Søkortregistreringsnummer 1915:0966

Lbnr. 2104Søe-Kaart over Kattegattet med fliid afstreget efter Skibs Compasserne som paa denne tiid har 16° Nordwestrings Misvisning.

Søkort tegnet af Commandeur Captain Jens Werner Akeleje.

Udkom 1770.

Kortet har i øverste venstre hjørne en opfordring i en ramme med blomsterranke således:
»Jeg udbeder mig tjenstlig NB af hver retskaffen Søe erfaren Menniske ven, om han finder noget udi dette Kaart, som kunde behøve forbedring, at han ville giøre mig samme bekiendt, enten i Aviserne eller direkte til mig selv. Det første skal ieg med taknemmelighed ansee og det sidste med Erkiendelighed og giorte Omkostninger vederlege. Og naar ieg saaledes bliver overbeviist skal ieg ikke mangle til almindelig Nytte at forandre min Plade.«

Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017
Retur til hjemmesidens forside