, museumsinspektør, cand. mag. 85-97
1955-06 Nu sejle vi i Jesu navn - Danske sømandssalmer i det 17. århundrede Tofte, Knud Th., sognepræst 98-121
1955-07 Træk af redningsmidlernes historie Ludwig, Otto, journalist 122-154
1955-08 Kokosnødbæger fra Dansk Vestindien udskåret af Jens Peter Schaar 1826 - Maritime småartikler Anon. 155
1955-09 Gallionsfigur - moder med barn - og - fregatten JYLLANDS gallionsfigur - Maritime småartikler Anon. 156-157
1955-10 Løves træskibsværft ved Helsingør - maleri af Emanuel Larsen, 1848
Skibsbygmester Jacob Vilhelm Løve, 1813-1875 - maleri af J. F. Møller,
- Maritime småartikler
Anon. 158-159
1955-11 Hvalros- og robbefangerbriggen TITANIA af København, Jacob Holm - tegning af Jacob Petersen, 1846 - Maritime småartikler Anon. 160-161
1955-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1954 - - - 162-175
1955-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 176-178
1955-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 180-209

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1956
1956-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1955-1956 - - - 5-23
1956-02 Sømandssind i sejlskibe - mentaliteten hos sømænd foran for masten omkring 1900 Andersen, Knud, forfatter 24-32
1956-03 En litterær kinarejse - fregatten CHRISTIANSHAVNs rejse 1819 med Poul Martin Møller om bord Klem, Lone 33-74
1956-04 Den forrykte styrmand på fregatten JÆGERSBORG 1748 Nørregård, Georg 75-88
1956-05 Kølhaling og råspring - Et par gamle sømandsstraffe Henningsen, Henning 89-132
1956-06 Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet Klem, Knud 133-156
1956-07 Dæksinteriør fra H/S SKIRNER - tegning af Chr. Blache ca. 1860-1870 - Maritime småartikler Anon. 157
1956-08 Kinesisk pengeseddel fra 1300'erne - Maritime småartikler Anon. 158
1956-09 Fregatten VICTORIA af Flensborg - tegning af Nicolas Cammillieri - Maritime småartikler Anon. 159
1956-10 Fyrtårn på Skagen - tegning 1804 af Poul Løvenørn - Maritime småartikler Anon. 160-161
1956-11 Pindekompas fra dansk skib, 1800'erne - Maritime småartikler Anon. 162-163
1956-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1955 - - - 164-179
1956-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 180-182
1956-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 184-216

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1957
1957-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1956-1957 - - - 5-21
1957-02 Øresund og øresundstold - et historisk rids Christensen, Aksel E., professor, dr. phil. 22-40
1957-03 Handels- og Søfartsmuseets flisesamling, en vejledning Luiting, Dick, direktør 41-86
1957-04 Orlogsfregatten DIANA og dens besætning under krigen mod England 1807-1814
Et kapitel af prisonens historie
Roos, Carl, professor, dr. phil. 87-138
1957-05 Færingerbåde Sølver, Carl V., skibsfører 139-155
1957-06 Da Dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien 1917 - Et 40 års minde Østen, Carl, journalist 156-176
1957-07 Christiansborg Fort, Dansk Guinea - maleri af G. Webster - Maritime småartikler Anon. 177
1957-08 Portrætmaleri af Chr. Rafn - malet af F. C. Willerup 1742-1819 - Maritime småartikler Anon. 178
1957-09 DEN GODE HENSIGT - gallionsfigur - Kærlighed til Fædrelandet - udkast af Willerup - Maritime småartikler Anon. 179
1957-10 H/S FREYA af Korsør bygget 1862-1863 hos Baumgarten & Burmeister - Maritime småartikler Anon. 180
1957-11 Interiør fra Fanø: Fru Mette Toft skriver brev til sin mand, Maleri af Adolph Heinr. Hansen, 1919 - Maritime småartikler Anon. 181
1957-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1956 - - - 182-197
1957-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 198-200
1957-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 202-233

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1958
1958-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1957-1958 - - - 5-6 + 10-24
1958-02 E. F. S. Lund - Handels- og Søfartsmuseets stifter hundrede år Klem. Knud, museumsdirektør 7-9
1958-03 BREDERODE - Det hollandske admiralskib, som sank under slaget i Øresund 1658 Luiting, Dick, direktør 25-53
1958-04 Opmåling af fartøjer Nielsen, Christian, konservator 54-89
1958-05 Upåagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri Hansen, Marius, lektor 90-105
1958-06 Jens Jacob Claessen. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie. Klem, Knud, museumsdirektør 106-167
1958-07 Barken DANMARK - Maritime småartikler Anon. 168-169
1958-08 Varer fra Østen - Maritime småartikler Anon. 169-170
1958-09 Den optiske telegraf - Maritime småartikler Anon. 170-171
1958-10 Århus Havn - Maritime småartikler Anon. 171-172
1958-11 Sundklarererne - Maritime småartikler Anon. 172-173
1958-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1957 - - - 174-189
1958-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 190-192
1958-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 194-225

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1959
1959-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1958-1959 - - - 5-22
1959-02 Et gammelt træskibsværft. Rasmus Møllers værft i Fåborg Henningsen, Henning, museumsinspektør, cand. mag. 23-43
1959-03 Erindringer fra Rasmus Møllers værft i Fåborg i 1890'erne Jørgensen, Valdemar, underdirektør 44-59
1959-04 Danmarks-ekspeditionen 1906-1908 Olsen, Ingvard, arkivar 60-84
1959-05 Helleristningsbåden som symbolsk fartøj Grandjean, Louis E., forfatter 85-100
1959-06 Bonde og fisker. Lidt om det middelalderlige sildefiskeri og dets udøvere. Stoklund, Bjarne, museumsinspektør, cand. mag. 101-122
1959-07 Ebeltofts skibsfart på Christian V's tid Barfod, Jørgen, adjunkt, cand. mag. 123-130
1959-08 Kinesiske ansigtsmasker og deres figurer Henningsen, Henning, museumsinspektør, cand. mag. 131-145
1959-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1958 - - - 146-162
1959-10 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 163-165
1959-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 166-195

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1960
1960-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1959-1960 - - - V-VIII + XV-XXVI
1960-02 Departementschef H. Jespersen, 1891-1960 - nekrolog Klem. Knud IX-X
1960-03 Ekspesitionssekretær Frank Estrup - nekrolog Klem, Knud X-XI
1960-04 Civilingeniør Knud E. Hansen - nekrolog Klem, Knud XI-XIII
1960-05 Papegøje og vippefyr - Det danske fyrvæsen indtil 1770
Popinjays and Lever Lights 1560-1770 - Summary page 157;
Henningsen, Henning, museumsinspektør, cand. mag. 1-40
1960-06 Fra blusfyr til blinkfyr 1770-1830
From open Coal-Fire to Flashing Light 1770-1830 - Summary page 159
Klem, Knud, museumsdirektør, cand. mag. 41-86
1960-07 Hovedlinier i fyrvæsenets historie fra 1830 til 1945
Main Developments in the History of the Danish Lighthouse Service 1830-1945 - Summary page 161
Nielsen, John, fhv. registrator i Fyrdirektoratet 87-129
1960-08 Lysene tændes igen - Det danske fyrvæsen 1945-1960
The Lights go on Again 1945-1960
Knudsen, A. Skov, fyringeniør, cand. polyt. 130-156
1960-09 Skibets krav til skoven
What Ship Building Claimed from the Forests
Nielsen, P. Chr., forstkandidat, amanuensis 169-204
1960-10 Sønderborg som søfartsby - Maritime småartikler Anon. 205-206
1960-11 Danmarks ældste dampskib - HJEILEN - Maritime småartikler Anon. 207-208
1960-12 Ejderkanalen - Maritime småartikler Anon. 208-210
1960-13 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1959 - - - 212-227
1960-14 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 228-230
1960-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 231-262

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1961
1961-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1960-1961 - - - 5-22
1961-02 Knud Rasmussen og anlæggelsen af handelsstationen Thule 1910
Knud Rasmussen and the Founding of the Trading Station at Thule 1910
Wamberg, Peter, distriktschef 23-48
1961-03 De pommerske åledrivkvaser og deres betydning for Danmark
Zeesboote und - åledrivkvaser - Tyskekvaser
Rudolph, Wolfgang, etnolog 49-89
1961-04 Bådebyggeriet på Fejø og de danske åledrivkvaser
Die Bootsbauerei auf Fejö und die Aaltreibquase
Nielsen, Christian, konservator 90-150
1961-05 Sømandsforeninger i Troense
Seafarers' Societies in Troense
Sørensen, Christian L., skibsfører 151-159
1961-06 Træk af Nyord Lodseris historie i ældre tid
The History of Nyord's Pilot Service
Olsen, Ingvard, kaptajn, arkivar 160-173
1961-07 Frederik II's søret - Maritime småartikler Anon. 174-175
1961-08 Logen Quitta - minifort i Dansk Guinea - Maritime småartikler Anon. 175-177
1961-09 Moses & Søn G. Melchior - ca. 1760 - Maritime småartikler Anon. 177-180
1961-10 Skibskister - Maritime småartikler Anon. 180-182
1961-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1960 - - - 184-203
1961-12 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 204-206
1961-13 Register over årbøgerne 1942-1961 - - - 207-228
1961-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 229-262

