YNGRE LODSBØGER TRYKT EFTER CA. 1850INDLEDNING

Denne afdeling indeholder lodsbøger, fyrlister og andre navigationslister, der er trykt efter cirka 1850 og omfatter områderne omkring Norden og Nordsøen samt Kanalen. Søkortarkivets publikationer er dog opført i en separat fil.

Se oversigten over opdelingen på oversigtsmenuen.

Museet for Søfarts ældre lodsbøger - indtil omkring 1850 - er opført på separat liste. I samme liste er en kort indledning om samlingens systematik.

De enkelte bøger er tildelt et separat nummer, der udelukkende refererer til denne listning.

Link til området Danske farvande;
Link til området Østersøen;
Link til området Sverige;
Link til området Grønland;
Link til området Norge;
Link til området Tyskland;
Link til området England og Kanalen;
 

OVERSIGT OVER LODSBØGER PÅ MfS TRYKT EFTER 1850


DANSKE FARVANDE
BOG435
Verzeichniss der Leuchtfeuer und Zeezeichen an den dänischen Küsten.
Herausgegeben auf Veranstaltung des Königlichen General-Zollkammer und Commerz-Collegii.
1847.
Kopenhagen.
Gedruckt bei dem Director Jens Hostrup Schultz.
Königlichem und Universitäts-Buchdrucker.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I 4.332.

Indhold:
Indledende forklaring.
Kapitel 1 fyrene i Kattegat
Kapitel 2 båker og dagsignaler.

Format: H 20 x B 13 cm. Bindet mangler forrest. Papiromslag for ryggen bevaret. 81 sider.

BOG207
Søe-Mærke-Bog, en Haandbog for Søefarende,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, Belterne og langs den holsteenske Kyst m.m.

I. M. Knudsen

Ingen udgavenummer, men forordet siger, at det må være andenudgaven.
Philipsens Forlag, Kbh. 1848;
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 625.
Formatet er: Højde 18,5 x bredde 11 cm. Papbind med lærredsryg. 172 sider.
Almindelig gennemgang af farvandene med grunde og løb, dybder og pejlinger. Dækker fra Elben, langs Jyllands Vestkyst med Tønning og Husum, rundt Skagen, de indre farvande til Bornholm. På Sverigesiden er Gøteborg, Varberg m.fl. omtalt.
Stednavneregister og 2 sider varekatalog bagerst.

BOG043
Søe-Mærke-Bog, en Haandbog for Søefarende,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, Belterne og langs Hertugdømmernes Kyster m.m.

I. M. Knudsen

Fjerde gjennemsete og forbedrede Udgave. Philipsens Forlag, Kbh. 1856; stregkode 3664732482;
Br. 11,5, H. 17,5 cm. Papbind med lærredsryg. 176 sider.
Almindelig gennemgang af farvandene med grunde og løb, dybder og pejlinger. Dækker fra Elben, langs Jyllands Vestkyst med Tønning og Husum, rundt Skagen, de indre farvande til Bornholm. På Sverigesiden er Gøteborg, Varberg m.fl. omtalt.
Stednavneregister og 2 sider varekatalog bagerst.

BOG044
Søe-Mærke-Bog, en Haandbog for Søefarende,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, Belterne og langs Hertugdømmernes Kyster m.m.

I. M. Knudsen

Femte gjennemsete og forbedrede Udgave. Philipsens Forlag, Kbh. 1860; stregkode 3664732474;
Br. 11,5, H. 17,5 cm. Papbind med lærredsryg. 176 sider.
Almindelig gennemgang af farvandene med grunde og løb, dybder og pejlinger. Dækker fra Elben, langs Jyllands Vestkyst med Tønning og Husum, rundt Skagen, de indre farvande til Bornholm. På Sverigesiden er Gøteborg, Varberg m.fl. omtalt. Teksten er rettet op til September 1864 iht. pennetilføjelse på titelbladet.
Stednavneregister bagerst.

BOG208
Haandbog for Søefarende eller Søe-Mærke-Bog,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, Belterne og langs Hertugdømmernes Kyster m.m.

I. M. Knudsen

6. Udgave. Philipsens Forlag, Kbh. 1865; Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 627.
Formatet er: Højde 18 x bredde 11,5 cm. Papbind med lærredsryg. Overtrækspapir med titeltryk på forperm. 150 sider.
Eksemplaret er defekt. Der mangler sider bagerst i bogen.

BOG209
Haandbog for Søefarende eller Søe-Mærke-Bog,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, den vestlige Kyst af Sverrig, Belterne og langs Kysterne af Slesvig og Holsteen m.m.

I. M. Knudsen

Syvende gjennemsete og meget forbedrede Udgave. Philipsens Forlag, Kbh. 1868;
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 9579;
Formatet er: Højde 18 x bredde 11,5 cm. Papbind med lærredsryg i defekt stand. 226 sider.

Almindelig gennemgang af farvandene med grunde og løb, dybder og pejlinger. Dækker fra Elben, langs Jyllands Vestkyst med Tønning og Husum, rundt Skagen, de indre farvande til Bornholm. På Sverigesiden er Gøteborg, Varberg m.fl. omtalt.
Stednavneregister bagerst.

