DEN DANSKE LODS - anden del -
SØKORTARKIVET + FARVANDSVÆSENET


INDLEDNING

Handels- og Søfartsmuseet har en samling af forskellige lodsbøger m.v. udgivet af Søkortarkivet og Farvandsvæsenet.

Den Danske Lods er udkommet fra 1843 - først i et bind, senere i tre bind og endelig i to bind.
Disse lodser for de danske farvande er registreret i Den Danske Lods.

I denne tekst er havnelodserne og de færøske og grønlandske lodser samt fyrlister og afmærkningsbøger registreret.

Endnu er kun en mindre del af museets beholdning af lodsbøger digitalt registreret i biblioteksbasen. Derfor har jeg tildelt de enkelte bøger et separat nummer, der udelukkende refererer til denne listning.
 

OVERSIGT OVER DEN DANSKE HAVNELODS, FÆRØSK LODS, GRØNLANDSK LODS, FYRLISTER og SØMÆRKER PÅ H&S


DEN DANSKE HAVNELODS

BOG163 Den Danske Havne Lods [1. Udgave] 1892
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
Biblioteksregistrering (gl.system) F/I 607.

Redaktionen slut 1. juni 1892.
Indeholder farvandsbeskrivelser med 133 planer for havnene i Danmark.
Omfang: side 5 til 93.
Oversigt over anløbsbroer på siderne 94 til 101.
Alfabetisk register over havnene 2 upag. sider

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding papirbind og lærredsryg med titel trykt på forperm.
BOG164 Den Danske Havne Lods 4. Udgave, 1903
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut 1. juni 1903.
Indeholder farvandsbeskrivelser med 153 planer for havnene i Danmark.
Omfang: side 4 til 111.
Alfabetisk register over havnene side 112-113.

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding mørkeblåt lærredsbind. Titel trykt på forperm.
BOG165 Den Danske Havne Lods 9. Udgave, 1920.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 10387.

Redaktionen slut 28. januar 1920 med EfS nr. 4 for 1920.
Tekst inkluderer oversigt over de danske søkort, som bogen omhandler, side 6-7.
Indeks over alle danske søkort side 8-9.
Side 11-12 mangler.
Forklaring side 13-14.
Havnebeskrivelser med planer side 15-190.
Alfabetisk register over havnene side 191-193.
Rettelser og tilføjelser side 194 dateret indtil EfS nr. 4 1920.

Stemplet fra Blankensteiners Eftf. Ex libris for O. Ellekilde.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding mørkeblåt lærredsbind. Titel trykt på forperm.


BOG166 Den Danske Havne Lods 10. Udgave, 1924.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 19389.

Redaktionen slut 12. marts 1924 med EfS nr. 11 for 1924.
Forklaring side 3-4.
Tekst inkluderer oversigt over de danske søkort, som bogen omhandler, samt omsætningstabeller side 5-8.
Havnebeskrivelser med planer side 9-189.
Rettelser og tilføjelser side 189 dateret indtil EfS nr. 11 1924.
Alfabetisk register over havnene side 190-192.

Stemplet fra A. Rosendahls Samling.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med lærredsryg. Titel trykt på forperm.
BOG167 Den Danske Havne Lods 11. Udgave, 1928.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 3436.

Redaktionen slut 28. marts 1928 med EfS nr. 13 for 1928.
Forklaring side 3-4.
Tekst inkluderer oversigt over de danske søkort, som bogen omhandler, samt omsætningstabeller side 5-8.
Uddrag af bek. af 29. juli 1927 angående regler for sejlads i danske farvande, jvf. artikel 30 i de intern. søvejsregler side 9-12.
Havnebeskrivelser med planer side 13-199.
Rettelser og tilføjelser side 199-200 dateret indtil EfS nr. 13 1928.
Alfabetisk register over havnene side 201-203.

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med lærredsryg. Titel trykt på forperm.
BOG168 Den Danske Havne Lods 12. Udgave, 1936.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 21377.

Redaktionen slut februar 1936 med EfS nr. 7 for 1936.
Tekst inkluderer forklaring samt omsætningstabeller side 3-6.
Uddrag af bek. af 29. juli 1927 angående regler for sejlads i danske farvande, jvf. artikel 30 i de intern. søvejsregler side 7-10.
Standardreglement for danske havne af 19. november 1931 side 11-22.
Havnebeskrivelser med planer side 23-210.
Toldlufthavne for søluftfartøjer side 211-212.
Rettelser og tilføjelser side 213-216 dateret indtil EfS nr. 7 for 1936.
Alfabetisk register over havnene side 217-219.

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med lærredsryg. Titel trykt på forperm.
BOG169 Den Danske Havne Lods 13. Udgave, 1940.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 14293.

Redaktionen slut september 1940 med EfS nr. 40 for 1940.
Tekst inkluderer forklaring, samt omsætningstabeller side 3-6.
Uddrag af bek. af 29. juli 1927 angående regler for sejlads i danske farvande, jvf. artikel 30 i de intern. søvejsregler side 7-10.
Standardreglement for danske havne af 19. november 1931 side 11-23.
Havnebeskrivelser med planer side 24-228.
Alfabetisk register over havnene side 228-231.
Afstandstabel i sømil side 233.

Stemplet fra Blankensteiners Eftf.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med lærredsryg. Titel trykt på forperm.
BOG170 Tillæg Nr. 1 til Den Danske Havne Lods 13. Udgave, 1940.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 14293.

Redaktionen sluttet januar 1942 med EfS nr. 53 for 1941.

