Handels- og Søfartsmuseets årbøger
Søkort på Handels- og Søfartsmuseet

Forkortelser brugt i indekserne og kortregistreringen
Opdateret 21. december 2011.

De forskellige årbogsindekser indeholder en del forkortelser for at holde tekstlængden til et minimum. De benyttede forkortelser er listet herunder.

Til sidst i forkortelseslisten er forklaret, hvorledes årstalsangivelserne er beregnet.

Adgang herfra til de fem adskilte årbogsindekser:
Indeks for emner
Indeks for personer herunder artikelforfattere
Indeks for skibsnavne og skibstyper
Indeks for selskaber herunder firmaer, institutioner etc.
Indeks for lokationsnavne eller stedsregister

Fra hvert stikord er der et links til artikeloversigten, der viser hvilken artikel ordet stammer fra. I artikeloversigten er hver artikel opført med årgang, titel, forfatter og sidetal. Oversigten er kronologisk fremadskridende.

Link til søkortafdelingen.


*illustration
*d dokumentillustration
*f fotoillustration
*kkortillustration
*m modelillustration
*p maleriillustration
*r raderings-/graverings-/litografi-/træsnitsillustration
*t tegningsillustration
3-m.tremastet
4-m.firemastet
APM A. P. Møller, Maersk Line
b. bygget
best. bestyrelse, bestyrelsesmedlem, bestyrer
br.bredde
BRT Bruttoregistertonnage
byz. byzantinsk
Chr. Christian
c. cirka
Ca. Canada, canadisk
d. død
DASDansk Skibsregister
D-F Dansk-Fransk Dampskibsselskab
DISDansk Internationalt Skibsregister
Dk. Danmark
dk. dansk
dr. doktor
DW dødvægt i tons
ed.edition - udgave
Engl. England
eng. engelsk
extidligere
f.født
fhv.forhenværende
f.Kr.Før Kristi fødsel
forsk.forskellig
fr.fransk
Frd.Frederik
frl.forlist
fær.færøsk
g.m.gift med
Gr., gr.Grækenland, græsk
gr.grad
grdl.grundlagt
h.højre
Ho.Holland
H&SHandels- og Søfartsmuseet på Kronborg
holl.hollandsk
It.Italien
it.italiensk
Jap.Japan
JLJ. Lauritzen
k.købt
Kbh.København
kbh.københavnsk
kgl.kongelig
klstr.kommercelæster
kont.kontraheret
kor.rederkorresponderende reder
lat.latin, latinsk
lev.leveret, leverance
lg., lgd., lgdr.længde
mdald.middelalderlig
mlg.mulig, muligvis
MMGreenwich Maritime Museum
m-sk.motorskonnert
ms, mssmanuskript, manuskripter
mv.misvisning
NENew Edition - ny udgave
ned.nederst, nederste
no.norsk
nrd.nordisk
NYNew York
næ.navneændring
omb.ombygget
oph.ophugget
opr.oprettet
phil.philologiae
port.portugisisk
pos.position
postsenere
prof.professor
rd.reder / rederi
reg.registreret
ren.renæssance
Ru.Rumænien
rv.reetvisende
s.solgt el. solgt til
sk.skonnert
sk.brigskonnertbrig
Skr.Søkortrettelser (periodica)
slutn.slutningen
smsømil
sp.spansk
sv.svensk
Sv.Sverige
s.å.samme år
t.h - t.v.til højre - til venstre
tilh.tilhørende
TormDampskibsselskabet TORM
torp.torpederet
tstons
ty.tysk
Ty.Tyskland
udf.udfaset
udg.udgave, udgivet
v.venstre
vedr.vedrørende
WW1Første Verdenskrig, Den Store krig
WW2Anden Verdenskrig
ØKØstasiatisk Kompagni
årh.århundrede
-ÅÅÅÅindtil angivet år
ÅÅÅÅ-fra angivet år
(ÅÅÅÅ)året for referencen, eller omtrentlige årstalsangivelser
 
Årstal i parentes betyder referenceåret fra ophavsartiklen eller et noget usikkert årstal.
Årstal uden parentes efter personnavne betyder født-død, bortset fra regenter, hvor årstallene betyder regeringsårene. Årstal efter stillinger eller begivenheder er hændelsestidspunktet.

Der er ingen kontrol for, hvilket kalendersystem gamle dateringer refererer til.

Landenavne er hovedsageligt anvendt med den form, som de findes med i artiklerne, og de er stavet på dansk. Hvor nødvendigt suppleres der med krydsreferencer til andre navneformer.
1stfirst - første
  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 9.8.2012