REGISTRE
for Handels- og Søfartsmuseets årbøger og Museet for Søfarts årbøger til 2012


Indledning

Handels- og Søfartsmuseets årbøger er indscannede til og med 2012 og er tilgængelige på museets hjemmeside, og der kan fritekstsøges på alle oplysninger i teksten.

I visse tilfælde kan det give en bedre oversigt at få præsenteret ensartede oplysninger samlet, og derfor er dette indeks stadig af nogen værdi, selv om fritekstsøgning nu er mulig. Endelig havde jeg mange år, før fritekstsøgning forekom muligt, påbegyndt indekseringen, så derfor har jeg færdiggjort den 2013-10-20.

Fremtidige årbøger vil ikke blive tillagt dette indeks af mig. Da indtastningen er foregået over ti år, så er principperne ikke overholdt helt, så nogen formateringsforskelle må forventes. Der er givet også nogle trykfejl i stoffet endnu. Det er beklageligt, og de vil blive rettet, såfremt jeg bliver gjort opmærksom på dem.

Der er for årgangene 1942 - 2011 af Handels- og Søfartsmuseets årbøger samt årgang 2012 af Museet for Søfarts årbøger indtastet i alt 26.729 poster stikord.

Der er indlagt komplette indholdsfortegnelser for alle museets 71 årbøger i alt ca. 800 poster.

Da stikordene i den digitale version er adskilt fra det trykte materiale, har jeg fundet det nødvendigt at udvide stikordsoplysningerne med en form for tidsmæssig eller anden form for identifikation.

Identifikationsformaterne for datoer er vist til sidst under forkortelsesteksten, men består oftest i et årstal med bindestreger fx -1932- hvilket betyder, at referencen dækker nogle år på begge sider af 1932. Et årstal i parentes betyder, at stikordets indhold relaterer sig til dette år.

Registrene er opdelt i adskilte dele for:

Register for emner
Register for personer herunder artikelforfattere
Register for skibsnavne og skibstyper
Register for selskaber herunder firmaer, institutioner etc.
Register for lokationsnavne eller stedsregister
Register for billeder brugt i årbøgerne
Register for totale stikordsmængde.
Det sidstnævnte register er ikke opdelt i enkeltbogstaver, hvorfor åbning kan tage lidt tid for browsere med ringe nedtagningshastighed.
Det samme gælder for register sorteret efter artikel, hvor man samlet kan se, hvilke stikord der er udvalgt per artikel.

ARTIKELOVERSIGT

Fra hvert stikord er der et links til artikeloversigten, der viser, hvilken artikel ordet stammer fra. I artikeloversigten er hver artikel opført med årgang, titel, forfatter og sidetal. Oversigten er kronologisk fremadskridende.

I indekset er benyttet en del forkortelser. Forklaring findes her.

  Retur til maritim indledningsside
Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 12.10.2014
Jørgen Marcussen