DEN DANSKE LODS - SØKORTARKIVET


INDLEDNING

Handels- og Søfartsmuseet har en samling af de tidligste lodsbøger udgivet af Søkortarkivet fra 1843.

De danske havnelodser, færøske, islandske og grønlandske lodser er registreret separat her.
 

OVERSIGT OVER DEN DANSKE LODS' UDGAVER PÅ H&S


BOG074 Den danske Lods [1. Udgave] MDCCCXLIII
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17538.

Fortalen i uddrag:
Undersøgelsen af alle danske Kyster og farvande blev begyndt i 1791, men først efter lang Hvile optaget paa ny i 1827, og er siden den Tid fortsat uafbrudt, og med Kraft, til 1843.
Resultatet af disse nu tilendebragte Undersøgelser offentliggøres herved, sammenarbeidede til et Heelt, og med saamegen Fuldstændighed som det har været anseet muligt at bibeholde, uden at forvirre og vildlede Sømanden. Et saadant Arbeide maa have Mangler og Ufuldstændigheder, der bedst spores paa Stederne selv og af Sømænd; den lave Priis, til hvilken det afhændes, er beregnet paa at bringe det i enhver dansk Skibsførers Haand, for saaledes at giøre det muligst almeennyttigt. Dets Ufuldkommenheder maa derfor snart udfindes, og enhver Meddelelse herom til Søkaart-Archivet vil der imodtages med Taknemmelighed, og behørigen blive paaagtet, undersøgt og afbenyttet.

[signeret]
Zahrtmann.

På siden efter fortalen, upag., er en liste over søkort udgivet. Listen indeholder 4 generalkort:
    1  Sundet og Belterne med forreste Deel af Østersøen, 1844
    2  Kattegattet, 1844
    3  Skagerrak, 1843
    4  Nordsøen, 1842

desuden 11 speciealkort, alle rettet til 1843:
    01  Sundet nordfra, med Isefjorden, 1844
    02  Øresund, 1842
    03  Kiøbenhavn med Løbene dertil, 1840
    04  Sundet sydfra, med Opgangen til Østersøen, 1843
    05  Store Belt; Langelands Beltet med Smaalandene, 1835
    06  Store Belt; Samsø Beltet, 1832
    07  Lille Belt, 1830
    08  Kieler Bugten, 1838
    09  Neustadt Bugten, 1838
    12  Helgolands Bugten, 1841
    14  Elben fra Hamborg til Twielenfleth, 1840

Beskrivelserne fylder pp. 1-360 og dækker også Elben og Eideren.
Side 363-365 indeholder Fyrfortegnelse med 39 stykker.

Tillæg indsat pp. 366-384.
Efterfulgt af toningsplancher nummereret I - IX samt et kort over:
Speciel Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet
Det samme kort findes i BOG012+013+014+042.
Der er ingen tegninger i bogens tekst.
Bogens størr.: Br. 17 x H 25,5 cm.
Indbinding: Stift papbind med lærredsryg.
Trykt hos Bianco Luno.

BOG075 Tillæg til DDL udgave 1843
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17538.

Ingen titelblad, men direkte start side 383 med samme tekst som side 383 i hovedbogen.
Side 383 til 408 er et tillæg. Derefter forfra igen.
Side 383 til 431 er et nyt tillæg, hvor det første er inkorporeret.
Omslaget har med pen teksten: Tillæg 2-4.

Omslag karton uden tryk. Størr. som BOG074.

BOG076 Den danske Lods 2. Udgave MDCCCL
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17539.

Opbygget som BOG074.
Beskrivelse siderne 1-420.
Tillæg siderne 421-444.
Plan med Lille Middelgrundkort med ny titel i forhold til 1. udg.
Planche I-X med toninger.
Der er ingen tegninger i bogens tekst.

BOG077 Tillæg til DDL udgave 1850
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17539.