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1962
1962-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1961-1962 - - - 5-24
1962-02 Napoleon Bonapartes sørejser
Napoleon Bonaparte at Sea
Sølver, Carl V., skibsfører 25-84
1962-03 Storm over Kap det Gode Håb - Asiatisk Kompagnis CRON PRINSESSEN AF DANMARK
Storm under the Cape
Nørregård, Georg, dr. phil. 85-128
1962-04 Skibskonstruktionstegningen gennem tiderne
Der Schiffsriss im Wandel der Zeit
Timmermann, Gerhard, museumsinspektør 129-149
1962-05 Nummerflag og prajning - signalflag 1827-1867
Numeral Flags and Hailing
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 150-168
1962-06 Barken NORDLYSET 1852- - Maritime småartikler Anon. 169-172
1962-07 Kogehuse - Maritime småartikler Anon. 172-174
1962-08 Votivtavler - Maritime småartikler Anon 174-176
1962-09 Bombebøsse og Fastelavnsbåd - Maritime småartikler Anon. 176-177
1962-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1961 - - - 178-198
1962-11 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 199-201
1962-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 202-220

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1963
1963-01 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1962-1963 - - - 5-20
1963-02 Med sejlskib til Ostindien og Molukkerne 1899-1901
By Sailing Ship to the East Indies and the Moluccas, 1899-1901
Wamberg, Peter, distriktschef 21-56
1963-03 Justits om bord på et kompagniskib
Discipline aboard a Company Ship
Nørregård, Georg, dr. phil. 57-72
1963-04 Handels- og Søfartsmuseets glasmalerier
The Danish Maritime Museum's Collection of Underglasspaintings
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 73-110
1963-05 Albatrossen og Sømanden - Et kapitel af den maritime folklore
The Albatross and the Seaman
Brøndegaard, V. J., forfatter 111-148
1963-06 Helsingør Havn 1868 - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 149-150
1963-07 Københavns Skipperlav - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 150-154
1963-08 Vestindienfareren, fregatten ST CROIX PAQUET- Maritime småartikler Jørgensen, Svend 155-156
1963-09 En stranding for 250 år siden - tegning af Jacob Admiraal - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 156-158
1963-10 Danmarks første tankskib - S/T CHRISTINE - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 158-160
1963-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1962 - - - 161-178
1963-12 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 179-181
1963-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 182-214

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1964
1964-02 Sømænd og bøger - Sømandens forhold til bøgernes verden før de organiserede skibsbibliotekers fremkomst
Jack Tar and the Book
Lund, Kaj, kontorchef, kaptajn 7-42
1964-03 Til søs i 1890'erne
A Sailor in the 1890's
Nielsen, Thorvald, fhv. havnefoged 43-64
1964-04 Elb-lodseriet under den danske enevælde
Das Elblotsenwesen in der Zeit des dänischen Gesamtstaates
Sievers, Kaj Detlev 65-94
1964-05 Af pæreskudernes saga - I frugtfart fra Tåsinge til København i 1880-90'erne
Carrying Fruit from Tåsinge to Copenhagen
Jensen, Jens, fhv. skibsfører 95-108
1964-06 Shantysang i sejlskibens sidste dage
Sea Shanties in the last Days of Sail
Møller, H. T. 109-124
1964-07 Guvernør i Trankebar - Peter Herman Abbestee - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 125-127
1964-08 Hamborgs Havn - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 127-128
1964-09 Jacob Kielland & Søn- Maritime småartikler Jørgensen, Svend 129-132
1964-10 Kaptajnsgaver - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 132-138
1964-11 Prins Axel afgået ved døden - nekrolog - - - 139-139
1964-12 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1963-1964 - - - 140-156
1964-13 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1963 - - - 157-175
1964-14 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 176-178
1964-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1965
1965-02 Handels- og Søfartsmuseet 50 år
The Danish Maritime Museum - Fifty Years of Existence
Klem, Knud, museumsdirektør, cand. mag. 7-22
1965-03 Drachmanns "Store Bjørn"
Big Bear
Hofmansen, P. K., arkivar 23-80
1965-04 Cog - kogge - kaag - Træk af en frisisk skibstypes historie
Cog - Kogge - Kaag - An Outline of the History of a Frisian Ship-Type
Crumlin-Pedersen, Ole, museumsinspektør, cand. polyt. 81-144
1965-05 Det ældste kort over Nordeuropas søruter - tegnet af s'Grooten
Die älteste Seeverkehrskarte des europäischen Nordens
Lang, A. W., Dr. kartografihistoriker 145-172
1965-06 Hollandsk tobaksdåse - kalenderdåse og logtabel - Maritime småartikler
Dutch Tobacco Box with Calendar and Log-table
Jørgensen, Svend 173-175
1965-07 Havnen i Nykøbing Mors - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 175-177
1965-08 H/F PRINSESSE ALEXANDRINE af Gedser - færge - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 177-179
1965-09 Matrosarbejde - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 179-182
1965-10 Salmebøger, bønnebøger og bibler = rengøringsredskaber - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 182-187
1965-11 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1964-1965 - - - 188-204
1965-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1964 - - - 205-224
1965-13 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 225-227
1965-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 228-258

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1966
1966-02 Museumsdirektør Knud Klem 65 år Worm, J. afdelingschef 1-4
1966-03 Arm och gadd i ortnamn vid gamla segelleder
Place Names ending in -arm and -gadd
Andersson, Sven, museichef, fil. lic. 5-16
1966-04 Birka uden frisere
Birka without the Frisians
Christensen, Aksel E., professor, dr. phil. 17-38
1966-05 En kogge i Roskilde
A Cog at Roskilde
Crumlin-Pedersen, Ole, museumsinspektør, cand. polyt. 39-58
1966-06 Frivakt og flaskeskuter
Watch below and Ships in Bottles
Eriksen, Erling, fylleskonservator, cand. philol. 59-70
1966-07 Sjöfart och privilegier
Shipping and Privileges
Hasslöf, Olof, docent dr. phil. 71-104
1966-08 Jonas - Profet og ulykkesfugl
Jonah, Prophet and Bringer of Ill Luck
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 105-122
1966-09 Svendborgsunds sidste bramsejlsskonnert - Hvad gamle logbøger og skibsregnskaber fortæller
The Last Topgallant Schooner of Svendborg Sound
Holm-Petersen, F., museumsleder, forfatter 123-142
1966-10 En dansk genremaler på ekspedition - P. A. Plum
A Danish Genre Painter on an Expedition
Jørgensen, Svend, museumsassistent 143-156
1966-11 Grønland civiliseres - Kulturmodsætninger under Hans Egedes Grønlandsmission 1721-1736
Greenland Civilized
Klem, Lone, bibliotekar, mag. art. 157-182
1966-12 Moderne sjømannstro
Seamen's Beliefs Today
Molaug, Svein, museumsdirektør, mag. art. 183-190
1966-13 Øen i bugten - et dansk øsamfunds handels- og søfartshistorie = Fejø
The Island in the Bay
Nielsen, Christian, konservator 191-210
1966-14 Danske foregangsmenn i bergensk dampskipsfart - Peter Jebsen - William Hansen
Danish Pioneers in Norwegian Steamship Management - Peter Jensen - William Hansen
Pettersen, Lauritz, museumsdirektør, cand. philol. 211-224
1966-15 Sildetælling og sildemåling i Aalborg
Counting and Measuring Herrings in Aalborg
Rasmussen, Holger, overinspektør, cand. mag. 225-238
1966-16 Hallandsk sjöfart i danska arkiv
The Halland Shipping in Danish Public Record Offices
Sandklef, Albert, fhv. museichef, fil. dr. 239-260
1966-17 En isbjørnetallerken fra Delft
A Delft Plate and a Polar Bear
Skov, Sigvard,museumsinspektør, mag. art. 261-266
1966-18 Schiffbauprobleme zur Hansezeit
Skibsbygningsproblemer i hansetiden
Timmermann, Gerhard, Schiffbauingenieur 267-303
1966-19 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1965-1966 - - - 304-318
1966-20 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1965 - - - 319-338
1966-21 Museets bytteforbindelser [Litteratur] - - - 339-341
1966-22 5-års register til årbøgerne 1962-1966 - - - 342-350
1966-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 351-380

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1967
1967-02 Havfruen
Mermaids
Brøndegaard, V. J., mag. art. 7-60
1967-03 Livet ombord i sydfynske skonnerter
Life on Board a schooner of South Funen
Hemmingsen, H. 61-86
1967-04 Virgin Islands 1967
The U. S. Virgin Islands 1967
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 87-124
1967-05 Hjuldamperen IRIS og Limfjordsfarten
The Paddle Steamer IRIS and Services in the Limfjord
Klem. Knud, museumsdirektør, cand. mag. 125-152
1967-06 Carl Vilhelm Sølver 11. maj 1882 - 24. april 1966 Sølver, Svend V., civilingeniør, bergsingenjör 153-161
1967-07 Dansk Sømandskirke i fremmede havne - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 162-165
1967-08 Helsingør-Helsingborg-overfarten - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 165-168
1967-09 Vagt til søs - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 168-175
1967-10 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1966-1967 - - - 176-192
1967-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1966 - - - 193-214
1967-12 Museets bytteforbindelser [for litteratur] - - - 215-220
1967-99 Annoncer for
B&W, Alpha Diesel, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 221-248