BOG210
Søe-Mærke-Bog eller Haandbog for Søfarende,
indeholdende en fuldstændig oplysende Veiledning i
Kattegattet, Øresundet, den vestlige Kyst af Sverrig, Belterne og langs Kysterne af Slesvig og Holsteen m.m.

I. M. Knudsen. Udgivet af L. S. Knudsen.

Ottende gjennemsete og meget forbedrede Udgave. Philipsens Forlag, Kbh. 1876;
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 628;
Formatet er: Højde 18,5 x bredde 12 cm. Papbind i defekt stand. 282 sider.

Almindelig gennemgang af farvandene med grunde og løb, dybder og pejlinger. Dækker fra Elben, langs Jyllands Vestkyst med Tønning og Husum, rundt Skagen, de indre farvande til Bornholm. På Sverigesiden er Gøteborg, Varberg m.fl. omtalt.
Beskrivelse af det raketapparat, der anvendes af redningsvæsenet. Optryk af søvejsregelanordningen fra 1867. Stednavneregister bagerst.

BOG045
Veiledning for Søfarende i de danske Farvande.
L. O. Christensen, rev. F. R. Erichsen

Rettet og forbedret udgave. Faaborg 1867; stregkode 3664732431;
Br. 11, H. 16 cm. Papbind med lærredsryg. 98 sider.
Udgivet på grundlag af en samling optegnelser af afdøde skibsfører L. O. Christensen. Teksten dækker fra Hirsholmene i Kattegat til Kielerbugten. Bornholm er ikke dækket.
Efter farvandsbeskrivelserne tabel for kurser og distancer mellem forskellige steder i de indre farvande.
Vandstanden med daglige vande i forskellige havne.
Stednavneregister og bagerst en side rettelser.
BOG495
Veiledning for Søfarende i de danske Farvande.
En Samling af de vigtigste Sømærker i Farvandene langs Østkanten af Jylland, Belterne med Smaalandene, Øresund samt Slesvigs og Holstens Østkyst m.v.

F. R. Erichsen

Anden udgave I Kommission hos L.A. Jørgensen i Kjøbenhavn;
Faaborg, L.B. Deichmanns Bogtrykkeri. 1877.

Br. 11, H. 16 cm. Papbind med lærredsryg. 96 sider.
Efter farvandsbeskrivelserne tabel for kurser og distancer mellem forskellige steder i de indre farvande.
Vandstanden med daglige vande i forskellige havne.
Stednavneregister.

BOG046
Wegweiser für Seefahrende in den dänischen Gewässern.
F. R. Erichsen, oversat af A. W. Lohse.

Rettet udgave ved forfatteren, oversat til tysk, Pios Forlag, Kbh. 1878; stregkode 3664732296;
Br. 11,5, H. 17,5 cm. Papbind med udv. titel, lærerdsryg. 125 + V sider.
Udgivet på grundlag af en samling optegnelser af afdøde skibsfører L. O. Christensen. Teksten dækker fra Hirsholmene i Kattegat til Kielerbugten. Bornholm er ikke dækket.
Efter farvandsbeskrivelserne tabel for kurser og distancer mellem forskellige steder i de indre farvande.
Vandstanden med daglige vande i forskellige havne.
Fortegnelse over lodsstationer; Bekendtgørelse for sejladsen i Drogden og Kongedybet m.fl. steder.
Stednavneregister.

BOG050
50 Mærker og Landtoninger i de danske Farvande for mindre Fartøier
P. H. Braëm, leut. i Søetaten.

Udgave ved forfatteren. 1868; stregkode 3664732490;
Br. 25,5, H. 15 cm.Halvbind med marmoreret overtrækspapir. Ingen rygtitel. 16 plader.
Teksten indskrænket til et kort forord. Derefter 16 ensidigt trykte plader med landtoninger.
Forfatterens toninger er optegnet under sejlads med krydstoldskonnerten ARGUS, og mærkerne er relateret til den mærkebog, der udkom 1867 ved Christensen og Erichsen, idet disses sidetal er anført ved Braëms mærker.
Bortset fra Ebeltoft, så er mærkerne fra Fyn rundt, Smålandsfarvandet til Bøgestrømmen.

BOG182
The Danish Pilot
by Vice-Admiral Zahrtmann.
Printed for the Hydrographic Office, Admiralty;
And sold by J. D. Potter, 31 Poultry and 11, King Street, Tower Hill.

Engelsk udgave af Den Danske Lods' anden udgave fra 1850.
Engelsk udgave trykt 1853; stregkode 3664761970;
Br. 16 x højde 23,5 cm. Halvbind med marmoreret overtrækspapir med rygtitel. 9 plader.

Beskrivelserne og forord fylder XVI + 552 sider inkl. alfabetisk register.
Dedikation på forperm:
Til Kompasmagerfirma Iver C. Weilbach paa dets 175 Aars Fødselsdag med tak for al venlig Imødekommenhed.
Hauptmann-Andersen, Kaptajnløjtnant.
København den 24. November 1930.

BOG222
Segel-Handbuch für die Ostsee.
Reichs-Marine-Amt
Zweite Abtheilung. Das Kattegat und die Zugänge zur Ostsee.
Zweite Auflage mit 1 Tafel und 120 in den Text gedruckten Holzschnitten.
Berlin 1893 In Kommission bei Dietrich Reimer.