Indeholder:
Tillæg 1: Side 439-454.
Tillæg 2: Side 439-480 - med blyant mærket: 1854.
Tillæg 3: Side 421-498 - mærket, trykt: September 1855.
Den danske Lods. Tillæg og rettelser No. 2 April 1858 med siderne 498-554.
Omslag karton uden tryk. Størr. som BOG074.

BOG078 Den danske Lods 3. Udgave MDCCCLXVI
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 608.

Opbygget som BOG074.
Fortalen nu signeret H. P. Rothe.
Oversigten over søkort indeholder nu de samme fire generalkort som for BOG074. Dertil specialkortene:
Kattegattet i fire blade.
De øvrige danske farvande i 14 blade samt tre planer for København, Grønsund og Gedser Rev.
Der er ingen udgivelsesår anført, men alle er solgt rettede til dato.

Beskrivelse siderne 1-501 inkl. Ejder og Elben.
Tillæg siderne 421-444.
Tillæg og rettelser Maj 1888 er trykt med i bogen men pagineret forfra side 1-112.
Toninger på plancher I-XII, men intet kort.
Der er ingen tegninger i bogens tekst.
Kartonbind med lærredsryg.

BOG079 Den danske Lods 4. Udgave 1893
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17541.

Opbygget som BOG074.
Fortalen er nu signeret Søkaart-Archivet.
Denne udgave er et helt nyt arbejde nødvendiggjort af de mange ændringer siden tredje udgave. Der henvises i fortalen til den udgivne fyrliste og hæfte om farvandsafmærkningen.
Der annonceres for årlige tillæg, der gratis udleveres ved hvert års begyndelse.

Beskrivelse siderne 1-564.
Nu med kort over havne og toninger, afmærkningstegninger m.m. indsat på deres naturlige pladser i teksten.
Medindbundet er:
Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 - dateret 1/1 1894.
Side 1-8 med blanke mellemsider.
Forandringer og Tilføjelser Nr. 2 - dateret 1/1 1895.
14 sider med blanke mellemsider.

Desuden indsat her i den trykte bog:
Forandringer Nr. 1 til Den Islandske Lods 1ste Hefter 1891.
Dateret 1/1 1895 2 linjers rettelser.

BOG080 Tillæg til DDL udgave 1893
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. F/I 17541.

Sammenbundet i et bind:
Forandringer og Tilføjelser Nr. 3 til DDL, 4. udgave 1893, dateret 1/1 1896
Siderne 1-10 - ti sider oplysninger med ti blanke bagsider.
Forandringer og Tilføjelser Nr. 4 til DDL, 4. udgave 1893, dateret 1/1 1897
Siderne 1-31, nogle med blank bagside.
Forandringer og Tilføjelser Nr. 5 til DDL, 4. udgave 1893, dateret 1/1 1898.
Siderne 1-5 med blanke bagsider.
Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG081 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 til DDL, 4. udgave 1893
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkaart-Archiv. [ingen reg.nr.]

Dateret 1/1 1894
Siderne 1-14 - nogle med blanke bagsider.
Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG082 Den danske Lods 5. Udgave 1899
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17542.

Opbygget som BOG074.
Indledning side I-VIII.
Beskrivelse side 1-584.
Med kort over havne og toninger, afmærkningstegninger m.m.
Bagerst planche med afmærkningen i farver.
Halvbind uden hjørner.

BOG083 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 til DDL udgave 1899
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17542.

Dateret den 1. januar 1900.
Seks sider enkeltsidetryk.
Papiromslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG084 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1-3 til DDL udgave 1899
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17542.

Dateret den 1. januar 1902.
21 sider inkl. kort over redningsstationer og båker på Jyllands Vestkyst.
Papiromslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG085 Forandringer og Tilføjelser Nr. 4 til DDL udgave 1899
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17542.

Dateret den 1. januar 1903.
8 sider rettelser.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG086 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1-5 til DDL udgave 1899
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17542.