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1968
1968-02 Agent Andreas Bjørn, købmand og skibsværftsejer
Andreas bjørn, Merchant and Shipyard Owner
Klem, Knud, museumsdirektør, cand. mag. 7-42
1968-03 Puggaard-fregattens ankomst
A Puggaard Company Frigate Comes Home
Gruelund, P. A., fhv. statslods, kaptajn 43-52
1968-04 Svendborgskippere jeg har kendt
Some Skippers of Svendborg
Hemmingsen, H. 53-81
1968-05 Maritime kuriosa og souvenirs
Maritime Curios and Souvenirs
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 82-120
1968-06 Architectura Navalis Mercatoria 1768 - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 121-123
1968-07 Peter F. Heering - Maritime småartikler Klem, Knud 123-126
1968-08 En julestranding på Christiansø - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 126-128
1968-09 Dokhavnen i Esbjerg - Maritime småartikler Jørgensen, Svend 128-130
1968-10 Skånemarkedet- Maritime småartikler Jørgensen, Svend 130-132
1968-11 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1967-1968 - - - 133-144
1968-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1967 - - - 145-157
1968-99 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 158-182

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1969
1969-02 Dannebrog og flagføring til søs
The Dannebrog at Sea
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 7-81
1969-03 Skibsristninger i Sæby kirke
Carvings of Ships in Sæby Church
Christensen, Arne Emil, konservaator mag. art. 82-100
1969-04 Om skibsbyggeriet i Flensborg i 1700-tallet
Shipbuilding in Flensborg in the Eighteenth Century
Dansk manus og tysk oversættelse arkiveret under Journalsager 175/1967, karton Nr. 2.
Klem. Knud, museumsdirektør, cand. mag. 101-127
1969-05 Staffordhunde - Maritime småartikler Kjølsen, Hans H., civilingeniør 128-130
1969-06 Suez-kanalens hundrede år - Maritime småartikler Henningsen, Henning 130-136
1969-07 H/S CALEDONIA- Maritime småartikler Klem, Knud 136-140
1969-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1968-1969 - - - 142-154
1969-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1968 - - - 155-171
1969-99 Annoncer for
B&W, Esso, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 172-196

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1970
1970-02 Det kgl. oktr. Østersøisk-Guineiske Handelsselskab
The Baltic and Guinea Company
Klem, Knud, museumsdirektør, cand. mag. 7-66
1970-03 Fra mit livs skibskiste
Out of the Sea-Chest of My Life
Hemmingsen, H. 67-93
1970-04 Bidrag til søsætningens historie
Zur Geschichte des Stapellaufes
Timmermann, Gerhard 94-107
1970-05 Besøg på Guldkysten
A Visit to the Gold Coast
Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 108-142
1970-06 HARMONIE - koffardiskib og kaper - Maritime småartikler Poulsen, Hanne, museumsinspektør, mag. art. 143-145
1970-07 Kgl. Majestæts Modelkammer 1670-1970 - Maritime småartikler Henningsen, Henning, museumsinspektør, dr. phil. 146-150
1970-08 Den babyloniske skøge - falderebsbræt eller masteplade? - Maritime småartikler Poulsen, Hanne, museumsinspektør, mag. art. 151-154
1970-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1969-1970 - - - 155-165
1970-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1969 - - - 166-179
1970-99 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 182-208

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1971
1971-02 En koffardiskipper og hans skib i 1712. Fra Horsens skifteprotokol
Captain of a Merchantman in 1712
Waagepetersen, Chr., museumsinspektør 7-35
1971-03 Sofus Jensens breve fra Grønland 1900
Letters from Greenland 1900
Jensen, Sofus 36-63
1971-04 Sømandsgravsten på Sild
Sailors' Gravestones on the Island of Sylt
Krohn, Hugo, sagfører, dr. jur. 64-90
1971-05 Kadrejere og bumbådsmænd
Bumboatmen
Henningsen, Henning, museumsdirektør, dr. phil. 91-128
1971-06 Dokumentet i kirkeskibet i Gedesby Kirke - Maritime småartikler Østen, Carl, forfatter 129-133
1971-07 Sejlmageri i Helsingør - Maritime småartikler Poulsen, Hanne, museumsinspektør, mag. art. 134-137
1971-08 En dansk trampbåd - Maritime småartikler Dannesboe, Erik, museumsassistent 138-143
1971-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1970-1971 - - - 144-158
1971-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1970 - - - 159-167
1971-11 5-års register til årbøgerne 1967-71 - - - 168-177
1971-99 Annoncer for
Marstrand, Esso, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 180-204

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1972
1972-02 Hyldest til Olof Hasslöf
Homage to Olof Hasslöf
Henningsen, Henning 7-14
1972-03 Sjöfartsmuseer och etnologi
Maritime Museums and Ethnology
Hasslöf, Olof 15-20
1972-04 To eldre tegninger av norske småbåter
Two Early Drafts of Small Norwegian Craft
Christensen, Arne Emil, konservator, mag. art. 21-37
1972-05 Organisation i Torupstrand, 1971
Fishermen's Organisation in Torupstrand, 1971
Christiansen, Palle Ove, stud. mag. 38-62
1972-06 Kællingen og kløften. Nogle jyske fund af kølsvin og mastefisk fra 800-1200 e.Kr.
Mast and Mastfish in Viking Ships
Crumlin-Pedersen, Ole 63-80
1972-07 Elve- og kanalfarten i Frankrike
Inland Navigation in France
Hansen, Kari Helmer, konservator mag. art. 81-100
1972-08 Part i skib
Partownership
Henningsen, Henning 101-123
1972-09 Træskibsbyggeriet i Helsingør
Wooden Shipbuilding in Helsingør
Klem, Knud, cand. mag. museumsdirektør 124-143
1972-10 Stål-motorskonnert KAREN af Fejø
Steel Motor Schooner KAREN of Fejø
Nielsen, Christian, konservator 144-152
1972-11 Tømmerskuderne fra Læsø. Et kapitel af skudehandelens historie i Danmark
The Timber Vessels from Læsø. A chapter in the history of small craft in Denmark
Stoklund, Bjarne, professor 153-198
1972-12 Hos en båtbyggare i Tärendö, Norrbotten
Boatbuilding in Tärendö, Norbotten, Sweden
Ågren, Per-Uno, antikvarie, fil. lic. 199-214
1972-13 Skibsklokken fra CONSTANTIA MARIA - Maritime småartikler Poulsen, Hanne, mag. art. museumsinspektør 215-217
1972-14 Kalk og disk fra Asiatisk Kompagni- Maritime småartikler Poulsen, hanne, mag. art. museumsinspektør 218-220
1972-15 Da en dansk-portugisisk ekspedition fandt Amerika for 500 år siden - Maritime småartikler Henningsen, Henning 221-227
1972-16 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1971-1972 - - - 228-246
1972-17 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1971-1972 - - - 247-259
1972-99 Annoncer for
B&W, Esso, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 260-282

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1973
1973-02 Sukkerdyrkning i Dansk Vestindien
Growing Sugar in the Danish West Indies
Brown, Robert S. 7-26
1973-03 Om forholdene på danske slaveskibe med særligt henblik på dødeligheden 1777-89
Conditions on Danish Slaveships, in particulas Relating to the Martality, 1777-89
Green-Pedersen, Sv. E. 27-76
1973-04 Maskinmestrenes Forening 100 år
The Centenary of the Danish Engineers' Association
Bell, Poul, maskinchef 77-93
1973-05 Om Fr. de Conincks og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82
How Denmark's Neutrality, particularly from 1781-82, was Utilized by Frédéric de Coninck and Other Shipowners
Klem, Knud, cand. mag. museumsdirektør 94-121
1973-06 Et år i Vestindiens tegn - Maritime småartikler Henningsen, Henning, dr. phil. museumsdirektør 122-125
1973-07 Ib Andersens tropetegninger - Maritime småartikler Poulsen, Hanne, mag. art. museumsinspektør 126-131
1973-08 Sørøverkanon fra barken FADERS MINDE af Nyborg - Maritime småartikler Henningsen, Henning 132-135
1973-09 Trekantfarten - Maritime småartikler Henningsen, Henning 136-139
1973-10 Den første bog på dansk om skibsbygning - Maritime småartikler Bjerg, Hans Christian, cand. mag arkivar 140-144
1973-11 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1972-1973 - - - 145-164
1973-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1972-1973 - - - 165-178
197399 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 179-204

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1974
1974-02 H/S MERCURIUS, storebæltsfartens første dampskib
The First Steamship of the Great Belt Service, the Paddle-Steamer MERCURIUS
Bell, Poul, maskinchef 7-15
1974-03 Skibsmålingen i Danmark 1632-1867
Measurement of Tonnage in Denmark 1632-1867
Møller, Anders Monrad, cand.mag. 16-47
1974-04 Dansk skibsbygning omkring 1780. Nogle virkninger af skibsbyggerforordningen af 18. marts 1776
Shipbuilding in Denmark c. 1780
Christensen,Benny, cand. mag. 48-74
1974-05 Gallionsfigurer og anden dansk skibsornamentik indtil 1850
Figureheads and Other Decoration on Danish Ships before 1850
Poulsen, Hanne, mag. art. museumsinspektør 75-118
1974-06 Den kongelige danske, norske og holsteenske Skibsbyggerskole
The Royal School of Shipbuilding of Denmark, Norway and Holstein
Klem. Knud, cand. mag. museumsdirektør 119-135
1974-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1973-1974 - - - 136-148
1974-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1973-1974 - - - 149-159
1974-99 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 160-182