Stemplet fra Blankensteiners Eftf.
Hæftets format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Brunt papirbind med titeltryk.
BOG171 Den Danske Havne Lods 14. Udgave, 1947.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 23426.

Redaktionen slut december 1947 med EfS nr. 36 for 1947. Trykkeår fra Schultz 1948.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forklaring og forord, samt omsætningstabeller side 3-8.
Bek. af 29. juli 1927, ændret 26. januar 1934 angående regler for sejlads i danske farvande, jvf. artikel 30 i de intern. søvejsregler side 9-25.
Havnebeskrivelser med planer side 26-337.
Alfabetisk register over havnene side 338-340.
Afstandstabel i sømil side 341-343.

Gave fra Søren Thirslund 13. novenber 1986.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med kunstlæderryg. Titel trykt på forperm.
BOG172 Den Danske Havnelods 15. Udgave, 1951.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut april 1951 med EfS nr. 15 for 1951. Trykkeår fra Schultz 1951.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-8.
Bek. af 29. juli 1927, ændret 26. januar 1934 angående regler for sejlads i danske farvande, jvf. artikel 30 i de intern. søvejsregler side 9-26.
Havnebeskrivelser med planer side 27-363.
Alfabetisk register over havnene side 365-367.
Afstandstabel i sømil side 369-371.

Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kartonbind med kunstlæderryg. Titel trykt på forperm.
BOG173 Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut 1. november 1958 med EfS nr. 45 for 1958. Trykkeår fra Schultz 1958.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-10.
Bek. af 14. december 1953 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 11-15.
Standardreglement af 19. november 1934 med ændringer af 29. september 1938 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-28.
Havnebeskrivelser med planer side 29-384.
Alfabetisk register over havnene side 385-387.
Afstandstabel i sømil side 389-391.

Stemplet udgået af Universitetsbiblioteket.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG174 Tillæg Nr. 1 til Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut januar 1959 med EfS nr. 53 for 1958.
4 sider med blanke sider indskudt.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG175 Tillæg Nr. 2 til Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut januar 1960 med EfS nr. 54 for 1959.
17 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for Tillæg 1-2.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG176 Tillæg Nr. 3 til Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut marts 1961 med EfS nr. 8 for 1961.
32 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for Tillæg 1-3.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG177 Tillæg Nr. 4 til Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut januar 1962 med EfS nr. 53 for 1961.
40 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for Tillæg 1-4.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG178 Tillæg Nr. 5 til Den Danske Havnelods 16. Udgave, 1958.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17559.

Redaktionen slut marts 1963 med EfS nr. 53 for 1962.
63 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for Tillæg 1-5.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG179 Den Danske Havnelods 17. Udgave, 1964.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17560.

Redaktionen slut med EfS nr. 48 for 1963. Trykkeår fra Schultz 1964.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. af 14. december 1953 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-29.
Havnebeskrivelser med planer side 30-429.
Alfabetisk register over havnene side 431-433.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 434-437.

Stemplet udgået af Universitetsbiblioteket.
Bogens format er: Højde 25 x bredde 17 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG180 Tillæg Nr. 1 til Den Danske Havnelods 17. Udgave, 1964.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17560.

Redaktionen slut januar 1965 med EfS nr. 3 for 1965.
27 sider med blanke sider indskudt.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG181 Tillæg Nr. 2 til Den Danske Havnelods 17. Udgave, 1964.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17560.

Redaktionen slut januar 1966 med EfS nr. 54 for 1965.
59 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for Tillæg 1-2.
Hæftet uden omslag. Udgået af universitetsbiblioteket.
BOG447 Den Danske Havnelods 18. Udgave, 1968.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut med EfS nr. 53 for 1967.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. af 11. marts 1965 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 og cirkulære af 25. september 1962 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-30.
Havnebeskrivelser med planer side 31-480.
Alfabetisk register over havnene side 481-483.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 484-487.

Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
Bogens format er: Højde 24,5 x bredde 18 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG184 Tillæg Nr. 2 til Den Danske Havnelods 18. Udgave, 1968.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17561.

Redaktionen slut marts 1969 med EfS nr. 53 for 1968.
21 sider med blanke sider indskudt. Akkumulerende for nr. 1-2.
Hæftet uden omslag.
BOG448 Tillæg Nr. 4 til Den Danske Havnelods 18. Udgave, 1968.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut februar 1971 med EfS nr. 53 for 1970.
62 sider. Akkumulerende for nr. 1-4.
Hæftet uden omslag. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG449 Den Danske Havnelods 19. Udgave, 1973.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut med EfS nr. 37 for 1972.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. af 11. marts 1965 med ændringer af 5. december 1969 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 og cirkulære af 25. september 1962 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-30.
Havnebeskrivelser med planer side 31-461.
Afstandstabel på siderne 462-463.
Alfabetisk register over havnene side 464-466.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 467-470.

Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
Bogens format er: Højde 24 x bredde 18 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG466 Tillæg Nr. 2 til Den Danske Havnelods 19. Udgave, 1973.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut februar 1975 med EfS nr. 52 for 1974.
37 sider. Akkumulerende for nr. 1-2.
Hæftet uden omslag.
BOG450 Tillæg Nr. 3 til Den Danske Havnelods 19. Udgave, 1973.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut februar 1976 med EfS nr. 53 for 1975.
71 sider. Akkumulerende for nr. 1-3.
Hæftet uden omslag. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG451 Den Danske Havnelods 20. Udgave, 1977.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut med EfS nr. 27 for 1976.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. af 11. marts 1965 med ændringer af 5. december 1969 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 og cirkulære af 25. september 1962 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-30.
Havnebeskrivelser med planer side 31-488.
Alfabetisk register over havnene side 489-491.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 492-495.

Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
Bogens format er: Højde 24,5 x bredde 18 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG452 Den Danske Havnelods 21. Udgave, 1981.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut med EfS nr. 7 for 1981.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. nr. 430 af 24. august 1976 med ændringer nr. 324 af 7. juli 1980 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 og cirkulære af 25. september 1962 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-30.
Havnebeskrivelser med planer side 31-499.
Alfabetisk register over havnene side 501-503.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 505-509.
Indlagt rettelsesblad afsluttet med EfS nr. 25 1981.

Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
Bogens format er: Højde 24,5 x bredde 18 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG453 Den Danske Havnelods 22. Udgave, 1987.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut med EfS nr. 39 den 26. spetember 1986.
Tekst inkluderer indholdsfortegnelse, forord, samt omsætningstabeller side 3-9.
Bek. nr. 430 af 24. august 1976 med ændringer nr. 324 af 7. juli 1980 og nr. 38 af 26. januar 1983 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande side 10-15.
Standardreglement af 19. november 1931 med ændringer af 29. september 1938 og cirkulære af 25. september 1962 for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer). Side 16-30.
Havnebeskrivelser med planer side 31-539.
Alfabetisk register over havnene side 542-544.
Indeksblade med havnenumre anvendt i lodsbogen side 547-551.
Omsætningstabeller side 554-557.

Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
Bogens format er: Højde 24,5 x bredde 18 cm. Indbinding kunstlæderhelbind. Titel trykt på forperm.
BOG454 Tillæg Nr. 1 til Den Danske Havnelods 22. Udgave, 1987.
Udgivet af Søkortafdelingen.
Redaktionen slut 16. september 1988 med EfS nr. 37 for 1988.
40 sider. Hæftet med kartonomslag.
BOG--- Den Danske Havnelods
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.

Udgaven fra 1993 samt tillæg nr. 4 / 1985 til udgave 1981 findes på Søfartens bibliotek.

DEN FÆRØSKE LODS


BOG185 Den Færøske Lods 1. Udgave, 1891.
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5400.

Redaktionen slut februar 1891.
Indhold:
Almindelige bemærkninger om geografien, uddrag af love angående skibsfart på Færøerne, farvandsbeskrivelser, strømtabel og register på siderne 1-27.
To toningsplader.

Liste over kort udgivet af Søkortarkivet til denne bog:
Nr. 121 Nordsøen fra Kanalen til Færøerne,
Nr.   55 Island og Færøerne,
Nr. 29 Færøerne med Carton af Vestmanhavn,
Nr. 153 Trangisvaag (Suderø).

Formatet er: Højde 27 x bredde 18 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG186 Den Færøske Lods 2. Udgave, 1901.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5401.

Redaktionens slut ikke angivet.
Indhold:
Almindelige bemærkninger om geografien, uddrag af love angående skibsfart på Færøerne, siderne I-X.
Farvandsbeskrivelser med toninger indsat i teksten samt register, siderne 1-49.
Strømkort for hver time ihh. til højvande, i alt 12 kort.

Bemærkning i forordet om kortene:
"Den Færøske Lods udkom i 1891. Den Gang fandtes kun det ældre Kort over Færøerne, der var optaget i Aarene 1791-1795. Hver af Øerne var opmaalt for sig, hvorefter de vare sammenknyttede ved et Triangelnet...

I Aarene 1894-1899 foretog Generalstaben en Triangulation og opmaaling af øerne, hvorved man fik et fortrinligt Grundlag for Søopmaalingen. Denne blev paabegyndt i Efteraaret 1899 og har allerede bragt betydelige Resultater, hvorved vort Kendskab, i Særdeleshed med hensyn til de indre Farvande, Fjorde og Ankerpladser, er blevet meget forøget."

Kortlisten indeholder derfor nu kortene:
Nr. 179 Nordsøen nordlige blad,
Nr.   55 Island og Færøerne,
Nr. 184 Færøerne,
Nr. 166 Thorshavn Red,
Nr. 153 Trangisvaag,
Nr. 188 Vaag-Fjord.

Formatet er: Højde 27 x bredde 18 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG187 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 og 2 til Den Færøske Lods 2. Udgave, 1901.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut januar 1906.
3 sider med retelser. Akkumulerende for Nr. 1-2.
BOG188 Den Færøske Lods 3. Udgave, 1907.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5402.

Redaktionen slut 15. oktober 1907.
Indhold:
Forord og kortoversigt siderne I-VI.
Bemærkninger vedr. kort m.m. Uddrag af love angående skibsfart på Færøerne,
farvandsbeskrivelser med toninger indsat i teksten samt register, siderne 1-66.
Strømkort for hver time ihh. til højvande, i alt 12 kort.

Kortlisten indeholder nu kortene:
Nr. 179 Nordsøen nordlige blad,
Nr.   55 Island og Færøerne,
Nr. 166 Thorshavn Red,
Nr. 201 Trangisvaag,
Nr. 188 Vaag-Fjord.
Nr. 208 Færøerne i 2 blade,
Nr. 209 Færøerne med omgivende Flak.

I 1908 vil udkomme et kort, nr. 222, der vil erstatte nr. 166, 188 og 201. Det vil indholde havneplaner for 9 havne og fjorde.