Ingen biblioteksregistrering, mærket dublet.
Sejladsbeskrivelserne dækker fra Skagen og Pater Noster gennem Kattegat og alle danske farvande til omkring Kiel over Lolland, Møen og Falsterbo til Ystad.
Forrest oversigtskort over områdeopdelingen i lodserne. Forord, Fyldig indholdsfortegnelse. Toningsoversigt. Almindelige bemærkninger om farvandene. Sejladsbeskrivelserne med toningerne indsat, hvor det er passende med teksten. Distancetabel og alfabetisk register.

På forpermens inderside er skrevet: Denne Bog tilhører mig Niels Nielsen af Falsled pr. Faaborg. Født den 7. November 1840.

Formatet er: Højde 24 cm x bredde 17 cm. Indbundet i lærredsbind med guldtryk på forperm og ryg. XVI + 414 sider.

BOG228 Omslagstekst:
Nordeuropæisk Havnelods.
North-European Harbour Pilot - Hafenlots.
Danmark. Sverrig. Norge. Deutschland. Finland.
English Usth-East Coast Ports.
Belgique. Holland. Russia.
Titelbladstekst:
Haandbog for Skibsførere, Redere, Mæglere.
Udgivet af Aalborg Annonce-, Reklame- & Kommissions-Bureau.
I. Edition Aalborg, Nordjyllands Bogtrykkeri. 1912.

Biblioteksregistrering (gl. system) F/I - 24204.
Havnebeskrivelser og havnekort som i Den Danske Havnelods. Mest handelsoplysninger. Bogen indeholder mange annoncer for lokale firmaer inden for proviantering, bunkring, befragtning og reparation.

Formatet er: Højde 25,5 cm x bredde 18 cm. Indbundet i vandskadet og buklet papirbind med tryk på for- og bagside. Nypagineret for hvert land.

BOG225
Hafenpläne der Ost- und Nordsee.
Ludwig le Bret, Richard Schmidt, Günther Werckmeister
Umfassend die deutsche Küster der Ostsee mit Bodden und Haffs,
die schwedische Küste von Gotenburg bis Ystad,
die gesamten dänischen Gewässer und
die deutsche Küste der Nordsee
Im Auftrag der Kreuzer-Abteilung des deutschen Segler-Verbandes,
207 Hafenpläne und 37 Abbildungen.
Berlin W 62, Ruchard Carl Schmidt & Co. 1927.

Biblioteksregistrering (gl. system) A/XIII/1 6287.
Sejladsbeskrivelser beregnet for fritidssejlere. Beskrivelserne er indsat med havneplaner med målestok og kompasrose samt dybder. Bagerst er et oversigtskort, hvor alle beskrevne havne er aflagt.
Havnene er opført alfabetisk. Ingen register. Plancher med afmærkningen i farver for dansk, tysk og svensk afmærkningssystem.

Formatet er: Højde 26,5 cm x bredde 19 cm. Indbundet i lærredsbind med sort tryk på forperm og ryg. 230 + 10 upag. sider samt kortplanche.


DEN DANSKE LODS - SØKORTARKIVET
BOG074
til
BOG162
Den danske Lods
Søkortarkivet begyndte udgivelsen af Den Danske Lods med første udgave i 1843.
Museets beholdning af værket er specificeret i en separat tekst.

BOG163
til
BOG206
Den danske Havnelods, færøske, islandske, grønlandske lodser samt fyrlister
Museets beholdning af disse værker er specificeret i en separat tekst.


ØSTERSØEN
BOG484
Veiledning til Seiladsen i Østersøen med tilhørende Havne
Udgiven af Blankensteiners Efterfølger
Kjøbenhavn - Louis Kleins Bogtrykkeri. 1863

Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII.1 - 687.
Sejladsbeskrivelserne dækker fra Drogden til Memel.
Bogen indledes med Første Afdeling, men der er ikke flere afdelinger. Første Afdeling indeholder i seks kapitler stærkningen fra Drogden til Memel.
Ingen toninger eller illustrationer.

Formatet er: Højde 20 cm x bredde 12,5 cm. Uden indbinding med en papirrygsforstærkning, blank bagsideark og garnhæftet. Omfanget er på 39 trykte sider.

BOG221
Veiledning til Seiladsen i Østersøen, Finske Bugt og Botniske Bugt
P. H. Braëm, Kaptain i Flaaden
Udgivet af Blankensteiners Efterfølger
Kjøbenhavn - Louis Kleins Bogtrykkeri. 1872

Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII/2 - 6180.
Sejladsbeskrivelserne dækker fra Drogden og Warnemünde gennem Østersøen til bunden af Østersøen.
Bogen har forrest indklæbet et tillæg, der bringer rettelsestilstanden op til 1876. Derefter forord med en advarsel om den meget ringe opmålingstilstand, som finske kyst har, samt at bogen er en anvisning til at finde frem til lodserne, men ikke til sejlads i lodsfarvand. Derefter indhold, og beskrivelserne begynder side 1. Ingen toninger eller illustrationer.

På forpermens inderside er skrevet: Denne Bog tilhører mig Niels Nielsen af Falsled pr. Faaborg. Født den 7. November 1840.

Formatet er: Højde 20 cm x bredde 13 cm. Indbundet i kartonbind med papiromslag med illustration og titel på front. Lærredsryg. Forrest tillæg på VIII sider. IV + 164 sider.

