Søkortregistreringsnummer 1915:2357
Lbnr. 1061,
Kortnr. 1400/05
Maj måned

Pilot Chart North Atlantic Ocean


Yderligere informationer om korttypen
Pilotkort indeholder meteorologiske og oceanografiske oplysninger af betydning ved ruteplanlægning for skibe.

Beskrivelse af kortindholdet
De meteorologiske og oceanografiske oplysninger for det nordlige Atlanterhav er vist med symboler og inkluderer, vindretning, vindstyrke, stille dage, tåge, havstrømme, cyklonbaner, sejlruter for sejlskibe og maskindrevne skibe.

Kortet viser de seneste års cyklonbaner.

I en indsat plan vises den magnetisk forandring, misvisningen, for perioden.

Beskrivelse af forsidens ekstra information
Foruden kortinformationerne indeholder forsiden en del tekstbokse med informationer om gennemsnitlige vejrforhold i Nordatlanten for maj, ændringer i skibsruter over Atlanten, rapporterede vrag, udgivne og annullerede US-kort i perioden 15/3 til 15/4 1912.

Beskrivelse af bagsideinformation
Bagsiden indeholder på dette kort en oversigt over isforholdene med et detaljeret kort, hvorpå positionen for TITANICs forlis den 14/4 1912.

Der vises så de ruter, der var anbefalet indtil 19/4 1912, og de ændrede ruter, der blev anbefalede efter den 19/4 1912. De sidstnævnte ligger knapt tre breddegrader sydligere med kursændring på 39° N, i stedet for på knap 42° N. Oversigten er et udsnit af US-kort No. 955.

Kortets udgivelsesdato er den 29/4 1912.Jørgen Marcussen
Opdateret d. 18.2.2017