LODSBØGER OG ANDRE BESKRIVELSER

Ældre trykte lodsbøger før ca. 1850INDLEDNING

Museets samlinger af kort og bøger er registreret enten som genstande eller som biblioteksenheder. De enkelte kort er alle genstande, mens atlasbeholdningen er registreret vekslende som genstande og som bøger, idet de ældste værker alle er genstande.

De ældste lodsbøger er registreret som genstande. Disse bøger indeholder et stort antal kort.

En del mindre lodsbøger, der er udgivet som Beretninger til søkortet over ... og beregnet til at blive benyttet sammen med løse søkort, og hvor kun en mindre del af planer, detaljekort og toninger er indeholdt i bøgerne, er alle registreret som bøger uden relation til det tilhørende kort. Da museet ikke har eksakt de i Beretningerne nævnte kort, så har det ingen praktisk betydning.

Alle de ovennævnte grupper af ældre bøger - til omkring 1850 - er optaget i nedenstående liste. Lodsbøger trykt senere end ca. 1850 er opført i separat liste, lodser, hvorfra der også er adgang til underdokumenter med Den danske Lods m.fl.
 

OVERSIGT OVER LODSBØGER PÅ H&S

Museets samling indeholder syv lodsbøger af engelsk oprindelse trykt før år 1800. Disse bøger indeholder også søkort for de beskrevne områder.

The English Pilot the Fourth Book - Newfoundland til Amazonas, trykt 1767;
The English Pilot Part III - Mediterranean Sea, trykt 1753;
The English Pilot Part III - Mediterranean Sea, trykt 1776;
Great-Britain's Coasting Pilot - England and Scotland, trykt 1771;
Great-Britain's Coasting Pilot - England and Scotland, trykt 1774;
The English Pilot - Northern Navigation, trykt 1785;
The Channel Pilot; trykt 1781;


Her er en kortere tekst, der uddyber de engelske lodsbøgers historie:
The English Pilot - noget om deres historie.
 

Øvrige ældre lodsbøger og tilsvarende bøger med kortmateriale eller toninger, der har individuelle beskrivelse eller listet indhold:

(Lodsbøger uden individuel beskrivelse af kortindhold er opført i separat liste.)
 

KATTEGAT


BOG 012 Beskrivelse over Kattegattet - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1800.
BOG 042 Beskrivelse over Kattegattet - Paul de Løwenørn, 2. Oplag, Søkortarkivet, 1803.
BOG 487
Anviisningen for de Seilende i Kattegattet - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1808.
Bogen her findes ikke på H&S:

Tillæg
til
Anviisningen for de Seilende
i
Kattegattet
saavidt den svenskke Kyst angaaer,
fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnöe.
Uddraget af
Underrättelser hörande til Kartorna öfver Bohus Bugten
samt Kattegat, af G. af Klint. Stockholm 1807.
Oversat af P. Løwenørn,
Ridder af St. Wladimir, Commandeur og General-Adjutant i Søe-Etaten, Directeur for det Kongelige
Søekaart-Archiv, Overlods i Sielland, Medlem af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,
samt af det Kongelige Svenske Krigswetenskaps-Academien.
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Archiv i Januar 1808.
Denne beskrivelse koster 48 Skilling.
Kiøbenhavn.
Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.


Indhold:
Forerindring side 1-2
Om den svenske Kyst side 3-25.
Dækker fra Kullen til Tjørnø.
Ingen kort eller toninger.
BOG 013 Beskrivelse over Kattegattet - Paul de Løwenørn, 2. Udgave?, Søkortarkivet, 1810.
Denne udgave er (okt. 2006) ikke set omtalt på nettet eller i andre kataloger.
BOG 014 Beskrivelse over Kattegattet - Paul de Løwenørn, 6. Udgave, Søkortarkivet, 1816.

 

SKAGERAK


BOG 015 Beretning til Kaartet over Skagerak - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1808.

Et eksemplar er 2011 overtaget fra Søfartens Bibliotek. Det har nummer BOG 489.


 

ØSTERSØEN


BOG 060 Een Nyttig Søe-Bog, Som klarliig udviiser Den rette Søefart i Øster-Søen, Johan Monsen, 1735.
 