BOG388
Segel-Handbuch für die Ostsee.
Zweite Abtheilung.
Das Kattegat und die Zugänge zur Ostsee.

Zweite Auflage.
Reichs-Marine-Amt
Berlin. Bei Dietrich Reimer. 1893.

Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII/2 - 16.458.

Forrest en kortoversigt for området. Derefter: Vorwort, Inhalt, Feuer-, Lootsen-, Signal-, Rettungswesen, Betonnung, Bebakung, Lokalen Münzen, Masse und Gewichte samt liste over tegningerne i bogen.
Sejladsbeskrivelsernes generelle del forekommer i følgende orden: Sverige, Danmark, Tyskland. Derefter de specielle sejladsoplysninger i samme orden; dog er Tyskland kun sporadisk behandlet.
Distancetabel og indeks afslutter bogen.

På forpermens inderside er skrevet: Test. gave fra kapt. F. Matzen, Sønderborg, maj 1969.

Format: H 24 x B 17 cm. Indbundet i kartonbind med lærredsomslag med illustration og titel på front i guldtryk. XVI + 414 sider.

BOG389
Segel-Handbuch für die Ostsee.
Zweite Abtheilung.
Von der Linie Schleimünde - Fakkebjerg bis zur Linie Nimmersatt - Torhamns Udde.

Dritte Auflage.
Reichs-Marine-Amt
Berlin. Bei Dietrich Reimer. 1899.

Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII/2 - 16.459.

Forrest en kortoversigt for området. Derefter: Vorwort, Inhalt, Betonnung, Bebakung, Sturmsignale, Wasserstandsignale, Lootsensignale, Rettungswesen, Eisberichte, Mitteleuropäische Zeit samt liste over tegningerne i bogen.
Sejladsbeskrivelsernes specielle sejladsoplysninger er ordnet fra vest ved Schlien mod øst over Fehmarn, Darsser Ort, Usedom, Falsterbo, Bornholm, Greifswalder Oie, Rixhöft bis Russichen Grenzen.
Reglement for krigshavnen i Kiel og for Kielerkanalen.
Lodstakster for området.
Distancetabel og indeks afslutter bogen.

På forpermens inderside er skrevet: Test. gave fra kapt. F. Matzen, Sønderborg, maj 1969.

Format: H 24 x B 17 cm. Indbundet i kartonbind med lærredsomslag med illustration og titel på front i guldtryk. XXVI + 351 sider.

BOG047
Veiledning til Seiladsen i Østersøen,
Finske Bugt og Botniske Bugt,
med
Orienteringskort over Fyrene og Misvisningen

P. H. Braëm, Kommandør i Flaaden
Udgivet af Blankensteiners Efterfølger, Kbh. 1881;


Biblioteksregistrering med stregkode 3664732245;
Br. 12, H. 17,5 cm. Komponeret forlagslærredsbind med guldtryk og sorte borter. VIII + 256 sider.
Omarbejdet udgave efter første udgave i 1872. Forordet indeholder begrænsningen, at bogen hovedsageligt er beregnet til at nå frem til et sted, hvorfra der kan fås lods. Det anbefales at anvende de kort, der hører til lodsbogen.
Dækningen er fra Drogden. Bogen afsluttes med regler for benyttelse af redningsapparater, raketapparater.
Stednavneregister.

Det i teksten omtalte kort over fyrenes placeringer om misvisningens størrelse i farvandet mangler i bogen.
Der er vedlagt følgende rettelseshæfter:
    Tilføielser og Rettelser til 1ste Marts 1883; to eksemplarer.
    Tilføielser og Rettelser til 1ste Marts 1884.
    Tilføielser og Rettelser til 1ste Marts 1885.

BOG055
Der Lootse im Sturm vor Pillau oder
nähere Anleitung wie man im Sturm in das Seegatt von Pillau
auch ohne Lootsen sicher einsegeln kann,
nebst einer deutlichen Erklärung der Signale
welche die aus See ankommenden Schiffe zu geben haben,
so wie auch derjenigen welche vom Lande her gemacht werden.
Verfasset von Joh. Friedr. Steenke,
Königl. Preuss. Commerzien-Rath, Lootsen-Commandeur und Hafen-Meister zu Pillau.
Umgearbeitet von Richard Kohrsch, Königl. Lootsen-Commandeur zu Pillau.
Mit Lithographien - Pillau 1850.

Johann Friedrich Steenke / Richard Korsch

Br. 10,5, H. 19,5 cm. Kartonbind overtrukket med marmoreret papir. 48 sider, 2 plancher.

Forrest en planche med landtoning over indsejling og by med møller m.m. Derunder tegning af lodskutter, lodschalup, lodsjolle og lodsgig. Tegning af fyrtårnet og tre båkemærker.
På titelbladets bagside tegning af fyrtårn og lodsstation. Besejlingsforklaringen fylder side 3 til side 22 ed tegninger af tøndemærker.
Side 23 er titelblad med tegning af tomastet skib for "Signale". Signalerne fra side 25 er først de landbaserede flag, der skal vise anduvende skibe, hvad dybgangen over indsejlingen er.
Fra side 31 kommer signalerne, som skibene skal sætte ved ankomst for at vise deres dybgang. Afdeling A er for tremastede skibe, der til signalerne anvender to flag der i forskellige kombinationer sættes fra en eller to master.
Afdeling B, fra side 39, viser signaler for tomastede skibe med en, to eller tre flag sat i foskellige kombinationer fra masterne. Fra side 45 er signalerne for en-mastede skibe vist med et til tre flag sat fra masten og fra gaffelnokken.
Bagerst sidder kort over indsejlingen, lbnr. 4134.
Bogen er trykt hos F. W. Sahnwaldt in Pillau.