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1975
1975-02 Betragtninger ved Handels- og Søfartsmuseets fødselsdag
The Danish Maritime Museum: The First Sixty Years
Henningsen, Henning 7-21
1975-03 Fregatten CHARLOTTE AMALIAs mærkelige skæbne
The Remarkable Fate of the Frigate CHARLOTTE AMALIA
Bredsdorff, Asta, cand.mag, lektor 22-41
1975-04 Danske gallionsfigurer efter 1850. Gallionshuggerne H. J. og W. E. Møen
Danish Figureheads after 1850. Two Carvers: H. J. Møen and W. E. Møen
Poulsen, Hanne, mag.art. museumsinspektør 42-83
1975-05 Forsyninger til en kinafart
Provisions for a Chinaman
Nørregård, Georg, professor dr. phil. 84-92
1975-06 Islandsskonnerterne
Iceland Schooners
Mullertz, K., kaptajn 93-133
1975-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1974-1975 - - - 134-146
1975-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1974-1975 - - - 147-158
1975-99 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 160-176

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1976
1976-02 Sømandens kogebog
Cookery Book for Sailors
Henningsen, Henning 7-37
1976-03 SALVATOR MUNDIs forlis 1729
The Wreck of the SALVATOR MUNDI in 1729
Nørregård, Georg, professor 38-50
1976-04 Kunstige strandinger på Thykysten
Artificial Wreckings on the Coast of Thy
Svalgaard, Robert, toldinspektør 51-60
1976-05 Storfangeren Ujuãnât 1862-1940
Ujuãnât, Hunter and Woodcarver 1862-1940
Lynge, Hans, forfatter billedhugger 61-72
1976-06 Dansk søfartshistorie fra et numismatisk synspunkt
A Numismatic View of Danish Maritime History
Mueller-Reichau, Wolf, mønthistoriker 73-90
1976-07 En rejse til Nørresundby - og videre ud
Bound for Nørresundby - and further on
Jensen, Hans Tage, redaktør 91-115
1976-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1975-1976 - - - 116-130
1976-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1975-1976 - - - 131-146
1976-10 5-års register til årbøgerne 1972-1976 - - - 147-156
1976-99 Annoncer for
B&W, BP, Helsingør Skibsværft m.fl.
- - - 157-180

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1977
1977-02 Sømandens drikkelse
Sailors' Drink
Henningsen, Henning 7-67
1977-03 Tre romerske handelsskibe
Three Roman Merchantmen
Nygaard, Olav, stud. mag. 68-75
1977-04 Christian 4. og Bremerholm
Christian IV and Bremerholm
Klem, Knud 76-108
1977-05 Skibsnavne på blymønter fra Trankebar
Ships' Names on Lead Coins from Tranquebar
Bonefeld, Olav J. 109-127
1977-06 De gamle dampskibes fremdrivningsmetoder
Propulsion Methods of Early Steamships
Bell, Poul, maskinchef 128-141
1977-07 Sømandens trøst - beskøjt og skrå - Maritime småartikler Henningsen, Henning 142-144
1977-08 Sejladsen til og fra Ålborg i 1769 - Maritime småartikler Petersen, Viggo, museumsinspektør 145-148
1977-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1976-1977 - - - 149-165
1977-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1976-1977 - - - 164-176

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1978
1978-02 Asiatisk Kompagnis Kinafarter 1732-1772 - Sejlruter og sejltider
The Asiatic Company's China Voyages 1732-1772 - Their Routes and Duration
Gøbel, Erik 7-46
1978-03 Ærøskøbings maritime milieu omkring år 1800
Ærøskøbing and Its Maritime Background about 1800
Mygh, Liselotte 47-73
1978-04 Dragør Bjergningsvæsen
The Dragør Salvage Service
Hjorth, Birte, bibliotekar 74-107
1978-05 Sømanden og tobakken
The Sailor and His Baccy
Henningsen, Henning 108-155
1978-06 Gamle fotografier - Maritime småartikler Henningsen, Henning 156-161
1978-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1977-1978 - - - 162-177
1978-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1977-1978 - - - 178-192

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1979
1979-02 Sømandens tøj
Sailors' Dress
Henningsen, Henning 7-64
1979-03 Kollerupkoggen, et vragfund i en ralgrav
The Kollerup Cog: A Wreck in a gravel Grave
Jeppesen, Hans 65-74
1979-04 Sygdom og død under hundrede års Kinafart
Sickness and Death during a Century of China Trade 1732-1833
Gøbel, Erik 75-130
1979-05 Maskinmestrene og dansk emigrantfart 1880-1912
Engineers on Danish Emigrant Ships 1880-1912
Bell, Poul 131-146
1979-06 Fire prospekter af Conrad Chr. Parnemann 1793-94 - Maritime småartikler Poulsen, Hanne 147-150
1979-07 E. W. Normann: Fregat ANTONETTE af København - Maritime småartikler Poulsen, Hanne 151-153
1979-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1/4 til 31/12 1978 - - - 154-168
1979-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1978-1979 - - - 169-180

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1980
1980- Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 40 år Klem, Knud 7-16
1980-03 Sømandens lukaf og kaptajnens kahyt
The Seaman's fo'c'sle and the Captain's Cabin
Henningsen, Henning 17-79
1980-04 Johan Hansøn Heitman - 1664-1740 - en norsk skipper, kartograf og skribent
Johan Hansøn Heitman, Norwegian Sea Captain, Cartographer and Writer
Magnus, Hein 80-88
1980-05 Skonnerten VIGILANT - myte og dokumentation
Th Schoooner VIGILANT - Myth and Documentation
Thomsen, Birger, cand. mag. 89-101
1980-06 To handelsskibe på Øresunds bund
Two Merchantmen at the Bottom of the Sound
Teisen, Michael, stud. mag., dykker 102-114
1980-07 Den gamle skibshandel på Nørrebro i Odense
A Former Ship-Chandlery in Odense
Lauritzen, Ebba 115-137
1980-08 Christian IV's skibskompas - Maritime småartikler
Christian IV's Ship Compass
Henningsen, Henning 138-141
1980-09 Faktor i Asiatisk Kompagni Severin Kierulf - Maritime småartikler
Severin Kierulf, Factor of the Danish Asiatic Company
Poulsen, Hanne 142-145
1980-10 Frokost på Christiansborg fort på Guldkysten 1843 - Maritime småartikler
Luncheon at Christiansborg Fort on the Goldcoast
Henningsen, Henning 146-152
1980-11 Den blå Peter og andre afsejlingssignaler - Maritime småartikler
The Blue Peter and Other Departure Signals
Henningsen, Henning 153-159
1980-12 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1979 - - - 160-176
1980-13 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1979-1980 - - - 177-186

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1981
1981-02 Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen 70 år Madsen, Tage, afdelingschef 3-6
1981-03 Beboerne i Christian den IV's Nyboder - glimt fra en husbog
Christian IV's Nyboder and its Occupants
Barfod, Jørgen H., museumsleder 7-21
1981-04 Gustav III's Drottningholms slup - et nyupptäckt verk af Henrik af Chapman och Johan Törnström
Gustav III's Drottningholm Barge
Busch, Peter von, museichef 22-27
1981-05 Skibe på havbunden - vragfund i danske farvande fra perioden 600-1400
Ships on the Sea Floor
Crumlin-Pedersen, Ole, museumsinspektør 28-65
1981-06 Position 1° 16' 35'' N, 103° 50' 50'' Ø - Handelsflådens Velfærdsråd i Singapore
Position 1° 16' 35'' N, 103° 50' 50'' E
Dannesboe, Erik 66-75
1981-07 Til sjös med kanon. Trekk fra hvalkanonens utvikling
Development of the Whaling-Gun
Eriksen, Erling 76-86
1981-08 Ostindisk konvoj i den florissante handelsperiode
Danish East India Convoys
Feldbæk, Ole, professor dr. phil. 87-101
1981-09 Danske motorsejlere af tyske krigsskibsmaterialer - efter Første Verdenskrig
Danish Motor Sailers from German War Material - after 1918
Frederichsen, Frederik, prokurist 102-109
1981-10 Från skeppslag till rederiaktiebolag - fra vikingetiden gennem tiderne til moderne rederier
From Ship Guild to Limited Company - from Viking age to modern time shipping companies
Hasslöf, Olof 110-128
1981-11 SKibsportrætmaleren A. Nisted, Århus
A Ship Portrait Painter: A. Nisted of Aarhus
Holm-Petersen, F. Holm 129-133
1981-12 Holmens faste stok
The Permanent Work Force at Holmen - the Royal Navy's Dockyard Work Force
Klem, Knud, museumsdirektør 134-151
1981-13 Knöhr & Burchard Nfl., Schiffsmakler und Reeder zu Hamburg seit 1814
Knöhr & Burchard Nfl., skibsmæglerfirma og rederi i Hamborg fra 1814
Kresse, Walter, Dr. 152-163
1981-14 Da Krogen blev genfundet - Kronborgs tidligste historie
The Rediscovery of Krogen
Langberg, Harald, overinspektør 164-168
1981-15 Negerskoler i Dansk Vestindien
Negro Schools in the Danish West Indies
Lawaetz, Eva, bibliotekar 169-183
1981-16 Keramiklaster fra sunkne fartrøyer
Pottery Cargoes in Sunken Wrecks
Molaug, Svein, museumsdirektør 184-195
1981-17 Søofficerens forsøg til en dansk søordbog - Georg A. Koefoed
A Naval Officer's Attempt at a Maritime Dictionary - Georg A. Koefoed
Møller, Anders Monrad, dr. phil. 196-206
1981-18 Helsingørs søhandel - dens storhed og dens endeligt
Elsinore's Maritime Trade - from peak to Decline
Pedersen, Kenno, arkivar 207-220
1981-19 KÖNIGINN CAROLINE AMALIE af Flensborg - 1842
KÖNIGINN CAROLINE AMALIE of Flensborg - 1842
Petersen, H. Munchaus 221-233
1981-20 August og Hans Konow - norkse redere i København - 1780-1873 og 1824-1897
August and Hans Konow - two Norwegian Shipowners in Copenhagen
Pettersen, Lauritz, museumsdirektør 234-240
1981-21 Mens græsset gror - Havets husmænd og den maritim-historiske forskning
No Time like the Present - Museums and Research into the History of the Sea
Rasmussen, Allan Hjorth, museumsinspektør 241-250
1981-22 Pötter-Schiffer, ein Beitrag zum maritimen Kulturaustausch im Südlichen Ostseeraum während des 18. und 19. Jahrhunderts
Potteskippere - et bidrag til den maritime kulturudveksling i den sydlige del af Østersøen
Rudolph, Wolfgang, Dr. 251-263
1981-23 S:t Barthélemy - svensk koloni 1784-1878
St. Barthélemy: A Swedish Colony 1784-1878
Webe, Gösta, 1. intendent 264-280
1981-24 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1980 - - - 281-299
1981-25 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1980-1981 - - - 300-309