BOG 496 Een Sjö-Book / Som innehåller / Om Siöfarten i Öster-Siön / Jæmvæl om Koosar / Landkænningar / Streckningar / Inlopen / Banckar och / Grunden. / The Enfaldigha Siöfarende til tiænst / Underviissning och Rættelse / Kortelighen sammansat / Aff / Johan Månsson / Styrman / medh sin eghen bekostnadt / och fins hoos / honom til kiöps.
Tryckt i Stockholm aff Ignatio Meurer / Åhr 1644.
Udgaven er et nysat genoptryk fra 1925-1928 med ny titel:

Een Siö-Book som innehåller Om Siöfarten i Östersiön
Aff
Johan Månsson, Stockholm 1644.


Udgivet med efterskrift, ortnamnsregister, ordlista och sjökort

Utgiven av Herman Richter, Lund 1925-1928.

Format: H 240 mm , B 170 mm, Tyk. 10 mm.
Bind: Papirbind med lærredshjørner og ryg., titel i guldtryk på ryg. Biblioteksbind i god stand.
132 pp. og udfoldningskort af Joham Månsson bagerst.


BOG 227 The Pilot's Substitute or Directions
How to enter the Port of Pillau in a Storm without a Pilot
with an explanation of the Signals to be given by and to ships approaching the Bar
by J. F. Steenke, Counsellor of Commerce to his Prussian Majesty, Pilot-Commodore, and Harbour Master of Pillau.
Published, after his Decease by his Step-Son & Successor C. F. Kuhn.
Pillau 1819.

Bogen har på inderpermen indsat en notits fra myndighederne dateret 1833 vedrørende barens retning.
Foran titelbladet er indsat et kort over indsejlingen til Pillau med dybder, kompasretning og strømpile. Kortets titel er:
Situations-Plan von dem Hafen zu Pillau. 1818., papirstørrelse B 25 x H 28 cm.

Bogen er udgivet af forfatterens stedsøn, da forfatteren sammen med 11 erfarne sømænd druknede den 11. august 1818 i et modigt forsøg på at redde besætningen fra et engelsk skib, der under stormen var forlist ud for havnen.

Indholdet er en lang advarsel mod strøm, vanddybde og en bevægelig sandbarre ved indsejlingen samt de fastsatte signaler for anduvningen. Disse signaler sættes med flag af forskellig form og farve fra mastetoppene af et tremastet skib.

Bogen afsluttes med en planche der viser en tegning af Pillau set fra søen med titlen:
Ansicht von Pillau so gezeichnet, wie sich Thuren, Mühle und Baaken präsentiren, wenn man gerade vor dem Seegatt ist oder in dasselbe einsegelt.
Under tegningen vises lodskutteren, båkeformerne, fyrtårnet og lodsens chalup, jolle og endnu en mindre jolle. Papirstørrelse B 26 x H 33,5 cm.

Bogens format er B 11 x H 18 cm. VI + 42 sider. Bindet er slidt og laset papbind med papirovertræk. Biblioteksreg. (gl. system) F/I - 22.
BOG 002 Beskrivelse over Østersøen og den Finske Bugt, hørende til det Svenske Søe-Atlas,
forfattet af Contre-Admiral Gustaf af Klint
,
udgivet af Blankensteiner, trykt 1819;
BOG 492 Eksemplar af sejladshåndbog overtaget 2011 fra Søfartens Bibliotek:
Samlinger af oplysende Beretninger for Søfarende, indeholdende Beskrivelse over Belterne, Kattegattet, Norske Kysten, Øster-Søen, samt nogle nyttige Anmærkninger for Skibsførere og Styrmænd. Udgivne af H. J. Jensen Trykt i Aarhus Stiftsbogtrykkerie. 1831