BOG436
Verzeichniss der Leuchtfeuer aller Meere.
Heft I.
Ostsee, Belte, Sund, Kattegat und Skagerak.

Abgeschlossen am 1. Dezember 1900.
Reichs-Marine-Amt.
Berlin 1901.
Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I 16.457.

Indhold:
Titel.
Nachtrag på 14 sider medindbundet.
Vorwort.
Erläuterung zu den Signal- und Telegraphenstationen an der Deutschen Küste.
Bildliceh Darstellung der verschiedenen Leuchtfeuer-Arten.
Sichweite eines Feuers in Seemeilen, Abkürzungen, Einhalt.
Abschnitt 1 Deutsche Küste,
Abschnitt 2 Dänisches Küstengebiet,
Abschnitt 3 Schwedische Küste,
Abschnitt 4 Russische Küste,
Abschnitt 5 Eissignale und Signal über das Ausliegen Feuerschiffe und Leuchttonnen.

Format: H 23,5 x B 16,5 cm. Indbinding med pappermer overtrukket med blåt lærred med titel i guldtryk på forperm og ryg. 13 + VIII + 458 sider.

BOG437
Verzeichniss der Leuchtfeuer aller Meere.
Heft I.
Ostsee, Belte, Sund, Kattegat und Skagerak.

Abgeschlossen am 1. Dezember 1912.
Reichs-Marine-Amt.
Berlin 1913.
Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I 8.258.

Indhold:
Titel.
Vorwort mit Erklärungen.
Bildliceh Darstellung der verschiedenen Leuchtfeuer-Arten.
Abstand eines Feuers in der Kimm in Seemeilen, Abkürzungen, Einhalt.
Abschnitt 1 Deutsche Küste,
Abschnitt 2 Dänisches Küstengebiet,
Abschnitt 3 Schwedische Küste,
Abschnitt 4 Russische Küste,
Gefahrsignale, Zeitsignalstationen und Namenverzeichnis.

Format: H 23,5 x B 16,5 cm. Indbinding med papirovertræk med sort titeltryk. XII + 622 sider.


SVERIGE
BOG216
Svensk Hamnlots
-
Beskrifning ofver Sveriges hamnar och lastageplatser
samt kanaler med dertil hörande sjöar och vattendrag

August Hazelius + Werner Larsson
På uppdrag af styrelsen för Sjöforsäkrings-Aktiebolaget Ägir
Förra delen: Text. Stockholm 1888.

Der er ingen museumsregistreringer i bogen.
Indledning med omsætningstabeller og oplysninger om brug af meter, sømil og kabellængder. Beskrivelserne er omfattende for havnene og indeholder også en del handelsoplysninger om told og kommunikationsmuligheder på stederne.
Der henvises til kortblade, som ikke findes på museet. Register og lodsoplysninger i bogens slutning.

Formatet er: Højde 24 cm x bredde 16,5 cm. Indbundet i halvbind med læderryg og hjørner samt marmoreret omslagspapir. Guldtryk med titel på ryg. VI + 560 sider.
Bogbinder V. Eriksen, Nielsens Eftf. Graabrødretorv 7.

BOG217
Svensk Lots
Utarbetad vid Kungl. Sjökarteverket
Del I Skagerrak, Kattegatt och Öresund, Svenska och danska kusterna.
Stockholm 1930

Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 7165.
Bogen er en omarbejdet udgave af 1920-lodsen. Redaktionen er sluttet 1. juli 1930.
Indholdsfortegnelse, generelle oplysninger. Kapitel I med sammenfattende naturforhold. Kapitel II om sikkerhedsforordninger for søfarten med bl.a. fyrvæsen, redningsvæsen, efterretninger for søfarende, afmærkning karantæne m.v.
I kapitel III begynder farvandsbeskrivelserne. Der er ingen illustrationer i teksten. De er indsat i toningshæftet bagerst i bogen. Der findes misvisningskort, kompasrose, omsætningstabeller m/favn etc., farveplancher for afmærkningen, målte mil ved Hven og Vedbæk og Göteborg. Oversigter over dokker og søkort med kort også for den seneste opmåling langs vestkysten. Lodsforordninger, grænsedragningen Sverige - Norge.
Artikel om sigtbarhed og tåge i forbinelse med lydsignalers udbredelse. Liste over udenlandske fyr i området.

Formatet er: Højde 23,5 cm x bredde 16 cm. Indbundet i kartonbind med papiromslag med trykt titel på front og lærredsryg. VIII + 387 sider samt indsat hæfte med toninger.

BOG218
Tillägg till Svensk Lots
Sjökarteverket
Del I - 1930

Ingen museumsbiblioteksregistrering.
Tillæggets redaktion er sluttet med EfS nr. 4 1934 og indeholder alle rettelser til lodsbogen udgivet i 1930.