Formatet er: Højde 27 x bredde 18 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG189 Den Færøske Lods 4. Udgave, 1917.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5403.

Redaktionen slut 15. juli 1917 med EfS nr. 37 for 1917.
Indhold:
Forord og kortoversigt, tabeller, bemærkninger vedr. kort m.m. Uddrag af love angående skibsfart på Færøerne, farvandsbeskrivelser med toninger indsat i teksten samt register, siderne 1-80.
Strømkort for hver time ihh. til højvande, i alt 12 kort.

Formatet er: Højde 27 x bredde 18 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm og ryg.
BOG190 Tillæg Nr. 8 til Den Færøske Lods 6. Udgave, 1957.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17563.

Redaktionen slut januar 1967 med EfS. nr. 53 1966.
12 sider rettelser. Akkumulerende for Nr. 1-8.
Hæfte uden omslag.

Lodsen haves ikke på Museet.

BOG459 Den Færøske Lods 7. Udgave, 1983.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut 30. december 1983 med EfS nr. 53 for 1983.
Indhold:
Forord, indhold, omsætningstabeller, bemærkninger vedr. kort m.m., forklaring til lodssen, oversigt over love angående skibsfart på Færøerne, anordning om søterritoriet ved Færøerne, kontinentalsoklen, kabler, BEK om særlige regler for sejlads i visse danske farvande, standardordensreglement for danske havne, dansk-sovjetisk bjærgningsaftale, dansk - plosk og dansk - DDR ditto, forholdsregler til skibsfartens betryggelse, telegrafvæsen, nødmeldinger.
Generelle sejladsoplysninger samt farvandsbeskrivelser med toninger indsat i teksten samt register, siderne 60-144.
Navneregister.

Formatet er: Højde 24 x bredde 17 cm. Helbind i grå-beige lærred med tryk på forperm og ryg. Stemplet Direktoratet for Søfartsuddannelsen.
BOG460 Havneoplysninger for Færøerne. 1. Udgave, 1983.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut 2. september 1983 med EfS nr. 36 for 1983.
Indhold:
Sejladsoplysninger for færøske havne siderne 3-93.
Navneregister og oversigtskort.

Formatet er: Højde 24 x bredde 17 cm. Helbind i grå-beige lærred med tryk på forperm og ryg. Stemplet Direktoratet for Søfartsuddannelsen.

DEN ISLANDSKE LODS


BOG191 Den Islandske Lods Første Hæfte. 1. Udgave, 1891.
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5399.

Redaktionen slut januar 1891.
Indhold:
Kortliste, forord, beskrivelser og register, siderne 1-24.
4 plancher med toninger.

Hæftet er et foreløbigt resultat af ny opmåling af hele øen, men da de gamle udgaver er udsolgt, er dette første hæfte udsendt for at afbøde manglen. Hæftet dækker fra Reykjavik til Stigahlid.

Formatet er: Højde 26,5 x bredde 18 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG192 Den Islandske Lods. 1. Udgave, 1898.
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5395.

Redaktionen slut ikke anført. Bogen afløser P. de Løvenørns lodsbøger, hvoraf det fjerde og sidste hæfte udkom 1822.
Indhold:
Forord, kortliste, beskrivelser med toninger indsat i trykket og register, siderne I-VIII + 1-134.

Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG193 Den Islandske Lods. 2. Udgave, 1903.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5396.

Redaktionen slut den 1. juli 1903.
Indhold:
Forord, kortliste, beskrivelser med toninger indsat i trykket og register, siderne I-VIII + 1-162.
Distancetabel i kvartmil samt to toningsplader bagerst.

Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG194 Forandringer og Tilføjelser Nr. 1 til Den Islandske Lods. 2. Udgave, 1903.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut den 1. januar 1906.
12 sider med rettelser.
Hæfte uden omslag.
BOG195 Den Islandske Lods. 3. Udgave, 1911.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5397.

Redaktionen slut den 1. maj 1911.
Indhold:
Forord, kortliste, misvisning for 1912, strandingsstatistik, beskrivelser med toninger indsat i trykket og register, siderne 1-204.
Distancetabel i kvartmil samt to toningsplader bagerst.

Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
BOG196 Den Islandske Lods. 4. Udgave, 1917.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 5398.

Redaktionen slut januar 1917.
Indhold:
Forord, kortliste, misvisning for 1918, strandingsstatistik, beskrivelser med toninger indsat i trykket og register, siderne 1-208.
Distancetabel i kvartmil samt to toningsplader bagerst.

Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17 cm. Helbind i blåt lærred med guldtryk på forperm.
Søfartens Bibliotek har et eksemplar af lodsbogen.

DEN GRØNLANDSKE LODS


BOG197 Den Grønlandske Lods. I. Del, 1. Udgave, 1948.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 15864.

Redaktionen slut den 22. april 1948.
Indhold:
Forord, kildeliste, kortliste, indhold, beskrivelser med toninger og kort indsat i trykket og register, siderne 1-368.

Dette er afløseren for V. Gardes bog fra 1895. Registreret i yngrelodsbøger, BOG182.

Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17,5 cm. Halvbind i blåt kunstlæder med guldtryk på forperm og ryg.
Søfartens Bibliotek har et eksemplar af lodsbogen.
BOG198 Den Grønlandske Lods. I. Del, 2. Udgave, 1966.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut den 1. januar 1966.
Indhold:
Forord, kortliste, indhold, beskrivelser med toninger og kort indsat i trykket og register, siderne 1-361.