Første Afdeling dækker Kaartet over Belterne, og den forreste Deel af Øster-Søen
Anden - - henhører til Kaartet over Kattegattet
Tredje - - henhører til de specielle Kaarter over den norske Kyst
Fjerde - - henhører til de svenske retvisende Kaarter over Østersøen
Femte - - indeholdende nogle nyttige Anmærkninger for Skippere og Styrmænd paa ders forskjellige Søe-Reiser.
Det er bl.a. Hofden, Kanalen, Nordoceanet, der er Nordatlanten, og rejser til Vestindien og Amerika samt til Sydafrika og Ostindien.
Omfang i alt siderne 1-336.
Register side 337-354
Formatet er: Højde 18 x bredde 11 cm. halvbind uden hjørner.
BOG 007 Beskrivelse over Østersøen og Finskebugten, J. Hjorth, 1840 / 1841.
BOG 010 Beskrivelse til Kortene over den botniske Bugt ..., J. Hjorth, 1854.
BOG 023 Oplysende Text og Bemærkninger til Kortet over den finske Bugt - Th. Branth; Buurskov & Henriques' Forlag, 1854.

 

NORGE


BOG 016 Oplysende Beretning for de Søefarende til det Specielle Kaart over den Norske Kyst - Første Hefte - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1791.
BOG 030 Beskrivelse over den Norske Kyst, Andet Hefte: Christiansund til Stadtland - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1805.

Et eksemplar overtaget i 2011 fra Søfartens Bibliotek af udgaven fra 1793 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 031 Beskrivelse over den Norske Kyst, Andet Hefte: Christiansund til Stadtland - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1813.
BOG 032 Beskrivelse over den Norske Kyst, Tredje Hefte: Stadland til Blomøe - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1795.

Et eksemplar overtaget i 2011 fra Søfartens Bibliotek af udgaven fra 1795 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 033 Beskrivelse over den Norske Kyst, Tredje Hefte: Stadland til Blomøe - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1806.
BOG 034 Beskrivelse over den Norske Kyst, Fierde Hefte: Herløe og Gielte-Fiordene, Bergen til Stavanger -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1798.

Et eksemplar overtaget i 2011 fra Søfartens Bibliotek af 2. udgaven fra 1803 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 035 Beskrivelse over den Norske Kyst; Fierde Hefte: Herløe og Gielte-Fiordene, Bergen til Stavanger -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1806.
BOG 058 Beskrivelse over den Norske Kyst; Fierde Hefte: Herløe og Gielte-Fiordene, Bergen til Stavanger -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1806.
**DUBLET AF BOG035**
BOG 036 Beskrivelse over den Norske Kyst, Femte Hefte: Egefield, Jedderen til Christiansand -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1803.

Et eksemplar af 2.udgaven fra 1803 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 059 Beskrivelse over den Norske Kyst, Femte Hefte: Egefield, Jedderen til Christiansand -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1803.
**DUBLET AF BOG036**
BOG 037 Beskrivelse over den Norske Kyst, Sjette Hefte: Christiansand til Langesunds Fiord -
Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1811.

Et eksemplar af udgaven fra 1801 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 038 Beskrivelse over den Norske Kyst, Syvende Hefte: Jomfrueland, Langesunds-Fjord, Christiania-Fjord - Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1812.

Et eksemplar af udgaven fra 1803 er indbundet med andre i BOG 491; se nederst efter Kort 7.
BOG 019 Samlet Beskrivelse over den Norske Kyst - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1816.
BOG 491 Samlet Beskrivelse over den Norske Kyst - Paul de Løwenørn, Forskellige udgaver, Søkortarkivet, 1793-1805.
I dette samlebind mangler Første Hefte.

 

ISLAND


BOG 017 Johann Andersons fordum første Borgemester i Hamborg: Efterretninger om Island, Grønland og Strat Davis, 1748.
BOG 021 Beskrivelse over den Iislandske Kyst - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1788.
BOG 039 Beskrivelse over den Iislandske Kyst, Andet Hefte: Sneefields-Jøkelen til Kap Nord = Kort 2
Skagestrands Bugt = Kort 3
- Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1818.
BOG 056 Beskrivelse over den Iislandske Kyst, Andet Hefte: Sneefields-Jøkelen til Kap Nord = Kort 2
Skagestrands Bugt = Kort 3
- Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1818.
**DUBLET AF BOG039**
BOG 040 Beskrivelse over den Iislandske Kyst, Tredje Hefte: Skaga-Fjord til Kap Langanæs til Mulehavn =
Kort 4
- Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1821.
BOG 057 Beskrivelse over den Iislandske Kyst, Tredje Hefte: Skaga-Fjord til Kap Langanæs til Mulehavn =
Kort 4
- Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1821.
**DUBLET AF BOG040**
BOG 041 Beskrivelse over den Iislandske Kyst, Fierde Hefte: Hierads-Floin-Bugt til Ingolfs Høfde-Huk = Kort 6
Ingolfs Høfde-Huk til Reikianæs og Fugleøerne = Kort 6
- Paul de Løwenørn, Søkortarkivet, 1822.