Formatet er: Højde 23,5 cm x bredde 16 cm. Uden omslag. 51 sider.

BOG219
Svensk Lots Del A - Allmänna upplysningar
Sjöfartsverket - Sjökarteavdelningen
Norrköping 1985

Ingen museumsbiblioteksregistrering
Generelle oplysninger om søkort, publikationer, forordninger og afmærkning, territorialgrænser, oceanografi, meteorologi og isforhold med billeder af forekomster og isbryderassistance.

Formatet er A4. Indbundet i kartonbind med papiromslag med trykt illustration og titel på front og ryg. 132 sider.

BOG220
Svensk Lots Del I
-
Svenska kusten vid Skagerrak, Kattegatt, Öresund och södra Östersjön

Sjöfartsverket - Sjökarteavdelningen
Norrköping 1980

Ingen museumsbiblioteksregistrering
Dækker fra norske grænse til torhamnsudde syd for Øland. Teksten er forsynet med mange tegninger, toninger og kortskitser. Der er indsat en del rettelser, men datoer er ikke indført.

Formatet er A4. Indbundet i kartonbind med papiromslag med titel på front og ryg. 237 sider.


GRØNLAND
BOG183
Vejledning til Besejlingen af Kolonierne i Vestgrønland
V. Garde, Premierløjtnant i Marinen.
Udgivet af Direktoratet for den Kongelige Grønlandske Handel.
Trykt København 1895.


Bogens oplysninger stammer fra forfatterens ni somre i Grønland samt andet indsamlet materiale fra Graah, Normann, C. F. Wandel, Magnus og Christian Bang og C. Moltke.
Biblioteksregistrering stregkode 3664762772.
Beskrivelsernes omfang er på siderne 1-14 [upag.] + siderne 1-154 med blanke indskudssider og register.
Formatet er: Højde 27 x bredde 18 cm. Blåt kunstlæderhelbind med ryg- og forpermtitel i guld.
Søfartens Bibliotek har et eksemplar af lodsbogen.

BOG443
Vejledning til Besejlingen af Kolonierne i Vestgrønland
V. Garde, Premierløjtnant i Marinen.
Udgivet af Direktoratet for den Kongelige Grønlandske Handel.
Trykt København 1895.

Placeret i biblioteket, stregkode 3664803541.

Se detaljer ovenfor under BOG182. Eksemplar nr. 2.

Formatet er: Højde 26 x bredde 18 cm. Biblioteksindbind med rød ryg og de originale sidepermer med guldtryk, nu laminerede.


NORGE
BOG211
Kortfattet Beskrivelse over Fyre og Sømærker paa den norske Kyst.
Diecteuren for Fyr- og Mærkevæsen
efter den Kongelige Norske Regjerings Marine-Departements Befaling.
Chrstiania 1863.


Biblioteksregistrering (gl. system) S/II 13.845;
Hovedsageligt en fyrliste med positioner og iøjnefaldende punkter listet med oplysninger om form i henhold til en planche bagerst med tegninger af forskellige fyr og båkeformer.
Fyr, der er udstyret med Fresnellinse er mærket i et klassifikationssystem.
Side 1-27 samt farvelagt planche.

Formatet er: Højde 20 x bredde 12,5 cm. Indbundet i et kartonbind med blåt overtrækspapir og lærredsryg. Ingen udvendige titler.
BOG212
Den norske Lods
Udgiven af den Geografiske Opmaaling
3die Hefte, indeholdende Kyststrækningen fra Kristianssand til Stavanger
udarbeidet efter de hydrografiske Undersøgelser 1855-1857 ved
C. F. Wille, Premierlieutenant i Marinen.
Kristiania 1867.

Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 6176;
Opbygget med indledning om generelle forhold på farvandsstrækningen. Kortoversigt og alfabetisk register. På side 1 begynder farvandsbeskrivelserne, der er uden toninger eller billeder.

På forpermens inderside er skrevet: Denne Bog tilhører mig Niels Nielsen af Falsled pr. Faaborg. Født den 7. November 1840.

Formatet er: Højde 23 cm x bredde 15,5 cm. Indbundet i kartonbind med præget papirovertræk med guldillustration og rygtitel. XII + 188 sider. Bagerste forsatsblad mangler.

BOG213
Den norske Los
Utgitt av Norges Sjøkartverk 1934
1ste Hefte, Fra Iddefjorden til Langesund
Oslo 1934.

Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 8146;
Opbygget med indledning om generelle forhold på farvandsstrækningen. Kortoversigt. På side 1 begynder farvandsbeskrivelserne med en del toninger og billeder. Sluttes med alfabetisk register.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 15,5 cm. Indbundet i kartonbind med papirovertræk med titel og rygtitel. VI + 159 sider. Kortplanche indsat ved side 2-3.

BOG214
Tillegg Nr. 1 til Den norske Los
Norges Sjøkartverk 1926
2net Hefte, fra Langesund til Kristiansand


Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 8145;
Tillæggets redaktion er sluttet 1. januar 1931.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 15 cm. Uden omslag. 18 sider med blanke indsatte mellemsider.

BOG481
Den norske Los - I Bind
Utgitt av Norges Sjøkartverk 1955
Alminnelige Opplysninger
Oslo 1955.

