Søkortregistreringsnummer 1915:0546
Lbnr. 1190,
Kortet er uden nummer

Paskaart van Gallisien en Portugal ... - søkort af Johannes van Keulen


Kortets titel

Titlen står i en kartouche øverst til venstre. Til venstre for titlen er tegnet en handelsmand med hat og nogle varer. Til højre sidder en anden mand på en kasse og samtaler med handelsmanden. I baggrunden et lagerhus i flere stokværk. På trappen til huset er en anden arbejder i færd med at bære en byrde fra et pakæsel ind i huset. Titlens tekst lyder:


Paskaart
Van Galissien en
PORTUGAL
Van C. de Finisterre tot:
aen Zurara:
Met al zyn Diepte en Droghte
Seer Naaukeurigh Opgesoght.
't Amsterdam by Iohannis van Ceulen
Bookverkoper en Graadboogmaaker
aen de Nieuwebrugh.
Met Priviligie van 15 Iaar


Der kan oversættes omtrent til:

Paskort
over Gallicien og
PORTUGAL
fra Cap Finisterre til Zurara
Med alle dybder og grunde
Meget nøjagtigt opmålt
Amsterdam af Johannes van Keulen
Boghandler og instrumentmager
ved Nybro
Med eneret i 15 år

Nederst til højre på kortet over Galicien er en mileskala med tyske, spanske og engelske/franske mil a hhv. 15, 17½ og 20 per grad. Skalaen er omgivet af havmand, der sidder med et kompas i den ene hånd og peger på det med den anden, som om han viser den nær ved siddende havfruen sin kurs. En tredje figur blæser i et konkyliehorn.

I oceanet er tegnet et fuldskib med åbne kanonporte i to dæk og latinerrå på mesanmasten. Den anden tegning er en galej med delvis bjerget sejl og årerne ude. Nord vender til venstre på kortet.


Johannes van Keulen
Van Keulenfirmaets grundlægger var Johannes van Keulen, 1654-1715, og firmaet blev grundlagt ved hans registrering som boghandler i Amsterdam i 1678. Han havde året før købt en ejendom med det passende navn »Den kronede Lods« = »De Gekroonde Lootsman«.

I året 1680 udgav han sit første kort. Det var første del af hans værk Zee Atlas, som i efterfølgende udgaver blev udvidet og fik et totalt omfang af fem bind. Værket blev fremstillet indtil 1734. Ikke alle Johannes van Keulens kort var af eget fabrikat. Johannes købte fx mange trykplader og rettigheder fra Hendrik Doncker, bl.a. ved et salg i 1693. Ved senere udbygning af værket steg antallet af kort fra de oprindelige cirka 40 kort til 185 kort.

Hovedværket blev dog Nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel, der udkom fra 1681 til 1684 i samarbejde med Claes Jansz-Vooght og forblev i salgskataloget indtil omkring år 1800. Dette værk havde også fem dele, og det udkom på en del andre sprog end hollandsk.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde. Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017