Søkortregistreringsnummer 1915:1638
Lbnr. 1161,
Kortet er uden nummer.

Søkort over Caribien og Mellemamerika af Gerard van Keulen


Kortets titel

Kortet indeholder tre titelfelter. I det øverste venstre hjørne med fransk tekst:

     Nouvelle Carte Marine de toute
     Les Côtes de l'Amerique
     Montrant toutes les Isles Bayes et
     Rivieres, aussi toutes les Roches et
     Profonts, tous Composé és plusieurs
     Memoires de Tres Experimentes Navigateurs
     par Jean Sikkena Maistre Mathematique

I kortets højre øverste del på et slynget bånd står der:
     Tot Amsterdam byGerard van Keulen
     Boek en Zeekaart Verkooper aen de Nieuwen Brug.

I nederste venstre hjørne i to rektangler ved siden af hinanden står der i det første:
     De Edelen Agtbaaren Heeren Bewinthebberen
     van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie
     ter Kamer van Amsterdam, werd dese Nieuwev
     Curieuse Westindise Zeekaart-Eebidig
     opgefraagen van haar Ed: Agtb:
     D. D. Dinaar Gerard van Keulen

I det andet rektangel står der:
     Nieuwe groote en seer Curiouse Paskaart van
     GEHEEL-WESTINDIEN,
     Vertoonende alle desselfs Eilanden Bayen, en Rivieren
     mitsgaders alle droogtens en Dieptens. Nieuwelyks
     en feer naaukeurig by een gestelt uyt veek voor-
     namen goede afpylingen en opservatien, door Ian Sikkena
     Leermeester der Wiskonst met Privilegie.

Titelfelternes indhold
Titelfelterne indeholder oplysninger om kortets omfang og om, hvad man kan finde på det: forbjerge, grunde etc.
Af titlen fremgår det endvidere, at det er fremstillet til VOC = Det Hollandsk Vestindiske Kompagni, og at det er fremstillet af Gerard van Keulen.
Endvidere nævnes navnet Jean Sikkena.

Gerard van Keulen, født i 1678 overtog sin fader, Johannes van Keulens forretning i 1714. Faderen, der var døbt 8/1 1654, havde begyndt udgivelse af kort i 1680. I 1726 overtog Gerards søn, Johannes jr., forretningen. Det var året før Gerard døde.
Johannes førte forretningen til sin død i 1770, men firmaet fortsatte indtil 1885.

Yderligere her om familien van Keulen.

Jean Sikkenas navn kendes kun fra dette ene kort, og dermed er det sandsynligste udgivelsestidspunkt 1728. Det er ligeledes sandsynligt, at kortet stammer fra fjerde del af værket De Zee-Fakkel.

Kortes beskrivelse
Kortets omfang går fra Mellemamerika med Stillehavet til Mississippis udløb, Florida, alle øerne mod syd til Brasilien og mod vest Venezuela og til Mexico, altså hele Vestindien.

Der er tegnet et enkelt skib på Atlanten.

En kartouche i nederste venstre hjørne viser en skildpadde, et anker i sand, havuhyrer som hvaler; der er puttier, der leger på stranden, og en kongefigur i gevandter med armen på et rorblad og en skibsmodel i venstre hånd, guldkrone på hovedet, skuende ud mod skib på havet.

Kortets navnestof er på hollandsk.

Længdeskalaen er ikke afsat.

Kortet har tre skalaer med tyske, engelske/franske og spanske mil med hhv. 15, 20 og 17½ per grad.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 19.2.2017