Stemplet fra Dansk Styrmandsforening.
Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17,5 cm. Helbind i blåt kunstlæder med guldtryk på forperm og ryg.
BOG199 Tillæg Nr. 2 til Den Grønlandske Lods. I. Del, 2. Udgave, 1966.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17562.

Redaktionen slut januar 1967 med EfS. nr. 53 i 1966.
8 sider med rettelser. Akkumulerende for Tillæg Nr. 1-2.
Hæfte uden omslag.
BOG200 Tillæg Nr. 3 til Den Grønlandske Lods. I. Del, 2. Udgave, 1966.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17562.

Redaktionen slut februar 1968 med EfS. nr. 53 i 1967.
11 sider med rettelser. Akkumulerende for Tillæg Nr. 1-3.
Hæfte uden omslag.
BOG201 Tillæg Nr. 4 til Den Grønlandske Lods. I. Del, 2. Udgave, 1966.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) F/I 17562.

Redaktionen slut marts 1969 med EfS. nr. 53 i 1968.
24 sider med rettelser. Akkumulerende for Tillæg Nr. 1-4.
Hæfte uden omslag.

DANSK FYRLISTE


BOG409 Fortegnelse over Fyrene i Kongeriget Danmark, 1879
med vedføiet Fortegnelse over de undersøiske Telegraflinier og Kort over Redningsstationerne.
Udgivet i Følge Foranstaltning af Marineministeriet.

1879. Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.404.

Indhold:
Titelblad
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.
Almindelig Oversigt, forklaring til begreber og udtryk i bogen.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Signaler paa Skagen og Hirtshals for skibe, der er for indgående i de danske farvande.
Telegrafbekendtgørelse: Bekjendtgjørelser om de undersøiske Telegrafledninger.
Redningsstationer, kort over samme.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med blindtryk og titeltryk i guld på forperm.
Side 1-40 + planche.
BOG410 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1890
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
1890. Kjøbenhavn. Trykt i Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1. April 1890.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.405.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Imiteret lærredsbind på pappermer med blindtryk og titeltryk i guld på forperm.
Side 1-96.
BOG411 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1894
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
1894. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1. Januar 1894.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.406.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-79.
BOG412 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1896
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
1896. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 31te Marts 1896.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.407.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-89.
BOG413 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1898
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
1898. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1898.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.408.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-91.
BOG414 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1900
Udgivet af Det Kongelige Søkaart-Archiv.
1900. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1900.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.409.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-101.
BOG415 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1902
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
1902. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1902.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.410.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Papbind med papirsovertræk med titeltryk i sort på forperm.
Side 1-111.
BOG416 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1904
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
1904. Kjøbenhavn. Trykt J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1904.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.411.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Lærredsbind på pappermer med titeltryk i guld på forperm samt guldsnit. På forperm yderligere i guld trykt en kongekrone.
Side 1-119.
BOG417 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1906
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
1906. Kjøbenhavn. Trykt Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach).
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1906.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.412.

Indhold:
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er danske ord etc.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Papbind med papirovertræk og lærredsryg og med titeltryk i sort på forperm.
Side 1-120.
BOG418 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande, 1909
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
1909. Kjøbenhavn. Trykt J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1ste Januar 1909.

Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5.413.

Indhold:
Rettelser og Tilføjelser indsat forrest til udfyldning.
Titelblad
Indledning med forklaring til begreber og udtryk i bogen. Målene er metriske. Udvidet afsnit med stormvarsler og signaler for hårdt vejr samt vandstand i Drogden og Thyborøn Kanal.
Signaler for Is i Farvandene, samt for fyrskibenes fraværelse fra stationen.
Fare-Signal-Stationer for Fiskere på Jyllands Vestkyst.
Tabel over et Fyrs Synsvidde i kvartmil, svarende til forskellige øjenhøjder.
Reduktionstabel for danske mål til metriske.
Advarsel, "Hvo som forsætligen eller ved Uagtsomhed ødelægger" fyrene etc.
Fortegnelsen over alle fyrene.
Alfabetisk Fortegnelse over fyrene.

Formatet er: Højde 25,5 x B 17,5 cm. Papbind med imiteret lærredsovertræk med titeltryk i guld på forperm og ryg.
Side 1-130.
BOG202 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Danmark med Bilande, 1913.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut den 1. januar 1913.
Indhold:
Alle danske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer, siderne 1-160.
BEMÆRK, at der er ikke medtaget bilande i bogen.
Gave fra Carl Fischer Jensen, Grundtvigsvej 5, 3000 Helsingør, den 12/10 1993.
Formatet er: Højde 25,5 x bredde 17 cm. Papirbind med titeltryk.
BOG419 Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark, 1916.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 5.414.

Redaktionen slut den 1. januar 1916.
Indhold:
Alle danske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer.
Inkluderer også Island og Færøerne og Vestindien.
Formatet er: H 25,5 x B 17 cm. Papirbind med titeltryk. 176 sider.
BOG420 Fortegnelse over danske og islandske Fyr og Taagesignal-Stationer, 1919.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 5.415.

Redaktionen slut den 26. Februar 1919.
Indhold:
Alle danske, færøske og islandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer.
Formatet er: H 25,5 x B 17 cm. Papirbind med titeltryk. 188 sider.
BOG421 Fortegnelse over danske og islandske Fyr og Taagesignal-Stationer, 1921.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 5.416.

Redaktionen slut den 16. Marts 1921. Inkl. EfS Nr. 11 for 1921.
Indhold:
Alle danske, færøske og islandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer.
Formatet er: H 25,5 x B 17 cm. Papirbind med titeltryk. 200 sider.
BOG422 Danske og islandske Fyr og Taagesignalstationer, 1942.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 17.564.