Ingen biblioteksregistrering;
I bind I er sammenfattet de opplysninger av mer almen karakter som inneholdtes i hvert enkelt bind av tidligere utgaver af farvannsbeskrivelsen... Sluttes med alfabetisk register.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 15,5 cm. Indbundet i kartonbind med papirovertræk med titel og rygtitel. VIII + 179 sider. Kortplanche over de 5 binds farvandsfordeling indsat ved side II.

BOG482
Den norske Los - II Bind
Fra Svenskegrensen til Jærens Rev

Utgitt av Norges Sjøkartverk 1955
Oslo 1955.

Ingen biblioteksregistrering;
Sluttes med alfabetisk register.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 15,5 cm. Indbundet i kartonbind med papirovertræk med titel og rygtitel. XII + 278 sider. Kortplanche over de bind II's farvandsfordeling indsat ved side XII.

BOG483
Den norske Los - III Bind
Fra Jærens Rev til Stad

Utgitt av Norges Sjøkartverk 1955
Oslo 1955.

Ingen biblioteksregistrering;
Sluttes med alfabetisk register samt lomme med 5 plancher med 23 toninger over visse dele af kystens form.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 15,5 cm. Indbundet i kartonbind med papirovertræk med titel og rygtitel. XII + 445 sider. Kortplanche over de bind II's farvandsfordeling indsat ved side XII.

BOG215
Fortegnelse over Seilmerker på den norske kyst
Utgit av Fyrdirektøren. Januar 1922.
Kristiania 1922.


Biblioteksregistrering (gl. system) S/II 13.846;
Opbygget med indledning og register. Sømærke og båkelisten begynder side 1 og indeholder oplysninger om mærkernes navne og deres form, men ingen positioner.

Formatet er: Højde 22,5 cm x bredde 14,5 cm. Indbundet i papiromslag med titel. XIV + 268 sider.


TYSKLAND
BOG223
Der Seehafen zu Geestemünde.
Klindworth's Verlag. 1864.
Mit einem Plane des Hafens und einer Eisenbahnkarte von Deutschland.
Dritte vervollständigte Ausgabe.


Biblioteksregistrering (gl. system) A/XIII-1 - 7646.
Bogen har en lille indledning om havnen Geestemünde mod vest og Bremerhaven mod øst langs Weserfloden. Bogens hovedindhold er en havneplan i målestok 1:5.000 registreret i kortbasen.
Kortets bagside er et jernbanekort over Tyskland med omliggende lande for året 1862. Dette kort er også registreret i kortbasen.

Formatet er: Højde 18 cm x bredde 11,5 cm. Indbundet med overtrukne kartonpermer og lærredsryg. Forside med titel i sort. 16 sider.

BOG224
Leitfaden zu der Karte von den Mündungen der
Weser, Elbe, Jade und Eider,

Verlag von Johann Bosse, Barsemeister. Bremen. 1860.
Als Anleitung für Schiffsführer, welche genöthigt sind ohne Lootsen
in die Weser oder Jade einzulaufen, nebst einigen Bemerkungen über
Eisgang, Helgoland etc. und einer Beschreibung des Fahrwassers
nach und in der Mündung der Elbe.


Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII-2 - 20.450.
Hæftet er et tillæg til et kort, der ikke findes på museet. Indholdet er sejladsoplysninger for anduvning og sejlads på de i titlen nævnte floder.

Formatet er: Højde 19,5 cm x bredde 12,5 cm. Bindet mangler. 64 sider.


ENGLAND & KANALEN
BOG242
Sailing Directions to accompany the Chart of the North Sea
Published by James Imray & Son, Ltd. And Norie & Wilson, 1900.


Bogen indeholder to dele, hvoraf første del har ovenstående titel og omfatter Englands og Skotlands østkyst, Orkney and Shetlandsøerne samt Nordsøkysten af Frankrig, Belgien og Holland fra Cape Griz-Nez til Texel.

Anden del, der er separat pagineret, har titlen:
Sailing Directions for the coasts of Holland, Germany and Denmark between Texel Island and the Skaw.

I bogens indledning er det engelske afmærkningssystem beskrevet, og der er oplysninger om kompassets misvisning. På siderne 110 til 115 er tilsvarende det franske, belgiske og hollandske afmærkningssystem og tidevandssignaler beskrevet.

I anden del er der i appendiks på siderne 58 til 66 beskrevet det hollandske, tyske og danske afmærkningssystem samt givet en hollandsk og engelsk gloseliste.

Farvandsbeskrivelserne indeholder en del toninger og tegninger af båker og andre mærker. På Anden dels side 2 er en bemærkning om forskellen på en nautisk mil på 6086,424 eng. fod efter Bessels jordklodeberegning og et breddeminut, der varierer fra ækvator på 6045,83 fod og 6106,6 fod ved polerne.

Bogens format er H 22,5 x B 14,5 cm. Del 1 pagineret VIII + 168 pp. og Del 2 fra IV + 68 pp. Indbundet i blåt papirsbind med sort titeltryk på forpermen.

BOG229
Concise Navigating Directions for the River Thames,
Including all the Pools, Reaches, and Channels;
from London Bridge to the South Foreland and Orfordness;
and for the English Channel to Beachy Head.
Also for the Ports of Dunkerque, and Calais and the Approaches to the Scheldt.
By
Stephen Penney, Trinity Pilot, Gravesend.
Third Edition, J. D. Potter, London, 1898.