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1982
1982-02 Museumsdirektør Hans Jeppesen Henningsen, Henning 3-4
1982-03 Dansk sejlads på Vestindien og Guinea 1671-1807
Danish Voyages to the West Indies and Guinea
Gøbel, Erik 5-53
1982-04 En dansk-amerikansk messedrengs erindringer fra danske dampskibe
A Danish-American cabin boy's reminiscences on board Danish steamships
Hemmingsen, Erik 54-69
1982-05 Skibsbyggero for den danske krone i Neustadt i 1640'rne
Ship built for the Danish Crown in Neustadt during the 1640s
Lauridsen, John T. 70-83
1982-06 Helsingør Værft 1882-1982
Helsingør Shipyard 1882-1982 - Elsinore Shipyard 1882-1982
Poulsen, Hanne 84-164
1982-07 Handels- og Søfartsmuseet - Status og fremtid
Danish Maritime Museum - Status and future
Jeppesen, Hans 165-172
1982-08 Christian Nielsen 1940-1982 Henningsen, Henning 174-178
1982-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1981 - - - 173 + 179-196
1982-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1981-1982 - - - 197-208
1982-11 5-års register til årbøgerne 1977-1981 - - - 209-214

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1983
1983-02 Konservator Christian Nielsen Jeppesen, Hans 2-4
1983-03 Mit møde med Christian Nielsen
Christian Nielsen
Klem, Knud 5-11
1983-04 Kragerø-Koggen, bruksbåten som blev regattabåt
The Kragerøø Cogs
Christensen, Arne Emil 12-18
1983-05 Håndværkeren i bådebyggeren - En skitse af arbejde og mentalitet
Ideology and Culture of Family Based Crafts
Christiansen, Palle Ove 19-51
1983-06 Med "Nordisk Maritimhistorisk Arbejdsgruppe" hos Christian Madsen i Lynæs
The Scandinavian Maritime History Working Group's Visit to Christian Madsen's Boatyard in Lynæs
Crumlin-Pedersen, Ole 52-68
1983-07 DAN og VIKTORIA, To Åledrivkvaser
DAN and VIKTORIA, Two Eel Drifters
Gøthche, Morten 69-96
1983-08 Skikke ved søsætning, navngivning og dåb af skibe i Danmark
Launching, Naming and Christening Ships in Denmark
Henningsen, Henning 97-122
1983-09 Sjotting, Nyt liv til gammelt ord
Sjotting, New Life to an Old Word
Lorentzen, Jens 123-129
1983-10 "Her er intet skibsværft...", Skibsbygningen i industristatistikken 1823-1855
Shipbuilding in Industrial Statistics 1825-1855
Møller, Anders Monrad 130-148
1983-11 Krydstoldjagt "No XXVII"
Revenue Cutter No XXVII
Petersen, Holger Munchaus 149-163
1983-12 Pfingstbusch und Weihnachtsbaum im Topp Brauchtümliche Zeichensetzung auf Schiffen
Pinsegrønt og juletræ i mastetoppen, folkelig udsmykning på fartøjer på den sydlige Østersøkyst
Rudolph, Wolfgang 164-171
1983-13 AMERICA, ARGUS og NIELS, Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst
AMERICA ARGUS and NIELS
Vinner, Max 172-202
1983-14 Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Christian Nielsen's Conservation Work for the Danish Maritime Museum
Gøthche, Morten 203-229
1983-15 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1982 - - - 230-249
1983-16 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1982-1983 - - - 250-264

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1984
1984-02 Rømøkaptajner i Altona omkring år 1800
Capitäne von Römö in Altona um 1800
Falk, Fritz Joachim 3-23
1984-03 Den danske besejling af Sydamerika i det 19. århundrede
Danish Navigation to South America in the 19th Century
Follett, Karen Elisabeth 24-55
1984-04 Vogt jer for Lappesand! Om læsekort og deres beskrivelser af danske farvande
Beware of the Lappesand! Sailing Directions and Sea Charts in Olden Times
Henningsen, Henning 56-100
1984-05 Kapstaden - som de kendte den
Capetown - As Sailors knew it
Lauring, Kåre 101-132
1984-06 Samlingen af nautiske instrumenter på Handels- og Søfartsmuseet
The Collection of Nautical Instruments in the Danish Maritime Museum
Thirslund, Søren 133-161
1984-07 Status over Handels- og Søfartsmuseets bibliotek
The Library of the Danish Maritime Museum - Status over 1983
Blom, Bert 162-167
1984-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1983 - - - 168-185
1984-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1983-1984 - - - 186-202

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1985
1985-02 Med Kronborg om styrbord
With Kronborg on the Starbord Side
Henningsen, Henning 3-19
1985-03 Når skibsportrætter konserveres
The Restoration of Ship Portraits
Bengtsson, Barna
Rischel, Anna-Grethe
20-44
1985-04 Rejs ud til Vagt! OM vagtsystemets forudsætninger og opkomst
The Origins of the Watch-System
Henningsen, Henning 45-114
1985-05 VOOGEL PHOENIXs rejse til Bantam 1677-1679
The Voyage of the VOOGEL PHOENIX to Bantam 1677-1679
Parmentier, Jan 115-142
1985-06 Kaptajn Per Møller Pedersens erindringer
The Memoirs of Captain Per Møller Pedersen
Pedersen, Per Møller 143-206
1985-07 Ankerbjærgninger fra Hornbæk
The Salvaging of Anchors from Hornbæk
Rønne, Karl 207-218
1985-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1984 - - - 219-232
1985-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1984-1985 - - - 233-248

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1986
1986-02 Jens Kusk Jensen 1866-1936 Jeppesen, Hans
Thirslund, Søren
4-25
1986-03 Træk af navigationens historie. Jens Kusk Jensen: En kortfattet Fremstilling af Navigationens Udvikling
An Outline of the History of Navigation
Plus et appendiks
Thirslund, Søren 26-98
1986-04 Jens Kusk Jensens praktiske forsøg og rekonstruktioner
Jens Kusk Jensn's Practical Experiments and Reconstructions
Thirslund, Søren
Poulsen, Hanne
99-134
1986-05 Fra Dannebrog til Stars and Stripes under 1. verdenskrig. Hans Isbrandtsens første år i USA
From Dannebrog to the Stars and Stripes During the First World War
Lund, Kaj
Frederichsen, Frederik
135-174
1986-06 Hvalfangeren og hasselnødden
The Whaler and the Hazelnut
Lütken, Ingrid 175-196
1986-07 Med barken IDA til Australien
To Australia with the IDA
Anonym 197-209
1986-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1985 - - - 210-218
1986-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1985-1986 - - - 225-239
1986-10 Femårsregister for årbøgerne 1982-1986 - - - 240-248

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1987
1987-02 Tage Madsen Jeppesen, Hans 3-4
1987-03 H/S CALEDONIA
The CALEDONIA
Bell, Paul 5-21
1987-04 Asiatisk Kompagnis sejlads på Indien 1732-1772
The Danish Asiatic Company's Voyages to India 1732-1772
Gøbel, Erik 22-86
1987-05 Ekko fra Bantam
An Echo from Bantam
Hartmann, Nils 87-102
1987-06 Sømandens våde grav
The Sailor's Watery Grave
Henningsen, Henning 103-167
1987-07 Containerfart i storm på Stillehavet
Container Service in a Storm in the Pacific
Thomsen, Hans H. 168-214
1987-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1986 - - - 215-229
1987-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1986-1987 - - - 230-244

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1988
1988-02 Knud Klem Jeppesen, Hans 3-4
1988-03 Sejlkajakker i Danmark
Sail-Carrying Kayaks in Denmark
Frandsen, Svend 5-30
1988-04 Dansk skibsfart 1870-1940
An Outline History of Danish Shipping 1870-1940
Hornby, Ove 31-70
1988-05 Marchelis Michielsz Boschouver - imperiebygger eller svindler
Marchelis Michielsz Boschouver - Empire Builder or Swindler
Lauring, Kåre 71-114
1988-06 Femmastet bark M/S KØBENHAVN
The Five-Masted Bark M/S KØBENHAVN
Poulsen, Hanne 115-187
1988-07 Sikring af menneskeliv på Søen
Life-Saving at Sea
Undén, J. E. 188-219
1988-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1987 - - - 220-233
1988-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1987-1988 - - - 234-246