Redaktionen slut den 23. April 1942. Inkl. EfS Nr. 16 for 1942.
Indhold:
Alle danske, færøske og islandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer.
Afsnit om Radiopejlstationer, Radiofyr og Undervandssignalstationer. med kort over radiopejlstationer indsat.

Formatet er: H 25 x B 17,5 cm. Pappermer med papirsovertræk med titeltryk. 315 sider.
BOG423 Tillæg Nr. 1 1944 til
Danske og islandske Fyr og Taagesignalstationer m.m., 1942.

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 17.564 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut Januar 1944. Inkl. EfS Nr. 52 for 1943.
Indhold:
Rettelser til 1942-udagven.

Formatet er: H 25 x B 17,5 cm. Pappermer med titeltryk. 16 sider.
BOG424 Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
22. Udgave - 1956

Biblioteksregistrering S/I - 17.565.

Redaktionen slut den 27. september 1956. Inkl. EfS Nr. 40 for 1956.
Indhold:
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder m.fl., tågesignalstationer og radiofyr.

Formatet er: H 25,5 x B 17,5 cm. Pappermer med papirsovertræk med titeltryk. 322 sider.
BOG425 Tillæg Nr. 1 1957 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
22. Udgave - 1956

Biblioteksregistrering S/I - 17.564 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1957. Inkl. EfS Nr. 53 for 1956.

Formatet er: H 25,5 x B 17,5 cm. Piperomslag med titeltryk. 8 sider.
BOG426 Tillæg Nr. 2 1958 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
22. Udgave - 1956

Biblioteksregistrering S/I - 17.564 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1958. Inkl. EfS Nr. 53 for 1957.
Tillæget er akkumulerende for Nr. 1 og 2.

Formatet er: H 25,5 x B 17,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 39 sider.
BOG427 Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
23. Udgave - 1960

Biblioteksregistrering S/I - 17.566.

Redaktionen slut den 9. juni 1960. Inkl. EfS Nr. 24 for 1960.
Indhold:
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder m.fl., tågesignalstationer og radiofyr.

Formatet er: H 25,5 x B 17,5 cm. Pappermer med papirsovertræk med titeltryk. 323 sider.
BOG428 Tillæg nr. 1 1961 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
23. Udgave - 1960

Biblioteksregistrering S/I - 17.566 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1961. Inkl. EfS Nr. 53 for 1960.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 25 sider.
BOG429 Tillæg nr. 2 1962 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
23. Udgave - 1960

Biblioteksregistrering S/I - 17.566 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1962. Inkl. EfS Nr. 53 for 1961.
Tillæget er akkumulerende fra nr. 1.

Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 52 sider.
BOG430 Tillæg nr. 3 1963 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
23. Udgave - 1960

Biblioteksregistrering S/I - 17.566 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1963. Inkl. EfS Nr. 53 for 1962.
Tillæget er akkumulerende fra nr. 1.

Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 68 sider.
BOG431 Tillæg nr. 4 1964 til Dansk Fyrliste
Fyr- og tågesignalstationer samt radiofyr
Danmark, Færøerne og Grønland

Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
23. Udgave - 1960

Biblioteksregistrering S/I - 17.566 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1964. Inkl. EfS Nr. 52 for 1963.
Tillæget er ikke akkumulerende.

Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 42 sider.
BOG203 Dansk Fyrliste, 24. udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Ingen biblioteksregistrering.

Redaktionen slut den 2. april 1965 med EfS. nr. 15 for 1965.
Indhold:
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer, siderne 1-318.
Bogen inkluderer nu radiofyr med et oversigtskort for Jyllands Vestkyst, Skagerak, Østersøen til Ølands nordspids.

Gave fra Carl Fischer Jensen, Grundtvigsvej 5, 3000 Helsingør, den 12/10 1993.
Formatet er: Højde 24 x bredde 17,5 cm. Helbind i karton med overtrækspapir og titeltryk.
BOG432 Tillæg Nr. 1 til Dansk Fyrliste, 24. Udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 17.567.

Redaktionen slut januar 1966 med EfS. nr. 54 i 1966.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. 28 sider.
BOG204 Tillæg Nr. 2 til Dansk Fyrliste, 24. Udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Ingen biblioteksregistrering.

Redaktionen slut januar 1967 med EfS. nr. 53 i 1966.
55 sider med rettelser. Akkumulerende for Tillæg Nr. 1-2.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk.
BOG433 Tillæg Nr. 2 til Dansk Fyrliste, 24. Udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 17.567 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut januar 1967 med EfS. nr. 53 i 1966.
55 sider med rettelser. Akkumulerende for Tillæg Nr. 1-2.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk.
BOG205 Tillæg Nr. 3 til Dansk Fyrliste, 24. Udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Ingen biblioteksregistrering.

Redaktionen slut februar 1968 med EfS. nr. 53 i 1967.
31 sider med rettelser fra Tillæg nr. 2 udkom.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk.
BOG434 Tillæg Nr. 3 til Dansk Fyrliste, 24. Udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering S/I - 17.567 (nr. genbrugt).

Redaktionen slut februar 1968 med EfS. nr. 53 i 1967.
31 sider med rettelser fra Tillæg nr. 2 udkom.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk.
BOG203 Dansk Fyrliste, 24. udgave, 1965.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Redaktionen slut den 2. april 1965 med EfS. nr. 15 for 1965.
Indhold:
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer, siderne 1-318.
Bogen inkluderer nu radiofyr med et oversigtskort for Jyllands Vestkyst, Skagerak, Østersøen til Ølands nordspids.

