Søkortregistreringsnummer 1915:1624
Lbnr. 1160,
Kortet er uden nummer.

ZEELANDIÆ COMITATUS søkort af Tobias Conrad Lotter


Kortets titel

Titlen står uden for kortets ramme langs overkanten således:

ZEELANDIÆ COMITATUS
novissima et accuratissima delineatione mappa Geographica repræsentatus per Tob Conrad Lotter.
S. Cæs. et reg. Cathol. Majestatis Georgr. et Chalcographum Augustæ Vind.
[titel slut]

Titlen kan oversættes cirka således:
Provinsen Zeeland ifølge nyt og nøjagtigt opmålt kort / atlas Geographia udført ved Tobias Conrad Lotter
geograf og kobberstikker ved det kejserlige og kongelige katolske hof i Augsburg = Augustae vindelicorum.

Kortets beskrivelse

Kortets dækningsområde går fra Nordsøen og til øst for Scheldedeltaet. Kortets længdeskalaen går fra 24° 35' E til 25° 27' E. kortet har således antagelig 0-meridian gennem Ferro / Hierro.

Kortet har en kartouche i venstre øverste hjørne med tegning af Neptun med to havheste for en vogn, skibe, ladning, guden Merkur med vingehjelm, en basunblæsende gudinde og en gudinde, der hælder rigdomme ud af et overflødighedshorn. De to sidstnævnte bærer imellem sig et våbenskjold med forpartiet af en løve, der ser mod venstre i den øverste halvdel og den nederste halvdel er med tre mørke bælter af svagt bølgeformet gravering med tre rene bælter mellem. Alle bælter af samme bredde. Kartouchen er ikke farvelagt.

Kortet har to skalaer med Milliaria Germanica Communia og Milliaria Gallica Communia.

Under kortet på den nederste ramme er mellem længdeskalaen trykt:
Cum Gratia et Privil. S. R. I. Vicariatus, in partibus Rheni, Sveviæ et Juris Franconici.
Der kan oversættes cirka således:
Givet i nåde og med privilegier af Sacrum Romanum Imperium = Det Hellige Romerske Rige, ved stedfortræderen for landsdelene Rhinen, Schwaben og Alsace / Franche Comte.

Navnestoffet på kortet er skrevet på hollandsk.
Der er på sydsiden af Wester Schelde med Navnet Hulster Ambach skrevet følgende:
Int Iaer 1551 den 13 Januari door een hoogen Vloet verdroncken alle dese Landen en Dorpen.
»I året 1551, den 13. januar, druknede en høj stormflod hele dette land med landsbyer.«

Digeoplysninger
Lige øst for Scheldeoplysningen om stormfloden og med en signatur for dige står der:
Bedijcht 1644.
På Walcheren (øen med Vlissingen) er der på østsiden skrevet flere noter om inddigningen med årstallene 1631, 1645 og 1671. På Schouwen nord for er nævnt inddigning 1682. Og nord for Bergen årstallet 1688.

Tobias Conrad Lotter
Det er Tobias Conrad Lotter, der har udgivet kortet. Lotter, der levede fra 1717 til 1777, var selv både korttegner og kobberstikker. Han drev sin virksomhed i Augsburg. Omkring 1755 udgav han i samarbejde med Tobias Lobeck et større atlas, men han tog også arbejde som kobberstikker for andre. Således arbejdede han for Georg Matthias Seutter (Georg Matthæus Seutter), der levede fra 1678 til 1757.
Seutters datter blev gift med Lotter, og da svigerfaderen døde i 1757, overtog Lotter forretningen sammen med Seutters søn, Albrecht Carl Seutter.

Det må derfor formodes, at kortet er udgivet i perioden 1750-1775.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017