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1989
1989-02 50 år med danske motorsejlere
50 Years of Danish Coasting Vessels with Auxiliary Engines
Frederichsen, Frederik 3-31
1989-03 Hurra! Om sømandens hilseskikke og honnør til søs
The Sailors' Joyful Shout Hurra, Salutes and Other Ceremonies of Honour at Sea
Henningsen, Henning 32-72
1989-04 Et rederikontor år 1888
A Shipping Office in 1888
Lauring, Kåre 73-82
1989-05 Skibsbygning i Danmark. Om træskibets konstruktionshistorie ca. 1800-1920
Shipbuilding in Denmark. A History of Wooden Ship Design from about 1800-1920
Nielsen, Erik Møller 83-141
1989-06 Søfolk og supercargoer fra Oostende i Dansk Asiatisk Kompagnies tjeneste 1730-1747
Seamen and Supercargoes frm Oostende in the Service of the Danish Asiatic Company 1730-1747
Permentier, Jan 142-174
1989-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1988 - - - 175-191
1989-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1988-1989 - - - 192-206

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1990

1990-02 En museumsmands erindringskavalkade. Handels- og Søfartsmuseet gennem 30 år
Memoirs from the Danish Maritime Museum 1948-1981
Henningsen, Henning 7-34
1990-03 Betragtninger i anledning af Handels- og Søfartsmuseets 75-års jubilæum
The Past, Present and Future
Jeppesen, Hans 35-53
1990-04 Da vejene måtte anses for usikre betakkede jeg mig for at rejse
As the Roads Were Not Safe I Declines to Go
Lauring, Kåre 54-91
1990-05 En gruppe portrætter af søens folk og skibe fra 1700-årenes slutning
A Group of Portraits of Seafarers and Ships from the End of the 18th Century
Poulsen, Hanne 92-132
1990-06 Erindringer fra en Reise som 1ste Styrmand med Fregatten HAVFRUEN fra Hjemstedet til Java og Retur i Aarene 1876-77
Memoirs from a Voyage As First Mate on the Frigate HAVFRUEN (the mermaid) from Copenhagen to Java and Back in 1876-1877
Søtoft, Otto 133-152
1990-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1989 - - - 153-161
1990-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1989-1990 - - - 162-172

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1991

1991-02 Erik af Pommerns barndomshjem i Darlowo
Erik of Pomerania's Childhood Home
Andersen, Michael 7-18
1991-03 M/S SELANDIA, Danmarks første motorskib
M/S SELANDIA, Denmark's First Motor Vessel
Bell, Paul 19-36
1991-04 Den danske besejling af Vestindien og Guniea 1671-1838
Volume and Structure of Danish Shipping to the Caribbean and Guinea 1671-1838
Gøbel, Erik 37-72
1991-05 A. E. Sørensens rederier
A. E. Sørensen's Shipping Companies
Mohr, Jens Christian 73-94
1991-06 Tranquebars sidste selling
Tranquebar's Last Selling
Pedersen, Karl Peder 95-102
1991-07 Færgefolk ved Helsingør 1989
Life on Board a ferry
Jeppesen, Hans 103-117
1991-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1990 - - - 118-132
1991-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1990-1991 - - - 133-163

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1992

1992-02 DEN GODE HENSIGT
The East Indiaman DEN GODE HENSIGT
Christensen, Benny 6-28
1992-03 Christopher Columbus - drøm og virkelighed
Christopher Columbus - Dream and reality
Henningsen, Henning 29-66
1992-04 Bybefolkningen i Tranquebar i begyndelsen af 1700-tallet
The urban Population of Trankebar at the Beginning of the 18th Century
Højbjerg, Inger 67-89
1992-05 Orlogsdampskibet GANGES og det sidste danske koloniseringsforsøg af Nikobarerne
The Naval Steamship GANGES and the Last Attempt at Colonizing the Nicobars
Jensen, Jørgen 90-103
1992-06 Sortehavsskibene
The Black Sea Ships
Lund, Christian 104-116
1992-07 Poq og Qiperoq - to eskimoportrætter
Two Eskimo Portraits
Traeger, Verena 117-144
1992-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1991 - - - 145-155
1992-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1991-1992 - - - 156-167

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1993

1993-02 Andreas Nissen 1916-1992
Kroman, Jes 6-8
1993-03 Konvojsejlads
Sailing in Convoy
Kiil, Niels Ole 9-32
1993-04 Skibsmodeller i danske kirker
Shipmodels in Danish Churches
Kroman, Jes 33-41
1993-05 Fotosamling fra Ebeltoft
Collection of Photographs from Ebeltoft
Lauring, Kåre 42-52
1993-06 »Willow«
»Willow«
Lauring, Kåre 53-58
1993-07 Flagbogen og andre trykte skibslister
The Flag Book
Lund, Christian 59-76
1993-08 Søofficer, tolder, eventyrer - dansk besøg i Venezuela 1837
A Danish Visit to Venezuela 1837
Nielsen, Per 77-92
1993-09 Statslig eller privat? - Relationer mellem Orlogsværftet og Burmeister og Wain 1843-1882
State-owned or Private? - The relations Between the Danish Naval Dockyard and Burmeister and Wain 1843-1882
Rasmussen, Frank A. 93-120
1993-10 Lystsejlads for motor og for sejl i 1916
Pleasure Cruises for Engine and for Sail in 1916
Schmidt, Knud Chr. 121-137
1993-11 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1992
- - -
- - - 138-148
1993-12 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1992-1993
- - -
- - - 149-160

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1994

1994-02 At 12 Mr. Byng was shot.
At 12 Mr. Byng was shot
Lauring, Kåre 7-15
1994-03 En shippingmands erindringer 1936-49
The Memoirs of a Shipping Man 1936-1949
Lund, Christian 16-55
1994-04 Fejø Skibs- og Bådeværft 1889-1994
Fejø Ship- and Boatyard 1889-1994
Mortensen, Ejnar 56-63
1994-05 Søfarer- og skibsrederslægten H. C. Brodersen i Flensburg og dens tilknytning til søfarten på Dansk Vestindien
The H. C. Brodersen Seafarer and Shipping Company Family in Flensburg
Rühmann, Hans 64-99
1994-06 Vikingernes skibsbygningsværktøj
The Shipbuilding Tools of the Vikings
Vadstrup, Søren 100-123
1994-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1993 - - - 124-134
1994-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1993-1994 - - - 135-146

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1995

1995-02 En styrmand i Grønlandsfarten
A First Mate from Læsø in the Greenland Service around 1900
Bak, Frede 7-27
1995-03 Matros og landmand. Erindringer 1912-1914
Sailor and Farmer
Bitsch, Christian 28-44
1995-04 Willem Leyels vanskelige rejse til Tranquebar 1639-43
Willem Leyel's Difficult Voyage to Tranquebar 1639-43
Bredsdorff, Asta 45-61
1995-05 Under sejl til Antipoderne
Under sail to the Antipodes
Kiil, Niels Ole 62-81
1995-06 Jorden rundt i 60 år
Around the World in 60 Years
Kjeldsen, Ove 82-100
1995-07 Søgangen blev for stærk for stærk. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19. dec. 1902 - 21. nov. 1979
The Sea Grew Too Heavy. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S
Lund, Christian 101-117
1995-08 M/S KINAs forlis ved Philippinerne
The Wreck of the M/S KINA in the Philippines
Thalund, Henning 118-127
1995-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1994
- - - 128-137
1995-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1994-1995
- - - 138-149

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1996

1996-02 Styrmand i flyvebådene
First Mate on the Hydrofoil Boats
Andersen, Holger 6-22
1996-03 Sømandens indsamlingsbøsse
The Sailor's Collection Box
Henningsen, Henning 23-43
1996-04 For megen vin kan være farligt!
S/S N. A. CHRISTENSEN
Lund, Christian 44-49
1996-05 Captain Johan Heitman, DEN GYLDNE LØVE and
the Danish Silver Robbery

Kaptajn Johan Heitman, DEN GYLDNE LØVE og
røveriet af det danske sølv
O'Rourke, Andrew 50-85
1996-06 REGINE CHRISTINE. Købmand C. Leths galease
The REGINE CHRISTINE - C. Leth's Galeass
Petersen, Susanne Bødtker 86-93
1996-07 Fra oldtidens søret til vore dages søvejsregler
From the Ancient Law of the Sea to the
Modern Rules of the Road at Sea
Rasmussen, Henrik A. 94-118
1996-08 Af en Islandsskippers saga
From an Icelandic Skipper's Saga
Svarer, Jørgen 119-129
1996-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1995
- - - 130-142
1996-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1995-1996
- - - 143-153

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1997

1997-02 Rejsen med S/S HELSINGØR 1892-93
A Voyage with the S/S HELSINGØR 1892-93
Holsøe, Christian Knud 6-13
1997-03 Solarstein
The Sunstone
Jensen, Jørgen 14-21
1997-04 S/S GUSTAV HOLMs sidste rejse til Grønland
The S/S GUSTAV HOLM's last Voyage to Greenland
Lindeberg, N. E. 22-35
1997-05 A/S Dampskibsselskabet Vendila
D/S Vendila Ltd.
Lund, Christian 36-52
1997-06 ALBERT, en færøsk fiskekutter med en britisk fortid
The ALBERT, a Fishing Vessel from the Faroe Isles with a British Past
Mortensen, Axel 53-67
1197-07 Skonnerten FREIA - 100 år i søen
The Schooner FREIA - 100 Years at Sea
Thalund, Henning 68-81
1997-08 Blokhuset ved kastrup Knæ - Kong Christians sidste knytnæve
The Blockhouse at Kastrup Knee - King Christian's Last Clenched Fist
Thomsen, Birger 82-95
1997-09 Jørgen Worm in memoriam
Henningsen, Henning 96-98
1997-10 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1996
- - - 99-111
1997-11 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1996-1997
- - -
- - - 112-122
1997-12 Femårsregister for årbøgerne 1992-1996
- - -
- - - 123-144