Gave fra Carl Fischer Jensen, Grundtvigsvej 5, 3000 Helsingør, den 12/10 1993.
Formatet er: Højde 24 x bredde 17,5 cm. Helbind i karton med overtrækspapir og titeltryk.
BOG455 Dansk Fyrliste, 26. udgave, 1975.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut med EfS. nr. 36 for 1974.
Indhold:
Indholdsfortegnelse, forord, synsviddetabel, sigtbarhedsskala, omsætningstabeller, forklaring om fyr, radarsvarefyr søkablefelter, afmærkning af vrag, radiomeddelelser om fyrbelysningen, passagesignaler for broer, forskellige advarsler og indberetninger til SOK.
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer, siderne 39-367.
Bogen inkluderer radiofyr med et oversigtskort for Jyllands Vestkyst, Skagerak, Østersøen til Ølands nordspids.
Navnefortegnelse side 379-389.

Formatet er: Højde 24 x bredde 17,5 cm. Helbind i karton med overtrækspapir og titeltryk. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG456 Tillæg Nr. 2 1976 til Dansk Fyrliste, 26. Udgave, 1975.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut februar 1976 med EfS. nr. 53 i 1975.
56 sider med rettelser akkumuleret fra fyrlistens udgivelse.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG457 Tillæg Nr. 2A 1976 til Dansk Fyrliste, 26. Udgave, 1975.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut maj 1976.
25 sider indeholdende den danske del af afmærkningen i og ved Rute T samt afmærkningen i gennemsejlingsruterne A-H.
Formatet er: H 23,5 x B 16,5 cm. Papiromslag med titeltryk. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG458 Dansk Fyrliste, 27. udgave, 1980.
Udgivet af Farvandsdirektoratet.
Redaktionen slut med EfS. nr. 33 for 1980.
Indhold:
Indholdsfortegnelse, forord, synsviddetabel, sigtbarhedsskala, forklaring om fyr, radarsvarefyr søkablefelter, , forskellige advarsler og indberetninger til SOK.
Alle danske, færøske og grønlandske fyr, fyrskibe, lystønder, fløjtetønder, klokketønder og tågesignalstationer, siderne 24-228.
Bogen inkluderer radiofyr med et oversigtskort for Jyllands Vestkyst, Skagerak, Østersøen til Ølands nordspids.
Navnefortegnelse side 243-260.

Formatet er: Højde 23,5 x bredde 17 cm. Kartonbind med titeltryk. Stemplet Helsingør tekniske Bibliotek.
BOG 473
BOG 474
BOG 475
BOG 476
Beskrivelse over et nyt, sparsommeligt Fyhr med Syderal Lampe, anbragt paa Knudshoved ved Nyborg, 1822
samt
Videre Fortsættelse af Beretninger over Nye Fyhrs Anlæg og Indretning paa de danske Kyster, 1821
Begge titler findes i to eksemplarer på museet. Se nærmere om bøgerne her.

DIVERSE DANSKE PUBLIKATIONER FRA SØKORTARKIV / SØFARTSMYNDIGHEDER


BOG206 Nr. 41. O. Landtoninger. Sundet. Den nordlige del.
Udgivet af Det Kongelige Søkort-Arkiv.
Biblioteksregistrering (gl. system) A/XII.1 - 25157.

Indeholder indklæbede landtoninger fra prøvetryk, der i øverste hjørne er dateret i trykket ca. 1893 - 1942.
Bl.a. indgår toninger af Kronborg i samlingen.

Formatet er: Højde 23,5 x bredde 12 cm. Indbinding på træpermer med halvbind og titeltryk i guld på forperm.
BOG398 Fortegnelse over Sømærkerne i Kongeriget Danmark
Udgivet efter Foranstaltning af Marineministeriet.
1873.
Kjøbenhavn. Fjeldsøe & Gandrup Bogtrykkeri.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5417.

Indeholder:
Almindelig Oversigt med forklaringer til begreber og udtryk.
Det østlige Vagerdistrict, der omfatter farvanden inden for Skagen.
Det vestlige Vagerdistrict, der omfatter farvandene uden for Skagen.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med papirovertræk og titeltryk i sort på forperm.
Side 1-53.
BOG399 Fortegnelse over Sømærkerne i Kongeriget Danmark
Udgivet i følge Foranstaltning af Marineministeriet.
1885.
Kjøbenhavn. Trykt hos C. Ferslew & Co.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5418.

Indeholder:
Planche, farvelagt planche med tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Titelblad.
Indholdsfortegnelse.
Almindelige Bemærkninger med forklaringer til begreber og udtryk.
Misvisningstabel for forskellige steder i de danske farvande.
Lov, lovbestemmelser om beskadigelse af sømærkerne iflg. Lov om Lodsvæsenet af 13de juni 1879 § 45.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.
Tillæg for ændringer i løbet af 1885.
Rettelser til bogens indhold.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med lærredsovertræk med blindtryk og titeltryk i guld på forperm.
Side 1-96.
BOG400 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkaart-Archiv.
1890.
Kjøbenhavn. Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1. November 1890.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5420.

Indeholder:
Titelblad.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegraftouge og om misvisningen forskellige steder i Danmark.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Planche uden farver med tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafkabler nedlagt.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med papirovertræk med titeltryk i sort på forperm.
Side 1-52.
BOG401 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkaart-Archiv.
1890.
Kjøbenhavn. Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Redaktionen sluttet den 1. November 1890.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5419.

