Atlas på Handels- og Søfartsmuseet

Opdateret 25. oktober 2009.

 
INDLEDNING
Oplysninger om Handels- og Søfartsmuseets samling af kort er registreret digitalt, dog foreløbigt uden billeder. Se nærmere herom i kortindledningen. Foruden de enkelte kort findes der på museet også et mindre antal atlas. Disse atlas bliver registreret med deres enkelte kort i kortdatabasen, men desuden registreres de fleste som et hele i hver sit dokument i denne afdeling for atlas.

ATLAS
Ved atlas forstås på disse sider enhver samling af kort, der er enten indbundet sammen eller ligger i samme kasette eller på anden vis udgør en helhed. Der er foruden atlas med søkort også enkelte numre med landkort.

OVERSIGT OVER ATLAS
Søkortatlas:
H&S 1950:2557 - Anecdota Cartographica Septrionalia faksimilekort over Norden 14. - 17. årh.;
H&S 1950:1413 - Danske Søkort af Jens Sørensen, 1646-1723 (reproduktion 1916);
H&S 1975:0056 - Petter Geddas kort over Østersøen, 1695 (reprint 1974);
H&S 1939:0028 - Jacob en Casparus Loots-Man Atlas Udgivet af familien Jacobzs, 1680;
H&S 1950:1419 - Hendrick Doncker Stuurmans Zeespiegel Atlas over Europas Atlantside, 1683;
H&S 1952:0618 - Le Neptune François udgivet af Hubert Jaillot, 1693;
H&S 1955:0083 - Le Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique
         udgivet af Ch. Pierre Claret de Fleurieu i 1809;
H&S 1962:0118 - John Norris Atlas for Nordsøen og Østersøen A Compleat Set of Charts, 1723;
H&S 1915:0544 - Diston's Charts for den engelske østkyst. Uden årsangivelse;
H&S 1950:1382 - Uden titel danske, norske og vestindiske farvande, ca. 1770-1820;
H&S 1975:0060 - The American Revolution 1775 - 1783
         An Atlas of 18th Century Maps and Charts;
H&S 1950:1729 - Van Keulen Atlas, udgivet c. 1750;
H&S 1950:1733 - Van Keulen Atlas, uden titelblad, udgivet c. 1750;
H&S 1950:1409 - Van Keulen Atlas, uden titelblad,
          indeholder kort fra ca. 1680 til 1715;
H&S 1950:2516 - West India Atlas, udgivet 1818 af James Whittle i London;
H&S 1950:1138 - Russisk Atlas, udgivet 1757;
H&S 1950:1411 - Russisk Atlas, udgivet 1757; dublet til ovenstående;
H&S 1984:0385 - Historisches Seekartenwerk der Deutschen Bucht,
         reproduktioner af kort fra c. 1543 - 1880;
H&S 1950:2420 - Samling af Kaart over Havne og Ankerpladse tilligemed Fortoninger; henhørende til Beskrivelsen over den spanske og portugisiske Kyst, SKA, udgivet 1819;
H&S BOG 027 - Recueil des Principaux Plans des Ports et Rades de la Mer Mediterranée,
         Joseph Roux, Hidrographe du Roy, France 1779;
H&S BOG 027A - Recueil des Principaux Plans des Ports et Rades de la Mer Mediterranée,
         Joseph Roux, Hidrographe du Roy, France 1795;

Landkortatlas:
H&S 1939:0105 - Fr. de Wit Atlas Maior, ca. 1700 ekspl. 1;
H&S 1950:2258 - Fr. de Wit Atlas Maior, ca. 1700 ekspl. 2;
H&S 1956:0225 - Le nouveau et curieux Atlas geographique et historique, Jacques Chiquet,
         Chez Chiquet au Grand St. Henry, Paris, 1719;
H&S 1950:1410 - Videnskabernes Selskabs Kort over Danmark;
         udgivet c. 1826, kortene fra c. 1767-1807;
H&S 1950:1141 - Philips' Mercantile Marine Atlas udgivet 1916;
H&S 1996:0493 - Philips' Mercantile Marine Atlas udgivet 1920;
H&S 1950:2418 - Hand-Atlas, tysk, udgivet på Verlage des Geographisches Instituts, 1805;
H&S 1976:0407 - Atlas uden titel, tysk, udgivet 1834 hos C. S. Weiland, Weimar;

Særlige typer atlas:
BOG3664716444 - The Merchant Shipper's and Ocean Traveller's Atlas. udgivet af Philips, London, ca. 1895; BOG 478;
H&S 1950:2717 - Storm-Atlas fra det norske Meteorologiske institut, stormene 1867-1868;
H&S 2006:0098 - Atlas der Eisverhältnisse im Ost- und Nordseegebiet, Kriegmarine, 1942;
H&S 2006:0099 - Atlas der Eisverhältnisse der deutschen Bucht und westlichen Ostsee,
         DHI, Hamburg 1956;
BOG3664737433 - Brown's Tidal Streams for the whole of the British Coasts Ireland and North Sea; BOG 063;
          In 12 Charts for each hour of the tide at Dover, based on information
          contained in Admiralty Publications, Brown S., F., 1976;
BOG3664737425 - 12 Kaart over Strømmen i de færøske Fjorde,
          E.A.C.P. Lüders, Høst Forlag, 1909; BOG 064;

INDGANG TIL KORTBASEN OG PILOTS
Link her til foliooversigten.
Link her til kortoversigt i farvandssorteret orden.
Link her til registreringsnummerlisten og hjemmesidens korresponderende kortløbenumre.
Link her til oversigt over lodsbøger.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.
Link her til Oversigt over skriftligt broudstyr

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 25.10.2009.