Søkortregistreringsnummer 1915:0544,
Lbnr. 2410 for kortmappen og lbnr. 2411, 2412, 2413 og 2414 for kortene

John Distons kort ca. 1800


Kortmappe tilskrevet den engelske kartograf og udgiver John Diston, hvis personlige data er sparsomme, da han ikke figurerer i standardværket Oxford Dictionary of National Biography, og Tooley kun har en oplysning med, om at han var lods og dermed medlem af Trinity House, London.

Han udgav omkring 1785 værket The seaman's guide : chiefly the experience of the author : ... The courses by the compass, and distances from place to place ... By John Diston, ... Some very useful additions will be found in this book, besides many unaccountable errors corrected from the former editions. Publiceret og solgt i Liverpool og hos Mr Norton's i London. Dette værk kan fra Det Kgl. Bibliotek ses elektronisk fra Br. Library's base.

Sidst i denne tekst er tilføjet oplysninger fra korrespondance mellem museet og en engelsk gransker af Distonfamilien.

Handels- og Søfartsmuseet er i besiddelse af et hæfte med fire søkort, der på titlen på omslaget på en etiket er påtrykt Diston's Charts. Kortmappen er registreret som H&S 1915:0544.

Hæftets omslag er af blåt karduspapir. Kortene er klæbet op mod hinandens bagsider, så der i alt kun er fem arksider. Falsen er gennemhullet for det fjerde kort. Tilstanden i øvrigt god, men slidt, sidste kort mangler et ubetrykt hjørne.

De fire søkort er alle fra Englands østkyst fra Themsen og langs kysten mod nord til Hasbrough. Det første har navnet John Diston indsat i titelkartouchen. De tre øvrige kort er ikke mærket med kartografens navn.

På det første er der under kartouchen trykt: Sold by I. Mount & T. Page, on Tower Hill. De øvrige kort har ingen udgiver påført.

Det har været muligt at se Greenwichmuseets beholdning af seks Distonkort på nettet. Der er bemærkelsesværdige forskelle på kortene i Greenwich og i Helsingør. Forskellene gennemgås herunder.
Adressen på oversigten er:
http://www.nmm.ac.uk/collections/search/listResults.cfm?Maker=Diston%2C%20John&SortBy=maker


Kort beskrivelse af de enkelte kort sammenlignet med den engelske samling:
 
H&S Lbnr. 2411
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to London by John Diston.
Kartouche: Rokokolignende usymmetrisk muslingeskal med flora-vignetter omkring. Nederst til højre vandmand med padle og til venstre mand, der fisker fra klippekyst med snøre.
Gravør: Under fiskemanden i kartouchen er skrevet: Larken Sculp.
Ved at google fandt jeg et andet arbejde af Larken fra 1756,
adressen var http://freemasonry.bcy.ca/art/antient_arms.html
Beskrivelse: Kortet dækker Themsen fra Isle of Dogs og ud til Prittlewell and the Nore. Det har en rose med forlængede streger, N peger mod ca. 165 grader på papiret. Ned. t.v. en distanceskala med 10 mil.
Greenwich No.: F8050, DIS 01
Titel: Titlen lyder på det korrekte: Isle of Dogs to Prittlewell, and the Nore.
Beskrivelse: Kortets kartouche er overensstemmende med H&S, men tegningen inkluderer ikke gravørnavnet under fiskemanden.
Kortets nederste del er udfyldt med informationstekst om områdets besejling.
Under rammen midtfor står udgiverne som Laurie & Whittle.
En lille detalje viser, at heller ikke distanceskalaen er uændret, idet tallet 10 står uden for rammen på den engelske version, men inden for på H&S-eksemplaret.

H&S Lbnr. 2412
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Orford Lights to Prittlewell.
Kartouche: Enkel oval kartouche øverst t.v.
Beskrivelse: Kortet dækker som titlen fortæller. Det har en rose med forlængede streger, N peger mod ca. 45 grader på papiret og har både en retvisende og en misvisende N, mv. 18 gr. W. Ned. t.v. en distanceskala med 10 engelske mil. ("Engelsk" indgik ikke i første korts skala.)
Øverste h- side er opfyldt af byprospekt af Gorlston med navnereference ved siden af.
Greenwich No.: F8051, DIS 01
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Orford Lights, to Prittlewell.
Beskrivelse: Kortets kartouche er overensstemmende med H&S.
Der er en ekstra halv rose strækkende sig fra kortets venstre side.
Den frie plads er udfyldt med sejladsinformation for området.
Det er ikke den samme gravering. Der er mindre forskelle i træernes løv og bølgernes antal.
Kompasrosens gravering er også forskellig.
Udgivet af Laurie & Whittle.

