Søkortregistreringsnummer 1915:2286
Lbnr. 1129,
Fransk kort uden nummer.

Information om søkort over Øresund fra 1801


Titel i NE-hjørne:
CARTE
DU DÉTROIT DU SUND,
et d'une Partie des Côtes
de la Skanie et de I'lle de Seeland.
Gravée par Ambroise TARDIEU.


Kortet har ingen målskala, men er forsynet med bredde - længdeskalaer.
Længderne er regnet fra Paris, så længden 10° 10' fx ligger lige inden for Kullen.

I kortets ramme mod NE står der:
Campagne de 1801. Tome 2e.

Kortet har bogformat på højden, men har kun været falset én gang på længden.

I museets samling indgår endnu et kort graveret af Ambroise Tardieu, der levede 1788 - 1841. Det er et kort over København og reden ud for København. Det er registreret som H&S 0015:0293, lbnr. 3663. Også dette kort er fra bogværket, muligvis med titlen Campagne de 1801. Tome 2e..
Et tredje eksemplar af kortet, H&S 1996:0802, lbnr. 5183 er registreret i 2013.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 18.2.2017
Retur til hjemmesidens forside