Dateret den 1. januar 1904.
18 sider rettelser pagineret 1-16 samt 33-34; resten mangler.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG087 Den danske Lods 6. Udgave 1905
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17543.

Indledning side I-VIII.
Beskrivelse side 1-638.
Med kort over havne og toninger, afmærkningstegninger m.m.
Bagerst planche med afmærkningen i farver.
Halvbind uden hjørner.
Der er bagerst medindbundet Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 og 2 til DDL fra 1. januar 1907. Side 1-15.

BOG088 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 til DDL udgave 1905
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17543.

Dateret den 1. januar 1906.
4 sider rettelser.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG089 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1, 2 og 3 til DDL udgave 1905
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17543.

Dateret den 1. januar 1908.
21 sider rettelser.
Papiromslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG090 Forandringer og Tilføjelser Nr. 4 til DDL udgave 1905
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17543.

Dateret den 1. januar 1909.
31 sider rettelser.
Papiromslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG091 Forandringer og Tilføjelser Nr. 5 til DDL udgave 1905
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17543.

Dateret den 1. januar 1910.
39 sider rettelser.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG092 Den danske Lods 7. Udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Indledning og beskrivelse side 1-653.
Med kort over havne og toninger, afmærkningstegninger m.m.
Halvbind med hjørner.
Der er bagerst medindbundet Forandringer og Tilføjelser indtil 1. juli 1910 på 2 sider.

BOG093 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 til DDL udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Dateret den 1. januar 1911.
9 sider rettelser.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG094 Forandringer og Tilføjelser Nr. 2 til DDL udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Dateret den 1. januar 1912.
22 sider rettelser.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG095 Forandringer og Tilføjelser Nr. 3 til DDL udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Dateret den 1. januar 1913.
30 sider rettelser, enkeltsidet trykt.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG096 Forandringer og Tilføjelser Nr. 4 til DDL udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Dateret den februar 1913.
51 sider rettelser. To indekskort over søkort udgivet fra SKA.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG097 Forandringer og Tilføjelser Nr. 5 til DDL udgave 1910
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17544.

Dateret den 1. januar 1915.
55 sider rettelser. To indekskort over søkort udgivet fra SKA.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG098 Den danske Lods 8. Udgave 1916
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17545.

Indledning og beskrivelse side 1-676.
Indledningen indeholder almindelige bemærkniner om strøm og meteorologi.
Omtale af Søkortarkivets kort, indekskort, afmærkning, misvisning, fyrvæsen, lodsvæsen, karantænevæsentoldvæsen, telegrafvæsen, redningsvæsen m.v.
Havneplanerne er udgået, da Søkortarkivet har påbegyndt udgivelsen af en separat havnelods.

Halvbind med hjørner.
Der er bagerst medindbundet Forandringer og Tilføjelser tilkomne under trykningen og sluttet med EfS nr. 45 for 1916, i alt tre sider.

BOG099 Tillæg Nr. 1 til DDL udgave 1916
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17545.

Dateret januar 1918. Sluttet med EfS Nr. 6 for 1918.
23 sider rettelser med blanke indskud.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG100 Tillæg Nr. 2 til DDL udgave 1916
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17545.

Dateret januar 1919. Sluttet med EfS Nr. 7 for 1919.
18 sider rettelser med blanke indskud.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG101 Den danske Lods 9. Udgave 1919
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17546.

Indledning og beskrivelse side 1-704.
Indledningen indeholder almindelige bemærkniner om strøm og meteorologi.
Omtale af Søkortarkivets kort, indekskort, afmærkning, misvisning, fyrvæsen, lodsvæsen, karantænevæsentoldvæsen, telegrafvæsen, redningsvæsen m.v.

Halvbind med hjørner.
Der er bagerst medindbundet Forandringer og Tilføjelser tilkomne under trykningen og sluttet med EfS nr. 44 for 1919, i alt syv sider, der indgår i pagineringen.

BOG102 Tillæg Nr. 1 til DDL udgave 1916
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17546.