H&S Lbnr. 2413
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to Orford.
Kartouche: Enkel oval kartouche øverst i v. side.
Beskrivelse: Kortet dækker som titlen fortæller. Det har en rose med forlængede streger, N peger mod ca. 75 grader på papiret og har både en retvisende og en misvisende N. Ingen mv.
Ned. t.v. en distanceskala med 5 engelske mil.
Øverste h- side er opfyldt af byprospekt af Lowestoft.
Greenwich No.: F8052, DIS 01
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to Orford.
Beskrivelse: Kortets kartouche er overensstemmende med H&S. Men under titlen er trykdatoen 12/5 1797.
Der er en ekstra rose i venstre side.
Den frie plads er udfyldt med sejladsinformation for området.
Det er ikke den samme gravering.
Kompasrosens gravering er også forskellig, og der vist misvisning med 24 gr. 1790.
Udgivet af Laurie & Whittle.

H&S Lbnr. 2414
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to Hasbrough.
Kartouche: Enkel oval kartouche øverst i midten.
Beskrivelse: Kortet dækker som titlen fortæller. Det har en rose med forlængede streger, N peger mod 90 grader på papiret og har både en retvisende og en misvisende N. Mv vist med 18 gr.
Nederste højre hjørne mangler og er erstattet af et andet stykke papir.
Greenwich No.: F8053, DIS 01
Titel: A New and Correct Chart of the Sea Coast from Lowestoft to Hasbrough.
Udgivet af Robert Sayer.
Beskrivelse: Kortets kartouche er større end H&S'.
Der er en ekstra halv rose i højre side.
Der er en tekstklumme med sejladsinformation for området.
Det er ikke den samme gravering, og der er store uoverensstemmelser med kortets detaljer.
Kompasrosens gravering er også forskellig, og der vist misvisning med 25 gr. 1790.


Greenwichsamlingens kort af John Diston består af 6 enkeltkort. H&S mangler det første og det sidste af den samling. Det første manglende er et specialkort over London. Det sidste manglende er fra kysten Hasbrough to Kingston upon Hull.

Kort Lbnr. 2414 har en misvisning på 18 grader W, mens Greenwich-kortene har 25 grader W mv. i 1790. På misvisningskort for perioden kan man se, at den vestlige misvisning op gennem 1700-tallet var stigende. Det kunne tyde på, at H&S-kortet var ældre end Greenwichkortet.

Misvisningskort fra perioden kan bl.a. ses på websitet:
http://www.phys.uu.nl/~vgent/magdec/magdec.htm
hvorfra de kan downloades som pdf som fx 1800:
http://www.phys.uu.nl/~vgent/magdec/mgdc1800.pdf

En anden databases misvisningskort passer bedre med formodninger om disse kort. Adressen er:
http://www.phys.uu.nl/~vgent/magdec/archmag/psvmod_ad1800e.gif

LINK til kortmappe 2410s baseoplysninger.

I Tooley er der kun nævnt serien på de seks kort, og der skrives, at kortserien blev udgivet omkring 1760 af Sayer i flere udgaver, og senere udgivet også af Laurie & Whittle, der var aktive i perioden 1794 til 1812, fra 1774 også med partnere Bennet og yderligere med andre partnere efter 1812.

I indeksbindet til Atlas and Cartography-katalogserien fra Greenwich National Maritime Museum, trykt HMSO 1971, er John Diston ikke nævnt. Det kan skyldes, at hans seks kort ikke betragtes som et atlas eller fordi museet ikke på det tidspunkt besad serien.

På Bodleian Library, Oxford, er i besiddelse af en tredje udgave fra 1780. Den nævnes i Marine Cartography in Britain skrevet af A. H. W. Robinson, Leicester Univ. Press, 1962. Oxfords online katalog har den ikke registreret per 18/02 2009.