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1998

1998-02 Gnisten der forsvandt
Appendiks: Fakta om radioen

The Sparks that Disappeared
Appendix: Facts about the radio
Jessen, Bruno
Larsen, S. Bøje - for the appendix
7-36
1998-03 Danish Sailors, 1570-1870
Danske Søfolk, 1570-1870
Johansen, Hans Christian 37-64
1998-04 Dækselev i 1930'erne
Deck Apprentice in the 1930's
Kiil, Niels Ole 65-84
1998-05 Danske skibe under det japanske solbanner
Danish Ships under the Japanese Sun Banner
Lund, Christian 85-101
1998-06 Oprettelsen af Slavekommissionen
The Establishment of the Slave Commission
Møller, Anders Monrad 101-116
1998-07 I DANAs kølvand
In DANA's Wake - The story of the four marine exploration ships called DANA
Sandbeck, Thorkild 117-144
1998-08 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1997 - - - 145-158
1998-09 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1997-1998 - - - 159-169

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 1999

1999-02 Navigatør i Mørkets Hjerte
Danske navigatører i Congo og Joseph Conrad
Navigator in the Heart of Darkness
Blom, Bert 7-62
1999-03 Skørbug og dens helbredelse -
et spørgsmål om teori eller praksis
Scurvy and Its Cure - a Question of Theory or Practice
Lauring, Kåre 63-92
1999-04 Danske skibe under engelsk administration
under 2. verdenskrig
Danish Ships Under British Administration
During World War II
Lund, Christian 93-126
1999-05 Sømandens uartige hunde
Fajancehundene fra Staffordshire
The Sailors' Naughty Dogs
Poulsen, Hanne 127-138
1999-06 Skonnerten PEDER af Nyborg
Stenfiskerskonnert under restaurering; Skibsbevaringsfonden
The Schooner PEDER of Nyborg
Wrøbell, Poul E. 139-153
1999-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1998 - - - 154-166
1999-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1998-1999 - - - 166-175

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2000

2000-02 Besejlingen af Sankt Thomas Havn 1816-1917
Shipping through the Port of St. Thomas,
Danish West Indies, 1816-1917
Gøbel, Erik 7-36
2000-03 Køleskibsfart før og nu
Refrigerator Ships past and present
Kiil, Niels Ole 37-60
2000-04 Peter F. Heering var andet end fabrikant af kirsebærlikør
Rederiet Peter F. Heering 1833 - 1977
Peter F. Heering was more than just a manufacturer of cherry liqueur
Lund, Christian 61-74
2000-05 Rudkøbings barkskibe
Rudkøbing som skibsrederby ca. 1874 - 1910
The bark ships of Rudkøbing
Mortensøn, Ole 75-98
2000-06 Ostindisk Kompagni 1616-1650 -
et spørgsmål om organisatorisk udvikling og interne magtkampe
The Danish East India Company 1616-1650 -
a question of organisational development and internal power struggles
Rindom, Jan 99-125
2000-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 1999
- - - 126-139
2000-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 1999-2000
- - - 140-150

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2001

2001-02 Fyrskibsliv i gamle dage
Life onboard a lightvessel in the old days
Bak, Frede 7-22
2001-03 Sankt Thomas havn i det 19. og tidlige 20. århundrede
Management of the Port of St. Thomas during the 19th and early 20th century
Gøbel, Erik 23-64
2001-04 Alternative rejser
Ændrede sejlplaner for dansk navigatør i allieret tjeneste under 2. verdenskrig
Alternative voyages
Kiil, Niels Ole 65-84
2001-05 M/S CHILEAN REEFER's korte liv 1936-1941
M/S CHILEAN REEFER 1936-1941
Lund, Christian 85-96
2001-06 Et Helsingør-skibs historie: M/S SLESVIG 1938-1972
M/S SLESVIG 1938-1972
Lund, Christian 97-106
2001-07 Vikingetidens sejlanvisninger for Nordatlanten
fra ca. 860 til 1400
The Viking age's sailing directions for the North Atlantic
Thirslund, Søren 107-120
2001-08 Det danske dampskibsselskab Thingvalla 1880-1898
D/S Thingvalla - the Thingvalla Steamship Company
Thomsen, Erling 121-144
2001-09 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 2000
- - - 145-157
2001-10 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2000-2001
- - - 158-168

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2002

2002-02 Sønderjyde på de store have
Oplevelser under Anden Verdenskrig
A Southern Jutlander on the High Seas
Kiil, Niels Ole 7-38
2002-03 En fransk skibskonstruktør i Danmark
- en beretning om emigranten Charles Louis Ducrest og skibet SVAR TIL ALT
A French Ship Designer in Denmark
Langen, Ulrik 39-74
2002-04 Aktieselskabet Dampskibsselskabet DANIA 1900-1966
The Dania Steamship Company Limited 1900-1966
Lund, Christian 75-90
2002-05 Gibraltar-strædet fra august 1939 til april 1940
The Straits of Gibraltar from August 1939 to April 1940
Lund, Kaj 91-118
2002-06 Styrismand, rorgænger, autopilot, joystick
Praktisk navigation gennem tiderne
Mate, Helmsman, Autopilot, Joystick - Practical navigation through the Ages
Thirslund, Søren 119-128
2002-07 Beretning, regnskab, medarbejdere m.m. for museet 2001 - - - 129-141
2002-08 Beretning, regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2001-2002 - - - 142-153
2002-09 Femårsregister for årbøgerne 1997-2001 - - - 155-178

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2003

2003-02 Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis tjeneste i det 17. årh.
Danes in the Service of the Dutch East India Company in the 17th Cent.
Gøbel, Erik 7-30
2003-03 Kompasroser af sten
Compass cards in Stone
Jensen, Jørgen 31-44
2003-04 Kravelbygning fra Middelhavet til Østersøen
Cravel building from the Mediterranean Sea to the Baltic Sea
Uldum, Otto 45-60
2003-05 Østen t/r med Ø.K.
Fiktiv rejse med Ø.K. skib i 1950'erne
A Round Trip to the East with EAC
Ventegodt, Ole 61-108
2003-06 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2002 - - - 109-124
2003-07 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2002-2003 - - - 125-135

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2004

2004-01 Omslagsillustrationer
- - - 0
2004-02 Einar Holbølls sømandsliv
Einar Holbøll's Life as a Sailor
Andersen, Ulla 7-14
2004-03 Den tyske besættelse af Kronborg 1940-1945
The German Occupation of Kronborg 1940-1945
Asmussen, Benjamin 15-40
2004-04 Fuldskibet VALKYRIEN 1882-1923
The full-rigged ship VALKYRIEN 1882-1923
Dannesboe, Erik 41-58
2004-05 Søfarende i danske skibe omkring årtusindskiftet -
om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i handelsflåden

Work Conditions and Occupational Health for Sailors
in the Danish Merchant Fleet around the Millenium
Hansen, Henrik L. &
Vinter, Morten
59-86
2004-06 Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMELMANN 1779-1780
The East Indiaman GREV ERNST SCHIMMELMANN 1779-1780
Lauring, Kåre 87-102
2004-07 Dansk værftsindustri efter 1945
The Danish Shipbuilding Industry since 1945
Søndergaard, Marten Karnøe 103-116
2004-08 DECCA NAVIGATOR i 50 år
50 Years with DECCA NAVIGATOR
Thirslund, Søren 117-130
2004-09 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2003 - - - 117-149
2004-10 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2003-2004 - - - 150-160

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2005

2005-01 Omslagsillustration bagest:
Farvelagt projekttegning fra værftet af ØKs S/S BANDON, CHUMPON og PANGAN

- - - 0
2005-02 Henning Henningsen, 1991 - 2005
- - -
Jeppesen, Hans 7-8
2005-03 BIMCO gennem 100 år. Historien om en international organisation
BIMCO - the first Centenary
Grube, Peter 9-30
2005-04 De fire motortrampere fra Kalvehave
The four Motor Tramps from Kalvehave
Ole Stig Johannesen 31-42
2005-05 Farvelhilsen fra DFDS på Kvæsthusbroen - Fund af gammelt DFDS-stel ved Skuespilhusbyggeriet
DFDS farewell at Kvæsthusbroen - Faience and China found at the Harbour Bottom
Rikke Kristensen 43-48
2005-06 Georg Ludvig Thomsen - fyrskibsstyrmand og kunstmaler
Georg Ludvig Thomsen - First Mate on a Lightship and a Painter
Kåre Lauring 49-56
2005-07 E. C. Benzons dampskibe
E. C. Benzon's Steamships
Asger Nørlund Christensen 57-64
2005-08 Fem år foran maste - fra dæksdreng til matros i grønlandsfarten 1935-1940
Five Years before the Mast - from Ship's Boy to AB on the Greenland Ships 1935-1940
Søren Thirslund 65-96
2005-09 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2004 - - - 97-112
2005-10 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2004-2005 - - - 113-124