Dateret juni 1921. Sluttet med EfS Nr. 25 for 1921.
35 sider rettelser med blanke indskud.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG103 Tillæg Nr. 2 til DDL udgave 1916
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17546.

Dateret juni 1922. Sluttet med EfS Nr. 18 for 1923.
58 sider rettelser med blanke indskud.
Uden omslag. Stemplet fra Kjøbenhavns Universitets Bibliothek.

BOG104 Den danske Lods 10. Udgave 1925
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17547.

Indledning og beskrivelse side 1-640.
Indledningen indeholder almindelige bemærkniner om strøm og meteorologi.
Omtale af Søkortarkivets kort, indekskort, afmærkning, misvisning, fyrvæsen, lodsvæsen, karantænevæsentoldvæsen, telegrafvæsen, redningsvæsen m.v.

Halvbind uden hjørner.
Der er bagerst medindbundet Forandringer og Tilføjelser tilkomne under trykningen og sluttet med EfS nr. 40 for 1925, i alt syv sider, der indgår i pagineringen.

BOG105 Den Danske Lods 1. Del, 11. Udgave 1941
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17550.

Indledning og beskrivelse side 1-172.
Indledningen indeholder almindelige bemærkniner om strøm og meteorologi.
Omtale af Søkortarkivets kort, indekskort, afmærkning, misvisning, fyrvæsen, lodsvæsen, karantænevæsentoldvæsen, telegrafvæsen, redningsvæsen m.v.

Helbind i grønt kunstlæder.
Der er bagerst medindbundet Tillæg Nr. 1 sluttet med EfS nr. 15 for 1941, i alt én side.
Indlagt løst: Alfabetisk Register til DDL 1. Del, 12 sider.

BOG106 Tillæg Nr. 2 til DDL, 1. Del, udgave 1941
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret januar 1942. Sluttet med EfS Nr. 53 for 1941.
14 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg, tillæg 1 annulleres.
Grønt papiromslag.
BOG107 Tillæg Nr. 5 til DDL, 1. Del, udgave 1941
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret januar 1945. Sluttet med EfS Nr. 51 for 1945.
1 side rettelser med blanke indskud.
Uden papiromslag.
BOG108 Tillæg Nr. 6 til DDL, 1. Del, udgave 1941
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret februar 1948. Sluttet med EfS Nr. 36 for 1947.
7 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg for 5. og 6. tillæg.
Grønt papiromslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG109 Tillæg Nr. 7 til DDL, 1. Del, udgave 1941
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret januar 1951. Sluttet med EfS Nr. 46 for 1951.
42 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg for 1.-7. tillæg.
Grønt papiromslag. Stemplet Blankensteiners Eftf.
BOG110 Den Danske Lods 2. Del, 11. Udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. Uden registrering.

Indledning og beskrivelse side 1-228.
Dette er første bind, der udkom efter den reviderede plan for lodserne, efter hvilken de skulle udkomme i tre bind:
Bind 1 med almindelige bemærkninger,
Bind 2 med beskrivelser over Nordsøen, Skagerrak, Limfjorden og Kattegat.
Bind 3 vil indeholde beskrivelserne for Sundet og Bælterne og farvandene i Østersøen.

Helbind i grønt kunstlæder.
BOG111 Tillæg Nr. 1 til DDL, 2. Del, udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. Uden bibl.registrering.

Dateret januar 1941. Sluttet med EfS Nr. 54 for 1940.
12 sider rettelser med blanke indskud.
Grønt papiromslag.
BOG112 Tillæg Nr. 2 til DDL, 2. Del, udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret januar 1942. Sluttet med EfS Nr. 53 for 1941.
27 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg for 1-2. tillæg.
Grønt papiromslag.
BOG113 Tillæg Nr. 5 til DDL, 2. Del, udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret februar 1945. Sluttet med EfS Nr. 6 for 1945.
5 sider rettelser med blanke indskud.
Uden papiromslag.
BOG114 Tillæg Nr. 6 til DDL, 2. Del, udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. F/I 17548.