 

FÆRØERNE


BOG 020 Beskrivelse til Kaartet over Færøerne - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1805.

 

GRØNLAND


BOG 073 Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland - De la Mothe le Vayer, 1678.
BOG 022 Beskrivelse til det Voxende Situations-Kaart over den vestlige Kyst af Grønland - W. Graah + Søkortarkivet, 1825.
BOG 048
BOG 049
Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland - W. A. Graah, 1832.
    Bogen forefindes i to eksemplarer på Museet.

 

NORDSØEN


BOG 018 Samling af Efterretninger ... over Nord-Søen - Paul de Løwenørn, 1. Udgave, Søkortarkivet, 1815.
BOG 003 Samlung von Nachrichten für Seefahrer zu der von 50 ° 55' bis 58° 5' nördlicher Breite
erstreckenden wachsenden Karte von der Nordsee
,
udgivet af Søkortarkivet, trykt 1817.
Museet har ikke et sammenhørende kort og beskrivelsesbog, men for BOG 003 er der et kort udgivet i 1814 af Søkortarkivet lbnr. 1985, H&S reg. 0053:1128, og dette kan muligvis være det samme kort, eventuelt opdateret, der har ledsaget lodsbogen.

BOG 005 Beskrivelse over Nord-Søen tilligemed de den omgivende Kyster, Havne og Farvande ..., J. Hjorth, 1840.

 

ENGLAND - KANALEN


BOG 062
BOG 067
Den Nye Danske Søemands Haand-Bog ... - eksemplar nr. 1
Den Nye Danske Søemands Haand-Bog ... - eksemplar nr. 2
Daniel Wesling Mincke, 1756.
BOG 024 Beretning om et forbedret kaart over de Hetlandske Öer -
Det Kongelige Söe-Kaarte-Archiv, P. de Löwenörn, 1787.
BOG 025 Description of a New Improved Chart of the Islands of Shetland -
The Royal Danish Marine Archives, P. de Löwenörn, 1787.
BOG 026 Forklaring over Grundene ... til Anviisning ... Goodwin-Sand Fyhr - Søkortarkivet, 1797.

Et eksemplar af udgave fra 1795 er tilgået H&S i 2011 = BOG 488.
BOG 488 Forklaring over Grundene ... til Anviisning ... Goodwin-Sand Fyhr - Søkortarkivet, 1795.

Bogen er i øvrigt beskrevet under ovenstående BOG 026.
Dette eksemplar har bagerst to plader med toninger.
BOG 028 Beskrivelse over ... Kanalen mellem England og Frankerig - Søkortarkivet, 1817.

BOG 001 Beschreibung zu der wachsenden Karte von dem Kanale zwischen England und Frankreich,
udgivet af Søkortarkivet, trykt 1827;
BOG 006 Beskrivelse over Canalen, imellem England og Frankrig, J. Hjorth, 1842.
BOG439 The New Seaman's Guide and Coaster's Companion
Containing Complete Sailing Directions for Ships, both outward and homeward bound, through the River Thames and all its Entrances; the British and Bristol Channels, on both Coasts, including all the Harbours; the Coast of Wales; the South Coast of Ireland; and the Islands of Scilly, Gurnsey,Jersey, Alderney, &c. Also the E. Coast of Great Britain, with the Orkney and Shetland Islands; the Coasts of Flanders, Holland, and Germany; the North Sea, Cattegat, Sound, Baltic, Gulf of Finland, and Northern Navigation to the White Sea.
11th Edition.
By John Chandler, of Orford, Pilot; John Diston, Pilot; Geo. Eunson, of Orkney, Pilot; John Adams, of Edmonton, Teacher of Navigation and Mathematics; and many experienced Masters and Pilots.
London. Printed for D. Steel, at his Navigation Warehouse, Little Tower-Hill.
1797.
Size: B:21, H:12,5 cm. Bound in canvas.