Bogens første udgave udkom 1892, andenudgaven i 1896. Indholdet i tredje udgave er ledsaget af 19 kortskitser, der er signeret Malby & Sons, Lith. Yderligere oplysninger om tidevand, pools og reaches fra London Bridge til The Nore, dokkenes navne og placering på floden, kirketårne, der kan bruges som mærker, signalstationer og afmærkning samt selve sejladsoplysningerne.

Formatet er: Højde 21,5 cm x bredde 14 cm. Indbundet i rødt skindimiteret lærredsbind med guldtryk på forside og ryg. XXX + 106 sider samt bogkatalog for J. D. Potter.
Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII.2 - 809.

BOG243
Sailing Directions for the River Thames,
The South-East Coast of England, and the Strait of Dover.
Imray, Laurie, Norie & Wilson, Ltd. 1908


Indledes med en tidevandstabel med havnetider. Derefter sejladsbeskrivelserne på side 1 til 55, afmærkningssystemet i England, specielle redningsbådssignaler og stormsignaler på siderne 56-58. Afsluttet med indeks.

Biblioteksregistrering efter gl. system: A/XII.2 - 19.249.
Format: H: 22,5 x B14,5 cm. II + 60 pp. Indbundet i blåt papirsbind med titeltryk på forside, ryg og reklame på bagsiden.

BOG244
Sailing Directions for the East Coast of England
from Orfordness to the River Tyne.

Compiled from recent authorities.
Imray, Laurie, Norie & Wilson, Ltd. 1904.


Indholdsfortegnelse. Sejladsbeskrivelser på siderne 1 til 65. Tidevandstabeller med havnetider og afmærkningssystem, men intet indeks.

Biblioteksregistrering efter gl. system: A/XII.2 - 19.244.
Format: H 22,5 x B 14,5 cm. IV + 68 pp. Indbundet i blåt papirsbind med sort titeltryk på forside og ryg. Annoncetryk på bagsiden.

BOG245
Sailing Directions for the East Coast of England and Scotland,
from Flamborough Head to Kinnaird Head.

Compiled from recent Admiralty Surveys.
Imray, Laurie, Norie & Wilson, Ltd. 1908.


Sejladsbeskrivelser på siderne 1 til 75. Tidevandstabeller med havnetider og afmærkningssystem på siderne 76-77 samt indeks.

Biblioteksregistrering efter gl. system: A/XII.2 - 19.248.
Format: H 22,5 x B 14,5 cm. II + 80 pp. Indbundet i blåt papirsbind med sort titeltryk på forside og ryg. Annoncetryk på bagsiden.

BOG230
Sailing Directions for the English Channel, the Bristol Channel,
and South and South-West Coast of Ireland to Galway;

with a complete description of the North Coast of France from Calais to Brest.
London: Published by James Imray and Son,
Seventh Edition, 1855.
Chart and Nautical Booksellers, 102 Minories. London


Sejladsoplysninger uden toninger eller andre figurer på tættrykte sider.

Formatet er: Højde 21 cm x B 13,5 cm. Indbundet i papirbind med påklistret forsideetiket med titel, ryggen noget slidt. IV + 204 sider.
Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII.2 - 2258.

BOG246
Sailing Directions for the English Channel.
Comprising the South Coast of England.
And General Directions for the Navigation of the Channel.
James Imray & Son, Ltd., Norie & Wilson, Ltd.
Chart and Nautical Book Publishers, 156, Minories. 1903.


Bogen indeholder desuden efter den engelske del også følgende:

Sailing Directions for the
North Coast of France from Cape Griznez to Cape Levi.
Part I.
1903.
samt
Sailing Directions for the
North Coast of France from Cape Levi to Ushant Island.
Part 2.
Including the Islands of Alderney, Guernsey, and Jersey.
1903.


Sejladsoplysningerne er uden toninger og der er nogle få tegninger af kystsignaler for stormvarsel og anduvning.

Formatet er: H 23 cm x B 14,5 cm. Indbundet i papirbind. VIII + 136 + IV + 40 + IV + 80 sider.
Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII.2 - 19.245.

BOG231
Sailing Directions for the English Channel.
Comprising the South Coast of England.
And General Directions for the Navigation of the Channel.
London, E. Imray, Laurie, Norie & Wilson, Ltd.
Chart and Nautical Book Publishers, 156, Minories. 1907.


Bogen indeholder desuden efter den engelske del også følgende:

Sailing Directions for the
North Coast of France from Cape Griznez to Cape Levi.
Part I.
1908.
samt
Sailing Directions for the
North Coast of France from Cape Levi to Ushant Island.
Part 2.
Including the Islands of Alderney, Guernsey, and Jersey.
1907.


Sejladsoplysningerne er uden toninger og der er nogle få tegninger af kystsignaler for stormvarsel og anduvning.

Formatet er: H 23 cm x B 14,5 cm. Indbundet i papirbind med slidt og revnet ryg. VIII + 136 + II + 40 + IV + 80 sider.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I - 19.938.Indgang til kortbase og atlas

Link her til oversigt over opdelingen af lodsbøger.
Link her til foliooversigten.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.
 
Jørgen Marcussen

Opdateret d. 6.3.2017 Retur til toppen af siden.
Retur til lodsindledningsside Retur til hjemmesidens forside