Dateret marts 1948. Sluttet med EfS Nr. 36 for 1947.
13 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg for 5.-6. tillæg.
Uden papiromslag.
BOG115 Tillæg Nr. 7 til DDL, 2. Del, udgave 1939
Udgivet og forlagt af det Kongelige Søkortarkiv. Uden bibl.registrering.

Dateret juli 1951. Sluttet med EfS Nr. 27 for 1951.
74 sider rettelser med blanke indskud. Akkumulerende tillæg for 1.-7. tillæg.
Uden papiromslag.
BOG116 Den Danske Lods 3. Del, 11. Udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. F/I 17549.

Forord side I-XVI, der oplyser, at stoffet er omarbejdet og inddelingen ændret.
Der er foretaget en fuldstændig revision af bogens toninger.
Beskrivelser for Sundet, Bælterne, Farvandet S f. Fyn, Smålandsfarvandet og Østersøen på siderne 1-322.
Redaktion slut den 6. juni 1940 med EfS nr. 25.

Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG117 Tillæg Nr. 1 til DDL, 3. Del, 11. udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17548.

1. Januar 1941.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1940.
8 sider med blanke bagsider.
Grønt papiromslag.
BOG118 Tillæg Nr. 2 til DDL, 3. Del, 11. udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17548.

Januar 1942.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1941.
26 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Grønt papiromslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG119 Tillæg Nr. 3 til DDL, 3. Del, 11. udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17548.

Januar 1944.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1943.
38 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Grønt papiromslag.
BOG120 Tillæg Nr. 4 til DDL, 3. Del, 11. udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17548.

Januar 1945.
Sluttet med EfS Nr. 6 for 1945.
4 sider med blanke bagsider.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG121 Tillæg Nr. 5 til DDL, 3. Del, 11. udgave 1940
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17548.

Februar 1948.
Sluttet med EfS Nr. 36 for 1947.
16 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 4-5.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG122 Den Danske Lods 1. Del, 12. Udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Biblioteksregistrering F/I 17553.

Generelle oplysninger side 1-205.
Redaktion slut den 1. okt. 1959 med EfS nr. 43.
Indholdet inkluderer farveplancher med afmærkningen for Danmark, Sverige og Tyskland,
oversigt over Lodsbøgernes dækningsområder og retninger for indgående.
I øvrigt som tidligere udgaver.
Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.

BOG123 Tillæg Nr. 1 til DDL, 1. Del, 12. udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1961.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1960.
4 sider med blanke bagsider.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG124 Tillæg Nr. 2 til DDL, 1. Del, 12. udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1962.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1961.
6 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG125 Tillæg Nr. 3 til DDL, 1. Del, 12. udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1963.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1962.
16 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Uden omslag.
BOG126 Tillæg Nr. 4 til DDL, 1. Del, 12. udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1964.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1963.
23 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-4.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG127 Tillæg Nr. 5 til DDL, 1. Del, 12. udgave 1959
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1966.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1965. Akkumulerende for nr. 1-5.
40 sider med blanke bagsider.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG128 Den Danske Lods 2. Del, 12. Udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Ingen biblioteksregistrering.

Forord og indledning side I-XVI.
Beskrivelser for Nordsøen, Skagerrak, Limfjorden og Kattegat på siderne 1-250.
Redaktion slut den 18. august 1955 med EfS nr. 33.

Helbind i grønt kunstlæder.
BOG129 Tillæg Nr. 1 til DDL, 2. Del, 12. udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17554.

Januar 1956.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1955.
2 sider med blanke bagsider.
Uden omslag.
BOG130 Tillæg Nr. 2 til DDL, 2. Del, 12. udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Februar 1957.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1956.
11 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG131 Tillæg Nr. 3 til DDL, 2. Del, 12. udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1958.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1957.
18 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG132 Tillæg Nr. 5 til DDL, 2. Del, 12. udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17554.