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2006

2006-01 Omslagsillustration forrest:
Motiv fra Kvæsthusbroen ca. 1868;
Bagerst:
Overisning på M/S BLUE OCEAN 2003;
- - - 0
2006-02 Hans Jeppesen 25-års jubilæum på Museet Frank Birkebæk 7
2006-03 Seks år på langfart - en dansk dames oplevelser 1889-1895
A Six Years' voyage - a Danish Lady's Experiences 1889-1895
Helene Bruhn,
red. Hanne Løfqvist
9-42
2006-04 Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922
The Shipping Company Volante 1916-1922
Erik Dannesboe 43-52
2006-05 Styrmandsliv i vinteren 2002/2003
Life of a Chief Officer during the Winter 2002-2003
Asger Jansen 53-86
2006-06 Malteserkorsskibene
The Maltese Cross Ships
Ole Stig Johannesen 87-98
2006-07 Skibsmåling - nok engang
The Measurement of Ship's Tonnage - Once Again
Anders Monrad Møller 99-108
2006-08 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2005 - - - 109-127
2006-09 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2005-2006 - - - 128-140

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2007

2007-01 Omslagsillustration forrest:
Poul August Plum: Malayisk sælgerkone.
Bagerst:
M/S ROY MÆRSK I Gatunsluserne i Panamakanalen
- - - 0
2007-02 Jørgen Selmer, direktør for Handels- og Søfartsmuseet Jørgen Selmer 7
2007-03 Rederiet Hafnia - Skibsreder T. C. Christensen
Steamship Company Hafnia - Shipowner T. C. Christensen
Erik Dannesboe 9-26
2007-04 Vilhelm Bartholin Tuxen - hvervet soldat i Vestindisk Hærstyrke
Vilhelm Bartholin Tuxen - Enlisted soldier in the West India Army
Erik Jensen, red.
renskift ved Vibeke Tuxen
27-44
2007-05 Malmfarten - danske skibe i tysk malmfart under 2. verdenskrig
The ore trade - Danish ships in German ore carrying trade during the Second World War
Ole Stig Johannesen 45-60
2007-06 Containertrafik gennem 50 år
Container traffic through fifty years
Kåre Lauring 61-122
2007-07 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2006 - - - 123-141
2007-08 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2006-2007 - - - 142-151
2007-09 Femårsregister for årbøgerne 2002-2006
- - -
- - - 152-172

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2008

2008-01 Omslagsillustration forrest:
M/S SVITZER SAKHALIN og M/S SVITZER ANIVA ved Sakhalin ved Kurilerne, 2007.
Bagerst:
Galioten FORTUNA, bygget 1742, agterparti.
- - - 0
2008-02 SVITZER gennem 175 år
175 Years of SVITZER
Lise Astrup Frandsen 5
2008-03 Sømand Jena Aksel Aakjær - Erindringer ca. 1940-1945
Jens Aksel Aakjær's memoirs from 1940-1945
Redaktion Kåre Lauring, renskrift Hanne Poulsen
Jens Aksel Aakjær 32-48
2008-04 U. S. Virgin Islands 2007 - GALATHEA 3 ekspeditionen
U. S. Virgin Islands 2007 - GALATHEA 3 Expedition
Morten Karnøe Søndergaard 49-72
2008-05 Myren - rederiet og skibene
Myren - The Company and the vessels
Ole Stig Johannesen 73-94
2008-06 Til Island, Grønland, Bordeaux og St. Petersborg - om CARITAS i sejlads 1729-1735
To Iceland, Greenland, Bordeaux and St. Petersburg - about the CARITAS' voyages 1729-1735
Anders Monrad Møller 95-105
2008-07 Beretning, regnskab og medarbejdere m.m. for museet 2007 - - - 106-124
2008-08 Beretning og regnskab m.m. for Selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner« 2007-2008 - - - 125-132

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2009

2009-01 Omslagsillustration forrest:
Hallen på første sal i Danmarks Rederiforenings ejendom, Amaliegade 33, København K.
Bagerst:
Ideskitse til navigationsudstillingen i det ny søfartsmuseum.
- - - 0
2009-02 Danmarks Rederiforening — skibsfartens interesseorganisation gennem 125 år
The Danish Shipowners' Association — the Shipping Industry's Representative Organisation through 125 Years
Torkil Adsersen 5
2009-03 Danmarks Nye Søfatsmuseum — Udstillinger med kurs mod det store publikum
Denmark's New Maritime Museum — Exhibition directed at a large audience
Jørgen Selmer 31
2009-04 Når søfarende kommer til skade eller bliver syge — om skibsmedicinkister og lægebøger for søfarende gennem 200 år
When sailors get injured or are taken ill at sea — about ships' medicine chests and medical books for sailors through 200 years
Henrik L. Hansen 55
2009-05 Da Orient gik fra damp til diesel — et blik på de nye motorskibe
When the Orient changed from steam to diesel — a look at the new motor vessels
Ole Stig Johannesen 75
2009-06 Første danske rejse til Sankt Croix med skibet ENIGHEDEN 1733-1734
First Danish voyage to Sankt Croix with the ship ENIGHEDEN 1733-1734
Erik Gøbel 91
2009-07 Erindringer fra maskinrummet. SELANDIA (II) 1946-1947
Memoirs from the engine room. SELANDIA (II) 1946-1947
Christian Frederik Mathiesen,
redaktion/editor Morten Ravn
117
2009-08 Som en Maage paa Vandet — nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN
Like a seagull on the water — New Material about the Training Ship KØBENHAVN
Benjamin Asmussen 131
2009-09 Den sidste rejse — skrot, genbrug og designermøbler
The Last Voyage — Scrap, recycling and designer furniture
Kåre Lauring 139
2009-10 Nye skibsmodeller til Handels- og Søfartsmuseet
-
Kåre Lauring 149
2009-11 Museet på nettet
-
Thorbjørn Thaarup 151
2009-12 Årsberetning 2008 for Handels- og Søfartsmuseet
-
- - - 154
2009-13 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner — bestyrelse og beretning 2008-2009
-- - - 172

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2010

2010-01 Omslagsillustration for:
Aftenstemning Hamborgs Havn - set fra M/S CLEMENTINE MÆRSK
Omslagsillustration bagerst:
Mundåbner, tvangsfordringsinstrument fra slavetransporterne

-- - - 0
2010-02 Forord
Danmarks nye søfartsmuseum — første spadestik

-
Jørgen Selmer 05
2010-03 På tur med M/S CLEMENTINE MÆRSK - En landkrabbes oplevelser på et moderne containerskib
On Tour with M/S CLEMENTINE MÆRSK. A Landlubber's Experience on a modern Merchant Ship
Torkil Adsersen 07-40
2010-04 Øresundstolden og dens regnskaber 1497-1857
The Sound Toll Registers, 1497-1857
Erik Gøbel 41-72
2010-05 Historien om de danske vagtskibe i Sundet, på Storebælt og Københavns Red
Guardships of the Royal Danish Navy in the 18th century
Jakob Seerup 73-100
2010-06 Dansk slavehandel — en underskudsforretning?
Danish Slave Trade — a Loss-making Business?
Kåre Lauring 101-138
2010-07 Galeasefører og meget mere i Grønland
Master of a Galeas in Greenland and a lot more besides
Frede Bak 139-151
2010-08 Årsberetning 2009-2010 for Handels- og Søfartsmuseet
-
Jørgen Selmer 152-175
2010-09 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner — bestyrelse og beretning 2009-2010
-- - - 176-178

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÅRBOG 2011

2011-01 Omslagsillustration for:
Søfartsmonumentet på Langelinie for faldne i Første Verdenskrig
Omslagsillustration bagerst:
Museet for Søfart - byggestatus i Dok 1

- - - 0
2011-02 Forord
Jørgen Selmer 05
2011-03 "At gøre sin Pligt, om saa Døden træder i Vejen" —
Søfartsmonumentet på Langelinie

"To do your duty even when death gets in your way" — The Monument to Mariners at Langelinie
Jens Peter Munk 7-42
2011-04 En hændelse i udeflåden
An incident in the foreign fleet
C.P. Baird 43-60
2011-05 Fra underskud til forbud — Den danske slavehandel 1781-1807
From loss to prohition — The Danish slave trade 1781-1807
Kåre Lauring 61-113
2011-06 Fortællingen om en sømandsfamilie
The tale of a Danish seafaring family
Trine Halle 115-133
2011-07 Årsberetning 2011 for Handels- og Søfartsmuseet
Jørgen Selmer 135-154
2011-08 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner — Beretning 2010-2011
- - - 155-164

MUSEET FOR SØFART ÅRBOG 2012

2012-00 Omslagsillustration for:
Prøveopstilling for navigationsmontren i det ny museum
Omslagsillustration bagerst:
Museet for Søfart - byggestatus i Dok 1

- - - 0
2012-01 Forord
Jørgen Selmer 05
2012-02 Da skuderne fór
The long forgotten Skuta
Ole Mortensøn 7-32
2012-03 “En broget skare” – Danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne
Danish seamen in Newcastle during World War II
Peter Baird 33-58
2012-04 En tidsrejse til troperne – I kølvandet på Poul de Løwenørn og de første danske kronometre
Poul de Løwenøen and the first Danish chronometers
Thorbjørn Thaarup 59-81
2012-05 En undervisningsafdeling bliver til
A new educational department
Trine Halle 82-98
2012-06 Årsberetning 2012 for M/S Museet for Søfart
Jørgen Selmer 99-122
2012-07 M/S Museet for Søfarts Venner – bestyrelse og beretning 2011-2012
123-132
2012-08 Stikordsregister til årbøgerne 2007-2011
140-168


Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 20.10.2013.