 

ØVRIGE UDLAND OG MULTI-OMRÅDE LODSER


BOG 004 Recueil de Cartes Géographiques - om antikke græske områder i forskellige kort. Udgivet 1791;
Ikke en lodsbog, men indeholdende en del kort med tilknytning til græsk historie - set i slutningen af 1700-tallet.
BOG 468 One Hundred and Thirty-seven Views on the Coasts of England, France, Spain, Portugal, Italy, &c.
From Drawings by J. T. Serres, late marine painter to His Majesty, and marine draftsman to the Right Hon.ble the Board of Admiralty.
Third Edition, Publisher: Charles Wilson.

På tyve plader, der er farvelagte med akvarel i hånden. Toningernes motiver er følgende:
  England, The Channel: North Foreland
South Foreland
Dover, Dover Castle, Entrance
Sandown Castle
Beachy Head
Bill of Portland
Start Point
Bolt Head
Dunnose
Calais Town and Cliff (Fr.)
Folkstone Head
Dungeness
Dungarvon
Old Harry, Swanage Bay
Berry Head
Rame Head
Plumouth Mewstone
The Needles
St. Albans Head
Peveral Point
Bolt Head, Bolt Tail
Rame Head
Plymouth Sound
Stoke Point
Moddicombe
Burr Island
Yealme Church
Looe Island
The Lizard
Land's End
Pendennis Castle
St. Maw's Castle
Dodman East of Falmouth
Black Head
Manacles Point
Port Mellon
Mevagizey Bay, The Anchor
Ram's Head
The Start
Praule Point
Gaspee, S.E: End
Guernsey
Hanois Point
Ushant (Fr.)
Calshot Castle
Hurst Castle

France:
Toulinguet Rock, Brest
Conquet & St. Matthew's Point
Cameret Bay
Bec du Raz
Bertheaume Bay
Brest Harbour Entrance
Cape Prior
Cape Ortegal
Studland Bay, Old Harry

Views in the British Channel
Mediterranean Sea,
and Bay of Biscay:

Eddystone Lighthouse
Leghorn Lighthouse
Tour de Cordouan
Chasseron Lighthouse
Genoa Lighthouse
Balaine Lighthouse

Views on the Coast of
Portugal, and in the
Mediterranean Sea:

The Rock of Lisbon
Porto Venere, Gulf of Spezzia
Belleisle Town & Belem Castle
Porto Fino
Port of Leghorn

Views in the Mediterranean Sea, Ec.
Gibraltar
Hercules at Corunna
Bay of Naples, Vesuvius
Ischia
Cape Antefer
Naples
Dublin Lighthouse
Cape Minerva
Island of Capri
Stromboli
Cape St. Antonio, Biscay
Nice
Villa Franca Lighthouse
St. Marguerite Island
Gulf of Spezzia
Gibraltar New Mole
Palermo
Malta Harbour
Salerno and Gulf
Port of Messina
   
Halvbind med læderryg og hjørner, guldtrykt titel, H: 43 cm, B: 27,5 cm.
Reg.nr. H&S 1950:2419
BOG 008 Beskrivelse over Middelhavet - Sortehavet m.m., J. Hjorth, 1846.
     BOG008 og BOG009 er dubletter.

BOG 009 Beskrivelse over Middelhavet - Sortehavet m.m., J. Hjorth, 1846.
BOG 029 Beskrivelse over ... Spanien og Portugals Kyster - Søkortarkivet, 1818.

BOG 011
BOG 490
Beretning om en Reise, foretaget efter allernaadigste Befaling i Aarene 1782 og 1783
med Fregatten PRØVEN for at undersøge de i Danmark forfærdigede Søe-Længde Uhrer.

Ikke en sædvanlig lodsbog, men indeholdende en mængde sejladsoplysninger for ruten samt to kort.
Udgivet 1785.

