Søkortregistreringsnummer 1996:0177
Lbnr. 1152,
Planchen er uden nummer

Planche over signalsystemer til søs ca. 1800-1930


Signalsystemer

Planchen er tegnet af Jens Kusk Jensen i 1932. Teksterne er håndskrevne og alle flagene håndtegnede og farvelagte.

Planchen indeholder oversigter over signalsystemerne fra:

10-flagsystem med kilde fra J. H. Rödings Wörterbuch, 1794.

Signalbog for Kiøbmandsskibe ved N. Haagen, 1817.

Captain Marriats, = Marryat, Signalsystem, 1816 - indført i Danmark 1841.

Code-Reynold, Internationalt Nautisk Signalsystem for alle Krigs- og Handelsmariner, 1860. På dansk ved I. C. Tuxen.

Internationalt Signalsystem med 18 flag, indført England og Frankrig 1864 og i Danmark i 1867.

Internationalt Signalsystem til brug for alle nationer, indført 1/1 1901.

Tillægsillustrationer med semaforsignaler samt oplysninger om morsealfabetet afgivet med blinklys.
 

Jørgen Marcussen
Revideret 12. februarr 2017.