Handdels- og Søfartsmuseets udgave af kortene er som nævnt trykt med udgiverne Mount & Pages navn. Da Distons kort efter de ovennævnte kilder ikke har været udgivet før ca. 1760, så indsnævrer det Mount & Pagefamiliens mulige medlemmer. Det var Richard Mount, der efter partnerskab med svigerfaderen William Fisher fra 1684, der fra sidst i 1690'erne dannede partnerskab med den første Page, Thomas til fornavn, der var begyndt som elev i firmaet. Forskellige familiemedlemmer afløste hinanden i firmaet op gennem 1700-tallet. En mulig passende ud fra dateringen er John Mount, der først døde i 1786 og var barnebarn af den grundlæggende Richard Mount. Firmaet eksisterede altså længe nok til at kunne have overtaget eller "lånt" kortene på et tidspunkt efter 1760, hvor Sayers og senere Laurie & Whittle udgav dem.

Den noget grove datering efter misvisningen passer ikke godt med den førstnævnte misvisningsdatabase, mens den nederste adresse giver en misvisning i 1800 på ca. 18 ° W for området. Det er således en mulighed, at H&S-museets kort kan have fået påført en mere korrekt samtidig misvisning omkring år 1800.

Det er vanskeligt at forestille sig, at kort fra 1760'erne for det meget befærdede nærområde har kunnet sælges længe efter 1800, hvor bedre kort begyndte at fremkomme, og fra Admiraltys offentlige salg indledtes i 1821 og Blue Back-kortene blev populære fra sidst i 1700-tallet, har det formodentligt ikke været muligt at omsætte disse på det tidspunkt gammeldags kort.

Undersøgelser over John Diston
I 1970'erne søgte Louis H. Heydeman oplysninger om Distonfamiliens forbindelser med Danmark og danske farvande. Heydeman skrev nogle gange til den daværende byarkivar i Helsingør herrS. K. Petersen, der døde i sommeren 1975. En del af korrespondancen endte på H&S, og fra det dokument, som jeg har læst, har Heydeman bedt om oplysninger ud fra nogle citater, som jeg bringer her:
   "He surveyed the Kattegatt Straights, in a vessel, which he fitted out at his own expense, to explore the fisheries, in which he furnished the Danes with important information, and proved how easily an advantageous fishery might be established at the Sound, had the inhabitants sufficient public spirit for such undertaking."

   "The Government of Denmark saw the importance of Mr. Diston's discoveries, and granted him the privilege, (which no other subject of Denmark ever had), of carrying his fish directly into Copenhagen, without being stopped by the Customs House."

   "His advice in nautical affairs was often asked by persons of the first eminence in that Kingdom. He was particularly noticed by the Minister, Guldberg, and Admiral Count Moltke, frequently visited him for information."

   "He was very assidious in getting the Danish Government to improve the navigation of these parts; and was anxious in procurring the establishment of a light, upon the north end of Bornholm, the want of which, had caused the loss of many lives, and had last, the satisfaction of seeing it fixed."

   "He was a merchant at Helsinore, during which time, he rendered many important services to his countrymen [English] in venturing in open boats, in gales of wind, to them in distress."

   "He was perfectly master of the navigation of most parts, and of the Baltic and Kattegatt."
De ovenstående citater er fra nekrologen over John Diston, * 1729, † 1804. Han var født i Lowestoft og opholdt sig i Helsingør fra ca. 1775 til ca. 1802. John Diston havde en søn ved navn John Smith Diston, der omkring 1795 sad i gældsfængsel i Danmark, hvorfra han blev frigivet ved kongelig beslutning af 23/04 1795 [optrykt Sjællandske Registre p.657].

Sammenhængen mellem Distonfamilien og Danmark har eksisteret. Hvorledes kortproduktionen og opholdet i Danmark spiller sammen, er endnu ikke undersøgt nærmere.

Kilder
Tooley, R. V., 1975: Tooley's Dictionary of Mapmakers og senere udgaver;
Fisher, Susanna, 2001,: The Makers of the Blueback Charts, ILN&W;
Ritchie, G. S., 1995: The Admiralty Chart, Pentland Press, 1st publ. 1967;
Korrespondance mellem H&S og Louis H. Heydeman fra 1976.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017
Retur til hjemmesidens forside