BOG 051 Das Seebuch, Karl Koppmann & Arthur Breusing & Christoph Walther;
Verlag J. Kühtmann's Buchhandlung, Bremen 1876; LVI + 130 sider.
Tysksproget bog om et middelalderligt værk, der på udgivelsestidspunktet fandtes på Hamborgs Commerz-Bibliothek. Værket er en nyere sammensætning af to meget tidlige læsekort, der stammer fra anden halvdel af 15. århundrede [side XII og ofte omtalt som værende fra 1541].
Denne bog gennemgår med stærkt fokus på filologiske problemer især navnestoffet i Das Seebuch, og der sammenlignes med en tilsvarende bog - der uanset navnet er en tekst -, Die Seekarte, der findes i tre eksemplarer fra 1571, 1575 og 1577. Sidstnævnte er alle tre sammenbundet med udgaver af den Visbyske Søret.
I indledningen er der forskellige gennemgange af kompasset historie, sammenligninger med hollandske værker, noget om lodsbøgernes udvikling, distanceenheder og tidevand. Bagerst er der registre med forklaringer til de gamle navneformer og et glossarium.
Bogens tekster dækker sejlads fra Cadiz langs Europas kyster og England, Nordsøen, ind i de danske farvande, rundt Bornholm til Reval omkring Finske Bugt.
Eksemplaret har været ejet og brugt af Johannes Knudsen.
BOG 052 Über die niederdeutschen Seebücher des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts
Walther Behrmann, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde ... Göttingen;
Verlag L. Friederichsen & Co., Hamburg, 1906; VIII + 112 pp + 4 kort.
Tysksproget bog om de ældste læsekort. Denne bog oplyser som BOG 051 om Das Seebuch fra ca. 1450-1500 og om Die Seekarte fra 1541 til 1577.
De anbringes i Kapitel 1 i deres sammenhæng med andre tilsvarende inden- og udenlandske læsekort, og linjerne føres op over L. J. Waghenaers Spieghel der Zeevaerdt og de franske Routtiers. På tilsvarende vis relateres læsekortene til portolaner som fx den italienske fra 1444 kaldet Pietro Versi Portolanen.
Kapitel 2 indeholder en gennemgang af distanceenheder og andre mål i læsekortene som kenninge, ugesøs, portolanmil og søkortsmil.
I kapitel 3 ser forfatteren på portolankortene frem til Waghenaers kort, og der bringes en del afbildninger fra kortene.
I kapitel 4 er der en nyttig listning af Nordens ældste nautiske litteratur - både læsekort og søkort. Listen inkluderer Blaeu-værker.
Bogen slutter med forfatteren CV.
De fire kort, der er indsat bagerst er ikke registreret i kortbasen. Det drejer sig om følgende:
1.   Karte der Eider-, Elbe- und Weser-Mündung aus Willemsen: Die Carte Vade Oost ende West Zee 1587.
2.   Karte der Nordküste Spaniens aus Waghenaer: Spieghel der Zeevaert 1584.
3.   Karte der Küsten Spaniens nach Waghenaer's Spieghel der Zeevaert 1584 und der wirkliche Küstenverlauf. 1: 3.700.000.
4.   General-Karte von Europa aus Waghenaer's Spieghel der Zeevaert 1584 mit eingezeichneten wahren Breitenparallelen und Meridianen nach Ferro.
Bogens proveniens: Carl S. Petersen (KB), derefter Johannes Knudsen.
BOG 053 Oude Hollandsche Zeevaart-uitgaven -
Kaartboeken van de eerste en tweede helft der XVIe eeuw