Januar 1960.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1959.
29 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-5.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG133 Tillæg Nr. 6 til DDL, 2. Del, 12. udgave 1955
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17554.

Januar 1961.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1960.
29 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-6.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG134 Den Danske Lods 3. Del, 12. Udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Biblioteksregistrering F/I 17562.

Forord og indledning side I-XVI.
Beskrivelser for Sundet, Storebælt, Lillebælt, Farv. S f. Fyn, Smålandsfarvandet og Østersøen på siderne 1-340.
Redaktion slut den 2. september 1954 med EfS nr. 35.

Helbind i grønt kunstlæder.

BOG135 Tillæg Nr. 1 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1955.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1954.
2 sider med blanke bagsider.
Uden omslag.
BOG136 Tillæg Nr. 2 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1956.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1955.
7 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Uden omslag.
BOG137 Tillæg Nr. 3 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1957.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1956.
16 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG138 Tillæg Nr. 4 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1958.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1957.
28 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-4.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG139 Tillæg Nr. 6 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1960.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1959.
40 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-6.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG140 Tillæg Nr. 7 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1961.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1960.
48 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-7.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG141 Tillæg Nr. 8 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1962.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1961.
56 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-8.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG142 Tillæg Nr. 9 til DDL, 3. Del, 12. udgave 1954
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17551.

Januar 1963.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1962.
12 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 8-9.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG143 Den Danske Lods 1. Del, 13. Udgave 1967
Udgivet af Søkortarkivet. Biblioteksregistrering F/I 17558.

Generelle oplysninger på siderne 1-217.
Redaktion slut den 1. januar 1967 med EfS nr. 53 for 1966.
Indholdet inkluderer farveplancher med afmærkningen for Danmark, Sverige og Tyskland, Lodsbøgernes dækningsområder og retninger for indgående.
Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.

BOG144 Tillæg Nr. 1 til DDL, 1. Del, 13. udgave 1967
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17558.

Marts 1969.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1968.
16 sider med blanke bagsider.
Uden omslag.
BOG145 Den Danske Lods 2. Del, 13. Udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Biblioteksregistrering F/I 17555.

Redaktion slut med EfS nr. 39 for 1961.
Forord og indledning side I-XX.
Beskrivelser for Nordsøen, Skagerrak, Limfjorden og Kattegat på siderne 1-228.

Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.

BOG146 Tillæg Nr. 1 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17555.

Januar 1962.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1961.
4 sider med blanke bagsider.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG147 Tillæg Nr. 2 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17555.

Januar 1963.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1962.
8 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG148 Tillæg Nr. 3 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1964.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1963.
11 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG149 Tillæg Nr. 4 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1965.
Sluttet med EfS Nr. 3 for 1965.
14 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-4.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG150 Tillæg Nr. 5 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1966.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1965.
Indlagt løst ark med ny afmærkning i danske farvande fra 1965.
20 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-5.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG151 Tillæg Nr. 6 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1967.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1966.
24 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-6.
Uden omslag.
BOG152 Tillæg Nr. 7 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1968.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1967.
28 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-7.
Uden omslag.
BOG153 Tillæg Nr. 8 til DDL, 2. Del, 13. udgave 1962
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17557.

Januar 1969.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1968.
34 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-8.
Uden omslag.
BOG154 Den Danske Lods 3. Del, 13. Udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Biblioteksregistrering F/I 17556.

Forord og indledning side I-XX.
Beskrivelser for Sundet, Storebælt, Lillebælt, Farv. S f. Fyn, Smålandsfarvandet og Østersøen på siderne 1-288.
Redaktion slut med EfS nr. 27 for 1963.

Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.

BOG155 Tillæg Nr. 1 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Januar 1964.
Sluttet med EfS Nr. 52 for 1963.
6 sider med blanke bagsider.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG156 Tillæg Nr. 2 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Januar 1965.
Sluttet med EfS Nr. 3 for 1965.
11 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG157 Tillæg Nr. 3 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Januar 1966.
Sluttet med EfS Nr. 54 for 1965.
19 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Uden omslag. Stemplet Universitetsbiblioteket.
BOG158 Tillæg Nr. 4 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Januar 1967.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1966.
27 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-4.
Uden omslag.
BOG159 Tillæg Nr. 5 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Februar 1968.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1967.
34 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-5.
Uden omslag.
BOG160 Tillæg Nr. 6 til DDL, 3. Del, 13. udgave 1963
Udgivet af Søkortarkivet. Bibl.registrering F/I 17556.

Marts 1969.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1968.
37 sider med blanke bagsider. Akkumulerende for nr. 1-6.
Uden omslag.
BOG161 Den Danske Lods 1. Del, 14. Udgave 1974
Udgivet af Søkortarkivet. Ingen biblioteksregistrering.

Generelle oplysninger side 1-237.
Redaktion slut med EfS nr. 25 for 1974.
Indholdet inkluderer farveplancher med afmærkningen for Danmark, Sverige og Tyskland, Lodsbøgernes dækningsområder og retninger for indgående.
Bogen er rettet med indklæbninger samt pen-og-blæk-rettelser til 1986 EfS nr. 1293.

Helbind i grønt kunstlæder.
Til denne udgave udkom i alt 6 tillæg.

BOG444 Tillæg Nr. 1 til DDL, 1. Del, 14. udgave 1976
Udgivet af Farvandsdirektoratet. Ingen bibl.registrering.

Februar 1976.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1975.
7 sider. Uden omslag.
BOG445 Den Danske Lods 2. Del, 14. Udgave 1971
Udgivet af Søkortarkivet. Ingen bibl.registrering.

Forord og indledning side I-XVI.
Beskrivelser for alle danske farvande på siderne 1-428.
Redaktion slut med EfS nr. 36 for 1971.

Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Helsingør Tekniske Bibliotek.

BOG446 Tillæg Nr. 4 til DDL, 2. Del, 14. udgave 1971
Udgivet af Farvandsdirektoratet. Ingen bibl.registrering.

Februar 1976.
Sluttet med EfS Nr. 53 for 1975.
35 sider. Uden omslag.
BOG162 Den Danske Lods 2. Del, 15. Udgave 1983
Udgivet af Farvandsdirektoratet. Ingen biblioteksregistrering.

Redaktion slut 23. juli 1982 med EfS nr. 30 for 1982.
Forord og indledning side I-XVI.
Beskrivelser for alle danske farvande på siderne 1-403.
Lodserne er nu kun delt i to bind: de generelle bemærkninger og i dette bind farvandene.
Bogen er rettet med indklæbninger samt pen-og-blæk-rettelser til 1990 EfS nr. 1318.

Helbind i grønt kunstlæder. Stemplet Universitetsbiblioteket.

BOG442 Den Danske Lods Generelle oplysninger, 15. Udgave 1996
Udgivet af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Biblioteksregistrering plac. 65.917, stregkode 3664732202; pt. RUM 128.

182 sider. Rettelsesark til siderne 27-29 indlagt.
Erstatter 14. udgave fra 1974 med tillæg 6.
Denne udgave er nu erstattet af en digital udgave, der gratis kan hentes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside.


Indgang til kortbase og atlas

Link her til ældre lodsbøger før 1850.
Link her til lodsbøger efter 1850.
Link her til Havnelodser og fyrlister etc..
Link her til foliooversigten.
Link her til kortoversigt i farvandssorteret orden.
Link her til registreringsnummerlisten - relationen mellem museets registreringsnumre og kortløbenumrene.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.
Link her til oversigt over atlas
Link her til Oversigt over skriftligt broudstyr
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 23.1.2016.