Indeholder:
Titelblad.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegraftouge og om misvisningen forskellige steder i Danmark.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Planche uden farver med tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafkabler nedlagt. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Bogen har et indlagt brev til Prinds Valdemar fra SKA, hvori Arkivet beklager, at Sømærkelisten ikke er blevet leveret til den kongelige Højhed. Brevet er dateret 19/12 1890 og signeret C. F. Wandel (1843-1930), der var chef for Søkortarkivet fra 1/1 1889 - 2/1 1899. [Kilde 10203]

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med strukturpapirovertræk med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-52.
BOG402 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkaart-Archiv.
1897.
Kjøbenhavn. Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Gjældende fra Foraaret 1897.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5421.

Indeholder:
Titelblad.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegrafbaaker og om misvisningen forskellige steder i Danmark.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.
Trykfejl fundet under produktionen.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med lærredsovertræk med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-51.
BOG403 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkaart-Archiv.
1898.
Kjøbenhavn. Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5422.

Indeholder:
Titelblad.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegrafbaaker og om misvisningen forskellige steder i Danmark. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med lærredsovertræk med titeltryk i guld på forperm.
Side 1-50.
BOG404 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkort-Arkiv.
1898.
Kjøbenhavn. J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5423.

Indeholder:
Titelblad.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Planche med Router i de danske Farvande, ad hvilke et Skib er for indgaaende.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegrafbaaker og om misvisningen forskellige steder i Danmark. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Indlagt Tillæg Nr. 1 til Fortegnelse over danske Sømærker. 1919, med redaktionsslut til EfS nr. 2 1920. 6 sider.

Formatet er: Højde 25 x B 17 cm. Uden indbinding. Side 1-50.
BOG405 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkort-Arkiv.
1905.
Kjøbenhavn. J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1. November 1905.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5424.

Indeholder:
Titelblad.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Planche med Router i de danske Farvande, ad hvilke et Skib er for indgaaende.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Afsnit om Telegrafbaaker og advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med papirsovertræk og lærredsryg; med titeltryk i sort på forperm.
Side 1-54.
BOG406 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande
Udgivet af det kongelige Søkort-Arkiv.
1909.
København. J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1. April 1909.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5425.

Indeholder:
Forandringer og Tilføjelser udfyldningsblad.
Titelblad.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Planche med Router i de danske Farvande, ad hvilke et Skib er for indgaaende.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse.
Reduktionstabel mellem dansk mål og metrisk mål. Målene er i denne udgave i metrisk form.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding på pappermer med lærredsovertræk med blindtryk og titeltryk i guld på forperm.
Side 1-54.
BOG407 Fortegnelse over danske Sømærker
Udgivet af det kongelige Søkort-Arkiv.
1914
København. J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri.
København, Februar 1914. Sluttet med EFS nr. 5 for 1914.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5426.

Indeholder:
Forandringer og Tilføjelser udfyldningsblad.
Titelblad.
Forhandlingsartikler, Det kongelige Søkort-Arkivc Forhandlingsartikler.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Planche med Ruter i de danske Farvande, ad hvilke et Skib er for indgaaende.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse. Der er i indledningen regler for vragafmærkning til perioden før 1. maj 1914 og for perioden efter denne dato.
Anvisning til Frigørelse af et Skibsanker, der har fisket et Søkabel. Tilsynet med Statens undersøiske Kabler.
Reduktionstabel mellem dansk mål og metrisk mål. Bogens mål er metriske.
Omsætningstabel mellem grader og streger.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande samt telegrafbåker. Tegninger af båker flere steder.
Rettelser fundet under produktionen.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding med et papirsomslag. Titeltryk i sort på forperm.
Side 1-76.
BOG408 Fortegnelse over danske Sømærker
Udgivet af det kongelige Søkort-Arkiv.
1919
København. J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri.
Redaktionen sluttet den 1. Januar 1919.
Biblioteksregistrering (gl. system) S/I - 5427.

Indeholder:
Forandringer og Tilføjelser udfyldningsblad.
Titelblad.
Forhandlingsartikler, Det kongelige Søkort-Arkivc Forhandlingsartikler.
Planche med farvetrykte tegninger af de forekommende afmærkningstønder, vagere og prikker.
Planche med Ruter i de danske Farvande, ad hvilke et Skib er for indgaaende.
Indledning med forklaringer til begreber og udtryk. Advarsel om straf for misbrug og beskadigelse. Regler for vragafmærkning. Længere instruks i omgangen med søkabler.
Anvisning til Frigørelse af et Skibsanker, der har fisket et Søkabel. Tilsynet med Statens undersøiske Kabler.
Omsætningstabel mellem dansk mål og metrisk mål. Bogens mål er metriske.
Omsætningstabel mellem grader og streger.
Fortegnelsen over afmærkningen i alle farvande. Tegninger af båker flere steder.
Rettelser fundet under produktionen.
Alfabetisk Fortegnelse over sømærkerne.

Formatet er: Højde 25 x B 17,5 cm. Indbinding med et papirsomslag. Titeltryk i sort på forperm.
Side 1-90.


Indgang til kortbase og atlas

Link her til oversigt over lodsbøger.
Link her til foliooversigten.
Link her til lodsbøger yngre danske.
Link her til kortoversigt i farvandssorteret orden.
Link her til registreringsnummerlisten - relationen mellem museets registreringsnumre og kortløbenumrene.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.
Link her til oversigt over atlas
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 23.1.2016