Dr. C. P. Burger Jr., Overdruk uit het Tijdschrift voor Boek- en Bibliothekekwezen; 1908-1911. Stregkode 3664731710.
Særtryk indbundet uden titelblade og med originale pagineringen som følger:
1.   1908: De oude Leeskaarten. Siderne 245-261.
2.   1909: Het Leeskaartboek van Wisbuy. Siderne 1-29.
3.   1910: Het Waterrecht. Siderne 1-25.
4.   1910: Kaartboeken van de Tweede Helft der XVIe Eeuw. Siderne 255-262.
5.   1911: Het groote Zeekaartboek van Govert Willemsz. Siderne 69-79.
Mit hollandske er ikke tilstrækkeligt til nøjere at gennemgå udskrifterne fra tidsskriftet, men kort fortalt så omhandler 1. læsekortene fra Tyskland fra 1541, Das Seebuch samt De Kaert vader zee fra ca. 1532. Der omtales en anden-udgave fra 1541.
I anden tekst, 2., behandles læsekortet fra Visby, ca. 1550. I denne del er der indklæbet et kortere særtryk fra samme tidsskrift fra 1919, siderne 225-228, om Visby-bogen. Forskellige udgaver gennemgås inklusive tyske udgaver.
Den tredje tekst, 3., er om værket Søretten, hvortil der er knyttet nogle illustrationer med middelalderlige skibstyper. Der er en reference til de eksemplarer af bogen, der findes på KB.
Fjerde del, 4., omhandler Caerte vander zee, Waghenaers 1584-udgave, Het Gradboek samt Govert Willemsz.
5. er om Govert Willemsz 1587-værk Die Caerte vander Oost ende West Zee, vanden vermaerden Stuerman Goeyvaert Willemsen van Hollesloot.
Bogen er annoteret i Johannes Knudsens hånd, og hans ejersignatur er skrevet udvendigt på bindet
BOG 068 Efterretninger om Marokos og Fes, samlede der i Landene fra Ao. 1760 til 1768
Georg Høst, Kongl. Majest. virkelig Justice-Raad.
Kiøbenhavn, Trykt hos N. Møller, Kongelig Hof-Bogtrykker. Ao. 1779

Bogen registreret i gl. system som A/VI.2 - 753.
Frontispice på versosiden før titlen med portræt af Georg Høst.
Stikket er signeret:
Hafniæ 1778 Ætat. 45 - C. F. Wadskiær
Under stikrammen signaturen:
Pinxit C. A. Lorentzen Ao. 1779 Meno Haas sculp.
 
Bogen indeholder flere kobberstik med prospekter af bygninger, mennesker m.m. fra Marokko. I kortdatabasen er kun to kobberstik registreret, nemlig kortene:

Lbnr. 4614, Plade I, side 66; kort over Marokos og Fes
Titel: Marokos.
Signeret under rammen Georg Høst del. - P. Haas sculp.

Lbnr. 4615, Plade III, side 68, kort over Mogodul vel Suira.
Titel: Mogodul vel Suira.
Signeret under rammen t.h. Peter Haas sculp..

Byen Mogador eller Mogodul blev grundlagt 1760 af sultan Mohammed. Byen kaldtes også for Suera eller Suira af den lokale befolkning, mens navnet Mogador hentyder til en ø ud for kysten, der fik navn efter en muslimsk helgen ved navn Sidi Mogodul.

BOG 069 Titel:
Voyage Autour du Monde par
la Frégate du Roi LA BOUDEUSE et la flute l'étoile;
en 1766, 1767, 1768 & 1769.

A Paris, Chez Saillant & Nyon, Libraires, rue S. Jean-de-Beauvais.
De l'Imprimerie de Le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi.
MDCCLXXI.
Avec approbation et privilege du Roi.

Bogen registreret i gl. system som A/I.1 - 798.
Forord underskrevet De Bougainville.

Den fransksprogede bog er en beskrivelse af den franske verdensomsejling med fregatten LA BOUDEUSE og fløjten L'ETOILE under kommando af Louis Antoine de Poopianville, Comte de Bougainville, 1729–1811.
Ekspeditionen lagde ud i 1766 og vendte hjem i 1769. Ud af omkring 200 mand døde kun 7 på rejsen, hvilket var enestående.

Af bogens indhold er i kortdatabasen registreret 20 kort med løbenumre fra 4616 til 4635. Se konverteringsnumrene under BOG068 i nummerlisten. Kortene er mindre skitser over udvalgte områder, hvor ekspeditionen opmålte nye strækninger. På så godt som alle kortene er ekspeditionens rute indtegnet.


Indgang til kortbase og atlas

Link her til oversigt over opdelingen af lodsbøger.
Link her til foliooversigten.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.
 
Jørgen Marcussen

Opdateret d. 23.1.2016. Retur til toppen af siden.
Retur til lodsernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside